klikněte na požadované téma

začátek stránky 2.5.2024  ___opravná verze SKLADNÍK 4.069

Vážení uživatelé

Aktuálně je na našem WEBu dostupný rozdílový soubor, který převede vaši stávající verzi software na nejnovější verzi.
na verzi SW SKLADNÍK rozdílový soubor si stáhněte  
4.068 zde pro verzi 4.017 - 4.049 (3,4 MB)
zde pro verzi 4.050 a vyšší (1,3 MB)
Způsob aktualizace se liší podle toho, máte-li ze svého počítače, kde máte software instalován, dostupný Internet, či nikoliv. Jak to zjistíte? V programu spusťte volbu Obsluha - Upgrade software. Výsledkem bude jedna z následujících 4 možností.

1. nepovedlo se spojení - nedostupný Internet

Budete informováni, že z vašeho počítače se nepodařilo dostat na cílovou WEB stránku. Je-li to opravdu tím, že nemáte z vašeho počítače dostupný Internet, pak musíte postupovat následovně.
 • z tabulky si stáhněte příslušný opravný soubor pro vaši verzi SW Kuchyňka
 • stažený soubor si nakopírujte do pracovního adresáře, kde je software instalován
 • standardním instalačním adresářem je C:\DATAX\SKLAD
 • pokud jste původně instalovali jinam, pak můžete pracovní adresář zjistit přímo v programu, spuštěním volby Obsluha - O počítači - O počítači v 1. řádku "Aktuální pracovní adresář"
 • po zkopírování souboru v software znovu spustíte volbu Obsluha - Upgrade software
 • v ní program, ještě před kontaktem na Internet, nalezne tento soubor a dotáže se, zda jej chcete použít pro aktualizaci na novou verzi
 • odpovíte-li že ano, program provede aktualizaci sama sebe.

2. máte aktuální verzi

Budete informováni, že provozujete aktuální verzi, že na WEBu není dostupná žádná novější.

3. nelze aktualizovat z WEBu

Budete informováni, že vaše verze sice není nejnovější, že existuje novější, ale že na WEBu není umístěna aktualizace, která by se dala stáhnout. To bude nejspíše případ, kdy by rozdílový soubor byl příliš veliký a tak jsme jej na WEB neumístili, respektive vaše verze programu je velmi stará a my již její aktualizaci na WEBu neprovádíme. V takovém případě nás kontaktujte a vyžádejte si aktualizaci pomocí CD-ROM.

4. lze aktualizovat vaši verzi

Budete informováni, že máte starší verzi a že na WEBu je dostupný soubor pro aktualizaci na nejnovější verzi. Na obrazovce se objeví kompletní informace:
 • jakou verzi používáte
 • jaká nejnovější verze je na WEBu k dispozici
 • který soubor je potřeba stáhnout z našeho WEBu do vašeho počítače a dokonce i jaká je jeho velikost
 • navíc jsou uvedeny orientační časy, jak dlouho bude stahování trvat (je-li užito vytáčení, či přímé připojení)
 • pokud potvrdíte, že se má soubor stáhnout, program se o to pokusí
 • o průběhu stahování jste informováni časovým "teploměrem"
 • výsledkem bude buď stav, kdy se to z nějakého důvodu nepodaří, o čemž byste byli informováni
 • nebo se to podaří
 • v takovém případě pokračuje automatická aktualizace programu + případná potřebná transformace dat


Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 2.5.2024  novinky verzí 4.001 - 4.069

novinky jednotlivých verzí si můžete stáhnout a uložit ve formátu PDF
4.017 a 4.019 4.019 - 4.023 4.024 - 4.069


verze 4.069 2.5.2024

export účetních dokladů

 • lze nastavit, do kterého účetního systému exportujete účetní doklady
 • buď standardně do systému MAUS nebo do systém FENIX
 • a to ve volbě Nastav - Nastav parametry - MAUS - přenos dat
 • a následně ve volbě Exportovat do systému FENIX ???
 • vlastní export se v obou případech provádí stejně ve volbě Obsluha - Export dat - MAUS - Export
 • při exportu do systému FENIX se vytváří textový soubor FErrmmdd.TXT

export dat z úlohy SKLADNÍK pro EXCEL

 • lze generovat CSV soubory pro Excel se všemi evidovanými údaji
 • volba Obsluha - Export dat - Soubory CSV EXCEL
 • soubory se uloží do složky DHM\
 • CI.CSV - číselník skladových karet
 • PS.CSC - počáteční zásoba
 • AS.CSV - aktuální stav na skladě
 • PR.CSV - aktuálně evidované příjmy
 • VY.CSV - aktuálně evidované výdaje


verze 4.068 25.11.2020

tisk daňového dokladu k vyúčtované zakázce

 • odpovědí na dotaz při tisku lze rozhodnout
 • zda se má nebo nemá tisknout detailní rozpis materiálu vydaného na zakázku
 • celková částka za materiál je na daňovém dokladu vždy uvedena


verze 4.067 27.1.2020

opraveno

 • uzávěrka skladu
 • export dat do účetnictví MAUS
 • evidence v minulých měsících
 • v přehledu jsou nyní i výdeje na zakázky
 • tisk zakázkových listů a daňových dokladů
 • nyní můžete vybrat (vyhledat) zakázky, které chcete tisknout
 • kromě textu na zakázkových listech také podle měsíce přijetí resp. podle měsíce předání zakázky
 • Program nabídne zakázky (rozpracované resp. vyúčtované)
 • přes F2 můžete zadat měsíc a rok předání zakázky


