začátek stránky 29.3.2005software KUCHYŇKA

Jednoznačně nejucelenější a nejpropracovanější software pro potřeby školních a závodních stravovacích zařízení.
Je v něm opravdu vše.
cena    termíny    kalendář    verze    vazba    iKuch

jak přenést evidenci na nový počítač
verze 13(23).xx
 • sklad potravin - nákup (příjem surovin), jejich skladování (inventury) a výdej (za nějakým účelem)
 • hospodaření - sledování provaru, spotřebování ležáků, kontrola výdeje na normovanou potřebu, cvičné jídelny
 • hygiena - Spotřební koš, HACCP - kritické body, kontrola exspirace
 • automatické sledování dělení výdeje, provaru a spotřebního koše na žáky/zaměstnance/cizí
 • jídelníčky a recepty - tvorba jídelníčků, limitní list - normování, pro jídla : ceny, počty vařitelných porcí, obrátkovost
 • strávníci - ceny, plachty, příplatky, ubytování, mimořádné náklady, tisk stravenek, vratky
 • vyúčtování a platby - faktury, zálohy, vrácení přeplatků, pokladna, Home-Banking
 • bez stravenkový systém - čipy, změny, výdej stravy, kreditní systém
 • DPH - od příjmu přes automatické promítání do provaru až po vyúčtování stravy
 • i pro nezkušeného uživatele - neustálé vedení, nabízení, upozorňování a podsouvání vhodných řešení
 • na PC s Win95, Win98, Win2000, WinNT, WinXP, Win7(32bit)

začátek stránky od 1988podrobnější popis KUCHYŇKY

můžete si stáhnout stručný popis (4 str.) ve formátu DOC(32kB) nebo RTF(55kB) podrobný popis Bezstravenkového systému (23 str.) ve formátu PDF(1MB) podrobný popis systému iKuch (23 str.) ve formátu PDF(2MB)

naturální a účetní evidence skladů potravin

 • metoda FIFO (evidence surovin v reálných či průměrných cenách, první dovnitř, první ven)
 • souběžná evidence maximálně až 99 skladů (potravin, masa, vratných obalů)
 • jedna skladová karta pro více cenových, hmotnostních a exspiračních modifikací
 • evidence členěn: sklad, datum, typ suroviny, surovina, typ příjmu, dodavatel, faktura, účel výdeje, odběratelem
 • snadné pořízení počátečního stavu skladů - vloženo základních 175 skladových karet
 • okamžité stavy skladů, inventury
 • samostatné sledování výdejů na mimořádné akce
 • plně vyřešena problematika haléřového vyrovnání - dorovnání příjemky (příjemek) na fakturu (prvotní doklad)
 • průchodka - při jednom se zápisu se zaznamená příjem a výdej suroviny, která se nakoupila rovnou do spotřeby - skladem to projde jen účetně

sledování provaru - hospodaření jídelny

 • skupiny strávníků podle ceny stravy (normativ, příspěvek 1, příspěvek 2, cena placená)
 • denní provar (počty vařených porcí - skutečná spotřeba)
 • počty porcí se mohou automaticky načítat z plachty (např.žáci) či se zadávají (např. firma XY, která si odebírá porce do várnice)
 • protokol denní uzávěrky (jídelníček, počty porcí po cenových skupinách strávníků, skutečně vydané suroviny, denní a kumulativní provar)
 • kumulativní provar v hlavní jídelně
 • provar ve cvičných jídelnách
 • sledování hospodaření jednotlivých mistrů při výuce vaření

Spotřební koš dle vyhlášky 48/93 Sb.

 • vloženy veškeré údaje o normách a sledovaných skupinách surovin spotřebního koše
 • na základě výdeje do spotřeby a počtu vařených porcí se provede výpočet automaticky
 • okamžitý tisk požadovaného výstupu (minimálně na konci každého měsíce)

automatické dělené sledování

 • automatizované skryté členění výdeje ,provaru a Spotřebního koše - pro zadané skupiny strávníků
 • implicitně pro skupiny : žáci / zaměstnanci / cizí (uživatel může nastavit až 9)
 • uživatel stále může dělat jedinou výdejku
 • program automaticky rozpočítává výdej dle normativů (počtu vařených porcí) na definované skupiny
 • podle toho umožňuje členit i provar a spotřební koš

