začátek stránky 1.5.2003software Skartace - Spisová služba

Evidenci archivovaných materiálů. Program hlídá, kdy dle zákona lze již materiál skartovat, a jde-li to, informuje o tom. Výhoda je, že i to, co jsme skartovali, máme nadále evidováno.
Nikdo vás už nenachytá, že jste skartovali něco, co jste neměli.
cena    termíny    kalendář    verze    vazba

jak přenést evidenci na nový počítač
verze 1.07
 • zápis a evidence materiálů, které byly uloženy do archivu
 • identifikace materiálu (název, skupina, č.j., autor, formát, stran)
 • identifikace archivu (jaký, kdy, kdo)
 • datum návrhu na skartaci, kdy se dá skartovat (dle vzniku a lhůty ve skupině materiálů)
 • automatické upozornění na možnost skartace materiálu, kterému se naplnil termín
 • rozhodnutí o skartaci (číslo jednací, kdo, kdy)
 • zápis o provedení skartace konkrétního materiálu (kdy, kdo, jak)
 • prohlížení, výběry, četnosti, tisky o evidovaných materiálech i jejich zaznamenaných změnách
 • uživatelem definované sestavy, které si uloží a později je může využít
 • i pro nezkušeného uživatele - neustálé vedení, nabízení, upozorňování a podsouvání vhodných řešení
 • na PC s Win95, Win98, Win2000, WinNT, WinXP, Win7(32bit)

začátek stránky od 2002podrobnější popis SKARTACE

archivované materiály

 • zápis a evidence materiálů, které byly uloženy do archivu
 • materiály jsou identifikovány evidenčním číslem, které je přidělováno automaticky jako pořadové číslo zápisu do evidence
 • povinné údaje: Název, Skupina, Datum vzniku materiálu a Datum návrhu na skartaci (dle vzniku a lhůty ve skupině materiálů)
  • Název - o jaký materiál se jedná
  • Skupina materiálů (číselník = např. faktury, mzdové listy, dopisy z KÚ, atp.
  • Datum vzniku materiálu - kdy ten materiál vznikl (např. faktura vznikla 1.1.2005)
  • Datum návrhu na skartaci (kdy by se to již mohlo skartovat - dle vzniku a lhůty ve skupině materiálů)
 • nepovinné údaje:
  • doplňující popis k materiálu
  • autor materiálu (kdo jej vytvořil)
  • číslo jednací (například na oficiálních dopisech z KÚ)
  • počet stran
  • formát materiálu (např. A4 apod.)
  • zdroj materiálu (číselník = např. KÚ, FÚ, dodavatelé, rodiče)
  • datum uložení do archivu (kdy se to fyzicky umístilo)
  • archivní prostor (číselník = např. účtárna, sklep, archiv č.1 atp.)
  • uložil do archivu (jméno pracovníka)
  • popis (6x78 znaků postupně doplňovaná poznámka - vývoj)
  • zaevidoval (jméno pracovníka, který zapsal tuto informaci do evidence)

skartace

 • zápis o provedení skartace konkrétního materiálu
 • můžete označit, že materiál, který máte evidován jako archivovaný byl skartován, nebo rovnou zapsat informaci o skartování materiálu, který jste dosud v evidenci nebyl
 • povinné údaje: údaje jako u archivovaného materiálu + Datum skartace (kdy byl materiál skutečně skartován)
 • nepovinné údaje: údaje jako u archivovaného materiálu +
  • číslo jednací skartace
  • způsob skartace (číselník = např. rozřezání, spálení apod.)
  • skartaci navrhl (pracovník)
  • skartaci schválil (pracovník)
  • datum schválení (kdy byla skartace schválena)
  • skartaci provedl (pracovník - kdo to skutečně zlikvidoval)
  • datum skartace (datum skartování materiálu - provedení skartace)
  • datum zaevidování skartace (datum vložení do evidence skartace)

termín skartace

 • v číselníku skupin materiálů musí být nastavená LHŮTA skartace, tedy po jakou dobu (roky, měsíce, dny) musí být takový materiál archivován
 • lhůta je dána příslušnými zákony a uživatel si ji může v číselníku aktualizovat pod novelizací zákonných norem
 • podle datum vzniku materiálu a nastavené lhůtě ve skupině materiálů se předvyplní datum návrhu na skartaci
 • toto datum lze opravit podle vaší úvahy

upozornění na možnost skartace

máte-li evidovány archivované materiály, program vás automaticky upozorní na ty, kterým se naplnil termín a mohou být skartovány

prohlížení, výběry, četnosti, tisky

 • z evidovaných materiálů lze vybírat, vyhledávat v nich údaje, sumarizovat, třídit je a následně prezentovat a tisknout
 • systém nabídek a funkčních kláves umožňuje nastavení libovolného výběru pro prezentaci, přepínání mezi kartovým a řádkovým zobrazením
 • program eviduje všechny provedené změny, které pak také dokáže prezentovat, sumarizovat, vybírat a tisknout
 • navíc si uživatel může sestavit své vlastní sestavy, které si uloží a později je může využít

uživatelské sestavy

Uživatel může definovat své vlastní sestavy a tabulky. Postupně zadává:
 • které z evidovaných údajů chce v sestavě prezentovat
 • kolik znaků z té, které položky chce prezentovat (je-li to možné, jsou mu nabízeny alternativy : např. název 5 - 40 znaků)
 • pořadí údajů v sestavě (zleva doprava)
 • případně může změnit záhlaví (popis položek - např. místo NAZEV - Popis majetku)
 • případné zvýraznění údajů při tisku (tučný tisk)
 • způsob setřídění prezentovaných majetků (například podle ceny)
 • jak se mají údaje prezentovat - zda jen prostý výpis či výpis+ sumář
 • je-li sumář - pak za který (které) údaj se provádí
 • uloženou sestavu může uživatel kdykoliv znovu vyvolat a prezentovat díky ní aktuální stav dat
Zavřít