verze 4.066 29.11.2019

Inventurní výpis o stavu na skladě, když je více skladů

 • volba Ukaž - Inventury skladů - Co je na skladě
 • při tisku přes F6, jsou-li prezentovány karty více skladů)
 • dotaz : Chcete vytisknout každý sklad samostatně nebo vše dohromady
 • 1. tiskni každý sklad samostatně
 • - pak se inventurní výpis pro každý sklad samostatně
 • - každý sklad na na nové stránce
 • - na konci sestavy je počet vytištěných položek a jejich celková cena ze všechny sklady
 • 2. tiskni skladované položky bez ohledu na sklad
 • - pak se inventurní výpis setřídí podle čísla skladové karty
 • v obou případech se navíc vypisují mezisoučty za skupiny skladových karet


verze 4.065 21.5.2018

oprava

 • uzávěrka skladu - export dat do účetnictví MAUS
 • evidence v minulých měsících - v přehledu jsou nyní i výdeje na zakázky

tisk zakázkových listů a daňových dokladů

 • volba Zakázky - Tisk zakázky
 • lze v nabídnutém seznamu zakázek
 • snadno dohledat tu požadovanou
 • buď přes F1 - zadáním textu zakázky (popisu)
 • či přes F2 - volbou měsíce
 • nebo volba Zakázky - Zakázky přehledy
 • kde lze vyhledat skupinu zakázek zadáním mnoha kombinujících se podmínek
 • datum, měsíc, rok, zákazník, SPZ, částka, obsah zakázky atp.
 • a pak následně přes F6 vytisknout daňový doklad


verze 4.064 21.5.2018

GDPR

 • nutno přečíst podrobný popis novinek
 • volba Obsluha - O počítači - GDPR
 • prezentace údajů : přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro konkrétní subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
 • Firmy - údaje o partnerech (přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
 • Osoby - údaje o lidech (přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
 • Výstupy s OÚ - vyhotovené sestavy, data, e-maily (přehled, tisk protokolu o výstupech)
 • Tisk protokolů
 • protokol o mimořádné situaci (někdo cizí u PC/ vzdálená správa / odeslání dat kvůli servisu
 • List GDPR pro software = formulář, který se doplní a podepíše a přiloží se Internímu sytému GDPR
 • vzor Interního systému = lze vytisknout celý vzorový dokument
 • detailní popis GDPR = lze vytisknout 4 strany informací o vlastním GDPR

opakovaný tisk příjemek / výdejek - "DRUHOPIS"

 • lze nastavit, zda se opakovaně tištěné doklady tisknou s textem "DRUHOPIS"
 • volby (Příjem - Tisk příjemek)/ (Výdej - Tisk výdejek) - Jak tisknout druhopis

zrušení, definitivní vyřazení stornovaných dokladů z evidence

 • při prohlížení storen
 • ve volbě Ukaž - (Storna příjmů) / (Storna výdejů)
 • lez pomocí funkční klávesy F5 označit ta storna, která chcete z vaší evidence definitivně vyřadit


verze 4.063 18.5.2018
oprava pro jediného uživatele.

verze 4.062 16.1.2017
Oprava zpředchozí verze
- roční uzávěrka skladu nenastavila číslování příjemek a výdejek od jedničky
- aby tomu tak bylo, uzávěrka se musela zopakovatverze 4.061 15.12.2016

výdej v podrobném členění

 • při prohlížení vydaných položek
 • ve Filtrování můžete vybrat nejen konkrétní typ výdeje
 • Spotřeba / Prodej / DKP / Obaly / Dary / Likvidace / Převod / Zakázka
 • ale, je-li takové, pak i podrobnější členěníverze 4.058 - 60 15.02.2016
 • název organizace (uživatele) na 53 znaků
 • volba Nastav - Nastav parametry -Základní údaje.
 • z původních 30-ti na 53 znaků
 • přehled výdejů dle logických skupin a učebních oborů
 • volba Prohlížej - Výdej - Finanční vyjádření výdeje / Výdej v Kč dle druhu výdeje
 • a dále - 3.za logické skupiny a učební oboryverze 4.057 04.05.2015

pokladní doklad pro zakázky

 • volba Zakázky - Pokladna - Nastav parametry - 2. jak vypadá příjmový a výdajový doklad
 • můžete zvolit, zda se tiskne malý (základní), či velký (rozšířený) pokladní doklad
 • a kolik se má standardně tisknout kopií
 • při vlastním tisku lze individuálně zvolit jiný typ než standardní

tisk seznamu mistrů na daňovém dokladu

 • při vyúčtování zakázky
 • lze u jednotlivých prací zapsat, který mistr je prováděl
 • nově lze zvolit, aby se jména mistrů, kteří na zakázce pracovali, vytiskla na konci daňového dokladu o vyúčtování zakázky
 • volba Zakázky - Seznamy číselníky - Další parametry zakázek
 • po potvrzení nastavených parametrů, se program na to zeptáverze 4.056 15.12.2014

export do MAUS

při vlastním exportu lze případně opravit nabízené číslo účetního dokladu, pod kterým se data dostávají do účetnictví MAUS

kompletní dokumentace

Při instalaci z CD, respektive provedení Opravy na verzi z CD se do instalace uloží kompletní dokumentace v PDF. Tu lze zobrazit ve volbě Obsluha - Dokumenty - Ukaž vybraný dokument.


verze 4.055 3.11.2014

opraveno

Ve volbě Uzavři - Měsíční uzávěrka mohlo dojít k nečekané chybě, která dostala evidenci do stavu, kdy se SW pokoušel o nápravu, ale vždy neúspěšně.


