klikněte na požadované téma

začátek stránky 13.05.2024  ___ opravná verze MAUS   24.06    pro příspěvkové organizace na rok 2024

Vážení uživatelé, na náš WEB jsme umístili rozdílový soubor, který umožní automatickou aktualizaci software MAUS.
opravy kontrolní hlášení novinky verze 24.01 - 24.06 ke stažení (PDF) přechod na popis novinek od verze 24.01 po verzi 24.06 zde


postup pro 3 možné stavy

1. máte-li aktivní automatickou kontrolu existence nové verze

 • Pokud jste si ji ve volbě Servisní - Status u parametru Automat.aktualizace nevypnuli, tak ji aktivní máte (je to standard).
 • MAUS, při svém spuštění zjistí, že je na Internetu novější verze.
 • Informuje vás o tom (uvede jeho velikost a předpokládanou dobu stahování) a navrhne stažení aktualizačního souboru.
 • Potvrdíte-li, že se má soubor stáhnout:
  • program to provede (o průběhu jste informováni časovým "teploměrem")
  • stažený soubor se uloží do pracovního adresáře, kde je software MAUS instalován
  • standardní adresář pro rok 2024 je C:\DATAX\MAUSWI24
  • pokud by při stahování došlo k nějakým problémů, budete o tom informováni
 • Nabídne se okamžité zpracování:
  • Je-li aktualizační soubor úspěšně stáhnut, SW MAUS se dotáže, má-li provést zpracování (přechod na novou verzi) okamžitě.
  • standardní je volba Ihned, kterou potvrďte
  • MAUS účetnictví bude ukončeno a následně bude spuštěn MAUS Aktualizace.
  • ta aktualizační soubor "rozbalí" a vymění původní verzi za novou
  • tím aktualizace končí o čemž jste informováni
  • spustí se Konfigurace (je třeba provést Reinstalaci dat) - volte nabídnutou možnost Automaticky
  • následně se ukáže seznam připojených adresářů a vy buď:
  •     - vyberete adresář s nímž chete pracovat (v případě jediného nic nevybíráte) a přes F9 spustíte účtování
  •     - nebo ukončíte Konfiguraci (Esc)a následně spustíte MAUS standardním způsobem přes ikonu na ploše
  • poběží již nová verze

2. nemáte-li připojení na Internet

Nemáte-li ze svého počítače vůbec dostupný Internet, lze to provést jinak:
 • přejdete na jiný počítač, z něhož je Internet dostupný
 • rozdílový soubor U24060.ZIP (9 MB) si stáhnete zde a uložíte například na FlashDisk
 • pak si stažený soubor zkopírujete na svůj počítač do adresáře, kde je instalován MAUS pro rok 2024
 • standardní adresář je C:\DATAX\MAUSWI24
 • pak spustíte MAUS
 • v okamžiku, kdy bude MAUS končit, zareaguje a nabídne zpracování nové verze
 • volbou Ihned pokračujete tak, jak je popsáno výše

3. máte-li vypnutu automatickou kontrolu existence nové verze

Aktualizovat program můžete v jakémkoliv okamžiku zpracování přes volbu Servisní - Internetové akce - Aktualizace MAUS. Výsledkem bude jedna z následujících 4 možností.
1.nepovedlo se spojení Budete informováni, že z vašeho počítače se nepodařilo dostat na cílovou WEB stránku a tudíž ani nelze provést aktualizaci. Nejspíše nemáte: aktuálně dostupný Internet / nefunguje připojení / nejsou dostupné naše WEB stránky. Aktualizaci můžete zkusit později znovu.Máte-li realizováno připojení na Internet přes Proxy Server, zkontrolujte si jeho parametry ve volbě Servisní - Internetové akce - Nastavení Serveru Proxy

2. máte aktuální verzi = na WEBu není nic novějšího.

3. nelze aktualizovat z WEBu = vaše verze není nejnovější, existuje novější, ale na WEBu není umístěna aktualizace, která by vám pomohla dostat se na ni. V takovém případě nás kontaktujte a vyžádejte si aktualizaci pomocí CD-ROM.

4. lze provést aktualizaci = postupujete podle předchozího popisu

Tato informace byla elektronicky zaslána uživatelům software MAUS na nám známé e-mail adresy. Pokud se k vám nedostala, pošlete nám e-mail na alexo@datax.cz, ať máme na vás správný kontakt alespoň pro příště.
Zavřít

začátek stránky 13.05.2024  ___novinky verzí 21.01 až 24.06 pro příspěvkové organizace

       
můžete si stáhnout PDF soubor jméno stránek velikost popisy verzí minulých let jméno stránek velikost
novinky verze 24. 01 až 24.06 mauspr24 6 0.5 MB novinky verze 23. 01 až 23.03 mauspr23 3 0.3 MB
novinky verze 22. 01 až 22.11 mauspr22 1 0.1 MB novinky verze 21. 01 až 21.04 mauspr21 4 0.3 MB
novinky verze 20. 01 až 20.08 mauspr20 13 0.3 MB JÚO Středočeského kraje na 2020 JUR_SK20 27 1.6 MB
novinky verze 19.01 - 19.09 mauspri9 15 0.6 MB novinky verzí 18. 01 - 09 mauspri8 27 1.6 MB
kontrolní hlášení dotaz 3 107 kB novinky verzí 17. 01 - 15 mauspri7 6 0.4 MB
vzory typů dokladů mausvzor 9 1 MB novinky verzí 16. 01 -26 mauspri6 38 2.1 MB
PAP - podrobný popis MAUSPAP 3 40kB novinky verzí 15. 01 - 19 mauspri5 13 1 MB
instalace lokální verze InstMAUS 8 171 kB novinky verzí 14. 01 - 27 mauspri4 25 300 kB
postup instalace siťové verze InstSit 2 107 kB novinky verzí 13. 01 - 13 mauspri3 9 200 kB
postup na konci roku ROK_MAUS 3 107 kB novinky verzí 12. 01 - 22 mauspri 51 670 kB


NOVINKY verze 24.06 13.05.2024

oprava předchozí verze

 • za jistých okolností mohl SW hlásit chybu
 • neznámá proměnná DATZ na řádku 8179
 • chybu šlo přeskočit stiskem klávesy Enter a dál pokrčovat
 • oprava tuto chybu odstraňuje


NOVINKY verze 24.05 07.05.2024

oprava předchozí verze

 • za jistých okolností mohl SW hlásit chybu
 • neznámá proměnná QDATZ na řádku 8179
 • chybu šlo přeskočit stiskem klávesy Enter a dál pokrčovat
 • oprava tuto chybu odstraňuje


NOVINKY verze 24.04 02.05.2024

datum v tisku účetního dokladu

 • v záhlaví dokladu se tiskne i datum vytištění (zpracování)
 • v Servisní - Status - záložka Účetní doklad v parametr Potlačit tisk data v dokladu
 • lze nastavit jednu z těchto možností:
 • Ne = v záhlaví se tiskne datum účetního případu
 • Ano = v záhlaví se datum netiskne
 • Skutečný den = aktuální datum, které je v PC (datum, které jste zadali při spuštění SW
 • Plus X dní = datum o X zadaných dní větší, než je datum účetního případu
 • Volitelné = před tiskem každého dokladu se vás MAUS dotáže, jak to má být
 • pak máte možnost i zadat jiné datum, které bude v záhlaví dokladu vytištěno

název sestavy - přejmenování tiskové sestavy v tiskové frontě

 • MAUS každou sestavu ukládá do tiskové fronty
 • z ní uložené sestavy lze kdykoliv tisknout ve volbě Servisní - Tisk z fronty
 • názvy těchto sestav jsou generovány přímo MAUSem
 • pokud vám název nevyhovuje, můžete jej změnit přes F7

další přehled čerpání dotací (po dokladech)

 • volba Uzávěrka - 3 . Tisk sestav - 4. Financování - 3 . Jednotlivé dotace - 5. Více let
 • kód transferu = např. B* =všehcny začínající na B/ N1 = konkrétní dotace
 • datum účetního případu= 01.01.2024 - 31.12.2024 = celý rok / či delší období 01.09.2020 -31.08.2023
 • vybraná střediska = mezera = všechny / 17 = jediné/ 15 55 = více
 • které účty= výsledkové / Rozvahové / Podrozvahové / Vše
 • podrobnost= Výpis = účetní záznamy) / vše ostatní = vypisují se jen sumáře
 • sumář SE + AE (mezisoučty i za analytiky ) / Totál SE (sumarizace jen podle syntetických účtů)
 • Faktura = sumarizace podle prvotních dokladů (za účty se nesumarizuje)
 • Doklady = sumarizace podle účtů a prvotních dokladů
 • kromě standardních údajů: účet/ Kč/ účetní doklad/ datum
 • se uvádí i číslo faktury, dodavatel a poznámka


NOVINKY verze 24.03 04.03.2024

sestavení kontrolního hlášení

 • když doklady s tzv. Fatální chybou
 • (dle EPO nepřípustná chyba) -> takové doklady zobrazeny
 • pokud chybná DIČ neopravíte, postaví se k nim MAUS následujícím způsobem:
 • velké doklady A4 a B2 jsou převedeny do malých (A5,B3)
 • doklady A1, A3 a B1 jsou z kontrolního hlášení odstraněny, protože v EPO by neprošly
 • doklady A2 (kód DPH 270), není-li vyplněno DIČ, jsou v kontrolní hlášení ponechány
 • protože v EPO je možnost, ponechat doklad bez vyplněného DIČ

porovnání KH s přiznáním

 • pPokud potvrdíte větu C v přehledu připraveného KH
 • zobrazí se přehled, sumarizující údaje KH podle struktury přiznání
 • v rámci bloku A2 = řádky přiznání 03 -09 a 12 a 13, je nově uvedena suma i za řádky 12 a 13

odeslání kontrolní hlášení

 • do EPO
 • od 1.1.2024 provedlo MFČR technické změny
 • změněn portál nazvaný MOJE daně
 • nově: https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare?nacteni=1
 • automatické převedení na nový potál při volání původního
 • zpřísněny technické podmínky
 • nepovolují se "straré" OS a prohlížeče
 • vyzkoušeno je, že při kombinaci Win10 a v prohlížeči Firefox 122 je vše OK
 • jinak to hlásí neočekávané chyby bez dalšího vysvětlení
 • pozměněný vzhled portálu
 • první krok = odkud se má písemnost načíst (PROCHÁZET s návěstím Můj počítač)
 • je-li vše bez chyb, kliknete na tlačítko ODESLÁNÍ PÍSEMNOSTI
 • volíte jeden ze šesti způsobů, kterým potvrdíte svojí totožnost
 • když pomocí datové schránky, klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE A PODEPSAT


NOVINKY verze 24.02 16.02.2024

DPH

 • z důvodů možnosti sestavit přiznání
 • byly do číselníku vráceny kódy 2. snížených sazeb
 • ale s nulovým procentem
 • přiznání nemusí vypadat formálně dobře
 • při sestavení daňového přiznání může lehce dojít k tomu
 • že na řádku, kde se vykazuje snížená sazba, nebude dodržena povolená odchylka 7 promile
 • protože se tam mohou sečít procenta 15% a 10 z loňského roku + 12% letošní
 • nabídka kódů DPH při účtování
 • na F1 budou nabízet vlastně i již neplatné kódy původně určené pro 2.sníženou sazbu
 • prosím, dejte větší pozor, abyste tyto kódy nepoužívali


NOVINKY verze 24.01 24.01.2024

další přehled čerpání dotací (po fakturách)

 • při kontrolách čerpání účelových dotací je mnohdy vyžadován přehled prvotních dokladů (faktur)
 • volba Uzávěrka - 3 . Tisk sestav - 4. Financování - 3 . Jednotlivé dotace - 6. Totální sumář
 • lze takový přehled, i za období více let, pořídit, a to zadáním správných parametrů
 • Kód transferu = zadáte 1. znak označení příslušného transferu (například B.)
 • máte-li transfer tzv. dělený, například B1 = státní rozpočet / B2 = eurobondy / B3 = krajský rozpočet
 • udělá s přehled za jednotlivé dílčí dotace a za všechny dotace dohromady
 • máte-li více dotací, které k sobě patří, například B K M, pak zadáte všechny tři písmena oddělena mezerou
 • Datum účetního případu od - do = lze období rozšířit i do minulých let
 • v takovém případě se MAUS pokusí vyhledat i data minulých let a pokud se mu to podaří, zařadí je do přehledu
 • vyhledávání se provádí tzv. natvrdo, tedy tam, kde by data při standardní instalaci měla být
 • tedy rok 2020 v adresáři C:\MAUS2001\, rok 2021 v adresáři C:\MAUS2101\, rok 2022 v adresáři C:\MAUS2201\
 • Vybraná střediska = pokud nic nezadáte, vyberou se všechny záznamy
 • zadáte-li jediné např. 15, vyberou se záznamy tohoto střediska
 • při zadání 1. znaku skupiny středisek (například 1 = se vyberou záznamy se středisky 1 / 11 / 15 / 17 / 1A / 1B …)
 • respektive vyjmenovaných středisek, která při zápisu oddělujete mezerou (například 15 22 57)
 • Které účty
 • Výsledkové (5 + 6 , respektive 7 + 8 ) / Rozvahové / Podrozvahové / Vše
 • Podrobnost: určujete, o jaký přehled se má vlastně jednat
 • Výpis = vypisují se jednotlivé účetní záznamy / vše ostatní = vypisují se jen sumáře
 • Sumář SE + AE (mezisoučty i za analytiky ) / Totál SE (sumarizace jen podle syntetických účtů)
 • Faktura = sumarizace podle prvotních dokladů (za účty se nesumarizuje)
 • Jednotlivé roky
 • Jednotlivě = provádí se mezisoučet i za jednotlivé roky
 • sumárně = nedělají se po letech
 • Setřídění
 • parametr není akceptován u Podrobnosti = Faktura, protože tam je setřídění dáno rokem a číslem dokladu podle KFP
 • jinak parametr určuje v rámci čeho se provádí sumarizace
 • například při výběru Dotace + SE (standard) se za jednotlivé dotační tituly sumarizují účetní údaje podle syntetiky
 • Záhlaví
 • vybíráte jednu za dvou možností popisu sloupečků sestavy: Výdaje / příjmy (standard) či Má Dáti / Dal.
 • u parametru Podrobnosti = Faktura, není popis sloupců volitelný, je pevný
 • Vybrané druhy dokladů
 • pokud nic nezadáte, vyberou se všechny záznamy, bez ohledu na druh dokladu, na kterém je případ účtován
 • v opačném případě jen toho jednoho zdaného, to pokud zapíšete konkrétní druh například FD (faktury dotační)
 • nebo více druhů při zadání 1. znaku skupiny druhů (například F = vyberou se záznamy v druzích dokladů FA / FD / FV / FP / FK …)
 • respektive vyjmenovaných druhů, které při zápisu oddělujete mezerou (například FP FD)
 • Sestava
 • o faktuře se vypisují tyto údaje: číslo faktury (variabilní symbol, pod kterým si ji vede dodavatel)
 • IČ dodavatele / část názvu dodavatele + popis za co to je (z poznámky u faktury)
 • měsíc + duh dokladu + pořadí dokladu (mělo by odpovídat číslu faktury v knize faktur přijatých)
 • datum účetního případu
 • co je z faktury určeno na dotaci / případně celková částka faktury / případný rozdíl mezi celkovou částkou a tím, co jde na dotaci

uzamknutí minulých let

 • abyste si, byť je omylem, nezměnili dokady minulých let
 • přidali jsme do SW přidali volbu Uzávěrka - 8. Omykací chod - 5. Uzavřít minulé roky
 • MAUS projde standardně nazvané adresáře na disku C:
 • standard = \MAUSrrpp\, kde rr = rok (například 2020 = 20, 2021 = 21, 2022 = 22)
 • a pp =pořadí organizace (například 01, 02, 03, 11… 99)
 • najde-li takový adresář a v něm data pro SW MAUS a jsou-li tato data z let před aktuálním rokem, ve kterém v SW účtujete
 • tak taková data uzamkne, aby je nešlo při následném prohlížení, byť i je omylem otevřít a změnit

změna DPH

 • od 1.1.2024 je změněna snížená szaba na 12% a 2. snížena je zrušena
 • SW MAUS si toto sám nastaví

oprava tisku formuláře dokladu

 • Pokud bylo na dokladu něco rušeno
 • a nebyl proveden výmaz zrušených záznamů, tak při tisku přes formulář se tiskly i tyto vyřazené záznamy


NOVINKY verze 23.04 29.01.2024

PAP - výkazy do e-mailu

 • jediná změna pro uživatele
 • opravili jsme drobný problém
 • MAUS se při sestavení e-mailu dotazoval na výkaz PAP17
 • ten již ale neexistuje - což vyvolalo v MAUS hlášení chyby
 • o tom, že nezná AFILEC13 a M.PRILOHA23
 • pokud jste hlášení o chybě přeskočili klávesou ENTER
 • program doběhl tak, jak měl a udělal vše správně


NOVINKY verze 23.03 20.03.2023

Kontrolní hlášení

 • opraveno sestavení přes F4
 • aby se export do EPO zdařil
 • pro nejrůznější varianty operačních systémů
 • a pro nejrůznější způsoby zápisu DPH


NOVINKY verze 23.02 08.03.2023

PAP výkazy

 • odstraněn výkaz PAP XVII
 • ze seznamu (šanonu) výkazů
 • výkaz se již na konci roku nevykazuje

vyhledání dokladu ve volbě Kontrola dokladů

Ve volbě Denní práce - Kontrola dokladů lze nově v nabídnutém seznamu dokladů vyhledat jen ty, které vás zajímají.
 • k tomu slouží tlačítko F3 Najdi
 • následně zadáte text, částku či datum
 • a určíte, zda se má hledat pouze v hlavičkách dokladu (OK) či i v obsahu (I obsah)
 • MAUS se dotáže, má-li vyhovující doklady vybrat (OK), či je jen označit (Storno)
 • vyhovující údaj je barevně zvýrazněn
 • pokud vyhovuje obsah dokladu, je barevně zvýrazněno pořadové číslo dokladu
 • pokud jste zadali, že se má prohledávat i obsah, tak při otevření dokladu klávesou Enter, budou barevně zvýrazněny ty položky, které vyhovují

export úhrad ze SW MAUS do SW Fakturace

Podle zaznamenaných úhrad v druzích dokladu bankovní výpis, na účtech 321 respektive 311, podle variabilního symbolu, se provede úhrada faktur vedených v SW Fakturace.
 • procházejí se pouze účetní doklady typu bankovní výpis
 • musejí mít ve volbě Účetní rozvrh - Aktualizace - 8. Druhy účetních dokladů ve sloupečku TYP uvedeno "B" (banka)
 • vlastní funkci naleznete ve volbě Saldokonto - Automatické párování - 3. Saldo mezi MAUS a SW Fakturace
 • je-li SW Fakturace na stejném PC, lze provést úhrady přímo (tisk přehledu co bylo uhrazeno)
 • v opačném případě lze generovat soubor MAUSFAKT.DBF
 • který s následně zpracuje v SW Fakturace ve volbě Obsluha - Import dat - MAUS - Informace o úhradách faktur


NOVINKY verze 22.11 06.10.2022

opravy

 • Výkazy
 • odstraněna chyba při tisku Rozvahy a ZaZ do formuláře
 • Doklady
 • vylepšeny přehledy dokladů - Denní práce - Kontrola dokladů
 • a následně na vybraný přehled F7 - tisk dávky
 • Deník - Normální = jednořádkový přehled na A4 standardně nastojato
 • vylepšeny i Široký 1 a Široký2
 • předělán SEZNAM dokladů


NOVINKY verze 22.10 18.8.2022

opravy

 • kontrolní hlášení
 • další technická změna, aby při exportu KH nenastalo hlášení o chybě (není FAD)
 • kontrola DIČ - odstraněno někdychbné označení že DIČ neexistuje
 • čtvrtletní uzávěrka (tvorba výkazů)
 • zajištěno, aby seznam mezi výkazových kontrol byl na začátku zpracování čistý (bez hlášení chyb)
 • pokud máte v mezi výkazových vazbách nějaké rozdíly, a přitom víte, že jsou výkazy správně
 • znovu sestavte výkaz Rozvaha i ten výkaz, který je vůči Rozvaze v odchylce
 • tisk dokladu při přímém tisku, prostém tisku do tiskové fronty, či tisku série dokladů
 • správné stránkování dlouhých (mnoha řádkových) dokladů
 • opakování stejné poznámky u všech řádek dokladu
 • je nově závislé jen na parametru ve volbě Servisní - Status - Parametry
 • poslední parametr dole: Opakovat poznámkuj. Faktury? (Ano, nebo Poznámka)

tisk podpisů a razítka na doklad a na výkazy

 • při tisku dokladu do formuláře i při tisku výkazů
 • lze tisknout i naskenované podpisy
 • názvy souborů jsou přesně určeny (s jiným jménem není možné tisknout)
 • PODPIS1.JPG - PODPIS4.JPG = podpisy do okének pod účetním dokladem
 • PODPISR.JPG = podpis ředitele (Podpis odpovědné osoby) na výkazu
 • PODPISO.JPG = podpis osoby odpovědné za sestavní výkazu
 • RAZITKO.JPG = razítko organizace
 • kolem vlastního textu podpisu mít minimální okraj
 • poměr stran 2:1 a ž 3:1 (šířka:výška)
 • kvalita raději vyšší, aby nebyl popis "kostrbatý" (např. 250kB)
 • podpis na papír proveďte raději fixem, aby byl následně po vytištění čitelný
 • účetní doklad
 • ve volbě Servisní - Status - Účetní doklad parametry: Texty na doklad (4xpodpis + 2 řádky)
 • lze nastavit, že se tisknou jen některé podpisy, a také text nad nimi
 • podle toho, jak vám to vyhovuje
 • výkazy
 • ve volbě Servisní - Status - Účetní výkazy - parametry:
 • na konci tisknout?
 • nastavení je obecné pro všechny výkazy
 • tedy buď se podpisy tisknou, či netisknou


NOVINKY verze 22.09 24.5.2022

opravy

 • kontrolní hlášení
 • za určitých okolností se při exportu KH
 • mohlo objevit hlášení o chybě (není FAD)
 • to je již opraveno
 • sestavy financování - chybové hlášení o záznamu mimo rozsah
 • v této i mnoha dalších částech SW byla posílena kontrola tzv. Indexových souborů
 • nemělo by již docházet k tomu, že SW nahlásí takovou mimořádnou chybu


NOVINKY verze 22.08 29.4.2022

opravy

 • opakování DIČ a čísla paragonu pro KH
 • při opravě dokladu již dříve vytvořeného ať již v MAUS, či importem
 • je zcela vypnuto opakování těchto hodnot (vkládání do dosud nevyplněných)
 • chybová hlášení o záznamu mimo rozsah
 • některým uživatelům se při některých činnostech
 • účtování dokladu, jeho tisku, při vstupu do Status či účtového rozvrhu
 • vyskočí žlutá chybová hláška o tom, že záznam leží mimo rozsah
 • pokud se následně provedla volba Servisní - Záchrana dat - Přeindexování
 • původní činnost provést
 • teď by tato hlášení měla být odstraněna


NOVINKY verze 22.07 22.4.2022

opravy

 • poslední úpravy pro PAP
 • ve volbě Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP
 • spusťte znovu upravenou funkci A. Jednorázová oprava PAP 1Q/2022
 • pak znovu sestavíte všechny výkazy PAP
 • a pak výkazy exportujte
 • zajímají-li vás podrobnosti, stáhněte si dokument pro verzi 22.xx
 • zpracování kontrolního hlášení
 • je již opraveno


NOVINKY verze 22.06 21.4.2022

úpravy pro PAP

 • ve volbě Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP
 • spusťte znovu upravenou funkci A. Jednorázová oprava PAP 1Q/2022
 • pak znovu sestavíte všechny výkazy PAP
 • a pak výkazy exportujte


NOVINKY verze 22.05 19.4.2022

opravy

 • oprava číselníků pro správné sestavení PAP X
 • kam se nedostávaly účty 346, 347, 349, 373, 374, 388, 389, 471 a 472
 • dávka obratů na KÚ
 • pokud podadresář VYK\ nebyl vytvořen
 • tak MAUS nahlásil chybu č. 202 na řádce 852
 • chybu šlo přeskočit (stisk klávesy Enter)
 • zpracování kontrolního hlášení
 • mohl nastat stav, který byl vyhodnocen jako chyba
 • chybu šlo přeskočit (stisk klávesy Enter)


NOVINKY verze 22.04 17.4.2022

PAP - změny dle Vyhlášky č. 341/2021 Sb.

 • ruší se některé kódy PAP
 • 404, 405, 419, 433, 461, 469, 483, 519, 533, 534, 561, 569, 583, 584
 • 606, 619, 633, 656, 666, 669, 683, 719, 733, 769, 783, 819, 833, 869, 883
 • zruší se některé účty PAP
 • 03203201, 03203202, 03203209 = 032
 • 03603201, 03603202, 03603209 = 03603200
 • 04203201, 04203209 04203200 = 04203200
 • 16203201, 16203209 = 162
 • 34534503, 34534504 = 34534509
 • 34634603, 34634604, 34634609 = 346
 • 34734703, 34734704, 34734709 = 347
 • 34934903, 34934904, 34934909 = 349
 • 37337301, 37337302, 37337303, 37337304, 37337305 = 373
 • 37437401, 37437402, 37437403, 37437404, 37437405 = 374
 • 38838801, 38838803, 38838804, 38838809 = 388
 • 38938901, 38938903, 38938904, 38938909 = 389
 • 47147101, 47147102, 47147103, 47147104 = 471
 • 47247201 47247202, 47247203, 47247204 = 472
 • postupujte takto
 • 1. ve volbě Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP
 • spustíte novou (poslední) volbu A. Jednorázová oprava PAP 1Q/2022
 • volba automaticky provede všechny potřebné změny v:
 • v pomocných číselnících PAP01 - PAP08
 • změny kódů (pohybů) PAP a účtů PAP ve vašich účetních záznamech
 • změny nPAPúčtů v číselníku Analytika ve vašem účtovém rozvrhu
 • 2. v šanonu výkazů Uzávěrka - 5. Účetní výkazy - 1. Výkazy čtvrtletní (účetní) - 03
 • znovu sestavíte všechny výkazy PAP
 • teprve pak můžete výkazy exportovat na KÚ či CSÚIS


NOVINKY verze 22.03 12.4.2022

pomoc Ukrajině vykazovaná přes ORG-Gordic

 • aktuálně teď se tento problém týká Zlínského kraje
 • ale je jen otázka času, kdy i jiné kraje, přijdou s něčím podobným
 • je nutné identifikovat náklady a výnosy související s "pomocí Ukrajině"
 • a to pomocí údaje ORG s hodnotou 2402
 • při účtování dokladů, není údaj ORG dostupný
 • ale je možné snadno ORG zapsat později do již evidovaných účetních záznamů
 • ve volbě Denní práce - Opravy účtování - 1. Opravy účtování
 • 4. Doplnit ORG = lze vybrat skupinu záznamů:
 • měsíce / druh dokladu / SE / AE / přes text v poznámce
 • poslední parametr je Jaký ORG doplňovat
 • je-li určen, lze následně, při úpravě údajů ORG v seznamu vybraných záznamů
 • přes F2 zapsat ORG do záznamu / F3 dokonce hromadně (doklad / stejná poznámka / vše vybrané)
 • 5. Mají ORG = pro období lze vybrat ty co mají / nemají zadané ORG
 • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2022 - G. ORGgGordic
 • je dostupný číselník
 • aktuálně má dva záznamy, které KÚ zadal: 2020 - Koronavirus / 2402 - Pomoc Ukrajině
 • v případě dalších požadavků, lze do číselníku snadno přidat další záznam

PAP

 • opraven exportní soubor XML s výkazem PAP souhrn
 • tak aby formálně vyhovoval sumarizačním SW na všech krajích
 • nadbytečně byl uváděn prvek "Cast 9"
 • v nové verzi sestavte PAP i - VIII znovu, a pak můžete výkazy exportovat

při komunikaci přes Proxy server

 • byl pro nový typ komunikace přes CURL.EXE
 • doplněn informační soubor _CURLE.
 • tento soubor se automaticky vytváří, respektive maže
 • pokud máte nastaveno, že Proxy server používáte či nikoliv
 • nastavení parametrů pro komunikaci s Proxy serverem
 • ve volbě Servisní - Internet - 3. nastavení Proxy serveru
 • při prvním spuštění nové verze se vaše stávající nastavení uloží do souboru _CURLE. automaticky


22.02 4.4.2022

opraveny + přidány některé sestavy financování

 • ve volbě 3 Tisk - 4. Financování - 3. Jednotlivé transfery
 • první 4 volby již prezentují to, co mají (záznamy, či sumáře za zvolenou dotaci (zdroj financování))
 • další 3 volby umožňují komplexnější prezentaci
 • nejen aktuální rok, ale přehledy i za více let (za období)
 • 5. Více let.
 • konkrétní dotace, či skupina dotací začínající stejným označením
 • například B* = udělají se přehledy za všechny co začínají na B (BA, B12, B13, B45, B7)
 • sumářů lze podle zadání dosáhnout nespočetně
 • Dotace + SE, Dotace + SE + AE, Dotace + SE + AE + rok, Dotace + SE + rok
 • ale také SE + AE + datace, rok + SE+ dotace atp.
 • střediska = když údaj prázdný = bere se vše
 • lze zadat jedno středisko, ale i více středisek, která oddělujete čárkou (například : 1,21,22,45)
 • 6. Totální sumář
 • údaj kód transferu: uvádí se vždy jen 1. znak transferu
 • například písmeno B, čímž se do přehledu dostanou všechny dotace jejichž označení začíná na B
 • potřebujete-li mít sumář více dotací, lze zadat jejich první písmena oddělena mezerou (B H K)
 • 7. Přehled dotací
 • za zadané období se vytvoří absolutně totální sumář
 • za každou dotaci, na kterou bylo v období účtováno, jeden sumární řádek

změna komunikace při vyhledáváni na Internetu

 • změna z metody GET.EXE na metodu CURL.EXE u činností
 • upgrade verze = vyhledání na WEBu datax, je-li nová verze a její případné stažení
 • ARES nalezení informací o nově zadané firmě na WEBU ARES (seznam ekonomických subjektů)
 • Kurzy ČNB = nalezení kurzového lístku na WEBU České národní banky
 • (Ne)spolehlivý plátce DPH = určeno pro plátce DPH a jde o nalezení informací o firmě na WEBU MFČR plátců DPH
 • automaticky v nové verzi 22.02 se nastaví, že se pro všechny čtyři funkce má používat nová metoda pomocí programu CURL.EXE
 • ve volbě Servisní - Status - Status - poslední dva parametry
 • lze nastavit na hodnotu GET.exe = původní způsob aktualizace, respektive vyhledávání v ARIS

PAP

 • opakování údajů IČ pro PAP
 • důsledně se hlídá, aby IČ partnera PAP byl převzat ze zadaného DIČ
 • výkazy
 • drobná změna ve výkazu PAP X.
 • je-li "nepřípustná chyba (záporný zůstatek)"
 • je tato informace uvdena při vstupu do výkazu
 • balíček č. 50
 • dnem 1.4.2022 vstupuje v platnost již 50. aktualizační balíček
 • 1. již se nevykazuje PAP XVII
 • to byl výkaz vykazovaný jen na konci roku
 • v šanonu zůstává, ale je označen jako nepovinný (šedivý)
 • a tudíž jej ani nelze sestavit
 • 2. v PAP souhrn se nevykazuje část č.9
 • tedy změny jmění účtované na účtech třídy 4
 • při sestavování Výkazu PAP souhrn se provedou 3. kroky
 • 1. = PAP část I
 • 2. = PAP části II a III
 • 3. = PAP části IV - VIII
 • při účtování na účty třídy 4 se změní jen to, že nebude vyžadován kód transakce
 • tyto účty budou nadále vykazovány jen v rámci části I = rozvahové účty
 • 3. ostatní aktiva v části VIII
 • zde došlo k jediné kosmetické změně
 • při účtování na straně DAL a při zadání kódu transakce 866 = vyřazení ostatní
 • již nebude vyžadováno IČ partnera, jak tomu bylo doposud
 • NOVINKY verze 21.04 18.11.2021
  Opravena chyba v předchozí verze. Tisk sestav.

  NOVINKY verze 21.03 11.11.2021

  knihy faktur

  • ve volbě Uzávěrka - 3.Tisky sestav - 5. Saldokonto
  • naleznete 3 nové volby: 3. Partneři / 4. Faktury / 5. Kniha faktur
  • 3. Partneři
  • výpis vašich obchodních partnerů. Standardně Název, IČ, DIĎ
  • pokud při zadání potvrdíte parametr využití ARES = Ano
  • bude se pro každého vypisovaného partnera na Internetu v ARES hledat informace o adrese
  • 4. Faktury
  • výpis faktur
  • číslo dle FK, VS, účet, datum, partner, popis, částka, datum úhrady
  • při setřídění IČ či název s mezisoučty za partnera
  • 5. Kniha faktur
  • v knize faktur se žádné mezisoučty podle partnerů nedělají
  • sestavu lze setřídit dvěma způsoby: podle data účetního případu, či podle čísla faktury v knize

  Tectronik - přehled objednávek na Internetu

  • předávání informací mezi SW a Internetovou aplikací
  • při ukončení práce se SW MAUS se automaticky do adresáře C:\DATAX\
  • vygenerují 2 soubory: UCTO_FP.TXT (faktury přijaté) a UCTO_FV.TXT (faktury vydané)
  • jen záznamy, u kterých je uvedena zakázka
  • v Servisní - Status - Instalace - poslední parametr: Vazba na Tectronik
  • parametr určuje, které faktury se exportují
  • a zda se má automaticky nabízet číselník k doplnění prázdných popisů
  • za FP je považován zápis na účet ze skupiny 32 s nenulovým stavem na straně Dal
  • za FV je považován zápis na účet ze skupiny 31 s nenulovým stavem na straně Má Dáti


  NOVINKY verze 21.02 04.10.2021

  kontrolního hlášení

  Doladění funkcí Kontrolního hlášení pro správné vložení faktury, na které jsou všechny sazby DPH.

  výkaz o schválení roční uzávěrky

  Vytvoření výkazu i při připojení více souborů (PDF, JPG, atp.) do výkazu.

  přehled financování za více let zpětně

  • nově lze tisknout sestavu o financování konkrétního projektu v průběhu více let
  • volba Uzávěrka - 3. Tisk sestav - 4. Financování - 3. Jednotlivé transfery - 5. Více let
  • výběr do sestavy lze ovlivnit takto:
  • kód transferu = buď přímo konkrétní označení, např. EU
  • či použití hvězdičkové konvence (EU*=všechny záznamy, kde na prvních dvou místech je EU a za tím jakýkoliv znak (či bez 3. znaku))
  • které účty = vše / výsledkové / rozvahové / pod rozvahové
  • datum od - do = zadáte období, které vás zajímá
  • podrobnost = výpis = jednotlivé účetní záznamy / sumář = podle účtů
  • záhlaví = vypisuje se označení sloupců buď Výdaje / Příjmy - nebo MáDáti / Dal
  • podle zadání software MAUS připraví sestavu
  • je-li v datu od, zadán neaktuální rok, pokusí se MAUS vyhledat tato data na vašem počítači
  • pokud máte instalován SW standardně a aktuální rok je v C:\MAUS2101
  • pak například rok 2018 hledá v adresáři C:\MAUS1801
  • pokud odpovídající adresář nenalezne: protože v roce 2018 jste si vytvořili nestandardní adresář, ebo jste standardní již smazali
  • pak MAUS vypíše v pravém roku seznam adresářů (roků), na které se nedostal a tím pádem ani nemůže do sestavy zahrnout data toho roku
  • následně MAUS sestaví sestavu s daty, která nalezl
  • setříděna je podle účtů a v rámci toho podle data účetního případu s mezisoučty za účty


  NOVINKY verze 21.01 18.01.2021
  poštou rozesláno instalační CD

začátek stránky 04.03.2024  ___opravná verze MAUS 24.03 na rok 2024 pro HOSPODÁŘSKÉ a NEZISKOVÉ organizace

Vážení uživatelé, dnes jsem umístili na náš WEB rozdílový soubor, který umožňuje automatickou aktualizaci software MAUS pro hospodářské organizace. novinky roku 2024 PDF novinky roku 2022 PDF verze roku 2021 PDF verze roku 2020 PDF verze roku 2019 PDF verze roku 2018 PDF verze roku 2017 PDF verze roku 2016 PDF přechod na novinky 24.01 - 24.03


postup pro 3 možné stavy

1. máte-li aktivní automatickou kontrolu existence nové verze

 • Pokud jste si ji ve volbě Servisní - Status u parametru Automat.aktualizace nevypnuli, tak ji aktivní máte (je to standard).
 • MAUS, při svém spuštění zjistí, že je na Internetu novější verze.
 • Informuje vás o tom (uvede jeho velikost a předpokládanou dobu stahování) a navrhne stažení aktualizačního souboru.
 • Potvrdíte-li, že se má soubor stáhnout:
  • program to provede (o průběhu jste informováni časovým "teploměrem")
  • stažený soubor se uloží do pracovního adresáře, kde je software MAUS instalován
  • standardní adresář pro rok 2024 je
  • u hospodářských a neziskových organizací: C:\MAUSWI24
  • u SRPŠ : C:\SRPS\MAUSWI24
  • pokud by při stahování došlo k nějakým problémů, budete o tom informováni
 • Nabídne se okamžité zpracování:
  • Je-li aktualizační soubor úspěšně stáhnut, SW MAUS se dotáže, má-li provést zpracování (přechod na novou verzi) okamžitě.
  • standardní je volba Ihned, kterou potvrďte
  • MAUS účetnictví bude ukončeno a následně bude spuštěn MAUS Aktualizace.
  • ta aktualizační soubor "rozbalí" a vymění původní verzi za novou
  • tím aktualizace končí o čemž jste informováni
  • spustí se Konfigurace (je třeba provést Reinstalaci dat) - volte nabídnutou možnost Automaticky
  • následně se ukáže seznam připojených adresářů a vy buď:
  •     - vyberete adresář s nímž chete pracovat (v případě jediného nic nevybíráte) a přes F9 spustíte účtování
  •     - nebo ukončíte Konfiguraci (Esc)a následně spustíte MAUS standardním způsobem přes ikonu na ploše
  • poběží již nová verze

2. nemáte-li připojení na Internet

Nemáte-li ze svého počítače vůbec dostupný Internet, lze to provést jinak:
 • přejdete na jiný počítač, z něhož je Internet dostupný
 • rozdílový soubor UH4030.ZIP (11 MB) si stáhnete zde a uložíte například na FlashDisk
 • pak si stažený soubor zkopírujete na svůj počítač do adresáře, kde je instalován MAUS pro rok 2024
 • standardní adresář je C:\MAUSWI24 respektive C:\SRPS\MAUSWI24
 • pak spustíte MAUS
 • v okamžiku, kdy bude MAUS končit, zareaguje a nabídne zpracování nové verze
 • volbou Ihned pokračujete tak, jak je popsáno výše

3. máte-li vypnutu automatickou kontrolu existence nové verze

Aktualizovat program můžete v jakémkoliv okamžiku zpracování přes volbu Servisní - Internetové akce - Aktualizace MAUS. Výsledkem bude jedna z následujících 4 možností.
1.nepovedlo se spojení Budete informováni, že z vašeho počítače se nepodařilo dostat na cílovou WEB stránku a tudíž ani nelze provést aktualizaci. Nejspíše nemáte: aktuálně dostupný Internet / nefunguje připojení / nejsou dostupné naše WEB stránky. Aktualizaci můžete zkusit později znovu.Máte-li realizováno připojení na Internet přes Proxy Server, zkontrolujte si jeho parametry ve volbě Servisní - Internetové akce - Nastavení Serveru Proxy

2. máte aktuální verzi = na WEBu není nic novějšího.

3. nelze aktualizovat z WEBu = vaše verze není nejnovější, existuje novější, ale na WEBu není umístěna aktualizace, která by vám pomohla dostat se na ni. V takovém případě nás kontaktujte a vyžádejte si aktualizaci pomocí CD-ROM.

4. lze provést aktualizaci = postupujete podle předchozího popisu Zavřít

začátek stránky 15.10.2020  ___novinky verzí 19.01 až 20.10 pro příspěvkové organizace

       
můžete si stáhnout PDF soubor jméno stránek velikost popisy verzí minulých let jméno stránek velikost
novinky verze 22. 01 až 22.01 mauspr22 3 0.3 MB novinky verze 21. 01 až 21.01 mauspr21 3 0.3 MB
novinky verze 20. 01 až 20.08 mauspr20 13 0.3 MB JÚO Středočeského kraje na 2020 JUR_SK20 27 1.6 MB
novinky verze 20. 01 až 20.08 mauspr20 13 0.3 MB JÚO Středočeského kraje na 2020 JUR_SK20 27 1.6 MB
novinky verze 19.01 - 19.09 mauspri9 15 0.6 MB novinky verzí 18. 01 - 09 mauspri8 27 1.6 MB
kontrolní hlášení dotaz 3 107 kB novinky verzí 17. 01 - 15 mauspri7 6 0.4 MB
vzory typů dokladů mausvzor 9 1 MB novinky verzí 16. 01 -26 mauspri6 38 2.1 MB
PAP - podrobný popis MAUSPAP 3 40kB novinky verzí 15. 01 - 19 mauspri5 13 1 MB
instalace lokální verze dokument 8 171 kB novinky verzí 14. 01 - 27 mauspri4 25 300 kB
postup instalace siťové verze InstSit 2 107 kB novinky verzí 13. 01 - 13 mauspri3 9 200 kB
postup na konci roku ROKmaus 3 107 kB novinky verzí 12. 01 - 22 mauspri 51 670 kB
NOVINKY verze 20.09 a 20.10 15.10.2020

PAP - zadávání IČ partnera

 • lze použít tyto hodnoty
 • skutečné IČ tuzemské organizace
 • fiktivní IČ pro tuzemské subjekty, kterým IĆ není přiděleno: 00000111 / 00000222 / 00000333 / 00000444 / 00000555
 • dvouznakové označení subjektu z cizí země / respektive mezinárodní organizace
 • MFČR udržuje navíc seznam IČ vybraných organizacích zařazených do tzv. konsolidace
 • při zápisu účetního dokladu lze použít F1
 • MAUS nabídne jen IČ, která jsou uložena v číselníku partnerů, a byla zadána u stejné analytiky
 • na F4 lze nabídnout všechny, cizí země, organizace, ty z konsolidaace, či otstovatIČ v ARES
 • na F6 lze seznam setřídit abecedně, respektive zase zpět podle IČ
 • v seznamu lze vyhledat konkrétní organizaci stiskem tlačítka se šipkou vpravo
 • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - E. PAP číselníky
 • lze všechny uvedené číselníky prohlížet a tiknout:
 • 3. partneři A/P transakcí = seznam organizací , které jste již do MAUS zadávali
 • 5. partneři konsolidace = seznam, který udržuje MFČR o vybraných organizací
 • G. Kódy států = dvouznakové označení subjektu z cizí země
 • H. kódy mezinárodních organizací = dvouznakové označení mezinárodní organizace
NOVINKY verze 20.08 21.09.2020

nový způsob zasílání výkazů na CSÚIS

 • i když vás s tím možná někdo straší, neděje se nic hrozného
 • rozhodně si přečtěte připojený popise novinek v PDF (mauspr20)

DPH - kontrolní hlášení (ne) existující DIČ

 • v kontrolním hlášení lze DIČ, které MAUS označuje jako chybné, potvrdit jako správné
 • rozhodně si přečtěte připojený popise novinek v PDF (mauspr20)


NOVINKY verze 20.07 17.06.2020

snadné opravy poznámek

 • poznámky šlo dosud opravit jen standardně v účetním dokladu
 • ve volbě Denní práce - Kontrola dokladů
 • nově MAUS umožňuje snadné opravy textů poznámek
 • ve volbě Denní práce - Opravy účtování - 3. Změny poznámky
 • zvolíte, které záznamy se mají nabízet a jak setříděné mají bý
 • lze opravit i poznámky dokladůjiž zaúčtovaných i z uzavřených měsíců

Zlínský kraj - identifikace nákladů pro koronavirus

 • kraj požaduje označit náklady související s koronavirem
 • u účtu 511
 • na analytice, která končí číslicí 9
 • každý uživatel nechť si tedy do svého rozvrhu přidá takový (takové) účty
 • například takto: 511 009 / 511 309 / 511 579 atp.
 • u ostatních nákladů
 • do poznámky musíte dát kód "QQ"
 • tím se zajistí, že souboru s obraty se do ORC dá požadovaná hodnota 2020
 • například: "Ochranné roušky QQ", nebo "QQ ochranné roušky", či "Ohranné QQ roušky"
 • QQ do poznámky můžete dostlat buď standardně před opravu účtního dokladu
 • nebo snadněni ve volbě Denní práce - Opravy účtování - 4. Do poznámky QQ->ORG=2020
 • ve volbě Uzávěrka - 5. Účetní výkazy - 3. Obraty "Gordic UCR"- 4. Záznamy s QQ (ORG=2020)
 • lze také opravovat poznámku
 • ale hlavně prezentovat, ve kterých je QQ zadáno

výkaz o schválení účetní uzávěrky

 • při exportu na CSÚIS
 • se nespouštělo po uložení výkazu do XML souboru "šifrování"


NOVINKY verze 20.06 03.06.2020

oprava

 • odúčtování dokladů
 • v předchozí verzi Diagnostika odúčtovala doklady, kde obrat MáDáti i DAL = 0
 • to je opraveno
 • odúčtované doklady si opětovně zaúčtujte
 • Denní práce - Kontrola dokladů - Nezaúčtované
 • každý doklad otevřít (Enter) a ihned jej zase zavřít (Esc)
 • sestava financování - jednotlivé transfery- sumář
 • volba Uzávěrka - 3. Tisk sestav - 4. Financování - 3. Jednotlivé transfery - 1. Výsledkové účty
 • při variantě Podrobnost = Sumář
 • bylo opraveno stránkování


NOVINKY verze 20.05 01.06.2020

výkaz o schválení účetní uzávěrky

Ještě jedno vylepšení funkce pro tvorbu XML souboru s výkazem.

NOVINKY verze 20.04 29.3.2020

opraveno

 • výkaz o schválení účetní uzávěrky
 • při jisté kombinaci zadaných údajů se nepřipravil exportní XML soubor správně
 • účetní deníky do Excelu
 • sestavy účetních deníků se při exportu z tiskové fronty do XLS souboru již vytvářejí správně
 • 10% DPH
 • v číselníku kódů DPH Účtový rozvrh - Aktualizace - 2020 - A. DPH - 2. Kódy DPH
 • byla u jednoho uživatele u kódů DPH pro 2. sníženou sazbu nesprávná sazba
 • ne 10% ale 15%
 • pokud byste narazili u sebe na stejný problém
 • použijte funkci Diagnostika
 • při ní se provede kontrola tohoto číselníku a případné špatné hodnoty se opraví

export souborů s předvahou a obraty - Středočeský kraj

 • nová funkce pro PO Středočeského kraje
 • generuje 2 soubory PREDVAHA.CSV a OBRATY.CSV
 • volba Uzávěrka - 5. Účetní výkazy - 5.Obraty + Předvaha (Středočeský kraj)
 • měsíc do kterého včetně se předvaha sestavuje, a exportují se obraty
 • zpracování provede:
 • Stroj = soubory umístíte do sběrného místa na příslušný WEB (Internet) firmy MÚZO Praha
 • Osoba = soubory si v EXCELU otevře, a bude je prohlížet konkrétní člověk
 • obraty včetně PS? = zda se do souboru s účetními obraty mají vložit i záznamy o počátečním stavu roku


NOVINKY verze 20.03 6.3.2020

opraveno

 • tisku rozvrhu
 • odstraněno technické hlášení "A"
 • dalo se odblokovat stiskem libovolné klávesy
 • volba Status u síťové instalace
 • nebylo možno do ní vstoupit
 • MAUS hlásil chybu
 • vytištění dokladů
 • po vytištění se již zase doklady označují, že byly vytištěny
 • u opravených dokladů se v údaji "stav dokladu" vypisuje "Zaúčtován / oprava
 • přenos poznámky a čísla prvotního dokladu
 • při účtování
 • se již správně provádí automatický přenos těchto údajů
 • dle zadání ve Status
 • a u typu dokladu v Účtový rozvrh - Aktualizace - 2020 - 8. Druhy dokladů
 • a to i při použití dlouhých poznámek


NOVINKY verze 20.02 19.02.2020

opravené doklady a jejich tisk

 • pokud je zaúčtovaný doklad znovu otevřen, MAUS jej označí jako "Opravený"
 • ve volbě Servisní - Status - záložka Účetní doklad
 • jsou vpravo nahoře dva parametry, které ovlivňují tisk opravených dokladů
 • Potlačit tisk textu "opravený"
 • Ne = platí způsob tisku uvedený u standardního postupu
 • Ano = text opravený se netiskne nikdy
 • I nové = text opravený se tiskne i u nových opravených dokladů
 • + nastavit, že je normální
 • Ne = doklad i po vytištěná stále zůstává označen jako opravený
 • Ano = MAUS po vytištění takový doklad označí jako normální (zruší u něho informaci, že je opravený)

opraveno

 • import dokladu - PAP
 • byla posílena kontrola importovaných údajů o IČ partnera pro potřeby PAP
 • mohla se ztratit informace o typu dotace u jednotlivých Dotací
 • v rámci číselníku Účtový rozvrh - Aktualizace - 2020 - Financování - Dotace
 • za jistých okolností po tisku Účtového rozvrhu s uložením do Excel
 • to je již odstraněno

výkaz Příloha na konci roku DPH - K - poskytnuté garance a L - projekty partnerství

 • dle CSÚIS mají PO vykazovat tyto 2 výkazy (elemety)
 • některé kraje to ale nechtějí
 • a některé PO nezřízené krajem to mají ještě složitější
 • proto MAUs nabízí více možností
 • v šanonu výkazů ve volbě Uzávěrka - 5.Účení výkazy - 1. Výkazy čtvrtletní
 • při stisku klávesy a F10 - Nastav
 • lze určit, zda se výkazy "K+L" mají, či nemjí vytvářet
 • pokud jste zřízení Libereckým krajem, je vaše standardní volbě = NE
 • u všech ostatních krajů je standardní volba = Ano, výkazy se do přílohy zařadí
 • v šanonu výkazů je žlutě zvýrazněný výkaz K. Poskytnuté garance a projekty partnerství
 • u kterého je uvedeno, že je Povinný roční a že se do XML souboru vloží automaticky sám
 • pokud na něj najedete a potvrdíte jej klávesou Enter
 • objeví se dotaz, kterým můžete určit, zda, a jak má SW MAUS automaticky vkládat do XML souboru Příloha oba elementy
 • Oba = do Přílohy se vloží oba elementy: Garance i Partnerství
 • Nic = do Přílohy se žádný z uvedených elementů NEvloží
 • Garance = do Přílohy se vloží jen element Garance (výkaz K)
 • Partner =do Přílohy se vloží jen element Partnerství (výkaz L)
 • úměrně vaší volbě se změní i název výkazu uvedený v šanonu
 • PO, které nejsou zřízeny krajem
 • aktuálně to vypadá tak, že takový typ organizace výkaz K - Poskytnuté garance NE vykazuje
 • ale výkaz L - Projekty partnerství, vykazuje


NOVINKY verze 20.01 28.01.2020

automatické opakování poznámky

 • volba Servisní - Status - Parametry
 • poslední parametr na konci stránky Opakovat poznámku a č. faktury
 • Ne = neprovádět automatické kopírování poznámky na další záznam
 • pokud kopírovat něco z toho chcete, nastavíte si
 • Ano = automaticky kopírovat poznámku i číslo prvotního dokladu
 • Poznámku = automaticky kopírovat poznámku
 • Fakturu = automaticky kopírovat číslo prvotního dokladu
 • a dále si také určí, u kterých druhů dokladů se má takové automatické kopírování provádět
 • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2019 - 8.Druhy dokladů
 • jedná se o poslední údaj (sloupec) "opakovat poznámku"
 • kam lze zapsat (přes F1 si nechat nabídnout možnosti a z nich vybrat)
 • A = automaticky kopírovat poznámku i číslo prvotního dokladu
 • P = automaticky kopírovat poznámku
 • F = automaticky kopírovat číslo prvotního dokladu
 • mezera = neprovádět automatické kopírování poznámky ani prvotního dokladu

význam parametrů u druhů dokladů

 • Účtový rozvrh - Aktualizace - 2019 - 8.Druhy dokladů
 • opakovat KH
 • program automaticky opakuje (nabízí opakování) údajů souvisejících s kontrolním hlášením
 • po importu = je-li importován do SW MAUS účetní doklad
 • MAUS jej, je-li doklad účetně bezchybný zaúčtuje
 • není-li pak jej nezaúčtuje
 • A = i doklad, který lze zaúčtovat, protože je bezchybný, zůstane nezaúčtovaný
 • mezera = bezchybný doklad se automaticky zaúčtuje
 • typ
 • jakého typu doklad je
 • F= předpis faktury / B= banka / P=pokladna/ M= mzdy / O=odpisy / S= sklad / U= vnitřní doklady MAUS / mezera =ostatní
 • název v záhlaví
 • uživatelé, kteří si neimportují ze SW Fakturace do MAUS účetní doklady
 • a nechávají si v záhlaví dokladu i standardní název (např. "Faktura přijatá")
 • to výrazně znepřehlední seznam dokladů a špatně se v něm hledají konkrétní účetní doklady
 • MAUS ale umí zapsaný název partnera v poznámce, přenést i do záhlaví (názvu doklad)
 • A = přepsat standardní název
 • mezera = ponechat v dokladu i standardní název
 • opakovat poznámku = viz předchozí vysvětlení

DPH - souhrnné hlášení

 • ve volbě Uzávěrka - 4. Daně - 1.DPH - 3.Souhrnné hlášení
 • opraveno generování XML souboru s údaji, který lze následně načíst do EPO
 • nejdříve je nutné provést tzv. F4 -Kumulaci

změny při exportu výkazů

 • u tří krajů
 • MAUS nabízí jako standard jiný formát exportu než tomu bylo dosud
 • Středočeský a Jihomoravský: XML - kraj Standard (email)
 • Ústecký: XML - tvar CSUIS (email)

PAP - detailní kontrolované opravy

 • Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP - 7. Doplň IČ pro PAP
 • byla přidána další funkce přepisující IČ partnera A/P či IČ partnera transakce
 • jsou-li tam uvedena IČ, která neodpovídají IČ u předpisu


NOVINKY verze 19.09 07.06.2019

DPH - kontrolní hlášení - odpověď na výzvu

 • číslo jednací
 • má mít tvar 12345678 / 12 / 1234 - 12345 - 123456
 • ale může mít číslic i méně (například v 1. části 7)
 • zadávejte číslo jednací tak, jak jej máte uveden ve výzvě
 • nedoplňujte počet na osm číslic vedoucími či ukončovacími nulami
 • hodnoty A1 - A5 , B1 - B3 a C
 • tyto hodnoty se při rychlé odpovědi na výzvu do XML souboru pro EPO nepřikládají
 • to ostatně teď i MAUS v okamžiku exportu uvádí


NOVINKY verze 19.0804.06.2019

PAP

 • vyhledání kódu transakce přes F1 při zápisu v dokladu
 • opraveno
 • IČ partnera v dokladu
 • MAUS autoamticky hledá IČ partnera z párovaných záznamů
 • doplň IČ - oprav
 • volba Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP - 7. Doplň IČ pro PAP - Oprav
 • MAUS vyhledá párované záznamy
 • a z nich doplní , či opraví (je-li vyplněno fiktivním IČ) v záznamu IČ partnera
 • podobně pracuje i funkce Doplň
 • jen s tím rozdílem, že IČ zapisuje pouze do záznamů, kde žádné IČ není dosud vyplněno

ostatní

 • opakování údajů poznámka a prvotní doklad
 • máte-li nastaveno, že se automaticky opakuje poznámka a číslo prvotního dokladu?
 • volba Servisní - Status - Parametry -Opakovat poznámku a č. faktury = ANO
 • poznámka se dopňuje jen, je-li prázdná
 • pro přepis použijte klávesu PgDn
 • DPH - dohledání vstupů a výstupů
 • volba Uzávěrka - 4. Daňové výstupy - 1. DPH - 1. Přiznání k DPH - všechny volby Kontrola
 • správné zaokrouhlení výsledného vypočteného % DPH


NOVINKY verze 19.0708.05.2019

oprava

 • výkaz o schválení roční uzávěrky
 • další drobné změna pro zprůchodnění výkazu na CSÚIS
 • PAP
 • nešlo zaúčtovat případ účtu
 • u kterého je vyžadován kót transakce
 • ale není vyžadováno PAP IČ , respektive veřejná zakázka

opakování údajů poznámka a prvotní doklad

 • má se automaticky opakovat poznámka a číslo prvotního dokladu?
 • volba Servisní - Status - Parametry -Opakovat poznámku a č. faktury
 • Ano = zapíšete poznámku a číslo prvotního dokladu a MAUS tyto údaje bude automaticky opakovat na dalších řádcích
 • Ne = žádné automatické opakování se dít nebude
 • Poznámku = automatické opakování platí jen pro poznámku
 • Fakturu = automatické opakování platí jen pro údaj číslo prvotního dokladu
 • když provedete v bankovním výpisu zápis úhrady
 • a ta se spáruje s předpisem
 • převezme se poznámka a číslo prvotního dokladu z tohoto předpisu

automatizovaný zápis částky

 • obecně platí, že stiskem klávesy DgDn
 • se zkopíruje údaj z předchozího záznamu
 • a to i částka

PAP převzetí IČ z předpisu do úhrady

 • funkce, která by měla nabídnout správné IČ partnera při zápisu úhrady
 • převzetím tohoto údaje z párového záznamu o předpisu
 • MAUS se pokouší nabídnout správné IČ jedním z možných způsobů
 • je-li uváděno DIČ, tak párováním z číselníku saldokonta
 • je-li uváděno DIČ, pak přes číselník partnerů PAP
 • převzetím informace z párovaného záznamu (předpisu)
 • je-li jediné IČ v číselníku partnerů PAP pro danou analytiku
 • pokud přes všechny tyto pokusy MAUS správné IČ nenabídne
 • musíte jej vyhledat přes F1, respektive zapsat IČ


NOVINKY verze 19.0602.05.2019
oprava drobné chyby předchozí verze

NOVINKY verze 19.0502.05.2019

výkaz o schválení roční uzávěrky

 • další drobná změna ve vytváření XML souboru o schválení uzávěrky
 • změna je vnitřní, technická, skrytá, takže ji uživatel vůbec nezaznamená
 • výkaz se sestavuje jako dřív

3 nové funkce určující chování dokladu

funkce se dají nastavit ve vlastnostech druhu účetního dokladu v Účtový rozvrh - Aktualizace - 2019 - 8.Druh dokladu
 • možnost automatického doplnění názvu dokladu názvem partnera
 • parametr název v záhlaví
 • určuje, jestli má MAUS zapsat do názvu dokladu název partnera
 • A= přepsat standardní název
 • mezera = ponechat standardní název, nic se nikam automaticky nezapisuje
 • nutná kontrola dokladu po importu i pokud je plně OK
 • parametr po importu
 • určuje, jak se má pracovat s tímto druhem dokladu, je-li importován do MAUS
 • z nějaké podpůrné agendy (například z Fakturace)
 • A = ponechat nezaúčtovaný i kdyby byl doklad zcela bezchybný
 • mezera = je-li doklad OK zaúčtovat jej
 • typ dokladu pro snadnější práci MAUS
 • parametr typ dokladu
 • určuje, o jaký typ dokladu se jedná
 • například že všechny doklady P1, P2, P3 jsou typ dokladu Pokladna
 • B = banka
 • F = faktura (předpis)
 • M = mzdy
 • O = odpisy / majetek
 • P = pokladna
 • S = sklad
 • U = speciální doklady MAUSu
 • mezera = jiný typ dokladu

PAP

 • při zápisu účetního dokladu
 • MAUS umožní (vynutí) vstup jen do těch údajů PAP, které jsou pro daný účet vyžadovány
 • vždy se před vyplní Kód transakce
 • je-li to možné, pak i IČ partnera A/P podle číselníku partnerů
 • není-li to možné, pak jej přes F1 vyhledáte sami
 • třídit abecedně / či podle IČ
 • zobrazit jen některé (pro danou analytiku, část názvu, část IČ) / či všechny
 • IČ partnera transakce se doplňuje automaticky samo
 • IČ banky = u prvního záznamu 241 přes F1 nutno vybrat, pak už se automaticky opakuje
 • kontroly a případná automatická doplnění
 • vše je na jednom místě
 • volba Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP


NOVINKY verze 19.0418.03.2019
Oprava zápisu nového dokladu u uživatelů, kteří mají povinnost PAP.

