začátek stránky 1.8.2004software Bourání - masná výroba

Od nákupu živých zvířat (půlek, čtvrtek, masa) a surovin, přes porážku, bourání a masnou výrobu až po prodej hotových výrobků. Pro řezníky, jatka i k výuce masné výroby. cena    termíny    kalendář    verze    vazba

jak přenést evidenci na nový počítač
verze 3.02
 • nákup živých zvířat (půlek, čtvrtek, masa) a surovin od dodavatelů
 • vloženy editovatelné normy (původní státní a oborové normy) pro:
  • porážku všech standardních i některých exotičtějších zvířat
  • bourání všech standardních typů (vepřové půlky, hovězí čtvrtky atp.)
  • masnou výrobu - cca 300 receptur salámů, klobás, šunek, jitrnic atp.
 • podchyceny i technologické kroky chladnutí a odpařování
 • výrobky (i bourané maso) umístěny na prodejní sklad či do vlastní spotřeby (např. na vaření)
 • sledování naturální a finanční vytěžitelnosti a ziskovosti jednotlivých zvířat, půlek, čtvrtek
 • dlouhodobé ekonomické porovnání dodavatelů, druhů zvířat, výrobků, řezníků, pracovníků výroby
 • i pro nezkušeného uživatele - neustálé vedení, nabízení, upozorňování a podsouvání vhodných řešení
 • na PC s DOS, Win95, Win98, Win2000, WinNT, WinXP, Win7(32bit)

začátek stránky od 1997podrobnější popis BOURÁNÍ

normy - receptury

 • vloženy stovky norem pro porážku, chladnutí, bourání a výrobu masných výrobků
 • normy vycházejí z původních státních, oborových i podnikových (masokombinát Písnice, Čakovice)
 • všechny normy a receptury jsou editovatelné - uživatel do nich může vložit své zkušenosti, technologický pokrok atp.
 • uživatel může vytvářet zcela nové či modifikované normy

nákup

 • nákup živých zvířat (půlek, čtvrtek, masa) a surovin pro masnou výrobu od dodavatelů
 • veškerá evidence funguje na principu skladového hospodářství, proto jsou definovány sklady: živých zvířat, základních půlek a čtvrtek, rozbouraného masa, dalších surovin na masnou výrobu, hotových masných výrobků a konečně i prodejna
 • evidence začíná pořízením zvířete (nákup či vlastní chov)
 • zvířeti je automaticky přiděleno identifikační číslo (datum + pořadové číslo v rámci dne)
 • zvíře je identifikováno druhem (číselník druhů zvířat) dodavatelem (číselník dodavatelů) , datem nákupu, cenou a hmotností
 • ale stejně tak můžete začít od nákupu již poražených zvířat, čtvrtek a půlek či dokonce rozbouraného masa

porážka

 • zadají se skutečně získaná množství - hmotnost: půlek, krev, vnitřnosti, odpad atd., které jsou konfrontovány s normou
 • uživatel jen zadává skutečné hmotnosti do předvyplněného protokolu
 • získané půlky (čtvrtky) jsou jednoznačně automaticky označeny identifikačním číslem zvířete + I. , II. (III. a IV.)

bourání

 • zaznamená se úbytek hmotnosti vzniklý vypařováním a chladnutím
 • zadají se skutečně získaná množství - hmotnost jednotlivých typů mas, které jsou konfrontovány s normou
 • v číselníku druhů mas si uživatel určuje aktuální cenu
 • díky tomu se vypočte finanční ziskovost půlky (čtvrtky) a tím i zvířete a dodavatele

masná výroba

 • zadáním množství vyráběných masných výrobků (např. 100 kg šunkového salámu a 50 kg vysočiny) a podle vložených receptur program určí přesná potřebná množství vstupních mas a surovin
 • uživatel má možnost požadovaná množství i sortiment změnit
 • výsledná výrobní cena je dána součtem skutečných cen surovin a mas
 • v číselníku masných výrobků si uživatel určuje aktuální cenu
 • díky tomu se vypočte finanční ziskovost jednotlivých výrobků

prodej

 • na prodejní sklad se umisťují masné výrobky, ale i maso získané z bourání či dokonce i technologické čtvrtky a půlky
 • v číselníku skladových karet si uživatel určuje aktuální prodejní cenu
 • s tou je konfrontována cena výrobní - díky tomu lze zjistit hrubý zisk

ekonomika

 • díky dokonalé provázanosti lze zjistit mnoho ekonomických i naturálních vyhodnocení
  • porovnání dodavatelů - zvířata jednoho jsou ziskovější než druhého
  • ekonomická výhodnost jednotlivých druhů zvířat (např. nejlepší jsou býci, pak prasata a až poslední krávy)
  • porovnání zaměstnanců - jeden řezník má lepší výtěžnost při porážce či bourání než druhý
  • porovnání masných výrobků (např. nejvýhodnější je Koňský salám, pak Vysočina, Šunkový ... a nejvíc ztrátový je Gothaj)
  Zavřít