verze 4.054 17.10.2014

příjem "ZA HOTOVOST" - zda a co zaokrouhlovat

 • volba Nastav - Nastav parametry - Příjem Za hotovost
 • lze nastavit, zda a co se má případně zaokrouhlovat
 • příjemka "ZA HOTOVOST"
 • a na ní navazující výdajový doklad z pokladny

výdajový doklad z pokladny za dosud nezaplacené příjemky

 • situace, kdy sice zapíšete příjemku za hotovost, ale dodavateli ji nehradíte později
 • volba Příjem - Výdajový dokl.za příjem
 • umožní zápis výdajového dokladu z pokladny za dodatečně zaplacené zboží
 • jen máte-li nastaveno generování výdajov=ho pokladního dokladu při zápisu příjemky "Za hotovost"verze 4.053 08.10.2014

exportovat příjem do účetnictví MAUS

 • ve volbě Obsluha - Export - MAUS - Parametry - 1. které doklady se předávají a v jaké formě
 • u řádku Sklad (pohyb) určíte
 • že se export provádí (1)
 • druhý parametr určuje,co se exportuje do účetnictví MAUS
 • 1 = výdej i příjem / 2 = jen výdej / 3 = jen příjem
 • přenášení příjmu do účetnictví má smysl jen, když se faktura účtuje proti účtu 111
 • také nastavíte úroveň sumarizace příjmu
 • 1 = vše dohromady / 2 = dodavatel / 3 = prvotní dokladu (č. faktury) 4 = příjemka / 5 = zbožíverze 4.052 23.09.2014

opraveno

 • za určité kombinace parametrů mohl SW při exportu dat do účetnictví MAUS hlásit chybu
 • do protokolu o činnosti programu se zapisují i záznamy při uložení příjemek do evidenceverze 4.051 22.09.2014

typy účetních dokladů pro hotovostní platby

 • v nabídce Nastav - Seznamy číselníky - Typy účetních dokladů,
 • lze editovat číselník (SYN,ANA, činnost,DPH, středisko) pro hotovostní platby
 • číselník se použije při zápisech do pokladní knihy

export účetních dokladů do MAUS

 • vše naleznete ve volbě Obsluha - Export - MAUS.
 • Parametry = můžete nastavit všechny parametry pro správné generování účetních dokladů a následný správný export souboru s doklady do účetnictví MAUS. Zde lze nastavit i způsob číslování účetních dokladů a případné následné číslo účetního dokladu
 • Změň = lze změnit uloženou informaci u jednotlivých dokladů, jestli již byly, respektive dosud nebyly exportovány do účetnictví MAUS
 • Dávky = prohlížení či případný tisk dávek, které byly již předány do MAUS
 • Ukaž = prezentace počtu dokladů z pohledu zda byly exportovány do MAUS (po měsících)
 • Export = vlastní generování účetních dokladů a jejich uložení ve formě exportní dávky (souboru) někam (disk, FlahDisk, disketa) pro pozdější zpracování importem do MAUSverze 4.050 25.06.2014

příjem za hotovost - výdajový doklad z pokladny

 • lze nastavit, aby při zápisu nové příjemky typu "Za hotovost" program automaticky zapsal do pokladní knihy výdajový doklad
 • za suroviny zakoupené za hotovost, je placeno z peněz evidovaných přímo ve vaší pokladně
 • ve volbě Nastav - Nastav parametry - Příjem za hotovost
 • výdajový pokladní doklad má účel: "Příjem zboží č. NNNNN - XXXXXXXXX,XX Kč"
 • kde NNNNN = číslo příjemky
 • XXXXXXXXX,XX = celková hodnota příjmu
 • jako osoba, které byla částka vydaná, je uveden dodavatel zbožíverze 4.049 16.05.2014
Oprava : někdy mohla být špatně sestava o detailním pohybu karty.


verze 4.048 08.04.2014

výběr tiskárny před tiskem sestavy

 • v nabídce Nastav - Tiskárna - Mám nabízet tiskárnu?
 • lze nastavit, zda se před tiskem každé výstupní sestavy MÁ nebo NEMÁ
 • nabízet výběr některé z vašich tiskáren, které máte definované v systému Windows
 • ANO
 • pak před jakýmkoli tiskem ukáže program, na kterou tiskárnu jste tiskli naposledy
 • a vy můžete klávesou potvrdit (Enter), že budete tisknout na stejnou tiskárnu
 • nebo si vybrat jinou tiskárnu
 • nastavení má význam, jen když tisknete tzv. "přes tiskovou frontu Windows"

síťová verze - oprava seznamu uživatelů

 • v nabídce Obsluha - O počítači - Kdo smí pracovat
 • lze nyní opravovat seznam uživatelů, kteří s programem pracují
 • lze nastavovat oprávnění jednotlivých uživatelů, jejich jména, hesla, rušit nebo přidávat nového uživatele
 • to může jen uživatel, který má oprávnění nastavovat základní parametry programu
 • a musí nejprve zadat správné hesloverze 4.047 19.03.2014

prodejní ceny - koeficienty pro logické skupiny karet

 • prodejní cena se ve volbě Nastav - Seznamy,číselníky - Skladové karty
 • buď nastavuje jako absolutní částka
 • nebo jako koeficient, a to jako
 • obecný koeficient nastavený ve volbě Zakázky - Seznamy,číselníky - Další parametry zakázek
 • nebo hromadně pomocí funkční klávesy F3 jako koeficient nastavený ve Nastav - Seznamy,číselníky - Logické skupiny karet
 • či individuálně jako např 1,5 = cena prodejní = cena nákupni *1,5