NOVINKY verze 19.0315.03.2019
Je nutné si pročíst připojený dokument (zejména ti, co mají povinnost PAP).

opravy

 • výkaz o schválení roční uzávěrky
 • lze jej sestavit
 • tisk účetního dokladu
 • doklad typu Prostý či Původní
 • u záznamů, kde nejsou doplňkové informace, se tiskne poznámka
 • i když je ve skutečnosti stejná u všech záznamů a je uvedena i v záhlaví
 • při tisku dokladu do formuláře
 • se za přesně daného počtu záznamů nevytiskla 1. stránka
 • to je opraveno

novinky

 • pročištění tiskové fronty
 • lze mazat i sestavy straší než zadané danum
 • urychlení činnosti MAUS
 • pokud MAUS při zpracování dokadů pracuje pomalu
 • můžete jej odlehčit a tím se vše zbychlí
 • ve volbě: Účtový rozvrh - Úpravy rozvrhu - 0. Ponech rozvrh jen roku 2019
 • dohledávka
 • nové možnosti výběru
 • a nové možnosti sumarizace
 • sestavy o financování
 • ve volbě Uzávěrka - 3. Tisk sestav - 4. Financování
 • jsme udělali několik změn
 • hvězdičková konvence pro zadání dotace (transferu)
 • možnost výběru jen některých
 • možnost volby záhlaví (Výdaje a Příjmy / MáDáti a Dal)

PAP

 • použití klávesy F1 na údaje partnera
 • zadáte-li část IČ (například 6605) či část názvu
 • pak stisknete F1
 • nabídne MAUS ty záznamy, které vyhovují
 • opravné funkce pro číselník partnerů
 • ve volbě Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP
 • pro číselník partnerů - 9. Číselník partnerů
 • doplnění IČ a názvů partnerů pro PAP - 7. Doplň IC pro PAP
 • doplnění jen názvů partnerů pro PAP - 8. Názvy PAP partnerů doplň
 • hromadné opravy PAP údajů v účetních záznamech - 1. Všechny PAP účty
 • záporné stavy v PAP X - 6. Záporné stavy PAP X
 • jaké funkce provádět pro zdárné zpracování PAP
 • 1.) 1. Všechny PAP účty - Podezřelé
 • 2.) 8. Doplň PAP IČ - Doplň.
 • 3.) 6. Záporný zůstatek v PAP X.


NOVINKY verze 19.0207.02.2019

dohledávka

 • nově lze zúžit výběr ještě dalším parametrem
 • a to zda je, nebo není záznam součástí zaúčtovaného či nezaúčtovaného dokladu
 • pokud jsou ve výběru záznamy Nezaúčtované
 • jsou v sestavě zvýrazněny velkým "X"
 • navíc na konci sestavy je součet: všeho /zaúčtované /nezaúčtované

oprava

 • v předchozí verzi nebyly správně červeným podbarvením zvýrazněny chybné analytiky v účetním dokladu
 • orientace uživatele k odhalení chyby tak byla výrazně ztížena


NOVINKY verze 19.0130.1.2019

kontrolní hlášení měsíční - přiznání čtvrtletní

 • když máte povinnost KH vykazovat měsíčně a daňové přiznání k DPH čtvrtletně
 • musíte ve volbě Servisní - Status - Status
 • že je DPH povinnost je tzv. Kombinovaná
 • v nabídce je možnost "Kombinace=KHměs.PŘčtvrt."

účetní doklad, kde se tisknou identifikace financí

 • uživatelé požadují, aby se na účetním dokladu tiskly i další informace
 • o financování, o PAP, názvy činností, středisek atd.
 • chcete-li to i vy, pak
 • ve volbě Status - Účetní doklad vpravo si jako výchozí typ tisku dokladu zvolíte
 • buď Formulář_A3_2 (naležato a obsahuje citované údaje)
 • respektive tisknete-li doklad stále v jednoduché podobě, můžete zvolit:
 • Prostý = MAUS se snaží vypsat co nejvíc údajů
 • Původní = doklad v naprosto jednoduché formě

tisky o financování s mezisoučty za 3.,2. a první znak

 • ve volbě Uzávěrka - 3. Tisk sestav - 4. Financování - 3. Jednotlivé transfery
 • se nově plně uplatňuje tzv. hvězdičková konvence při zadávání označení dotace
 • pokud např. zadáte kód G*
 • v sestavě budou detailně či sumárně všechny záznamy jakékoliv dotace začínající na G
 • navíc udělá i sumáře za G11/G12/G1 /G2 /G31/G32/G33/G35 /G3 /G4

neuplatněné DPH

 • automatické nahrazení prvotních účtů
 • aby MAUS generoval doklad za neuplatněné DPH a v něm byly účty třídy 5 a ne 112 a 111
 • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2019 - DPH - 4.Účty dokladu o neuplatněném DPH
 • určíte převodový můstek
 • který nákladový účet nahrazuje který např.sklad
 • Ve volbě Servisní - Status - Status (vpravo dole v bloku označeném Jen pro plátce DPH) lze nastavit 4 parametry
 • keré uvlivňují generovaný doklad
 • Typ přepočtu : Vážený poměr / Prostý (rozumné)
 • Zaokrouhlit jej na : Haléře (rozumné) / Koruny
 • Přeúčtovat přesně : Ano (rozumné) / Jak to vyjde (jsou-li halížře tak něco může zůstat na 343)
 • Součty za partnera: Ne (ti co nemají PAP) / Ano (ti co mají PAP)
 • vlastní zpracování neuplatněného DPH
 • tak jako dosud ve volbě Uzávěrky - 4. Daňové výstupy - 1.DPH - 1. Přiznání k DPH - 2.Přiznání krácených odpočtů
Zavřít

začátek stránky 04.03.2024  ___novinky verze MAUS 19.01 - 24.03 HOSPODÁŘSKÉ a NEZISKOVÉ organizace

novinky verzí 11.01 - 18.03zde
     NOVINKY     verze     2 4 . x x     pro     rok     2 0 2 4 MAUSHO24.PDF novinky ke stažení v PDF


NOVINKY verze 24.03 04.03.2024

sestavení kontrolního hlášení

 • když doklady s tzv. Fatální chybou
 • (dle EPO nepřípustná chyba) -> takové doklady zobrazeny
 • pokud chybná DIČ neopravíte, postaví se k nim MAUS následujícím způsobem:
 • velké doklady A4 a B2 jsou převedeny do malých (A5,B3)
 • doklady A1, A3 a B1 jsou z kontrolního hlášení odstraněny, protože v EPO by neprošly
 • doklady A2 (kód DPH 270), není-li vyplněno DIČ, jsou v kontrolní hlášení ponechány
 • protože v EPO je možnost, ponechat doklad bez vyplněného DIČ

porovnání KH s přiznáním

 • pPokud potvrdíte větu C v přehledu připraveného KH
 • zobrazí se přehled, sumarizující údaje KH podle struktury přiznání
 • v rámci bloku A2 = řádky přiznání 03 -09 a 12 a 13, je nově uvedena suma i za řádky 12 a 13

odeslání kontrolní hlášení

 • do EPO
 • od 1.1.2024 provedlo MFČR technické změny
 • změněn portál nazvaný MOJE daně
 • nově: https://adisspr.mfcr.cz/pmd/epo/formulare?nacteni=1
 • automatické převedení na nový potál při volání původního
 • zpřísněny technické podmínky
 • nepovolují se "straré" OS a prohlížeče
 • vyzkoušeno je, že při kombinaci Win10 a v prohlížeči Firefox 122 je vše OK
 • jinak to hlásí neočekávané chyby bez dalšího vysvětlení
 • pozměněný vzhled portálu
 • první krok = odkud se má písemnost načíst (PROCHÁZET s návěstím Můj počítač)
 • je-li vše bez chyb, kliknete na tlačítko ODESLÁNÍ PÍSEMNOSTI
 • volíte jeden ze šesti způsobů, kterým potvrdíte svojí totožnost
 • když pomocí datové schránky, klikněte na tlačítko PŘIHLÁSIT SE A PODEPSAT


NOVINKY verze 24.02 16.2.2024

DPH

Úpravy generování Daňového přiznání a Kontrolního hlášení a ohledem na změny sazeb a zrušení 2. snížené sazby.

NOVINKY verze 24.01 1.1.2024

DPH - změna sazeb

 • od 1.1.2024
 • základní sazba = 21%
 • snížená sazby = 12%
 • 2.snížená sazba je zrušena
 • součástí stažitelného souboru MAUSHO24.PDF jsou i :
 • příloha č. 2 = - Seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně
 • příloha č. 3 = - Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně

     NOVINKY     verze     2 2 . x x     pro     rok     2 0 2 2 novinky ke stažení v PDF


NOVINKY verze 22.02 19.5.2022

DPH - Kontrolní hlášení

 • kontrola DIČ
 • pomocí nové metody a programu CURL.EXE
 • pro uživatele v tom není žádný rozdíl
 • aby automatická kontrola při zpracování KH zase probíhala, musíte si to nastavit
 • volba Uzávěrka - 4 Daňové výstupy - 1. DPH -6. Kontrolní hlášení
 • poslední řádek N = Nastavení parametrů pro sestavení Kontrolního hlášení
 • nastavte parametr kontrolovat automaticky všechna DIČ na hodnotu ANO


verze 22.01 17.01.2022

rozesláno instalační CD


DPH - kontrolní hlášení (ne) existující DIČ

 • existují mezní situace
 • DIČ existujícího dodavatele není nalezeno v oficiální číselníku plátců DPH
 • organizace ještě v 11. měsíci vystavuje faktury jako plátce DPH s DIČ, ale už ve 12. mesíci není plátce
 • MAuS obé prohlásí za chybu
 • nově můžete "chybné" DIČ označit jako platné (v seznamu velkých dokladů na KH přes F3)

přehledy dokladů a partnerů

 • volba Uzávěrka - 3. Saldokonto
 • 3 nové volby: A. Partneři / B. Faktury / C. Kniha faktur
 • kde je účtováno na syntetiku (32) s hodnotou na straně Dal (faktury přijaté / dodavatelé)
 • na syntetiku (31) s hodnotu na straně MáDáti (faktury vadané / odběratelé)
 • před vlastním generováním sestavy máte možnost zadat několik parametrů, které ovlivní formu a obsah sestavy
 • Partneři = výpis partnerů (Název, IČ, DIČ)
 • Faktury = prezentace faktur po jednotlivých obchodních partnerech
 • Kniha faktur = žádné mezisoučty podle partnerů se nedělají (setřídění: datum / číslo faktury v knize)
     NOVINKY     verze     2 1 . x x     pro     rok     2 0 2 1 novinky ke stažení v PDF

verze 21.01 18.01.2021

kontrola nezaúčtovaných dokladů

 • dosud se kontrola prováděla pouze ve volbě Kontrolní hlášení
 • stejná se teď provádí i při sestavování daňového přiznání k dani z příjmu
 • a konečně také při roční datové závěrce
 • je na uživateli aby rozhodl, jak se má dál pokračovat
 • Storno = v činnosti se nebude pokračovat
 • a uživatel si nejdříve vyřeší nezaúčtovaný doklad
 • buď je opraví, je-li ve skutečnosti správný
 • nebo jej vyřadí, pokud se jedná o chybu
 • Vyloučit = činnost se provede
 • ale s tím, že záznamy z nezaúčtovaného dokladu nebudou do výsledku zahrnuty
 • Pustit = činnost se provede
 • záznamy z nezaúčtovaného dokladu budou do výsledku zahrnuty jako všechny jiné ostatní
 • při roční datové závěrce jde jen o oznámení
 • že budete-li v uzávěrce pokračovat
 • záznamy z nezaúčtovaných dokladů budou odstraněny (nenávratně zrušeny) a hotovo
     NOVINKY     verze     2 0 . x x     pro     rok     2 0 2 0 novinky ke stažení v PDF

verze 20.03 10.02.2020

DPH - přiznání

Při jisté kombinaci dat, MAUS hlásil chybovou hlášku při tvorbě Přiznání k DPH.


verze 20.02 10.02.2020

EPO - souhrnné hlášení

Zajištěna plná funkcionalita tvorby a plné kontroly generovaného XML souboru k následnému zpracování v EPO.


verze 20.01 10.02.2020

kontrola nezaúčtovaných dokladů

 • při DPH přiznání a KH
 • je-li odhalen nezaúčtovaný doklad se záznamy, které se týkají uzavíraného období
 • je o něm uživatel informována musí rozhodonout co s ním
 • Storno = nepokračovat a nejdříve vyřešit nezaúčtovaný doklad
 • Vyloučit = činnost se provede, záznamy z nezaúčtovaného dokladu nebudou do výsledku zahrnuty
 • Pustit = činnost se provede, záznamy z nezaúčtovaného dokladu budou do výsledku zahrnuty
 • kontrola se provádí i při roční datové závěrce
 • jde jen o oznámení
 • bude-li se v uzávěrce pokračovat, záznamy z nezaúčtovaných dokladů budou odstraněny


     NOVINKY     verze     1 9 . x x     pro     rok     2 0 1 9 novinky ke stažení v PDF

verze 19.03 22.03.2019

výkazy

 • zkrácená rozvaha pro hospodářské
 • opraveno
 • chybně uváděná hodnota řádku "Peněžní prostředky - minulé období"
 • ZaZ pro neziskové
 • změna možnosti zaokrouhlení
 • lze ponechat tak, jak je
 • možnost opravovat i sumární záznamy


verze 19.02 07.02.2019

seznam připojených organizací v multiverzi

 • v okamžiku, kdy zadáváte číslo organizace, se kterou chcete pracovat
 • lze na F1 vyvolat nabídku seznamu evidovaných organizací
 • nově je vlevo dole vedle seznamu tlačítko Oprav-tisk
 • pokud na něj klinete, nabídne MAUS tři funkce:
 • oprava názvu organizace
 • tisk seznamu organizací
 • případné odstranění organizace ze seznamu (už s ní v daném roce nebudete pracovat)verze 19.01 28.1.2019

kontrolní hlášení měsíční - přiznání čtvrtletní

 • jsou organizace, které mají takovou kombinovanou povinnost
 • tedy kontrolní hlášení vykazovat měsíčně a daňové přiznání k DPH čtvrtletně
 • takové organizace (pro takové organizace), si musí tuto zvláštnost nastavit
 • ve volbě Servisní - Status - Status / uprostřed obrazovky
 • pro parametr DPH období / kliknout na šipku dolů na konci pole
 • a vybrat možnost "Kombinace=KHměs.PŘčtvrt."
Zavřít

začátek stránky 7.3.2010  nejčastější  D O T A Z Y benefity/ faktura EU/ počátek/ nové PC/ DPH/ podrozvaha/oprava dokladu

začátek stránky 7.3.2010  dotaz: jak se účtují zaměstnanecké benefity?

benefit za stravu - teorie

Není-li organizace plátcem DPH, hradí zaměstnanci jen cenu surovin. Je-li plátcem DPH, pak v roce 2009 hradil navíc zaměstnanec i DPH vypočtené z ceny surovin. Od 1.1.2010:
 • DPH se nepočítá jen z ceny surovin, ale ze "skutečné" (obvyklé) hodnoty jídla, do něhož je započtena režie a případně i přiměřený zisk
 • DPH za stravu zaměstnance se počítá ve stejné výši jako cizímu strávníkovi
 • bere se to tak, že se režie zaměstnanci jakoby také napočítává do stravy, ale to jen pro účely výpočtu DPH
 • tu režii za zaměstnance ale hradí stát formou poskytovaného příspěvku na provoz přes KÚ
 • zaměstnanec režii neplatí!
 • a příspěvek z FKSP stále funguje
 • u příspěvkových organizací
  • zaměstnanec platí stále stejně
  • rozdíl DPH se účtuje do nákladů organizace
  • a je hrazen příspěvkem zřizovatele
 • nejedná-li se o příspěvkovou organizací
  • nevztahuje se na ně vyhláška č. 84/2005 Sb.
  • rozhoduje zaměstnavatel, zda-li rozdíl DPH hradí zaměstnanec, či organizace

příklad

plátce normativ režie cena přispěvek strávník platí
FKSP z KÚ
bez DPH 20% DPH celkem na režii na DPH
cizí strávník 25,- 30,- 50,- 11,- 61,-   -     -     -   61,-
zaměstnanec do 2009 25,- 30,- 25,- 5,- 30,- 12,- 30,-   -   18,-
od 2010 PO 25,- 30,- 50,- 11,- 61,- 12,- 30,- 6,- 18,-
ne PO 25,- 30,- 50,- 11,- 61,- 12,- 30,-   -   24,-

a jak to zaúčtovat?

Je nutné účtovat tak, aby MAUS mohl správně vygenerovat daňové přiznání. Proto musí být k sobě správně základ daně a vlastní DPH. Prakticky bychom účtovali takto (při využití podrozvahových účtů / či bez nich + účtování na rozumnější nákladový účet) :
SE MD Dal kód DPH poznámka
602   25 210 tržba od zaměstnance
343    5 210 20% DPH k tržbě od zaměstnace
335 18     pohledávka za zaměstnancem ze celkové ceny 30Kč
412 12     příspěvek z FKSP do celkové ceny 30Kč
990
602
  30 210 režie za stravu dorovnávající na správný základ 50,- Kč
343    6 210 20% DPH k rozdílu dorovnávajícímu obvyklou cenu
999_997
602
30   999 vyrovnávací účet k podrozvahovému účtu 990 /
549
528
6   999 vyrovnání navýšeného DPH (to bude kryto z příspěvku zřizovatele) / odúčtování navýšeného základu any se neovlivnila tržba (999= neovlivňuje přiznání k DPH)
  66 66   saldo

Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 9.7.2008  dotaz: účtování faktury z EU

teorie

Pro účtování nákupu zboží a služeb z EU je v MAUS speciální chod. Ono je totiž nutné, aby se DPH promítlo v přiznání na vstupu i výstupu zároveň (vzájemně se vyruší), ale bude evidováno. Pro účtování faktur z EU se používají tyto kódy DPH.
co vstup výstup
základní snížená základní snížená
pořízení zboží 320 325 220 225
nákup služby 330 335 230 235
zaslání zboží 340 345 240 245

příklad způsobu zaúčtování

Koupili jsme něco ze Slovenska za 1.000,-. Těch 1000,- je základ, protože z jejich strany byl vývoz osvobozen od DPH, tudíž DPH jsme neplatili. Normálně by se platila základní sazba DPH.
SYN kód DPH MáDáti Dal poznámka
321     1000 zapíšete částku = základ DPH
501 330 1000   náhodně jsem zvolil jeden ukázkový nákladový účet
343 330 190   kód DPH se převezme z předchozího řádku, ale částku musíte zadat sami
990 220   1000 řádek se automaticky vytvoří zápisem všech údajů u účtu 343
343 220   190 automaticky se vytvoří zápisem účtu 343, ale částku musíte zadat
999   1000   vyrovnání podrozvahového účtu 990Tato informace byla elektronicky zaslána 09.07.2008 uživatelům našich software na nám známé e-mail adresy. Pokud se k vám tato informace nedostala, pošlete nám e-mail na alexo@datax.cz, ať máme na vás správný kontakt alespoň pro příště.
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 14.02.2008  dotaz: proč se netiskne sestava - počáteční účet rozvažný?

někomu se stalo

Některým z vás nastala situace, že jste po roční uzávěrce a chcete tisknout sestavu "Počáteční účet rozvažný". MAUS ale oznámí, že nejsou žádná data a sestavu tudíž nevytvoří.

proč to tak je

Sestava se tiskne z dat uložených v dokladu 07 - Počáteční stav. Ten se automaticky vygeneruje při roční uzávěrce. Není-li ale doklad 07-Počáteční stav zaúčtován, pak nemá MAUS z čeho sestavu generovat.

co s tím

Takže, nejde-li vytisknout sestava Počáteční účet rozvažný, pak je to tím, že doklad 07-Počáteční účet rozvažný je Nezaúčtován . Proto volte Denní práce - Kontrola dokladů - Nezaúčtované. Otevřete a následně opravte doklad počátečního stavu. Bude v něm nějaká, červeně označená, odchylka od účtového rozvrhu. Nejspíše půjde o to, že MAUS z povahy své práce něco převedl na syntetiku, ale podle vašeho rozvrhu se to má účtovat na analytice (například 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení). Jakmile chyby opravíte, jejich červené označení zmizí a doklad lze zaúčtovat. Následně již se vám podaří vytisknout požadovanou sestavu.

Ing.Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 13.02.2008  dotaz: jak přenést účetnictví MAUS na nový počítač

Postup, jak přenést evidenci ostatních software (vyjma SW MAUS) na nový počítač naleznete zde. Pro MAUS je popis uveden dál.

obecně

Přecházíte-li na nový počítač, pak určitě budete chtít, aby se něm dalo zpracovávat účetnictví MAUS pro aktuální rok, jako na starém počítači. A navíc asi budete chtít, aby i na novém počítači byla dostupná účetnictví let minulých, jako byla dostupná na počítači starém. Abyste toho dosáhli, postupujte následovně:
 • rozhodněte, které roky přenášet chcete a potřebujete - asi nemá smysl přenášet data starší pěti let - ale je to jen na vás
 • připravit si kopie do trezoru s daty konce let, která chcete do nového počítače přenést
 • instalujte software MAUS na novém počítači
 • ve funkci Konfigurace založíte datové adresáře pro jednotlivé roky, které přenášíte
 • do každého datového adresáře načtete data příslušného roku

instalace MAUS na novém PC

1.
Vložte instalační CD-ROM do mechaniky (potiskem nahoru). Máte-li pro CD mechaniku aktivován tzv. "AUTORUN" (automatické spuštění programu z CD po jeho vložení do mechaniky), spustí se Instalační program sám. Nemáte-li "AUTORUN" aktivován musíte spustit instalační program sami (například:. Start - Spustit - E:INSTALUJ - je-li ve vašem počítači CD mechanika jako E:, respektive F:INSTALUJ je-li ve vašem počítači CD mechanika jako F:).
2.
Z nabídky volte Účetnictví MAUS. Výběr provádějte myší, či šipkami k ovládání kurzoru. Vybraná volba je žlutá, ostatní jsou oranžové. Po zvolení software se zobrazí menu s možnými činnostmi. Volte Instalace verze. Program nabídne k odsouhlasení licenční podmínky, které vás stručně informují o podmínkách provozování software MAUS. Klikněte na Souhlasím.
3.
Instalátor nabídne standardní cílový adresář: C:\DATAX\MAUSWIN8 (pro rok 2008). Nepotřebujete-li to opravdu ze závažných důvodů, tak adresář neměňte a klikněte na tlačítko Další. Potřebujete-li to ale, pak cílový adresář můžete přepsat, případně existuje-li, tak můžete využít i funkci pro vyhledávání, kliknutím na (…) za názvem adresáře.
4.
Nastavení o vytvoření a umístění ikon neměňte, nechte je vytvořit, kliknutím na tlačítko Další.
5.
Teprve kliknutím na tlačítko Instalovat !! se do vašeho PC z CD zkopírují potřebné soubory, o čemž vás informuje průběhový teploměr. Po zkopírování všech souborů se automaticky spustí konfigurace.

založení datových adresářů

Princip práce software MAUS je ten, že k jedné instalaci lze připojit data více účetních jednotek, respektive data různých let. Aby to tak mohlo být, musí být tato data oddělena v adresářích a program MAUS musí vědět, které adresáře může zpracovávat a co v nich je. Údržbu a přípravu adresářů zajišťuje speciální program MAUS Konfigurace. Ten je kdykoliv spustitelný přes Start - Programy - Datax - MAUS a navíc se spouští automaticky na konci instalace. Prvním dotazem MAUS Konfigurace bude, zda chcete provést konfiguraci "Automaticky", či "Ručně". Volte Ručně. Následně se zobrazí se zcela prázdná tabulka připojených adresářů. Vy postupně založíte datové adresáře pro všechny roky, které potřebujete.
 • volíte F5 Založit
 • pak zadáte, kde budou uložena data a o jakou instalaci se jedná
 • vždy disk C
 • adresář musí svým názvem odpovídat roku, který potřebujete ( 2008 = MAUSW08    / 2007 = MAUSW07 / 2006 = MAUSW06    / 2005 = MAUSW05    / 2004 = MAUSW04    / 2003 = MAUSW03)
 • zapíšete odpovídající rok
 • další požadované údaje jako : název jednotky, vlastník licence atd. nevyplňujte, protože se tyto údaje později naplní načtením příslušných dat
 • takže všude jen potvrzujte OK , případně nabízené volby potvrzujte stiskem klávesy Enter například následující funkci Instalace
 • po potvrzení zadaných údajů OK se program dotáže, na technické údaje
 • ty nijak neměňte a jen je potvrďte kliknutím na OK.
 • program provede zpracování dat (cca 4 obrazovky, které potvrdíte stiskem klávesy Enter
 • následně se dotáže na typový rozvrh - potvrďte nabízený Typový rozvrh MAUS
 • dále se nabídne, zda chcete uložit bezpečnostní kopii i na disk. Potvrďte nabízenou volnu Uložit.
Tím se založí adresář pro příslušný rok, čímž v tabulce připojených adresářů přibude řádek. Následně celý cyklus opakuje pro další rok a až budete mít založeny všechny adresáře pro všechny roky, tak Konfiguraci ukončíte Esc.

přenos dat

 • připravíte si diskety s kopií do trezoru , jak byly vytvořeny na konci každého roku, který chcete přenést na nový PC
 • nemáte-li je, pak na původním počítači si je musíte vyrobit Uzávěrka - 7.Kopie do trezoru
 • pustíte program MAUS na novém počítači
 • z tabulky připojených adresářů vyberte příslušný rok
 • volíte Servisní - Záchrana dat - Obnova z trezoru - Obnova z trezoru - A: a klávesou Enter potvrdíte nabízený soubor UB000x12.ZIP / kopie do trezoru, kde x = rok
 • zvolíte Pokračovat
 • postupně potvrďte vše, co po vás bude program chtít
 • ukončete program MAUS
 • a takto to udělejte postupně se všemi roky
Přenos pomocí disket lze obejít. Například tak, že si nejdříve na starém počítači v jednotlivých letech uložíte kopie dat do podadresáře \BKP (Uzávěrka - 7.kopie do trezoru - \BKP). Pak si všechny kopie nahrajete (např. přes průzkumníka) na Flash Disk (například soubory C:\MAUSW07\BKP\UB000712.ZIP    C:\MAUSW06\BKP\UB000612.ZIP    C:\MAUSW05\BKP\UB000512.ZIP atp.) a tyto soubory na novém počítači nakopírujete do cílového adresáře (C:\MAUSW07\BKP    C:\MAUSW06\BKP    C:\MAUSW05\BKP). A nakonec pro jednotlivé roky obnovujte data přes volbu Servisní - Záchrana dat - Obnova z trezoru - Obnova z trezoru - BKP.

Ing.Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 9.01.2006  dotaz: do koeficientu se započítává i dotace?

Již z několika míst jsem byl dotazován, jak je to s dotací? Započítává se do vzorečku pro určení zálohového , respektive vypořádacího koeficientu? Zopakujme si co říká zákon.

„zálohový koeficient" (§76 zákona o DPH)

 • Vypočte se z údajů předchozího kalendářního roku jako podíl : TS / (TS + TB).
 • Údaj TS v čitateli představuje sumu tržeb, které jste fakturovali s DPH.
 • Údaj TB je suma tržeb osvobozených od daně (například strava, ubytování žáků, dlouhodobý pronájem tělocvičny).
 • Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na dvě desetinná místa nahoru.
 • Je-li výsledek roven 0,95 nebo vyšší, považuje se za 1(plný nárok na odpočet).
 • Je-li výsledek roven 0,04 nebo nižší, považuje se za 0(bez nároku na odpočet).
1.         V zákoně se tedy jasně hovoří o tržbách. Ne o dotacích. Díky tomu také vychází koeficient cca 0,3. Na vás je pak, abyste při uplatňování DPH na vstupu krátili svůj nárok tímto koeficientem a navíc uplatňovali nárok na odpočet jen u takových nákupů, které hradíte ze svých tržeb a NE z dotací!
2.         Existuje názor, že do TB se mají započítat i dotace (protože prý dotace, je vlastně jakoby tržba od státu za službu, kterou pro něj vykonáváte, za výukou žáků). Díky tomu by byl koeficient cca 0,05. Pak by se ale měl uplatňovat krácený nárok na všechno - na všechny nákupy, ať je hradíte z tržeb, či dotace. Uplatňovalo by se výrazně menší %, ale u výrazně větší částky = výsledný nárok na odpočet by byl stejný, jako v předchozím případě.
Jsou tu dvě „ALE".
3.         Při nákupu za dotační peníze nelze uplatnit odpočet DPH - to říká zákon.
4.         Koeficient vám může vyjít 0,04 a pak se považuje za 0, tedy neuplatňuje se nárok na odpočet DPH vůbec!
příklad pro názornost Máme následující výsledky za rok.
roční výnosy roční náklady
dotace 12.000.000,- celkem 15.000.000,-
tržby celkem  3.000.000,- DPH na vstupu celkem 1.870.000,-
z toho ty s DPH  1.000.000,- z toho to uplatnitelné     340.000,-

Jednotlivé předchozí varianty pak vyjdou takto (TS = vždy 1.000.000,- Kč)
varianta popis TB koeficient k DPH výpočet uplatněno
1. započítávají se jen tržby  3.000.000,- 0.33   340.000,- 0.33 *   340.000,- 112.000,-
2. i dotace + uplatňuje se na vše 15.000.000,- 0.06 1.870.000,- 0.06 * 1.870.000,- 112.200,-
3. i dotace + uplatňuje se dle zákona 15.000.000,- 0.06   340.000,- 0.06 *   340.000,-  20.400,-
4. koeficient = 0 15.000.000,- 0.06= cca 0   340.000,- 0.00 *   340.000,-       0,-

Myslím, že tento, dle mého zcela zcestný názor, se vylíhl někde na FÚ. Je jasné, že díky tomu, by se částka nárokovaná školami výrazně snížila.

Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 13.12.2005  dotaz: sledování rozpočtu

1. Zápis schváleného rozpočtu
 • ten si založíte pomocí speciálního dokladu
 • typ= "02"-Schválený rozpočet / datum=den schválení (např. 30.04.2005)
 • normálně zaúčtujete doklad ve volbě Denní práce - Účtování dokladů
 • strukturujete jej podle toho, jak máte rozpočet zadán, tedy třeba až na analytiku, zdroj, dotace , rozpočtový paragraf či i rozpočtová položka
 • pro vyrovnání účetních stran dokladu použijete fiktivní účet "000"
 • příklad
SE AE či st F Varsym DPH MáDáti Dal
501 001 10 0 N 00080 999 500 000,-  
501 002 10 0 N 00080 999 300 000,-  
502 100 10 0 N 00080 999 1 000 000,-  
502 101 10 0 N 00080 999 750 000,-  
000               2 750 000,-


2. Zápis změn schváleného rozpočtu
 • ty si evidujete pomocí speciálních dokladů
 • typ= "03"- Úpravy rozpočtu / datum=den schválení úpravy (např. 30.06.2005)
 • normálně zaúčtujete doklad ve volbě Denní práce - Účtování dokladů
 • příklad - navýšení 501 001 o 100.000,-
SE AE či st F Varsym DPH MáDáti Dal
501 001 10 0 N 00080 999 100 000,-  
000               100 000,-


3. Sledování čerpání rozpočtu
 • ve volbě Uzávěrka - 3. Tisk sestav - 7. Rozpočet a dále kterákoliv volba 2.- 8.
 • to záleží na tom, podle čeho chcete sledování rozpočtu členit
 • nelépe je vyzkoušet si, která sestava se vám nejvíc líbí a tu si pak nechat vytvářet
SE AE či st F rozpočet čepáno % čerpání nečerpáno % nečerpání
501 001 10 0 N   600 000,-   470 000,- 78   130 000,- 22
501 002 10 0 N   300 000,-    55 000,- 18   245 000 82
501   10 0 N   900 000,-   525 000 58   375 000,- 42
502 100 10 0 N 1 000 000,-           0,-  0 1 000 000,- 100
502 101 10 0 N   750 000,-   900 000,- 120  -150 000,- - 20
502   10 0 N 1 750 000,-   900 000,- 51   850 000,- 49
celkem         2 650 000,- 1 425 000,- 54 1 225 000,- 46


Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 12.4.2005  dotaz: jak účtovat faktury na přelomu čtrvtletí?

Dotaz

Jsme plátci DPH. KÚ po nás chtěl uzávěrku za I. čtvrtletí 2005 do 11. 3. 2005. Je jasné, že jsme do té doby neměli všechny doklady k daňovému přiznání a do uzávěrky jsme zaúčtovali dohadné položky. Jak máme teď postupovat? Ukončit měsíc a pokračovat v dubnu se zdanitelným plněním březnovým, nebo ještě do března zaúčtovat další daňové doklady a pak je případně vymazat v březnu a nově zapsat v dubnu a nebo je případně - pokud to jde - překopírovat z jednoho měsíce do druhého?
V.Kosičková, SOŠ a SOU Boskovice

Odpověď

1)
Jestli jste na kraj odeslali data k 31.3.2005 pak přirozeně není možné zapisovat změny (opravy či nové doklady) s datem od 01.01.2005 - 31.03.2005. Tyto změny by se při příštím zasílání dat na kraj nedostaly protože příště (cca 11.7.2005) budete zasílat pohyby s datem od 1.4.2005 do 30.6.2005.
2)
U faktur, které mají jen datum zdanitelného plnění z 1. čtvrtletí, není žádný problém. Datum účetního případu je duben a datum zdanitelného plnění je březen (toto datum se nijak do dat předávaných na kraj a do výkazů nepromítá).
3)
Jedině si dejte pozor na doklad X0 - který se automaticky generuje ve funkci Uzávěrka - Daňové výstupy - 1.DPH - 4. Krácený odpočet (přeúčtování neuplatněného odpočtu DPH do nákladů). MAUS jej generuje s datem účetního případu = konec čtvrtletí - tedy 31.3.2005. Vy mu musíte dát datum 1.4.2005, protože jinak by se při příštím předání na kraj nedostal. Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 10.4.2005  dotaz: neuplatněné DPH

(převedení neuplatněných odpočtů do nákladů - proč a jak se to dělá / které tiskové výstupy byly opraveny)

převedení neuplatněných odpočtů do nákladů

TEORIE
Evidence krácených odpočtů DPH je vedena na účtu 343 pomocí kódů 311 (krácený nárok 19%) a 316 (krácený nárok 5%). Po zhotovení přiznání k DPH (cca 25.den po ukončení zdaňovacího období) je známa skutečná výše nároku na odpočet získaná pomocí zálohového koeficientu. Tím je známa i částka, kterou jsme si u státu neuplatnili, tudíž částka, která se z účtu 343 musí přesunout zpět do nákladů (případně, máme-li být opravdu super poctiví, i na sklad). Promítání na sklad má význam jen na konci roku. Teoreticky bychom měli povýšit hodnotu skladů o neuplatněné DPH související právě s nákupem skladovaného materiálu. Protože jsme ještě ten materiál nespotřebovali - nedostal se do nákladů a tak ani s ním související DPH by se do nákladů nemělo dostat. Postupně se musí udělat vlastně 3 věci: zjistit, kolik se má z účtu 343 přeúčtovat / zjistit kolik se má přeúčtovat na jednotlivé nákladové (skladové) účty / vytvořit a zaúčtovat takový doklad.MAUS má v sobě zapracovanou novou funkci, která toto vše dělá sama.
PROVEDENÍ
Po zhotovení Přiznání k DPH a ujištění, že Přiznání bylo odevzdáno na finanční úřad, spustíte funkci Uzávěrka - 4.Daňové výstupy - 1.DPH - Krácený odpočet. Zvolíte stejný typ období a stejný interval měsíců od-do jako v Přiznání. MAUS provede výběr a sumarizaci dat podle zadaného období (tam kde se účtovalo s kódy DPH 311 a 316). Program následně zobrazí dvě hodnoty. Hodnoty krácených odpočtů s plnou (311) a sníženou (316) sazbou (pokud jste v Přiznání tyto hodnoty upravovali, musíte stejným způsobem upravit i hodnoty v okénku, jinak hodnoty ponecháte). Třetím údajem zadávaným na tomto dotazu je, jaký typ koeficientu (zálohový nebo vypořádací) chcete k výpočtu použít (vypořádací až na konci roku). Posledním dotazem MAUSu je, zda chcete po výpočtu automaticky zhotovit účetní doklad se zaúčtováním rozdílových položek (volíte-li):
 • Jen vytisknout, vygeneruje sestavu, jak by se přeúčtovávalo z účtu 343 do nákladových účtů a vzniklou sestavu nabídne k prohlédnutí či vytištění. Vy si ji můžete vytisknout a účetní doklad si podle ni (či tak nějak podobně) uděláte sami.
 • Účetní doklad, program vygeneruje přímo účetní doklad s podrobným přeúčtování částek do nákladových účtů z účtu 343. Protože MAUS generuje účetní doklad, požádá vás o potvrzení, či upřesnění, jeho identifikačních údajů: tj. datum (navržen poslední den měsíce zadaného období např.31.3.2005), druh (MAUS má speciální typ XO, který nemá smysl měnit), název dokladu (MAUS navrhne Rozpis krác.odpočtů, což si můžete klidně změnit například na „Krácený odpočet I.Q 2005"), číslo dokladu (následné volné číslo v rámci druhu XO - nemá smysl měnit). Následně MAUS vygeneruje účetní doklad o čemž vás na konci operace upozorní.Rozhodnutí, zda se má doklad skutečně stát plnohodnotným, závisí jen na vás. MAUS jej uloží do seznamu dokladů jako „nezaúčtován". Abyste z něj udělali plnohodnotný doklad, musíte jej ve volbě Denní práce - Kontrola dokladů - Nezaúčtované standardním způsobem otevřít, minimálně prohlédnout a ukončit - zaúčtovat.
 • kód pro označení DPH v tomto dokladu je 999 - nesouvisí s Daňovým přiznáním. Díky tomu i po provedení této operace lze znovu vygenerovat a vytisknout správné daňové přiznání.
 • rozumný postup - nejdříve si jen necháte vyrobit sestavu,podíváte se,jak to bude a pak, až na druhé jetí si necháte vygenerovat doklad,
 • v popisu je použito „obvykle". Postup může být ale i odlišný, např. na konci roku, kdy se snažíme napasovat naše data na jednotlivé dotační zdroje. Např. po předání čtvrtletního přiznání lze zhotovit místo jednoho dokladu s datem posledního měsíce čtvrtletí tři doklady (zvolit typ období měsíční a zhotovit doklad s datem posledního dne měsíce, postupně za jednotlivé měsíce čtvrtletí). Pokud chcete „zamykat„ měsíce dříve, než skončí čtvrtletí s přiznáním DPH, můžete rozpis krácených odpočtů s účetním dokladem dělat na konci každého měsíce před jeho uzamčením. Vždyť konec konců lze doklady dodatečně zrušit a zhotovit místo nich na konci čtvrtletí jeden doklad definitivní. Zda a jak využijete tyto možnosti je na vás.
 • POZOR ! Dejte si pozor na jedinou věc. Ať si nevygenerujete za jedno období (například I.Q) dva doklady. To program umožní. Dost dobře si totiž nemůže hlídat, že už jste jedno přeúčtování provedli na dokladu XO 0001 a teď to samé období znovu přeúčtováváte dokladem XO 0002. Prostě za jedno období přeúčtovávám jej jednou. Pokud chci přeúčtování opakovat, protože jsem například provedl nějaké dodatečné účetní zásahy, pak musím postupovat takto: 1. nechám si vygenerovat nový doklad XO 0002 a původní doklad XO 0001 (ať již je či není zaúčtovaný) zruším, 2. původní doklad XO 0001 (ať již je, či není zaúčtovaný) zruším a nechám si vygenerovat nový doklad XO 0001, 3. nechám si vygenerovat nový doklad XO, ale s číslem původním 0001 - čímž se automaticky přepíše (zruší) původní doklad.

JAK SE GENERUJE DOKLAD
Postup výpočtu vidíme na zjednodušeném příkladu (pro jednoduchost je počítána jen hodnota s kódem DPH 311, v praxi se uplatní obě hodnoty 311 i 316).
v 1.fázi MAUS načte a kumuluje data z účetních dokladů s datem zdanitelného plnění v období Přiznání k DPH,
SE AE či st F Varsymbol DPH MáDáti Dal poznámka
501 1 10 1 N 3123 5119 311 300,00   faktury a pokladní doklady
501 2 10 3 N 3145 5119 311 200,00   faktury a pokladní doklady
518 1 91 91     311 100,00   faktury a pokladní doklady
518 2 92 92     311 400,00   faktury a pokladní doklady
343   10       311 190,00   základ=1.000,- / odpočet DPH = 190,-
V 2.fázi vypočte absolutní hodnoty neuplatnitelného nároku na odpočet (například: zálohový koeficient=0,40) / nárok na odpočet 190*0,4=76 neuplatněný odpočet 190 * (1-0,4) = 114,-
Ve 3.fázi rozpočítá tyto hodnoty na jednotlivé analytické účty v poměru hodnot daňových základů uložených na těchto účtech.
SE AE či st F Varsymbol DPH MáDáti Dal poznámka
343   10       999   114,00 neuplatněný odpočet 190 * (1-0,4) = 114,-
501 1 10 1 N 3123 5119 999 34,20   114 * 300/1000 (30%)
501 2 10 3 N 3145 5119 311   22,8 114 * 200/1000 (20%)
518 1 91 91     311   11,40 114 * 100/1000 (10%)
518 2 92 92     311 45,60   114 * 400/1000 (40%)

automatické nahrazení prvotních účtů

 • aby MAUS generoval doklad za neuplatněné DPH a v něm byly účty třídy 5 a ne 112 a 111
 • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2019 - DPH - 4.Účty dokladu o neuplatněném DPH
 • určíte převodový můstek
 • který nákladový účet nahrazuje který např.sklad
 • Ve volbě Servisní - Status - Status (vpravo dole v bloku označeném Jen pro plátce DPH) lze nastavit 4 parametry
 • keré uvlivňují generovaný doklad
 • Typ přepočtu : Vážený poměr / Prostý (rozumné)
 • Zaokrouhlit jej na : Haléře (rozumné) / Koruny
 • Přeúčtovat přesně : Ano (rozumné) / Jak to vyjde (jsou-li halížře tak něco může zůstat na 343)
 • Součty za partnera: Ne (ti co nemají PAP) / Ano (ti co mají PAP)
 • vlastní zpracování neuplatněného DPH
 • tak jako dosud ve volbě Uzávěrky - 4. Daňové výstupy - 1.DPH - 1. Přiznání k DPH - 2.Přiznání krácených odpočtů
Zavřít

začátek stránky 8.3.2005 dotaz: jak tisknout Hlavní knihu za podrozvahové účty

Dotaz

Jak tisknout Hlavní knihu za podrozvahové účty?

Odpověď

Program je inovovaný v tom, že lze vytisknout Hlavní knihu jen za účty : Rozvahové, či Podrozvahové, či za oba typy dohromady. Volba: Uzávěrka - Tisk sestav - 1.Hlavní kniha - 1. hlavní kniha - Rozvahové/Podrozvahové/Oboje (vyberete typ, který vás zajímá) Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 5.3.2005 dotaz: mohu zpětné opravovat doklady?

Každý odevzdává data na kraj minimálně 4x do roka (čtvrtletně). Někdo musí předávat účetní obraty měsíčně. Chcete-li provést opravu starého účetního případu (již uzamčený měsíc) program MAUS vám takovou opravu umožní.
Jedná-li se o opravu jen rozpočtových identifikací (středisko, symbol financování (písmenko dotace) , rozpočtový paragraf, rozpočtová položka), lze tak učinit ve volbě Denní práce - Opravy povolené bez nutnosti odemykat starý měsíc.
V případě ostatních oprav, pak je-li doklad z měsíce již uzamčeného, musí se tento měsíc odemknout (což lze provést i třeba 10 měsíců zpět). Tedy MAUS vám umožňuje provádět opravy dokladů i zpětně.

Ale pozor! Pokud jste příslušný měsíc ve formě účetních dat, či výkazu již odevzdali na KÚ, jsou tyto opravy velmi problematické. Vám se ve vašem účetnictví provedou, ale KÚ má původní stav.
Potřebujete-li takovou opravu přesto provést máte dvě možnosti:
A) provedete opravu dokladu a na KÚ zašlete data (výkazy) znovu - to si ale musíte s KÚ dopředu domluvit (neexistuje-li již taková dohoda automaticky. Jako že by existovat měla, protože vás jinak kraj nutí k tomu, že účetním obdobím pro vás již není rok, ale pololetí, čtvrtletí či dokonce měsíc a to je v rozporu s vyšším zákonem.)
B) změnu provedete opravným účetním dokladem v aktuálním měsíci. Přeúčtujete ze špatného zápisu na dobrý.
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 30.9.2020  _________novinky verzí předchozích let (2007 - 2020) pro PŘÍSPĚVKOVÉ organizace

       
můžete si stáhnout PDF soubor jméno stránek velikost popisy verzí minulých let jméno stránek velikost
novinky verze 20. 01 až 20.08 mauspr20 13 0.3 MB JÚO Středočeského kraje na 2020 JUR_SK20 27 1.6 MB
novinky verze 19.01 - 19.09 mauspri9 15 0.6 MB novinky verzí 18. 01 - 09 mauspri8 27 1.6 MB
kontrolní hlášení dotaz 3 107 kB novinky verzí 17. 01 - 15 mauspri7 6 0.4 MB
vzory typů dokladů mausvzor 9 1 MB novinky verzí 16. 01 -26 mauspri6 38 2.1 MB
PAP - podrobný popis MAUSPAP 3 40kB novinky verzí 15. 01 - 19 mauspri5 13 1 MB
instalace lokální verze dokument 8 171 kB novinky verzí 14. 01 - 27 mauspri4 25 300 kB
postup instalace siťové verze InstSit 2 107 kB novinky verzí 13. 01 - 13 mauspri3 9 200 kB
postup na konci roku ROKmaus 3 107 kB novinky verzí 12. 01 - 22 mauspri 51 670 kB
Zavřít

začátek stránky ___novinky verzí 20.01 - 20.10       rok 2020

NOVINKY verze 20.09 a 20.10 15.10.2020

PAP - zadávání IČ partnera

 • lze použít tyto hodnoty
 • skutečné IČ tuzemské organizace
 • fiktivní IČ pro tuzemské subjekty, kterým IĆ není přiděleno: 00000111 / 00000222 / 00000333 / 00000444 / 00000555
 • dvouznakové označení subjektu z cizí země / respektive mezinárodní organizace
 • MFČR udržuje navíc seznam IČ vybraných organizacích zařazených do tzv. konsolidace
 • při zápisu účetního dokladu lze použít F1
 • MAUS nabídne jen IČ, která jsou uložena v číselníku partnerů, a byla zadána u stejné analytiky
 • na F4 lze nabídnout všechny, cizí země, organizace, ty z konsolidaace, či otstovatIČ v ARES
 • na F6 lze seznam setřídit abecedně, respektive zase zpět podle IČ
 • v seznamu lze vyhledat konkrétní organizaci stiskem tlačítka se šipkou vpravo
 • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - E. PAP číselníky
 • lze všechny uvedené číselníky prohlížet a tiknout:
 • 3. partneři A/P transakcí = seznam organizací , které jste již do MAUS zadávali
 • 5. partneři konsolidace = seznam, který udržuje MFČR o vybraných organizací
 • G. Kódy států = dvouznakové označení subjektu z cizí země
 • H. kódy mezinárodních organizací = dvouznakové označení mezinárodní organizace
NOVINKY verze 20.08 21.09.2020

nový způsob zasílání výkazů na CSÚIS

 • i když vás s tím možná někdo straší, neděje se nic hrozného
 • rozhodně si přečtěte připojený popise novinek v PDF (mauspr20)

DPH - kontrolní hlášení (ne) existující DIČ

 • v kontrolním hlášení lze DIČ, které MAUS označuje jako chybné, potvrdit jako správné
 • rozhodně si přečtěte připojený popise novinek v PDF (mauspr20)


NOVINKY verze 20.07 17.06.2020

snadné opravy poznámek

 • poznámky šlo dosud opravit jen standardně v účetním dokladu
 • ve volbě Denní práce - Kontrola dokladů
 • nově MAUS umožňuje snadné opravy textů poznámek
 • ve volbě Denní práce - Opravy účtování - 3. Změny poznámky
 • zvolíte, které záznamy se mají nabízet a jak setříděné mají bý
 • lze opravit i poznámky dokladůjiž zaúčtovaných i z uzavřených měsíců

Zlínský kraj - identifikace nákladů pro koronavirus

 • kraj požaduje označit náklady související s koronavirem
 • u účtu 511
 • na analytice, která končí číslicí 9
 • každý uživatel nechť si tedy do svého rozvrhu přidá takový (takové) účty
 • například takto: 511 009 / 511 309 / 511 579 atp.
 • u ostatních nákladů
 • do poznámky musíte dát kód "QQ"
 • tím se zajistí, že souboru s obraty se do ORC dá požadovaná hodnota 2020
 • například: "Ochranné roušky QQ", nebo "QQ ochranné roušky", či "Ohranné QQ roušky"
 • QQ do poznámky můžete dostlat buď standardně před opravu účtního dokladu
 • nebo snadněni ve volbě Denní práce - Opravy účtování - 4. Do poznámky QQ->ORG=2020
 • ve volbě Uzávěrka - 5. Účetní výkazy - 3. Obraty "Gordic UCR"- 4. Záznamy s QQ (ORG=2020)
 • lze také opravovat poznámku
 • ale hlavně prezentovat, ve kterých je QQ zadáno

výkaz o schválení účetní uzávěrky

 • při exportu na CSÚIS
 • se nespouštělo po uložení výkazu do XML souboru "šifrování"


NOVINKY verze 20.06 03.06.2020

oprava

 • odúčtování dokladů
 • v předchozí verzi Diagnostika odúčtovala doklady, kde obrat MáDáti i DAL = 0
 • to je opraveno
 • odúčtované doklady si opětovně zaúčtujte
 • Denní práce - Kontrola dokladů - Nezaúčtované
 • každý doklad otevřít (Enter) a ihned jej zase zavřít (Esc)
 • sestava financování - jednotlivé transfery- sumář
 • volba Uzávěrka - 3. Tisk sestav - 4. Financování - 3. Jednotlivé transfery - 1. Výsledkové účty
 • při variantě Podrobnost = Sumář
 • bylo opraveno stránkování


NOVINKY verze 20.05 01.06.2020

výkaz o schválení účetní uzávěrky

Ještě jedno vylepšení funkce pro tvorbu XML souboru s výkazem.

