začátek stránky 25.2.2005software Skladník

Jednoduchý, průzračný a přitom plně vypovídající systém pro skladovou evidenci. Nejen evidence skladových zásob, ale i sledování příjmu a členění výdeje, včetně možného prodeje a evidence zakázek: cena    termíny    kalendář    verze    vazba

jak přenést evidenci na nový počítač
verze 4.xx
 • souběžná evidence až 99999 skladových karet v 99 skladech
 • v reálných či průměrných cenách - metoda FIFO
 • každá karta umožňuje evidovat nekonečné množství cenových či exspiračních modifikací
 • členění výdeje na základní ale i definované účely, střediska, pracovníky, stroje, zakázky
 • možný prodej - prodejní cena = % přirážka, či absolutní částka (dodací doklady)
 • normované výdeje na výrobu či fasování
 • zakázky - zákazníci, zakázkové listy, vyúčtování
 • DPH - od příjmu až po prodej či vyúčtování zakázky
 • i pro nezkušeného uživatele - neustálé vedení, nabízení, upozorňování a podsouvání vhodných řešení
 • na PC s Win95, Win98, Win2000, WinNT, WinXP, Win7(32bit)

začátek stránky od 1988podrobnější popis SKLADNÍKA

můžete si stáhnout stručný popis (2 str.) ve formátu DOC(50kB) nebo RTF(59kB)

naturální a účetní evidence skladů

 • evidence v reálných či průměrných cenách
 • metoda FIFO - program nabízí (první dovnitř, první ven) - uživatel ale sám rozhoduje
 • souběžná evidence maximálně až 99 skladů (materiál, paliva, ochranné pomůcky atp.)
 • jedna skladová karta může mít nekonečně mnoho cenových a exspiračních modifikací
 • svým označením (XXYYY) je každá karta zařazena do logické skupiny XX (zboží stejného určení)
 • logických skupin může být až 90
 • členění do skupin si provádí uživatel sám dle potřeb své evidence - někdo tak může mít
 • 11=šroubováky ploché, 12= šroubováky křížové, 13=klíče stranové ... 31=šrouby, 32=vruty, 33=hřebíky
 • a jiný 11=nářadí, 12=spojovací materiál, 13=barvy ... 21=pláště, 22=obuv ... 31=palivo, 32=maziva
 • každá karta může být umístěna v libovolném skladu
 • zavedena speciální karta cenového vyrovnání (korunová karta) na kterou se zapisují všechny plusy i mínusy vzniklé zaokrouhlením DPH, dodacího dokladu, faktury či evidencí v průměrných cenách

vyhledávání karet

 • při zápisu příjmu a výdeje, či pro potřeby výběrů a přehledů je nutno zadat skladovou kartu
 • program zpracovává vše přes její kód (XXYYY)
 • ale uživatel ji může nalézt snadno přes její název (část názvu)
 • či přes postupnou nabídku - logická skupina a následně seznam karet ve skupině
 • u karet lze zadat další až 16-ti znakové označení (např. původní číslo z ruční evidence), přes které lze také vyhledávat

počáteční stavy

 • program má speciální funkci: pořízení počátečního stavu skladu
 • při ní může uživatel definovat skladové karty
 • a také může volně zapisovat jejich zásobu a cenu podle fyzické inventury
 • cenový rozdíl zapsané počáteční zásoby a inventury vzniklý zaokrouhlením se umístí na kartu cenového vyrovnání
 • po zápisu a odsouhlasení počátečního stavu je sklad připraven k standardnímu zpracování
 • u takového skladu lze provést tzv. "přecenění" - při skutečném přecenění položek na skladě, či stanete-li se plátci DPH
 • při každé měsíční či roční uzávěrce se odkládají příjmy a výdeje uzavřeného období a přepočte se nová počáteční zásoba
 • při roční uzávěrce se navíc nastavuje počáteční číslování dokladů