nabídka karet při zápisu příjemky - skladované množství

 • při zápisu příjemky
 • když si vybíráte skladovou kartu z číselníku pomocí klávesy F1
 • ukazuje se v posledním sloupci nabídky aktuálně skladované množství
 • jen množství MJ na tom skladě, do kterého právě přijímáte

pokladní kniha - oprava data vystavení dokladu a poznámky

 • Při prohlížení pokladní knihy
 • lze pomocí klávesy F4
 • individuálně opravit u dokladu datum zápisu do evidence nebo poznámku
 • nebo pomocí klávesy F3
 • hromadně, pro všechny vybrané změnit poznámku

zakázky - tisk daňového dokladu / storno zakázky

 • pro vyúčtované zakázky si můžete
 • kdykoli zpětně vytisknout "daňový doklad"
 • nebo vyúčtovanou zakázku tzv. "stornovat"
 • při těchto činnostech můžete vybrat dokaldy jen určitého roku
 • respektive stiskem klávesy Esc vyberte všechny,bez ohledu na rok
 • následně v nabídnutém seznamu lze přs F1 zadat cokoliv (SPZ, jmého, typ vozu, atd.)
 • a nabídnou se jen vyhovující zakázky - bez ohledu na rokverze 4.045 02.12.2013
oprava
Při vyúčtování prací se po stisknutí klávesy F1 objevovala pro uživatele nesrozumitelná hlášení, která jsme použili při ladění programu (v programu zůstala omylem). Chyba je opravená a všechno by již mělo být v pořádku.


verze 4.046 08.01.2014

přepočítaný stav skladu k zadanému datu

 • volba Sklad - Inventury skladů - Co je na skladě
 • možnosti
 • 1.Ukaž aktuální stav skladu k dnešnímu dni
 • 2.Přepočítej a ukaž stav na skladě k zadanému datu
 • při přepočítávání je velmi důležité datum zaúčtování příjemek a výdejek
 • můžete prohlížet i počáteční zásobu, příjmy i výdeje nebo přepočítaný účetní stav evidence za minulé měsíce
 • volby: Sklad - Inventury skladů - Zásoba minulých měsíců / Evidence v minulých měsících

Archivace poškozených dat při ukončení programu

Když končíte program volbou "Konec", kontroluje se, zda evidence vašich dat je z formálního hlediska v pořádku. Musí vždy platit, že kontrolní rozdíl na skladě je z hlediska financí NULOVÝ, tj. že:
počáteční zásoba + příjem - výdej = aktuální stav
Je-li kontrolní rozdíl z jakéhokoliv důvodu NENULOVÝ,ohlásí program tuto skutečnost a nabídne možnost takový stav dat uložit do systémové zálohy, když končíte práci.


verze 4.045 02.12.2013
oprava
Při vyúčtování prací se po stisknutí klávesy F1 objevovala pro uživatele nesrozumitelná hlášení, která jsme použili při ladění programu (v programu zůstala omylem). Chyba je opravená a všechno by již mělo být v pořádku.


verze 4.044 15.11.2013
oprava
Vyřešen problém, kdy šlo nevyúčtovat zakázku a přitom již tisknout daňový doklad.


verze 4.043 16.10.2013
oprava
Oprava chyby, která se v některých případech objevovala, při zápisu nové zakázky.
Opravena chyba při tisku přehledu Finanční vyjádřeníve volbě Ukaž - Příjmy / Výdeje / Inventura.


verze 4.042 04.10.2013
oprava
Opravena chyba při tisku přehledu Finanční vyjádřeníve volbě Ukaž - Příjmy / Výdeje / Inventura.


verze 4.041 23.09.2013
 • opraveno zaokrouhlování
 • při určité, výjimečné, kombinaci čísel byly špatně zaokrouhleny částky
 • tisk příjemek / výdejek - změna třídění pro výběr dokladů
 • nabídnutý seznam dokladů, je setříděný číslem skladu + datum vystavení + čísla příjemky resp. výdejky
 • tisk se nabízí na 3místech
 • aktuální nevytištěné
 • aktuální vytištěné
 • doklady minulých měsícůverze 4.040 16.9.2013
oprava
Opravena drobná chyba při tisku finančních přehledů.


verze 4.039 08.08.2013

diagnostika - kontrola poškození souborů

 • při spouštění a ukončení programu vždy probíhá kontrola souborů = diagnostika vašich dat
 • kontroluje, jestli náhodou není některá tabulka "poškozená"
 • je-li, ohlásí to program varovným hlášením a nabízí dvě možnosti:
 • 1.pokračuj, načtu data z archivu = problém si vyřešíte sami načtením starších dat (např.systémové zálohy)
 • 2.ukonči program - zavolám do DATAXu = program se ukončí, vrátíte se do Windowsverze 4.038 21.06.2013

vícenásobný tisk dokladů

Při tisku příjemky, výdejky, průchodky a převodky se program dotáže na počet výtisků
 • 0, Esc = netiskne se nic
 • 1 = tisk jediného exempláře
 • 2 a více = každý doklad se vytiskne tolikrát, kolik zadáteverze 4.037 06.06.2013
oprava
Opravena chyba ve volbě Zakázky - Seznamy ,číselníky při výběru jiného číselníku než středisek.


