jak spolu spolupracují naše programy

spolupráce

Každý pracovník si dělá svoji práci. Ale jeho výsledky mohou vstoupit formou dávkového exportu do jiného software.
prezentuj to graficky
soft / co export import
Kuchyňka
Fakturace počty odebraných porcí žáci / stavy kont / účty
Pokladna platby strávníků
jiná Kuchyňka recepty / denní uzávěrky / strávníci
Home Banking příkazy k úhradě - inkasu platby - bankovní výpis
Česká Spořitelna příkazy k úhradě - inkasu
Účetnictví rozúčtovaný výdej ze skladu
Word jídelníčky
účetnictví MAUS
Fakturace účtový rozvrh faktury / dobropisy / bankovní výpisy
Pokladna účtový rozvrh pokladní doklady
Kuchyňka rozúčtovaný výdej ze skladu
Skladník rozúčtovaný výdej ze skladu
Majetek rozúčtování odpisů
Bourání rozúčtovaný výdej ze skladu
jiný MAUS účetní doklady / účtový rozvrh
jiný obecné účetní doklady
Fakturace Alexo
Kuchyňka žáci / stavy kont / účty počty odebraných porcí / faktury cizím / faktury za prodej
Pokladna DPH / hlášení OSVČ / platby strávníků
jiná Fakturace faktury a dobropisy
Home Banking příkazy k úhradě - inkasu platby - bankovní výpis
Skladník faktury za prodej
Účetnictví účtový rozvrh faktury / dobropisy / bankovní výpis
soubor vybraná data (žáci / faktury / partneři)
Pokladna
Kuchyňka platby strávníků strávníci
Fakturace DPH / hlášení OSVČ / platby žáků seznam žáků
Účetnictví pokladní doklady účtový rozvrh
Skladník
Drobnosti výdej do DKP
Fakturace faktury za prodej
Účetnictví rozúčtování výdeje
Majetek
Účetnictví rozúčtování odpisů a pohybů majetku> účtový rozvrh
Drobnosti karty majetku
Drobnosti
Skladník výdeje do DHM
Knihovna karty knih
Majetek karty majetku
Knihovna
Drobnosti karty knih

Nebo ještě jinak
do software ze SW co
Účetnictví
MAUS
Účetnictví účetní doklady - z podpůrné instalace účetnictví do centrály (například tří sloučených škol)
Fakturace předpisy faktur + dobropisů (přijatých i vydaných) + bankovní výpis s úhradami dokladů
Pokladna účetní doklad se zaúčtovanými pokladními doklady (přenos možný podle potřeby uživatele - např.1x měsíčně, denně, dekádně, týdně, libovolně)
Majetek rozúčtování odpisů + nového, vyřazeného a převedeného majetku
Kuchyňka rozúčtování výdeje na SYN, ANA, činnosti, střediska
Skladník rozúčtování výdeje na SYN, ANA, činnosti, střediska
Autoservis rozúčtování výdeje na SYN, ANA, činnosti, střediska
Fakturace
Alexo
Fakturace doklady z podpůrné instalace fakturace
Účetnictví účtový rozvrh
Kuchyňka počty odebraných porcí, podklad pro faktury firmám a faktury za prodej ze skladu
Pokladna údaje pro zpracování přehledu DPH + hlášení fyzických osob , platby žáků
Skladník podklad pro faktury za prodej ze skladu
banking bankovní výpis (automatické párování) - příkazy k inkasu, či úhradě
volné import seznamu žáků
Kuchyňka Kuchyňka údaje o příjmu, výdeji, receptech
Fakturace seznam strávníků a stavy jejich kont
banking bankovní výpis (automatické párování) - příkazy k inkasu, či úhradě
Drobnosti Majetek seznam evidovaného majetku pro tisk společných inventur
Skladník položky vydané ze skladu za účelem zařazení do evidence drobného majetku
Majetek Drobnosti seznam evidovaného majetku pro tisk společných inventur
Pokladna Účetnictví účtový rozvrh