NOVINKY verze 20.04 29.3.2020

opraveno

 • výkaz o schválení účetní uzávěrky
 • při jisté kombinaci zadaných údajů se nepřipravil exportní XML soubor správně
 • účetní deníky do Excelu
 • sestavy účetních deníků se při exportu z tiskové fronty do XLS souboru již vytvářejí správně
 • 10% DPH
 • v číselníku kódů DPH Účtový rozvrh - Aktualizace - 2020 - A. DPH - 2. Kódy DPH
 • byla u jednoho uživatele u kódů DPH pro 2. sníženou sazbu nesprávná sazba
 • ne 10% ale 15%
 • pokud byste narazili u sebe na stejný problém
 • použijte funkci Diagnostika
 • při ní se provede kontrola tohoto číselníku a případné špatné hodnoty se opraví

export souborů s předvahou a obraty - Středočeský kraj

 • nová funkce pro PO Středočeského kraje
 • generuje 2 soubory PREDVAHA.CSV a OBRATY.CSV
 • volba Uzávěrka - 5. Účetní výkazy - 5.Obraty + Předvaha (Středočeský kraj)
 • měsíc do kterého včetně se předvaha sestavuje, a exportují se obraty
 • zpracování provede:
 • Stroj = soubory umístíte do sběrného místa na příslušný WEB (Internet) firmy MÚZO Praha
 • Osoba = soubory si v EXCELU otevře, a bude je prohlížet konkrétní člověk
 • obraty včetně PS? = zda se do souboru s účetními obraty mají vložit i záznamy o počátečním stavu roku


NOVINKY verze 20.03 6.3.2020

opraveno

 • tisku rozvrhu
 • odstraněno technické hlášení "A"
 • dalo se odblokovat stiskem libovolné klávesy
 • volba Status u síťové instalace
 • nebylo možno do ní vstoupit
 • MAUS hlásil chybu
 • vytištění dokladů
 • po vytištění se již zase doklady označují, že byly vytištěny
 • u opravených dokladů se v údaji "stav dokladu" vypisuje "Zaúčtován / oprava
 • přenos poznámky a čísla prvotního dokladu
 • při účtování
 • se již správně provádí automatický přenos těchto údajů
 • dle zadání ve Status
 • a u typu dokladu v Účtový rozvrh - Aktualizace - 2020 - 8. Druhy dokladů
 • a to i při použití dlouhých poznámek


NOVINKY verze 20.02 19.02.2020

opravené doklady a jejich tisk

 • pokud je zaúčtovaný doklad znovu otevřen, MAUS jej označí jako "Opravený"
 • ve volbě Servisní - Status - záložka Účetní doklad
 • jsou vpravo nahoře dva parametry, které ovlivňují tisk opravených dokladů
 • Potlačit tisk textu "opravený"
 • Ne = platí způsob tisku uvedený u standardního postupu
 • Ano = text opravený se netiskne nikdy
 • I nové = text opravený se tiskne i u nových opravených dokladů
 • + nastavit, že je normální
 • Ne = doklad i po vytištěná stále zůstává označen jako opravený
 • Ano = MAUS po vytištění takový doklad označí jako normální (zruší u něho informaci, že je opravený)

opraveno

 • import dokladu - PAP
 • byla posílena kontrola importovaných údajů o IČ partnera pro potřeby PAP
 • mohla se ztratit informace o typu dotace u jednotlivých Dotací
 • v rámci číselníku Účtový rozvrh - Aktualizace - 2020 - Financování - Dotace
 • za jistých okolností po tisku Účtového rozvrhu s uložením do Excel
 • to je již odstraněno

výkaz Příloha na konci roku DPH - K - poskytnuté garance a L - projekty partnerství

 • dle CSÚIS mají PO vykazovat tyto 2 výkazy (elemety)
 • některé kraje to ale nechtějí
 • a některé PO nezřízené krajem to mají ještě složitější
 • proto MAUs nabízí více možností
 • v šanonu výkazů ve volbě Uzávěrka - 5.Účení výkazy - 1. Výkazy čtvrtletní
 • při stisku klávesy a F10 - Nastav
 • lze určit, zda se výkazy "K+L" mají, či nemjí vytvářet
 • pokud jste zřízení Libereckým krajem, je vaše standardní volbě = NE
 • u všech ostatních krajů je standardní volba = Ano, výkazy se do přílohy zařadí
 • v šanonu výkazů je žlutě zvýrazněný výkaz K. Poskytnuté garance a projekty partnerství
 • u kterého je uvedeno, že je Povinný roční a že se do XML souboru vloží automaticky sám
 • pokud na něj najedete a potvrdíte jej klávesou Enter
 • objeví se dotaz, kterým můžete určit, zda, a jak má SW MAUS automaticky vkládat do XML souboru Příloha oba elementy
 • Oba = do Přílohy se vloží oba elementy: Garance i Partnerství
 • Nic = do Přílohy se žádný z uvedených elementů NEvloží
 • Garance = do Přílohy se vloží jen element Garance (výkaz K)
 • Partner =do Přílohy se vloží jen element Partnerství (výkaz L)
 • úměrně vaší volbě se změní i název výkazu uvedený v šanonu
 • PO, které nejsou zřízeny krajem
 • aktuálně to vypadá tak, že takový typ organizace výkaz K - Poskytnuté garance NE vykazuje
 • ale výkaz L - Projekty partnerství, vykazuje


NOVINKY verze 20.01 28.01.2020

automatické opakování poznámky

 • volba Servisní - Status - Parametry
 • poslední parametr na konci stránky Opakovat poznámku a č. faktury
 • Ne = neprovádět automatické kopírování poznámky na další záznam
 • pokud kopírovat něco z toho chcete, nastavíte si
 • Ano = automaticky kopírovat poznámku i číslo prvotního dokladu
 • Poznámku = automaticky kopírovat poznámku
 • Fakturu = automaticky kopírovat číslo prvotního dokladu
 • a dále si také určí, u kterých druhů dokladů se má takové automatické kopírování provádět
 • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2019 - 8.Druhy dokladů
 • jedná se o poslední údaj (sloupec) "opakovat poznámku"
 • kam lze zapsat (přes F1 si nechat nabídnout možnosti a z nich vybrat)
 • A = automaticky kopírovat poznámku i číslo prvotního dokladu
 • P = automaticky kopírovat poznámku
 • F = automaticky kopírovat číslo prvotního dokladu
 • mezera = neprovádět automatické kopírování poznámky ani prvotního dokladu

význam parametrů u druhů dokladů

 • Účtový rozvrh - Aktualizace - 2019 - 8.Druhy dokladů
 • opakovat KH
 • program automaticky opakuje (nabízí opakování) údajů souvisejících s kontrolním hlášením
 • po importu = je-li importován do SW MAUS účetní doklad
 • MAUS jej, je-li doklad účetně bezchybný zaúčtuje
 • není-li pak jej nezaúčtuje
 • A = i doklad, který lze zaúčtovat, protože je bezchybný, zůstane nezaúčtovaný
 • mezera = bezchybný doklad se automaticky zaúčtuje
 • typ
 • jakého typu doklad je
 • F= předpis faktury / B= banka / P=pokladna/ M= mzdy / O=odpisy / S= sklad / U= vnitřní doklady MAUS / mezera =ostatní
 • název v záhlaví
 • uživatelé, kteří si neimportují ze SW Fakturace do MAUS účetní doklady
 • a nechávají si v záhlaví dokladu i standardní název (např. "Faktura přijatá")
 • to výrazně znepřehlední seznam dokladů a špatně se v něm hledají konkrétní účetní doklady
 • MAUS ale umí zapsaný název partnera v poznámce, přenést i do záhlaví (názvu doklad)
 • A = přepsat standardní název
 • mezera = ponechat v dokladu i standardní název
 • opakovat poznámku = viz předchozí vysvětlení

DPH - souhrnné hlášení

 • ve volbě Uzávěrka - 4. Daně - 1.DPH - 3.Souhrnné hlášení
 • opraveno generování XML souboru s údaji, který lze následně načíst do EPO
 • nejdříve je nutné provést tzv. F4 -Kumulaci

změny při exportu výkazů

 • u tří krajů
 • MAUS nabízí jako standard jiný formát exportu než tomu bylo dosud
 • Středočeský a Jihomoravský: XML - kraj Standard (email)
 • Ústecký: XML - tvar CSUIS (email)

PAP - detailní kontrolované opravy

 • Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP - 7. Doplň IČ pro PAP
 • byla přidána další funkce přepisující IČ partnera A/P či IČ partnera transakce
 • jsou-li tam uvedena IČ, která neodpovídají IČ u předpisu
Zavřít

začátek stránky ___novinky verzí 19.01 - 19.09       rok 2019

NOVINKY verze 19.09 07.06.2019

DPH - kontrolní hlášení - odpověď na výzvu

 • číslo jednací
 • má mít tvar 12345678 / 12 / 1234 - 12345 - 123456
 • ale může mít číslic i méně (například v 1. části 7)
 • zadávejte číslo jednací tak, jak jej máte uveden ve výzvě
 • nedoplňujte počet na osm číslic vedoucími či ukončovacími nulami
 • hodnoty A1 - A5 , B1 - B3 a C
 • tyto hodnoty se při rychlé odpovědi na výzvu do XML souboru pro EPO nepřikládají
 • to ostatně teď i MAUS v okamžiku exportu uvádí


NOVINKY verze 19.0804.06.2019

PAP

 • vyhledání kódu transakce přes F1 při zápisu v dokladu
 • opraveno
 • IČ partnera v dokladu
 • MAUS autoamticky hledá IČ partnera z párovaných záznamů
 • doplň IČ - oprav
 • volba Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP - 7. Doplň IČ pro PAP - Oprav
 • MAUS vyhledá párované záznamy
 • a z nich doplní , či opraví (je-li vyplněno fiktivním IČ) v záznamu IČ partnera
 • podobně pracuje i funkce Doplň
 • jen s tím rozdílem, že IČ zapisuje pouze do záznamů, kde žádné IČ není dosud vyplněno

ostatní

 • opakování údajů poznámka a prvotní doklad
 • máte-li nastaveno, že se automaticky opakuje poznámka a číslo prvotního dokladu?
 • volba Servisní - Status - Parametry -Opakovat poznámku a č. faktury = ANO
 • poznámka se dopňuje jen, je-li prázdná
 • pro přepis použijte klávesu PgDn
 • DPH - dohledání vstupů a výstupů
 • volba Uzávěrka - 4. Daňové výstupy - 1. DPH - 1. Přiznání k DPH - všechny volby Kontrola
 • správné zaokrouhlení výsledného vypočteného % DPH


NOVINKY verze 19.0708.05.2019

oprava

 • výkaz o schválení roční uzávěrky
 • další drobné změna pro zprůchodnění výkazu na CSÚIS
 • PAP
 • nešlo zaúčtovat případ účtu
 • u kterého je vyžadován kót transakce
 • ale není vyžadováno PAP IČ , respektive veřejná zakázka

opakování údajů poznámka a prvotní doklad

 • má se automaticky opakovat poznámka a číslo prvotního dokladu?
 • volba Servisní - Status - Parametry -Opakovat poznámku a č. faktury
 • Ano = zapíšete poznámku a číslo prvotního dokladu a MAUS tyto údaje bude automaticky opakovat na dalších řádcích
 • Ne = žádné automatické opakování se dít nebude
 • Poznámku = automatické opakování platí jen pro poznámku
 • Fakturu = automatické opakování platí jen pro údaj číslo prvotního dokladu
 • když provedete v bankovním výpisu zápis úhrady
 • a ta se spáruje s předpisem
 • převezme se poznámka a číslo prvotního dokladu z tohoto předpisu

automatizovaný zápis částky

 • obecně platí, že stiskem klávesy DgDn
 • se zkopíruje údaj z předchozího záznamu
 • a to i částka

PAP převzetí IČ z předpisu do úhrady

 • funkce, která by měla nabídnout správné IČ partnera při zápisu úhrady
 • převzetím tohoto údaje z párového záznamu o předpisu
 • MAUS se pokouší nabídnout správné IČ jedním z možných způsobů
 • je-li uváděno DIČ, tak párováním z číselníku saldokonta
 • je-li uváděno DIČ, pak přes číselník partnerů PAP
 • převzetím informace z párovaného záznamu (předpisu)
 • je-li jediné IČ v číselníku partnerů PAP pro danou analytiku
 • pokud přes všechny tyto pokusy MAUS správné IČ nenabídne
 • musíte jej vyhledat přes F1, respektive zapsat IČ


NOVINKY verze 19.0602.05.2019
oprava drobné chyby předchozí verze

NOVINKY verze 19.0502.05.2019

výkaz o schválení roční uzávěrky

 • další drobná změna ve vytváření XML souboru o schválení uzávěrky
 • změna je vnitřní, technická, skrytá, takže ji uživatel vůbec nezaznamená
 • výkaz se sestavuje jako dřív

3 nové funkce určující chování dokladu

funkce se dají nastavit ve vlastnostech druhu účetního dokladu v Účtový rozvrh - Aktualizace - 2019 - 8.Druh dokladu
 • možnost automatického doplnění názvu dokladu názvem partnera
 • parametr název v záhlaví
 • určuje, jestli má MAUS zapsat do názvu dokladu název partnera
 • A= přepsat standardní název
 • mezera = ponechat standardní název, nic se nikam automaticky nezapisuje
 • nutná kontrola dokladu po importu i pokud je plně OK
 • parametr po importu
 • určuje, jak se má pracovat s tímto druhem dokladu, je-li importován do MAUS
 • z nějaké podpůrné agendy (například z Fakturace)
 • A = ponechat nezaúčtovaný i kdyby byl doklad zcela bezchybný
 • mezera = je-li doklad OK zaúčtovat jej
 • typ dokladu pro snadnější práci MAUS
 • parametr typ dokladu
 • určuje, o jaký typ dokladu se jedná
 • například že všechny doklady P1, P2, P3 jsou typ dokladu Pokladna
 • B = banka
 • F = faktura (předpis)
 • M = mzdy
 • O = odpisy / majetek
 • P = pokladna
 • S = sklad
 • U = speciální doklady MAUSu
 • mezera = jiný typ dokladu

PAP

 • při zápisu účetního dokladu
 • MAUS umožní (vynutí) vstup jen do těch údajů PAP, které jsou pro daný účet vyžadovány
 • vždy se před vyplní Kód transakce
 • je-li to možné, pak i IČ partnera A/P podle číselníku partnerů
 • není-li to možné, pak jej přes F1 vyhledáte sami
 • třídit abecedně / či podle IČ
 • zobrazit jen některé (pro danou analytiku, část názvu, část IČ) / či všechny
 • IČ partnera transakce se doplňuje automaticky samo
 • IČ banky = u prvního záznamu 241 přes F1 nutno vybrat, pak už se automaticky opakuje
 • kontroly a případná automatická doplnění
 • vše je na jednom místě
 • volba Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP


NOVINKY verze 19.0418.03.2019
Oprava zápisu nového dokladu u uživatelů, kteří mají povinnost PAP.

NOVINKY verze 19.0315.03.2019
Je nutné si pročíst připojený dokument (zejména ti, co mají povinnost PAP).

opravy

 • výkaz o schválení roční uzávěrky
 • lze jej sestavit
 • tisk účetního dokladu
 • doklad typu Prostý či Původní
 • u záznamů, kde nejsou doplňkové informace, se tiskne poznámka
 • i když je ve skutečnosti stejná u všech záznamů a je uvedena i v záhlaví
 • při tisku dokladu do formuláře
 • se za přesně daného počtu záznamů nevytiskla 1. stránka
 • to je opraveno

novinky

 • pročištění tiskové fronty
 • lze mazat i sestavy straší než zadané danum
 • urychlení činnosti MAUS
 • pokud MAUS při zpracování dokadů pracuje pomalu
 • můžete jej odlehčit a tím se vše zbychlí
 • ve volbě: Účtový rozvrh - Úpravy rozvrhu - 0. Ponech rozvrh jen roku 2019
 • dohledávka
 • nové možnosti výběru
 • a nové možnosti sumarizace
 • sestavy o financování
 • ve volbě Uzávěrka - 3. Tisk sestav - 4. Financování
 • jsme udělali několik změn
 • hvězdičková konvence pro zadání dotace (transferu)
 • možnost výběru jen některých
 • možnost volby záhlaví (Výdaje a Příjmy / MáDáti a Dal)

PAP

 • použití klávesy F1 na údaje partnera
 • zadáte-li část IČ (například 6605) či část názvu
 • pak stisknete F1
 • nabídne MAUS ty záznamy, které vyhovují
 • opravné funkce pro číselník partnerů
 • ve volbě Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP
 • pro číselník partnerů - 9. Číselník partnerů
 • doplnění IČ a názvů partnerů pro PAP - 7. Doplň IC pro PAP
 • doplnění jen názvů partnerů pro PAP - 8. Názvy PAP partnerů doplň
 • hromadné opravy PAP údajů v účetních záznamech - 1. Všechny PAP účty
 • záporné stavy v PAP X - 6. Záporné stavy PAP X
 • jaké funkce provádět pro zdárné zpracování PAP
 • 1.) 1. Všechny PAP účty - Podezřelé
 • 2.) 8. Doplň PAP IČ - Doplň.
 • 3.) 6. Záporný zůstatek v PAP X.


NOVINKY verze 19.0207.02.2019

dohledávka

 • nově lze zúžit výběr ještě dalším parametrem
 • a to zda je, nebo není záznam součástí zaúčtovaného či nezaúčtovaného dokladu
 • pokud jsou ve výběru záznamy Nezaúčtované
 • jsou v sestavě zvýrazněny velkým "X"
 • navíc na konci sestavy je součet: všeho /zaúčtované /nezaúčtované

oprava

 • v předchozí verzi nebyly správně červeným podbarvením zvýrazněny chybné analytiky v účetním dokladu
 • orientace uživatele k odhalení chyby tak byla výrazně ztížena


NOVINKY verze 19.0130.1.2019

kontrolní hlášení měsíční - přiznání čtvrtletní

 • když máte povinnost KH vykazovat měsíčně a daňové přiznání k DPH čtvrtletně
 • musíte ve volbě Servisní - Status - Status
 • že je DPH povinnost je tzv. Kombinovaná
 • v nabídce je možnost "Kombinace=KHměs.PŘčtvrt."

účetní doklad, kde se tisknou identifikace financí

 • uživatelé požadují, aby se na účetním dokladu tiskly i další informace
 • o financování, o PAP, názvy činností, středisek atd.
 • chcete-li to i vy, pak
 • ve volbě Status - Účetní doklad vpravo si jako výchozí typ tisku dokladu zvolíte
 • buď Formulář_A3_2 (naležato a obsahuje citované údaje)
 • respektive tisknete-li doklad stále v jednoduché podobě, můžete zvolit:
 • Prostý = MAUS se snaží vypsat co nejvíc údajů
 • Původní = doklad v naprosto jednoduché formě

tisky o financování s mezisoučty za 3.,2. a první znak

 • ve volbě Uzávěrka - 3. Tisk sestav - 4. Financování - 3. Jednotlivé transfery
 • se nově plně uplatňuje tzv. hvězdičková konvence při zadávání označení dotace
 • pokud např. zadáte kód G*
 • v sestavě budou detailně či sumárně všechny záznamy jakékoliv dotace začínající na G
 • navíc udělá i sumáře za G11/G12/G1 /G2 /G31/G32/G33/G35 /G3 /G4

neuplatněné DPH

 • automatické nahrazení prvotních účtů
 • aby MAUS generoval doklad za neuplatněné DPH a v něm byly účty třídy 5 a ne 112 a 111
 • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2019 - DPH - 4.Účty dokladu o neuplatněném DPH
 • určíte převodový můstek
 • který nákladový účet nahrazuje který např.sklad
 • Ve volbě Servisní - Status - Status (vpravo dole v bloku označeném Jen pro plátce DPH) lze nastavit 4 parametry
 • keré uvlivňují generovaný doklad
 • Typ přepočtu : Vážený poměr / Prostý (rozumné)
 • Zaokrouhlit jej na : Haléře (rozumné) / Koruny
 • Přeúčtovat přesně : Ano (rozumné) / Jak to vyjde (jsou-li halížře tak něco může zůstat na 343)
 • Součty za partnera: Ne (ti co nemají PAP) / Ano (ti co mají PAP)
 • vlastní zpracování neuplatněného DPH
 • tak jako dosud ve volbě Uzávěrky - 4. Daňové výstupy - 1.DPH - 1. Přiznání k DPH - 2.Přiznání krácených odpočtů
Zavřít

začátek stránky ___novinky verzí 18.01 - 18.09       rok 2018

NOVINKY verze 18.0924.1.2019

nové výkazy Poskytnuté garance a Projekty partnerství

 • dle balíčku 39 z CSÚIS
 • kraj Pardubický to ale tak nechce
 • v budoucnu mmožná i jiné kraje
 • proto si uživatel sám určí, co se do Přílohy má vložit
 • v šanonu výkazů
 • ve volbě Uzávěrka - 5.Účení výkazy - 1. Výkazy čtvrtletní - 12
 • je žlutě zvýrazněný výkaz K. Poskytnuté garance a projekty partnerství
 • pokud jej potvrdíte klávesou Enter
 • objeví se dotaz
 • jím určíte, zda a jak má SW MAUS automaticky vkládat do XML souboru Příloha oba elementy
 • Oba = do Přílohy se vloží oba elementy: Garance i Partnerství
 • Nic = do Přílohy se žádný z uvedených elementů NEvloží
 • Garance = do Přílohy se vloží jen element Garance
 • Partner =do Přílohy se vloží jen element Partnerství
 • uživatelé v Pardubickém kraji volí PArtner
 • uživatelé v ostatních krajích toto nemusí vůbec řešit

doklad za neuplatněné DPH pro uživatele s PAP

 • tak je to trochu složitější kombinace
 • u uživatelů kde je DPH a PAP
 • bude nutné vracet neuplatněné DPH na nákladové účty i s IČ partnerem transakce
 • v Uzávěrka - 4.daňové - 1.DPH - 1Přiznání k DPH - 2.Přiznání krácených odpočtů
 • se DPH přeúčtovává v mnoha menších částkách (i s ohledem na IČ partnera)
 • pokud musíte měnit 112 na účty třídy 5
 • může to být ručně dost protivné
 • ve volbě Servisní - Status - Status
 • vpravo jak poslední parametr Součty za partnera
 • - Ne = mezi součty za IČ partnera se nedělají, přeúčtování z 343 je snadné
 • - Ano = mezi součty za IČ se dělají - nutné pro PAP od roku 2019
 • doporučujeme nastavit pro zpracování konce roku NE
 • a pak v nové verzi pro rok 2019 již Ano

oprava

 • tisk dávky dokladů z volby Denní práce - Kontrola dokladů - … - F7 tisk série
 • ve volbě Uzávěrka - 3.Tisk sestav - 4.Financování - 3.Jednotlivé transfery - 4.všechny účty


NOVINKY verze 18.0814.1.2019

oprava - přímý tisk dokladu po zápisu

 • při tisku dokladu přímo po jeho zápisu (vytvoření)
 • MAUS mohl nahlásit chybu
 • která je novou verzí odstraněna


NOVINKY verze 18.0711.1.2019
bylo by dobré si přečíst podrobné vysvětlení změn v tisku účetního dokladu: MAUSPRI8.pdf

typ tisku účetního dokladu

 • jde o tisk základního prostého typu
 • ne o formulář
 • ve volbě Status - Účetní doklad vpravo
 • je možno určit váš výchozí typ tisku formuláře
 • Prostý = MAUS se snaží do něj vypsat co nejvíc údajů
 • Původní = verze tisku do předchozí verze

oprava - tisk financování

 • ve volbě Uzávěrka - 3.Tisk sestav - 4.Financování - 3.Jednotlivé transfery
 • pokud jste zadali přesné označení dotace (například E1), došlo k chybě
 • při zadání kódu dotace pomocí hvězdičkové konvence (například E*) žádná chyba nenastala


NOVINKY verze 18.069.1.2019
POZOR !
podrobný popis novinek verze je nutné si pročíst v připojeném souboru : MAUSPRI8.pdf

účetní výkazy - 2 nové

 • Roční údaje o poskytnutých garancích
 • Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektor
 • MAUS je automaticky nulové vkládá do výkazu Příloha (do XML souboru)
 • funkce je zapracována zdarma

PAP X - důležité

 • zásadní novinkou konce roku
 • je nutnost mít koncový stav u všech subjektů vykazovaných v PAP X Nezáporný
 • není-li tomu tak MAuS vás na to při sestavení výkazu PAP X výrazně upozorní
 • proč nemůže být záporný zůstatek?
 • například u účtu 321 záporný zůstatek znamená, že jste dodavateli zaplatili víc, než bylo požadováno (než byl předpis)
 • máte tedy něco předplaceno (například zálohu), máte vůči dodavateli pohledávku
 • CSÚIS chce aby takový přeplatek nebyl na účtu 321 jako záporná hodnota, ale má být přeúčtován jako kladná pohledávka
 • MAUS pracuje tak, že vás informuje o záporných zůstatcích, píše vám, že máte nepřípustnou chybu
 • ale pokud budete chtít, lze výkaz i s takovou chybou exportovat - je to jen na vás
 • proč mají některé firmy záporný zůstatek?
 • první důvod =viz předchozíodstavec
 • druhým důvodem je chybné zadání
 • pro předpis jste udvedli například fiktivní IČ partnera A/P = 00000111
 • a u platby správné 12345678
 • díky tomu je zůstatek u 12345678 záporný a u 00000111 nepravdivě vysoký
 • u toho záznamu je nutno IČ opravit - a to nejlépe v nové funkci
 • Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP - 6. Záporný zůstatek v PAPX

PAP opravy

 • ve všech volbách Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP
 • je přes F7 dostupná funkce, pro prezentaci dokladu
 • doklad se jen prezentuje, nelze jej opravovat

neuplatněné DPH

 • možné nastavení principu výpočtu
 • ve volbě Servisní - Status - Status
 • vpravo dole v bloku označeném Jen pro plátce DPH
 • 3 parametry
 • doporučujeme nastavit: Prostý / Haléře / Ano
 • vlastní zpracování neuplatněného DPH
 • ve volbě Uzávěrky - 4. Daňové výstupy - 1.DPH - 1. Přiznání k DPH - 2.Přiznání krácených odpočtů
 • neuplatněné DPH se účtuje proti 343 ve třech položkách (základní/ snížená/ 2.snížená sazba)
 • MAUS zobrazí kompletní situaci o DPH za dané období (základ/ DPH / z toho co lze uplatnit/ a zbytek)
 • MAUS umožňuje opravit celkovou částku DPH pro jednotlivé sazby, ale to nedělejte
 • stejně jako dřív, i nyní máte možnost prostého tisku
 • či můžete nechat vytvořit účetní doklad XO


NOVINKY verze 18.052.7.2018

dohledávka v datech minulých let

 • byla opravena funkce, která umožňuje vyhledání požadovaných účetních záznamů minulých let
 • např. roku 2017 ve verzi SW pro rok 2018

PAP -

 • CSÚIS vydalo informaci o kontrole záporných stavů v PAP X
 • v průběhu roku nebudou brány jako nepropustná chyba
 • ale jen jako informativní
 • jinak tomu bude na konci roku, kdy by taková chyba byla brána jako nepřípustná
 • od roku 2019 bude nepřípustný také případný záporný počáteční stav
 • možné problémy s účtováním přímo na syntetiku
 • u uživatelů, kteří sestavují PAP, a přitom účtují v podrozvaze přímo na syntetiku
 • mohlo dojít k tomu, že v účtovém rozvrhu byly některé takové syntetiky označeny ve sloupečku "Úč" pomlčkou, jako nadpisy
 • tedy účty, na něž nelze účtovat
 • zvolte Účtový rozvrh - Aktualizace - 2018 - 1. Analytika
 • stačí zobrazený číselník analytika opustit stiskem klávesy Esc
 • MAUS to opraví
 • doplnění potřebných IČ u účtů třídy 5 a 6
 • u některých účtů třídy 5 a 6, které jsou následně vykazovány v části PAP II a PAP III
 • je vyžadováno určení partnera transakce
 • ti se pak vykazují v PAP XI
 • nová funkce automaticky doplní u těchto účtů IČ partnera transakce podle IČ uvedeného v předchozím záznamu u účtu 321 /311
 • ve volbě Denní práce - Doplň IČ u PAP - Doplň 1, respektive správnější Doplň 2

plán na: činnosti, střediska, paragrafy, dotace

 • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2018 - ( 2. Činnosti / 3. Střediska / 4. Financování - (2. Dotace / 3. Rozpočtové paragrafy))
 • naleznete jednoduchou funkci k sestavení a kontrole plánu
 • hodnoty se zadávají v korunách
 • při stisku klávesy F5 se nabídne možnost tisku:
 • Opis = prostý výpis jednotlivých hodnot jak jsou v číselníku zadány
 • Plán1 = tisk plánu a skutečnosti pojednotlivé hodnoty číselníku
 • plán / skutečnost / % plnění (čerpání) plánu / zbývající hodnota do vyčerpání plánu (náklady / tržby / ziskovost)
 • Plán2 = stejné jako plán 1, jen se do skutečnosti nezapočtou mzdové náklady (účet 521)
 • Plán3 = do skutečnosti se nezapočtou osobní náklady (skupina účtů 52)

export výkazů v Ústeckém kraji

 • na KÚ generujte výkazy jako doposud, tedy nabízenou volbou XML -> e-mail kraj Fenix
 • až budete mít výkazy schváleny, vyexportujete je ještě jednou
 • tentokrát volbou XML-> šifra -> portál CSÚIS
 • přičemž vynecháte šifrování
 • nově vygenerované XML soubory, které budou uloženy v adresář VYK
 • pak přenesete do IS Controllingu

protokol o schválení uzávěrky

 • v Moravskoslezském kraji
 • ale možná i v některých dalších krajích
 • se má do protokolu o schválení uzávěrky, který se posílá na CSÚIS, má vložit "protokol o schválení uzávěrky"
 • tedy do XML souboru se má vložit PDF soubor s tiskopisem schválení
 • když budete v MAUS sestavovat protokol v XML podobě pro CSÚIS
 • tak na poslední stránce jen určíte, že do protokolu vkládáte příslušný soubor PDF
 • abyste soubor našli, použijte funkční klávesu F1


NOVINKY verze 18.042.7.2018
POZOR !
Novinky verze jsou velmi rozsáhlé a proto je nutné si pročíst jejich podrobný popis v připojeném souboru : MAUSPRI8.pdf

GDPR

 • nutno přečíst podrobný popis novinek
 • volba Servisní- Prohlížení dat- 4. GDPR
 • prezentace údajů : přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro konkrétní subjekt
 • Záznam = soubor účetních záznamů
 • Firmy = číselník partnerů konsolidace
 • PAP = číselník partnerů pro potřeby PAP
 • PDF = tisk protokolů
 • MS = protokol o mimořádné situaci (někdo cizí u PC/ vzdálená správa / odeslání dat kvůli servisu
 • List = formulář, který se doplní a podepíše a přiloží se Internímu sytému GDPR
 • IS = vzor Interního systému (lze vytisknout celý vzorový dokument)
 • Popis = detailní popis GDPR (4 strany informací o vlastním GDPR)

rozpočet Jihomoravského kraje do datových skladů

 • ve volbě Denní práce - Účtování dokladů zapíšete nový doklad: druh = 02 - Schválený rozpočet
 • přes F6 do dokladu vložíte vzor Rozpočet JM
 • pak přepnete zobrazení přes F10 na vkládání jen Kč
 • zapíšete částky a doklad uložíte
 • stejně vytváříte případné opravy přes 03 - Úpravy rozpočtu
 • vlastní export rozpočtu do datových skladů
 • ve volbě Uzávěrka - 5. účetní výkazy - 3. obraty Gordic UCR
 • následně přes Rozpočet, či Obr.+Roz. vytvoříte dávku a tu exportujete na KÚ


NOVINKY verze 18.0315.3.2018

opravy

 • po zápisu dokladu
 • pokud jste při ukončení dokladu zvolili, že se má rovnou zapisovat další doklad (bez tisku)
 • stejně se nabízel jeho tisk
 • tisk dokladu do formuláře
 • rozměry formuláře byly mírně upraveny
 • aby se všechny ukončující čáry (horní a vpravo) vešly na papír (vytiskly se)
 • PAP
 • ve volbě Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP
 • volba 1. Všechny PAP účty
 • dosud proklouzly bez povšimnutí ty záznamy
 • které byly uvedeny na dokladu 07 a 0S
 • patřily k účtům, u nichž je striktně vyžadováno IČ
 • a přitom jej neměly vyplněn
 • volba 2. Rozvahové účty
 • pokud jste zadali konkrétní účet
 • nezobrazily se záznamy, které jsou na 07 a 0S
 • volba 3. Účty PAP nákladů a výnosů
 • u účtů, kde je požadován partner transakce (např. 503)
 • pokud nebylo vyplněno požadované IČ partnera transakce
 • MAUS jeho neexistenci nevyhodnotil jako chybu
 • a tak ani nepožadoval jeho vyplnění a ani nenabízel ba ani neumožnil jeho vyplnění
 • výkaz PAPX
 • červeně jsou podsvíceny záporné zůstatky
 • v pravém dolním rohu okna pod seznamem se zobrazuje informace o celkové záporné sumě
 • a o záporné sumě v rámci konkrétního účtu
 • pokud není nic záporného, žádná informace se neuvádí
 • jestli jsou, nebo nejsou záporné zůstatky, nijak neovlivňuje další zpracování tohoto výkazu
 • jedná se jen o informaci pro snadnější kontrolu toho, co CSÚIS na konci 2017 bralo jako nepřípustnou chybu
 • problematika výkazu C1 - změna stavu transferů
 • dosud se do výkazu, do údaje minulé období načítaly hodnoty z dokladu 07- Počáteční stav
 • to ale nebylo dobře, protože se tak uvádějí celkové dotace za všechna předchozí období a ne jen hodnoty ročních změn
 • proto jsme generování dokladu změnili
 • máte možnost si nastavit, jak se vlastně hodnoty minulého období v tomto výkazu mají počítat
 • a to přes "F10 nastav C1" v šanonu výkazů
 • velikost pracovního okna
 • v okamžiku, kdy je zobrazena základní vstupní obrazovka do SW
 • můžete kliknutím na tlačítko "Změna velikosti pracovního okna"
 • vyvolat dialog pro změnu velikosti okna
 • MAUS nabízí všechny možné varianty rozlišení, které připadají v úvahu pro váš monitor
 • a vy si může zvolit to, které vám vyhovuje
 • tlačítka + (plus) a - (mínus) nastaví vždy o jeden stupeň větší, respektive menší rozlišení
 • malé tlačítko s číslicí (v záhlaví okna) = tím rovnou nastavit příslušné rozlišení
 • každé z rozlišení je vždy ve dvou variantách (standard) (roztažené)

rozpočet

 • pro toTo téma je nutné pročíst připojený soubor MAUSPRI8.pdf
 • celkem 3 formy zpracování rozpočtu v MAUS
 • kromě dosavadních dvou, které se do MAUS zadávají formou speciálních účetních dokladů
 • přibyla rozsáhlá funkce, která
 • umožňuje zadat výkaz rozpočtu
 • zpracovat je = vypočítat jeho plnění podle skutečnosti (účetních dat)
 • vytisknout výsledek
 • "zkopírovat" hodnoty přímo do Excel tabulky, kterou po nás zřizovatel požaduje pravidelně vyplnit
 • automaticky vloženy dva přesné rozpočty požadované Středočeským a Jihomoravským KÚ


NOVINKY verze 18.026.2.2018
Při roční uzávěrce se někdy (pro určité nastavení v účtovém rozvrhu) nevytvořil správně doklad "0S" - Počáteční rozpis saldokonta.

NOVINKY verze 18.0131.1.2018
 • 1. tisk dokladů
 • při tisku dokladů, po jeho vytvoření, respektive při prezentaci
 • jsme pozměnili nabízené možnosti
 • Do fronty - doklad se uloží do tiskové fronty ve tvaru dokladu, jaký máte nastaven jako standardní
 • Přímý tisk - doklad se rovnou tiskne na tiskárnu a to ve tvaru dokladu, jaký máte nastaven
 • Formulář- doklad se rovnou tiskne na tiskárnu jako formulář
 • Jiná fronta - vyberte si, v jakém formátu se má doklad uložit do tiskové fronty
 • Jiný tisk - vyberte si, v jakém formátu se má doklad tisknout přímo na tiskárnu
 • možnosti jsou: prostý, šibenice, široký a to ve dvou variantách : s rámečkem a bez rámečku
 • a pak tři možné formuláře: na A4 i s názvy účtů / A4 bez názvů účtů / A3 - naležato
 • program si pamatuje vaši poslední volbu a podle ní pak nabízí standardní volbu při následujícím výběru
 • 2. nový typ tisku dokladu
 • nazvali jsme jej šibenice
 • v jednoum řádku jednu hodnotu a k ní účty MáDáti / Dal
 • 3. tisk dávky dokladů
 • při prezentaci již vytvořených dokladů
 • volba Denní práce - Kontrola dokladů
 • lze přes stisk klávesy F7 uložit do tiskové fronty tiskopis vybrané skupiny dokladů
 • Doklady - každý doklad se tiskne na samostatný papír
 • Tisk série - na jednu stránku (A4) se tisknou maximálně dva doklady (vejdou-li se na ní)
 • 4. manuály
 • Ve volbě Servisní- Manuál,novinky jsou tyto možnosti:
 • Novinky = zobrazení PDF souboru s novinkami verze 18.xx
 • Text = textový výpis informací o verzích
 • Verze17 = PDF soubor s popisem novinek roku 2017
 • Verze16 = PDF soubor s popisem novinek roku 2016
 • Roky = PDF soubor s popisem novinek let 2011-2015
 • Dokument= základní popis funkcí SW
Zavřít

začátek stránky ___novinky verzí 17.01 - 17.15       rok 2017NOVINKY verze 17.1526.1.2018
Byla odstraněna chyba znemožňující sestavení ročních výkazů PAP : PAPXIV, PAP XV, PAP XVI a PAPXVII.

NOVINKY verze 17.1422.11.2017

principy účtování přenesené DPH povinnosti

 • za standardní postup považujeme ten, který je uveden na našich stránkách přejít na popis
 • při něm se pro zaúčtování daňové povinnosti používají podrozvahové účty
 • 990 000 - základ DPH
 • 999 990 vyrovnání podrozvahového účtu 990 000
 • kontrola z KÚ Ústeckého kraje vytkla používání tohoto principu jednomu našemu uživateli
 • v MAUS lze použít i jiný přincip
 • kdy podrozvahy jsou nahrazeny účty Vnitřního zúčtování
 • 395 100 - Vnitřní zúčtování - základ DPH pro přenesenou DPH povinnost
 • 395 101 - Vnitřní zúčtování - vyrovnání základu DPH pro přenesenou DPH povinnost
 • ty si musíte založit ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2017 - Analytika
 • u 395 100 je nutné uvést ve sloupečku DPH (respektive PH) hodnotu "D"
 • u 395 101 je nutné uvést ve sloupečku DPH (respektive PH) hodnotu "M"

rozúčtování neuplatněného DPH

 • MAUS jako jediný SW pro podvojné účetnictví příspěvkových organizací má speciální funkci
 • která generuje účetní doklad, kterým se přeúčtovává neuplatněné DPH do dílčích nákladů
 • ostaní SW to nemají a proto jejich užiavatelé účtují celou částku na 549
 • proto i kontrola z KÚ nabádala našeho uživatele, ať tak činí, i když je to v rozporu se zákonem o účetnictví
 • bližší vysvětlení v popisu novinek
 • pokud ale nechcete pracovat v souladu se zákonem
 • nemusíte si doklad XO nechat generovat
 • a také můžete celé neuplatněné DPH přeúčtovat z 343 na 549
 • ale znovu podotýkám, že takový postup je zvěrstvo!

PAP a zahraniční nerezident

 • nerezident z Německa má být označen DE (viz. číselník nerezidentů pro PAP)
 • MAUS nadbytečně u takových kódů předřazoval nuly (kód Německa doplnil na "000000DE")
 • a sám ho pak vyhodnocoval jako chybný
 • nově MAUS vodící nuly nepřidává a vlastně takové fiktivní IČ vůbec nekontroluje

oprava v kontrole účtování

 • při provedení Účtový rozvrh - Kontrola účtování
 • se mohla zobrazit chybová hláška, kterou nešlo obejít
 • to je již opraveno
NOVINKY verze 17.1313.11.2017

údaje pro Kontrolní hlášení při zápisu účetního dokladu

 • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2017 - 8.Druhy dokladů
 • můžete pro konkrétní typ dokladu v předposledním sloupečku "opakovat KH? A / mezera"
 • ponechat mezeru = MAUS pracuje standardně jako dosud
 • v rámci jednoho účetního dokladu je více odlišných případů pro KH
 • příkladem je pokladní deník
 • respektive zadat písmeno "A" (kdy MAUS údaje pro KH důsledně opakuje u každého dalšího záznamu o základu DPH
 • zápis předpisu faktury, kdy se vše týká jediného případu z pohledu KH
 • ale náklady rozepsány z důvodů organizačního členění evidence
 • doporučujeme nastavit důsledné opakování údajů pro KH jen u těch dokladů, kde to má smysl

import dokladů - a jejich automatické zaúčtování

 • MAUS dosud při importu dokladů postupoval tak, že byl-li importovaný doklad zcela formálně správně, byl doklad zaúčtován
 • nově lze ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2017 - 8.Druhy dokladů
 • v posledním sloupečku "kontrola importu? A / mezera"
 • u těch dokladů, které se nemají automaticky zaúčtovat
 • zadat písmeno "A"
 • jako, že se má provádět kontrola po importu
 • u dokladů, kde nic nezadáte, pracuje MAUS jako doposud

oprava

Sestava Uzávěrka - 3. Tisk sestav - 1. Výsledovky - 2. činnosti, kde se ve sloupcích pro výsledek roku prezentovala hodnota celého roku a ne hodnota do konce vybraného měsíce.NOVINKY verze 17.1211.10.2017

údaje pro Kontrolní hlášení při zápisu účetního dokladu

 • posílení vazeb mezi základem a vlastním DPH při zápisu, či opravě účetního dokladu
 • zápis nového
 • zapíšete-li do dokladu řádek s aktivním kódem DPH (mimo 531, 000, 100, 999 či 998) pro zaúčtování základu DPH
 • program si údaje, vstupující do KH zapamatuje (kód DPH, datum nároku, DIČ, číslo dokladu, věta v KH, datum v KH)
 • a když zapíšete další řádek pro syntetiku 343
 • MAUS do údajů tohoto záznamu přepíše (zkopíruje) údaje zapsané u předchozího záznamu
 • oprava existujícího
 • opravíte-li údaje pro KH v záznamu o základu DPH
 • a následně projíždíte záznam o DPH
 • provede MAUS kontrolu záznamu o základu a záznamu o DPH
 • a pokud zjistí rozdílné údaje, které vstupují do KH, nahlásí to a ukáže je
 • a navíc se dotáže, nemají-li se údaje v záznamu o DPH přepsat podle údajů ze záznamu o základu
 • hromadná kontrola dokladu F5
 • v záhlaví dokladu je nové tlačítko F5 - KH
 • funkce provádí kontrolu všech základů a k nim příslušných DPH v celém dokladu
 • odhaluje všechny záznamy, které nejsou totožné
 • a nabízí jejich opravu

opravy tiskových sestavy

 • v sestavách financování aby se důsledně tiskl i sumář za hlavní, vedlejší a celkovou činnost
 • tisk Rozvahy do fronty
 • tisk účetního dokladu do formuláře s případnými podpisy
 • ve výkazu C1 změna stavu transferů se netiskly haléře, i když ve výkazu byly


NOVINKY verze 17.1114.07.2017
 • technická změna u zpracování výkazů ve formátu JASU
 • posíleny funkce, aby SW PC Výkaznictví nehlásil následně chybové stavy
 • pro práci uživatele nemají změny žádný význam
 • možnost sumarizace jen podle syntetiky
 • volba Výsledky - Dohledávky - Účet + položka / Položka + účet
 • nabízí se další parametr
 • typ sumáře s možnostmi: Analytika (standardní) / Syntetika


NOVINKY verze 17.1029.06.2017

průběh hospodaření

 • nový balík sestav o hospodářském výsledku
 • volba Uzávěrka - 3. Tisk sestav - 3. Výsledovky - 8. Průběh hospodaření
 • lze nastavit nejrůznější úrovně a principy účtování
 • Sumář = sumarizuje se za den (datum účetního případu) + účet
 • Výpis = nejpodrobnější sestava, kdy každý účetní případ je vypsán samostatně
 • Deník = sumarizuje se dnem
 • Účty = sumarizuje se podle měsíce a účtu
 • Vývoj = sestava principiálně podobná deníku
 • Měsíčník = sumarizace po jednotlivých měsících.
 • které činnosti
 • Všechny / jen Hlavní / jen Vedlejší
 • Jedna = následně uvedete číslo požadované činnosti
 • Skupina = následně uvedete číslo (např.8) a zpracují se všechny činnosti, jejichž označení začíná zadanou číslicí
 • Celkem = provede se sumarizace bez rozlišení činnosti (všechno dohromady)
 • Hlavní/Vedlejší = provede se sumarizace dvou dat (za hlavní celkem / za vedlejší celkem)

schválení uzávěrky

Z procesu sestavení výkazu o schválení uzávěrky jsme odstranili možnost zadat speciální popis na místo požadovaného a jedině možného textu "Schváleno".

NOVINKY verze 17.0916.05.2017
Oprava předchozí verze:
- přímý tisk dokladu po jeho zápisu - hlášená chyba, kterou šlo přeskočit
- síťová verze - při vstupu do volby Servisní - Status, hlášena chyba, kterou nešlo přeskočit

NOVINKY verze 17.0815.05.2017

tisk dokladů

 • každý si může určit, jak má vypadat tisk účetního dokladu
 • od zcela prosté verze až po formulář s možností tisku podpisů
 • volba Servisní - Statut - záložka Účetní doklad
 • pokud nic nastavovat nebudete, bude se vám účetní doklad tisknout tak, jako dosud
 • nastavit lze
 • název, který se vypisuje v záhlaví dokladu (standard je "ÚČTOVACÍ DOKLAD")
 • potlačit tisk data v dokladu
 •     "Ne" = datum se tiskne
 •     "Ano" = datum se netiskne. Datum = den, vytvoření (opravy) dokladu
 • určíte si vámi preferovaný typ účetního dokladu:
 •     Prostý (jako dosud)
 •     3x formulář: tisk i názvu účtu / bez názvu: A4 nastojaato / A4 naležato = A3
 • pro Prostý určíte, má-li být doklad orámečkován
 •     bez (jako dosud)
 •     Rámeček = kolem celého dokladu
 •     Nahoře = pouze v záhlaví
 •     Zápatí
 •     Okolo = záhlaví a zápatí
 • podpisy pod dokladem = 4 bloky údajů
 •     u nichž můžete určit dva řádky textu
 •     ....1. řádek textu zadáváte (např. Správce rozpočtu)
 •     ....text 2. řádku volíte z nabízených možnost (dne / dne podpis)
 •     a nastavit, má-li se také tisknout obrázek s podpisem (jen na formuláři)
 •     ....do podpisů program umisťuje soubor PODPIS1.JPG, PODPIS2.JPG, PODPIS3.JPG a PODPIS4.JPG
 •     ....soubory jsou umístěny v instalačním adresáři, kde je instalována verze příslušného roku
 •     ....pro rok 2017 je tímto adresářem    C : \ DATAX \ MAUSWI17 \
 •     ....takže přepíšete-li soubor POPDPIS1.JPG svým podpisem, bude se tisknout v 1. bloku
 •     ....a obdobně POPDPIS3.JPG, bude se tisknout ve 3. bloku
 •     ....pro rok 2017 je tímto adresářem    C : \ DATAX \ MAUSWI17 \
 • má-li se pod dokladem tisknout text (V souladu s..), který můžete upravit podle potřeby
 • další volitelný řádek textu, který se může tisknout na konci dokladu, před blokem podpisů
 • pokud je v názvu dokladu něco jiného než je standardní označení druhu dokladu
 •     vypisují se v záhlaví oba údaje

výkaz C - změny stavu transferů v JASU

 • opraven export tohoto výkazu ve formátu JASU
 • aby byl zpracovatelný v SW PC-Výkaznictví od firmy MÚZO Praha s.r.o.
 • týká se jen dvou krajů: Středočeského a Plzeňského


NOVINKY verze 17.0730.03.2017

PAP

Další kontrola mezivýkazových vazeb mezi PAP I.-IX. a PAP X:, XI., XII. Kontrolují se sumární hodnoty PAP účtu proti sumě vykázaných IČ. Tím se zjistí, zdali všechny účetní záznamy mají, či nemají vyplněno požadované IČ.

oprava

Při vytváření exportní dávky obratů ve formátu GORDIC, se zobrazovala nadbytečná hlášení, která slouží k ladění programu a v uživatelské verzi nemají co dělat, neboť práci zdržují a uživatele zcela matou. Jejich postupným potvrzováním se sice uživatel dobral kýženého výsledku, ale s nesmyslným zdržením.

NOVINKY verze 17.0623.03.2017

opravena chyba

 • ve volbě Uzávěrka - 5, Výkazy - 4.Obraty ISC Ústecký kraj
 • která se objevila, jen jsou-li exportovány obraty za měsíc únor
 • při zápisu účetního dokladu
 • pro partnera PAP
 • kdy se nabídne fiktivní IČ 00000444 - neidentifikovaný partner
 • při stisku F1 k nabídce číselníku

drobná změna u zpracování neuplatněného DPH

 • volba Uzávěrka - Daňové výstupy - DPH - Přiznání k DPH - 2.Přiznání krácených odpočtů
 • původně se ze zpracování odstraňovali záznamy s účty tříd 9
 • nově je lze vpustit do zpracování
 • parametr : Účty třídy "9"
 • Ano = všechny / či jen vybrané


NOVINKY verze 17.0515.03.2017
Oprava předchozí verze ve volbě Denní práce - Doplň IČ pro PAP.

NOVINKY verze 17.0409.03.2017
Oprava kontrolního souboru pro vazbu na typový rozvrh a s tím například související kontrolu PAP účtů.

NOVINKY verze 17.0309.03.2017
Oprava chyby předchozí verze související s 2. řádkem textu na účetní doklad ve volbě Status.

NOVINKY verze 17.0209.03.2017

možná duplicita v číselnících

 • nová verze při svém spuštění, prověří stav číselníků
 • a pokud najde duplicitu, provede automatické čištění duplicit
 • funkce Servisní - Diagnostika - 1.Diagnostika databáze - Provést
 • provede kontrolu, rekonstrukci a čistku v číselnících, aby jejich stav odpovídal požadavkům aktuální verze

rozšířené možnosti funkce Dohledávka

 • funkce byla značně rozšířena
 • Dohledávka = původní funkce k vyhledání záznamů
 • ostatní volby
 • umožňují vytvořit sumář podle vybraného údaje a jen za ty záznamy, které vyhovují zadaným podmínkám
 • sumarizaci lze provádět za všechny záznamy )bez výběrové podmínky)
 • sumarizují se údaje Počáteční stav, obraty MD, Dal, celkem a konečně Zůstatek
 • Sumář = sumář za vybranou položku : SE, AE (jako předvaha), středisko, měsíc, kód DPH, Druh dokladu, činnost, finanční zdroj, kód a účet PAP, PAP IČ, poznámka
 • Účet + položka = sumář podle SE+AE a v rámci toho podle vybrané položky
 • Položka + účet = sumář podle vybrané položky a v rámci toho podle SE+AE
 • Dvě položky = sumář podle vybrané položky a v rámci toho podle druhé vybrané položky (například podle činnosti a v rámci toho podle druhu dokladu)

podpisy a texty na účetním dokladu

 • mírně změněny možnosti obecných textů, které lze tisknout na konci účetního dokladu
 • volba Servisní - Status - záložka Parametry 1
 • 1. podpisy
 • max. 4 políčka pro podpisy
 • pole jsou dvouřádková - 1. řádek jméno (popis) osoby
 • 2.řádek jedna ze 4 varinant textu : nic / podpis / den / podpis + den
 • 2. dva obecné řádky s textem
 • 1. řádek
 • s textem "Operace v souladu se zákonem č.320/2001 Sb o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů"
 • můžete tento text opravit
 • například na : "Operace je v souladu se zákonem č.320/2001 Sb o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a doporučení"
 • 2. řádek
 • je jen na vás, využijete-li tuto možnost a co do textu uvedet
 • pokud do 2. řádku nic nedáte (text bude prázdný), ale potvrdíte-li, že se má uvádět na doklad,bude před podpisy vynechaný řádek

PAP

 • volba Denní práce - Opravy povolené - Opravy PAP
 • jsme důsledně rozšířili kontrolu a automatické opravy na všechny varianty PAP účtů a PAP kódů
 • není-li vyplněn vyžadovaný PAP kód, program automaticky do zápisu vloží "standardní" PAP kód pro nejčastější pohyb
 • například u účtu 261 - Pokladna kódy 801 / 851
 • volba Denní práce - Doplň IČ pro PAP
 • jsme důsledně rozšířili kontrolu a automatické doplnění požadovaných IČ partnerů aktiv / pasiv, či partnerů transakce
 • doporučujeme používat volbu Doplnit2
 • může nastat toto: spustíte tuto volbu -> MAUS doplní požadovaná IČ
 • pak spustíte Opravy PAP a MAUS u nějakého záznamu doplní chybějící kód PAP, který vyžaduje uvedení i partnera (jeho IČ)
 • v tom případě jej přímo doplňte, respektive, je-li takových oprav mnoho, zopakujte volbu Doplň IČ a MAUS chybějící IČ automaticky doplní
Zavřít

začátek stránky ___novinky verzí 16.01 - 16.25       rok 2016NOVINKY verze 16.2629.1.2017

textové výkazy

 • u výkazů A1. - A3., A5. - A6., B1.- B3., D1. - D7.
 • došlo ke změně v tom, že se do vysvětlujícího textu automaticky nevkládá název řádky výkazů
 • předchozí způsob rozhodně nebyla chybný
 • ale zbytečně se např. u A1 do textu přidalo : "Informace podle § 7 odst. 3 zákona (text)"
 • u výkazů B3., D1. a D7.
 • došlo k drobné změně, při sestavování výkazu
 • nově ve stavu vyplnění se neobjevuje jen : Ano / ne
 • ale i stav půl = záznam je vyplněn jen z části
 • buď není vyplněn text, nebo částka
 • částka = 0 je považována za stav, kdy není částka vyplněna
 • z výkazu B3.
 • se někdy mohl objevit text "Informace podle § 66 odst. 3 zákona (částka a text)"
 • nyní je vždy důsledně uveden správný § 68

PAP výkazy

 • výkaz PAP XV
 • podrozvahy, které mají počáteční stav, ale na konci = 0
 • se do výkazu nedostaly
 • OPRAVENO
 • výkaz PAP XVI
 • pokud uživatel jednu podrozvahu rozepsal do více záznamů pro různá IČ
 • do exportu se dostal vždy jen 1. záznam
 • OPRAVENO

sestava o financování

 • u některých uživatelů
 • když mají členění nákladů podle paragraf + účelový znak
 • sestava : Uzávěrka - 3.Tisk sestav - 4.Finacování - 4.Deník transferu
 • se tiskl tak, že na stránce chybělo několik posledních řádek
 • Opraveno


NOVINKY verze 16.2520.1.2017
důležitá oprava pro správné sestavení výkazu ZaZ - nutné přečíst novinky

NOVINKY verze 16.2419.1.2017 11:00
oprava chyby v předchozí verzi (textové přílohy)

NOVINKY verze 16.2319.1.2017

opraveno

 • tisk dokladů
 • nový způsob tisku účetních dokladů se některým nelíbil
 • proto byl prozatímně vrácen do SW původní způsob tisku účetních dokladů
 • výkaz ZaZ
 • ve sloupci "Minulé období - Hospodářská činnost"
 • se mohlo stát, že částka, která byla na haléře, o ty haléře přišla a byla ve výkazu s přesností na desetník
 • například 507.941,34 byla ve výkazu jako 507.941,30
 • výkazy - textové doplňující informace
 • těm, co si psali dlouhý text bez použití Enter
 • se do sestavy dostala jen část textu
 • předvaha
 • za určitých okolností se k účtu nedostal jeho správný název
 • ale název prvního účtu, jehož analytika začínala stejně jako hledaného
 • například u (např. 414 650 - ostatní čerpání) se našlo (414 610 - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření)
NOVINKY verze 16.222.1.2017

kontrolní hlášení

 • kopie dokladu
 • kopie staršího dokladu má již datum, pro vykázání v Kontrolním hlášení
 • stejné jako datum zdanitelného plnění
 • dobropis se zápornou částkou do KH
 • dobropis se zápornou částkou vyšší než -10.000,-
 • se nezařadil automaticky mezi velké doklady

výkazy - textové doplňující informace

 • tisk a řazení
 • automaticky se vypisuje i název řádku výkazu, k němuž je informace vztažena
 • nový systém, zajišťující, že nedojde k posunu hlavičky a vlastní informace
 • číselník - seznam všech zapsaných textů
 • MAUS si nově ukládá do číselníku všechny zapsané textové doplňující informace
 • takže je může následně nabízet při zpracování dalšího období
 • stisk klávesy F4 -Import
 • textové doplňující informace ponechat / neponechat
 • při sestavování výkazů nový dotaz
 • Ano = ponechá všechny textové přílohy z minulého období
 • Ne = textové přílohy se vymažou stejně jako ostatní výkazy

hledání dokladů s chybným datem či rokem

 • MAUS sice varuje před zápsat účetníhp dokladu s nesmyslným rokem
 • ale pokud to uživatel udělá
 • může nově doklad vyhledat ve volbě Denní práce - Kontrol dokladů - E Ne letošní doklady
 • s možnotí výběru : které roky : všechny / předchozí / budoucí
 • a které druhy : všechny / mimo speciálních dokladů / speciální

opraveno

 • PAP výkazy
 • u některých uživatelů u speciálních účtů (ne až tak často PO využívaných)
 • bylo zapracováno specifické vyhotovení záznamů do PAP výkazů
 • výkaz ZaZ
 • u několika málo uživatelů byl problém s vyhotovením výkazu ZaZ
 • z nezjištěného důvodu byl odstraněn správný číselník výkazu
 • nová verze tuto situací řeší pravidelnou kontrolou stavu dat při spuštění SW
 • a případně ztracený číselník výkazu ZaZ do dat doplňuje
 • uložení hlavní knihy do EXCEL
 • vytisknete-li Hlavní knihu do fronty
 • lze následně z fronty uložit tuto sestavu, jako mnoho dalších, do Excel souboru
 • předchozí zpracování obsahovalo drobnou chybu, která je již vyřešena
 • opraveny sestavy financování
 • jedná se o opravu stránkování těch sestav, které se tisknou na šířku
 • např. o sestavu : Uzávěrka - 3. ´Tisk sestav - 4.Financování - 1.Transfery a zdroje - 5.Střediska a Typ sestavy : Výpis a Řazení a součty : SE AE
 • Plzeňský kraj
 • v kraji se důsledně vyžaduje 4 znakové označení analytiky
 • která je ale v drtivé většině případů jen formální
 • protože se stejně pracuje jen s tříznakovou analytikou, která je doplněna vedoucí nulou
 • proto teď program ve většině sestav pracuje podobně
 • a doplňuje vedoucí nulu, respektive nulu na konci analytiky (to podle specifika JÚO Plzeňského kraje)
 • do většiny (téměř všech) sestav a také do tiskopisu účetního dokladu (předpisu)
 • tisk účetního dokladu
 • byl mírně pozměněn
 • ale ne obsahově, nýbrž jen graficky, pro zvýšení přehlednosti


NOVINKY verze 16.2129.8.2016

kontrolní hlášení - neexistující DIČ

 • DIČ je daňové identifikační číslo subjektu pro placení veškerých daní
 • má-li subjekt DIČ, ještě to neznamená, že je plátcem DPH
 • MAUS kontroluje DIČ na seznamu spolehlivých / nespolehlivých plátců DPH, který vede MFČR
 • když jej tam nenajde, označí jej za neexistující
 • údajně u A4 je možné vykazovat i tato neexistující DIČ
 • já bych to nedělal, ale ?!
 • lze nastavit, mají-li se neexistující DIČ v KH ponechat (KH - věta N)
 • Ano = po potvrzení, se nabídne nové okno s možností zadat, u kterých vět KH se mají propouštět neexistující DIČ
 • A1 / A2 / A4 / A5 / B1 / B2

další

 • obraty ve formátu GORDIC
 • opravena chyba, díky níž nešlo soubor s obraty předat na KÚ
 • výkaz Příloha G a H
 • byl pozměněn princip vyhotovení těchto výkazů
 • aby se sestavily správně, i když existuje korekce (např. 081 130)
 • ale k ní neexistuje analytika aktivního účtu (v tomto případě 021 130)


