začátek stránky 1.4.2010software Spisovka - spisová, archivační a skartační služba

Software řeší řádnou a kompletní evidenci a digitalizaci dokumentů došlých a vzešlých z činnosti organizace. Spisová služba v sobě zahrnuje jejich příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení a to včetně kontroly těchto činností. Stáhněte si DEMO verzi kterou lze následně aktivovat
cena    termíny    kalendář    verze verze 1.xx
Určeno pro 32bit operační systémy

Legislativní rámec:
 • § 66 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • vyhlášky č. 645/2004 Sb. a 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
 • navazující zákonechy v platném znění: zákon 199/2009 novelizující zákon 499/2004 a vyhláška 192/2009 novelizující vyhlášku 645/2004
Součást software:
 • vypracovaný dokument Spisový, archivační a skartační řád
  • ten je povinnou součástí
  • a my jej vytvoříme přímo na míru každému uživateli
 • spisová služba
  • odborná správa a evidence dokumentů došlých a vzešlých z činnosti organizace
  • sledování a evidence dokumentů : příjem, rozdělování, oběh, vyřizování, podepisování, odesílání, ukládání
  • podací deník, sběrný arch
  • snadná digitalizace dokumentů
  • vazba na došlou elektronickou poštu a scanování
  • napojení na systém ARES (pro získání názvů a adres dosud neznámých firem)
  • číselník typů dokumentů včetně spisového a skartačního znaku a skartační lhůty
 • skartační řízení
  • spisovna - výpůjčky dokumentů
  • automatické návrhy na provedení řízení při vypršení skartační lhůty
  • skartační návrh pro místně příslušný Okresní státní archiv
  • skutečné provedení skartace
  • předání dokumentů na místně příslušný Okresní státní archiv
  • evidence i dokumentů již odevzdaných či skartovaných