verze 4.036 31.05.2013

poznámky k zakázkám

 • k rozpracovaným i vyúčtovaným zakázkám si můžete podle potřeby zapsat libovolnou poznámku
 • poznámka nemá žádné omezení, co se rozsahu týká, co tam napíšte to tam bude
 • poznámka je interní, zákazník ji neuvidí
 • u rozpracovaných
 • ve volbách : Zakázky - Nová zakázka, Oprav zakázkový list, Ukaž mi stav zakázky, Vyúčtování zakázky
 • poznámku editujete vždy pomocí klávesy F6
 • vytisknete je volbou Zakázky - Tisk zakázky - Rozpracované detaily
 • u vyúčtovaných
 • ve volbě Zakázky - Zakázky, přehledy - Standardní přehled vybraných zakázek
 • poznámku editujete pomocí klávesy F11
 • a případně vytisknete pomocí klávesy F6
 • zobrazení seznamu zakázek lze změnit pomocí kláves Alt + M aby byly poznámky zobrazovány

export účetních dokladů do účetnictví MAUS

 • do účetnictví MAUS lze ze SW Skladník předávat dva typy účetních dokladů
 • účetní doklady o rozúčtování výdeje ze skladů
 • vznikající zcela automaticky při provedení měsíčné (roční) uzávěrky
 • ve volbě Nastav -Nastav parametry - MAUS-přenos dat - Nastavení pro rozúčtování výdeje ze skladů nastavíte jak se mají vyrábět
 • vlastní generování souboru s účetními doklady se provede ve volbě Obsluha - Export - MAUS - Výdeje-MAUS
 • účetní doklady s tržbami z vyúčtovaných zakázek
 • zpracování těchto dokladů je velmi podobné tomu, jak se to provádí v SW Fakturace Alexo
 • ze kterých středisek se budou zakázky předávat do MAUS = Zakázky - Seznamy,číselníky - 4.střediska - Ukaž - F4
 • nasatavení parametrů výroby dokladů ne volbě Nastav - Nastav parametry - MAUS-přenos dat - Doklady za realizované tržby
 • vlastní generování souboru ve volbě Obsluha - Export - MAUS - Export
 • při prohlížení zakázek lze změnit informaci byla-li již exportována do MAUS
 • či to lze udělat hromadně ve volbě Změň
 • v Ukaž je sumární prezentace o počtech exportovaných / neexportovaných jednotlivých typů zakázek
 • v Dávky je prezentace již realizovaných přenosů do MAUS (kdy, které doklady)

nová zakázka - vyhledávání zákazníků

Při zápisu nové zakázky postupujte tak, že do údaje zákazník zadáte SPZ. Třeba jen část, bez mezer a pomlček. A to potvrdíte stiskem klávesy Enter. Program nabídne všechny záznamy, kde se zadaný text vyskytuje a vy si už jen lehce vyberete požadovaného zákazníka a příslušné vozidlo.


verze 4.035 12.03.2013
 • ve volbě Zakázky - Práce učňů můžete zadávat, sledovat a vyhodnocovat práci žáků na zakázkách (co , kdy, pod jakým mistrem a jak dlouho dělali)
 • při exportu a importu dat můžete vybrat nebo zadat obecně jakýkoliv disk a složku s níž se má pracovat
 • pro Flah Disk již program netestuje, je-li pod zadaným písmenem opravdu vyměnitelné zařízení, ale pouze kontroluje, zda pod tímto písmenem nějaké zařízení (disk) našel
 • pokud se v síťové verzi při spuštění vyskytne situace, že program nemůže pokračovat, protože NELZE OTEVŘÍT NĚJAKÝ SOUBOR nabízejí se nyní tři možnosti Enter, znovu / Esc - zpět / Ukončit program, přičemž ukončení programu zajistí řádné ukočení s uzavřením všech souborů a odhlášením uživatele
 • opravena zcel výjimečná chyba při tisku čísla výdejky na následující stránce


verze 4.034 8.11.2012
Ve volbě Uzávěrka - Nastavení počátečního stavu - Mimořádné přecenění v souvislosti se změnou z neplátce na plátce DPH lze lépe (detailněji) vybrat karty pro přecenění.


verze 4.033 18.9.2012
Bylo opraveno označení verze a problém s nefunkčností některých voleb v menu Nastav.


verze 4.032 16.8.2012
 • založení nové logické skupiny karet = můžete ji vytvořit i běz karet ve volbě Nastav - Seznamy - Logické skupiny - F2
 • Proxy Server = volba Nastav - Nastav parametry Proxy server ???umožní nastavit jeho parametry a tím i zajistit připojení na Internet
 • požadavky na výdej ze skladu = zadáváte kdy (datum) se komu (odběratel) co (karty) má vydat , volba Sklad - Výdej surovin
 • požadavky na výdej = editace požadavků
 • hromadný výdej = automatizovaně podle vybraného požadavku vytvoří a zaúčtuje výdejkyverze 4.031 21.6.2012

posílení systémové zálohy

Pro zvýšení bezzpečnosti dat, se vytváří při ukončení práce do podadresáře ZALOHA systémová záloha samostatně pro každý den v týdnu (jedna v pondělí, jiná v úterý atd.) Dojde-li k nějakému problému, je větší šance záchrany dat.

nový číselník oborů

Při zápisu výdejek můžete do hlavičky výdejky zapsat kód učebního oboru (max. 4 znaky) a toto členění pak použít pro výběry výdejek resp. pro tisk sumářů podle oboru. Kódy oborů můžete uložit do číselníku oborů a následně při zápisu další výdejky vybrat odpovídající kód oboru pomocí klávesy F1. Je rozšířena volba Ukaž - Výdeje - Sumární přehled podle typu výdeje kde lze zvolit i sestavy s mezisoučty za obory.

ceny na skladě bez / včetně DPH

Nově lze zvolit u každého skladu individuálně, zda se ceny evidují bez (rspektive s) DPH. To provedete v nabídce Uzavři - Nastav počáteční stav - Změna názvu skladu pomocí funkční klávesy F4. Pokud nic nenastavíte, platí obecné nastavení pro celý program (jste / nejste plátci DPH).