NOVINKY verze 16.2024.8.2016

kontrolní hlášení - věta "C"

 • věta C = kontrolní sumář k daňovému přiznání za DPH
 • přehled lze přehled vytisknout (přes F5)
 • jsou zobrazeny (tištěny) veškeré dostupné mezisoučty
 • například u věty "A2 - nákupy z EU"
 • je prezentován nejen tento sumář
 • ale i částky, které jsou v daňovém přiznání na řádcích 03 - 09

další

 • obraty do ISC Ústeckého kraje
 • opraveno
 • v menu, jsme z důvodu věcné správnosti změnili volbu pro tvorbu XML souboru
 • na : 4. Obraty "ISC Ústeckého kraje"
 • PAP výkazy
 • byly zapracovány další postupy
 • aby PAP výkazy byly správně vykázány i při třeba ne zcela ortodoxním zaúčtování


NOVINKY verze 16.1914.7.2016

export účetních výkazů ve formátu JASU

Jak se ukázalo, pokus o jednoduchý vstup výkazů B1, B2, B3, do exportní dávky, provedený v předchozí verzi, byl spíše ke škodě.
 • všichni uživatelé, kteří exportují výkazy v JASU a přitom nevyplňují textové přílohy B1, B2, B3
 • si mohou výkazy ve verzi 16.19 vyexportovat bez problémů
 • ti z uživatelů, kteří vykazují v JASU a zároveň vykazují B1,B2 a B3
 • a používají speciální SW MÚZO výkaznictví
 • si mohou přes tento SW prohnat vytvořený exportní soubor a v SW doplnit texty do výkazů B1, B2 a B3
 • ty uživatele, kteří takový SW nemají poprosím o následující postup:
 • udělejte si všechny výkazy
 • proveďte jejich export v JASU, ale e-mail neodesílejte na KÚ, ale na naši adresu
 • pak proveďte export i ve formátu XML - na KÚ Fánix
 • a opět e-mail neodesílejte na kraj, ale na naši adresu
 • my pak vytvoříme správný exportní soubor a ten vám pošleme zpět a vy jej přepošlete na KÚ
 • je jasné, že následně SW MAUS opravíme tak, aby vše fungovalo hladce


NOVINKY verze 16.1813.7.2016

opraveno - změněno

 • export účetních výkazů ve formátu JASU měl 3 chyby
 • 1. výkaz rozvaha - docházelo k posunu posledních 4 řádků přři převodu z MAUS doJASu MÚZO
 • 2. z MAUS se nepřenášely výkazy B1, B2, a B3
 • 3. na konci zpracování exportu, se objevila chyba, která neumožnila dokončit vytvoření e-mailu na KÚ
 • odeslání dávky s účetními obraty ve formátu GORDIC
 • při exportu obratů ve formátu Gordic se vždy automaticky připojoval počáteční stav
 • tisk sestavy dotací po střediscích
 • sestava Uzávěrka - 3. Tisk sestav - 4. Financování - 3. Jednotlivé dotace - 3. střediska
 • se špatně stránkovala
 • tisk předvahy
 • vrátili jsme standardní hodnotu
 • parametru zda se mají tisknout i součty za analytiky zpět Ano
 • přidali jsme další sestavy PAP výkazů X, XI, XII, XIII a XIV
 • přímo formulář = tisk tak jako doposud formuláře výkazu
 • do fronty = tisk nové sestavy
 • obsahuje to co formulář
 • + navíc jsou v ní i sumáře za jednotlivé účty
 • to dobře poslouží ke kontrole na PAP I a PAP II, kde jsou sumáře za účty
 • pokud se sumáře nerovnají, znamená to, že není u nějakých záznamů vyplněno IČ
 • vy je můžete doplnit hromadně ve volbě Denní práce - Doplň PAP IČ


NOVINKY verze 16.179.7.2016

prázdné Kontrolní hlášení

 • když ve vykazovaném období nenastal žádný případ s DPH
 • tak se žádné kontrolní hlášení nepodává
 • máte-li ale potřebu poslat na EPO negativní hlášení
 • MAUS takový typ hlášení sestavit umí
 • na EPO takové hlášení formálně projde
 • ale s výraznými výhradami
 • které EPO nejspíše dovedou k zahájení řízení a k výzvě

kontrola netuzemských DIČ (VAD) v Kontrolní hlášení

 • MAUS kromě důsledné kontroly českých DIČ,
 • provádí i kontrolu identifikací firem z členských států EU
 • nekontroluje se přímo firma
 • ale jen formální správnost DIČ (VAD)
 • jestli má správný počet znaků, obsahuje-li jen povolené kombinace atd

Ústecký kraj

 • obraty ve formátu MÚZO do IS Controlingu
 • nová funkce
 • ve volbě Uzávěrka - 5. Účetní výkazy naleznete novou volbu 4. Obraty MÚZO
 • generuje za zvolené období XML v požadovaném tvaru
 • u umožnáí jej odeslat e-mailem na KÚ
 • či jej umístit do IS Controlingu Ústeckého karje
 • uložení účetních výkazů do IS Controlingu
 • na konci celého exportu výkazů,
 • když jsou již uloženy v cílovém adresáři
 • lze výkazy odeslat tak, jako dosud, na e-mailem na adresu KÚ
 • či spustit internetovou aplikace IS Controlling, do níž si výkazy uložíte

Opraveno - změněno

 • účetní výkazy - podrozvaha
 • díky nestatndardnímu nastavení se mohl výkazy vytvářet špatně
 • další internetové funkce
 • do volby Servisní - Internet přidáno
 • B. EPO2 = spustí se WEB portál pro podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení
 • C. IS Controlingt = MAUS spustí internetovou aplikaci IS Controlling KÚ Ústeckého kraje
 • tisk sestav za dotace a transfery
 • opraveno
 • nové sumy jen za dotaci + paragraf / či jen za dotaci
 • nabízí se celkem (vyplněné , vše , sumář dotace + paragraf + SE + AE)
 • nabídka celkem - výběr = možnost vybrat cokoliv
 • volba jednotlivé dotace= EU = EU1, EU2, EU3
 • možnost sumarizace středisko (skupiny středisek)
 • tisk rozvrhu
 • velké možnosti tisku, podle toho, co potřebujete
 • Vše = celý rozvrh, tak jak je
 • Účty = skutečné účty / jen syntetiky / nadpisy /nové / zrušené
 • Aktivní= na které účtujete letos či loni /letos / loni /loni ano letos ne/ letos ano, loni ne / mají poč.stat'
 • Neaktivní= na které jste letos či loni neúčtovali /letos / ani nemají poč.stav / jsou v rozvrhu ale loni jste na ně neúčtovali
 • Rozdíl= na které jste loni účtovali a letos ne a obráceně/ mají změnu názvu či identifikace / vývoj účtů v rozvrhu za poslední roky


NOVINKY verze 16.15 a 16.1619.04.2016 odpoledne

daňové přiznání k DPH

 • při Exportu přiznání do EPO se vyplňuje několik identifikačních údajů
 • jedním z nich je i "Hlavní ekonomická činnost"
 • textové vyjádření se využije při tisku formuláře
 • pro potřeby EPO je nutné, určit činnost kódem z číselníku CZ-NACE
 • přes klávesu F1 zadáte část textu
 • a MAUS nabídne z číselníku jen ty záznamy, které v textu obsahují zadané slovo
 • ponecháte-li kód = 0, neurčíte vaši činnost
 • můžete ji následovně zadat přímo v EPO
 • když to neuděláte byť vám EPO převezme XML soubor bez výhrad
 • budete následně kontaktování pracovníky FÚ, abyste tento nedostatek odstranili

opravy účetních a PAP výkazů

 • funkce F8 v šanonu už zase mění datum sestavení všech výkazů
 • výkaz Investiční fond formálně změněn včetně vnitřních textů na Fond Investic
 • vyřešena problematika účtu 416 v PAP I
 • vyřešena problematika účtu 192 v PAP I a záporných stavů na nich na straně MáDáti
 • u uživatelů, kteří mají, v účtovém rozvrhu uvedeno
 • že se zůstatky některých analytik tohoto účtu správně uvádějí na Dal a jiné na MáDáti
 • funkce Denní práce - Doplň PAP IČ - Jen 321
 • nahrazena funkcí Jen 321/311
 • funkce pracuje stejně jako dosud, ale nejen pro účet 321, ale i pro účet 311
 • opravena situace, kdy mohly vzniknout 2 záznamy v PAPX či PAPXI pro fiktivní IČ 00000111
 • důvodem bylo, že se vyskytoval záznam s fiktivním IČ 00000111 a fiktivním IČ 111
 • který byl nakonec převeden na formu 00000111
 • tím se do XML vykázaly dva záznamy se stejnou identifikací
 • díky tomu při importu do sběrného systému KÚ, druhý záznam přemazal 1. a tím byl zkreslen výkaz
 • opravena situace, kdy při doplnění textových poznámek E1, E2, E3 či E4
 • mohlo dojít k tomu že částky se vykazovaly u jiných textů (posun řádků)

uložení textových výkazů pro pozdější použití

 • v souvislosti s posledním předchozím bodem
 • byl zaveden systém uložení textových poznámek tak, aby je bylo možno použít v dalším čtvrtletí
 • aby se texty pro pozdější zpracování uložily, musíte je znovu Exportovat
 • tedy až do úrovně,kdy jsou uloženy do adresáře VYK a vám zobrazeny jejich názvy
 • vlastní odesílání na CSÚIS či na KÚ není nutné

problematika výhrad k výkazům PAPX či PAPXI

 • Z toho, co jsem prozatím zaznamenal
 • jsou nejčastější výhrady k účtům 012 - 089 je-li u nich vyplněno jako IČ partnera IČ KÚ
 • a dále jsou to účty 414, 547, 551, 558 pokud je u nich vyplněno IČ fiktivní 00000444 - Neidentifikovaný
 • v tuto chvíli nevíme, proč jsou některými KÚ data takto vyplněná akceptována a proč jinými KÚ nejsou
 • myslíme si, že je problém právě s tím IČ
 • a že řešením, je odstranit jej ze záznamu
 • to provedete ve volbě Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP - 1.Všechnny papúčty - Všechny (ne jen Podezřelé)
 • MAUS zobrazí všechny záznamy, kde je něco s PAP
 • tam lze najít příslušný účetní záznam a údaj opravit
 • tedy vymazat IČ
 • a pak příslušný PAP výkaz, znovu vygenerovat
 • a výkazy znovu exportovat na KÚ

rozúčtování neuplatněného DPH na konci čtvrtletí

 • při generování dokladu s rozúčtování neuplatněného DPH
 • se samostatně rozúčtuje základní sazba a snížená sazba
 • a nově i 2.snížená sazba


NOVINKY verze 16.14 14.04.2016 odpoledne

opraveno

 • výkaz Podrozvaha
 • vyřešena situace, kdy se pro určitou kombinaci dat
 • vykázal chybně řádek P.VIII.5. (vyrovnávací účet podrozvahy 999)
 • výkazy v JASU
 • opravena správná posloupnost vykazovaných záznamů ve výkaze Rozvaha

PAP

 • výkazy PAPX a PAPXI
 • když je IČ partnera konsolidace
 • fiktivní IČ 00000444
 • u účtů 012 - 089 a 551 a 558
 • v šanonu výkazů přes F10
 • lze zadat, zda takové záznamy do výkazů dávat, či nikoliv


NOVINKY verze 16.13 12.04.2016 odpoledne

výkaz Rozvaha

 • vyřazeno D.III.33.
 • přečíslováno z D.III.34.- D.III.37. na D.III.35.- D.III.38.
 • před exportem výkazů, je NUTNÉ znovu sestavit výkaz ROZVAHA a Podrozvaha


NOVINKY verze 16.12 12.04.2016

výkazy - OPRAVA

 • účetní výkazy
 • tisk výkazu Rozvaha, kde bylo tištěno ve stovkách a ne korunách
 • do záhlaví výkazu přidána informace o tom v jakém řádu je výkaz vykazován (to aby na všech KÚ i CSÚIS bylo jasno, že je vykázáno v Kč a ne tisících)
 • výkaz Rozvaha již akceptuje účet 385, který byl v minulé verzi opomíjen
 • před exportem výkazů, je NUTNÉ znovu sestavit výkaz ROZVAHA a Podrozvaha
 • PAP
 • ve volbě Servisní - Status - Parametry2 v posledním parametru této záložky PAP partneři konsolidace do XML nastavte hodnotu Ano
 • ve volbě Denní práce - Doplň PAP IČ stiskněte tlačítko Dolpnit1 = u účetních záznamů, kde je IČ vyžadováno a není naplněno se IČ doplní (alespoň formálně)


NOVINKY verze 16.11 11.04.2016

účetní výkazy - OPRAVA

 • výkaz Příloha
 • do záhlaví výkazu se dostalo nesmyslné fiktivní IČ 12345678
 • část C (jmění jednotky) bylo nesprávně C1 a C2 místo správného C.1. a C.2.
 • do části "Podrozvaha" v XML se nedostal poslední řádek (vyrovnávací účet 999)
 • textové doplňující informace B.1. - B.3. měly špatný popisek
 • výkaz Rozvaha
 • ve výkazu zůstalo 5 položek
 • které byly vykazovány do konce roku 2015
 • ale nově od 1.1.2016 vykazovány nejsou
 • jak vytvořit výkazy
 • i pokud již máte výkazy vytvořeny,
 • je NUTNÉ znovu sestavit výkaz ROZVAHA a Podrozvaha


NOVINKY verze 16.10 08.04.2016

účetní výkazy - balíček č. 32

 • CSÚIS uvolnilo další změnový balíček č. 32
 • změny generování XML souborů
 • změny ve vykazování
 • zrušen - výkaz o závazcích po splatnosti
 • zrušeny 3 textové doplňující informace A.7., A.8. a A.9.
 • výkaz A.5. má nový obsah textová doplňující informace: Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
 • jsou zavedeny 3 textové doplňující informace
 • B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
 • B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
 • B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
 • výkaz Podrozvaha byl rozšířen v části P.VII. o dva vykazované účty: 975 a 976
 • výkazy K lze formálně vykázet (vložit) do XML Příloha

PAP

 • nové výkazy PAP XIV - PAP XVII až na konci roku
 • partneři konsolidace již nyní
 • ve volbě Servisní - Status - Parametry2
 • v posledním parametru této záložky PAP partneři konsolidace do XML
 • nastavit hodnotu Ano

vyhledávání partnerů v číselníku

 • v nabízeném číselník partnerů je nová funkce Najdi
 • do nabídnutého pole zadejte libovolný text
 • MAUS následně vybere jen ty organizace, které zadanému textu vyhovují
 • mají text v názvu či IČ
 • pokud chcete, aby vám MAUS zase nabídl všechny organizace
 • stiskněnte Najdi a potvrďte prázdné textové okno


NOVINKY verze 16.09 25.3.2016

kontrolní hlášení - oraveno

 • datum sestavení
 • zobrazuje se při nastavení identifikací (věta P)
 • údaj je správně nedostupný (vždy je to aktuální datum)
 • teď se v něm zobrazuje aktuální datum
 • věta A1 (přenesená daňová povinnost - dodavatel)
 • v tiskopisu se uváděla nesprávně sumární částka
 • tisk formuláře za věty A1 a B1(přenesená daňová povinnost)
 • tiskne se původní formulář, který byl ještě loni povinný
 • ten je mírně odlišný od formuláře pro ostatní věty

automatické kontroly PAP

 • opravena nefunkčnost
 • přidána maožnost hromadného dolnění chybějících IČ (F6-Doplň IČ)
 • je nutné si pročíst připojená PDF soubor

Ústecký kraj - automatická opravu ÚR dle 3.změn JÚO vydaných KÚ

 • volba Účtový rozvrh - Úpravy rozvrhu -9.
 • požadavky na zrušení účtů
 • 044, 045, 375, 475
 • mohou nastat tři varianty:
 • účet ve vaší účtové osnově NENI (byl již dříve odstraněn)
 • účet ve vaší účtové osnově JE
 • a NEBYLO na něj účtováno - MAUS účet přejmenuje podle JÚO
 • ale bylo na něj ÚČTOVÁNO - to nelze automaticky opravit - musíte sami
 • požadavky na přidání účtů
 • 335 300, 336 200, 336 400, 336 450, 337 200, 337 400, 337 450, 413 680, 414 680, 672 400, 672 020, 672 200, 939 000, 941 000
 • mohou nastat tři varianty :
 • účet ve vaší účtové osnově NENI. MAUS jej přidá.
 • účet ve vaší účtové osnově JE
 • a NEBYLO na něj účtováno - MAUS účet přejmenuje podle JÚO
 • ale bylo na něj ÚČTOVÁNO - MAUS s účtem nic nedělá. Je to na vás.
 • vytiskněte si protokol, kde jsou podrobné informace o tom provedené změn do ÚR


NOVINKY verze 16.08 18.3.2016

kontrolní hlášení

 • poměrný nárok
 • poměrný nárok je u FP, u nichž uplatňujete jen část DPH
 • například faktury za energie, vodu atp.
 • označení, že na dokladu je poměr, provedete tak, že do sloupečku poměr zadáte A
 • při importu faktury ze SW Fakturace Alexo se automaticky přebírá informace, je-li u faktury poměr
 • ve větě N po vygenerování Kontrolní hlášení musíte nastavit, že se tak má dělat
 • další údaje a funkce v Kontrolním hlášení
 • vpravo dole se pro aktuální záznam
 • zobrazuje skutečné % DPH, součet základu a DPH
 • a u faktur, nově importovaných ze SW Fakturace Alexo i celková fakturovaná částka
 • možnost přímého otevření účetního dokladu
 • přes tlačítko F8 - doklad
 • se dostanete přímo do účetního dokladu v němž je účtován doklad
 • pokud provedete nějaké opravy v účetním dokladu a vrátíte se zpět do kontrolního hlášení
 • nebudou v něm právě provedené změny promítnuty
 • aby byly, musíte kontrolní hlášení ukončit a vygenerovat jej znovu
 • následné hlášení
 • generujete-li následné hlášení po zjištění vlastní chyby
 • MAUS při exportu hlášení hlídá datum, které uvedete jako to, kdy jste chybu zjistili
 • je-li datum starší více než 5 dní od podávání hlášení, MAUS toto datum automaticky opraví a nahlásí to
 • abyste automaticky nedostali pokutu
 • promítání změn provedených v KH do účetních dokladů
 • teď´už je to tak, že když provedete v Kontrolním hlášení jakoukoliv změnu
 • bude na váš pokyn promítnuta do účetního dokladu
 • změny: číslo dokladu, DIČ, datum, je-li poměr a také typ věty kontrolního hlášení

automatické kontroly PAP

 • ve volbě Denní práce - Opravy účtování - 2. Opravy PAP
 • jsme optimalizovali zpracování
 • to, co na konci roku trvalo i 8 minut, se dnes zpracuje do 20 vteřin
 • navíc jsem vylepšili i informaci o případných chybách
 • například při použití neplatného kódu transakce se vypíší všechny možné
 • je jasné, že najedete-li na chybný kód a stisknete klávesu F1
 • nabídne se odpovídající číselník, z něhož si můžete vybrat
NOVINKY verze 16.07 7.3.2016

kontrolní hlášení - důležitá změna

 • podstatně změněn princip hlídání nepovolené duplicity
 • nyní jsou za nepovolenou duplicitu považovány doklady
 • které mají stejné DIČ, číslo a datum
 • je nutné mít nastaveno ve větě N Kontrolního hlášení
 • že duplicita (myšleno je tím stejné DIČ, číslo i datum) není povolena
 • jenom tak vám bude Kontrolní hlášení hlídat vše a fungovat správně

export sestavy do EXCELU

 • ve volbě Uzávěrka - 6.Sestavy Excel
 • MAUS umí některé nejdůležitější účetní sestavy vygenerovat ve formátu XLS,
 • tedy ve formě Excel souboru
 • aktuálně do MAUS zapracováváme rozsáhlou funkci,
 • která by po dokončení měla umožnit exportovat do EXCELu jakoukoliv sestavu
 • po vytvoření sestavy se nabízí její tisk ve volbě Servisní - Tisková fronta
 • v nabízeném seznamu vytvořených sestav může být v posledním sloupci "Export" uvedeno:
 • ne = lze exportovat jen do TXT souboru
 • ano = lze exportovat jek do TXT souboru, tak i do souboru XML pro Excel
 • název souboru = export již byl proveden
 • EXCEL = sestava vytvořená v původním režimu sestavování ve volbě Uzávěrka - 6.Sestavy Excel
 • vlastní generování TXT či Excel souboru provedete přes funkční klávesu F6
 • soubory se exportují (ukládají ) do adresáře C:\ MAUS1601\ TIS\

konsolidace - Konsolidační hlášení - PAP XIV - XVII

 • přibudou další výkazy PAP IX - PAP VII
 • u téměř všech účtů se nově bude uvádět partner konsolidace
 • tím ale není každý podnikatelský subjekt, ale jen vyjmenované organizace
 • například u účtu 321 je vyžadováno uvádět partnera konsolidace,
 • ale jen, je-li partner v seznamu konsolidovaných organizací
 • pokud ne, bude takový záznam vykázán, jako že nepatří do konsolidace
 • nové PAP výkazy se budou odevzdávat až na konci roku, tedy v lednu 2017 za rok 2016
 • některé PO, které vykazují PAP, dostali informaci od svých KÚ,že mají účtovat v plném rozsahu
 • ve volbě Servisní - Status - záložka Status lze nastavit
 • pro parametr Rozsah účetnictví možnost Plný
 • změní se jen to, že v šanonu výkazů na konci roku
 • při generování účetních výkazů za IVQ roku 2016
 • se u dvou výkazů: Změny kapitálu a Peněžní toky, zobrazí informace, že jde pro vás povinný

další

 • opraven import Faktur vydaných z SW Fakturace
 • přenáší se datum zdanitelného plnění
 • případně i typ věty "A4" pro KH ( faktury nad 10.000,-).
 • tisk účtového rozvrhu
 • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - rok - Analytika
 • lze umístit do zápatí osobu, která rozvrh sestavila
 • a nově také nastavit, zda se sestava jmenuje standardně "Analytika", či volitelně "Účtový rozvrh"
 • účtování v Plzeňském kraji
 • opraveno automatické doplňování činnosti 90 při účtování účtů třídy 5 a 6


NOVINKY verze 16.06 19.2.2016
 • kontrolní hlášení
 • číslo dokladu bylo opravdu prodlouženo na 25 znaků
 • opraveno záhlaví KH: i když bylo vykázáno B2 a B3, tiskla se suma dohromady u údaje B2
 • při přesunu do Kontrolního hlášení se pro jistotu dělá kontrola na datum zdanitelného plnění
 • pokud je vyšší než datum nároku, je datum zdanitelného naplněno datem nároku
 • při exportu kontrolního hlášen do souboru se ponechá i datum zdanitelného plnění z minulého roku (například 30.12.2015)
 • při účtování nového dokladu se datum zdanitelného plnění před vyplní hodnotou data nároku
 • respektive datem účetního případu
 • % vzory dokladů
 • upravena možnost zadávat % ve tvaru 999.9999999


NOVINKY verze 16.05 17.2.2016
U dokladů na výstupu lze nově zadat do údaje K.H.věta nejen A4 = zařadit mezi velké doklady, ale i A5 = zařadit mezi malé.

NOVINKY verze 16.04 16.2.2016

opraveno

 • údaj číslo dokladu byl prodloužen ze stávajících 20 znaků na 25
 • otisk kontrolního hlášení
 • opraveno záhlaví, kde se mohlo tisknout, že je to KH od právnické i Fyzické osoby
 • opraveno prohození DIČ dodavatele / DIČ odběratele
 • zastupující osoba - fyzická Opravena možnost zadat správný kód důvodu zastupování (číselník na F1)
 • opravena chyba znemožňující dohledávku účtů


NOVINKY verze 16.03 12.2.2016

kontrolní hlášení

 • problematika malých dokladů, které mají patřit do velkých
 • splátkový kalendář
 • zálohy
 • krácený nárok / neuplatnění celého DPH
 • problematika velkých dokladů, které mají patřit do malých
 • např. souhrnný doklad za peníze zaplacené do pokladny jednotlivými účastníky nějaké akce
 • při účtování můžete zadat
 • že doklad patří do jiné věty KH, než do které by podle účtovaných částek patřit měl
 • datum zdanitelného plnění u dokladů na vstupu
 • je-li u dokladů na vstupu jiné než datum nároku
 • další údaj a to Zdanitelné plnění pro K.H.
 • číslo daňového dokladu
 • údaj jsme přejmenovali z Paragon na Čdokladu
 • a rozšířili jej na 20 znaků
 • detailní pitvání dokladů pro KH
 • při přebírání účetních dokladů ze SW Pokladna
 • v rámci jednoho pokladního dokladu bylo proplaceno více dílčích paragonů
 • v kontrolním hlášení ve větě N
 • můžete nastavit v parametru Pitvat detailně pokladní doklady, že Ano
 • při tisku pro konkrétní věty KH do formuláře
 • se nově tiskne i informace o účetním dokladu, z něhož byl generován konkrétní případ KH


NOVINKY verze 16.02 5.2.2016

opraveno

 • doplnění číselníků
 • pokud jste ve verzi 16.01 udělali datovou uzávěrku roku
 • nepřenesly se do roku 2016 číselníky kódů DPH
 • síťová verze
 • ve verzi 16.01 byla chyba
 • při spuštění vás MAUS bombardoval informacemi o chybném souboru UDOKLA a UDOKLX

tisk účtového rozvrhu

 • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - rok - Analytika
 • jsme při tisku umožnili více variant
 • Vše = původní výstup všech účtů
 • Účty = všechny účty, ale bez nadpisů
 • Aktivní = pouze účty, na které v daném roce účtujete (včetně nadpisů)
 • Užívané = pouze účty, na které v daném roce účtujete (bez nadpisů)
 • SE = vytiskne seznam syntetik


NOVINKY verze 16.01 3.2.2016
Rozeslali jsme verzi poštou. Zavřít

začátek stránky ___novinky verzí 15.01 - 15.19       rok 2015NOVINKY verze 15.19 9.10.2015

oprava možné chyby v XML souboru výkazu Rozvaha

 • bylo-li účtováno na 542
 • na obrazovce, ve formuláři i obtisku bylo vše OK.
 • pouze ve vytvořeném XML souboru byly stejné částky vykázána i na 642 (B.I.10.)

delší název organizace ve výkazu

 • ve volbě Servisní - Status - Účetní výkazy
 • je dnes název na 3x40 znaků (120 znaků)
 • původně byl jen 2x40 (80)

sestavy financování

 • ve volbě Uzávěrka - Tisk sestav - Financování - Transfery a zdroje - Celkem
 • jsme nastavili jiný standard:
 • jaké účty - Výnosové
 • typ dotace - ne N P X a ne prázdné
 • tedy vyberou se opravdové dotace (transfery) za účty třídy 5a 6.
 • je jasné, že lze výběrové parametry změnit a docílit tak jiného výběru

DPH - přenesená povinnost do přiznání

Do přiznání se dostanou i vnitropodnikové účty.

NOVINKY verze 15.18 5.10.2015

změnový balíček č.28

 • změna XML formátu účetních výkazů
 • vy jako uživatelé si této změny vůbec nepovšimnete
 • změnila se struktura a vnitřní forma XML souboru u výkazů:
 • Rozvaha
 • Výsledovka (Zisky a ztráty)
 • Peněžní toky a Změna kapitálu (za celý rok při účtování v plném rozsahu)
 • beze změny zůstal výkaz Příloha (všechny jeho tabulky i textová vysvětlení)
 • PKP - Pomocný konsolidační přehled
 • možná jste o této věci již slyšeli
 • citujeme aktuální informaci MFČR
 • že pro rok 2015 nebudou příspěvkové organizace konsolidovanou jednotkou státu
 • PAP - nyní beze změn / v budoucnu možná všichni
 • také celý PAP zůstal pro III.Q 2015 nezměněný, otázkou zůstává, co bude dál
 • původně se měl již za rok 2015 vykazovat tzv. rozšířený PAP (o 4 tabulky PAP XIV - XVII)
 • aktuálně teď MFČR uvádí, že PO budou předkládat rozšířený PAP až za rok 2016 v termínu 25.2.2017
 • díky tomu nemusíme řešit skutečný význam tzv. Významné částky ani "dobrovolnost" vykazování marží, atp.
 • na druhou stranu to ale z náznaků vypadá tak,že PAP budou za rok 2016 předkládat všechny příspěvkové organizace
 • ale co bude bude, to se ještě uvidí

další změny

 • dohledávka
 • Výsledky - Dohledávky - 1. Účty umožňuje další výběr
 • třída účtu - (vše /či konkrétní 0 - 9)
 • typ účtu - (Vše / Výsledkové / Ostatní / Rozvahové / Podrozvahové)
 • typ dotace - Vše / bez N, P, X / a bez prázdných / pouze prázdné / vyplněné / jen N, P, X)
 • středisko
 • ponecháte-li "*",nebude brán na údaj středisko zřetel
 • zadáte-li konkrétní středisko (například 1, nebo 27, budou vybrány záznamy, týkající se toho, kterého konkrétního střediska
 • zadáte-li například 2*, , budou vybrány záznamy, týkající se středisek : 2. 20, 21 .. 28 a 29
 • Fin.zdroj
 • ponecháte-li "*",nebude brán na údaj dotace (transfer) zřetel
 • zadáte-li konkrétní dotaci (například N, nebo M, budou vybrány záznamy, týkající se toho, kterého konkrétního střediska
 • zadáte-li například M*, budou vybrány záznamy s dotací (transferem) : M. MA, MA1, MA2, MB, MF1 atd.
 • zadáte-li například MA*, budou vybrány záznamy s dotací (transferem) : MA, MA1, MA2, MB, MA3 atd.
 • přehledy o financování
 • Uzávěrka - 3. Tisk sestav - 4. Financování - Transfery a zdroje
 • Jaké účty = stejné jako v předchozím Typ účtu
 • Typ dotace = stejné jako v předchozím Typ dotace
 • Středisko = stejné jako v předchozím Středisko
 • opraveno
 • do DPH Přiznání (formulář / opis) se již správně započítávají částky z nově zavedených principů přenesené DPH povinnosti
 • opraveno špatné zobrazení hodnot u "korunového" vzoru dokladu
 • Stavy a Výpisy - Obraty po měsíci - Detail - opravena chyba při tisku


NOVINKY verze 15.17 14.7.2015

opraveno

 • chyba o neexistujícím QTRH2 při tisku VÝPIS Z EVIDENCE §92a
 • sumární hodnoty minulého období ve výkazu A4 - Podrozvaha
 • XML soubor PAP 10 - partneři konsolidace (neprezentovalo se v něm jejich IČ)


NOVINKY verze 15.16 10.7.2015

stavy a výpisy účtů

 • ve volbě Výsledky - Stavy a výpisy - Roční obraty- Předvahové opravena chyba
 • nešlo otevřít pro vybranou položku doklad

výkaz o schválení roční uzávěrky

 • pokud jste použili textové pole nahrazující jednoduché "Schváleno"
 • a zapsali jste text delší než 230 znaků
 • nebyl výsledný XML soubor vytvořen zcela bezchybně

nová analytika do rozvrhu

 • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2015 - Analytika opravena chyba
 • když jste se pokoušeli přidat novou analytiku klávesou INS

PAP

 • před generováním PAP výkazů je nutné spustit volbu Denní práce - Doplň PAP IČ 321
 • provede se doplnění nejen IČ u odběratelů, ale i u všech účtů, kde se vyžaduje IČ partnera konsolidace
 • ted u účtů, kde v rozvrhu ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - E. PAP- 6. až 8. (Část I až Část III) je uvedeno v údaji PART: P20 , P21, P22
 • Ústecký kraj je první, který vyžaduje zařazovat do PAP výkazů i partnery konsolidace
 • existuje reálný pocit, že se tito partneři vykazují až na konci roku
 • ale jak je vidět, někdo to tak vnímat nemusí
 • ve volbě Servisní - Status - záložka Parametry 2 -
 • poslední údaj dole PAP partneři konsolidace do XML.
 • NE=žádný záznam generovaný z důvodů P20, P21 a P22 se do výsledného výkazu nedostane


NOVINKY verze 15.15 8.7.2015

DPH - číselník kódů zboží pro přenesenou povinnost

 • se nabízí ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2015 - A.DPH -3.Přenesená DPH povinnost
 • číselník nelze opravovat, lze jej vytisknout
 • chyba, při generování Výpisu z evidence podle § 92a je již odstraněna

stavy a výpisy účtů

 • ve volbě Výsledky - Stavy a výpisy - Roční obraty jsme provedli několik změn
 • 1. abychom vyhověli některým a vrátili původní sestavu
 • 2. odstranění v některých případech se vyskytující chyby
 • 3. umožnit tisk sestavy chronologicky řazeného přehledu v němž se bude tisknout správné údaje o financování
 • proto má volba tří typy sestavy
 • Předvahové = původní grafický formát sestavy
 • Obratové = sestava zůstala beze změny
 • Chronologické = nová sestava, která se ve verzi 15.14 tiskla při volbě Předvahové
 • a v některých případech MAUS při jejím vytváření nahlásil chybu

status a síťová verze

 • rozšíření počtu údajů, které MAUS nabízí v záložkách ve volbě Servisní - Status
 • bylo nad rámec nastavených maxim v SW MAUS
 • to jsme opravili


NOVINKY verze 15.14 6.7.2015

DPH - přenesená DPH povinnost

 • nové typy zboží podléhajících režimu (od 1.4.2015,nad 100.000,-)
 • A/ 12 obiloviny a technické plodiny
 • B/ 13 některé kovy
 • C/ 14 mobilní telefony
 • D/ 15 integrované obvody
 • E/ 16 notebooky, tablet a podobně
 • F/ 17 herní konzole
 • G/ 12 řepa (až od 1.9.2015)
 • pro všechny typy jsou zavedeny 4 kódy DPH do číselníku DPH:
 • 285 - základní sazba DPH
 • 290 - snížená sazba DPH
 • 295 - 2.snížená sazba DPH
 • 475 - dodavatel
 • generování Výpisu z evidence podle § 92a
 • kódy jsou jednoznačně rozlišeny původní typy zboží
 • zlato, emise, stavební práce, šrot
 • ostatní je připraveno jako E/16 - notebooky
 • přes F3 vyberete z číselníku typ zboží

výkaz o schválení roční uzávěrky

 • KÚ Ústeckého kraje, požadoval rozšíření textu v údaji "Rozhodnutí"
 • nakonec tento požadavek stáhl
 • nicméně jsme mezi tím do MAUS provedli již potřebné úpravy
 • zpracování výkazu je mírně pozměněno
 • poté, co vyberte (potvrdíte nabízenou) možnost, že uzávěrka byla schválena
 • nabídne se k vyplnění editační okno
 • pokud jej přes Esc přeskočíte, zpracování výkazu proběhne stejně jako dosud
 • vepíšete-li do okna cokoliv a následně to potvrdíte Ctrl+Enter
 • bude to bráno jako text, které se uloží do výkazu místo stručného "Schváleno"

další dílčí opravy a změny

 • volba Denní práce - Doplň PAP IČ 321 ( byly chyba u síťové verze)
 • volba Servisní - Status - Účetní výkazy - hodnota Gordic ORJ (byla hlášena chyba )
 • grafická úprava některých sestav


NOVINKY verze 15.13 28.05.2015

Olomoucký kraj

 • možnost zadat hodnotu ORJ pro potřeby exportu dávky účetních dat ve formátu GORDIC
 • volba Servisní - Status - záložka Účetní výkazy
 • na spodku 4 nové údaje
 • ORJ = zadejte hodnotu, kterou vám určil KÚ (maximálně na 10 znaků)
 • zarovnat = kam se ten vámi zadaný údaj (4 znaky) má, v rámci těch 10 maximálně možných, zarovnat
 • nuly? = zda-li se ten řetězec 10 znaků má doplnit mezerami
 • ORG = údaj, který KÚ zatím nevyžaduje


NOVINKY verze 15.12 30.04.2015
Odstraněno nadbytečné hlášení o stavu v SW při účtování dokladu a vyplňování partnera aktiv / pasiv pro PAP.

NOVINKY verze 15.11 29.04.2015

opraveno

 • některé drobné nedostatky v sestavách
 • například nebyl oddělen druh dokladu od data účetního případu
 • v účetním dokladu byla dlouhá poznámka zakryta čítačem zrušených záznamů


NOVINKY verze 15.10 18.04.2015

PAP

 • je bezpodmínečně nutné
 • abyste před tím, než vygenerujete výkazy PAP
 • v menu Denní práce spustili volbu Doplň PAP IČ 321
 • tím se vyřeší :
 • nahradí nepoužívané PAP účty (PAP kódy) v rozvrhu i v účetních datech povolenými
 • náhradní fiktivní IČ (111, 222, 333, 444, 555) jinými fiktivními IČ (00000111, 00000222, 00000333, 00000444, 0000055)
 • přidá a do účetních vět doplní chybějící kódy PAP (na místo 403 - 40340301 / 349 - 34934909)
 • u účtu 321 důsledně doplní chybějící IČ a do výkazu propustí jen ty partnery, kteří nemají vyrovnaný (nulový ) stav


NOVINKY verze 15.09 17.04.2015

poslední sekce výkazu Příoha- A.4.- podrozvaha / P.VIII. ostatní podmíněná aktiva a pasiva a vyrovnávací účty

 • 2 možné principy tvorby tohoto sumárního řádku
 • JEN = standard = jen 4 řádky P.VIII.1 - P.VIII.4
 • VŠECHNY = všech 5 řádků P.VIII.1 - P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podorozvahovým účtům (účet 999)
 • v šanonu (na spodní liště) je tlačítko F10 - A.4.
 • slouží jako možnost přepnout tvorbu výkazu


NOVINKY verze 15.08 16.04.2015
Odstraněno nesmyslné vymazávání šanonu (probíhalo jen u některých uživatelů).

NOVINKY verze 15.06 13.04.2015

opraveno

 • výkaz A4.-Podrozvaha - na některých tiskárnách se nevytiskla 2. strana
 • MÚZO
 • pokud si ukládáte (kontrolujete /zpracováváte) výkazy v SW JASU Výkaznictví od firmy MÚZO
 • je nutné po nahrání nové verze znovu sestavit výkaz rozvaha
 • sestava Stavy a výpisy účtů
 • v případě, že se tiskl účet, který neměl žádnou specifikaci ve variabilním symbolu
 • "nevešly" se údaje na jeden řádek (identifikace účtu na jednom a částky na druhém)
 • následně se vše nevešlo na tiskovou stránku A4


NOVINKY verze 15.05 12.04.2015

opraveno

 • výkazy
 • tisk formuláře výkazu Rozvaha (u některých řádků špatně uvedená čísla účtů)
 • tisk formuláře i výpisu A4.- Podrozvahové (špatně uvedená čísla některých účtů, částka pro účet 999 - vyrovnání podrozvahových účtů nabyla uvedena na správném řádku)
 • při exportu výkazů ze šanonu (či F3 - kontrola) hlášena nepopsaná a nesmyslná odchylka č.5 a č.6
 • PAP
 • požadavek na IČ partnera aktiv / pasiv u účtu 321
 • dle citace CSÚIS vyžadováno podat vysvětlení u výjimečných částek
 • výkaz sám byl upraven (nenačítaly se do něj jednotlivé záznamy IČ)
 • ostatní
 • tisk účetního dokladu: částka splývala s poznámkou
 • sestava Stavy a výpisy účtů (údaje jednoho případu se "nevešly" na jeden řádek, ale byly vypsány ve dvou => následně se vše nevešlo na tiskovou stránku A4)


NOVINKY verze 15.04 09.04.2015

opraveno

 • funkce kontrola PAP
 • tisk textových výkazů (někdy nahlášena chyba: proměná "Holubnik" nenalezena)
 • při ukončení aktualizace verze (někdy nahlášena chyba: proměná "sxpath" nenalezena)
 • výkaz Příloha - A.4 Podrozvahové účty


NOVINKY verze 15.03 08.04.2015

účetní výkazy

 • drobném změny ve výkazech Rozvaha a Příloha
 • změny reagují na novelizaci Směrné účtové osnovy pro rok 2015
 • nové účty : 372, 375, 372, 375
 • zrušené účty : 371, 372, 396, 458, 468, 975, 976
 • budete-li i nadále účtovat na zrušené Rozvahové účty, nevyjde vám výkaz
 • Rozvaha správně , neboť si nebudou rovna Aktiva a Pasiva

změny u podrozvahových účtů

 • zrušený účet 903 je nahrazen účtem 909 (Ostatní majetek)
 • původní účet 911 je nahrazen účtem 905 (Vyřazené pohledávky)
 • účet 911 má změněný obsah (Krátkodobé Podmíněné pohledávky z přefinancování transferů)
 • původní účet 912 je nahrazen účtem 906 (Vyřazené závazky)
 • účet 912 má změněný obsah (Krátkodobé Podmíněné závazky z přefinancování transferů)
 • ve volbě Účtový rozvrh - Úpravy rozvrhu - 6.Doplění podrozvajhových účtů pro typ 2015
 • lze doplnit z typového do vašeho rozvrhu chybějící podrozvahové účty

nesoulad s JÚO příslušného kraje

 • která účtování nejsou v souladu s typovým rozvrhem zjistíte,
 • když si vytisknete speciální Předvahu
 • ve volbě Uzávěrka - 3.Tisk sestav - 2.Předvahy a obraty - 1.Předvaha celkem - 5.na typový rozvrh
 • označené, nemusí být nutně "špatně"
 • jen nejsou v typovém rozvrhu striktně vyjmenovány

výkazy PAP

 • výkazy PAP XIV - PAP XVII se nedělají
 • pokud se v průběhu roku ukáže, že je to zase jinak, jistě na to budeme reagovat
 • jsou ze své povahy výkazy roční

kód 111 - Fyzická osoba

 • původně užívané náhradní kódy při identifikaci partnerů
 • 111 - Fyzická soba / 222 a 333 - správce daně / 444 - Nenalezený / 555 - osoba podléhající utajení
 • používejte dál
 • MAUS je do výkazu nahradí požadovaným 8 znakovým označením: 00000111

tisk všech výkazů najednou - nejčastěji do jednoho PDF

 • v šanonu výkazů (na spodním okraji) nové funkční tlačítko F6 - Tisk všeho (PDF)
 • funkce umožní tisk vybraných (vyhotovených) výkazů do jediného PDF

textové výkazy

 • do textu výkazu v MAUS lze části textu z jiného editoru
 • ať už je to WORD, či WodrPad (poznámkový blok)
 • a také naopak
 • texty, které zapíšete, si tak můžete uložit do externího souboru pro budoucí použití
 • princip
 • označíte text (např. Shift + šipka vpravo)
 • souběžným stiskem dvou kláves CTRL + C se označený text uloží pro následné kopírování
 • a pak v cílovém okně stiskem dvou kláves CTRL + V se označený text vloží
 • změny, provedené v textovém výkazu uložíte stiskem dvou kláves CTRL + Enter

inventarizace účtů

 • ve volbě Výsledky - Inventura účtů
 • Účet = konkrétní účet
 • Saldokonto = saldokontní účet
 • Třída = všechny účty zadané třídy (např. "0") dohromady ba jednom protokolu
 • Účty třídy = účty zadané třídy, ale každý zvlášť na vlastním protokolu

opticky lepší kontrola částek

 • při práci s účetním dokladem, v tiskových sestavách, ve výkazech
 • jsme změnili prezentaci částek
 • důsledně jsou oddělovány tisíce a miliony
 • v účetním dokladu a výkazech jsou jako oddělovače použity mezery
 • u tiskových sestav je oddělovačem tečka
 • navíc, nemá-li částka halíře, vypisuje se úspornou formou
 • například 126563963.00 se vypíše jako 126.563.963, -

drobné změny v účetním dokladu

 • střadač - sumarizace částek
 • do (z) klávesou pro ovládání kurzoru (šipku vpravo "->")
 • částka ve střadači = částka je modrá
 • DEL - rušení záznamů
 • klávesou Del (Deleted) zrušíte (obnovíte) čátku
 • rušená částka se zobrazí červeně a přičte se do sumáře za celý doklad (Zrušeno)
 • použití procentního vzoru
 • nově lze vzor použít i na rozdělení konkrétního nákladu
 • najedete na něj a přes F6 vyberte příslušný vzor
 • MAUS vás varuje, že položka je účtována na opačnou stranu (náklady MáDáti) než je vzor (dodavatel Dal)
 • potvrdíte-li pokračovat, nákladová položka je označena v dokladu ke zrušení
 • a na konec dokladu se přidají další řádky,
 • odpovídající dílčímu rozúčtování vzoru s částkami podle procent vzoru krát částka rušeného nákladu

grafika

 • kliknutím na obrázek myšky při spuštění lze vybrat jednu z 9
 • při spuštění MAUS máte přes F11 lez zvolit minimalizovanou velikost


NOVINKY verze 15.02 27.02.2015

aktualizace účtového rozvrhu

 • volba Účtový rozvrh - Aktualizace - 2015 - Analytika
 • přes F6 Odbarvit lze zrušit barevné označení nových analytik, které přinesla JÚO pro rok 2015
 • tento krok si udělejte v okamžiku, kdy budete mít jasno, co je nové a proč to v rozvrhu máte
 • do všech typových rozvrhů
 • ve volbě Účtový rozvrh - Typové rozvrhy - 2015 byly promítnuty změny:
 • 375 : nový účet
 • 371, 372, 396, 458, 468, 975, 976 : zrušené účty
 • změny u podrozvahových účtů :
 • například zrušený účet 903 je nahrazen účtem 909
 • změny obsahové, významové, či jen textové u dalších účtů třídy 9

JÚO Olomouckého kraje

 • vypadá to tak, že při vydání JÚO Olomouckého kraje došlo drobné chybě
 • kraj označil účty 377 a 378 jako účty, které jsou zrušené a nepatří do roku 2015
 • ostatní kraje ve svých JÚO tyto účty pro rok 2015 ale ponechávají
 • my jsme ale raději udělali to, že jsme do Typového rozvrhu Olomouckého kraje vrátili oba účty

PAP číselník partnerů konsolidace

 • pokud je vyžadován partnera konsolidace, postupujte následovně:
 • zadejte IČ partnera
 • pokud je partner v číselníku vydaném MFČR, doplní se jeho název automatiky do dokladu
 • není-li IČ v číselníku, zobrazí se hlášení a název se nedoplní
 • v takovém případě IČ ponechte vyplněné a do názvu nic nezapisujte
 • MAUS si s tím při tvorbě výkazů PAP poradí

DPH - přehled dokladů na vstupu, kde je kód DPH = 100 (bez DPH)

 • volba Uzávěrka - Daňové výstupy - DPH - Daňové přiznání - 4. Kontrola dokladů - přijatá plnění
 • se nově nabízí další tisk:
 • Úzký = přijatá plnění (kódy DPH 310, 311, 315, 316 atd.) v úzkém provedení
 • Široký = na A4 naležato (včetně DIČ partnera)
 • 100 = účetní případy s kódem DPH =100

DPH - XML soubor do EPO

 • opravena tvorba XML souboru
 • vyřešena problematická identifikace kraje
 • XML soubor by tak měl být, již bez jakýchkoliv problémů, načten do EPO
 • uživatelé, kteří mají datovou schránku, mají od 1.1.2015 povinnost ji využít, při podávání přiznání
 • odstraněním chybného označení kraje v XML souboru je cesta k podávání daňového přiznání k DPH přes datovou schránku zcela otevřena


NOVINKY verze 15.01 10.02.2015

změna zákona o DPH

 • od 1.1.2015 je zákonem o DPH
 • zavedena 3. sazba DPH 10%
 • nazvaná 2. snížená
 • patří do ní: léky, knihy a nenahraditelná výživa
 • nejčastěji používané kódy DPH na vstupu
 • 310 - základní sazba 21% - plný odpočet
 • 311 - základní sazba 21% - krácený
 • 315 - snížená sazba 15% - plný odpočet
 • 316 - snížená sazba 15% - krácený
 • 305 - 2.snížená s. 10% - plný odpočet
 • 306 - 2.snížená s. 10% - krácený
 • 100 - bez DPH
 • nejčastěji používané kódy DPH na výstupu
 • 210 - základní sazba 21%
 • 215 - snížená sazba 15%
 • 205 - 2.snížená sazba 10%
 • 531 - bez DPH
 • bez vazby na přiznání
 • 998 - zúčtování s finančním úřadem
 • 999 - není daňový doklad
 • EPO a přiznání
 • dosud nejsou ze strany Daňové správy
 • uvolněny nové struktury XML pro EPO
 • ani formulář přiznání k DPH
 • jakmile budou, bude uvolněna verze MAUS

sběr účetních obratů (záznamů) typu Gordic

 • ve volbě Uzávěrka -Účetní výkazy - Obraty Gordic UCR
 • pokud váš KÚ stanovil závaznou účtovou osnovu (ZÚO)
 • a pokud váš ÚR odpovídá ZÚO
 • pak volíte možnost Analytika Gordic
 • v opačném případě použijte volbu Převod MAUS-> GordicZavřít

začátek stránky ___novinky verzí 14.01 - 14.27       rok 2014

NOVINKY verze 14.27 21.01.2015
Opravena chyba spouštění funkce Denní práce - Opravy účtování u uživatelů, kteří nemají povinnost účtovat pro PAP.


NOVINKY verze 14.26 16.01.2015

PAP

Provedeny drobné opravy, které ocení jen ti, co dělají PAP.
 • PAP Část IV. - doplněna kontrola na rovnost
 • sumy účtů 021+022+025+029 MD se změnovým kódem 410 a
 • sumy účtů 04202 Dal se změnovým kódem 460
 • transakce "Uvedení investice do užívání"
 • PAP v celém rozsahu - doplněna automatická kontrola na IČ
 • jde o kontrolu formální správnosti IČ
 • kontrolní výpočet modulo 11
 • v účetních dokladech, při opravě PAP účtů a při kontrole číselníku partnerů
 • jsou IČ neodpovídající formálním pravidlům podbarvena červeně
 • tato IČ partnerů je nutno před exportem výkazů opravitNOVINKY verze 14.25 07.07.2015
Tato verze byla poskytnuta jedinému uživateli z důvodů vysoce individuálních potřeb jeho účetnictví.


NOVINKY verze 14.24 15.10.2014

oprava

 • tisk tabulky PAP X. (nškteré řádky se nevyšly na stránku)
 • chyba v PAP vznikající při účtování obou partnerů na rozvahovém účtu (např. "403" změnový kód "968")
 • Jihomoravsky kraj
 • odstraněny kolizní soubory axmlschv.dbf, axmlschv.txt, axmlschv.xml (Schválení uzávěrky 2013) • NOVINKY verze 14.23 07.01.2015
  Tato verze byla poskytnuta jedinému uživateli z důvodů vysoce individuálních potřeb jeho účetnictví.


  NOVINKY verze 14.23 08.10.2014

  oprava předchozí verze

  Ti, co již instalovali verzi 14.22 a mají PAP,proveďte opět automatickou opravu ve volbě Denní práce - Opravy účtování - PAP účty - Všechny účty PAP - Všechny.


  NOVINKY verze 14.22 06.10.2014

  PAP

  • Denní práce - Opravy účtování - PAP účty - Všechny účty PAP - Všechny
  • automaticky opraví případné chyby účtování PAP
  • možnost zadávání partnerů podle číselníku platného pro rok 2014
  • nové tabulky PAP Části XIV. - XVII. pro rok 2015
  • v roce 2014 zhotovují jen vybrané účetní jednotky na příkaz svého zřizovatele
  • Status - Parametry 2 - PAP partneři konsolidace do XML (Ano/Ne)
  • je-li jeho IČ ve státním číselníku partnerů konsolidace (20.000 partnerů)
  • ten je v Účtový rozvrh -Aktualizace - Číselníky PAP - Partneři konsolidace
  • u potřebných účtů je modré okénko pro partnera konsolidace
  • při účtování buď: F1 vyberete / 444 - neidentifikovaný/ ponechat v roce 2014 nevyplněné  NOVINKY verze 14.21 14.07.2014

  opraveno

  • chybně číslované a označené (popis) řádky vnitro-výkazových kontrol 24 - 37
  • výjimečná chyba při zadávání data sestavení výkazů
  • výpočet součtových řádků výkazu A4. Podrozvahové účty
  PAP
  • ruší chybné označení "P11" u účtu 547
  • máte-li takto účtováno v 1. pololetí, je nutno před odevzdáním výkazů tyto případy přeúčtovat
  • upravena práce s číselníkem partnerů
  • měníte-li v dokladu název již existujícího partnera
  • MAUS vás varuje fialovou barva okénka  NOVINKY verze 14.20 11.07.2014
  Opravena výjimečná chyba při zadávání data sestavení výkazů.


  NOVINKY verze 14.19 09.07.2014
  Opravena drobná chyba v kontrolách mezivýkazových vazeb.


  NOVINKY verze 14.18 08.07.2014 15:00
  Export výkazů do Fénix hlásil chybu, Ta sice byla z hlediska dat a zpracování nepodstatná, ale znemožnila dokončit vlastní vytvoření souborů a jejich export.


