začátek stránky 1.1.2005software Podvojné finanční účetnictví MAUS

Podvojné finanční účetnictví ve variantách pro příspěvkové, hospodářské i rozpočtové organizace. cena    termíny    kalendář    verze    vazba

jak přenést evidenci na nový počítač
verze 11.xx pro rok 2011
 • podpora - plná nápověda, číselníky, vzory, předkontace, připraven vzorový účtový rozvrh
 • účtování - skutečně podvojné s nastavitelnou kontrolou přípustnosti zadávaných údajů
 • členění - činnosti, středisko, obory, zakázky, saldokonto partnerů a faktur
 • rozpočtové identifikace - zdroj (stát, kraj , obec, vlastní), dotace (účelový znak), paragraf, položka
 • sledování Rozpočtu - na požadované úrovni (od SYN po zdroj, středisko, položka)
 • daň z příjmu - uznatelné / neuznatelné náklady, tisk formuláře
 • DPH - snadné účtování včetně kráceného nároku na odpočet, tisk formuláře
 • výkazy - zpracování, tisk formuláře a export (JASU + resortní výkaz VN / ARIS / GORDIC)
 • import - účetních dokladů z podpůrných pracovišť a agend
 • import bankovního výpisu z HomeBankingu
 • na PC s Win95, Win98, Win2000, WinNT, WinXP, Win7(32bit)
 • návaznost na další naše software
  • MAUS - z jiné instalace účetnictví (například tří sloučených škol) do centrály
  • Majetek - rozúčtování odpisů + nového, vyřazeného a převedeného majetku
  • Fakturace - předpisy faktur + dobropisů (přijatých i vydaných) + bankovní výpis s úhradami
  • Pokladna - pokladní doklady (přenos možný podle potřeby uživatele - např.1x měsíčně, denně, dekádně, týdně, libovolně)
  • Kuchyňka, Skladník, Autoservis - rozúčtování výdeje na SYN, ANA, činnosti, střediska

začátek stránky od 1987podrobnější popis ÚČETNICTVÍ MAUS

účtový rozvrh

 • každoročně je připraven vzorový účtový rozvrh v souladu s požadavky státu, KÚ a potřeb uživatele
 • varianty rozvrhu jsou dány typem verze programu : hospodářská, rozpočtová a příspěvková (několik variant podle požadavků KÚ)
 • uživatel si udržuje svůj rozvrh, v němž má analyticky podchyceny svá specifika
 • pro každou analytiku jsou stanoveny rozsáhlé vlastnosti, kterými se určuje způsob účtování, vazba na výkazy atp.
 • na začátku roku se automatizovaným chodem zapracují do rozvrhu potřebné změny

způsob účtování

 • jedná se skutečně o podvojné účetnictví (částku je z kontrolních důvodů nutno zapsat na obě protistrany)
 • účetní záznamy se pořizují do účetních dokladů (uživatel si sám určuje jejich počet, rozmanitost a číslování)
 • každý účtovatel je v systému definován svým PIN a případně i heslem
 • uživatel je při své práci plně podporován - nápovědy, nabízené číselníky, vzory dokladů, předkontace
 • i nezkušený uživatel může snadno pracovat, neboť je neustále veden, upozorňován a naváděn na vhodná řešení
 • uživatel má možnost zpětné opravy účetního zápisu - systém podchytí provedení opravy (kdo, kdy)
 • k vyhledání případných chyb a nesrovnalostí slouží systém dohledávek
 • přímo z prohlížené sestavy lze vstoupit do účetního dokladu a v něm provést opravu

členění účetnictví

 • kromě analytického členění mohou být účetní zápisy identifikovány z dalších pohledů
 • činnosti - hlavní / vedlejší (a to i jednotlivé)
 • středisko - jedno / dvoj / až trojstupňové
 • režijní středisko - které lze rozpustit hromadně na konci měsíce zvoleným poměrem (až 9 kritérií)
 • saldokonto partnerů a faktur
 • učební obory (v rámci oboru lze rozlišovat i ročník) (také zde režijní obor)
 • zakázky prováděné v rámci ekonomické činnost (vedlejší hospodářská)

rozpočet

 • umožněno účtování nákladů a tržeb v členění podle rozpočtových identifikací
 • zdroj: stát, kraj , obec, vlastní / dotace : účelový znak /, rozpočtový paragraf / rozpočtová položka
 • tyto údaje jsou automaticky vázány na analytický účet (respektive středisko) ale lze je při potřebě změnit
 • program umožňuje sledovat čerpání zadaného rozpočtu (od syntetiky, přes dotace, střediska až na položky)

přehledy a výstupy

 • obsahuje nepřeberné množství sestav, přehledů a výpisů
 • od těch notoricky očekávaných a požadovaných (Hlavní kniha, Výsledovka)
 • až po vysloveně endemitské (způsob financování, rozpočet na dotace)

daně

 • daň z příjmu - uznatelné / spíše uznatelné / spíše neuznatelné / neuznatelné - zpracování a tisk formuláře přiznání
 • DPH - snadné účtování včetně kráceného nároku na odpočet - zpracování a tisk formuláře přiznání - automatické přeúčtování neuplatněného DPH na vstupu do nákladů

výkaznictví

 • zpracování, kontrola vazeb, tisk formulářů výkazů (Rozvaha, Z+Z, Příloha , Resortní výkaz VN)
 • zpracování ve všech myslitelných podobách (JASU případně s resortním výkazem VN / ARIS/ GORDIC)
 • export výkazů, respektive účetních obratů či Rozpočtu (GORDIC), zřizovateli
 • automatizované generování e-mailu při sběru dat přes AUTOMAT

provázanost s ostatními software

 • MAUS - z jiné instalace účetnictví (například tří sloučených škol) do centrály
 • Majetek - rozúčtování odpisů + nového, vyřazeného a převedeného majetku
 • Fakturace - předpisy faktur + dobropisů (přijatých i vydaných) + bankovní výpis s úhradami dokladů
 • Pokladna - pokladní doklady (přenos možný podle potřeby uživatele - např.1x měsíčně, denně, dekádně, týdně, libovolně)
 • Kuchyňka, Skladník, Autoservis - rozúčtování výdeje na SYN, ANA, činnosti, střediska
 • Home Banking - importuje se bankovní výpis uložený vaším Home Banking systémem v elektornické podobě + automatické párování plateb a úhrad s předpisy faktur
Zavřít