hodiny na obrazovce

Hodiny teď neplynou trvale (zatěžovalo to operační systém). Čas se na hodinách změní, jen když se základní obrazovka "překreslí", např. když v hlavní nabídce stisknete Esc.

seznam skladových karet - přesun karty do jiné skupiny (přečíslování)

Pokud jste omylem zapsali novou skladovou kartu do jiné logické skupiny, než ve které by měla být, můžete kartu pouze přesunout do požadované skupiny, aniž byste ji museli znovu zapisovat. A to ve volbě Nastav - Seznamy-číselníky - Nová skladová karta - Změna čísla skl. karty. Potvrdíte-li že chcete vybranou kartu přesunout do jiné skupiny, zadáte její číslo, a následně zvolíte novou logickou skupinu do které má karta patřit. Program zjistí volné číslo karty ve skupině a to kartě přidělí. Když potvrdíte, že opravdu chcete kartu přesunout, pak původní číslo nahradí program ve všech tabulkách novým číslem.

seznam skladových karet - hromadné vyřazení nepoužívaných karet

Při prohlížení seznamu skladových karet můžete hromadně označit k vyřazení buď všechny karty, které nejsou aktuálně v evidenci, nebo jen karty, které se nepoužívají zadaný počet roků (například více jak 2 roky).

průchozí skladová karta "00000"

Při zápisu průchodky, tj. při zápisu zboží, které po příjmu ihned vydáváte, můžete použít průchozí kartu číslo "00000". U ní zadáváte nejen cenu a množství, ale také název, měrnou jednotku, gramáž a sazbu DPH. Takový způsob je dobré použít pro zboží, které prochází vašim skladem mimořádně.


finanční vyjádření výdeje - mezisoučty podle typu rozúčtování

Ve volbě Prohlížej - Výdej - Finanční vyjádření výdeje lze prezentovat výdej členěný podle skladů či logických skupin. zobrazit buď podle skladů. Sledujete-li podrobnější členění typů výdejů pro rozúčtování, lze prezentovat jen záklaní součty, respektive zvolíte-li možnost Vytvoř také mezisoučty budou prezentovány i sumy za dílčí členění výdeje. verze 4.030 7.12.2011
faktura - označ příjemky
když přiřazujete příjemky k faktuře, vyberou se ty, od vybraného dodavatele, označené jako nákupu fakturou na základě dodacího dokladu (nejsou ještě přiřazené k žádné faktuře). Dříve program vybrané příjemky ihned označil hvězdičkou. Nyní je musíte sami označit hvězdičkou. Při tomto postupu spočítá program cenové vyrovnání správně.

kód skladu může obsahovat i písmena
Díky tomu lze evidence až 1296 různých skladů.

nový tisk číselníku skladových karet
Ve volbě Nastav -Seznamy,číselníky - Skladové karty lze přes F6 vytisknout detailní číselník : číslo, název, MJ, gramáž, skladová cena, prodejní cena, koeficient prodejní ceny, standardní doba exspirace, sazba DPH, minimální zásoba, přijaté a vydané množství od počátku roku (od posledního vynulování) .


verze 4.029 8.6.2011
sazba DPH na dvě desetinná místa
S předstihem jsme se již připravili na to , že DPH může být na desetiny procen. Proto lze nyní sazby DPH (základní i sníženou) evidovat s přesností na dvě desetinná místa.

storno dokladů zaúčtovaných jako "PŘEVOD MEZI SKLADY"
Pokud chcete stornovat příjemku resp. výdejku, která byla vytvořena "PŘEVODEM MEZI SKLADY", zobrazí se varovné hlášení. A na něm informace, že k dokladu existuje svázaný druhý doklad (k výdejce příjemka), a že pokud budete pokračovat, musíte provést příslušné storno i na proti-dokladu.
Vždy postupujte takto:
1. nejdříve stornujte příjem
2. a teprve pak, pokud se to povede (bylo-li zboží stále na skladě), stornujte výdej

dodělání výdejky s typem výdeje "NA PRODEJ"
Při dodělávání výdejky (Sklad - Vydej - Dodělání), která byla zaúčtovaná "NA PRODEJ", lz eu nově přidaných položek opravit prodejní cenu.


verze 4.028 31.3.2011
Tisk příjemek / výdejek minulých měsíců
Podobně jako tisknete příjemky a výdejky ve formě formuláře, lze ve stejné podobě vytisknout i doklady za minulé měsíce (ve volbě Opakovaný tisk)verze 4.027 4.3.2011
 • stornované příjmy a výdeje minulých měsíců
 • při uzávěrce se odkládají také případná storna příjmů a výdejů
 • budete-li si prohlížet stornované doklady, lze ukazovat storna aktuální, či i minulých měsíců
 • příjem - přidej na zaúčtovanou příjemku další položky
 • volba Příjem - Přidej na příjemku umožní přidat na již zaúčtovanou příjemku další položky
 • po zápisu a potvrzení se tyto nově zapsané položky zaúčtují (přidají na sklad)
 • příjemce zůstává původní číslo i datum
 • měli byste si ji ale znovu vytisknout, neboť má nový obsah
 • párování příjemek s fakturou (nabízejí se jen příjemky, které byly přijaty způsobem "Fakturou")