  NOVINKY verze 14.17 08.07.2014 10:00

  PAP

  pozdě a ještě zpětně
  • Metodika tvorby PAP vydaná až 18.6.2014
  • se zpětnou platností některých pokynů od 1.1.2014
  • WEB MFČR
  veřejné zakázky na elektronickém tržišti
  • nesou označení ve tvaru Txxx RR Vnnnnnnnn, kde:
  • xxx = označení organizace, která provozuje elektronické tržiště:
  • 001 - Česká pošta s.p.
  • 002 - Syntaxit s.r.o.
  • 003 - Český trh a.s.
  • 004 - Gordion s.r.o.
  • RR = poslední dvojčíslí roku
  • nnnnnnnn = 8 místné číslo zakázky
  • podle číselníku profilu zadavatele ve tvaru : P RR Vnnnnnnnn
  • podle číselníku zveřejněného ve Věstníku ve tvaru : Vnnnnnnnn
  • prozatím jen u účtů 321 - Dodavatelé nebo 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
  • ve volbě Servisní - Status - Parametry 2 - PAP - Evidence veřejných zakázek
  • můžete nestavit, jestli se údyjem pracuje : Ano/Ne
  partneři podle nové metodiky
  • princip, který je dále popsán, platí od roku 2015
  • existují partneři aktiv/pasiv, transakce, podrozvahových účtů (konsolidační)
  • pohyby majetku jsou nově sledované podle jednotlivých partnerů
  • proto byly doplněny číselníky PAP o symboly "P": 10,11,12,13,20,21,22 a 24
  • u účtů, kde to požaduje Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.
  NOVINKY verze 14.16 26.5.2014

  výkaz o schválení účetní uzávěrky

  • ve funkci Uzávěrka - Účetní výkazy - Schválení roční závěrky
  • byl zvýšen počet jmén členů schvalovacího orgánu na 24
  • maximální délka jména osoby je 40 znaků


  NOVINKY verze 14.15 23.5.2014

  sběr obratů 56Gg - účet 416

  • ve sběru dat obratů 56Gg
  • se přenáší chybějící 10-ti místný symbol nvestiční akce
  • u těch analytik účtu 416-Investiční fond
  • kde je vyplněný údaj "Varsymb"
  • verze distribuována jen pro organizace ve Zlínském kraji


  NOVINKY verze 14.14 16.5.2014

  účetní výkazy

  • datum sestavení
  • v šanonu lze snadno přes F8 zadat datum sestavení výkazů
  • zvlášť pro obvyklé účetní výkazy
  • a zvlášť pro PAP výkazy
  • rozvaha - specialita účtu 336
  • ve funkci Uzávěrka-Účetní výkazy-Výkazy kvartální-...-Rozvaha
  • byl vložen dotaz, jak mají být v údaji "minulé období" vykázány účty 336, 337, 338
  • Zvlášť = každý zvlášť (podle počátečního účtu rozvažného 2014)
  • Součet = v saldu u účtu 336 (podle konečného účtu rozvažného 2013)
  • opravena chyba exportu ve formátu JASU u položek Rozvahy
  • B.III.15 Ceniny
  • B.III.16 Peníze na cestě
  • B.III.17 Pokladna
  • PAP
  • úprava výběru do výkazu PAP XIII
  • aby obsahoval pouze položky rozvahových účtů označených ve schématech "P13"

  dávkový tisk účetních dokladů

  • ve funkci Denní práce-Kontrola dokladů
  • lze zvolenou sérii dokladů přes F7
  • všechny (vybrané) vytisknout

  další změny a opravy

  • ve funkci Uzávěrka-Tisk sestav-Rozpočet
  • bylo opraveno zobrazení účelového znaku (3+5 znaků)
  • a typu dotace (Rozpočet, CS FOND, EU fond, Jiné)
  • ve funkci Denní práce-Import dokladů-Dávka z agendy DATAX-Windows
  • a ve funkci Denní práce-Export dokladů-...-Windows
  • bylo odstraněno omezení jména importního souboru  NOVINKY verze 14.1315.4.2014

  změny a opravy

  • další oprava funkce "F5 Tiskni" při zpracování výkazů Přílohy
  • odstraněna chyba bránící zpracování textových příloh u síťové verze

  výkazy PAP

  • v Denní práce-Opravy účtování-PAP-kontrola všeho
  • opravte následující účetní případy
  • účet 243 (FKSP) - doplnit kódy transakce 801-833 na str.MD a 851-883 na str.Dal
  • účet 414 (Rezervní fond) - doplnit kódy transakce 908-933 na str.MD a 958-983 na str.Dal
  • účet 403 (Transfery na pořízení DM) - doplnit partnery aktiv/pasiv
  • při chodu PAP-Kontrola všeho se automaticky do PAP doplní položky účtu 551
  • v již sestavených výkazech PAP
  • v tabulce IV.
  • si zkontrolujte vazbu položek na účtech 041 a 042 Dal s kódem transakce 460
  • na položky příslušných účtů 021 - 029 MD s kódem transakce 410
  • MAUS tuto vazbu zatím nekontroluje
  • v tabulce XI.
  • přibyl formálně povinný údaj "Průměrná marže"
  • v roce 2014 sem patří náhradní údaj "0" (nula), který vyhovuje zpracování a kontrolám na CSÚIS
  • mimochodem CSÚIS přijme jakoukoliv hodnotu, protože tento údaj prozatím nekontroluje
  • přebírá jej pouze od organizací, které jsou přihlášeny v tzv. pilotním zpracování pro rok 2014
  • nulu jsme do výkazu vložili
  • ale okénko jsme ponechali přístupné
  • kdyby po vás někdo chtěl něco jiného než nulu
  • ten může požadovat nějakou speciální hodnotu "1", "100", "1.00", či něco jiného, podle svého vlastního uvážení
  • tyto nejasnosti jsou z důvodu, že, jak jsme informovali již dřív, CSÚIS dosud legislativně metodický pokyn k vyplňování pozměněných tabulek PAP nevydalo  NOVINKY verze 14.1210.4.2014 17:00

  změny a opravy

  • další oprava funkce "Tiskni" při zpracování výkazů Přílohy
  • výkazy PAP XIV - PAP VII
  • se týkají pouze organizací, které se v r. 2014 dobrovolně přihlásily k "pilotnímu programu"
  • pokud takovou organizací nejste, jsou tyto výkazy pro Vás "nepovinné"
  • můžete je cvičně zpracovat a při funkci "F4 Export výkazů" je do exportu "Nezařazovat"  NOVINKY verze 14.1110.4.2014

  změny a opravy

  • při zpracování výkazů Přílohy správně nefungovaly funkce "Přepočítat" a "Tiskni" (chyba č.12 "KC1")
  • nešlo exportovat resortní výkaz Výnosy a náklady v JASU  NOVINKY verze 14.10 9.4.2014

  účetní výkazy

  • bylo nutné, aby nová verze MAUS 14.10 vymazala šanon výkazů
  • musíte si výkazy bohužel znovu vytvořit
  • Ústecký kraj
  • požaduje, aby ve výkazech u účtu 336 v údaji minulé období byl součet účtů 336 a 337
  • na 99% je to z důvodu aby si krajský SW s tím věděl rady
  • aby dokázal porovnat údaj minulé období ve výkazu roku 2014
  • s údajem za běžné období ve výkazu roku 2013

  provizorní nové výkazů PAP v roce 2014

  • nové tabulky XIV. - XVII.
  • vytvoří se prázdná tabulka výkazu
  • do ní lze vyžadované údaje zapsat z klávesnice
  • nebo tabulku ponechat prázdnou (negativní hlášení)
  • ta formálně projde kotrolou na CSÚIS
  • tabulku si MAUS pamatuje a předloží ji k případné další relaci

  změny a opravy

  • opravena chyba bránící spuštění tiskových výstupů kvartálních výkazů
  • opravena chyba bránící rozumnému importu účetních dokladů, respektive dat z dalších agend DATAXu  NOVINKY verze 14.09 8.4.2014

  účetní výkazy - ukládání rozpracovaných výkazů

  • MAUS ukládá údaje výkazů do úložiště na pevném disku
  • při dalším otevření výkazu ze šanonu se nabídnou dvě možnosti
  • předložit výkaz z úložiště = v podobě, jakou měl při posledním ukončení
  • načíst výkaz znovu z účetních dokladů = je nutné v případě, že od poslední práce s výkazem došlo ke změnám v obsahu účetních dokladů

  rozšíření výkazů PAP v roce 2014

  • nové tabulky XIV. - XVII.
  • a nové údaje ve stávajících tabulkách (např.marže)
  • jsou sice vyžadovány schématem XSD balíček 23. verze 2.
  • ale nejsou legislativně popsány (přesná specifikace, co a jak se má dělat)
  • nové výkazy máme připraveny
  • jejich oživení v MAUS bude realizováno okamžitě po zveřejnění metodické směrnice k tvorbě PAP
  • případně, bude-li to nutné, nabídneme pro rok 2014 náhradní řešení - např. formální odevzdání prázdného výkazu
  • nové údaje ve stávajících tabulkách MAUS prozatím řeší tím
  • že údaje nechává nevyplněné, prázdné, respektive vyplněné tzv. náhradním kódem, označujícím vše ostatní
  • takto vytvořené PAP tabulky prošly úspěšně kontrolním zpracováním na CSÚIS bez formálních závad
  • takže jako vždy, říkám i nyní, buďte v klidu, vše se časem vyřeší

  změny a opravy

  • obnovena možnost
  • kterou jsme "nesmyslně" zablokovali v předchozí verzi
  • a to, dělat dohledávky dat roku 2013 v rámci instalace MAUS roku 2014
  • opraven Účetní deník (varianta SE-AE-Účelový znak)
  • Denní práce - Kontrola dokladů - Měsíc a druh /rok a druh - F5 - Deník
  • tisková strana se nevešla na formát A4
  • ukládání údajů PAP do číselníku
  • při zápisu nového partnera aktiv/pasiv (IČ + název) na účetním dokladu
  • se do číselníku partnerů uložilo jen IČ a ne název partnera  NOVINKY verze 14.08 25.3.2014

  opravy

  • změna struktury výkazu PAP X. podle novely schématu XSD balíček 23. verze 2.
  • oprava chyby reinstalace adresářů účetních let 2012 a nižších
  • při ní se automaticky odstranila data a rozvrhy minulých let (2012 a starších)
  • důvodem byla snaha urychlit zpracování
  • a jak se ukázalo, byl to zásah ne tak úplně domyšlený
  • protože někteří uživatelé mají k jedné instalaci 2014 připojeno více datových adresářů z minulých let  NOVINKY verze 14.07 24.3.2014

  opravy

  • oprava chyby blokující zpracování textových příloh kvartálních úetních výkazů
  • oprava chyby při ukončování funkce Účtový rozvrh - Aktualizace - PAP číselníky - Partneři
  • opravena tvorba výkazu Příloha A.5. Splatné závazky z pojištění a daní podle změny účtové osnovy -účty 336 a 337  NOVINKY verze 14.06 13.3.2014

  dodatečné úpravy v účtovém rozvrhu

  • pokud MAUS zjistí nutnost složitějších úprav rozvrhu
  • požádá vás, abyste ihned po dokončení reinstalace provedli Účtový rozvrh - Úpravy rozvrhu - Aktualizace účtového rozvrhu 2014 podle vyhlášky MFČR
  • odpovídejte vždy možností Provést
  • při posledním dotazu volte Odúčtovat chybné
  • ve volbě Denní práce - kontrola dokladů - Nezaúčtované si případné chybné doklady opravíte
  • pokud NEzjistí nutnost sožitějších úprav - provede změny automaticky

  účetní výkazy pro rok 2014

  • ve vydaných schématech jsou novinky (změny) oproti roku 2013
  • ke dni 3.3.2014 XSD schémata (balíček č. 22) platná pro rok 2014
  • ke dni 11.3.2014 možnost "Testování výkazů" na CSÚIS
  • zrušen výkaz K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
  • jeho funkci převzaly položky výkazu Rozvaha
  • A.I.10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
  • A.II.11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
  • máte-li nějaký majetek k prodeji, je jej třeba přeúčtovat
  • z majetkových účtů, kde je první místo údaje Varsymbol = "1"
  • ze skupiny "01" na účet 035
  • a ze skupiny "02" a "03" na účet 036
  • a to zvlášť počáteční stavy (v dokladu -07-)
  • a zvlášť v dokladech obratů již účtovaných v průběhu roku 2014
  • textové přílohy
  • D.1. - D.7. = částka v Kč na dvě desetinná místa
  • pouze u dvou příloh D.1. a D.7 se eventuálně vyplňuje textový komentář
  • textová příloha D.8. byla zrušena úplně.
  • byla změněna forma prezentace textových příloh E.1. - E.4. "Komentáře k výkazům"
  • MAUS nyní umožňuje komentovat až 30 položek každého výkazu
  • položky se automaticky seřadí do pořadí rozvahy a jsou prezentovány novým tiskovým formátem

  PAP

  • ve vydaných schématech jsou novinky (změny) oproti roku 2013
  • viz příloha č. 2a k vyhlášce 383/2009 Sb.
  • ale nejsou nikde popsané (můžeme se jen dohadovat, co ty které údaje vlastně znamenají)
  • pro PAP I. - III. jsou nové symboly P20, P21, P22 (partneři)
  • pro PAP IV. - IX. "zmizely" ležaté křížky ("x"), označující nepovolenou kombinaci účtu PAP a změnového kódu
  • pro další existuje řada nových pojmů a postupů, ke kterým zatím neexistuje ani slovo vysvětlení
  • např. pro PAP X. údaje "partner transakce" a "identifikátor veřejné zakázky"
  • či pro PAP XI. údaj "průměrná marže"  NOVINKY verze 14.05 04.3.2014
  • formáty GORDIC
  • opravena chyba ve formátu 56Gg (minimálně Zlínský a Praha a pro 2014 možná i Jihomoravský)
  • 56Eg - starší formát (Jihomorvaský pro rok 2013 a možná i 2014)
  • 56Dg - starší formát
  • účetní výkazy
  • CSÚIS dosud nezveřejnil tzv. XSD schémata
  • proto výkazy udělat můžete a nelze je exportovat
  • pap
  • u některých účtů byla přidána povinnost uvádět partnery
  • 199 37709 Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné
  • 243 Běžný účet FKSP
  • 256 25602 Jiné cenné papíry - depozitní směnky
  • 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
  • 324 Krátkodobé přijaté zálohy
  • 373 37309 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní
  • 374 37409 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní
  • 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
  • 469 46909 Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné
  • 471 47109 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní
  • 472 47209 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní
  • ve funkcí Denní práce - Opravy účtování - PAP-kontrola všeho chyby snadno odhalíte i dodatečně doplníte
  • kontrola správnosti DIČ v položce účetního dokladu
  • v účetním dokladu po zadání DIČ
  • F1 Pomoc na vyplněném okénku DIČ = 3 možné stavy
  • DIČ se v ARES nalezne
  • DIČ se v ARES nenalezne = chybné DIČ
  • upozornění na momentální přetížení webu ARES MF ČR
  • kontrolovat DIČ zahraničních partnerů tímto způsobem nelze (nejsou zapsáni v ARES)
  • DIČ lze zkontrolovat i při zpracování výstupu Výpis z evidence dle § 92 k přiznání DPH
  • přes F4 Kontrola DIČ
  • další opravy
  • chyba blokující zadání kódu "Fin.zdroj" ve funkci Výsledky-Dohledávky-Účty
  • chyba blokující funkci Výsledky-Dohledávky-Texty při prohledávání dat minulého roku (2013)  NOVINKY verze 14.04 17.2.2014

  závazné změny v rozvrhu

  • vyhláška 473/2013 z 23. prosince 2013, která novelizuje vyhlášku 410/2009 Sb
  • 035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - nový účet, dříve evidováno na všech účtech DNHM označením "1" v údaji "Varsymbol"
  • 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - nový účet, dříve evidováno na všech účtech DHM označením "1" v údaji "Varsymbol"
  • 336 Sociální zabezpečení - změna názvu a obsahu - dříve 336 2** analytiky zůstává
  • 337 Zdravotní pojištění - nový účet - dříve 336 1** analytika zůstává
  • 338 Důchodové pojištění - nový účet - dříve evidováno dle úvahy účtovatele
  • dost rozsáhlými změnami prošla závazná účtová osnova u podrozvahových účtů.
  • změny se provedou automaticky při roční datové uzávěrce z 2013 do 2014
  • nebo přes volbu Účtový rozvrh - Úpravy rozvrhu - Aktualizace účtového rozvrhu 2014 podle vyhlášky MFČR

  závazné změny PAP

  • přidány nové účty 035, 036
  • přidány stávající účty 051, 052, 243, 502, 503, 511, 547, 551, 552, 553, 554, 556, 558, 569, 601, 602, 604, 609, 644, 669
  • vyloučeny zrušené účty 197, 351, 352
  • změny se provedou automaticky při roční datové uzávěrce z 2013 do 2014
  • nebo přes volbu Účtový rozvrh - Úpravy rozvrhu - 2. Aktualizace analytických schémat pro PAP podle CSUIS

  závazná účtová osnova Ústeckého kraje

  • ukázalo se, že v letošním roce se jedná o příparavu na jednotnou účetní osnovu pro rok 2015
  • letos jen zavedení fiktivní alalytiky, aby se neúčtovalo přímo na syntetiku
  • možné označení analytiky 101, 000, 100
  • přes volbu Účtový rozvrh - Úpravy rozvrhu - 6. Úprava účtového rozvrhu podle KÚ Ústí n/L.

  další

  • pročištění účtového rozvrhu od analytiky PAP
  • volba Servisní - Úpravy speciální - Vyhození PAP z rozvrhu
  • odstraní z rozvrhu analytiky PAP, které jste si přidali omylem
  • kopie do trezoru
  • vytváří se až po stisku tlačítka Konec na závěrečném okně s obrázkem myšky
  • nový formát pro sběr měsíčních obratů 56Gg
  • raději jsme v menu ponechali i volby starších formátů 56Eg a 56Dg
  • výkazy
  • sestavení výkazů v roce 2014 zatím nemůžeme vyzkoušet
  • funkce Uzávěrka - Účetní výkazy - Výkazy čtvrtletní
  • zůstane zablokována do doby, než CSUIS zveřejní definitivní schémata XSD pro rok 2014
  • výkaz o schválení uzávěrky za rok 2013
  • až vám zřizovatel zašle informaci o schválení účetní uzávěrky za rok 2013
  • můžete bezodkladně výkaz o jejím schválení sestavit ve volbě Uzávěrka - Účetní výkazy - Schválení roční uzávěrky  NOVINKY verze 14.02 11.2.2014
  Opraveno generování výkazu o schválení účetní uzávěrky


  NOVINKY verze 14.02 10.2.2014

  výkaz o schválení účetní uzávěrky

  • se zhotovuje samostatně, nezávisle na účetních výkazech
  • volba Uzávěrka - Účetní výkazy - Schválení roční závěrky
  • rok účetní závěrky - lze v nápovědě vybrat rok (od 2012 včetně)
  • měsíc účetní závěrky - řádná závěrka = 12
  • hlavičku dávky (výkazu)
  • Výkaz ke dni - automaticky poslední dne roku a měsíce účetní závěrky
  • datum sestavení - automaticky dosadí aktuální datum pro údaj "Okamžik sestavení"
  • úplný název vykazující jednotky - ze Servisní - Status - Účetní výkazy
  • IČO vykazující jednotky - ze Servisní - Status - Účetní výkazy
  • zodpovědná osoba - uvedená v registraci na CSÚIS
  • uživatelské číslo - uvedené v registraci na CSÚIS
  • email zodpovědné osoby - ze Servisní - Status - Účetní výkazy
  • telefon zodpovědné osoby - ze Servisní - Status - Účetní výkazy
  • adresát - název - Ministerstvo financí ČR
  • IČO adresáte - 00006947
  • o schválení
  • Datum rozhodnutí - oficiální datum vystavení zápisu
  • orgán schvalovatele - CSUIS připouští pouze oficiální názvy orgánů uvedené v nápovědě
  • jména schvalovatelů - Jména, příjmení, tituly členů schvalovacího orgánu (min=1 /max=12)
  • rozhodnutí - přípustné je: Schváleno / Neschváleno z věcných důvodů / Neschváleno z formálních důvodů / Neschváleno pro uplynutí času
  • jen neí-li schváleno (jinak vše zůstává prázdné / nevyplněné
  • zápis o neschválení - odkaz na dokument (soubor)
  • identifikace průkazných účetních záznamů
  • dokumenty (soubory) účetních záznamů dokladující zápis o neschválení
  • vyjádření úč.jednotky
  • vyjádření k výroku o schválení / neschválení - text max 220 znaků (musí něco být)
  • například uvedete text : "účetní jednotka souhlasí s výrokem schvalovatele účetní uzávěrky"
  • dokumenty (soubory) dokladující vyjádření účetní jednotky k výroku o neschválení účetní závěrky
  • výkaz lze odeslat
  • buď jako přílohu e-mailu na Automat nebo referentovi krajského úřadu,
  • nebo zašifrovat a odevzdat přímo na CSÚIS známou cestou přes stejný portál jako účetní výkazy ostatní

  závazné změny v rozvrhu na úrovni syntetiky

  • 035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji - nový účet, dříve evidováno na všech účtech DNHM označením "1" v údaji "Varsymbol"
  • 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji - nový účet, dříve evidováno na všech účtech DHM označením "1" v údaji "Varsymbol"
  • 036 Sociální zabezpečení - změna názvu a obsahu - dříve 336 2** analytiky zůstává
  • 037 Zdravotní pojištění - nový účet - dříve 336 1** analytika zůstává
  • 038 Důchodové pojištění - nový účet - dříve evidováno dle úvahy účtovatele
  • Dost rozsáhlými změnami prošla závazná účtová osnova u podrozvahových účtů.
  • Všechny změny budou automaticky provedeny v další verzi 14.03.

  závazná účtová osnova Ústeckého kraje

  Ústecký kraj je 5. v pořadí, který schválil závaznou účetní osnovu a to 4.12.2013. A dnes 8.2.2014, tedy skoro po čtvrt roce to dává na vědomí. Pokud vydržíte ještě týden, připravíme typový rozvrh Ústeckého kraje do programu a vy nebudete muset provádět ohromné množství změn ve svém účtovém rozvrhu pro rok 2014 sami, protože ty se vám provedou automaticky. Nemůžete-li již čekat, pak nemáte jinou možnost než si změny provést ručně sami ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace 2014 - Analytika. Až budete mít správně Účtový rozvrh, je nutné opravit odpovídajícím způsobem analytiky v dokladu počátečního stavu. Teprve pak lze začít účtovat.


  NOVINKY verze 14.01 4.2.2014

  změny evidence čerpání finančních zdrojů

  • při účtování položky účetního dokladu je okénko "Fin.zdroj" rozšířeno tak, že umožňuje zapsat až třímístný údaj "Kód dotace"
  • v Účtový rozvrh-Aktualizace-Finanční zdroje-Dotace jsme udělali několik změn, které mají umožnit lepší sledování čerpání dotací
  • V číselníku Dotace jsou nyní tyto údaje:
  • Fin = kód dotace (transferu), od verze 14.01 může být až tří-znakový ve tvaru "XXY", zapisovaný zleva.
  • první dva znaky XX určují konkrétní dotaci (grant, sdruženou investici atp.) a poslední znak Y určuje dílčí část celkové dotace
  • všechny záznamy, které mají shodné první dva znaky, jsou MAUSem považovány za dílčí části jednoho celku
  • Účel.znak = číslo podle číselníku vydaného zřizovatelem. Musí být vždy uvedeno na 5 znaků (např. 33153, 00754, 00021)
  • Název = textové označení dotace
  • Zdroj = co je zdrojem (odkud jsou peníze)
  • Rozpočet - CS fondy / EU fondy / Jiné
  • Typ nákladů = Přímé/ Nepřímé / Ostatní
  • EU nástroje a EU Zdroj se týkají jen organizací, jejichž KÚ vyžaduje v rámci sběru měsíčních obratů (formáty 56Dg, 56Eg)
  • RV = princip se nemění. Týká se pouze organizací majících vlastní zájem o sestavení "Rezortního výkazu výnosů a nákladů podle dotací"

  princip označování bezpečnostní "Kopie do trezoru"

  • kopie do trezoru zhotovovaná uživatelem ve funkci Uzávěrka-Kopie do trezoru je označována "UBURMMDD"
  • kde UBU = typ souboru "Účetnictví Bezpečnostní Uživatelská"
  • "R" = poslední číslice roku (2014 = 4)
  • "MM" = dvojčíslí měsíce, (únor = 02) ; a "DD" = den zhotovení (např. 17.02.2014 = UBA410217.ZIP),
  • automatická kopie do trezoru zhotovovaná při ukončení práce s programem je označována "UBARMMDD"

  výkazy

  • u těch, kde není stále shoda a jednoznačný výklad, jak se mají vytvářet, bude v šanonu možnost nastavit variantu zpracování
  • u všech "normálních" (formulářových) výkazů se případně opravené údaje uloží pro pozdější zpracování
  • u textových komentářů byl počet možných samostatných "textových komentářů" rozšířen na 30 (původně max.9)

  nové rozhraní pro odesílání obratů

  Firma GORDIC v roce 2013 zavedla nové rozhraní 56E a už zavádí další závazné 55Gg. Proto se vám ve volbě Uzávěrka - Účetní výkazy - Výkazy obratů GORDIC nabízí nově i tento formát. Zavřít

  začátek stránky ___novinky verze13.xx

  NOVINKY verze 13.13 16.1.2014
  Opraven výpočet výkazu C. "Změna stavu transferů na pořízení DM". Položka C.2. "Snížení stavu transferů" se napočítávala chybně se záporným znaménkem.


  NOVINKY verze 13.12 8.1.2014

  výkazy: Peněžní toky a Změny vlastního kapitálu

  Byly revidovány algoritmy zhotovení ročních výkazů 2013 "Peněžní toky" a "Změny vlastního kapitálu". Tyto výkazy povinně zhotovují pouze jednotky s povinností "plného účtování". Jednotky krajů, které povolují "zjednodušené účtování" si tyto výkazy mohou zhotovit a vytisknout pro vlastní potřebu, ale v takovém případě budou vyřazeny z exportu výkaznických dat na kraj a/nebo CSUIS.
  Byla opravena chyba blokující zápis textových poznámek k uvedeným výkazům.


  NOVINKY verze 13.11 23.10.2013

  opraveno

  • generování soubor s obraty ve formátu GORDIC UCR 56Eg
  • ve skupině funkcí menu VÝSLEDKY - Stavy a výpisy / Dohledávky
  • opravena chyba při výběru dat podle Zdroje financování (Dotace, Účelový znak)
  • do záhlaví výpisů z účtů a dohledávek se důsledněji tisknou kriteria výběru zvolená uživatelem


  NOVINKY verze 13.10 08.10.2013
  Tato verze nahrazuje předchozí 13.09, ve které se u některých uživatelů mohla vyskytnout distribuční technická závada, která zapříčinila to, že verze nebyla převedena dokonale.


  NOVINKY verze 13.09 02.10.2013

  hlavní kniha

  Ve volbě Hlavní knihy za "Celý rok" ( Uzávěrka - Tisk sestav - 1.Hlavní kniha) pro parametr Saldokonto podrobně=Celý rok jsu u saldokontních účtů uvedeny podrobně všechny položky (včetně minulých období). Při volbě Jen běžný měsíc je detail uváděn jen za běžné období a za minulá období jsou uvedena jen přenosová salda měsíční.

  sběr dat (účetní obraty do GORDIC)

  • Kraj Jihomoravský
  • zavádí od 3. čtvrtletí 2013 dávkový sběr účetních obratů
  • požadují data striktně ve formátu GORDIC 56Eg
  • uživatelé z jiných krajů
  • kteří dosud předávali data ve formátu 56Dg, mohou tak činit dál
  • případně, ve shodě s pokyny krajského úřadu,začít používat novější formát 56Eg
  • postup vytvoření exportu účetních obratů
  • Uzávěrka - 5.Účetní výkazy - 2.Obraty GORDIC
  • formát = 56Dg - / 56Eg
  • Export dávky (vytvoření souboru v požadovaném formátu s účetními obraty za zvolené období) / Oprava dávky (již vytvořený soubor znovu exportovat)
  • Obraty - účetních obraty za zadané období / Rozpočet - rozpočet (druh dokladů 02 a 03) / Obr.+Roz.t - export obratů i rozpočtu v jednom tahu
  • období od -do
  • Připojit počáteční stavy roku? - jen má-li být v exportu leden
  • výkaznické číslo (XXXX)- vám přidělí krajský úřad
  • uložení dávky (vygenerovaný soubor) - standard je do adresáře VYK (jako výkazy)
  • pod jakým jménem - standard je U-01XXXX.KXXz, kde XXXX=vaše výkaznické číslo
  • posledním krokem je možnost rovnou odeslat e-mail na KÚ
  • nastavení vlastností exportu obratů GORDIC
  • ve volbě Servisní - Status - Parametry 2 poslední 4 parametry
  • Export dávek dokladů = můžete nastavit upřednostňovaný formát 56Dg či 56Egn
  • Čeština v poznámkách = má / nemá být potlačena
  • s poznámkou za položkami = textová poznámka, kterou si píšete k účetní položce + údaj "Prvotní doklad". Ve větách za doklady pohledávek a závazků se předává navíc "Varsymbol (Faktura)", "DIČ partnera", "Název partnera"
  • s poznámkou za doklady = zda se má přidávat i název účetního dokladu (např. "FP - Rohlena")

  opravy

  Údaj "Název partnera" převzatý při importu z některé agendy DATAX (např. z Pokladny) se při následné opravě záznamu v MAUS (funkcí Kontrola dokladů) přepsal údajem z předchozí transakce - opraveno.

  specialita některých krajů - výkaz A.5. Splatné závazky z pojištění

  Některé kraje požadují, aby v něm byly vykázány jen závazky po splatnosti. Popis viz novinky verze 13.07 z 5.7.2013.


  NOVINKY verze 13.08 08.08.2013

  kontrola IČ přes Internet - ARES

  Na všech místech SW ,kde se pracuje s IČ, lze použít F4 a vyvolat tak kontrolu IČ pomocí WEB služby ARES MF ČR.

  změny v účetních výkazech

  • v účetních výkazech I., J., K. bylo načítání hodnot pozměněno
  • vždy platí, že
  • pro "Běžné období" z dokladů běžného období
  • pro "Minulé období" z dokladu druhu "00 - Roční obraty min.roku"
  • I. Náklady z přeceněné reálnou hodnotou
  • načítají se podúčty 564, které jsou v ÚR označeny atributem I01 nebo I02
  • J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
  • načítají se podúčty 664 označené v ÚR J01 nebo J02
  • K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
  • načítají se účty skupin "01", "02" a "03"
  • které jsou při účtování označeny znakem "1" na 1. místě Varsymbolu
  • v rámci účetního zápisu na straně Dal

  šifrování výkazů přímo z programu MAUS

  • zkontrolujte zda máte v MAUS ve funkci SERVISNÍ - Internet - Šifrovací utilita CSUIS
  • správně uvedenu WEB adresu:
  • http://www.mfcr.cz/sys/iissp/kvsclient/mf_client.jnlp
  • případně si ji zkopírujte do žlutě nasvíceného okénka namísto (nefungujícího !?) příkazu

  opraveno

  • při importu z agend DATAX se nepřenášel nový údaj "Paragon" - opraveno.
  • v kontrolním výpisu "PAP Souhrn" se netiskl poslední řádek na stránce - opraveno.


  NOVINKY verze 13.07 05.07.2013

  specialita některých krajů - výkaz A.5. Splatné závazky z pojištění

  Některé kraje požadují, aby v něm byly vykázány jen závazky po splatnosti.
  a) oprava výkazu
  • výkaz si necháte zpracovat
  • pak v něm ručně přepíšete potřebné údaje na požadovanou hodnotu
  • pokud byste znovu nechali zpracovat výkaz, hodnoty se znovu napočtou z účetních dat
  • znamená to výkaz opravit, vytisknout a už do něj znovu nevstupovat
  b) přeúčtování
  • ve vašem účtovém rozvrhu jsou dvě, pro výkaz určující, analytiky:
  • 336 1 - Zdravotní pojištění s označením Vyk = Z53
  • 336 2 - Sociální pojištění s označením Vyk = Z52
  • Všechny dílčí analytiky jsou MAUSem automaticky směrovány do výkazu A5 do příslušného řádku
  • částky, které nejsou po splatnosti, by se musely, před vyhotovením výkazu, přeúčtovat na nově zavedenou analytiku
  • 336 3 - Zdravotní pojištění do splatnosti, kde by údaj Vyk nebyl vyplněn = hodnota nepatří do výkazu
  • 336 4 - Sociální pojištění do splatnosti, kde by údaj Vyk nebyl vyplněn = hodnota nepatří do výkazu

  údaj Paragon pro účely DPH

  • pro případy Přiznání k DPH jsme přidali údaj Paragon
  • do něj se importuje ze SW Pokladna či Fakturace Alexo
  • údaj lze v účetnictví dodatečně opravit nebo doplnit
  • údaj má charakter poznámky (není kontrolován)
  • dostane se do vybraných sestav

  speciální kódy DPH

  • na zvláštní přání jsme přidali dva nové kódy DPH v oddíle nároků na odpočty
  • 313 - Základní sazba - krácený odpočet poměrný
  • započten do řádek 40 sloupec "Krácený odpočet" jako kód 311
  • 318 - Snížená sazba - krácený odpočet poměrný
  • započten do řádek 41 sloupec "Krácený odpočet" jako kód 316
  • kódy umožní rozlišení případů v sestavě "Kontrola - přijatá plnění"  NOVINKY verze 13.06 08.04.2013

  výkaznictví za 1. čtvrtletí 2013

  • 28.3.2013 byly pro CSÚIS definovany na webu mfcr.cz dva soubory
  • CSUIS_xsd_schemata_19_20130308.zip
  • CSUIS_KontrolyALL_v26_27032013.zip
  • pokud jste již zhotovili výkazy za 1.čtvrtletí 2013 v předstihu
  • při aktualizaci MAUS na verzi 13.06 budou tyty výkazy v šanonu automaticky vynulovány
  • musíte je zhotovit znovu
  • stále se liší pohledy krajů na způsob výpočtu výkazu "C.1. Změna stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku"
  • vždy můžete spočíst hodnoty na účtu 403 ručně a "natvrdo" je zapsat do tabulky výkazu
  • výkaz už znovu nenechte nevytvářete - hodnoty by se vždy znovu napočtly z účetních dat


  NOVINKY verze 13.05 11.03.2013

  upraveno vyplňování údaje "Fin.zdroj" účetního dokladu

  • účtování nákladů a výnosů ve tř. 5+6 (7+8) je stejné jako dosud
  • u rozvahových účtů, se odlišuje zpracování podle toho, co je u účtu uvedeno v číselníku Analytika ve sloupečku "Fin"
  • je-li zadáno označení dotace, pak se do údaje "Fin.zdroj" dá tato zkratka + se dosadí 5-ti místný účelový znak.
  • je-li tam * (hvězdička), pak se v "Fin.zdroj" nabídne hvězdička, kterou lze:
  • buď přepsat mezerníkem - pak zůstane rubrika prázdná a položka není specifikována dotací
  • nebo přepsat jedno- či dvou-písmennou zkratku dotace
  • následně se automaticky vyhledá a dosadí 5-ti místné číslo dotace
  • není-li tam nic uvedeno, údaj "Fin.zdroj" se v účetním dokladu automaticky přeskočí

  opraveno - změněno

  • Výsledky-Dohledávka-Koruny - opravena chyba způsobující výpadek programu
  • PAP - hlášení neexistující chyby v tabulce výkazu PAP IV.-IX. u nových kódů změny (např. 832 a 882)


  NOVINKY verze 13.04 11.03.2013

  údaje pro Deník daňových dokladů

  Údaje Název partnera a DIČ partnera,které se importují nejen ze SW Fakturace Alexo,ale nově i ze SW Pokladna, nacházejí uplatnění v sestavě Uzávěrka - Daňové výstupy - DPH - Přiznání - Řádné - 3.Deník daňových dokladů - Standardní - Široký tisk. Tato sestava slouží jako Seznam daňových dokladů požadovaných zákonem po těch, kteří jsou plátci DPH. Aby ze SW Pokladna do MAUS přicházely všechny údaje, je nutné nastavit v SW Pokladna ve volbě Obsluha - Základní údaje (pravý dolní roh) pro dotaz: "při zápisu se nabízí Osoba nebo Firma" nastavíte 2 = oba údaje.

  sledování dotací i na účtech mimo třídu 5 a 6

  Byla obnovena možnost vkládat symbol Fin.zdroj (Dotace) do účtovaných položek u všech účtů, které mají v účtovém rozvrhu ve sloupci Fin uvedeno písmeno označující dotaci, případně * (hvězdičku). Ve volbě Uzávěrka - 3.Tisk sestav - 4.Financování - 3.Jednotlivé dotace - 4.Deník jsou prezentovány všechny záznamy s vybranou dotací, včetně účtů mimo třídu 5 a 6.

  export-import: standardní Windows nabídka adresáře

  Přidali jsme možnost použití standardních funkcí operačního systému Windows pro nabídku adresáře či souboru při jeho otevření či uložení a to přes volbu zařízení Windows.

  opraveno - změněno

  • Výsledky-Dohledávka-Saldokonto - opravena chyba způsobující výpadek programu ve funkci
  • Výsledky-Dohledávka se do sestavy nadále nebudou vybírat zrušené ale dosud nevymazané záznamy
  • Uzávěrka - Tisk sestav - Financování upraven výběr dat důsledně podle zadaných limitů Od data - Do data. Sestavy minulých let jsou dostupné z instalací MAUS minulých let.


  NOVINKY verze 13.03 14.02.2013

  při převodu na novou verzi (reinstalaci)

  Se v dokladu -0S- Přenos saldokonta sesaldují položky počátečních stavů, které byly při roční uzávěrce "roztrženy". Účetně se nic nemění, letošní obraty dokladu -0S- zůstávají stejné.
  Ihned po reinstalaci proveďte Saldokonto - Prověrka. Ta automaticky zruší chybné párové vazby položek dokladu "0S" a letošních obratů.A následně provede nové párování letošních obratů s přenosy z minulých let.

  opraveno - změněno

  Automatický výpočet snížené sazby DPH (15%) při ručním zápisu v účetním dokladu (předpisu faktury) nefungoval správně.
  Prověřte, dosud zaúčtované případy přes Uzávěrka - Daňové výstupy - DPH -Přiznání -Kontrola přijatá plnění a Uzávěrka - Daňové výstupy - DPH - Přiznání - Kontrola poskytnutá plnění . Chybně spočítané částky můžete vyhledávat a ručně opravovat přímo z tiskového protokolu kontroly.


  NOVINKY verze 13.02 11.02.2013

  při převodu na novou verzi (reinstalaci) se automaticky provede

  1.
  V dokladu -07- Počáteční stavy se jednorázově sesaldují položky, které mají shodnou kombinaci účetních symbolů, a které byly při roční uzávěrce ve verzi 13.01 "roztrženy". Účetně se nic nemění, obraty dokladu -07- zůstávají stejné, pouze je počet položek redukován na strukturu analytiky žádanou Vašim účtovým rozvrhem.
  2.
  V dokladech se provedou jednorázově opravy symbolu "Rozpočtový paragraf" podle číselníku "Střediska" tam, kde byl ve verzi 13.01 paragraf mylně dosazován podle číselníku "Analytika".

  opraveno - změněno

  1.
  Opraven posunutý tisk ve výstupech : Výsledky - Dohledávka a Výsledky - Stavy a výpisy - Deníkové.
  2.
  Byla vylepšena funkce Denní práce-Opravy účtování-PAP o možnost volit ke kontrole a opravám záznamů PAP výběr podle SE, AE, Partnera Aktiv/Pasiv a Partnera transakce. V seznamu položek PAP jsou zobrazeny sumární hodnoty za zvolený výběr ve struktuře Počáteční stav, Má dáti, Dal, Koncový stav s vazbou na výkazy PAP.

  NOVINKY verze 13.01 29.01.2013

  novinky jen stručně

  • změna procentních sazeb DPH na 21% a 15%
  • změna struktury Finančních úřadů na 2 údaje: Finanční úřad pro (2znaky + 00) / Územní pracoviště (kraj + 2znaky)
  • zápis kódu dotace a účelového znaku při účtování do údaje Fin.zdroj
  • F1 - číselník dotací
  • napsat písmenný kód dotace a stisknout Enter
  • napsat pěti-číselný účelový znak (hned zleva) a stisknout Enter (automaticky se doplní kód dotace)
  • PAP se v roce 2013 týká stejných organizací jako v roce 2012
  • speciální doklad 0Y - přenos DPH ve volbě Denní práce - Kontrola dokladů - Nezaúčtované dopracujte
  • do "Kopie do trezoru" se ukládají i informace pro formuláře "Přiznání k DPH" a "Souhrnné hlášení k DPH"
  • při výběru čísla analytického účtu pomocí klávesy F1 se číselník Analytika posune na příslušný předtím vložený účet syntetický
  Zavřít

  začátek stránky ___novinky verze 12.xx

  NOVINKY verze 12.22 29.01.2013
  • křížové kontroly v PAP
  • vyžaduje se důsledné účtování transferů podle účetního standardu, pokynů KÚ a se správným IČ partnerů. Zkontrolovat a opravit IČ partnerů lze nejlépe v Denní práce- Opravy účtování-PAP účty, kde zadáte číslo SE a "Všechny"
  • Opravy se důsledně musejí provádět stornem. Tedy minusovým zápisem na stejné straně účtu a nikoli zápisem na protější stranu. Nedodržení tohoto pravidla vede k navýšení obratů na obou stranách, čehož důsledkem jsou chyby Křížových kontrol obratů s partnery
  • oprava výkazu F. Investiční fond (řádek F.III.4 se prezentoval v JASu chybně jako F.F.III.4)


  NOVINKY verze 12.21 21.01.2013
  verze reaguje na trvající problémy s přiznáním DPH
  • byly doplněny číselníky FÚ a jejich územních pracovišť
  • snad úplné s výjimkou územních pracovišť Praha-východ a Nepomuk, jejichž čísla nejsou nikde uvedena
  • k datu 20.01.2013 byly v systému EPO (elektronické podání) Finanční správy MF ČR stále drobné závady
  • označení FÚ a územních pracovišť přenesená do EPO ve strukturách XML, jsou v "Protokolu chyb EPO" deklarovány jako chybné
  • překvapivě ale stačí, když se vrátíte na začátek "Průvodce" a zde opakovaně znovu vložíte úplně stejná čísla FÚ a územních pracovišť tak, že je vyberte z nabídnutých interních číselníků EPO
  • takto zadané kódy, které předtím byly odmítnuty, EPO bez výhrad přijme
  • a "protokol chyb" již žádné chyby nehlásí  NOVINKY verze 12.20 11.01.2013
  klávesnice bez klávesy INS (insert)
  • začaly se vyrábět klávesnice bez tlačítka "Insert"
  • nově lze použít pro vložení záznamů do číselníků Účtového rozvrhu a do účetních dokladů
  • kromě klávesy Insert také funkční klávesu F9
  import dvojice dokladů z FP ze SW Fakturace
  • dvojice dokladů řešících zaúčtování Faktur přijatých
  • s náklady ve starém roce (2012)
  • a předpisu faktury a nároku na odpočet až v roce novém (2013)
  • doklady s datem v r. 2013 jsou importem MAUS přijaty
  • nejsou zkontrolovány (není účtový rozvrh 2013) a proto jsou Nezaúčtovány
  • lze je prohlížet ve funkci Denní práce - Kontrola dokladů
  • stanou se plnohodnotné až po roční uzávěrce
  opraveno
  • chyba způsobující blokování programu při vyplňování údaje "Zástupce" ve formulářích DPH
  • údaj DIČ jsme nyní umístili na záložku Servisní - Status - Status
  • je ve vazbě na údaj Daňový subjekt = Právnické osoby (DIČ= "CZ"+IČ)
  daňové přiznání k DPH - EPO - změna struktury FÚ
  • od 1.1.2013 se změnila struktura a organizace Finančních úřadů z celostátní na krajskou hierarchii
  • 2 údaje nahrazují původní označení FÚ
  • Finanční úřad pro- čtyřmístné číslo xx00, kde xx= kraj (např. 2000 = Hlm.Praha)
  • Územní pracoviště v,ve,pro - čtyřmístné číslo XXYY, kde XX=kraj a YY=pracoviště (např. 2004 = Praha 4)
  • MFČR dosud nevydalo jednoznačné oficiální číselníky
  • proto není k údaji dostupná nápověda klávesou F1
  • pokud neznáte kódy na 100% správně, můžete ponechat obě rubriky nevyplněné
  • až budete nahrávat XML soubor na WEB do EPO údaje doplníte  NOVINKY verze 12.19 30.11.2012
  texty, vypisované na účetním dokladu pod čarou (podpisy)
  • ve volbě Servisní - Status - Parametry 1
  • lze změnit (přepsat) texty s uvedením funkcí až čtyř osob
  • a zvolit, zda a jaký text se má uvést pod názvem funkce osoby
  • možností jsou
  • "podpis dne "
  • "podpis "
  • "dne "
  • nic (prázdný text jako ve verzi 12.17)  NOVINKY verze 12.18 29.11.2012
  Nové
  • deník účetních dokladů za určité období
  • funkce Denní práce - Kontrola dokladů - A. Datum a druh
  • lze zadat interval od data účetního případu do data účetního případu
  • další texty a IČO v účetním dokladu
  • byly upraveny texty, které jsou uváděny ve výpisu účetního dokladu pod čarou (podpisy)
  • texty, které mají být pod čarou účetního dokladu lze zadat volbě Servisní - STATUS - Parametry 1
  • v záhlaví účetního dokladu je nyní vždy pod názvem organizace uvedeno její IČO
  Opraveno
  • sumarizace ve funkci Uzávěrka - Tisk sestav - 7.Rozpočet - 2. Schválený 02+03 - 4.Účty-Dotace
  • sumarizace ve funkci Uzávěrka - Tisk sestav - 1.Hlavní kniha - Obraty s přenosy
  • pro účetní jednotky v krajích sledujících "účelové znaky" ve variabilním symbolu (Moravskoslezský a Jihomoravský) byly upraveny výstupní sestavy funkce Uzávěrka - Tisk sestav - Financování tak, aby při volbě Výpis zobrazoval navíc údaj Původní doklad
  • odstraněn problém se zablokováním MAUS při překročení maximálního možného počtu tiskových souborů ve frontě
  PAP
  • ve volbě Denní práce - Opravy účtování - Opravy PAP - Tisk výpisu PAP bylo opraveno umístění desetinné čárky
  • opraven algoritmus výběru položek PAP pro tabulky PAP X. a XI  NOVINKY verze 12.17 4.10.2012
  export účetních dokladů podle data účetního případu
  • v Denní práce - Export dokladů - Datum a druh
  • umožňuje zadat interval Od data úč.případu - Do data úč.případu
  • a druh dokladu (buď symbol podle číselníku)
  • nebo znak "*", znamenající "všechny druhy dokladů"
  • nabízí se interval 01.01. - 31.12. běžného roku
  možnost tvorby souboru 56Dg s rozpočtem roku 2013
  • dosud byla kvůli PAP zablokována funkce "Založení účtového rozvrhu nového roku"
  • nyní je provedena provizorní úprava používající při automatické kontrole dat rozvrh roku 2012
  • definitivní úprava bude až ve verzi pro rok 2013


  NOVINKY verze 12.16 17.07.2012
  PAP za 1.pololetí roku 2012
  • nejdřív proveďte znovu kontrolu Denní práce - Opravy účtování - Opravy PAP
  • při vytvoření výkazů PAP provádí MAUS automaticky sumarizaci a kontrolu
  • PAP část I. se porovnává se sloupcem Rozvahy "Brutto" s výjimkou účtů oprávek, které se porovnávají se sloupcem Rozvahy "Korekce"
  • PAP části II.-III. se porovnávají s příslušnými sloupci činností ve Výsledovce
  • PAP části IV.-IX. se porovnávají s obraty MD a Dal vypočtenými v PAP části I.
  • PAP částí I. - IX. lze klávesou F4 přepínat mezi tabulkou s daty k exportu a kontrolním sumářem, kde jsou i hodnoty, se kterými jsou výsledky porovnávány a červeně označené rozdíly
  • přidán další způsobů exportu XML -> e-mail kraj Standard
  • tento tvar výkazu by měly přijmout všechny krajské sběrné systémy
  • tj. Gordic, Fénix i MÚZO
  • ověření správnosti výkazů
  • CSÚIS : obsahová kontrola zatím nebyla prováděna (letos bude ale minimální). Obsahové kontroly budou prováděny v CSUIS postupně a výsledné protokoly vždy naleznete pod svým IČO v "inboxu" CSUIS.
  • systémy KÚ Gordic a Fénix : o obsahové kontrole je zhotoven protokol, který je zaslán na e-mailovou adresu, odkud jste data poslali. V něm jsou chyby "Propustné" (tj. v daném termínu sběru tolerované) / "Nepropustné" (musí být opraveny)
  • výkaznictví JASU (MÚZO) - verze PAP" : data z MAUS přijata jako strukturálně i obsahově správná (s výjimkou prázdných textových komentářů k přílohám E.1. - E.4., což ale je sporné, protože CSUIS prázdné komentáře přijímá bez námitek).
  opraveno
  • opravena chyba blokující tisk seznamu ve funkci Účetní výkazy-...-F2 Analýza
  • po připomínkách uživatelů
  • byla opět zrušena kontrolní mezivýkazová vazba výkazu Splatné závazky z pojištění a daní A.5.3. na položky Rozvahy D.III.16-19
  • při určitých povolených způsobech účtování tato kontrola dávala zkreslené informace  NOVINKY verze 12.15 11.07.2012
  čtvrtletní účetní výkazy
  • jediná podstatná změna
  • při zahájení exportu výkazů se MAUS dotáže, v jakém formátu mají být výkazy vytvořeny
  • nabízí všechny možnosti
  • ta, která je platná pro váš kraj, je zvýrazněna a dopředu vybrána, takže ji stačí jen potvrdit stiskem klávesy Enter
  • další možnosti jsou nabízené jen, kdyby někdo měl potřebu generovat výkazy v jiném formátu
  • organizace kraje Jihomoravského Výkaz nákladů a výnosů již neodevzdávají
  • v kraji Plzeňském a Středočeském je výkaz VaN zřejmě nadále povinný
  • na striktní požadavek Ústeckého kraje (jako jediného) je doplněna (vrácena) kontrolní mezivýkazová vazba
  • výkazu Splatné závazky z pojištění a daní A.5.3. na položky Rozvahy D.III.16-19
  • CSÚIS tuto kontrolu již nepožaduje
  • takže jste-li z jiného než Ústeckého kraje a MAUS vám bude hlásit tuto mezivýkazovou chybu, můžete ji v klidu ignorovat
  výkazy PAP
  • organizace vykazující PAP musí po změně na verzi 12.15
  • provést znovu Denní práce-Opravy účtování-Opravy PAP
  • opravit resp. doplnit partnery A/P v počátečních stavech roku (doklad -07-)
  • a až poté zpracovat znovu všechny výkazy počínaje Rozvahou a konče PAP XIII
  odstraněna chyba
  • ve vytváření Výkazu nákladů a výnosů
  • párování saldokonta vyhledáním párového záznamu podle čísla faktury (zadejte VS, stiskněte a potvrďte nabídnutý předpis faktury)
  • textové chyby označení položek v tiskovém formuláři Rozvaha (obsahově se výkaz nemění)  NOVINKY verze 12.14 2.07.2012

  monitor - zobrazení

  Při spuštění SW lze opakovaným stiskem F11 Změna obrazu, nalézt a vyberte zobrazení, které vám vyhovuje nejlépe. Kliknutím na obrázek myši, lze vybert jinou.

  oprava

  Nesíťová verze umožňuje zadat ve volbě Dohledávky i minulé roky. U síťové bude funkce obnovena v dohledné době.
  Byla odstraněna chyba blokující sestavy interních výkazů Zisky a ztráty za činnosti a střediska

  výkazy PAP za 1. pololetí 2012

  • oficiální výkazy PAP za 1. pololetí 2012 budou zhotoveny a odeslány až po zpracování a odeslání tradičních účetních výkazů.
  • před PAP musí být vyhotovany výkazy Rozvaha a Zisky a ztráty
  • opticky zkontrolujte ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace- 2012 - Analytika není-li něco z pohledu PAP červené (špatné)
  • spusťte proces Denní práce - Opravy účtování - PAP účty
   • ponechte nabídnuté volby: měsíce 01-12 / * (všechny účty) / záznamy:Podezřelé /podle:Účtů
   • kontrola trvá hodně dlouho
   • následně zobrazená tabulka ubsahuje účetních položky, které mají z pohledu PAP chybu
   • ty lze i za použití F1 lehce opravit
  • výkazy PAP vytvoříte v Uzávěrka - Účetní výkazy - Výkazy čtvrtletní PAP tvoří celkem pět souborů XML, které jsou úplně na konci v "šanonu" účetních výkazů
  • najedete na výkaz a stisknutím Enter - zpracuj výkaz vygenerujete
  • proces, kterým se XML výkazy PAP odesílají k dalšímu zpracování je stejný jako u výkazů tradičních  NOVINKY verze 12.13 5.06.2012

  řešena problematika malého písma na starších monitorech

  Když se poprvé spustí MAUS, máte možnost opakovaným tisknutím klávesy Změna velikosti, dobrati se takového nastavení, které plně (nebo maximálně možně) využije možnosti vašeho monitoru. A to co se velikosti písma týká, tak i případného pokrytí celé obrazovky.


  NOVINKY verze 12.12 31.05.2012

  zobrazení na širokoúhlých monitorech

  MAUS se přizpůsobil obecnému trendu nových širokoúhlých monitorů.
  • MAUS se po spuštění přizpůsobí monitoru se snahou vyplnít celou obrazovku na výšku
  • okno lze posunovat po obrazovce tahem za horní lištu
  • opakovaným tisknutím F11 se mění velikost okna (o kus zmenší a pak zase zvětší na původní)
  • paracuje s rozlišením : 1280x1024, 1366x768, 1600x900, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1400x1050, 1280x960
  • špatně při nízkém rozlišení: 1280x600, 800x600
  • a vůbec ne při zastaralém rozlišení: 640x480, 1600x1200

  opravy databáze PAP

  CSÚIS zveřejnil nové tabulky PAP doplněné o výčet kódů změny (transakcí), které pro dané konkrétní účty PAP nejsou přípustné.
  • použijete-li nepřípustný kód transakce, MAUS vás upozorní hláškou Nepřípustný kód transakce !
  • MAUS nabízí úplný číselník kódů transakce, ale s vyznačením, které kódy nejsou pro účtovaný případ přípustné
  • Z dosavadního průběhu evidence údajů pro PAP mohou mít uživatelé automaticky účtován nepřípustný kód transakce, který MAUS při změně
  • automaticky opraveno
  • u účtů 018 a 028 z "402 - nákup nový" na "404 - Nákup DDM do 20.000 Kč"
  • u účtů 317 a 464 z "601 - vznik pohledávky" na "606 - úplatné nabytí postoupením"
  • případné nutné změny dat PAP lze dohledat a opravit v Denní práce - Opravy povolené - Opravy PAP
  • definitivní podobě této funkce bude věnována některá z dalších verzi MAUS

  opraveno

  • kolize přístupu k souborům v síťové verzi
  • odstraněna chyba, která byla při tisku do formuláře výkazu Zisky a ztráty u dvou posledních položek  NOVINKY verze 12.11 10.04.2012

  data DPH do EPO Daňové správy MFČR

  Všechny údaje jednou vložené uchovávají pro další použití. Ale pro každou úlohy DPH zvlášť( Přiznání / Souhrnné hlášení / Výpis z evidence §92. Někomu selhávalo spouštění formulářů (EPO) z MAUS . To může být způsobeno používání Proxy Serveru, či starou verzí Internet Explorer. Nedaří-li se spustit EPO z MAUS , spusťte ho přímo z prohlížeče zadáním adresy https://adisepo.mfcr.cz. Pak použijte funkci v EPO Načtení souboru a použijte z adresáře C:\DPH-EPO\ na vašem PC soubor s aktuálními daty EPO, který MAUS předtím vytvořil.
  • pokud jste soubor uložili pod standardním (nabízeným) názvem
  • pak je název souboru složen ze tři částí :
  • typ - kdo(DIČ) - za jaké období
  • dphdp3-cz00568945-201203 - daňové přiznání
  • dphevd-cz00568945-201203 - přenesená DPH povinnost
  • dphshv-cz00568945-201203 - souhrnné hlášení
  • dphshn-cz00568945-201203 - souhrnné hlášení následné

  Účtový rozvrh-Prověrka účtů

  Volba nyní označená Prověrka účtů-Spec.úpravy mění některé řídící údaje uložené v účetních položkách. Použití této funkce by mělo být doporučeno expertem MAUS ve výjimečných a speciálních případech. Takže tuto funkcisami nespouštějte!


  NOVINKY verze 12.10 10.04.2012

  možná chyba při odesílání výkazu příloha

  Za určitých okolností se někomu mohla vyskytnout chyba v předávaném XML výkazu Příloha. Ta spočívala v tom, že v textové příloze E1 nebo E2, v informačním údaji označovaném jako "Castka" byla hodnota "---" namísto správného "0.00". Chyba se projevila až v okamžiku, kdy výkazy přebíral kraj, respektive CSÚIS. Následně vás o chybě informoval AUTOMAT kraje, respektive protokol na CSÚIS. Například takto:
  Chybná struktura XML souboru
  ============================
  Reason:Při analýze --- jako typu dat decimal došlo k chybě
  Element {urn:cz:isvs:micr:schemas:UcetniZaverkaPriloha:v1}
  Castka s hodnotou --- se nepodařilo analyzovat
  Umístění:<Castka>---</Castka>

  Opravná verze 12.10 tento problém řeší. Bohužel je pak nutno znovu vytvořit všechny výkazy, uvedené v šanonu jako povinné.

  Pokud jste již odevzdali výkazy XML na kraj či do CSÚIS a ty byly bez výhrad přijaty (nebyly odmítnuty pro chybu v elementu "Castka"), nemusíte výkazy zasílat na kraj či na CSÚIS znovu.


  NOVINKY verze 12.09 10.04.2012
  VÝKAZY 1.Q 2012

  Chyba v rozvaze

  V XML souboru, který se odesílá na KÚ (či do CSÚIS) jsou jednotlivé hodnoty (řádek x sloupec) označeny textovým názvem. Ten je pro další zpracování klíčový, neboť jednoznačně určuje, o jakou hodnotu se jedná (kam do výkazu patří).
  • u názvu jedné z nových hodnot jsme se dopustili překlepu
   • údaj se do XML dostal pod nesprávným označením
   • pro vlastní XML a jeho přijmutí to nepředstavovalo žádný problém
   • ale v okamžiku sestavení výkazu se očekávaná hodnota nenalezla = výkaz nebyl správně
  • název jiného údaje již v roce 2011 obsahoval, tak jak jej CSUIS nadefinovala, překlep
   • celý rok se s tím mírně zkomoleným názvem pracovalo
   • nikomu to nevadilo. Ale náhle pro rok 2012 byl tento údaj e ze strany CSÚIS změněn (jazykově opraven)
   • a tak původní název z roku 2011 s nímž se údaj dostal do XML opět, jako v předchozím případě neodpovídal očekávanému

  Výkaz C. Změna stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku

  Tento, z hlediska roku 2012, nový výkaz, se stává takovým tím příslovečným jablkem sváru. Ač má jen 2 řádky, zastávají pracovníci různých KÚ různé názory na to, jak mají být tyto dva řádky vyplněny. Někteří z těch, které jsme oslovili, si dokonce, ač výkazy chtějí mít zaslány již za 2 pracovní dny, na daný problém neudělili názor žádný. Je jasné, že všichni současně nemohou mít pravdu. Jak to máme ale řešit my? No jediným možným způsobem. Uvedeme zde, jak MAUS výkaz sestavuje (podle našeho vědomí a svědomí správně), a vy se k výkazu zachováte tak, jak vám aktuálně velí váš KÚ.
  co říká legislativa
  České účetní standardy č.703 určují, jak se výkaz C má sestavovat.
  • investiční prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci zřizovatelem na pořízení DM, účtované na 401:
   • jste-li příspěvková organizace, pak do výkazu C. nepatří
   • jste-li Organizační složka státu, pak tyto prostředky do výkazu C patří (do řádku C.1.)
  • investiční transfery (od jiných subjektů mimo zřizovatele) se účtují na stranu DAL účtu 403:
   • navyšují tudíž položku C.1.
   • pokud se analytiky "Dary" a "Ostatní" na účtu 403 týkají pouze dotací,
   • na pořízení DM od jiných subjektů mimo zřizovatele, patří sem rovněž a také navyšují C.1.
   • naopak analytiky účtu 403 "Svěření majetku PO" a "Bezúplatné převody" se u PO do výkazu nezahrnují (ty se týkají nejspíše jen OSS)
  • odpisy a oprávky k DM se účtují na stranu MD účtu 403
  • v typovém rozvrhu je k tomu účelu analytika "Snížení stavu transferů ve věcné a časové souvislosti", která má vstupovat do výkazu C, položky C.2.
  jak s tím pracuje MAUS
  • do výkazu se dostanou jen ty účty, které jsou v účtovém rozvrhu ve sloupečku Výkaz označeny C01, či C02
   • u příspěvkových organizací by se to mělo týkat jen účtu 403
   • to si rozhodně zkontrolujte (opravte) ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace
   • máte-li označeny analytiky i jiného účtu (např. 401), je to proto, že výklad na začátku roku 2012 nebyl jednoznačný a my jsme do typového rozvrhu takové označení nastavili
   • proto si u účtu 401 sloupeček Výkaz vymažte (ať tam nic není)
   • naopak u analytiky účtu 403 : "Investiční transfery od jiných subjektů mimo zřizovatele", "Dary", "Ostatní", by označení být mělo (transfery jako C01 a druhé dva jako C02)
  • u každého takto označeného účtu se vypočte rozdíl stran DAL - MáDáti
   • je-li výsledek kladný, započte se do výkazu do řádku C01.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
   • je-li výsledek záporný, započte se do řádku C02.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

  jiné - ostatní

  • mezivýkazové kontroly na výkaz A10, který již neexistuje
   • prapodivný výkaz A10 (dlouhé roky vlastně Příloha) byl v roce 2012 zrušen
   • přesto některé software, zpracovávající na kraji importované výkazy, mají v sobě stále zabudovanou mezivýkazovou kontrolu, mezi tímto A10 a například Rozvahou
   • je jasné, že tyto kontroly musí hlásit chybu, když žádný výkaz A10 není načten
   • to ale není chyba vaše, ani naše
   • problém je na straně KÚ, který si to musí vyřešit
   • nejspíše tím, že dodavatelská firma v jejich sumarizačním SW tyto kontroly vypne
  • formát výkazů JASU od firmy MÚZO Praha
   • teprve v polovině minulého týdne firma MÚZO Praha vydala principy práce s jejich výkazy ve formátu JASU
   • proto až tato verze přináší možnost vytvoření a export výkazů ve formátu JASU
  • kontrola celkové výše dotací
   • zánikem výkazu A10 není nikde ve výkazu uvedena celková výše dotací poskytnutých KÚ na provoz
   • údaj, který si až dosud KÚ s vámi tak rád kontroloval, lze zjistit jedině přes zůstatek účtu (účtů) na kterém provozní dotaci účtujete
   • respektive přes tisk sestavy o financování


  NOVINKY verze 12.08 3.04.2012
  Vylepšení pro síť. Zasláno jen uživatelům, pracujícím v síti.