příjem

 • příjem členěn na způsob (faktury, hotovost, vlastní výrobky, atp.), dodavatele, fakturu, dodací doklad
 • automatický výpočet DPH či jeho základu
 • uživatel pro vybranou kartu zadává množství a cenu, může i exspiraci (např. pro barvy)
 • zadá-li cenu celkovou, je automaticky vypočtena cena za kus a obráceně
 • plně vyřešena problematika haléřového vyrovnání - dorovnání příjemky (příjemek) na fakturu (prvotní doklad)
 • průchodka - při jednom zápisu se zaznamená příjem a výdej zboží, které se nakoupilo a rovnou vydalo - skladem to projde jen účetně
 • průchodková karta - speciální karta 00001, která nemá pevný název a měrnou jednotku (ty se musí zadat při příjmu) - lze ji užít jen na průchodce (karta nezůstává na skladě)
 • u skladové karty lze uvést umístění (kde je skladováno - např. místnost/ regál / police) pro snazší fyzické vyhledání
 • převod - účetní převod zboží ze skladu do skladu

výdej

 • základní členění výdeje je účel - spotřeba / na zakázku / prodej / neinvestiční majetek / dary / obaly / převod / likvidace
 • uživatel může přidávat další podpůrná členění - např. spotřeba = spotřeba středisko 1 + spotřeba středisko 2
 • dále lze sledovat členění výdej pro jednotlivé odběratele (kdo fasoval), pracovníky, střediska, stroje atp.
 • odběratel je až 3 stupňový (např. středisko - pracovník - stroj)
 • díky tomu lze vysledovat kolik se vydalo na konkrétní stroj, pracovníka či středisko
 • další dva členící údaje jsou činnost a učební obor (případně obor + ročník)

normování výdeje

 • uživatel může definovat normy jednotlivých výrobků - kolik čeho je potřeba na výrobu jednoho výrobku
 • s tím souvisí číselník výrobků a číselník skupin výrobků
 • výroba (normování) - program připraví výdejku materiálu na zadaný počet zvolených výrobků

prodejní cena

 • prodejní ceny (pevné či koeficientem), které se využijí při sledování zakázek, či u dodacích dokladů
 • u každé skladové karty můžete nastavit jiný koeficient nebo jinou pevnou (absolutní) cenu.
 • koeficient=1,15 - prodejní účtovaná cena = o 15% vyšší než byla konkrétní skladová cena v okamžiku výdeje
 • koeficient=0 (nula)- karta má "pevnou" prodejní cenu, jejíž hodnotu lze nastavit v číselníku, či změnit při výdeji
 • koeficient lze nastavit individuálně nebo hromadně pro všechny karty nebo pro vybranou skupinu karet
 • hrubý zisk z prodeje = rozdíl mezi cenou skladovou a prodejní

další sledování

 • u karet lze evidovat minimální a maximální zásobu
 • a tím i zobrazit co je pod minimem, či se blíží minimu, respektive nad maximem
 • celkem přijaté a vydané množství za rok
 • za kolik jste od počátku roku odebrali od určitého dodavatele (porovnání cen dodavatelů)
 • kolik odebrali různí odběratelé

členění evidence

 • program vždy umožňuje prezentaci požadovaných údajů jak dílčích, sumarizovaných, tak i všeho dohromady
 • a to z pohledu: sklad, datum, logická skupiny, skladová karta, typ příjmu, číslo příjemky, dodavatel, prvotní doklad, faktura, účel výdeje, číslo výdejky, zakázka, zákazník, číslo žádanky, odběratel, učební obor, činnost
 • všechny zobrazované údaje a přehledy lze také vytisknout
 • inventury - prezentace aktuální či počáteční zásoby, tisk podkladu pro fyzickou inventuru, účetní a naturální přehledy

evidence zakázek

 • od zápisu zakázky, přes výdej skladovaného materiálu, zápis provedených prací až po finální vyúčtování zakázky
 • tisk daňového dokladu a zpracování nejrůznějších přehledů o rozpracovaných nebo již vyúčtovaných zakázkách
 • evidence více středisek (název, adresa, IČO, DIČ, číslo účtu, typ - autoservis ANO / NE)
 • nastavitelné texty, které se vypisují na zakázkovém listě resp. na daňovém dokladu
 • pomocné číselníky prácí a úkonů, přijímacích techniků, mistrů pracujících na zakázkách
 • sledování celkové ceny a termínu proti plánované
Zavřít