začátek stránky 1.3.2005software Pokladna

Evidence finanční pokladny. Příjem, výdaj, pokladní kniha, výběry , sumáře, prezentace.
Vše co pokladní i účetní potřebuje.
cena    termíny    kalendář    verze    vazba

jak přenést evidenci na nový počítač
verze 3.xx
 • zápis, evidence a tisk příjmových a výdajových dokladů
 • pokladní zadává jen nejnutnější údaje - vše váže na číselníky převzaté z účetnictví MAUS
 • poloautomatická či plná předkontace pro účetnictví
 • mnoho možností nastavení tisku dokladů (kopie, rámečky, texty)
 • pokladní kniha + desítky sestav, výběrů a přehledů
 • možnost rozúčtování částky na analytiky, střediska, činnosti, zakázky atp.
 • DPH - jste-li plátce pak automatické rozpočítání
 • přenos dat (účetních dokladů) do SW účetnictví MAUS
 • přenos potřebných dat do SW Fakturace Alexo - hlášení fyzických osob + DPH
 • i pro nezkušeného uživatele - neustálé vedení, nabízení, upozorňování a podsouvání vhodných řešení
 • na PC s Win95, Win98, Win2000, WinNT, WinXP, Win7(32bit)

začátek stránky od 1996podrobnější popis POKLADNY

zápis dokladů

 • pro oba typy dokladů (příjmové i výdajové) lze nastavit, které údaje se mají nabízet k editaci
 • díky tomu lze využívat možnosti programu na škále od jednoduché po plnou
 • nejjednodušší : kdo, Kč + účel
 • maximalistická: kdo (typ= Firma, Vlastní zaměstnanec, Občan + adresa + č.OP), Kč (případné DPH) , účel, účet (syntetika, analytika), činnost, středisko, rozpočet (zdroj, paragraf, položka) zakázka, učební obor, rozpis platidel
 • všechny zadávané údaje (včetně textového popisu) mají k sobě číselník, který je automaticky (či na vyžádání=F1) nabízen a také na dotaz (u textů a osob automaticky) doplňován o nově zadané údaje
 • společné číselníky (účty, činnosti, střediska, paragrafy, položky, zakázky, učební obory) lze aktualizovat dle číselníků v software účetnictví MAUS
 • opravu dokladu lze vázat na zadání hesla nadřízeným pracovníkem (např. ekonomem = povolení opravy)
 • účetní předkontaci lze provést později (až po vytištění dokladu) i s odstupem dní

rozúčtování

 • je-li na dokladu jen jedna sazba DPH lze použít automatický výpočet základu a DPH
 • je-li jeden pokladní doklad tvořen několika účetními případy, lze provést rozúčtování celkové částky až na 10 dílčích
 • je-li účtováno DPH, rozúčtovává se jen základ, DPH si program k jednotlivým dílčím částkám dopočte sám
 • rozúčtování lze provést později (až po vytištění dokladu) i s odstupem dní

tisk dokladů

 • popisné texty na dokladech jsou nastavitelné (editovatelné)
 • nastavitelné jsou i standardní počty kopií (samostatně pro oba typy dokladů)
 • je-li potřeba, lze vytisknout i jiný, než standardní počet kopií
 • 3 úrovně tisku : s rámečkem, bez rámečku, do formuláře
 • s rámečkem : pro laserové tiskárny
 • bez rámečku : pro jehličkové na tabelační papír
 • do formuláře: na své tiskárně si vytisknete formulář (pevných textů) jehož fotokopii použijete pro vlastní tisk - tisknou se jen proměnné údaje = rychlý a úsporný tisk (inkoustové či jehličkové tiskárny na A4)

pokladní kniha

 • automatické hlídání chronologické posloupnosti pokladních dokladů a nepřípustnosti záporného zůstatku poklady
 • vysledovatelnost zůstatku po každém dokladu
 • řazení dokladů v rámci dne - nejdříve příjmové, pak výdajové
 • prezentuje se zůstatek po každém dokladu (při tisku = zůstatek na konci dne a stránky)
 • možnost tisku jen plně obsazených stránek pokladní knihy
 • na konci stránky vždy sumární rekapitulace celé stránky + kumulativní nápočet od začátku roku
 • speciální 1. (titulní) a poslední strana knihy (se sumární rekapitulací celého roku)
 • při opravě dokladu program nabízí, které stránky je nutno znovu vytisknout

prezentace

 • výběry i kombinované podle: data, partnera, účelu, částky, účtu, činnosti, střediska atd.
 • prezentace: detailní (doklady), sumární (dny, měsíce, účty, atd.)
 • tyto údaje jsou automaticky vázány na analytický účet (respektive středisko), ale lze je při potřebě změnit
 • program umožňuje sledovat čerpání zadaného rozpočtu (od syntetiky, přes dotace, střediska až na položky)

přenos do účetnictví MAUS

 • je-li pokladní neznalá účetních postupů a ani po ní nic nemůžeme očekávat, může zapisovat holé pokladní doklady - účetní si je pak musí plně opravit - doúčtovat nákladové a tržbové protistrany
 • je-li pokladní aspoň trochu šikovná, lze ve spolupráci s účetní nastavit typické případy příjmů a výdajů - číselník vazby na účetnictví, kde jsou k tomu kterému případu vázány účetní údaje (účet, činnost, středisko, zakázka, zdroj financování, paragraf položka)
 • je-li pokladní více šikovná, přidáme k tomu to, že bude mít dostupné některé údaje k editaci (např. středisko)
 • je-li pokladní i účetní necháme ji dostupné všechny účetní údaje k editaci
 • program generuje tiskové sestavy pro snadné zaúčtování
 • program automaticky generuje účetní doklad(y) za zapsané doklady pokladní
 • forma dokladu, jeho popis i rozsah jsou nastavitelné
 • lze dosáhnout 100% provázanosti = účetní doklad je úplně správný
 • stejně tak lze ale přenést do účetnictví doklad, který není plně správný, protože pokladní nezná všechny taje účtování
 • takový doklad je importován do účetnictví MAUS jako nezaúčtovaný - účetní si jej opraví a doúčtuje

provázanost s ostatními software

 • MAUS - export účetních dokladů
 • Fakturace - kontrola a následné hlášení FÚ plateb fyzickým osobám + luxusní přehled daňových dokladů (DPH)
Zavřít