  NOVINKY verze 12.07 29.03.2012

  účetní výkazy za 1. čtvrtletí 2012

  Do nové verze jsou zahrnuty všechny požadované změny a požadavky, které se k nám dostaly ze strany MFČR specifikací vyhlášky 410/2009 (403/2011), a dále požadavky CSÚIS a krajských úřadů.
  výkaz do ní se součtují hodnoty obratů účtů, které jsou v ÚR označeny
  položka ve sl. "Výkazy" standarní účet
  C. Zvýšení stavu transferů na pořízení DM C.1. -//- za běžné účetní období C01 401/40 Transfery od zřizovatele
  403/30 Investiční transfery
  C.2. Snížení -//- ve věcné a časové souvislosti C02 403/50 -//- ve věcné a časové souvislosti
  I. Náklady na přecenění reálnou hodnotou I.1. -//- majetku určeného k prodeji dle §64 I01 564 (analytika podle typového rozvrhu) - Náklady z PRH majetku k prodeji §64
  I.2. Ostatní náklady z PRH I02 564 (analytika podle typového rozvrhu) - Ost.náklady z PRH
  J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. -//- majetku určeného k prodeji dle §64 J01 664 (analytika podle typového rozvrhu) - Výnosy z PRH majetku k prodeji §64
  J.2. Ostatní -//- J02 664 (ANA dle TyÚR) - Ost.výnosy z přecenění reálnou hodnotou
  K. Ocenění dlouhodoobého majetku určeného k prodeji dle §64 K.1. -//- nehmotného skupina účtů "01 - DNM" s kódem "1" na 1.pozici účetního symbolu "Varsymbol"
  K.2. -//- hmotného dle skupina účtů "02 - DHM"
  doplňující informace k položkám výkazů vysvětlující textové komentáře jsou doplněny o hodnotu "Částka v Kč", kam můžete (musíte) uvést hodnotu, na kterou se komentář odvolává

  hromadné opravy údajů pro PAP

  Funkce Denní práce - Opravy účtování - PAP účty umožňuje opravit individuálně i hromadně údaje pro PAP.
  • lze vybra jen některé : časově / stavem / účetem
  • přes F1 lze pro každou položku vyvolat číselník
  • přes F3 lze hromadně doplnit chybějící kód PAPu
  • přes F4 lze hromadně doplnit IČ partnera

  zpracování dokladu Přenos nároku DPH z roku 2011

  Z technických důvodů jsme doklad 0H Přenos nároku DPH, vytvořený při uzávěrce roku 2011, jsme změnili na 0Y a měsíc 01. Doklad 0Y se nyní chová jako jakýkoliv jiný doklad. Započte se do : Hlavní kniha, Deníky, Výkazy, Výpisy z účtů apod. + Přiznání k DPH (1.Q).

  změny při importu dokladů z Fakturace Alexo

  - u účetních položek, kde nebyl uveden platný účet, se mazal "kód DPH"
  - automaticky se doplňuje údaj o uznatelnosti (daň z příjmu) podle ÚR
          - není-li zadána analytika údaje se nepřebírá
          - je nutné údaj doplnit při účtování

  změny volby Denní práce - Kontrola dokladů

  • do volby 7.Celý rok přidána další možnosti prezentace dokladů : Pořadí pořízení (nijak neřazené) = tak lze kdykoliv nalézt doklad, který byl vytvořen jako poslední
  • do volby 8.Celý rok a druh přidány 2 možnosti řazení: Číslo dokladu / Pořadí pořízení
  • nová volba 0. Spřažené doklady = pro zadané 2 druhy dokladů, které vytvářejí dvojice spřažené číslem dokladu (bez ohledu na měsíc) - např. XD-1234 a YD-1234 u faktur z přelomu měsíce dělených do dvou měsíců

  další změny a opravy

  • při reinstalaci nové verze se již nemažou individuální kódy DPH, které si uživatel sám vytvořil
  • do bezpečnostní "Kopie do trezoru" se ukládá i číselník partnerů PAP (UPAPPA.DBF)
  • při prezentaci ÚR se účty třídy 7+8 označovaly červenou barvou (jako chybné) - to už není
  • opraveno zobrazení údaje "Hodiny do" v prezentaci "Inventarizace účtů"
  • dohledávky v dokladech minulého roku lze dělat jen pokud existují archivní soubory minulého roku v adresáři \ARC

  síťová verze - úpravy sdílení dat

  Byl prověřen systém sdílení dat při práci více účastníků sítě, zjištěno a opraveno několik kombinací, při kterých docházelo k vzájemnému zablokování souborů s následnou havárií MAUS (provázeno hlášením chyby č. 1705 File access denied). V této souvislosti připomínáme několik pravidel pro práci v síti :
  • A) pokud dojde k jednoduchému zablokování druhého účastníka, MAUS čeká, až první účastník dokončí práci v rámci naposledy spuštěné akce, a po uvolnění souborů umožní druhému účastníku v jeho akci pokračovat
  • příklad: Jeden účastník opravuje doklad a druhý se současně snaží provést diagnostiku.
  • B) pokud už došlo k vzájemnému zablokování obou účastníků v důsledku složité obtížně předvídatelné kombinace akcí (chyba 1705), je nutno zablokovaný MAUS násilně ukončit tisknutím klávesy a po restartu okamžitě provést nabídnutou akci Odblokovat (jinak se chyba bude opakovat)
  • příklad: Jeden účastník opravuje doklad a druhý se přes dohledávku a prohlížení dokladů v tiskové frontě dostane do nějaké opravy účtového rozvrhu nebo do tabulek PAP, které první účastník právě používá.
  • C) pokud lze vzájemné zablokování souborů předvídat, dojde po volbě nežádoucí akce k hlášení "Název funkce lze provést jen pokud nepracuje (kromě Vás) jiný účastník sítě" a MAUS se vrátí na předchozí menu
  • příklad: Jeden účastník opravuje doklad a druhý se snaží spustit privilegovanou akci (akci, která vyžaduje neomezený přístup k jinak sdíleným souborům, např. aktualizaci účtového rozvrhu, výmaz zrušených záznamů, změnu STATUS apod.)
  • pro tento případ je vhodné domluvit způsob, jakým druhého účastníka požádat o ukončení MAUS, aby bylo možno provést privilegovanou akci, a jak mu později sdělit, že už může zase s MAUS dál pracovat
  • pokud by přes provedené úpravy ještě docházelo k haváriím v důsledku chyby 1705, prosíme o laskavé sdělení, při jaké kombinaci funkcí účastníků v síti k problému došlo


  NOVINKY verze 12.06 28.02.2012

  vylepšené účtování PAP

  Prohodili jsme uspořádání okének PAP na spodku účetního dokladu. MAUS nyní důsledně kontroluje, zda je povinnost uvádět jednotlivé údaje PAP
  • není-li účet součástí PAP (např. 501): MAUS údaje PAP nezobrazí a nechce je ani potvrdit, či vyplnit
  • když účet patří do PAP: MAUS vypíše, co je povinné a kontroluje vyplnění příslušných údajů
  • např.účet 518 - je v PAP, ale nic není povinné, proto lze údaje jen projet (projet klávesou Enter)
  • např. 321 - vyžaduje: kód transakce/ nevyžaduje: žádné IČ
  • např. 241 - vyžaduje: kód transakce + IČ aktiv/pasiv, nevyžaduje: IČ transakce
  • např. 012 - vyžaduje: kód transakce + IČ transakce, nevyžaduje: IČ aktiv/pasiv
  • např. 253 - vyžaduje vše
  • pozor! u 241 : uvádí se IČ banky

  opraveno

  - pro účet 112 se nenabízel číselník kódů z tabulky PAP V. Zásoby,
  - nenabízel se číselník kódů DPH při účtování dokladů

  pozor

  Zkontrolujte si, zda máte ve svém účtovém rozvrhu zohledněnu změnu účtování "Náhrada za nemocenské hrazená zaměstnavatelem", kterou letos účtujeme na účtu 521, kde je nutno zřídit analytický podúčet a naopak zrušit podúčet na účtu 528.


  NOVINKY verze 12.05 22.02.2012

  krajové speciality

  Jihomoravský
  • zavedením ZÚO JMK došlo ke ztrátě informace, které účty jste vedli jako saldokontní a v jakém režimu byly vedeny
  • ZÚR JMK obsahuje jen dva saldokontní účty. 311 jako S a 321 jako F
  • doplňte si (opravte) v údaji VS ve vašem účtovém rozvrhu , které účty mají / nemají být saldokontní
  • a u těch, kde se sledování provádí, zadejte stejný symbol, jaký jste měli loni ( S / F / P)
  Moravskoslezským kraj zavedl závaznou účtovou osnovu pro příspěvkové organizace
  • minulý týden, jsme upravili Typový účtový rozvrh - kraj Moravskoslezský (GOMS). Úpravy nejsou velké:
  • pokyn byl schválen dne 3.2.2012
  • ale skutečně vydán až 17.2.2012
  • struktura rozvrhu se nemění
  • změny názvu a obsahu syntetiky a závazné analytiky pro výkazy jsou podle vyhlášky
  • doplněny jsou některé analytiky v souvislosti se změnami účtování transferů, fondů
  • k implementaci typového rozvrhu dojde při povinné dodatečné aktualizaci účtového rozvrhu 2012 popsané dále

  automatické opravy účtového rozvrhu 2012

  Proveďte akci Účtový rozvrh - Úpravy rozvrhu - Aktualizace účtového rozvrhu 2012 podle vyhlášky 403/2011 . Tím se automaticky vyřeší celá řadu problémů, které způsobil nedostatek informací a metodických pokynů na začátku roku 2012. Akce probíhá v několika postupných krocích. V každém kroku se MAUS zeptá, zda se má nabízená dílčí akce Provést či Neprovádět. V zásadě se očekává, že po přechodu na verzi 12.05 provedete všechny nabízené kroky. Před závěrečným krokem se do tiskové fronty se uloží protokol o aktualizaci. Pak volíte:
  Odúčtovat chybné
  Doklady, ve kterých najde chyby (odchylky od právě nově upraveného rozvrhu), uvede do stavu "nezaúčtováno". Tyto doklady je pak ve volbě Denní práce - Kontrola dokladů - Nezaúčtované nutno otevřít a opravit v nich to, co bude označeno červeně.
  Jenom kontrola
  budou takové chybné záznamy (a doklady) jen vypsány v protokolu. A stejně se k nim jednou budete muset vrátit a opravit je.

  automatické opravy pro PAP

  Ti z vás, kteří mají povinnost PAP, si kromě výše uvedené úpravy, provedou také volbu Účtový rozvrh - Úpravy rozvrhu - Doplnění analytických schémat pro "PAP" dle CSÚIS. Při ní se do účtového rozvrhu promítnou všechny informační (pomocné) záznamy o PAP v aktuálním znění. Zejména se jedná o účty 041 a 042. Po této úpravě si prohlédněte účtový rozvrh. Bude-li některý kód PAP, který jste dříve uvedli, u některé vaší analytiky označen červeně, znamená to, že došlo k jeho změně. Proto jej budete muset opravit podle toho, co je uvedeno v informačních řádcích PAP pod skutečnými analytikami účtu.

  změny ve výkazech a na ně navazující změny v účetnictví

  zavedení výkazu C. Změna transferů na pořízení dlouhodobého majetku
  • tím byl zrušen dosavadní loňský výkaz "C. Podmíněné vztahy k rozpočtu"
  • proto byla u podrozvahových účtů 921 - 951 zrušena povinnost uvádět ve Varsymbolu kódy C01 - C06
  • což MAUS, bylo li tak již účtováno, automaticky odstranil
  zavedeno rozlišování majetku určeného k prodeji podle § 64 vyhlášky 410 pro výkaz K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy-
  • u účtů : 012 - 019 a 041 Dlouhodobý nehmotný majetek / 021 - 032 a 042 Dlouhodobý hmotný majetek
  • byla zavedena povinnost účtovat na první znakové posici Varsymbolu kód :
  • 0 = není určen k prodeji podle §64 (nejde do výkazu )
  • 1 = je určen k prodeji, naplní příslušnou položku K.1. Ocenění DNHM určeného k prodeji podle §64 nebo K.2. Ocenění DHM určeného k prodeji podle § 64
  zavedení výkazu - I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisky a ztráty
  • vyžaduje zavést závazné analytické členění
  • k účtu "564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou"
  • pro rozvrhy, vycházející z GORDIC (Vysočina / Moravskoslezský / Jihomoravský / Zlín) se vloží
  • 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou
  • 564 000 Náklady z PRH majetku určeného k prodeji §64 DČ
  • 564 010 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou DČ
  • 564 300 Náklady z PRH majetku určeného k prodeji §64
  • 564 310 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
  • pro ostatní
  • 564 00 Náklady z PRH majetku určeného k prodeji §64
  • 564 01 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou  NOVINKY verze 12.04 17.02.2012

  další změny a oprava chyb

  pro usnadnění zápisu DIČ v dokladech typu "předpis faktury" bylo zavedeno následující pravidlo :
  • když zapíšete zleva jen 8 číslic doplní se "CZ" (Česko). Např.: 12345678 => CZ12345678
  • když neuvedete nic (okénko DIČ zůstane nevyplněné), MAUS to tak vezme.
  • uvedete-li i kód země. MAUS to nechá a nezkoumá pravdivost. Např.: DE123456789 (Německo), ale samozřejmě i CZ12345678
  opravena chyba při editaci Vzorů dokladů, která natvrdo měnila kód DPH

  doplněna možnost kopírování "dlouhé poznámky" z předchozího záznamu účetního dokladu pomocí klávesy PgDn


  NOVINKY verze 12.03 15.02.2012
  JM podrobně zapracován účtový rozvrh Jihomoravského kraje

  NOVINKY verze 12.02 09.02.2012

  upraveno

  PAP podrobně ulehčení příprav a účtování PAP
  • zapracovali jsme vše, co vyplynulo ze školení, které jsme pořádali v této věci 7.2.2012
  • popis je uveden v připojeném souboru PAP1202.PDF
  popis existujících typů Typových rozvrhů a funkcí k nim TR1202.PDF

  automatická archivace dat
  • lze si nastavit, že se má dělat autoamtická archivace při ukončení
  • v STATUS-Instalace parametr Auto-Kopie do trezoru
  • kde lze zvolit zařízení: Flash disk / Externí disk / Jiné medium = dělá se
  • nebo Vypnuto = nedělá se
  automatická trvdá kontrola shody údajů pro Přiznání k DPH při zpracování účetního dokladu
  • tato funkce byla jako nadbytečná z MAUS odstraněna
  • proto také ve Status nelze nastavit, má-li /nemá-li být aktivní
  kontrola úplné číselní řady dokladů
  • funkce Denní práce - Kontrola dokladů - Celý rok a druh
  • nová možnost setřídění seznamu: Druh-Číslo dokladu
  • pak lze snadno najít chybějící doklad (následující je červeně označen)
  JM podrobně teprve 6.2.2012 vydal KÚ JMK závazný účtový rozvrh, na což bude reagovat následující verze MAUS, připravovaná na úterý 14.2.2012


  NOVINKY verze 12.01 26.01.2012

  směrná účtová osnova

  SÚO Ve Směrné účtové osnově (SÚO) na úrovni syntetiky došlo k dílčím změnám. Například:
  • ke zřízení účtů: 344, 471, 472, 506-508, 516
  • k převedení zůstatků účtů: 373-> 471 / 374-> 472
  • ke zrušení účtů: 323, 454, 523, 588, 611-624
  • ke změně obsahu účtů: 373,374, 557, 688, 911, 912, 939, 942, 975, 976
  • k přejmenování účtů: 345-349, 406, 408, 453, 522, 553, 571, 572, 586, 643, 671, 672
  • například účet 672 "Výnosy územních rozpočtů" na "Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů"

  změny ve výkaznictví

  WEB_MFČR MF ČR zveřejnilo dne 6.1.2012 novelizaci vyhlášky 410/2009 (vyhláškou 403/2011) o účetnictví vybraných účetních jednotek. Novela je k disposici na WEBu MFČR ve formě názorně ukazující změněné pasáže a změny ve výkazech.
  výkazzměna (všechny hodnoty ve výkazech jsou v korunách na dvě desetinná místa)
  Rozvaha POpočet a obsah několika položek na základě změny SÚO
  Zisky a ztráty 1. počet a obsah několika položek na základě změny SÚO 2. přesun položek daně z příjmů z C.VI. do nákladů A.V.
  F.A. FKSP doplnění chybějících položek tvorby fondu
  F.F. Investiční fond rozšířené členění položek čerpání fondu
  A.10. Nakládání s rozpočtovými prostředkyúplně zrušeno
  nová příloha
  není k nim dosud přesná informace
  C. Podmíněné vztahy k rozpočtu - obsah změněn na C. Změna stavu transferů na pořízení DM
  I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
  K. Ocenění DM určeného k prodeji

  změna sazby DPH

  • snížená sazba se mění z 10% na 14%
  • v nové verzi bude změněna automaticky
  • budete-li potřebovat, lze i počátkem roku 2012 zapsat něco se szabou 10%
  • sazby DPH lze kdykoli změnit funkcí Servisní - Speciální - Změna sazeb DPH nebo přímo ve STATUS

  režim přenesené daňové povinnosti (RPDP) u stavebních a montážních prací

  RPDP podrobně
  • dosud byla přenesená daňová povinnost závazná jen pro odpady, zlato a emisní povolenky
  • takže se s ní dosud seznámil jen málokdo
  • od 1.1.2012 se vztahuje i na stavební a montážní práce

  kontrola shody údajů pro Přiznání k DPH

  Při zaúčtování dokladu se automaticky provádí kontrola údajů potřebných pro přiznání k DPH.
  • stejné DIČ musí být uvedeno u všech položek jedné faktury
  • stejné datum zdanitelného plnění / nároku na odpočet musí být uvedeno jak u výnosů/nákladů tak i u daně/odpočtu DPH
  • není-li tomu tak, ukáže se upozornění Chyba údajů k DPH ! s možnostmi řešení:
  • nezaúčtovaný doklad = doklad zůstává, ale je nutno se k němu vrátit
  • zaúčtovat = doklad je normálně zaúčtován bez ohledu na nesouhlas údajů k DPH
  • opravit = vrátíte se do dokladu k možnostem oprav a doplnění dokladu
  • ve Status - Parametry 1 je nově přidán parametr Kontrola údajů DPH na dokladu
  • s možnostmi: Zapnuto / Vypnuto
  • jako standardní je nastavena volba Vypnuto

  pomocný analytický přehled (PAP)

  PAP podrobně
  • jedná se o další hroamdu vykazovaných údajů (13 tabulek)
  • které se vykazují mimo účetní výkazy navíc
  • od 1.1.2012 se týká jen těch , kteří mají sumu Aktiv 100 a více miliónů
  • od 1.1.2013 se bude týkat těch, kteří mají sumu Aktiv nad 20 miliónů

  speciality kraje Vysočina

  Vysočina podrobně Kraj vydal část účtového rozvrhu (třída účtů 5 + 6).

  závazný účtový rozvrh kraje Jihomoravského

  JM podrobně Kraj v polovině roku 2011 oznamoval, že vydá závazný účtový rozvrh, ale nakonec tak neučinil.

  speciální doklad 0H - Přenos DPH

  Jsou-li při roční uzávěrce účetní položky s datem nároku na odpočet DPH roku 2012, pak se z nich sestaví "speciální doklad" 0H . Díky němu se tyto nároky uplatní v 1. přiznání DPH roku 2012.
  • musíte v Denní práce - Kontrola dokladů - Nezaúčtované tento doklad otevřít a doladit
  • určitě si vezměte k ruce původní faktury
  • ti, kteří vytvořili doklady dle našich pokynů (321 / 5xx + 343), případně změní kód DPH z kráceného na plný
  • bylo-li ale účtováno jen (321/5xx), pak je to složitější
  • pak si nejsme jisti, je-li uvedená částka včetně DPH, či jen základ
  • položky dokladu 0H mají podrozvahový charakter (do účetnictví se nepromítají)

  nový komprimační SW 7za.exe

  Aby se dalo komprimovat i pod 64-bitovým operačním systém, zavádí se nový komprimační freewarový SW 7za.exde.


  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky ___novinky verze 11.xx

  Popis instalace a novinky si můžete stáhnout
  můžete si stáhnout PDF soubor jméno stránek kB
  novinky verzí 11.01 - 11.14 PDF mauspri.pdf 22 272
  instalace a novinky verze 11. 01 PDF maus11001.pdf 8 171
  postup instalace siťové verze PDF maus11si.pdf 2 107

  NOVINKY verze 11.14 16.11.2011
  opraveno    
  - změna na poslední chvíli ve výkazu zisky a ztráty pro CSÚIS (vypuštěna součtová položka B.VI. "Výsledek hospodaření")
  - ve funkci Uzávěrka - Daňové výstupy - DPH - Roční vypořádání přidán tisk protokolu (uvádí postup výpočtu vypořádacího koeficientu a rozdílu odpočtů krácených koeficientem zálohovým a vypořádacím)

  NOVINKY verze 11.13 25.11.2011
  opraveno     více
  Opravná verze umožňuje zadávat datum nároku na odpočet vyšší než 31.12.2011 (např. 05.01.2012). Tato možnost nebyla v předchozích verzích povolena. Jedná se o řešení situace, kdy se zapisuje DPH u faktur, které nákladově patří do roku 2011, ale DPH již do roku 2012, neboť faktura dorazila až v roce 2012.


  NOVINKY verze 11.12 25.11.2011
  opraveno - změněno
  • ve funkci Výsledky - Stavy a výpisy - Obraty po měsících se v některých případech špatně napočítával Počáteční stav účtu
  • ve funkci Denní práce - Opravy povolené - Ostatní účty byla přidána možnost opravovat symbol "Financování (dotace)"
  • prověřena a posílena funkce Výsledky - Stavy a výpisy - Běžný měsíc s přenosem
  • provedeny drobné úpravy vnitro- a mezi-výkazových vazeb na základě specifických zkušeností s výkazy 3.kvartálu


  NOVINKY verze 11.11 4.10.2011

  problémy při práci s disketou

  Na některých konfiguracích PC, v okamžiku, kde jste zadali, že vaše disketa je A:, ale přitom, jste disketu do PC nevložili (či jste ji vyňali) , bylo generováno nesmyslné hlášení o nepřipravenosti diskety. Všem, kteří se s tím setkali, se omlouváme. V nabídce paměťových zařízení se nyní u diskety nehlásí její připravenost symbolem ok. Nic to neznamená. Jen to, že MAUS raději kontrolu vložení diskety neprovádí. Budete-li mít disketu vloženu bez problému s ní můžete pracovat. Může se stát, že budete chtít disketu použít, ale zapomenete ji vložit. Nic závažného se nestane. Nejdříve budete o tom, že není disketa vložena, informováni hlášením s možností reagovat na to. A pokud ani pak disketu nevložíte, budete o tom informováni ještě jedním hlášením v MAUS

  NOVINKY verze 11.10 3.10.2011

  úprava zpracování čtvrtletních účetních výkazů

  existují tři kombinace odesílání výkazů podle regionální příslušnosti
  • výkazy jednou: na krajský Automat (XML / XML-1 / JASU) - kraj výkazy zkontroluje a přepošle na CSUIS
  • výkazy dvakrát: na krajský Automat (XML / XML-1 / JASU) a podruhé odesíláte výkazy zašifrované přímo do CSUIS
  • výkazy dvakrát, nebo i třikrát: na krajský Automat (XML), podruhé na kraj v JASU pro další jeho potřeby, a případně i potřetí zašifrované do CSUIS (Vysočina)
  Postup zpracování výkazů byl proto upraven takto :
  • v úvodu se zadává pouze období výkazu a způsob zaokrouhlení
  • v Šanonu účetních výkazů postupně zpracujete a uložíte k exportu všechny požadované výkazy
  • zkontrolujete Výkazové a mezivýkazové vazby funkcí F3 Kontrola (případně chybné výkazy opravíte)
  • teprve v rámci funkce F4 Export výkazů rozhodujete, v jakém systém se mají výkazy vygenerovat: XML / XML-1 (krajský) / JASU (krajský) / CSUIS
  • při exportu se nabídne krajský systém podle tabulky "Regionální povinnosti" (XML, XML-1, JASU)
  • potřebujete-li odevzdat výkazy znovu, tentokráte v jiném systému, pak po provedení standardního exportu znovu spusťte funkci F4 Export výkazů a změňte volbu na požadovaný formát

  zrušili jsme problematické kontroly mezivýkazových vazeb, které CSÚIS nevyžaduje

  • původní č. 9 a 10 - Daňové nedoplatky vůči Rozvaze
  • původní č.35 - 38 - Dotace vůči Rozvaze a v rámci výkazu Příloha

  další drobné změny při zopracování výkazů

  • je umožněna funkce F7 Přepočítat na formuláři Výkazu výnosů a nákladů
  • byl opraven výpočet výkazu A.4. Podrozvahové účty a kontrolní vazby 7 a 8
  • bylo opraveno automatické vyrovnání Výsledovky na Rozvahu při zaokrouhleném "minulém období"
  • byla opravena funkce F2 Analýza při kontrole formuláře Přiznání k DPH, kde se neukazoval správný výběr detailu účetních položek

  úprava volby paměťového zařízení

  Ve všech funkcích, kde je prováděna volba paměťového zařízení (např. kopie do trezoru) jsou u každého typu zařízení na "tlačítku" volby uvedeny údaje:
  • typ zařízení: (Flash disk, Pevný disk, Disketa, Externí disk, Jiné medium)
  • Jiné medium: např.pamětová karta
  • písmeno: které paměťovému zařízení přidělují Windows (písmenu zařízení musíte jednorázově zjistit ve Windows , např. přes funkci Tento počítač při zasunutém mediu a následně označení vložit do MAUS)
  • stav zařízení: (ok = je-li zařízení připraveno k práci / --- = ostaní stavy)
  Ve volbě Servisní - Status na záložce Instalace jsou nyní čtyři okénka, označená : Flash disk / Externí disk / Disketa / Jiné medium. Zkontrolujte, zda jsou v okénkách uvedena správná písmena Windows. Pokud ne, vložte (s pomocí nabízeného seznamu písmen přicházejících v úvahu)
  • písmeno Windows, pokud chcete zařízení používat
  • mezeru (ponechte prázdné okénko), pokud nechcete zařízení používat
  • u FlashDisku, není-li definován, není mezera, ale znak ?, protože by být definován asi měl být
  • do všech menu, kde se provádí výběr paměťového zařízení byla přidána volba Změnit označení, která dělá to samé, aniž byste museli do volby Servisní
  Poznámky k používání paměťových karet
  • u některých počítačů už nejsou mechaniky pro klasické diskety 3,5"
  • místo toho mají PC úložiště paměťových karet různých typů
  • MAUS s paměťovými kartami pracoje v principu stejně jako s FlashDiskem
  • MAUS disketu 3,5" považuje již jen za náhradní medium
  • za hlavní považuje FlashDisk
  • úložišť paměťových karet může být na jednom počítači více (pro karty různého typu a kapacity)
  • dostávají písmena od "D:" výše podle sestavy počítače a momentálního obsazení portů

  evidence zdrojů financování (dotace) na celý rozsah účtové osnovy

  Nově byla zavedena možnost evidovat symbol dotace u kteréhokoli rozvahového účtu. Ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2011- Analytika může být ve sloupci Fi :
  • prázdné okénko - symbol dotace se při účtování dokladu nepoužívá (dosavadní stav)
  • uvedeno písmeno (symbol dotace) - při účtování dokladu se zpřístupní okénko údaje Fi , kde se nabídne příslušné písmeno
  • uveden znak * (hvězdička) - při účtování se zpřístupní údaj Fi", kam lze napsat konkrétní písmeno dotace, nebo ponechat znak * v případě, že na účtu se v některých případech dotace eviduje a v jiných případech ne
  Ve výstupních sestavách prezentujících účetní položky (hlavní kniha, výpisy z účtů) je evidovaný symbol dotace uváděn u všech účtů, kde byl evidován. V sestavě Uzávěrka - Tisk sestav - Financování - Jednotlivé dotace je nyní rozlišováno, zda se výstupy mají týkat:
  • klasifikovaných účtů - tj. jen účtů třídy nákladů a výnosů s rozpočtovou klasifikací v řazení podle paragrafů, položek a účtů (jako dosud)
  • všech účtů - nově zahrne všechny účty, které mají evidován symbol dotace Fi. Tuto sestavu lze zhotovit jen v řazení SE - AE

  obraty po měsících

  Nově lze ve volbě Výsledky - Stavy a výpisy - Obraty po měsících - .. - Sumář vygenerovat sestavu, která prezentuje obraty zvoleného účtu (výběru účetních položek) po měsících od počátku roku do zvoleného měsíce. Obvyklý způsob zadání je Sumář. Po kontrolu lze zhotovit sestavu Detail prezentující v detailu z čeho se sumární hodnota skládá. V této souvislosti bylo mírně upraveno menu volby Stavy a výpisy :
  • Běžný měsíc s přenosem - obraty běžného měsíce s přenosy min.období
  • Roční obraty - v detailu od-do zvoleného dne
  • Obraty po měsících - výše zmíněná nová sestava
  • Saldokonto - obraty saldokontního účtu v běžném roce

  pro Zlínský kraj

  Tento kraj si přeje, aby se ve výkazu A.10. Nakládání s rozpočtovými prostředky (dříve Příloha) v řádku "08. Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC" vykazoval napevno stav analytického účtu 416/320 FRM - Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele. Obecně se používá analytika ze syntetiky 403. Řešení je prozatím děláno natvrdo. Tedy tak, že pro uživatele ze Zlínského kraje se zůstatek účtu 416/320 natvrdo promítne nejen do výkazu o Investicích, ale i do výkazu A.10. V účtovém rozvrhu se toto prozatímní řešení neprojevuje, to znamená, že uživatel nemůže toto řešení nijak ovlivnit.
  Pokud by také váš krajský úřad v současnosti řešil podobné problémy s účtováním transferů investičních dotací, informujte nás prosím.

  NOVINKY verze 11.09 7.7.2011

  účetní výkaz Příloha - FKSP

  tento výkaz má v sobě chybu
  • když jej na MFČR definovali, zapomněli na jeden řádek
  • v rámci sekce A.II Tvorba fondu chybí ten nejdůležitější zdroj a to základní příděl
  • jsou tam další tři zdroje, které ale většina organizací vůbec nemá
  v roce 2010 nás všichni bobardovali - co s tím
  • účetní výkazy obecně pracují tak, že součtové řádky jsou skutečným součtem dílčích řádků
  • neexistuje, že by součtový řádek měl jinou hodnotu, než dávají řádky, které se do něj součtují
  • to je základní pravidlo výkazů
  • proto bylo nutné u FKSP základní příděl nacpat do jednoho z dílčích řádků
  • my jsme doporučovali řádek 3. Peněžní a jiné dary určené do fondu
  • což sice není základní příděl, ale je to z těch tří řádek ten nejlepší
  • jiné softwarové firmy postupovali úplně stejně, jen možná doporučili jiný řádek
  v roce 2010 to na CSÚIS i na všech krajích akceptovali
  stejně tak i za 1Q.2011 vyjma Ústeckého kraje
  • možná to bylo tím, že si tu chybu výkazu nikdo z nich ani neuvědomil (čemuž bych docela věřil)
  • až teď si jediný Ústecký kraj vymyslel originální řešení
  • popřít princip tvorby účetních výkazů
  • prostě ať částku základního přídělu vyčíslíte rovnou do součtového řádku a v těch dílčích ať nic není
  • KÚ si to vyhodnotil tak, že ony tři dílčí řádky znamenají z toho (ve vztahu k sumárnímu řádku Tvorba fondu)
  řešení
  Když nějaký KÚ chce něco individuálně jinak, musíme my na to reagovat standardně. Upravit software. Proto :
  Tam, kde KÚ akceptoval naše řešení (neohradil se proti němu = všechny kraje mimo Ústeckého)
  • ponechte vše do konce roku 2011 beze změny
  • případně se zeptejte na KÚ, zda o problému vědí a jak se na to tváří
  Ústecký kraj
  • po instalaci verze 11.09
   • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2011 - Analytika
   • u účtu 412/110 FKSP - Základní příděl
   • uveďte do sl. Výkazy místo stávajícího FA23 kód FA20 (na posledním místě je číslice nula!)
  • při zpracování výkazu F.A. FKSP
   • se v tabulce výkazu objeví pomocná položka A.II.x. Základní příděl
   • je zvýrazněná šedou barvou
   • do položky je načten obrat účtu 412/110
   • položku lze, jako každou jinou, v případě nutnosti ručně opravit
   • položka je přičtena do součtové položky A.II. Tvorba fondu
  • při tisku a při exportu výkazu F.A. FKSP
   • je pomocná položka A.II.x. vynechána
   • takže výkaz obsahuje, jak si vyhláška žádá, pouze tři podpoložky F.A.II.1.-3.
   • a položku FA.II., která však není jen součtem těchto podpoložek
  • potřebujete-li, můžete takto znovu vytvořit výkazy i za 1Q.roku 2011

  možnost odeslat kopii do trezoru přímo bez prostřednictví poštovního SW

  Máte-li problém při odesílání dat přes poštovní SW, lze je nově odeslat tzv. přímo, přes Internet. Na konci celé akce Uzávěrka-Kopie do trezoru-E-mail->Expert se MAUS zeptá na způsob odeslání a nabízí dvě varianty:
  - poštovní software = stávající způsob
  - přímo přes Internet = zprávu ihned odešle a úspěšné předání do sítě ohlásí. Pokud ohlásí nezdar, můžete to zkusit znovu přes poštovní SW

  disky / adresáře

  Při každé akci, kde se pracuje s diskem (adresářem) se MAUS dotazuje na způsob a nabízí dvě možnosti:
  - Standard = navžený disk (adresář/soubor) jen schvalujete
  - Jiná volba = postupně sami vybíráte : 1. disk (zařízení) / 2. adresář /3. soubor

  komprimace souborů typu .ZIP v 64-bitové verzi operačního systému

  Nově se práce se ZIP soubory (vytváření kopie do trezoru / obnova dat z ní) obsluhují freewarem 7za.exe, který dokáže pracovat i v 64-bitovém opearčním systému.

  síťová verze - importovat doklady může i vedlejší účatní

  Na přání byla odblokována možnost importovat dávky účetních dokladů z počítače vedlejšího účetního. Přitom dosavadní možnost provádět import z počítače hlavního účetního zůstává zachována.
  Pozor
  Je nutno předejít možnému konfliktu tím, že se účetní vzájemně domluví. Ideální, když vedlejší importuje, tak hlavní nepracuje.


  NOVINKY verze 11.08 20.4.2011
  výkazy - hodnoty "minulého období" v Kč
  • dne 13.4.2011 zveřejnilo CSÚIS, že lze uvádět ve výkazech hodnoty "minulého období" v Kč
  • dosud to šlo jen v tisících Kč doplněných o 000,00
  • díky tomu vznikaly odchylky zaokrouhlení a hlavně různosti vycházející z toho, co se udělalo s rozdílovým zbytkem (kam se umístil)
  • KÚ kraje Pardubického požaduje aby ve výkazech za 1Q/2011 bylo minulé období v Kč
  • nyní je ve funkci Uzávěrka-Účetní výkazy-Výkazy pro kraj-
  • navíc umístěn dotaz Minulé období s možnostmi:
  • Tisíce Kč doplněné 000.00 (původní systém)
  • Kč na dvě desetinná místa (nově povolený)
  • volbu Kč na dvě desetinná místa použijí v kraji Pardubickém a případně v dalších, pokud si to jejich kraj vyžádá
  • pro zjednodušení ovládání programu jsme vypustili možnost, tisku výkazů 2011 s tisící Kč ve sloupcích běžného období

  NOVINKY verze 11.07 15.4.2011
  DPH - dlužníci v insolvenčním řízení
  • Účtování opravy výše daně / nároku na odpočet u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení §44 a §46 podle aktuálního výkladu zákona
  • do číselníku DPH byly automaticky přidány kódy DPH
   • 212- 1 - Oprava daně u pohl.v insolv.řízení - věřitel - základní ->ř.33
   • 217- 2 - Oprava daně u pohl.v insolv.řízení - věřitel - základní ->ř.33
   • 312-40 - Oprava daně u pohl.v insolv.řízení - dlužník - základní ->ř.34
   • 317-41 - Oprava daně u pohl.v insolv.řízení - dlužník - základní ->ř.34
  • příklad účtování opravy daně (přijat daňový doklad umožňující snížení daně o 200,00 Kč):
   • 602/312 : -1000,00 (jsme věřitel - dlužník je v insolvenci)
   • 343/312 : -200,00 (jsme věřitel - dlužník je v insolvenci)
   • do Přiznání se započítá
   • řádek: 1 / základ : -1000,00 /daň: -200,00 (snížení základu i daně)
   • řádek: 33/ daň: 200,00 (doplňující údaj (kladné číslo))
   • řádek: 62/ daň: -200,00 (snížení daně)
   • hodnoty se do řádků 33 (s kódem 312,317) a 34 (s kódy 212, 217) Přiznání se dostanou automaticky
  Účetní výkazy- (v názorech na metodiku výkazových kontrol se KÚ stále v několika bodech liší):
  • rozvaha - Hospodářský výsledek - minulé období"
   • v Rozvaze se údajně vykazuje v položce C.III.1.
   • pokud váš kraj požaduje tuto hodnotu uvést v položce C.III.2 tak ji z řádku 1 vyho´dte a zapište do tohoto a pak dejte -F7 Přepočítat-
   • na tuto částku se porovnává výkaz zisku a ztráty (položka B.VI.4. součet hlavní + hospodářská činnost)
   • je-li toto číslo z důvodu zaokrouhlení jiné provede MAUS automatické vyrovnání s Rozvahou
   • upravuje se ve sl. 3 VZZ na hodnotu v Rozvaze, která se nemění
   • proto musí být Rozvaha zpracována dříve než Výkaz zisku a ztráty
  • výkazy A.5., F.A., F.F., F.D, "Stav k 1.1" nelze uvést hodnotu "minulého období" zaokrouhlenou na tisíce tak, jak je v Rozvaze
   • zase by nesouhlasil výpočet konečného zůstatku "Stav ke dni"
   • je-li je v kontrole "Mezivýkazových vazeb" vyčíslen rozdíl s poznámkou "stav = T odchylka je v toleranci", lze výkaz v této podobě odevzdat
  • výkazy C.4 - do stavu k 31.3. se nezapočítával počáteční stav (jen obrat)


  NOVINKY verze 11.06 11.4.2011 13:00
  Opravuje problém vykazování hospodářského výsledku minulého období. Ten má být vykázán v položce C.III.1./2 a nikoli v C.III.2./2, kam jej umisťovala předchozí verze.

  NOVINKY verze 11.05 11.4.2011
  Opravuje
  • ve Výkazu zisku a ztráty
   • chybu při načítání údajů "minulé období" z dokladu -00- ročních obratů 2010
   • a při sesouhlasení hospodářského výsledku minulého období s Rozvahou.
  • výkazy G.Stavby a H.Pozemky
   • automatické sesouhlasení na příslušné položky Rozvahy ve sloupci "minulé období"
  • rozlišili jsme nově stav výkazu
   • ve funkcích F3 Kontrola vazeb a F4 Export výkazů spouštěných při zobrazeném Šanonu výkazů
   • T = tolerovaná odchylka vzniklá v důsledku výjimky "minulého období" v roce 2011 (až do verze 11.04 jsme tyto odchylky nehodnotili)
   • výskyt těchto odchylek bude zaručeně tolerován ve výkazech pro CSÚIS,
   • ale zda se tomuto pojetí přizpůsobí i automatické kontroly na všech krajích se teprve dozvíme
   • většina krajů začala kontrolovat výkazy rovnou "naostro" až 8.4.2011
  • funkce rozpisu odpočtu neuplatněného DPH v důsledku krácení
   • pokud jste již vytvořili doklad -0X Přizn.krácených odpočtů- za 1.Q 2011
   • zrušte ho a použijte znovu funkci DPH – Přiznání k DPH – Rozpis krácených odpočtů k vytvoření správného dokladu


  NOVINKY verze 11.04 7.4.2011 16:30
  Oprava generování účetního výkazy Zisky a ztráty.
  • chybně se generoval sloupec minulé období
  • místo stavu roku 2010 se uváděl součet roků 2010 a bohužel i roku 2009
  • to u uživatelů, kteří převedli data do nového roku z dat loňského roku
  • problém budou mít jen ti, kteří si ve verzi 11.03 již vytvořili výkaz ZaZ
  • ti si jej v nové verzi budou muset vygenerovat znovu

  NOVINKY verze 11.03 7.4.2011

  1. Účetní výkazy příspěvkových organizací v roce 2011

  • změny reagují na tzv. „opravné balíčky XML schémat č.9 - 11, které vydalo MFČR .
  • všech úrovních se nově pracuje s daty v hodnotách „koruny s přesností na dvě desetinná místa“ (koruny a haléře).
  • v MAUS je ponechaná možnost zaokrouhlení na „Celé tisíce“ pro případ, že by některý krajský úřad chtěl navíc
  • veškeré datumy se uvádějí ve formátu "RRRR-MM-DD"
  • princip zpracování výkazů (zhotoven, export, šifrování, odeslání do CSÚIS) zůstává stejný jako dříve
  • dosazování tzv. obálek provádí MAUS automaticky podle krajem užívaného typu sběru
   • v krajích Liberecký, Pardubický, Jihočeský, Vysočina, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský se sjednocuje sběr do systému GORDIC nově nazývaný „XML“ (automat E-mailového systému krajského úřadu je nastaven na formát s hlavičkou Předmět = „WinVYK25 ....“ (další parametry v hlavičce zůstávají stejné).
   • v kraji Ústeckém, Královéhradeckém a Plzeňském je prozatím předpokládán systém sběru podobný jako loni (FENIX - "XML-1" s obálkou "Message" ).
   • v kraji Středočeském a Jihomoravském je prozatím předpokládán systém sběru podobný jako loni (MÚZO - "JASU").
   • v kraji Karlovarském a v Hl.m.Praze se prozatím předpokládá stejný princip sběru jako loni
  • Ve fázi exportu výkazů tedy rozlišujeme 4 varianty
   • XML-C = XML do CSÚIS (obálky "Envelope" a "Message")
   • XML-1 = XML na krajský úřad do FENIX (s obálkou "Message")
   • XML = XML na krajský úřad do GORDIC (bez obálky)
   • JASU na krajský úřad do sběru MÚZO
  • Ve fázi zpracování a tisku výkazů rozlišujeme pouze dvě varianty
   • XML - pro CSUIS i pro krajský XML (výkazy lze spočítat pouze jednou)
   • JASU - pro krajský sběr MÚZO.

  2. Změny v účetní evidenci k DPH od 1.dubna 2011

  • Dnem 31.03.2011 končí „přechodné období“ definované DS při MF ČR.
  • Přestávají platit výjimky uvedené v „Informaci k novému přiznání k DPH od 1.1.2011“ zveřejněné na webu MF ČR.
  • Přiznání k DPH za 1. čtvrtletí 2011 (nebo za měsíc březen 2011) se zhotoví a odešlou způsobem známým z dosavadní praxe.
  Dnem 1.dubna 2011 počínaje
  • Používá se formulář „Přiznání k DPH“ v podobě zavedené od 01.01.2011 (25 5401 MFin 5401 - vzor č.17).
  • Při jeho vyplňování je nutno postupovat podle „Pokynů k vyplnění přiznání k DPH“ (25 5412 MFin 5412 - vzor č.13).
  • Při účtování v programu MAUS se používají stejné kódy DPH jako doposud

  Datum nároku na odpočet

  • S položkami na vstupu (Základ odpočtu a nárok na odpočet daně) se pracuje odlišně, než doposud.
  • Zavádíme termín „Datum nároku na odpočet“, kam se uvádí datum, ke kterému Vznikl nárok na odpočet podle novely zákona o DPH.
  • Nárok se uplatní v přiznání za to období DPH, do kterého datum nároku patří.
  Zápis data nároku na odpočet.
  • U položek účtovaných přímo v MAUS se do „Data nároku na odpočet“ automaticky dosadí „Datum účetního případu“.
   • Při účtování položky může být „datum nároku“ upraveno.
   • Pokud úprava směrem dozadu posune datum nároku mimo běžné účetní období, MAUS upozorní, že úprava se jeví nekorektní.
  • U položek získaných importem z programu ALEXO je datum nároku převzato z evidence faktur došlých, kde si jej určí uživatel.
  • U položek převzatých z programu POKLADNA je to datum pokladního dokladu obvykle shodné s datem účetního případu.

  Zálohový a vypořádací koeficient se mění na procentní

  Od 1.4.2011 se mění formát zálohového a vypořádacího koeficientu (dosud v rozmezí 0.00 - 1.00, zaokrouhlováno nahoru) na procentní tvar (tři celá a dvě desetinná místa, rovněž zaokrouhlováno nahoru). Např. zálohový koeficient do 31.03.2011 je 0,74 od 01.04.2011 to bude 74,00 % . Hodnotu si MAUS upraví automaticky po změně na verzi 11.03 k datu 30.04.2011 (přiznání za 3/2011 bude počítáno postaru). Zálohový koeficient bude od 01.05.2011 možno upravit ve STATUS ručně, na konci roku 2011 se vypořádací koeficient už spočítá správně.

  EPO

  Přiznání k DPH ke dni 25.04.2011 (postaru) i ke dni 25.05.2011 (ponovu) bude možno ve verzi 11.03 podat elektronicky na portál Daňové správy pomocí webové funkce Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011 (EPO2). Změny formátu XML nutné k odlišnému zpracování některých údajů v EPO budou realizovány automaticky v termínech vyhlášených daňovou správou. Věříme, že verze MAUS 11.03 potřebné změny rovněž automaticky akceptuje. Potřebnou zkoušku nemůžeme realizovat dříve, než celý systém EPO přejde na nový způsob, což bude okolo 01.05.2011. Podle výsledku zkoušky vydáme či nevydáme opravnou verzi MAUS.

  Výkaz Příloha

  Původní praxe pro generování výkazu byla, že MAUS tvrdě hlídal logiku tohoto výkazu podle požadavků CSÚIS. Proto do něj nepouštěl některé analytiky, byť si je uživatel v účtovém rozvrhu označil (ve sloupečku výkaz) , že do něj spadat mají. Teď to bude obráceně. Budete-li se snažit umístit v účtovém rozvrhu nějaký podivný účet do tohoto výkazu příloha, MAUS na to zareaguje varovným hlášením. Budete-li však trvat na svém, analytika bude do výkazu zahrnuta (na vaši odpovědnost). U analytik účtu 672 lze tedy uvést i kódy "P09" - "P15", které byly dosud "vyhrazeny" pro účet 671.

  účet 403

  Organizace, které byly v účetním období 2010 příjemcem investiční dotace od zřizovatele (ÚSC) a ve vazbě na tehdy platné předpisy tyto dotace vykázaly na účtu 403, musí před zpracováním výkazů vynulovat počáteční stav účtu 403 a zůstatek vykázat na účtu 401. Pokud uvedenou operaci neprovedete, objeví se počáteční zůstatek 403 v Rozvaze "minulé období", kde bude vyhodnocen jako chyba a ve výkazu A.10. v řádcích 01-08,21 ve sl. "Stav ke dni", což nevypadá pěkně.


  NOVINKY verze 11.02 17.2.2011

  DPH

  legislativa
  • ve středu 8.2.2011 Poslanecká sněmovna odhlasovala novelu zákona o DPH s účinností od 1.4.2011
  • teď ji jen musí podepsat prezident
  • daňová správa MF ČR období od 1.1.2011 do 1.4.2011 označuje jako "přechodné období"
  • teprve 8.2.2011 byla zveřejněna struktura souboru XML pro EPO
  • a dne 11.2.2011 byl otevřen portál EPO DS MF ČR pro doladění vstupu nového formuláře (DPHDP3)
  nový formulář Přiznání k DPH
  • používá se nový formulář 25 5401 MFin 5401 - vzor č.17)
  • podmínky vyplňování jsou na webu www.MFCR.cz - Informace k novému přiznání k DPH od 1.1.2011.
  • používají se prakticky stejně kódy DPH jako loni i když se odvolávají na jiné řádky formuláře než loni
  • Kód ř10 ř11 Kód ř10 ř11 Kód ř10 ř11 Kód ř10 ř11 Kód ř10 ř11
   210 01 01 410 20 20 310 40 40 320 44 43 531 50 50
   215 02 02 420 20 20 311 40 40 321 44 43 540 51 51
   220 03 03 430 22 22 315 41 41 325 45 44 
   225 04 04 425 23 23 316 41 41 326 45 44 600 62 61
   260 07 07 460 24 24 340 42 42 390 47 46 730 63 62
   265 08 08  341 42 42 380 47 46 750 64 63
   255 09 09 810 30 30 345 43 42 395 48 47 753 65 64
   270 11 12 815 31 31 346 43 42 396 48 47 754 66 65
   275 12 13      780 67 66
  • a některé kódy se v přechodném období používají jinak než je uvedeno ve formuláři (viz. )
  v přechodném období se používají jinak než je uvedeno ve formuláři
  Kód ř10 ř11 význam poznámka
  230 05 05 Přijetí služby s místem plnění podle §9/1 od - základní uvede se hodnota plnění dle nových pokynů k vyplnění, neuvede se daň z poskytnuté úplaty (zálohy)
  235 06 06 osoby registrované k dani v jiném čl.státě - snížená
  280 10 10 Režim přenesení daňové povinnosti - odběratel - základní sazba uvede se daň z dodání zlata ve zvláštním režimu § 92a/2
  285 11 11 Režim přenesení daňové povinnosti - odběratel - snížená sazba prozatím se nepoužije
  450 21 21 Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném čl.státě § 102/1 uvede se hodnota plnění dle pokynů k vyplnění
  470 - 25 Režim přenesení daňové povinnosti - dodavatel uvede se hodnota dodání zlata ve zvláštním režimu § 92a
  440 25 26 Ostatní uskut.plnění s nárokem na odpočet podle nových pokynů - bez hodnoty zlata ve zvl.režimu
  370 46 45 Korekce odpočtů daně - základní v plné výšiúdaj o odpočtu daně na vstupu při změně režimu § 74
  371 46 45 - základní krácený odpočet
  375 46 45 - snížená v plné výši
  376 46 45 - snížená krácený odpočet
  395 48 47 Hodnota pořízeného majetku vymezeného - v plné výši hodnota pořízeného majetku vymezeného § 78 - ke zjištění lze použit funkci MAUS "Označení pořízení vymezeného majetku"
  396 48 47 - krácený odpočet
  520 51s 51b Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu § 76 odst.4 - ke zjištění lze použít funkci MAUS "Označení plnění nezapočítávaných do koeficientu"
  550 52 52 Část odpočtu daně v krácené výši zálohový koeficient (0.00 - 0.94 nebo 1.00) a automaticky vypočtená část odpočtu v krácené výši jako v r.2010
  560 53 53 Vypořádání odpočtu daně jen v posledním období registrace, jinak se v přechodném období neuvádí nic)
  570 60 60 Úprava odpočtu daně podle nových pravidel v posledním období registrace se uvedou hodnoty uváděné v r.2010 na ř.60 a 61, jinak se v přechodném období neuvádí nic
  580 - 60 Úprava odpočtu daně a vyrovnání podle pravidel roku 2010
  820 - 32 Dovoz zboží osvobozenýprozatím se nepoužijí
  830 - 33 Oprava výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení - věřitel
  835 - 34 Oprava výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení - dlužník
  export dat do EPO
  • EPO=Elektronické podání na web portál Daňové správy MF ČR
  • funguje podobně jako vloni
  • MAUS vás vyzve k uložení dat do adresáře C:\DPH-EPO
  • soubor typu .xml obsahující data je nazván podle konvence DPHDP3_CZ12345678_RRRRMM.xml
  • kde DP3 je formulář pro rok 2011 (v roce 2010 se používal DP2
  • CZ12345678 = vaš DIČ
  • RRRRMM = je rok a měsíc podání, např. "02" (pro měsíc), či "03" (pro 1.kvartál)
  podání přes datovou schránku
  • pro tyto účely si předem vytvořte na disku svého počítače pomocný adresář (např. "C:\Datova_schranka_DPH")
  • a určete si konvenci, jak budete označovat sem ukládané soubory .pdf (např. "PriDPH_201101")
  • zvolíte F5-Tiskni - Přímo a jako tiskárnu zvolte PDFCreator
  parametry funkce Uzávěrka-Daňové výstupy-DPH-Přiznání k DPH
  • Daňový subjekt = Právnická / Fyzická osoba
  • Období DPH = Měsíční / Kvartální
  • Část období - Ne / Ano = pouze v případě zkrácení období (od-do včetně)
  • Typ přiznání = Řádné= v termínu / Řádné opravné =nahradí předchozí řádné / Dodatečné= po termínu / Dodatečné opravné
  • Řádné a Řádné : načítá do formuláře všechna data dle zdanitelného plnění
  • Dodatečné a Dodatečné: nabídne prázdý formulář, do něhož údaje zapíšete (po vyplnění přes F4 je nutno přepočítat )

  jiné

  • Výsledky - Inventura účtu umožněn tisk i na více stránek
  • formulář Přiznání k DPH lze tisknout ve 2 variantách tiskových
  • Arial (proporcionální písmo - jako dosud) (standard)
  • Courier (stejná šířka všech písmen)
  • volba fontu je na vašem vkusu

  NOVINKY verze 11.01 28.1.2011

  změny ve výkaznictví od 1.1.2011

  legislativa
  • dne 23.12.2010 vyšla vyhláška 435/2010 Sb , která novelizuje vyhlášku 410/2009 Sb. o účetnictví vybraných účetních jednotek
  • mezi ně patří příspěvkové organizace zřízené regionálními úřady (krajskými úřady, obcemi atp.)
  hodnoty výkazů
  • vyhláškou 435/2010 je stanoveno vykazování hodnot v korunách a haléřích
  • to platí pro rok 2011 (tedy poprvé za 1.Q 2011)
  • proto MAUS nabízí jako standard Bez zaokrouhlení (pro KÚ i CSÚIS)
  • bude-li se váš KÚ řídit standardy, nemusíte generovat výkazy 2x
  výkazy Peněžní toky a Přehled změn vlastního kapitálu
  • tyto výkazy sestavují jen ty jednotky, splňující souběžně 4 podmínky:
  • zřizovatel rozhodl, že účtují v plném rozsahu
  • jejich aktiva jsou vyšší než 40 mil. Kč
  • jejich roční obrat je vyšší než 80 mil Kč
  • a těchto hodnot dosahují jak v roce 2010 tak i v roce 2010
  • přesto je vytvoření výkazů v MAUS stále možné
  minulé období
  protože u některých výkazů se vykazuje sloupec Minulé období, tak při uzávěrce roku 2010 vznikne doklad druh 00 - Roční obrat minulého roku, který v sobě potřebné údaje uchovává

  změny Českých účetních standardů

  • na WEBu www.mfcr.cz > Účetní reforma > Právní předpisy jsou k disposici České účetní standardy 701 - 707 platné v roce 2011.
  • ve spuštěném SW MAUS jsou informace z WEBu MFČR dostupné funkcí SERVISNÍ - Internet - Právní předpisy 2011
  • doporučujeme je vytisknout a prostudovat
  • významná změna se týká standardu č. 703 - Transfery
  • ta přináší změnu názvosloví a terminologie (ve výkazech i v názvech účtů)např.:
  • zejména jde o účty 346, 347, 348, 349 , 671 a 672
  • nově ústřední rozpočty namísto státní rozpočet
  • nově územní rozpočty namísto rozpočet ÚSC
  • nově transfery namísto dotace, či nezpochybnitelné nároky

  změna zákona o DPH a související změny v účtování DPH

  situace
  V současnosti (25.1.2011) známé informace k novele zákona o DPH jsou uvedeny na webu MFČR:
  • www.mfcr.cz > Česká daňová správa > Legislativa a metodika > Novela zákona o DPH 2011
  • www.mfcr.cz > Česká daňová správa > Daně a poplatky > Daně > Daň z přidané hodnoty > Daňové přiznání > Informace k novému přiznání k dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2011
  • novela je ve schvalovacím řízení a její účinnost je přesunuta až na 1. dubna 2011
  • přesto má být od 1.1.2011 povinné používán nový formulář "Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 - vzor č.17)"
  • ve spuštěném SW MAUS jsou informace z WEBu MFČR dostupné funkcí SERVISNÍ - Internet - Novela zákona o DPH 2011 / Přiznání k DPH 201
  • dosud nejsou známy nové struktury XML pro EPO (elektronické podání)
  provizorní řešení
  • MAUS 11.01 obsahuje nový číselník kódů DPH pro účtování
  • umožňuje účtovat s DPH v přechodném období leden - březen 2011 s výstupem do nového formuláře
  • nový formulář za 01-03/2011 bude možno vytisknout
  • jakmile budou se strany DS MFČR zveřejněny potřebné informace, bude uvolněna změnová verze MAUS pro EPO v nové podobě
  používané kódy
  • MAUS dál používá stejné "kódy DPH" jako v roce 2010
  • nové potřebné kódy pro nové rubriky Přiznání k DPH:
  • 280 10 Režim přenesení daňové povinnosti - odběratel - základní sazba
  • 285 11 Režim přenesení daňové povinnosti - odběratel - snížená sazba
  • 470 25 Režim přenesení daňové povinnosti - dodavatel
  • 820 32 Dovoz zboží osvobozený
  • 830 33 Oprava výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení - věřitel
  • 835 34 Oprava výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení - dlužník
  • zrušené kódy (již nepoužívané):
  • 240 01 Dodání zboží (do roku 2008) - základní (nyní 210)
  • 245 01 Dodání zboží (do roku 2008) - snížená (nyní 215)
  měsíc nároku na odpočet
  V novele zákona o DPH je navržen způsob evidence nároků na odpočet vycházející z "data přijetí faktury" s posunem nároku až na měsíc následující po měsíci přijetí faktury. Zda, odkdy a jak bude toto pravidlo uplatňováno, není dosud jasné. Pro nás z toho vyplývá nutnost pečlivě v účetních položkách evidovat kromě dnes ostře sledovaného "data zdanitelného plnění" i "datum přijetí faktury" určující měsíc, ve kterém bude možno nárokovat vrácení odpočtu.

  typ přiznání
  • přiznání k DPH bude v r.2011 možno podat jako: Řádné / Řádné opravné / Dodatečné / Dodatečné opravné
  • řádné se vykazuje z účetních údajů s výsledkem na ř.64 nebo 65
  • dodatečné v rozdílových částkách dodatečně zjištěných plnění a odpočtů s výsledkem (+ -) na ř.66.

  typový rozvrh roku 2011

  Typové rozvrhy roku 2011 v sobě podchycují změny podle vyhlášky 435/2010. Od typových rozvrhů roku 2010 se liší v těchto bodech:
  • jsou vypuštěny účty: 155 / 166 / 573 / 574 / 673 / 674
  • ve Výkazu zisku a ztráty jsou zrušeny položky:
  • A.III.3. Náklady na nároky na prostředky státních fondů
  • A.III.4. Náklady na ostatní nároky
  • B.IV.3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů
  • B.IV.4. Výnosy z ostatních nároků
  • jsou zapracovány změny obsahu / názvů syntetických účtů a položek výkazů související se změnou účetního standardu č.703 - Transfery
  • podobné změny na úrovni analytiky jsou v kompetenci krajských úřadů
  • účty, ve kterých se změnil název, jsou v účtovém rozvrhu 2011 označeny žlutou barvou.

  jiné změny

  Byly převedeny na široký formát (A4 naležato) a opraveny sestavy Uzávěrka - Tisk sestav - Financování - Dotace a zdroje - Jednotlivé dotace (označení složených dotací ČR+EU / přidán sloupec Prvotní doklad ). Uzávěrka - Tisk sestav - Financování - Jednotlivé dotace - Deník dotace (řazení podle "data účetního případu" či "prvotní doklad " )..