verze 4.026 28.1.2011
 • dobropisy na příjemky minulých měsíců
 • nově ve volbě Sklad - Storno chyb.zápisů - Dobropis z min. měsíců lze "natvrdo" odepsat dpbropisované zboží jak z aktuální, tak i počáteční zásoby skladu. Jakoby zboží na začátku měsíce nebylo skladováno
 • účetní přehled o evidenci v minulých měsících
 • v nabídce Inventury skladů - Evidence v minulých měsících lze zobrazit a vytisknout přehled, který odpovídá Účetnímu stavu (počáteční zásoba, příjem, výdej, konečný zůstatek), za dříve uzavřené účetní období
 • nelze stornovat položky vydané na vyúčtované zakázky
 • volba Zakázky - Kontrola vydaných položek - zkontroluje výdejky na zakázky (aktuální i starší) a prezentuje, které nejsou dosud vyúčtované
 • volba Obsluha - Pošli email umožní odeslat email na zvolenou adresu
 • možná archivace na FlashDisk před uzávěrkou

verze 4.024 a 4.025 13.12.2010
 • obrovské rozšíření funkcí pro prezentaci zakázek
 • možnost zadávat si meui jednotlivými uživateli požadavky na převod zboží z centrálního skladu
 • volba Sklad - Inventury skladů - Zásoba minulých měsíců prezentuje počáteční zásobu minulých měsíců, které si SW ukládá při měsíční (roční) uzávěrce

verze 4.023 09.04.2010
síťová verze programu - odhlášení jiného uživatele
Uživatel, který má administrační oprávnění, může odhlásit jiného uživatele a tím ukončit jeho práci ve volbě Nastav - Nastav parametry - Odhlásit uživatele.

4.022

archivace na flash disk
Při archivaci na flash disk ve volbě Obsluha - Archivace - Na flash disk se do složky \DATAX_FL\KUCH\ZALOHA\ ukládá archiv ve formě 2 souborů, jejichž jméno určuje systémové datum. Archivní kopie se uloží pod jménem rrrrmmdd.A01 a rrrrmmdd.DTX - "rrrr" je rok, "mm" měsíc a "dd" . Kopie starší než 1 rok program automaticky ruší.

4.021

síť - příjem, výdej jen ve vybraných skladech
Máte možnost pro jednotlivé uživatele, kteří mají právo zápisu příjemky, či výdejky, nastavit, ke kterým skladům budou mít přístup a jaký (příjem / výdej / normování výdeje = příprava limitního listu / výroba vlastních výrobků). Všichni uživatelé se mohou podívat na stav a pohyb na skladech (všichni vidí, co se kdy přijalo a vydalo a co je aktuálně na jednotlivých skladech).

Příjemky / Výdejky - až 999 položek
Dřív mohl mít doklad maximálně 99 položek (skladových karet), nově až 999.

síťová verze - vzkazy mezi jednotlivými uživateli
Pomocí volby Obsluha - O programu - Vzkaz po síti může každý uživatel komukoli ze seznamu oprávněných uživatelů předat vzkaz a vzkazy od jiných uživatelů si přečíst či vytisknout. Při výběru uživatele také vidíte, jestli právě pracuje nebo nepracuje s programem (je / není přihlášený). Vzkaz může obsahovat libovolný text (až 99 řádků po 77 znacích). Pokud již na serveru pro adresáta nějaký vzkaz existuje, program nový vzkaz připojí ke starším vzkazům. Když se uživatel přihlašuje do programu (zadává heslo) nebo se odhlašuje (končí práci s programem) a nebo když v hlavní nabídce několikrát stiskne klávesu Esc, program zjistí, zda pro něj na serveru existuje nějaký vzkaz.

4.020

změna sazeb DPH - zvýšení obou sazeb o 1%
V Nastav - Nastavení parametrů - Jiné parametry v okénku DPH změníte obě sazby na nové hodnoty a po stisku Esc na dotaz co dál, potvrdíte odpověď Ano uložit toto nastavení.

hromadné vyřazení starých zásob ze skladu
V Výdej - Vyřazení ze skladu můžete zásoby, vždy jen z jednoho skladu , kterých se chcete zbavit, hromadně a snadno vyřadit. Výběr provádíte označováním (*). Potvrdíte-li, že se karty mají opravdu vyřadit, vytvoří se nová výdejka za účelem výdeje likvidace manka - škody.

4.019

zápis počáteční zásoby
Když zapisujete počáteční zásobu nového skladu volbou Uzávěrka - Počáteční stav skladu - Oprav cenu/množství v inv.seznamu, zobrazí se v tabulce všechny skladové karty seřazené podle pětimístného čísla karty. Pokud chcete najít a přesunout se v tabulce rychle na kartu s určitým názvem (resp. na kartu, která v názvu obsahuje určitý text), můžete nyní použít funkční klávesy F1 a F2. Po stisknutí klávesy F1 zadáte text, který se má hledat v názvu skladové karty. Program se přesune na první kartu, která tento text v názvu obsahuje. Další kartu pak můžete hledat pomocí klávesy F2. Stejně fungují klávesy F1 a F2 ve volbě Vyřaď suroviny z inv.seznamu.

sumář příjmů a výdejů po měsících
Při měsíční (roční) uzávěrce skladu odkládá program doklady (příjemky a výdejky) za uzavírané účetní období do složky STARE\ a tyto odložené doklady si můžete později prohlížet (nebo i vytisknout). Při prohlížení dokladů si také můžete pomocí klávesy F3 zobrazit nejrůznější sumáře za vybrané doklady (např. součet za jednotlivé příjemky resp. výdejky, součet podle čísla skladové karty, podle logické skupiny apod.). Nyní je v programu přidaná další možnost sumarizace odložených dokladů, a to součet po měsících. Program v tomto případě sečte vybrané doklady (příjemky resp. výdejky) podle měsíce a roku příjmu resp. výdeje a tento sumární přehled zobrazí v tabulce, kterou si můžete také vytisknout.

