začátek stránky 11.2.2005software DROBNOSTI

Evidence hmotného a nehmotného neodepisovaného majetku. Od pořízení, zařazení až k vyřazení.
Vše se hlídá a kontroluje.
cena    termíny    kalendář    verze    vazba aMaj

jak přenést evidenci na nový počítač
verze 2.xx
 • plná evidence o nehmotném a hmotném neodepisovaném majetku (DHM / PPS)
 • evidence z pohledu : účet, druh, středisko, pracovník a umístění
 • množstevní karty = celkový počet + rozpis na místnosti a pracovníky
 • evidován nejen aktuální stav, ale i celý vývoj evidence
 • protože SW eviduje věci, se kterými se často manipuluje (stoly, židle atp.) je vybaven silným aparátem pro převody
 • převody individuální, částečné i hromadné převody (např. při odchodu pracovníka)
 • inventury, výběry, sumáře, výpisy a uživatelem definované sestavy a tabulky lze tisknout i za karty evidované v SW Majetek
 • uživatel má k dispozici helpy a číselníky, které značně usnadňují vyplňování jednotlivých údajů
 • systém kontrol, helpů a nabízených dotazů uživatele trvale vede a minimalizuje možnost chyb
 • práce s programem je nenáročná - formou nabídek si uživatel vybírá ty činnosti, které potřebuje
 • na PC s Win95, Win98, Win2000, WinNT, WinXP, Win7(32bit)

začátek stránky od 1992PODROBNĚJŠÍ popis systému DROBNOSTI

vlastnosti

 • plná evidence o nehmotném a hmotném neodepisovaném majetku (DHM / PPS)
 • operativní i podpůrná analytická účetní evidence majetku
 • o každém majetku je vedena jednoznačná karta (inventární číslo)
 • na jedné kartě může být evidováno i více kusů majetku stejných vlastností a ceny
 • program neomezuje uživatele při zařazení ani výší vstupní ceny ani čímkoliv jiným
 • uživatel má k dispozici helpy a číselníky, které značně usnadňují vyplňování jednotlivých údajů
 • systém kontrol, helpů a nabízených dotazů uživatele trvale vede a minimalizuje možnost chyb
 • práce s programem je nenáročná - formou nabídek si uživatel vybírá ty činnosti, které potřebuje
 • inventury a výpisy lze tisknout i za karty evidované v software Majetek (při dodržení pravidla společných číselníků)

evidenční číslo

 • je inventurní označení - maximálně 11-ti místný údaj jednoznačně přidělený každému MAJETKU
 • strukturu tohoto údaje a typ (znakový / číselný) může uživatel zadat
 • v průběhu zpracování lze toto zadání měnit
 • například XXXX-yyyyy, kde XXXX je znakové označení skupiny majetku a yyyyy je pořadí v rámci skupiny
 • údaj je jednoznačný - program nepřipustí duplicitu
 • opakované použití je možné až po stornu majetku (ze zařazených či vyřazených)

vazba množství - evidenční číslo

 • na jedné kartě může být evidováno i více kusů majetku stejných vlastností a ceny
 • zapsané celkové množství lze rozepsat na jednotlivé pracovníky a budovy + místnosti
 • každá změna tohoto množství např. při částečném vyřazení či doplnění je kontrolováno na rozpisy
 • inventární číslo je pak společné například pro 200 židlí
 • díky tomu je evidence "vzdušnější", protože nemusí obsahovat tisíce položek, ale jen např.800
 • inventury pak plně postihují aktuální skutečnost, jak u pracovníků tak u místností

popis majetku

 • inventární číslo
 • název
 • poznámka
 • druh : (např. 10-stoly, 11-židle ... 21-počítače, 22-tiskárny)
 • umístění: budova, místnost, útvar= závod + středisko + pracoviště
 • pracovník: kód=XXXXX + jméno odpovědného pracovníka (20 znaků)
 • datum pořízení
 • cena : cena za kus
 • množství : celková počet kusů
 • cena celkem : cena za kus * množství
 • doklad - prvotní doklad na základě něhož byl majetek pořízen

vyřazení majetku

 • datum vyřazení, způsob vyřazení (číselník)
 • cena vyřazení, prodejní cena
 • doklad (prvotní doklad o vyřazení), účty pro vyřazení

převody

 • protože SW eviduje majetek, se kterým se často manipuluje (stoly, židle atp.) je právě převodům věnována velká pečlivost
 • převádět lze nejen jednotlivě ale hromadně či částečně
 • tedy jeden majetek z místnosti do místnosti a z pracovníka na jiného
 • ale také třeba vše od jednoho pracovníka jinému
 • nebo část od jednoho jiným třem pracovníkům
 • či z jedné místnosti do třech dalších atp.

vazba na SW Skladník

 • při výdeji materiálu, který chceme trvale podchytit u pracovníků se vydává do DHM
 • exportem ze SW Skladník se generuje informační soubor, který je načten do Drobnosti
 • vydané položky se automatizovaným chodem zařadí do seznamu evidovaného majetku ke konkrétnímu pracovníku

uživatelské sestavy

Uživatel může definovat své vlastní sestavy a tabulky. Postupně zadává:
 • které z evidovaných údajů chce v sestavě prezentovat
 • kolik znaků z té, které položky chce prezentovat (je-li to možné, jsou mu nabízeny alternativy : např. název 5 - 40 znaků)
 • pořadí údajů v sestavě (zleva doprava)
 • případně může změnit záhlaví (popis položek - např. místo NAZEV - Popis majetku)
 • případné zvýraznění údajů při tisku (tučný tisk)
 • způsob setřídění prezentovaných majetků (například podle ceny)
 • jak se mají údaje prezentovat - zda jen prostý výpis či výpis+ sumář
 • je-li sumář - pak za který (které) údaj se provádí
 • uloženou sestavu může uživatel kdykoliv znovu vyvolat a prezentovat díky ní aktuální stav dat
Zavřít