  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky ___novinky verze 10.xx

  můžete si stáhnout PDF soubor
  novinky verze 10.15-10.24 verze 10.15-10.24 maus1015.pdf
  novinky verzí 10.xx novinky maus1007.pdf
  postupu zpracování v krajích (PDF) soubor kraj
  JASU ma1011JA.pdf Středočeský, Plzeňský a Jihomoravský
  GXML ma1011GX.pdf Jihočeský / Liberecký a Pardubický
  XML-1 m1011XM1.pdf Ústecký a Královehradecký
  XML-2 m1011XM2.pdf Olomoucký
  XML-C m1011XMC.pdf pro export do CSÚIS

  verze 10.24 18.1.2011
  výkazy typu GXML pro KÚ které byly v korunách, měly chybně uvedený řád (kraje Jihočeský, Liberecký, Pardubický, Moravskoslezský, Zlínský)

  verze 10.23 12.1.2011
  • výkaz Příloha A.10. Vztahy k rozpočtu, řádek 21
  • do řádku 21 patří účet 403 (obvykle s analytikou 90 - 99), který má v účtovém rozvrhu ve sl. Výkaz kód P21
  • ve vyhlášce 410 nebyl uveden účet (uvedeno AÚ ***), proto došlo k záměně s účtem 673
  • opraven výstup sestav Stav a výpis účtu pro případy, kdy se jedná o účet s cizí měnou
  • sestavy s měnami a kursy měn lze zhotovit jen v rámci výběru Celý rok
  • v průběhu roku 2011 možnosti práce s valutami rozšíříme

  verze 10.22 7.1.2011
  POZOR ! Nově mezi kontrolované údaje ve výkazech na CSÚIS přibyla i e-mail adresa. Nebudete-li mít vyplněny následující údaje, pak CSÚIS vaše výkazy nepřevezme. A proto ani MAUS nepovolí generování výkazů, dokud nejsou všechny uvedené údaje vyplněny.
  jméno a příjmení uživatelské číslo e-mailová adresa telefonní číslo
  Anna Chladná 1000012345 a.chladna@skola-zivota.cz 123456789
  Další změny:
  • doladění připojení textové informace (komentáře) do souboru XML výkazu Příloha odesílaného do CSUIS
  • opravena drobná textová chyba ve formuláři Příloha A10 - položka 20 (AÚ 673)

  verze 10.21 29.12.2010
  zapracování 7.opravného balíčku MFČR k odesílání výkazů na CSÚIS
  výkazy: Peněžní toky a Změna vlastního kapitálu

  verze 10.20 26.8.2010
  • 1.elektronické podání Přiznání k DPH
  • 2.lze tisknout všechny stránky, či jen liché, či sudé
  • 3.výkazy: A.4. Podrozvahové účty + G. Stavby + H. Pozemky : v 2010 není nutno vykazovat "minulé období" = MAUS jej tedy nepočítá
  • 4. F.D. Rezervní fond : přidáno automatické vyrovnání na saldo položek Rozvahy C.II.3.+C.II.4.
  • 5.ve Výkazu zisku a ztráty je vyřešeno nulování některých problematických položek, které mohou způsobovat problémy
  • 6.kraje Zlínský a Moravskoslezský : organizace těchto krajů mohou předávat data ve formátu 56Dg měsíčně na Automat KÚ a současně po ukončení kvartálu zpracovat, vytisknout a případně i odeslat na KÚ čtvrtletní výkazy dle vyhlášky 410/2009.

  verze 10.19 31.7.2010
  pracovní meziverze

  verze 10.18 16.7.2010
  • vyrovnání rozdílů : které vznikají při zaokrouhlení výkazů se automaticky vyrovnávají na Rozvahu. Možno isknout výkazy před i po uplatnění automatického vyrovnání.
  • 2 možnosti spuštění "Šifrování": Ve volbě menu Servisní - Internetové akce -Šifrovací utilita CSÚIS buď zadáním cesty k volanému programu (Cíle) na PC, či jako webové aplikace z www.mfcr.cz
  • výkaz A.5. Podrozvahové účty: Provádí se automatické vyrovnání podle vnitrovýkazové vazby uplatněné v programu Fénix (XML-1)
  • Vysočina: Náhle požaduje Rezortní výkaz výnosů a nákladů. Proto musíte exportovat v systému JASU.
  • Olomouc: Jako jediný vyžaduje vynulované hodnoty minulých období ve výkazech. Napočtená minulého období ve výkazech ručně z klávesnice vynulujete a pak stiskem F7 nechte „Přepočítat".


  verze 10.17 9.7.2010
  opravuje předchozí verze 10.16 a to konkrétně chybu při exportu měsíčních obratů Gordic 56Dg (chyba č.1.).

  verze 10.16 7.7.2010
  • zaokrouhlování už jen 2způsoby : Bez zaokrouhlení (KÚ v GXML, či JASU) / Celé tisíce (ostatní KÚ = XML-1,XML-2,XML-3 a JASU, i v XML-C pro CSÚIS. Tisíce se dvěma desetinami zůstává v MAUS pro případ změny
  • WEB pro CSÚIS nově na https://portal4.statnipokladna.cz
  • PO zřízené někým jiným než KÚ (např. ZŠ zřizená obcí) musí upřesnit v úvodu exportu výkazů rozsah účetnictví předepsaný zřizovatelem (plný/zjednodušený)
  • Peněžní toky a Změny vlastního kapitálu lze zpracovat pro oficiální i interní. Do exportu budou zařazeny (počínaje 4.kvartálem 2010 !) pouze tehdy, pokud organizace účtuje v plném rozsahu

  verze 10.15 25.6.2010
  • změněna funkce Uzávěrka-Účetní výkazy.
  • menu teď obsahuje pouze tři volby : Čtvrtletní výkazy krajské / Čtvrtletní výkazy CSÚIS / Měsíční obraty 56Dg
  • v účtovém rozvrhu MAUS je tabulka Regionální povinnosti s parametry výkaznictví KÚ
  • na základě materiálu MF ČR byl MAUS doplněn o automatické vyrovnání zaokrouhlovacích rozdílů mezi položkami výkazů a kontrolu těch, kde není žádná tolerance odchylek.
  • textové přílohy zůstávají, nemažou se pro další období (nejspíš byste napsali to samé každé čtvrtletí)

  verze 10.14 10.6.2010
  doplněny testy výkazových a mezivýkazových vazeb:
  • zavedeny ve všech systémech sběru výkazů
  • podle normy zveřejněné na webu CSÚIS MF ČR
  • upravili jsme vyhodnocení odchylek
  • X - odchylka je nepřípustná
  • T - odchylka je v toleranci (+ - 3000 Kč)
  • ? - odchylka nebude v CSÚIS vyhodnocena jako chyba, ale krajský Automat může být nastaven tak, že odchylku vyhodnotí jako nepřípustnou
  založena samostatná větev výkazů "CSUIS"
  • výkazy v obálce CSUIS + šifrováni + odeslání do CSÚIS na
  • https://portal5.statnipokladna.cz v tzv."testovacím režimu třetích stran" (s použitím uživatelského jména "2000000002" a hesla "lr3zr6c5")
  • https://portal6.statnipokladna.cz v "ostrém" režimu (s použitím uživatelského jména a hesla přiděleného z CSÚIS na základě registrace)
  kraj Vysočina = větev výkazů "XML-3"
  • umožňuje vytvořit výkazy v obálce CSUIS a odeslat
  • nešifrované na Automat krajského úřadu ke kontrole
  • šifrované do CSÚIS v testovacím nebo ostrém režimu jak popsáno výše
  UPOZORNĚNÍ
  budete-li vyplňovat textové přílohy A.1-A.3 / D.1. - D.8. / E.1. -E.4., pak za posledním zapsaným slovem stiskněte Enter, aby se text správně uložil

  verze 10.13 3.6.2010
  Opraveno:
  • upravena tvorba výkazů, aby byly v souladu se změnou schémat XSD dle MFČR, které platí od 1.6.2010
  • netýká se výkazů JASU
  • obecně: u výkazu A.4. Podrozvahové účty = změněn význam vyrovnávacího účtu 911 z původního kontrolního součtu / na rozdí mezi pohladávkami a závazky (definitivně bude řešeno až po poradě 15.6.2010 na MFČR)


  verze 10.12 20.5.2010
  Opraveno:
  • technické podmínky zpracování exportu výkazů GXML
  • u exportu obratů (Gordic 56Dg) - navráceno správné návěští e-mailu WinUCR21
  • obecně: vyřešení problému se zařazením účetních případů neodpovídajících účtovému rozvrhu


  verze 10.11 18.5.2010
  Opraveno:
  • technické podmínky zpracování exportu výkazů
  • formáty rozděleny na : JASU / GXML (soubor:1 /3) / XML-1 /XML-2 / XML-C /56Dg
  • podle jednotlivých krajů
  • kontrola mezivýkazových vazeb u JASU

  verze 10.10 11.5.2010
  Opraveno:
  • technické podmínky exportu výkazů : GXML / XML / JASU
  • změna principu tisku textových příloh (celá skupina najednou)
  • u textových příloh pro výkazy Rozvahu a ZaZ lze vybrat z číselníku výkazu řádek, k němuž se textová informace váže

  verze 10.09 6.5.2010
  Opraveno:
  • technické podmínky exportu GXML výkazů.
  • porušený tisk ve funkci Výsledky - Stavy a výpisy - Celý rok - ... - Deníkové
  • Chyba v nabídce sestav Výkazy a ztráty - Činnosti / Skupiny středisek / Střediska (nově lze volit sestavu za jednu činnost nebo za všechny činnosti)

  verze 10.08 26.4.2010
  Opravena drobná chyba (chyba *1* - soubor neexistuje), která znemožňovala úspěšné uložení výkazů ve formátu GXML pro export.

  verze 10.07 20.4.2010
  Při generování výkazů lze, podle jeho typu, vybírat až ze tří variant zaokrouhlení (příklad pro částku 137.236,75) :
  • JASU
   • tisíce Kč na 2.des místa (137,24)
   • celé tisíce (137,00)
   • bez zaokrouhení (137236,75)
  • GXML
   • tisíce Kč na 2.des místa (137,24)
   • bez zaokrouhení (137236,75)
  • XML pro CSÚIS - bez výběru, možnost jen tisíce Kč na 2.des místa (137,24)


  verze 10.06 13.4.2010

  opraveno

  Do verze 10.05 byl zařazen neúplný číselník výkazů. Což prakticky znamenalo, že :
  • nešel zpracovat resortní výkaz Výnosů a nákladů (což se týká jen některých krajů)
  • nešel provést Export - Do JASU (export na KÚ se stejně ještě neprovádí)
  • nešlo vytvořit dodatečně přidané textové přílohy:
  • E3. Doplňující informace k přehledu peněžních toků a E4. Doplňující informace k přehledu změn kapitálu (týká se těch, kteří účtují v plném rozsahu)


  verze 10.05 26.4.2010
  • 1. nové možnost zadání výběru ve funkcích Stavy a výpisy a Dohledávka
  • 2. horní okraj stránky při tisku (parametr Tiskárny - Horní okraj ve funkci STATUS)
  • 3. možnost tisknout tzv. Negativní přiznání k DPH
  • 4. souhrnné hlášení k DPH a Následné souhrnné hlášení k DPH v elektronické podobě přes EPO
  • 5. účetnictví v plném rozsahu
  • 6. opraveny zjištěné chyby
  • 7. novinky ve výkaznictví

  1. dokonalejší hledání a sumarizace

  Ve funkci Stav a výpis účtu a Dohledávka lze zadat výběr znaky :
  znak(znaky) speciální platnost jaké položky vybere například
  zadáno vybere
  hvězdička *   všechny bez ohledu na hodnotu symbolu    
  číslo ve funkci Stav a výpis jen ty, co mají zadanou hodnotu 12 12
  počáteční znak (několik znaků) ve funkci Dohledávka ve všech typech symbolů ty, co začínají zadaným znakem (znaky) 12 12, 121, 122, ...
  jedna číslice následovaná * v symbolech Analytika, Činnost a Středisko položky začínající zadanou číslicí např. 1* 10, 11 ,12,..., 19
  dvojčíslí následované * symbol Analytika položky začínající zadaným dvojčíslím 12* 121, 122, ....
  písmeno H pro typ činnosti vybere položky Hlavních činností podle rozlišení v číselníku Činnosti H např. 10, 11, 20, 21, ...
  písmeno V pro typ činnosti vybere položky vedlejších činností podle rozlišení v číselníku Činnosti V např. 90, 91,92, 80, 81 ...

  Nové možnosti využijí mj. organizace, které :
  • používají vícemístný symbol analytiky a potřebují součty za skupiny analytik (např. účet 336/ 1 - zdravotní poj., 10 - placené zaměstnanci, 11- placené organizací, 2- sociální poj.,20..,21..,22...)
  • vznikly sloučením více organizací a v symbolu činnosti rozlišují původně samostatné účetní jednotky (např. činnosti 10 - první škola střední, 12 - první škola vyšší, 20 - druhá škola střední - umožňuje pět variant zadání : 10, 12, 20, 1*, H
  • používají dvoumístný symbol střediska a potřebují součet za skupiny středisek (např. 1 - budovy školy, 11- budova školy A, 12 - budova školy B)

  2. horní okraj stránky při tisku

  Na přání některých uživatelů byl obnoven parametr STATUS - Tiskárny - Horní okraj.
  orientace A4 maximální počet řádek horní okraj počet tištitelných řádků
  standard rozsah poznámka standard rozsah
  na výšku 70 61 - 70 některé tiskárny jen max.68 2 0 - 6 55 - 70
  na šířku 48 41 - 48   2 0 - 4 37 - 48

  Pokud úpravou parametrů snížíte počet tištěných řádků, všechny do té doby vytvořené sestavy, uložené ve frontě, budou přesahovat dolní okraj stránky:
  • tudíž je nelze vytisknout v dokonalé podobě
  • můžete je ale prohlížet či vytvořit znovu
  • pokud by však bylo opravdu nutno takovou sestavu vytisknout:
   • třeba proto, že zachycuje stav k důležitému okamžiku
   • lze na potřebnou dobu parametry ve STATUS vrátit do původních hodnot
   • a po vytištění je opět uvést do nově žádoucí podoby

  3. negativní přiznání k DPH

  Ve funkci Přiznání k DPH jsme přidali možnost tisknout tzv. Negativní přiznání k DPH s prázdnou stranou 2 a vyplněnou kolonkou Neexistují-li údaje pro stranu 2, zaškrtněte X. Možnost se projeví v případě, že MAUS nenajde žádné zdanitelné plnění spadající do zadaného období.

  4. Souhrnné hlášení k DPH a Následné souhrnné hlášení k DPH přes EPO

  Obě hlášení přijímají od 1.1.2010 Finanční úřady pouze v elektronické podobě přes EPO (Elektronická podání) internetového portálu Daňové správy MF ČR. Podrobné informace o celém systému elektronického podání Hlášení naleznete zde.

  5. účetnictví v plném rozsahu

  Podrobné informace naleznete zde. Přehledy Peněžní toky a Změny vlastního kapitálu lze zatím jen vytisknout. Nelze je dosud exportovat, neboť žádný z exportních systémů s nimi nedokáže pracovat.


  6. opravené chyby

  • při tvorbě dávky měsíčních obratů Gordic 56Dg jsou vylučovány tzv.vlastní podrozvahové účty
   • účty 990-998 a účet 999/997, které AUTOMAT Gordic odmítá jako nepřípustné.
   • osud těchto účtů bude řešen v další změnové verzi (bude nutno vyřešit účtování základu DPH při styku se zahraničím jinak než na nepřípustný účet 990)
  • pro výkaz Rozvaha
   • byl chybně uveden účet 456 Dlouhodobé závazky z ručení, který příspěvkové organizace nesmějí používat místo správného 455 Dlouhodobé přijaté zálohy
   • na 2. straně byly chybně tištěny hodnoty položek B.IV.10. - B.IV.17. za minulé období
   • byl zúžen tiskový formulář, protože na některých tiskárnách přesahoval pravý okraj o 2 znaky
   • byla opravena chyba blokující možnost Schovaná data
   • bylo opraveno chybné přiřazení rozdílu ze zaokrouhlení v tabulce výkazu
  • omylem zrušená možnost tisknout úsporně (dva doklady na 1 stránku papíru) byla obnovena
  • zaokrouhlení u tabulkových příloh
  • tisk resortního výkazu Výnosů a nákladů - nedotažené oddělující linky


  7. novinky ve výkaznictví

  O principech výkaznictví a jejich změnách jsme vás informovali průběžně od začátku roku několikrát (viz zde). Proto dále jen o novinách.
  zaokrouhlení
  Ve všech systémech (formátech) je možno volit výstup (i tisk výkazu):
  • zaokrouhlený na tisíce na 2.desetinná místa (tedy vlastně na desetikoruny) - podle platné vyhlášky 410/2009 Sb., která se odvolává na vyhlášku 16/2001 Sb., v níž je princip zaokrouhlování uveden
  • nebo v korunách a haléřích
  • kromě 56Dg, který je jen v korunách.
  • při zpracování výkazů Rozvaha a Výkaz ZaZ byl zrušen dotaz na způsob zaokrouhlení (případný rozdíl je zpracován automaticky)
  • v ostatních výkazech a tabulkách se na případný rozdíl ze zaokrouhlení nebere zřetel
  princip zpracování a exportu
  Se proti minulým letům příliš nezměnil.
  1. jak
  V úvodu skupiny funkcí Uzávěrka - Účetní výkazy zvolíte výkaznický systém (aktuálně jen možnost JASU - viz dále), období (obvykle měsíc ukončující čtvrtletí) a způsob zaokrouhlení
  2. co
  Vyhláška 410/2009 požaduje celkem 32 samostatně zpracovávaných tabulek a textů výkazů a Přílohy (+ rezortní Výkaz VN). Proto se zobrazí tabulka MENU výkazů a příloh. Je to vlastně takový šanon, který obsahuje seznam všech samostatných výkazů, přehledů, tabulkových a textových příloh (dále jen výkaz) se zobrazením jejich stavu.
  3. zpracování výkazu
  Výběrem výkazu ze seznamu a stiskem Enter zahájíte její zpracování. Je-li výkaz zpracován správně, potvrdíte Export, čímž se uloží do šanonu.
  4. informace o výkazu
  U výkazu v šanonu je uvedeno : v jakém formátu byl (JASU,CSUIS,GXML) / období výkazu / datum zpracování / způsob zaokrouhlení. Zeleně jsou označeny výkazy zpracované ve formátu a období zvoleném naposledy. Červeně naopak ty, které mají jiné období, či formát. Takové výkazy lze znovu zpracovat, nebo zrušit klávesou Delete (pokud by se výkaz v dalším období neměl předávat).

  aktuální možnosti exportu
  Protože ostatní formáty nejsou stále ještě vyřešeny, je možno export výkazů jen ve formátu JASU-F. Protože ale ani tento formát není autorskou firmou MÚZO s.r.o. Praha na 100% doladěn, lze nyní exportovat Rozvahu, Výkaz ZaZ a Výkaz výnosů a nákladů. Z Přílohy nelze exportovat textové přílohy stejně jako přehledy Peněžní toky a Změny vlastního kapitálu. Jejich vytvoření a tisk je v MAUS ale již zajištěn.


  verze 10.04 17.4.2010

  účty daňových pohledávek a závazků (336, 341 - 345 )

  U těchto účtů je nutné dodržet závaznou analytiku, aby bylo možno zpracovat, jak výkaz Rozvaha, tak i přílohu A.5. Splatné závazky daňové. Dodržujte následující pravidla :
  1. Na účtu 336 - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění se použijí dvě sborné analytiky, na které se přímo neúčtuje (v účtovém rozvrhu mají ve sloupečku Úč symbol "-") :
  • 336/1 Zdravotní pojištění, kam se započítají hodnoty pro položku Z53 z analytických účtů
   • 336/10 Zdravotní pojištění hrazené zaměstnanci
   • 336/11 Zdravotní pojištění hrazené organizací
   • případně nějaké další analytiky, potřebujete-li je
  • 336/2 Sociální pojištění, kam se započítají hodnoty pro položku Z52 z analytických účtů :
   • 336/20 Sociální pojištění hrazené zaměstnanci
   • 336/21 Sociální pojištění hrazené organizací
   • 336/23 Nárok na dávky
   • případně nějaké další analytiky, potřebujete-li je
  • nejsou-li sborné analytiky 336/1 a 336/2 v UR, doplní se do něj při změně na verzi 10.04
  2. U účtů 341 a 343 se na analytiku nebere zřetel.
  • pokud u účtu 341 - Daň z příjmů použijete analytiku, MAUS ji nebude brát v úvahu a bude počítat jen zůstatek za celou syntetiku
  • stejně tak i u účtu 343 - DPH není na analytiku brán zřetel, protože členění se provádí podle kódů DPH
  3. U účtů 342 a 345 (patří do řádku Z54 přílohy A.5.), každá analytika představuje samostatnou daňovou povinnost a proto se vyhodnocuje zvlášť, jak do Rozvahy, tak i do přílohy A.5.

  4. Zůstatky sborných analytik 336/1 a 336/2 , zůstatky analytik účtů 342 a 345, zůstatky za syntetické účty 341 a 343, se vyhodnotí zvlášť a :
  • Pokud je zůstatek na straně Dal, započítá se do Pasiv a do přílohy A.5. .
  • Pokud je zůstatek na straně MD, započítá se do Aktiv a nezapočítá se do přílohy A.5.

  již netržíme ale vynášíme

  Pro rok 2010 příspěvkové organizace nemají TRŽBY ale VÝNOSY. Při generování vašeho účtového rozvrhu pro rok 2010 jsme postupovali stejně jako v minulých letech se snahou zachovat (je-li to možné) vaše analytické členění a to včetně popisů (názvů účtů). Díky tomu se teď u účtů třídy 6 v názvech stále vyskytují výrazy TRŽBY či TRŽBA. Přestože se tyto texty v předávaných datech nevyskytují, a technicky je to vlastně skoro jedno, jak je účet popsán, provede nová verze automaticky výměnu u účtů třídy 6 tak, že všude nahradí slovo TRŽBY slovem VÝNOSY a slovo TRŽBA slovem VÝNOS.

  1. doklad v měsíci je červený

  Pokud jste si ve volbě Denní práce - Kontrola dokladů - Měsíc a druh nechali nabídnout doklady setříděné podle čísla za měsíce jiné než leden, byl 1. z nich nesprávně označen červeně (chybné vyhodnocení funkce, která kontroluje posloupnost číselné řady dokladů).

  zrušené analytiky u podrozvahových účtů

  Verze 10.03 chybně zrušila v UR analytiky u podrozvahových účtů, na které si uživatelé převedli zůstatky z účtu 997. Týká se to převážně účtů 901, 902, 911 a 912 (verze 10.04 chybějící analytiky doplní automaticky z již zaúčtovaných dokladů).

  vyrovnávací účty 700 a 800 pro vnitropodnikové

  V rozvrzích typu Gordic se doplnila nadbytečná analytika u vyrovnávacích účtů vnitropodnikových 700 a 800 (analytiky 00 a 30)(verze 10.04 tyto analytiky vyhodí jak z rozvrhu, tak i z již zaúčtovaných dokladů).

  další opravy

  • výkazy v Kč i tisících - všechny výkazy lze ve verzi 10.04 tisknout volitelně : zaokrouhlené na tis. Kč / nezaokrouhlené na Kč a hal.
  • letos je bezpředmětné zabývat se dokladem -00- Obraty minulého roku - ve výkazu zisku a ztráty se v roce 2010 nevykazují hodnoty minulého období. Princip se uplatní až v roce 2011. Výjimka je uvedena ve vyhlášce 410/2009. Proto doklad -00- můžete nechat v jakémkoli stavu, i nezaúčtovaný, případně jej vymazat.
  • tisk dlouhých dokladů - tisk dlouhých dokladů upraven na 68 řádek/str. (dosud tam bylo 51)
  • funkce "Stav a výpis účtu" - tato funkce havarovala při tisku stavu účtu, jehož název byl delší než 30 znaků (důsledek rozšíření názvu účtu z 30 na 40 znaků).
  • doplnění syntetik - v případě, že v účtovém rozvrhu chybí syntetický účet, doplní se automaticky podle prvního záznamu analytiky
  • F1 při účtování dokladu - vždy se objeví úplný seznam syntetických i analytických účtů + při vybrání účtu se z číselníku do dokladu přenese vždy celá kombinace SE+AE
  • analytiky s mezerou na prvním místě - účty s mezerou na prvním místě analytiky se zarovnají doleva a tyto případy se také přeúčtují

  verze 10.03 4.3.2010
  • výkaz rezervních fondů - zapomenutý výkaz byl přidán mezi ostatní
  • procentní vzory dokladů - přepočetlo se DPH na 10% a 20% a navíc se provedl i převod účtů (např. 691 na 671)
  • automatické odstranění analytik účtů 971 a výše - pokud jste v roce 2009 účtovali na účty od 971 výše analyticky, pak se vám tyto analytiky dostaly i do rozvrhu roku 2010 i když se syntetikou, pod kterou jsou, nemají ale nic společného, proto se odstraní
  • vyžadovaný VS u daní - u některých účtů daní byla ve sloupečku VS uvedena chybná hodnota A
  • nadbytečné účty třídy 7 a 8 - odstraněny nadbytečné vnitropodnikové účty třídy 7 a 8, které jste nepoužívaly
  • výkaz rezervních fondů - zapomenutý výkaz byl přidán mezi ostatní
  • inventarizace účtů je vylepšena. Lze tisknout dvě varianty výstupů - formulář a sestava
  • plynulost číselné řady- kontrola plynulosti číselné řady = pro konkrétní druh dokladu (např. BA) se zkontroluje, nejsou-li vynechány některá čísla dokladů
  • počty dokladů - tisk ve volbě Denní práce - Kontrola dokladů - Počty dokladů lze přes F5- Tisk vytisknout přehled o počtech dokladů
  • na účtu 999/977 se nezapočítával účet 990 DPH - do vyrovnání podrozvahy na účtu 999/977 se nezapočítával účet 990 DPH (neúčtovaný základ/odpočet)
  • vazba rozpočtových položek na účty - při použití funkce DENNÍ PRÁCE - Opravy povolené jste se nemohli spolehnout na kontrolu přípustnosti rozpočtové položky k analytickému účtu
  • počáteční stav - v dokladu 07 - Počáteční stav se mohl vygenerovat 2x účet 999 997
  • Typový Rozvrh MAUS
   • špatně se umístil účet 669 složený z nepoužívaných analytik několika loňských účtů
   • počáteční účet rozvažný 2010 nesouhlasí s konečným roku 2009 - u některých účtů nění správně uvedena strana zůstatku ( např. u účtů 401-419)
   • neexistující účet 417 - část analytik účtu 416 je označena číslem syntetického účtu 417
  • TR Gordic - u nových účtů se negenerovaly základní analytiky 00 a 30
  • TR Moravskoslezský - nové účty třídy 5 a 6 se nezařadily do vašeho rozvrhu (např.528)

  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky ___novinky verze 7.xx

  Tato informace byla elektronicky zaslána 4.4.2007 vybraným uživatelům software MAUSwin (příspěvkové organizace) na nám známé e-mail adresy. Pokud se k vám nedostala, pošlete nám e-mail na alexo@datax.cz, ať máme na vás správný kontakt alespoň pro příště.

  Vážení uživatelé

  Jistě jste již zaregistrovali vznik vyhlášky MF ČR č. 22/2007Sb. (o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státní rozpočtu), která oproti původní vyhlášce MF č. 16/2001 Sb. bohužel mění názvy výkazů: Rozvaha a Příloha. Zase jako vždy, vyhláška upravující věci aktuálního roku vyjde pozdě, až 13.2.2007 (ve Finančním zpravodaji až 23.2.2007). Tedy dávno poté, co jsou verze pro aktuální rok již dávno rozeslány. Přestože se vyhláškou nic rozumného nemění, byli jsme nuceni zapracovat tuto změnu do nové verze software MAUSwin 7.05 pro příspěvkové organizace. Tu jsme vám včera 3.4.2007 poštou rozeslali ve formě CD-ROM.

  provedení opravy

  • vložte CD do mechaniky (potiskem nahoru)
  • máte-li pro CD mechaniku aktivován tzv. "AUTORUN" spustí se instalační program sám
  • nemáte-li jej aktivován musíte jej spustit sami (například:. Start - Spustit - E:INSTALUJ)
  • volte Účetnictví MAUS a pak Oprava na verzi 7.05(vybraná volba je žlutá, ostatní jsou oranžové)
  • program nabídne k opravě instalační adresář (standardní C:\DATAX\MAUSWIN7)- klikněte na další
  • nastavení o vytvoření ikon neměňte - klikněte na tlačítko další
  • teprve kliknutím na tlačítko Instalovat !! se do vašeho PC z CD zkopírují potřebné soubory
  • o čemž vás informuje průběhový teploměr
  • následně se automaticky spustí MAUS konfigurace
  • volte Automaticky
  • potvrďte nabízenoou Revizi
  • konfiguraci ji provede, uloží data a pak se ukončí
  • vy ukončíte práci Instalátoru (Zpět - Konec).

  novinky verze 7.05

  1. změna názvů účetních výkazů
  Dle vyhlášky MF ČR 22/2007Sb. se mění názvy účetních výkazů na:
  • Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
  Protože není zcela jasné, zda u názvu Výkazu zisku a ztráty ve vyhlášce jen omylem nevypadl text, můžete při zadání tisku do formuláře volit hlavičku :
  • Krátká- podle vyhlášky 22/2007 - s textem: Výkaz zisku a ztráty
  • Dlouhá - s textem: Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

  2. účetní výkazy za zrušené organizace
  Dle vyhlášky MF ČR 22/2007Sb. se musí odlišit závěrečné účetní výkazy zrušené organizace od výkazů organizací aktivních. Proto je ve Status - Účetní výkazy přidán parametr Aktivní / Zrušená organizace, (implicitně = Aktivní). Projeví se to :
  • v hlavičce formuláře textem Zrušená organizace
  • ve větě 45 (ARIS) na 22. znakovém místě věty
  • 0= organizace aktivní / 1 = org. zrušená)
  Pro jistotu je volba tohoto parametru i v okénku, kterým se MAUS ujišťuje o správnosti jména a adresy organizace, IČO, OKEČ, rozpočtové kapitoly a nyní také "Aktivní/Zrušená organizace".

  novinky verze 7.04

  rozesláno : 20.03.2007
  3. datum zdanitelného plnění
  U nového účetního dokladu se jako datum zdanitelného plnění nabídne datum účetního případu z hlavičky dokladu. Pokud datum zdanitelného plnění změníte, bude se až do konce dokladu (nebo do další změny) nabízet toto datum.

  4. DPH na účtech 5+6, či 7+8
  Do STATUS "Parametry 2" přidán parametr "Evidence DPH v účetní třídě", kde lze uvést možnosti "5+6 Náklady a výnosy", "7+8 Vnitropodnikové", resp. "Není plátce DPH". Význam je v tom, aby se v dokladu nemohl vyskytnout kód DPH ovlivňující daňové přiznání současně ve tř. 5+6 a 7+8. Pokud je v účtovém rozvrhu u účtu uveden atribut "PH" = "A","M","D" a účet spadá do třídy, kde se DPH nesleduje, generuje se automaticky kód DPH = "999.

  5. automatická sekvence DPH
  Do STATUS "Parametry 2" přidán parametr "Automatická sekvence při DPH", kde lze uvést možnosti "Ano" (Zapnuto) nebo "Ne" (Vypnuto). Je-li zadáno "ANO", přebírá se sekvence, která je uvedena v číselníku "Druhy dokladů" (např. 321-5xx-700-7xx).

  6. F1 - ukaž taková účtování
  Opravena závada, kvůli které se někdy (u některých kombinací účtů) neobjevoval výpis položek se stejnou kombinací účetních symbolů při použití klávesy -F1- na polích MD a Dal v okamžiku, kdy jste si při zápisu (opravě) účetního dokladu, chtěli zkontrolovat, zda-li jste již tuto kombinaci účtovali, nebo ne.

  7. kopírování údajů Prvotní doklad a Poznámka
  Kopírování se provádí pomocí klávesy "Page Down"(PgDn = z předchozího řádku), respektive pomocí klávesy "Page Up"(PgUp = z následujícího řádku). Při vložení nového řádku do dokladu (funkcí Insert) si tak snadno, v okamžiku, kdy jste na údaji "Prvotní doklad" či "Poznámka", můžete této údaje zkopírovat z předchozího řádku (PgDn), respektive řádku následujícího (PgUp).

  verze 7.03

  pro hospodářské a neziskové organizace - totožná s 7.02 - rozesláno : 7.03.2007

  novinky verze 7.02

  rozesláno : 2.03.2007
  8. Chybně označené doklady jako "Nezaúčtované"
  Ve verzi 7.01 se při prohlížení dokladů uzamčených období vyskytla tato chyba. Diagnostika pak označovala neprávem některé doklady jako "Nezaúčtovaný doklad". Po nahrání nové verze 7.02 a provedení konfigurace, která je součástí opravy, se automaticky vyhledají doklady obsahující problematické položky, zkontrolují se a případně se i opraví.

  9. možné problémy při obnově dat z trezoru z kopie na FlasDisku
  Ve verzi 7.01 se může projevit chyba při Obnově z trezoru, pokud je trezorová kopie uložena na FlashDisku nebo v uživatelem voleném adresáři na disku (lokálním či serveru).

  10. grafické rozlišení
  Dosavadní verze pracovala s grafickým rozlišením 640x480, 800x600,1024x768. Nyní je možno používat i 1280x960 či 1280x1024. Doporučujeme používat tyto kombinace :
  • 800 x 600 Malá písmena
  • 1024 x 768 Malá písmena nebo Velká písmena
  • 1280 x 960 (1280x1024) Velká písmena
  • případně i 640x480, ale to jen z nutnosti starého monitoru a to pouze s velikostí písma Malá písmena.
  • Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 28.01.2019  _________novinky verzí předchozích let (2011 - 2018) pro HOSPODÁŘSKÉ a NEZISKOVÉ organizace

       NOVINKY     verze     1 8 . x x     pro     rok     2 0 1 8 novinky ke stažení v PDF

  verze 18.03 21.8.2018

  plán na: činnosti, střediska

  • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2018 - 2. Střediska / 5. Činnosti
  • naleznete jednoduchou funkci k sestavení a kontrole plánu
  • v obou těchto číselnících máte možnost u některých (všech) zadat hodnotu plánu nákladů a tržeb
  • hodnoty se zadávají v korunách
  • následně při stisku klávesy F5 se nabídne možnost tisku:
  • Opis = prostý výpis jednotlivých hodnot jak jsou v číselníku zadány
  • Plán1 = tisk plánu a skutečnosti pojednotlivé hodnoty číselníku: plán nákladů / skutečnost nákladů / % plnění (čerpání) plánu / zbývající hodnota do vyčerpání plánu. A to jak pro náklady, tak i pro tržby. A nakonec i rozdíl tržby - náklady (ziskovost). Procento čerpání se počítá pouze u těch záznamů, kde je jak plán, tak i skutečnost.
  • Plán2 = stejné jako plán 1, jen se do skutečnosti nezapočtou mzdové náklady (účet 521)
  • Plán3 = do skutečnosti se nezapočtou osobní náklady (skupina účtů 52)
  • střediska (činnosti) u nichž v nákladech skutečnost převyšuje plán (a plán byl zadán), jsou v tiskové sestavě zvýrazněna.  verze 18.02 28.02.2018

  výkazy

  • při spuštění SW MAUS se automaticky provádí kontrola stavu výkazů a vazba na ně s účtovým rozvrhem
  • a to jak pro podnikatelské subjekty, tak i pro neziskové organizace
  • kontroluje se jak individuální rozvrh organizace, tak typový rozvrh
  • není-li něco v souladu se správným stavem, je to automaticky opraveno
  • výkaz ZaZ pro neziskové organizace
  • kladné hodnoty u nákladů ve výkazu
  • někteří uživatelé se na nás obrátili s žádostí, aby se hodnoty nákladů vypisovaly jako kladná částka
  • abychom vyhověl všem, udělali jsme to následovně
  • při vlastním tisku do formuláře je nastavitelný parametr : Náklady kladně? (Ano/Ne)
  • takže uživatel si sám řekne, jak chce, aby se náklady tiskly (standard je Ano)
  • u ostatních sestav (např. kontrolní sestavy MAUS) to zůstalo tak, jak to bylo
  • účet 346
  • bohužel ve zpracování výkazu bylo umisťování do Aktiv, či Pasiv podle výsledku
  • jen po účet 345
  • účty 346 a 348 byly opomenuty  verze 18.0106.02.2018

  snadnější obnova dat

  • ve volbě Servisní - Záchrana dat - Obnova z trezoru
  • je nově možné vyhledávat příslušnou kopii pomocí standardního Windows vyhledávání souboru
  • a to přes tlačítko Windows


       NOVINKY     verze     1 7 . x x     pro     rok     2 0 1 7 novinky ke stažení v PDF

  verze 17.09 15.02.2017

  oprava u výkazů

  • výkaz ZaZ pro hospodářské organizace
  • opraven údaj Hospodářský výsledek po zdanění
  • pro uživatele, kteří zpracovávají účetnictví jen pro výkazy
  • aby se zpracovaly správně výkazy, je nutné zapsat doklad počátečního stavu 07
  • a do něj vložit počáteční stavy účtů daného roku
  • pro výkaz ZaZ je nutné navíc vložit odklad 00 - obraty minulého roku
  • do kterého se zapíší obraty účtů (které nejsou v rozvaze) vstupujících do výkazu
  • pro vyrovnanost stran v dokladu použijte fiktivní účet 000
  • byla přidána další kontrola správné vazby analytiky s výkazy
  • proto pokud obnovíte data z trezoru, ukončete SW MAUS
  • při jeho následném spuštění budou data prověřena a případně doplněna tak, aby bylo zpracování výkazů hladké  verze 17.08 15.11.2017

  oprava předchozí verze

  • zabezpečení číselníků pro jejich aktualizaci u neziskových organizací
  • funkce k odemknutí měsíce  verze 17.07 13.10.2017

  číselníky, rozpis krácených odpočtů, odemknutí měsíce

  • číselníky
  • za jistých podmínek u neziskových organizací
  • docházelo k tomu, že nešlo natrvalo přidat do číselníku další záznam
  • to je již opraveno
  • rozpis krácených odpočtů
  • ve volbě Uzávěrka - 4 Daňové výstupy - 1 DPH - 1 Přiznání k dani - 9 Rozpis krácených odpočtů
  • se počítá i s 2. sníženou sazbou DPH
  • odemknutí měsíce
  • ve volbě Uzávěrka - 8. Přenosový chod - 4. Odemknutí měsíce
  • se lze vrátit k předchozímu měsíci
  • to využijí organizace, které pravidelně uzamykají měsíce
  • a pokud při uzamknutí měsíce jsou nějaké doklady nezaúčtované, dojde k tomu, že z uzávěrky tzv. vypadnou
  • pokud odemknete měsíc, doklad zaúčtujete, a následně opět měsíc uzamknete, bude situace vyřešena  verze 17.06 13.10.2017

  údaje pro Kontrolní hlášení při zápisu účetního dokladu

  • posílení vazeb mezi základem a vlastním DPH při zápisu, či opravě účetního dokladu
  • zápis nového
  • zapíšete-li do dokladu řádek s aktivním kódem DPH (mimo 531, 000, 100, 999 či 998) pro zaúčtování základu DPH
  • program si údaje, vstupující do KH zapamatuje (kód DPH, datum nároku, DIČ, číslo dokladu, věta v KH, datum v KH)
  • a když zapíšete další řádek pro syntetiku 343
  • MAUS do údajů tohoto záznamu přepíše (zkopíruje) údaje zapsané u předchozího záznamu
  • oprava existujícího
  • opravíte-li údaje pro KH v záznamu o základu DPH
  • a následně projíždíte záznam o DPH
  • provede MAUS kontrolu záznamu o základu a záznamu o DPH
  • a pokud zjistí rozdílné údaje, které vstupují do KH, nahlásí to a ukáže je
  • a navíc se dotáže, nemají-li se údaje v záznamu o DPH přepsat podle údajů ze záznamu o základu
  • hromadná kontrola dokladu F5
  • v záhlaví dokladu je nové tlačítko F5 - KH
  • funkce provádí kontrolu všech základů a k nim příslušných DPH v celém dokladu
  • odhaluje všechny záznamy, které nejsou totožné
  • a nabízí jejich opravu

  Kontrolní hlášení a nezaúčtované doklady

  • dosud pracoval SW MAUS při sestavování KH s nezaúčtovanými doklady tak, jako ve všech svých funkcích
  • nezpracovával je - jako by neexistovaly
  • nově MAUS při sestavování KH uživatele upozorní, že existuje za zpracovávané období nezaúčtovaný doklad, ve kterém je účtováno DPH
  • a nabízí tři možnosti dalšího postupu:
  • Storno = nepokračovat v přípravě KH a vrátit se k nezaúčtovanému dokladu a vyřešit jej
  • Nepouštět = v přípravě KH se pokračuje, ale záznamy o DPH z nezaúčtovaných dokladů se do KH nezařadí (postup jako doposud)
  • v takovém případě hrozí, že pokud následně doklad zaúčtujete, nebude KH odpovídat skutečnosti zachycené v MAUS
  • Pustit = v přípravě KH se také pokračuje. A do KH jsou vpuštěny i záznamy o DPH z nezaúčtovaných dokladů
  • v takovém případě hrozí, že pokud následně nezaúčtovaný doklad zrušíte, nebude KH odpovídat skutečnosti zachycené v MAUS

  tisk z fronty

  • zkráceno okénko, pro výběr tiskárny
  • aby se vešlo do dialogového okno na některých typech monitorů
  • díky tomu je vždy zobrazen i konec výběrového okénka se symbolickou šipkou dolů pro možnost nechat si nabídnout existujícítiskárny  verze 17.05 18.05.2017

  oprava pro jediného uživatele

  • verze řeší problém neziskových organizací u kterých nedošlo plnému převodu dat v roce 2016
  • tato situace je u jediného uživatele
  • ten, okamžitě po vydání verze pro rok 2017, do této verze převedl data a prováděl účtování roku 2016 v něm
  • tím se vlastně data neziskových organizací „neprotáhla“ všemi potřebnými změnami
  • proto stále v nich nebyly správné vazby mezi účty účtové osnovy a výkazy
  • proto jsme teď do nové verze 17.05 zabudovali celý systém funkcí, který to u dat neziskových organizací provede automaticky


  verze 17.04 23.03.2017

  výkazy

  Do verze předány všechny principy tvorby výkazů, jako u konečné verze roku 2016.


  verze 17.03 15.02.2017

  číselník anayltika

  Nová verze při svém spuštění zkontroluje stav číselníku analytika. Jsou-li v něm duplicity, automaticky jej upraví.


  verze 17.02 13.02.2017

  číselník DPH

  Nová verze při svém spuštění zkontroluje stav číselníku kódů DPH, který je uložen v účtovém rozvrhu. Pokud není číselník vyhovující verze jej automaticky opraví. Navíc se provede i kontrola typového rozvrhu a případné jeho doplnění.


       NOVINKY     verze     1 6 . x x     pro     rok     2 0 1 6 novinky ke stažení v PDF

  verze 16.17 23.03.2017

  výkaz ZaZ pro rok 2016 pro neziskové organizace (vyhláška 504/2002)

  • bylo doplněno, že pokud upravíte hodnotu jakékoliv buňky výkazu (řádek x sloupec)
  • a pak stisknete klávesu F7, přepočte MAUS sumární řádky  verze 16.16 16.03.2017

  výkazy

  • je nutné si přečíst popis novinek verze MAUSHOS6.PDF
  • možnost vstupu vlastně do jakékoliv buňky výkazu
  • ať v okamžiku, kdy není výkaz dosud zaokrouhlen (je v Kč)
  • respektive je již zaokrouhlen (tisíce)
  • pokud po opravě stisknete klávesu F7, přepočte MAUS sumární řádky
  • výkazy za rok 2016
  • veškeré povídání o výkazech a jejich sestavení se týká verze SW MAUS 16.xx (tedy MAUS pro rok 2016)
  • až bude vše 100% správně, budou funkce zabudovány do verze pro rok 2017 a bude uvolněna opravná verze 17.04,
  • od 2016 nová forma výkazů
  • účtový rozvrh musí obsahovat správné vazby na řádky výkazů
  • ve volbě Účtový rozvrh - Typový rozvrh - Oprav - Oprav spustíte funkci, která opraví vazbu mezi analytikou a výkazem
  • podrobný popis této funkce najdete v manuálu na straně č. 4 pro verzi 16.10
  • ti, kteří mají Multiverzi, musejí tuto funkci spustit pro každou firmu samostatně
  • funkce ukáže počet záznamů v rozvrhu, které 3) jinak výkaz (tedy nejsou opraveny)
  • když nějaké jsou, musíte potvrdit volbu OPRAV
  • není-li žádný takový záznam = opravu jste již provedli
  • účetní výkazy pro neziskové organizace (504/2012Sb)
  • o tom pojednává kapitola 16.12 v manuálu
  • každá organizace, která je nezisková, musí být tak pro MAUS také vedena
  • volba Servisní - Status - záložka Status
  • zkontrolujte, je-li u 3. parametru zdola (Typová verse), uvedeno správně Nezisková
  • není-li, vyberte tuto variantu, parametry uložte a ukončete program MAUS
  • pak jej znovu spusťte
  • MAUS při tomto novém spuštění provede všechny potřebné úkony k tomu, aby účtový rozvrh organizace měl v sobě správné vazby na vytvoření výkazu pro Neziskové organizace  verze 16.15 24.02.2017

  možnost zápisu do výkazu

  Abychom vyhověli všem, uvolnili jsme funkci pro možnost přímého zápisu do výkazu. Obecně to nemá žádnou logiku, protože pak výkaz neodpovídá účetním datům. Pokud něco do výkazu zapíšete, je nutné stisknout klávesu F7 přepočítat. Pokud chcete zapisovat do výkazu poté, co je již zaokrouhlen, je to jen na vás. Musíte počítat s tím, že další sumarizace, může výsledky opět rozhodit.


  verze 16.14 20.02.2017

  zaokrouhlení výkazů

  Bylo doladěno zpracování výkazů v případě zaokrouhlení na celé tisíce (respektive celé Kč). Zaokrouhlení lze na výkazu okamžitě zrušit (přes F8). Výkaz se vždy sestavuje jako nezaokrouhlený.


  verze 16.13 02.02.2017

  výkaz ZaZ pro rok 2016 pro neziskové organizace (vyhláška 504/2002)

  Verze přináší drobnou opravu u výkazu ZaZ. Jedná se o části "C" a "D", kde byly prohozeny údaje Hospodářský výsledek před a po zdanění.  verze 16.12 09.12.2016

  účetní výkazy pro rok 2016 pro neziskové organizace (vyhláška 504/2002)

  • správnou forma výkazů Rozvaha a ZaZ pro neziskové organizace hospodařící podle vyhlášky 504/2002 Sb.
  • program sám při prvním spuštění provede automatický zásah do účtového rozvrhu a hlavně do číselníku výkazů
  • změny v rozvaze jsou minimální - týkají se jen změn v textu
  • například:
  • účet 022 "Hmotné movité věci a jejich soubory"
  • účet 061 "Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba"
  • všechna původní označení "Půjčky" je nahrazeno slovem "Zápůjčky"
  • ZaZ
  • doznal také několika textových nepodstatných změn
  • důležitá je změna vykazování "Změny stavu zásob" a "Aktivace majetku"
  • ty se již nevykazují jako VÝNOSY (611-614 a 621 -624)
  • ale jako NÁKLADY (561-564 a 571-574)
  • MAUS sám automaticky doplní do vašeho účtového rozvrhu účty 561 - 574
  • následně si sami musíte přeúčtovat zůstatky výnosových účtů na nové účty nákladové
  • Vlastní výkazy lze tisknout
  • jak v podobě formuláře, tak jako sestava do tiskové fronty:
  • v haléřích / celých korunách / v tisících (celé= tisíce bez desetin)
  • zaokrouhlení určíte přes klávesu F8 Zaokrouhlit
  • Rozvahu lze tisknout v rozsahu : Plný / Zkrácený
  • ZaZ lze navíc tisknout ve třetím rozsahu : Detail (po účtech)
  • Při prvním spuštění verze proveďte volbu : Servisní - Záchrana dat - Přeindexování.

  kopie účetního dokladu a KH

  Je opravena situace, kdy si uživatel vytvořil účetní doklad jako kopii staršího dokladu. Do data pro KH se správně uloží datum zdanitelníého plnění, které zadátepro nový doklad.

  dobropis se zápornou částkou do KH

  Nově se zařazují doklady mezi velké / malé doklady podle absolutní částky. Takže se mezi velké dostane i dobropis s částkou mínus 10.000,-.  verze 16.11 19.05.2016

  státní účetní výkazy pro rok 2016

  • opraveny chyby, které se vyskytly jen u některých uživatelů
  • u těchto uživatelů je nutno provést postup tak, jak byl popsán v novinkách předchozí verze 16.10.
  • výkazy Obecně prospěšných společností
  • které účtují dle zákona 504
  • se ještě řeší
  • výkazy budou pro tento typ organizace v následující verzi

  kontrolní hlášení - věta "C"

  • věta C = kontrolní sumář k daňovému přiznání za DPH
  • přehled lze přehled vytisknout (přes F5)
  • jsou zobrazeny (tištěny) veškeré dostupné mezisoučty
  • například u věty "A2 - nákupy z EU"
  • je prezentován nejen tento sumář
  • ale i částky, které jsou v daňovém přiznání na řádcích 03 - 09


  verze 16.10 19.05.2016

  státní účetní výkazy pro rok 2016

  • státní výkazy Rozvaha a Zisky a ztráty se změnily, abyste je měli OK, musíte provést :
  • ve volbě Účtový rozvrh - Typový rozvrh jednu z možností :
  • Oprav = k účtům se doplní správné odkazy na výkazy
  • Doplň = jako Oprav + navíc přidá chybějící účty
  • Čisti = jako Oprav + navíc zruší nadbytečné účty
  • Vše = jako Oprav + navíc přidá chybějící účty + navíc zruší nadbytečné účty
  • tím dostanete do vašeho programu správný tzv. Typový rozvrh
  • a do vašeho účtového rozvrhu správnou formu výkazů
  • a do vašeho účtového rozvrhu se promítnou správné vazby jednotlivých účtů na výkazy
  • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - 2016- Výkazy
  • lze vytisknout obsah jednotlivých výkazů, s informací, které účty spadají do kterého řádku výkazu
  • kam která konkrétní analytika má do výkazu jít, zajistíte ve volbě
  • Účtový rozvrh - Aktualizace - 2016- Analytika

  vlastní výkazy

  • volby pro zpracování a tisk výkazů jsou volbě Uzávěrka - Výkazy
  • forma = formulář / tisková fronta
  • rozsah u Rozvahy (3 možnosti)
  • Plný (plný rozsah / 4 stránky )
  • Zkrácený (varianta I rozšířená / malé či mikro organizace, které nepodléhají auditu / jedna stránka)
  • Mikro (varianta II základní / mikro organizace, které nepodléhají auditu / jedna stránka)
  • u výkazu Zisky a ztráty
  • lze tisknout v plném (2 strany) či zkráceném rozsahu (jedna strana)
  • obsah:s účty /bez účtů
  • zaokrouhlení :
  • lze do formuláře vytisknout jak nezaokrouhlený výkaz (s přesností na haléře)
  • tak i výkaz zaokrouhlený (s přesností na celé tisíce)
  • funkční klávesa F8 na výkazu slouží jako přepínač
  • formulář "Obchodní věstník"
  • také ten lze tisknout s přesností na Kč, či zaokrouhleně na celé tisíce

  prázdné Kontrolní hlášení

  • když ve vykazovaném období nenastal žádný případ s DPH
  • tak se žádné kontrolní hlášení nepodává
  • máte-li ale potřebu poslat na EPO negativní hlášení
  • MAUS takový typ hlášení sestavit umí
  • na EPO takové hlášení formálně projde
  • ale s výraznými výhradami
  • které EPO nejspíše dovedou k zahájení řízení a k výzvě

  kontrola netuzemských DIČ (VAD) v Kontrolní hlášení

  • MAUS kromě důsledné kontroly českých DIČ,
  • provádí i kontrolu identifikací firem z členských států EU
  • nekontroluje se přímo firma
  • ale jen formální správnost DIČ (VAD)
  • jestli má správný počet znaků, obsahuje-li jen povolené kombinace atd


  verze 16.09 19.05.2016
  • oprava tvorby Kontrolního hlášení
  • oprava hlášených chyb při spuštění SW MAUS u jediného uživatele
  • kterému se v minulosti neprovedl správně převod účetních dat
  • ze starší verze do novější verze


  verze 16.08 22.04.2016
  Kontrolní hlášení i pro Fyzické osoby čtvrtletní plátce.