recepty a jídla

 • evidence receptur (vloženo cca 300 - "Receptury pokrmů pro školní stravování část I.,II.,III" , vydaných společností pro racionální výživu - SRV Praha 1990)
 • normy jsou uvedeny v gramech na 10 porcí pro 5 věkových kategorií
 • recepty je samozřejmě možné upravovat, doplňovat nebo rušit podle potřeby
 • tvorba jídelníčků, (snídaně, přesnídávka, oběd,odpolední svačina, večeře) až pro devět chodů ke každému jídlu
 • možno nabízet jídla (např. polévky) do jídelníčku podle aktuální ceny či data posledního vaření

HACCP - kritické body

 • vypracovaný WORD dokument PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (Hazard Analysis Critical Control Points)
 • do software zabudován systém definovaných Kritických bodů vázaný na jídlo
 • tisk denního protokolu pro ruční zápisy sledovaných stavů podle sestaveného jídelníčku

normování výdeje

 • normování výdeje (limitní list) dle počtu vařených jídel, jídelníčku, receptur a aktuálního stavu skladované zásoby jednotlivých surovin
 • protože jsou normy uvedeny pro 5 věkových kategorií, může tento systém použít i stravovací zařízení, které vaří pro mateřskou školku, základní školu (1.a 2. stupeň), střední školu i těžce pracující

plachta

 • cenové skupiny strávníků, jmenovité seznamy strávníků, objednaná a skutečně odebraná jídla
 • velké možnosti úprav v plachtách : třída, cenová skupina, typ strávníka, režim chození na jídlo, firma atd.
 • snadná manipulace - vysoký efekt
 • hromadný strávník - jedna čárka v plachtě = více porcí (počet lze v měsíci snadno měnit)
 • automatizované načítání počtu porcí při sledování provaru
 • evidence odhlášených porcí jednotlivými strávníky (počet, Kč)
 • možnost příplatků k dalším chodům (např. jedničky a dvojky =22,- / trojka=+16,- příplatek)

vyúčtování stravy a ubytování

 • způsoby vyúčtování : skutečnost, objednávka, záloha, fixní částka, s promítnutím přeplatku - nedoplatku,
 • způsoby úhrady : hotově, mzdou, sporožirem, inkasem, převodem
 • podkladů k zaplacení : faktura, příjmový doklad do pokladny, lísteček s vyúčtováním, poštovní poukázka, příkaz k inkasu, příkaz k úhradě, řádkové přehledy, přehledy plachet včetně čárek
 • sledování skutečných nákladů a plateb - stavy přeplatků a nedoplatků,vrácení přeplatků
 • inkaso u České spořitelny disketou,
 • Home-Banking- komunikace s bankou (příkaz k inkasu, k úhradě, bankovní výpis)
 • sledování úhrad : individuální (hotově), hromadná (inkaso u České spořitelny, mzdy), automatická (načtení bankovního výpisu)

pokladna

 • evidence příruční pokladny souvisí s hotovostními úhradami strávníků
 • počáteční stav, příjem, výdaj, aktuální stav, odvod peněz, inventura

bez stravenkový systém

 • nahrazení stravenek identifikační kartou pomocí níž strávník sám odhlašuje, objednává a potvrzuje oprávněnost výdeje stravy
 • evidence objednávek, odhlášek, objednaných chodů v externím terminálu
 • evidence výdeje stravy ve výdejovém terminálu
 • není plně závislé na provozu počítače paní hospodářky
 • není nutná denní aktualizace - stačí 1x za týden a systém pracuje správně
 • stále ale zůstává paní hospodářka nadřazeným "pánem", má možnost opravit údaje v plachtách
 • kreditní terminál - výdej a objednávka jen do výše složených peněz

DPH

 • plně podchycena problematika DPH od příjmu, přes provar až po vyúčtování
 • při zápisu příjmu snadné přičtení (neplátce), či odečtení (plátce) DPH od zadané ceny
 • automatické promítání (připočítání) neuplatněného DPH za vydané suroviny do provaru
 • možnost různé sazby DPH za vydanou stravu (19% snědeno v jídelně / 5% odneseno ve várnici / 0% žáci)
Zavřít