4.018

kontrola správného zaúčtování dokladů (příjmy/výdeje)
Nově se při zaúčtování (či stornu) příjemek a výdejek kontroluje správnost skladové evidence. Není-li vše OK, zobrazí se varovné hlášení a SW se pokusí vrátit evidenci do stavu PŘED zápisem dokladu.

kontrola číselníku skladových karet
Při spuštění a normálním ukončení programu (při tzv. "diagnostice") se nově provádí kontrola číselníku skladových karet. Je-li číselník prázdný (obsahuje 0 záznamů), jste na to upozorněni hlášením abyste nás volali a spolu s námi problém odstranili. Tento zcela výjimečný stav může jen při shodě několika náhodných stavů, ale už u jednoho uživatele nastal a protože neexistence číselníku karet, je pro software velkým problémem, raději jsme jeho kontrolu do diagnostiky přidali.

stav skladu k zadanému datu
Máte-li příjem, či výdej v následném měsíci, než je účetní období, lze ve volbě Ukaž - Inventury - Co je na skladě prezentovat buď aktuální stav skladu, či stav k poslednímu dni účetního období. Tomu odpovídá i tisk Inventurního seznamu.

přehled DPH k zadanému datu
Stejně tak lze ve volbě Ukaž - Inventury - DPH prezentovat přehled (sestavu) o DPH k aktuálnímu datu, respektive k poslednímu dni účetního období.předchozí

Storno vyúčtované zakázky
Zakázku, kterou jste vyúčtovali omylem nebo kterou jste vyúčtovali s chybnými položkami (nesprávně účtované položky), lze nyní STORNOVAT. Volba "Likvidace zakázky" - "Storno vyúčtované zakázky" umožňuje stornovat vybranou zakázku, která již byla vyúčtovaná.
Program zruší pokladní doklady, které se k takové zakázce vztahují (doklad o převzetí zálohy, příjmový či výdajový doklad vytvořený při finálním vyúčtování), přesune zakázku mezi rozpracované (dosud nevyúčtované) zakázky a případně vydaný materiál, který není mezi aktuálními výdejkami, zapíše jako materiál vydaný v minulých měsících (výdej na dosud nevyúčtované zakázky). Takovou zakázku lze pak zlikvidovat nebo opravit zakázkový list, opravit vydané položky a zakázku vyúčtovat se správnými údaji.

Výdejky na dosud nevyúčtované zakázky
Program pracuje tak, že při měsíční uzávěrce odloží všechny výdejky aktuálního účetního období (měsíce) do archivních souborů. Výdejky zapsané jako výdeje na zakázky, které ještě nebyly v uzavíraném účetním období vyúčtované, se odkládají do speciálního souboru.
Např. zakázka byla zapsaná v lednu, v lednu na ní byly také vydané určité položky, ale zakázka nebyla v lednu dokončena a přechází do dalšího měsíce. Po uzávěrce ledna jsou tyto položky (vydané na nevyúčtované zakázky) odloženy, aby se při pozdějším vyúčtování zakázky započítaly do celkové ceny zakázky. Nyní lze takové staré výdejky opravit (změnit jejich identifikaci) nebo je možné je zlikvidovat. Pokud likvidujete položky ze starých výdejek, lze také zvolit, aby program na tyto položky vytvořil příjemku - taková příjemka je pak NEZAÚČTOVANÁ. Pak ji buď zaúčtujete nebo ji můžete zlikvidovat.

Vyčištění seznamu zákazníků a vozidel
V nabídce "Zakázky" - "Seznamy - číselníky" je nová volba, která umožňuje automaticky "Vyčistit seznam zákazníků a vozidel". Výběrem této volby program odstraní z číselníku zákazníků a jejich vozidel ty zákazníky a vozidla, pro které nejsou v evidenci žádné zapsané zakázky, a číselník zákazníků a vozidel přečísluje. Pokud máte v programu zapsaných již několik stovek zákazníků a jejich vozidel, je vhodné nejprve odložit staré zakázky na disketu a pak vyčistit seznam zákazníků a vozidel.

% hrubého zisku
V tabulce, ve které si prohlížíte přehled skladovaných položek, je nyní zobrazena prodejní cena a procento hrubého zisku. Pro položky které mají nastavenou pevnou prodejní cenu (koeficient=0,0000) se údaje ve sloupci "hrubý zisk [%]" mění v závislosti na aktuální skladové ceně položky. Přehled prodejních cen (a hrubého zisku z prodeje) lze vytisknout klávesou F3. Hrubý zisk z prodeje je podobně zobrazen při prohlížení počáteční zásoby, číselníku skladových karet aj.

Maximální zásoba
Nově lze pro skladové karty nastavit kromě minimální zásoby také maximální zásobu. Ve volbě "Inventury skladů" - "Minimální zásoba" lze nyní vybrat položky, jejich aktuální zásoba na skladě je vyšší než nastavená maximální zásoba. V této volbě byly přidané další možnosti výběru položek.

Plátci DPH - tisk dokladů
Pokud máte v programu nastaveno, že jste plátci DPH, tiskne se na příjemkách, výdejkách a dalších výstupních sestavách cena bez DPH, sazba DPH a cena vč. DPH.

Historie programu
Program si nyní zapisuje do protokolu některé důležité okamžiky své činnosti. Z tohoto protokolu lze později zjistit, jak jste s programem pracovali a kdy jste provedli určité kroky. Do protokolu se např. zapisuje kdo a kdy program spustil, kdy byla načtena archivní data, provedena změna identifikace příjemky či výdejky, měsíční či roční uzávěrka apod.Zavřít