jak rozesíláme své produkty

plnohodnotné verze software

Vám pošleme poštou (Českou) na instalačním CD-ROM. Spolu s ním i kompletní příručku obsluhy.
Vlastní instalaci software na svém počítači provedete následujícím způsobem:
  • vložte CD ROM do CD mechaniky (potiskem nahoru)
  • máte-li pro CD mechaniku aktivován tzv. „AUTORUN" spustí se ovládací program
  • nemáte-li „AUTORUN" aktivován, musíte spustit ovládací program sami (např.: Start - Spustit - E:AUTORUN )
  • počkejte dokud se nezobrazí nabídka se software a následně vyberte ten, který vás zajímá
  • a dále volíte Instalace verze
Na instalačním CD-ROM jsou i demoverze našich dalších software

demoverze

Domoverzi software umožňuje pracovat se třemi druhy dat: námi předpřivenými / prázdnými / vámi pořízenými. Demoverze mají jistá omezení právě z pohledu množství pořízených dat.

upgrade

Protože se úpravy software provádějí průběžně, jsou na náš WEB umisťovány rozdílové soubory, sloužící k převodu vaší stávající verze na verzi nejnovější. Aktualizace software je možná přímo z něj při užití volby Obsluha - Upgrade, respektive Servisní - Internetové akce - Upgrade, respektive v okamžiku, kdy sám SW ohlásí existenci nové verze (pokud si uživatel aktivuje ve svém software hlídání nové verze). Samorozbalovací soubor po stažení a aktvivaci softwarem provede nahrání nejnověší verze do stávající instalace software.