  verze 16.07 21.04.2016

  kontrolní hlášení

  • opraveny chyby, které se u některých uživatelů mohly vyskytnout
  • přidána i kontrola logiky VAT (DIČ partnerů ze zemí EU)
  • výkaz Výpis z evidence pro DÚ( §92a) se již samostatně nesestavuje a nevykazuje
  • vykazování přenesené DPH povinnosti je součástí Kontrolního hlášení
  • fakturu nad 10.000 pro neplátce DPH
  • protože zadat DIČ partnera, neboť žádné DIČ nemá
  • MAUS při Exportu doklad automaticky převede mezi malé doklady
  • nebo to můžete převést sami pomocí F3
  • nebo toto označení uděláte už v účetním dokladu

  export přiznání k DPH do EPO

  • opraveno, když MAUS někomu hlásil chybu o neznámém ID_DATS
  • při Exportu přiznání do EPO se vyplňuje několik identifikačních údajů
  • jednou z identifikací je údaj "Hlavní ekonomická činnost"
  • textový popis se využije při tisku
  • pro potřeby EPO je nutné, určit činnost kódem z číselníku CZ-NACE
  • MAUS jej na stisknutí klávesy F1 nabídne
  • protože je číselník velmi rozsáhlý je nutné si udělat dílčí výběr
  • zadáte text například "střední"
  • a MAUS následně nabídne z číselníku jen ty záznamy, které v textu obsahují slovo střední
  • pokud ponecháte kód = 0, vygenerovaný XML soubor půjde načíst do EPO zcela bez problémů
  • EPO totiž chybně nehlásí , že požadovanáý KÓd není vyplněn

  další

  • kopie dokladu
  • nově vytvořený doklad je nezaúčtovaný
  • vy jej otevřete a proveďte před případnou opravou toto
  • postupně šipkou dolů projeďte jednotlivé záznamy
  • částka uvedená v cizí měně se již přenáší do dokladu i pro stranu Dal


  verze 16.06 7.03.2016

  kontrolní hlášení - důležitá změna

  • podstatně změněn princip hlídání nepovolené duplicity
  • nyní jsou za nepovolenou duplicitu považovány doklady
  • které mají stejné DIČ, číslo a datum
  • je nutné mít nastaveno ve větě N Kontrolního hlášení
  • že duplicita (myšleno je tím stejné DIČ, číslo i datum) není povolena
  • jenom tak vám bude Kontrolní hlášení hlídat vše a fungovat správně

  další

  • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - rok - Analytika
  • lze umístit do zápatí osobu, která rozvrh sestavila
  • a nově také nastavit, zda se sestava jmenuje standardně "Analytika", či volitelně "Účtový rozvrh"
  • opraveno
  • nesmyslné označování jako chybných kódy DPH o přenesené DPH, u kterých se loni uvádělo množství (např. 474)
  • opravena chyba při tisku výkazu Peněžní toky
  • opravena chyba při generování XML souboru o DPH přiznání


  verze 16.05 19.02.2016
  • kontrolní hlášení
  • číslo dokladu bylo opravdu prodlouženo na 25 znaků
  • opraveno záhlaví KH: i když bylo vykázáno B2 a B3, tiskla se suma dohromady u údaje B2
  • při přesunu do Kontrolního hlášení se pro jistotu dělá kontrola na datum zdanitelného plnění
  • pokud je vyšší než datum nároku, je datum zdanitelného naplněno datem nároku
  • při exportu kontrolního hlášen do souboru se ponechá i datum zdanitelného plnění z minulého roku (například 30.12.2015)
  • při účtování nového dokladu se datum zdanitelného plnění před vyplní hodnotou data nároku
  • respektive datem účetního případu
  • % vzory dokladů
  • upravena možnost zadávat % ve tvaru 999.9999999
  • zápis dokladu s DPH
  • navrácena funkce, kdy se postupně podle zadaného kódu DPH vypočte a v pravém horním rohu zobrazí
  • základ a DPH
  • pokud se následně nezadává částka z klávesnice (potvrdí se 0)
  • MAUS sám umístí do vyplňovaného údaje odpovídající částku
  • je-li na účtu 343,pak částku DPH
  • je-li na jiném, částku základu

  kontrolní hlášení - oraveno

  • opravena chyba o neexistenci souboru C: \ MAUSWI16 \C0PDPH.DBF
  • účtování údajů pro kontrolní hlášení
  • u dokladů na výstupu lze nově zadat do údaje Kon.Hl.věta nejen A4 = zařadit mezi velké doklady, ale i A5 = zařadit mezi malé.


  verze 16.04 16.02.2016

  kontrolní hlášení - oraveno

  • opravena chyba o neexistenci souboru C: \ MAUSWI16 \C0PDPH.DBF
  • účtování údajů pro kontrolní hlášení
  • u dokladů na výstupu lze nově zadat do údaje Kon.Hl.věta nejen A4 = zařadit mezi velké doklady, ale i A5 = zařadit mezi malé.


  verze 16.03 16.02.2016

  oraveno

  • opraveno generování Kontrolního hlášení
  • údaj číslo dokladu byl prodloužen ze stávajících 20 znaků na 25
  • při účtování byla navrácena funkce, omylem zablokováná
  • informace v pravém horním rohu o celkové částce, základu a DPH


  verze 16.02 12.02.2016

  kontrolní hlášení

  • problematika malých dokladů, které mají patřit do velkých
  • splátkový kalendář
  • zálohy
  • krácený nárok / neuplatnění celého DPH
  • problematika velkých dokladů, které mají patřit do malých
  • např. souhrnný doklad za peníze zaplacené do pokladny jednotlivými účastníky nějaké akce
  • při účtování můžete zadat
  • že doklad patří do jiné věty KH, než do které by podle účtovaných částek patřit měl
  • datum zdanitelného plnění u dokladů na vstupu
  • je-li u dokladů na vstupu jiné než datum nároku
  • další údaj a to Zdanitelné plnění pro K.H.
  • číslo daňového dokladu
  • údaj jsme přejmenovali z Paragon na Čdokladu
  • a rozšířili jej na 20 znaků
  • detailní pitvání dokladů pro KH
  • při přebírání účetních dokladů ze SW Pokladna
  • v rámci jednoho pokladního dokladu bylo proplaceno více dílčích paragonů
  • v kontrolním hlášení ve větě N
  • můžete nastavit v parametru Pitvat detailně pokladní doklady, že Ano
  • při tisku pro konkrétní věty KH do formuláře
  • se nově tiskne i informace o účetním dokladu, z něhož byl generován konkrétní případ KH

  opraveno

  • doplnění číselníků
  • pokud jste ve verzi 16.01 udělali datovou uzávěrku roku
  • nepřenesly se do roku 2016 číselníky kódů DPH

  tisk účtového rozvrhu

  • ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - rok - Analytika
  • jsme při tisku umožnili více variant
  • Vše = původní výstup všech účtů
  • Účty = všechny účty, ale bez nadpisů
  • Aktivní = pouze účty, na které v daném roce účtujete (včetně nadpisů)
  • Užívané = pouze účty, na které v daném roce účtujete (bez nadpisů)
  • SE = vytiskne seznam syntetik


      

       NOVINKY     verze     1 5 . x x     pro     rok     2 0 1 5 novinky ke stažení v PDF
  verze 15.03 19.05.2015
 • opticky lepší kontrola částek
 • při práci s účetním dokladem
 • a v tiskových sestavách
 • jsou v částkách oddělovány tisíce a miliony
 • a to buď pomocí mezer (doklad) či tečkou (doklady)
 • nemá-li částka halíře, vypisuje se úspornou formou (například 126.563.963, - )
 • u sestav jsou částky také odděleny svislou čarou
 • účetní doklad - střadač - sumarizace částek
 • pomocí stisku klávesy pro ovládání kurzoru (šipku vpravo "->")
 • tím se částka nejen přičte do střadače, ale navíc se barevně označí
 • chcete-li ze střadače částku vyjmout, opět na ní stisknete stejnou klávesu
 • účetní doklad - DEL - rušení záznamů
 • potřebujete-li položku z dokladu odstranit, provedete to stiskem klávesy Del (Deleted)
 • rušená částka se zobrazí červeně (je připravena ke zrušení)
 • klávesa Del slouží jako přepínač = další její stisk vrátí rušenou částku do standardního stavu
 • DPH
 • do formuláře i XML souboru pro EPO
 • se správně započítávají i částky s 2. sníženou sazbou DPH (10%)
 • grafika - nové myšky
 • pokud kliknete na obrázek myšky při spuštění SW
 • nabídne se vám jiná
 • je jich celkem 9 a záleží jen na vás, kterou z nich si necháte zobrazovat


 • verze 15.02 20.02.2015
  Verze uvolněna pro jediného uživatele pro jeho individuální potřeby.

  verze 15.01 10.02.2014

  změna zákona o DPH

  • od 1.1.2015 je zákonem o DPH
  • zavedena 3. sazba DPH 10%
  • nazvaná 2. snížená
  • patří do ní: léky, knihy a nenahraditelná výživa
  • nejčastěji používané kódy DPH na vstupu
  • 310 - základní sazba 21% - plný odpočet
  • 311 - základní sazba 21% - krácený
  • 315 - snížená sazba 15% - plný odpočet
  • 316 - snížená sazba 15% - krácený
  • 305 - 2.snížená s. 10% - plný odpočet
  • 306 - 2.snížená s. 10% - krácený
  • 100 - bez DPH
  • nejčastěji používané kódy DPH na výstupu
  • 210 - základní sazba 21%
  • 215 - snížená sazba 15%
  • 205 - 2.snížená sazba 10%
  • 531 - bez DPH
  • bez vazby na přiznání
  • 998 - zúčtování s finančním úřadem
  • 999 - není daňový doklad
  • EPO a přiznání
  • dosud nejsou ze strany Daňové správy
  • uvolněny nové struktury XML pro EPO
  • ani formulář přiznání k DPH
  • jakmile budou, bude uvolněna verze MAUS

  IBAN

  • při vystavování dokladů "INVOICE" nebo "PREPAID INVOICE"
  • se použije buď číslo bankovního účtu v obvyklé formě
  • nebo mezinárodní kódové označení IBAN (např. CZ12 3456 7890 1234 5678 9012)
  • IBAN musí být uložen v číselníku "Bankovní účty" v záznamu našeho účtu      

       NOVINKY     verze     1 4 . x x     pro     rok     2 0 1 4 novinky ke stažení v PDF
  verze 14.04 16.06.2014
  • kontrola správnosti DIČ v položce účetního dokladu
  • stojíte-li na údaji DIČ
  • stiskem F1 Pomoc se spustí aplikace ARES
  • která vyhledá v centrální databázi MFČR zadané DIČ
  • kontrola se neprovádí pro zahraniční firmy a OSVČ
  • podobně lze DIČ kontrolovat při zpracování formulářů k DPH
  • stiskem klávesy F4 Kontrola DIČ
  • DPH a formuláře
  • ve funkcích DPH "Přiznání", "Souhrnné hlášení" a "Výpis z evidence dle §92"
  • týkajících se fyzické osoby subjektu daně zastupované právnickou osobou
  • byla odblokována možnost vyplnění údajů "příjmení, jméno a postavení oprávněné osoby"


  verze 14.03 10.04.2014
  Verze uvolněna pro jediného uživatele pro jeho individuální potřeby.

  verze 14.02 23.03.2014
  • opraveno : ukládání bezpečnostní "Kopie do trezoru" na externí medium v multiverzi.(síťové verzi)
  • v MAUS-Konfigurace byly upraveny proporce písma do úhlednější podoby. Nemá vliv na fungování MAUS.


  verze 14.01 28.02.2013
  • jen elektronického podání daňového přiznání k DPH
  • změna při zhotovení bezpečnostní "kopie do trezoru"      

       N O V I N K Y      verze       1 3 . x x       pro       rok       2 0 1 3 novinky ke stažení v PDF
  verze 13.03 23.03.2013
  • byly doplněny číselníky FÚ a jejich územních pracovišť
  • odstraněna chyba, v jejímž důsledku se z MAUS do EPO nepřenášel údaj "Právnická osoba - obchodní jméno"


  verze 13.02 28.02.2013
  Verze pro potřeby jediného uživatele.


      

       N O V I N K Y      verze       1 2 . x x       pro       rok       2 0 1 2 novinky ke stažení v PDF
  verze 12.08 21.01.2013
  verze reaguje na trvající problémy s přiznáním DPH
  • byly doplněny číselníky FÚ a jejich územních pracovišť
  • snad úplné s výjimkou územních pracovišť Praha-východ a Nepomuk, jejichž čísla nejsou nikde uvedena
  • k datu 20.01.2013 byly v systému EPO (elektronické podání) Finanční správy MF ČR stále drobné závady
  • označení FÚ a územních pracovišť přenesená do EPO ve strukturách XML, jsou v "Protokolu chyb EPO" deklarovány jako chybné
  • překvapivě ale stačí, když se vrátíte na začátek "Průvodce" a zde opakovaně znovu vložíte úplně stejná čísla FÚ a územních pracovišť tak, že je vyberte z nabídnutých interních číselníků EPO
  • takto zadané kódy, které předtím byly odmítnuty, EPO bez výhrad přijme
  • a "protokol chyb" již žádné chyby nehlásí  verze 12.07 10.01.2013
  daňové přiznání k DPH - EPO - změna struktury FÚ
  • od 1.1.2013 se změnila struktura a organizace Finančních úřadů z celostátní na krajskou hierarchii
  • 2 údaje nahrazují původní označení FÚ
  • Finanční úřad pro- čtyřmístné číslo xx00, kde xx= kraj (např. 2000 = Hlm.Praha)
  • Územní pracoviště v,ve,pro - čtyřmístné číslo XXYY, kde XX=kraj a YY=pracoviště (např. 2004 = Praha 4)
  • MFČR dosud nevydalo jednoznačné oficiální číselníky
  • proto není k údaji dostupná nápověda klávesou F1
  • pokud neznáte kódy na 100% správně, můžete ponechat obě rubriky nevyplněné
  • až budete nahrávat XML soubor na WEB do EPO údaje doplníte

  verze 12.06 24.4.2012
  Řešila jen individuální problematiku jednoho zákazníka a tak nebyla distribuována obecně všem. verze 12.05 24.4.2012
  opravena chyba ve verzi 12.03

  verze 12.04 23.4.2012

  data DPH do EPO Daňové správy MFČR

  Všechny údaje jednou vložené uchovávají pro další použití. Ale pro každou úlohy DPH zvlášť( Přiznání / Souhrnné hlášení / Výpis z evidence §92. Někomu selhávalo spouštění formulářů (EPO) z MAUS . To může být způsobeno používání Proxy Serveru, či starou verzí Internet Explorer. Nedaří-li se spustit EPO z MAUS , spusťte ho přímo z prohlížeče zadáním adresy https://adisepo.mfcr.cz. Pak použijte funkci v EPO Načtení souboru a použijte z adresáře C:\DPH-EPO\ na vašem PC soubor s aktuálními daty EPO, který MAUS předtím vytvořil.
  • pokud jste soubor uložili pod standardním (nabízeným) názvem
  • pak je název souboru složen ze tři částí :
  • typ - kdo(DIČ) - za jaké období
  • dphdp3-cz00568945-201203 - daňové přiznání
  • dphevd-cz00568945-201203 - přenesená DPH povinnost
  • dphshv-cz00568945-201203 - souhrnné hlášení
  • dphshn-cz00568945-201203 - souhrnné hlášení následné


  verze 12.03 5.3.2012
  odstraněna chyba při zparacování Souhrnného hlášení k DPH


  verze 12.02 15.2.2012

  odstraněna chyba, která blokovala zpracování Souhrnného hlášení k DPH


  verze 12.01 12.1.2012

  změna sazby DPH
  • snížená sazba se mění z 10% na 14%
  • v nové verzi bude změněna automaticky
  • budete-li potřebovat, lze i počátkem roku 2012 zapsat něco se szabou 10%
  • sazby DPH lze kdykoli změnit funkcí Servisní - Speciální - Změna sazeb DPH nebo přímo ve STATUS

  režim přenesené daňové povinnosti (RPDP) u stavebních a montážních prací RPDP podrobně
  • dosud byla přenesená daňová povinnost závazná jen pro odpady, zlato a emisní povolenky
  • takže se s ní dosud seznámil jen málokdo
  • od 1.1.2012 se vztahuje i na stavební a montážní práce

  kontrola shody údajů pro Přiznání k DPH
  • při zaúčtování dokladu se automaticky provádí kontrola údajů potřebných pro přiznání k DPH
  • stejné DIČ musí být uvedeno u všech položek jedné faktury
  • stejné datum zdanitelného plnění / nároku na odpočet musí být uvedeno jak u výnosů/nákladů tak i u daně/odpočtu DPH
  • není-li tomu tak, ukáže se upozornění Chyba údajů k DPH ! s možnostmi řešení:
  • nezaúčtovaný doklad = doklad zůstává, ale je nutno se k němu vrátit
  • zaúčtovat = doklad je normálně zaúčtován bez ohledu na nesouhlas údajů k DPH
  • opravit = vrátíte se do dokladu k možnostem oprav a doplnění dokladu
  • ve Status - Parametry 1 je nově přidán parametr Kontrola údajů DPH na dokladu
  • s možnostmi: Zapnuto / Vypnuto
  • jako standardní je nastavena volba Vypnuto

  nový komprimační SW 7za.exe
  Aby se dalo komprimovat i pod 64-bitovým operačním systém, zavádí se nový komprimační freewarový SW 7za.exde.

  další změny a opravy
  • Do kopie do trezoru se ukládají nově i údaje formuláře Přiznání k DPH a Souhrnné hlášení k DPH"
  • Ve výkazech Rozvaha a ZaZ se jako datum "Ke dni" bere horní limit časového intervalu, za který jsou vybírána data. To se může odlišovat od data "Sestaveno dne" zadávaného v tabulce tiskových údajů, které se tiskne v podpisové rubrice na konci formuláře.
  • při výběru analytického účtu pomocí klávesy F1 budete stát na příslušný předtím vložený účet syntetický.


      

       N O V I N K Y      verze       1 1 . x x       pro       rok       2 0 1 1
  verze 11.06 22.4.2011 Sjednocení označení verzí.

  verze 11.05 11.4.2011

  Oprava funkce rozpisu odpočtu neuplatněného v důsledku krácení.
  Pokud jste již vytvořili doklad -0X Přizn.krácených odpočtů- za první kvartál 2011, zrušte ho prosím a použijte znovu funkci DPH – Přiznání k DPH – Rozpis krácených odpočtů k vytvoření nového správného dokladu.

  verze 11.04 8.4.2011

  změny v účetní evidenci k DPH od 1.dubna 2011
  • Dnem 31.03.2011 končí „přechodné období“ definované DS při MF ČR.
  • Přestávají platit výjimky uvedené v „Informaci k novému přiznání k DPH od 1.1.2011“ zveřejněné na webu MF ČR.
  • Přiznání k DPH za 1. čtvrtletí 2011 (nebo za měsíc březen 2011) se zhotoví a odešlou způsobem známým z dosavadní praxe.
  Dnem 1.dubna 2011 počínaje
  • Používá se formulář „Přiznání k DPH“ v podobě zavedené od 01.01.2011 (25 5401 MFin 5401 - vzor č.17).
  • Při jeho vyplňování je nutno postupovat podle „Pokynů k vyplnění přiznání k DPH“ (25 5412 MFin 5412 - vzor č.13).
  • Při účtování v programu MAUS se používají stejné kódy DPH jako doposud
  Datum nároku na odpočet
  • S položkami na vstupu (Základ odpočtu a nárok na odpočet daně) se pracuje odlišně, než doposud.
  • Zavádíme termín „Datum nároku na odpočet“, kam se uvádí datum, ke kterému Vznikl nárok na odpočet podle novely zákona o DPH.
  • Nárok se uplatní v přiznání za to období DPH, do kterého datum nároku patří.
  Zápis data nároku na odpočet.
  • při účtování se v MAUS se do „Data nároku na odpočet“ automaticky dosadí „Datum účetního případu“.
  • Při účtování položky může být „datum nároku“ upraveno.
  • Pokud úprava směrem dozadu posune datum nároku mimo běžné účetní období, MAUS upozorní, že úprava se jeví nekorektní.
  zálohový a vypořádací koeficient se mění na procentní
  Od 1.4.2011 se mění formát zálohového a vypořádacího koeficientu (dosud v rozmezí 0.00 - 1.00, zaokrouhlováno nahoru) na procentní tvar (tři celá a dvě desetinná místa, rovněž zaokrouhlováno nahoru). Např. zálohový koeficient do 31.03.2011 je 0,74 od 01.04.2011 to bude 74,00 % . Hodnotu si MAUS upraví automaticky po změně na verzi 11.03 k datu 30.04.2011 (přiznání za 3/2011 bude počítáno postaru). Zálohový koeficient bude od 01.05.2011 možno upravit ve STATUS ručně, na konci roku 2011 se vypořádací koeficient už spočítá správně.

  EPO

  Přiznání k DPH ke dni 25.04.2011 (postaru) i ke dni 25.05.2011 (ponovu) bude možno ve verzi 11.03 podat elektronicky na portál Daňové správy pomocí webové funkce Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2011 (EPO2). Změny formátu XML nutné k odlišnému zpracování některých údajů v EPO budou realizovány automaticky v termínech vyhlášených daňovou správou. Věříme, že verze MAUS 11.03 potřebné změny rovněž automaticky akceptuje. Potřebnou zkoušku nemůžeme realizovat dříve, než celý systém EPO přejde na nový způsob, což bude okolo 01.05.2011. Podle výsledku zkoušky vydáme či nevydáme opravnou verzi MAUS.

  verze 11.03 22.2.2011

  drobná technická oprava pro odeslání přiznání k DPH přes EPO

  verze 11.02 18.2.2011

  řešení problematiky DPH v tzv. "přechodném období" (bližší popis viz Novinky 11.02 pro příspěvkové verze)

  Zavřít

  začátek stránky 26.1.2012  ___PAP -pomocný analytický přehled od roku 2012

  POZOR!!!

  PAPpopisPDF Každý, kdo PAP zavádí, by se s námi měl spojit a domluvit si individuální konzultaci .

  číselník nerezidentů (fiktivní IČ)

  číselníkPDF Je-li dodavateme někdo, kdo není tuzemským rezidentem a nemá přiděleno identifikační číslo, je identifikován náhradním kódovým označením (země / mezinárodní organizace).partnerem Každý, kdo PAP zavádí, by se s námi měl spojit a domluvit si individuální konzultaci .

  PAP - legislativa

  novela vyhl. 383/09    410/09 CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) poté, co se mu "usadil" sběr účetních výkazů, přistoupil k dalšímu sběru účetních informací. Tentokrát se to nazývá POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED dále jen PAP. Aby tento PAP mohl být zaveden (a hlavně MFČR vyžadován), dochází k novelizaci vyhlášek 410/2009 a 383/2009. Platnost novelizace je k 1.1.2012. Z novelizace vyplývá vše dále uvedené.

  vykazující jednotky
  - organizační složky státu, státní fondy, Pozemkový fond ČR, příspěvkové organizace ústředně řízené, kraje, obce nad 1 000 obyvatel, Regionální rady regionů soudržnosti, kromě jiných a příspěvkové organizace místně řízené
  - od 1.1.2012 se týká jen těch , kteří mají sumu Aktiv 100 a více miliónů
  - od 1.1.2013 se bude týkat těch, kteří mají sumu Aktiv nad 20 miliónů

  oficiální vysvětlení - proč je PAP zaváděn
  monitoring Prostřednictvím nově zaváděného Pomocného analytického přehledu bude Ministerstvo financí pořizovat do CSÚIS detailní účetní informace. Mě sice to vysvětlení připadá jen zcela formální, ale to je tak vše, co k tomu mohu říci.

  metodika termíny předkládání PAP
  I. Q - období 1.1. - 31.3. - do 30. dubna (v roce 2012 se odevzdává až 30. července 2012)
  II. Q - období 1.1. - 30.6. - do 30. července
  III.Q - období 1.1. - 30.9. - do 30. října
  IV. Q - období 1.1. - 31.12. - do 25. února následujícího roku

  jak PAP vypadá - co to je

  přílohy účty    partneři PAP je soubor dalších 13 tabulek, které mají přinést MFČR podrobnější a detailnější účetní a finanční informace o vykazujícícch subjektech. Konstrukce některých tabulek je dosti krkolomná. Velmi pochybuji o tom, že by se daly tisknout. Spíš se počítá z tím, že budou zpracovávány jen v elektronické podobě.
  část tabulky popis
  I- IIIobsahují údaje o vybraných syntetických účtech v detailním analytickém členění
  IV- IX obsahují údaje o charakteru přírůstků a úbytků na vybraných syntetických rozvahových účtech v detailním analytickém členění, resp. rozkládají celkový obrat na straně má dáti / dal těchto účtů na předem definované kategorie změn vlivem transakcí, přecenění a ostatních změn objemu
  X- XIII ve vybraných případech detailněji rozkládají údaje uvedené v předchozích tabulkách v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva anebo jednotlivých partnerů transakce, popř. podle obojího tohoto členění současně
     
  Ipočáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech
  IIvybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
  IIIvVybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost
  IVDNHM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
  Vzásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
  VIpohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
  VIIzávazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
  VIIIostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
  IXjmění účetní jednotky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů
  Xpočáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva
  XIvybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce
  XIItypy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů transakce
  XIIItypy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce
  Co si pod těmi názvy máte obsahově představit, lze "zjistit", otevřete-li si zde dokument, který je stažen z WEBu MFČR.

  průlom

  1.
  Tím, že MFČR zavádí PAP, prolamuje dosavadní tabu. Zavádí totiž povinné analytiky. Jejich značení např. 00002119 - Ostatní stavby (inženýrská díla) není až takovým problémem. První tři nuly jen označují, že se jedná o analytický účet k syntetickému účtu 021 a že je označen 19.
  2.
  Horší ale už je, že se mnohdy evidencí PAP zavádí jiné členění analytických účtů než dosud samo CSÚIS požadovalo pro správné generování všech příloh k účetním výkazům. Asi PAP v rámci CSÚIS dělala jiná parta lidí než ta co dělala výkazy. Takže se musíme vypořádat s tím, že například ve výkazech je v tabulce Stavby a pozemky jeden řádek 6. - Inženýrské sítě a 7. - Ostatní stavby a přitom v PAP je požadováno členění 00002119 - Ostatní stavby (inženýrská díla) nová a 00002129 - Ostatní stavby (inženýrská díla) původní.
  navržená analytika pro výkazy: příloha Stavby a pozemky pro PAP
  021 51 G05 = řádek 6. - Inženýrské sítě 00002119 - Ostatní stavby (inženýrská díla) nová
  021 52 G06 = řádek 7. - Ostatní stavby 00002119 - Ostatní stavby (inženýrská díla) nová
  021 61 G05 = řádek 6. - Inženýrské sítě 00002129 - Ostatní stavby (inženýrská díla) původní
  021 62 G06 = řádek 7. - Ostatní stavby 00002129 - Ostatní stavby (inženýrská díla) původní
  3.
  PAP vykazuje řadu údajů, které drtivé množství příspěvkových organizací nemá. Například ložiska ropy, zemního plynu, kovových a nekovových materiálů. Otázkou je, mají-li se i pro tyto údaje do účtového rozvrhu zavádět téměř na 100% nevyužitelné analytiky. Díky tomu se bude nafukovat osnova dál a dál. Tím se ale zase porušuje jedno ze základní pravidel účetnictví. Že má být přehledné a stručné. Tedy ono už, v případě příspěvkových organizací, takové není.
  4.
  No a ještě horší to bude tam, kde se závazná analytika diktovaná CSÚIS bude střetávat se závaznou analytikou diktovanou krajem. Například u těch krajů, které nepočítají se samostatným údajem činnost a proto pak následně vyžadují členění analytik na hlavní a vedlejší činnost. Příklad uvedený v bodě 1 se ze 4 analytik rozroste na 8. To je ale už fakt šílenost.

  námi zvolené snadné řešení

  Některé jiné softwarové firmy předložily svým uživatelům princip takového dvojitého účtování. Uživatel zaúčtuje jednak skutečnost z pohledu finančního účetnictví. A pak podruhé, z pohledu potřeb PAP. To rozhodně není naše cesta. PAP se automaticky generuje z účetních zápisů, podle toho co je nastaveno v účtovém rozvrhu. Díky tomu lze navíc měnit, bude-li to třeba (a ono to určitě bude), bez jakýchkoliv problémů měnit informaci, kam se má ta která analytika do PAP započítat. Takže pro uživatele našeho software to neznamená žádný další nápor. Ano, musí se udělat počáteční nastavení. Ale tím je to odbyto. A pak každé čtvrtletí odeslat PAP, podobně jako se dnes odesílají výkazy do CSÚIS.

  účtový rozvrh

  V účtovém rozvrhu jsou přidány pomocné položky s analytikou povinnou podle PAP (analytika je povinná jen těch účtů, kde je uvedena). Jsou označeny písmenem "P" v analytice a žlutou barvou a MAUS je nedovolí omylem použít při účtování dokladů !
  • vy musíte postupně najít ty syntetické účty, které jsou ve sloupci PAP označeny číselným kódem. Tím je naznačeno, že analytiky této syntetiky patří do PAP
  • u všech následujících analytik, které nemají označení PAP, vyberete podle svého úsudku příslušný pětimístný číselný kód PAP a zapíše ho z klávesnice do sloupce označeného "PAP"
  • u těch syntetických účtů, kde není sloupeček PAP vyplněn, ponecháte analytiky ve sloupci PAP také nevyplněny
  • není kam spěchat - času je dost, protože kódy PAP se účtování dokladů v denní praxi neúčastní
  • jen v účtovém rozvrhu čekají na okamžik zpracování výkazů PAP

  označení pro PAP

  Každá anylytika, která se má dostat do PAP musí být označena povinným osmi znakovým označením. Protože první tři znaky označení = SE, stačí do účtového rozvrhu zapsat jen 5 znakové označení.
  počáteční stav po instalaci po vaší úpravě
  SEAEPAPúčnázev účtuvýkazSEAE PAPúplný PAP
  021 021-Stavby  021   
  02110  Bytové domy a bytové jednotky G01 021100210102102101
  02120  Budovy pro služby obyvatelstvu G02 021200210202102102
  02130  Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G03 021300210202102102
  02140  Komunikace a veřejné osvětlení G04 021400210302102103
  02150  Jiné inženýrské sítě G05 021500210302102103
  02160  Ostatní stavby G06 021600210902102109
  021P0102101-Byty a bytové budovy   021P010210102102101
  021P0202102-Nebytové budovy   021P020210202102102
  021P0302103-Technická rekultivace   021P030210302102103
  021P0902109-Ostatní stavby   021P090210902102109
  Jak vidno, záleží na úsudku, zda považujete položku Budovy pro služby obyvatelstvu za Nebytové budovy 02102 nebo Ostatní stavby 02109. Složitost problému ukazuje v příkladu uvedená vazba na výkaz G. Stavby. Ta si žádá minimálně 6 analytik, zatímco PAP požaduje 4 analytiky.
  042 042-Nedokončený DHM  042   
  042213  Jiné nebytové domy a nebytové jednotky   042213021020422102
  042P0202102-Nebytové budovy   042P020210204202102

  Plný osmimístný symbol, který je ve skutečnosti ukládán do XML ssouboru, kterým se PAP odesílá do CSÚIS, je složen u účtů:
  kde není odvolávka na jiný základní účet kde je odvolávka na jiný účet (majetkový)
  • třímístného SE (021 Budovy a stavby)
  • opakování třímístného SE (021) - zřejmě pro formální jednotu
  • dvoumístné analytiky (02 Nebytové budovy)
  • dohromady 02102102
  • třímístného SE (042 Nedokončený DHM)
  • třímístného účtu pořizovaného majetku (021 Budovy a stavby)
  • dvoumístné analytiky (02 Nebytové budovy)
  • dohromady 04202102  Alexo Staniševský

  všechny nabízené dokumenty jsou staženy z oficiálních WEb stránek MFČR: Zavřít

  začátek stránky 26.1.2012  ___účtování a evidence režimu přenesené daňové povinosti (RPDP)

  WEB MFČR Podle § 92a zákona o DPH je nutno vést evidenci údajů daňových případů v Režimu přenesení daňové povinnosti (RPDP) uváděných v řádcích 10, 11, 25 přiznání k DPH.
  kód předmětu plnění dle zákona sledovaná komodita §92(písmeno) měrná jednotka kód DPH (číslo řádku v přiznání)
  výstup (25) vstup
  že jde of RPDP sazba pro evidenci
  základní (43) snížená (44) základní (10) snížená (11)
  1prodej / nákup zlata (b)g471 320 (plně)
  321 (kráceno)
  325 (plně)
  326 (kráceno)
  281286
  2obchodování s emisními povolenkami (d)kus472 282287
  4stavební a montážní práce (e) 473 283288
  5ostatní - zboží uvedené v příloze 5. zákonakg474 284289

  Údaje pro evidenci se shromažďují při běžném účtování (vkládání účetních dokladů) v programu MAUS. Zda se jedná o účetní případ evidovaný podle §92 MAUS pozná podle kódu DPH vkládaného uživatelem při účtování položky základu daně u daňové povinnosti (účty pasiv) a u nároku na odpočet (účty aktiv).

  Jen připomínáme, že podrozvahové účty (990 a 999) uváděné v příkladech, jsou pro účetnictví příspěvkových organizací.
  U hospodářských organizací jde o účet 790. U něj musí být v účtovém rozvrhu uvedena ve sloupci "PH" hodnota D (daňová povinnost).
  A u organizací neziskových podrozvahový účet např. 973 založený uživatelem. A i u něj musí být v účtovém rozvrhu uvedena ve sloupci "PH" hodnota D.
  účet kód DPH odběratel rozsah MáDáti Dal poznámka
  z pohledu dodavatele zboží / poskytovatele služeb, který povinnost přenáší
  1.příklad
  311       10.000,00   stavba kurníku
  602 473 CZ12345678     10.000,00 stavba kurníku
  2.příklad
  311       5.000,00   železný šrot
  604 474 CZ34567890 780 kg   5.000,00 železný šrot
  účet kód DPH odběratel rozsah MáDáti Dal poznámka
  z pohledu odběratele / na něhož je povinnost přenesena
  3.příklad 20% DPH a plný nárok na odpočet
  321         10.000,00 stavba kurníku
  518 320 CZ76543210   10.000,00   základ
  343 320 CZ76543210   2.000,00   DPH
  990 283 CZ76543210     10.000,00 podrozvaha
  343 283 CZ76543210     2.000,00 DPH pro evidenci
  999 997       10.000,00   vyrovnání podrozvahy
  4.příklad snížená sazba DPH a krácený nárok
  321         5.000,00 železný šrot
  518 326 CZ98765432   5.000,00   základ
  343 326 CZ98765432   700,00   DPH
  990 284 CZ98765432   780 kg 700,00 podrozvaha
  343 284 CZ98765432     700,00 DPH pro evidenci
  999 997       5.000,00   vyrovnání podrozvahy
  5.příklad 20% DPH bez nároku na odpočet
  321         50.000,00 vymalování ředitelny
  518 100 CZ11223344   60.000,00   základ + DPH
  990 283 CZ11223344     50.000,00 podrozvaha
  343 283 CZ11223344     10.000,00 DPH pro evidenci
  999 997       50.000,00   vyrovnání podrozvahy
  Kódy 280, 285, 470, užívané v roce 2011 sepřestávají používat.

  rozsah

  Jedinou změnou při zápisu účetního případu RPDP je Rozsah plnění, kam uvedete
  • celé číslo (počet měrných jednotek) v případě kódů plnění 1,2,5
  • 0 (nula) v případě kódu plnění 4, kde se rozsah nevykazuje
  • měrnou jednotku MAUS dosadí sám (1=gramy, 2=kusy, 5=kilogramy)
  • neuvedete-li v případě kódů 1,2,5 hodnotu Rozsah plnění, nebo naopak je uvedena v případě kódu 4, MAUS to ukáže jako chybu kódu DPH (červené okénko DPH)

  SW Fakturace Alexo

  SW umožňuje zaznamenávat, které FP patří do režimu přenesená daňové povinnosti a v návaznosti na to automaticky generuje odpovídající účetní doklady.

  formulář

  Formulář "Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty" zpracujete ve volbě Výsledky - Daňové výstupy - DPH - Výpis dle §92a. Způsob ovládání je v podstatě stejný jako u již vžitých formulářů "Přiznání k DPH" a "Souhrnné hlášení". Odlišný je pouze obsah vykazovaných údajů. Na závěr předává data elektronicky do systému EPO Daňové správy MFČR. Tři používané formáty pro EPO se od sebe liší co do rozsahu a počtu údajů o poplatníkovi. Proto jsme v MAUS nuceni uživatele obtěžovat tím, že musí pro každý formát tyto údaje zadat zvlášť.
  Případné nedostatky předávaných dat lze opravit
  • v MAUS přeúčtováním dokladů a novým zpracováním výsledku (tato oprava je trvalá)
  • v MAUS provizorně v seznamu na obrazovce přepsáním červeně označených chybných údajů dočasným správným zněním
  • až v EPO Daňové správy po načtení dat - kontrola údajů v EPO je nejúplnější (např. aktuální seznam finančních úřadů, kontrola platnosti DIČ atp.)
  Zavřít

  začátek stránky 21.9.2013  ___účetní výkazy - sběr dat

  začátek stránky 8.2.2012  Jihomoravský kraj - jak nakonec dospěli k závaznému účtovému rozvrhu

  sběr dat

  Raději reagujeme na požadavek KÚ Jihomoravského kraje ohledně sběru účetních dat.
  Váš krajský úřad bude sbírat účetní obraty svých příspěvkových organizací. Takový sběr dat pro nás novinkou není. Už to dělají další dva kraje. Zlínský tak činí již 5 let. Takže vlastně pro nikoho, tedy ani pro nás, ani pro vás nic složitého.

  Počátkem října bude uvolněna nová verze SW MAUS s funkcemi pro odesílání požadovaných dat. Současně s novou vezrí vám pošleme informaci, jak máte postupovat a co máte udělat, aby vše bylo OK.

  Alexo Staniševský

  stav 7.2.2012

  závazný UR JMK Jak je vidět, tak i když se v této branži pohybuji už 25 let, stále mne ještě může něco překvapit. Teprve ve čtvrtek 2.2.2012 byla zkompletována závazná účtová osnova Jihomoravského kraje. A tak na uvedeném odkazu skutečně naleznete Návrh účtového rozvrhu na rok 2012 pro příspěvkové organizace zřízené JMK, který je podepsán 2.2.2012.

  co s tím?

  Nemůžeme s tím dělat nic jiného, než že do MAUS zapracujeme rozvrh JMK. Bude to uděláno stejně jako v případě specifických rozvrhů jiných krajů: Moravskoslezského, Zlínského, Vysočiny. Na zapracování rozvrhů jiných krajů jsme většinou měli dva - tři měsíce, protože kraje je logicky vydaly s dostatečným předstihem, před začátkem roku. Tentokrát jsme zcela v jiné situaci. Někteří již dávno účtují a ti co ne, se na to již třesou, protože mají pocit, že jsou ve skluzu. Takže všichni budou křičet :" rychle - rychle!!".

  školení

  Na úterý 14.2.2012 od 10:00 je připraveno v prostorách ISŠ Slavkov u Brna, Tyršova 479 školení. Při něm předvedeme, jak snadný bude přechod v novém roce do nového závazného účtového rozvrhu. Zároveň vysvětlíme změny ve výkazech, přenesenou daňovou povinnost a konečně i problematiku PAPu (to přirozeně jen těm, kterých se to týká).

  Možné stavy v nichž se nacházíte

  Nyní se každá organizace může nalézat v jednom z následujících stavů:
  • 1. dosud jste nenainstalovali SW MAUS pro rok 2012
  • 2. již jej máte instalován, ale nic jste v něm neprovedli
  • 3. už jste provedli roční uzávěrku a jste v účetním období 2012/01
  • 4. odladili jste svůj účtový rozvrh i doklad počátečního stavu
  • 5. již normálně účtujete účetní případy roku 2012
  Je jasné, že každý z těch stavů se bude řešit odlišným způsobem. My si s tím ale poradíme. Pouze apeluji na všechny, kteří ještě nezačali účtovat: "nezačínejte účtovat". A na ty, kteří již účtovat začali, se obracím s doporučením: "přestaňte účtovat".


  stav k 26.1.2012

  KÚ Jihomoravského kraje dosud žádnou závaznou účtovou osnovu nevyvěsil ani nerozeslal. Takže se bude dál účtovat stejně jako dosud.

  stav z 29.9.2011

  Tehdy KÚ Jihomoravského kraje informoval všechny své organizace školského typu , že od roku 2012 bude zřizovatelem zavedena závazná 4 místná analytika. Tehdy z toho vyplývalo následující:
  WEB JM kraje 1.hovoří se o 4 místné analytice
  • ale ve skutečnosti je to pořád jen 3 místná
  • protože na 1. místě každé analytiky je vždy 0
  • s tím MAUS pracuje a počítá již dnes
  • uživatel pracuje s 3 místnou analytikou, což je pro něj snazší a přehlednější
  • ale při odesílání dat na kraj, či do CSÚIS se před každou analytiku přidá ta nula
  • a tím je vše zajištěno
  2. budete mít závaznou analytiku
  • tu, až ji kraj uvolní, zapracujeme do MAUS
  • teď je k nahlédnutí jen analytika pro neškolská zařízení
  3.
  Nebudou s tím pro vás spojeny žádné další náklady.

  Zavřít

  začátek stránky 26.1.2012  kraj Vysočina - závazná účtová osnova

  teorie - legislativa

  popis v PDF Pro rok 2012 zavádí Krajský úřad kraje Vysočina pro jím zřízené příspěvkové organizace závaznou účtovou osnovu. Ta se týká jen účtů třídy 5 a 6.
  1. WEB kraje 4 místná analytika
  • ale ve skutečnosti je to pořád jen 3 místná
  • protože na 1. místě každé analytiky je vždy 0
  • s tím MAUS pracuje a počítá již dnes
  • uživatel pracuje s 3 místnou analytikou, což je pro něj snazší a přehlednější
  • ale při odesílání dat na kraj, či do CSÚIS se před každou analytiku přidá ta nula
  • a tím je vše zajištěno
  2.závazná analytika

  k čemu to je?

  Inu to není až tak úplně jasné. Možná že KÚ Vysočiny:
  1. Chce sumarizovat tržby a hlavně náklady za všechny organizace.
  Díky tomu by pak zjistili, kolik se vynakládá sumárně na poštovní služby, kolky nebo třeba toaletní papír. Aby to ale mohli sumarizovat, potřebují k tomu dílčí obraty všech organizací. A to kraj Vysočina nesbírá. To není obsahem účetních výkazů. Jediný kraj v ČR, který to dělá, je kraj Zlínský. Ale ten dělá sumarizaci jen za syntetické účty a činnosti. Analytiky nejsou povinné.
  2. Chce mít vyřešen PAP.
  Ale ani to není pravda, protože navrhnuté členění neodpovídá potřebám PAP.
  3. Chce pomoci účetním - přináší jednoduché řešení.
  To aby si už nikdo nemusel lámat hlavu nad tím, jaké má mít analytiky. Ale ani to není pravda. Nic jednoduchého se nepřináší. Duplicita analytik: zvlášť hlavní a zvlášť vedlejší činnost, účtový rozvrh nafukuje a znepřehlední. A to rozhodně není naše cesta.

  jak v MAUS

  Proto jsme zpracovali typový rozvrh GOVY Typový rozvrh - kraj Vysočina, který u rozvahových a podrozvahových účtů zachovává dosavadní členění podle MAUS PO (tedy váš dosavadní rozvrh) a u výsledovkových účtů tř.5+6 je zapracována účtová osnova podle metodiky kraje. Na začátku roční datové uzávěrky ve volbě Uzávěrka - 8.Uzavření roku -Uzavření roku 2011 se MAUS dotáže: Kdo je vašim zřizovatelem? Možné odpovědi jsou :
  • Storno = nevím, musím si to rozmyslet - přerušuje se uzávěrka
  • Jiný = ponechám si dosavadní účtový rozvrh tak, jak jsem jej měl dosud
  • Krajský úřad Vysočina = přejdu u účtů třídy 5 + 6 na analytické členění, které připravil kraj
  U obou variant (Krajský úřad vysočina / Jiný) se připraví takový účtový rozvrh, který umožní vyhovět požadavkům KÚ Vysočina. V obou případech se generují stejné účetní výkazy v jakémkoliv formátu. A to je dnes jediné, co se na KÚ zasílá. Nicméně je mezi nimi podstatný rozdíl v účtovém rozvrhu pro rok 2012 u účtů třídy 5 a 6:

  volba: Krajský úřad Vysočina

  • účtový rozvrh neobsahuje vaše známé analytiky z roku 2011
  • naopak bude obsahovat analytiky, jak je navrhl kraj Vysočina
  • ale nebudou tam všechny: nedáváme tam jak analytiky pro hlavní, tak analytiky pro vedlejší činnost
  • analytiky jsou tam jen jednou (díky tomu je tato část účtového rozvrhu poloviční, než je návrh KÚ Vysočina)
  • o tom, co je na hlavní či vedlejší činnost, se účtuje v MAUS a ve všech normálních účetnictví, přeci údajem činnost
  výsledek:
  Máte jiné analytiky, než jste měli doposud, ale pokud se na KÚ Vysočina rozhodnou provádět sumarizaci po analytikách, budete mít analytiky takové, jaké očekává KÚ. Ale o takovém stahování dat nikdo na KÚ nic neví.

  volba: Jiný

  • účtový rozvrh bude obsahovat vaše známé analytiky z roku 2011
  • žádné nové se do něj nepřidají
  výsledek:
  Nic se nemění.Pokud by KÚ prováděl sběr účetních dat pro sumarizaci na úrovni syntetických účtů a činnosti MAUS vygeruje podle vašich účetních zápisů taková data, která očekávanému "Gordickému" členění (včetně duplicitních analytik) formálně odpovídá.
  Nevýhodou tohot řešení je situace, kdy by se KÚ Vysočina rozhodnou provádět sumarizaci po analytikách. Pak by se provalilo, že je nemáte v požadovaném členění. Vaše náklady na poštovní služby, by byly pod jiným označením, než je kraj očekává. Ale znovu připomínáme. O sběru účetních dat na KÚ nikdo nemluví a neví.

  co zvolíte je na vás

  Kterou z nabídnutých voleb vyberete, je jen na vás. Já osobně bych se přiklonil k možnosti Jiný. Nevíte-li si rady, zavolejte. Je možné, že se časem dozvíme i něco dalšího. Ale teď to vypadá tak, že KÚ nic dalšího nechystá. Zavřít

  začátek stránky 11.7.2011  mezivýkazové vazby pro kraje : Středočeský /Plzeňský / Jihomoravský

  informace ty, kteří vytvářejí výkazy v JASU

  tedy kraje:
  • Středočeský
  • Plzeňský
  • Jihomoravský
  Oproti předchozím verzím, verze 11.09 zobrazuje před exportem všechny mezivýkazové vazby, ať jsou či nejsou v pořádku, či v toleranci. To aby bylo vidět, co vše se kontroluje. Bohužel dvě kontroly se neuvádějí správně:
  • jedná se o kontroly 47 a 48
  • ty se týkají porovnání údajů z výkazu A.10 a speciálního JASU výkazu Výnosů a nákladů
  • chybně se u nich nevypisuje hodnota, která je ve výkazu A10
  • takže v rozdílu je uvedena celá tato částka
  • toto vyhodnocení MAUSem je chybné
  • reálná data, tištěné výkazy, odesílané dávky to vše je v pořádku
  • bohužel v této kontrolní sestavě se vyskytla chyba, která nesprávně interpretuje to, co je ve skutečnosti dobře
  • takže z předchozího vyplývá
   • až budete exportovat výkazy
   • nevěnujte žádnou pozornost kontrolám č. 47 a 48, které jsou na konci všech vypsaných kontrol
   • je jasné, že chybu odstraníme v další verzi
   • teď, ale v době vytváření výkazů za II. Q, ji raději nechceme rozesílat
   • Alexo Staniševskýpočkáme s ní až bude klid - po pololetních uzávěrkách

  Tato informace byla elektronicky zaslána uživatelům software MAUS v příslušných krajích na nám známé e-mail adresy. Pokud se k vám nedostala, pošlete nám e-mail na alexo@datax.cz, ať máme na vás správný kontakt alespoň pro příště.
  Zavřít

  začátek stránky 3.6.2011  účetní výkaz Příloha - FKSP

  To, co je dále popsáno, se aktuálně týká Ústeckého kraje, ale je možné, že se časem podobným způsobem zachová i některý další kraj.

  oč jde

  KÚ Ústeckého kraje se na své organizace obrátil s tím, že výkaz Příloha - FKSP by se měl vykazovat trochu jinak, než jak se to dělalo doposud.
  • tento výkaz má v sobě chybu
   • když jej na MFČR definovali, zapomněli na jeden řádek
   • v rámci sekce A.II Tvorba fondu chybí ten nejdůležitější zdroj a to základní příděl
   • jsou tam další tři zdroje, které ale většina organizací vůbec nemá
  • a teď ten problém:
   • účetní výkazy obecně pracují tak, že součtové řádky jsou skutečným součtem dílčích řádků
   • neexistuje, že by součtový řádek měl jinou hodnotu, než dávají řádky, které se do něj součtují
   • to je základní pravidlo výkazů
   • proto bylo nutné u FKSP základní příděl nacpat do jednoho z dílčích řádků
   • my jsme doporučovali řádek 3. Peněžní a jiné dary určené do fondu
   • což sice není základní příděl, ale je to z těch tří řádek ten nejlepší
   • jiné softwarové firmy postupovali úplně stejně, jen možná doporučili jiný řádek

  co požaduje KÚ Ústeckého kraje

  V roce 2010 takové řešení nikomu nevadilo ani jedinému kraji ani na CSÚIS. Možná to bylo tím, že si tu chybu výkazu nikdo z nich ani neuvědomil (čemuž bych docela věřil). Až teď si jediný Ústecký kraj vymyslel originální řešení.
  • popřít princip tvorby účetních výkazů
  • prostě ať částku základního přídělu vyčíslíte rovnou do součtového řádku a v těch dílčích ať nic není
  • KÚ si to vyhodnotil tak, že ony tři dílčí řádky znamenají z toho (ve vztahu k sumárnímu řádku Tvorba fondu)

  řešení

  • i když KÚ chce něco jinak, než je to obecně platné a správné
  • budeme muset v MAUS udělat nějaké opatření, abyste úředníky KÚ při zasílání výkazů za II.Q.2011 uspokojili
  • do doby, než se budou zasílat výkazy za II.Q., bude uvolněna opravná verze SW MAUS  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 17.5.2010  výkazy - situace a postup v jednotlivých krajích

  To, co tu dále uvádíme, je jen informativní. Ze zeleně označených krajů máme k dispozici jejich oficiální materiál k výkaznictví a účtování. Z ostatních krajů jsou informace buď telefonické, či zprostředkované. Víte-li více, budeme rádi, když nás informujete.
  kraj rozsah účtování Zjednodušený / Plný
  informace
  vykazujete na kraj informace XML na CSÚIS posíláte sami /či za vás termín zkušebního zpracování 1.Q poznámka
  ve formátu zaokrouhleně počet souborů návěstí e-mailu
  Praha   archiv          
  Středočeský   P JASU ano  2   sami   bez Resortního výkazu Výnosů a nákladů
    Jihočeský   z GXML ne  1 WinVYK26 sami měl být do 15.5.2010 Automat na kraji není ještě doladěn
  Plzeňský   P JASU ano  2   19.4.-10.5.2010 + resortní výkaz Výnosů a nákladů / bez textových příloh
  Karlovarský           sami    
  Ústecký   z XML-1 ano  3 XMLVykazy do 21.5.2010 pomocí SW Fénix
  Liberecký   z GXML ne  3 WinVYK26   přenos výkazů funguje
  Královéhradecký   z XML-1 ano  3 XMLVykazy květen pomocí SW Fénix
  Pardubický   z GXML ne  3 WinVYK26 do 1.6.2010 přenos výkazů funguje
  Jihomoravský   z JASU ano  2   květen včetně textových příloh
  Vysočina   P prý ne       sami   KÚ si prý stáhne výkazy z CSÚIS
  Olomoucký   z XML-2 ano  3 WinVYK25 sami do 20.5. (max.11.6.) pokyn vydán 17.5.
  Moravskoslezský   z G56Dg ne  1 WinUCR21 sami   přenos dat funguje
  Zlín   z G56Dg ne  1 WinUCR21 sami   přenos dat funguje


  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 19.4.2010  výkazy na KÚ a CSÚIS

  Informaci o aktuální situaci s výkaznictvím v jednoltivých krajích naleznete zde.

  1. jak to bylo loni v roce 2009

  V roce 2009 se v jednotlivých krajích vykazovalo různě. Existovaly 3 systémy při nichž jste na KÚ posílali :
  • výkazy ve formátu JASU F
  • výkazy ve formátu ARIS
  • účetní data ve formátu Gordic 56Dg
  • přičemž existovaly různé dílčí kombinace. Například :
   • pro JASU : s , či bez resortního výkazu Výnosů a nákladů
   • pro ARIS : v korunách, či standardně zaokrouhleno na tisíce
   • či někde se sbírala jak účetní data v Gordic, tak i výkazy v ARIS

  2. a letos

  Důležité je, že kromě zřizovatele (KÚ) existuje další sběrač dat a to je stát (MFČR) se svým speciálně nově vytvořeným úřadem Centrální systém účetních informaci státu (CSÚIS). Tento úřad bude sbírat výkazy ve formátu XML . Jednotlivé KÚ se staví různě ke čtyřem bodům :
  • kdo bude posílat vaše výkazy do CSÚIS:
   • odešlete si je sami : musíte se registrovat v systému MF ČR pro sběr dat a proškolit se na to, jak se v tom pracuje
   • nebo je za vás odešle KÚ
  • v jakém formátu budete posílat své výkazy či data na KÚ
   • výkazy ve formátu JASU F
   • výkazy ve formátu GXML (náhrada za ARIS, který již není)
   • účetní data ve formátu Gordic 56Dg
   • vůbec se posílat nebudou : KÚ si je převezme zpětně z CSÚIS
  • v jaké hodnotě se vykazuje
   • v korunách nezaokrouhleně (tedy s přesností na haléře)
   • v tisících zaokrouhleně na 2 desetiny (tedy s přesností na desetikoruny)
   • v tisících zaokrouhleně bez desetiny (tedy s přesností na tisíce)
  • v jaké formě máte účtovat
   • ve zjednodušené
   • v plné

  3. CSÚIS - formát XML

  Do CSÚIS se budou posílat výkazy ve formátu XML. Dosud není možné ani zkušebně cokoliv do CSÚIS zaslat, protože systém není zprovozněn. Předběžně se hovoří o tom, že zkušební provoz bude zahájen prý v průběhu měsíce května. Tehdy by pro ty z vás, kteří budete do CSÚIS zasílat výkazy přímo, teprve nastala možnost vyzkoušet to.Do té doby ale musí proběhnout vaše registrace do systému a vaše proškolení (to je věc KÚ). Výkazy za 1. i 2. čtvrtletí by subjekty zasílali až v červenci.

  4. formáty na KÚ

  Obecně lze říci, že pokud loni kraj sbíral výkazy v JASU, bude je v JASU sbírat i nadále. Stejně tak, pokud kraj sbíral účetní data ve formátu GORDIC, bude tak činit i nadále. Kraje, ve kterých se loni vykazovalo v ARIS budou muset letos změnit formát. A přejdou buď na sběr výkazů ve formátu GXML, či na sběr účetních dat ve formátu Gordic 5,6,Dg. Všechny formáty, kterými se mohou posílat data na KÚ jsou k dnešnímu dni více - méně známé.
  • přenos účetních dat ve formátu Gordic 56Dg (G56Dg)
   • je již zprovozněno
   • vyzkoušeno v reálu
   • již funguje
   • i když první pokusy byly problematické
   • systém AUTOMAT, který přijímá data na KÚ byl dle vyjádření provozovatele "špatně nastaven"
   • a proto odmítal data, která byla ve 100% pořádku vygenerována SW MAUS
  • přenos výkazů ve formátu GXML
   • aktuálně není možné vyzkoušet
   • 1. zkoušky se plánují na začátek května
   • podle vyjádření provozovatele údajně půjde jen o zkoušky typu :
   • "Budeme rádi, když náš systém přijme zaslaná data"
   • "Vůbec nebudeme prozatím řešit jejich kvalitu"
  • přenos výkazů ve formátu JASU F
   • firma MÚZO Praha, která je autorem software pro sběr dat v tomto formátu:
   • slibuje už přes měsíc uvolnění svého software pro zkušební zpracování
   • ale to stále ještě není k dispozici
   • způsob a provedení exportu se nejvíce blíží tomu, jak to bylo loni

  5. hodnoty výkazů

  Je jasné, že účetní data se zasílají tak jak jsou, tedy s přesností na haléře. Na zaokrouhlení výkazů bude každý kraj mít vlastní názor. Při exporti du SCÚIS ve formátu XML se zaokrouhluje na tisíce s přesností na dvě desetiny. MAUS je připraven na všechny tři varianty zaokrouhlování hodnot výkazů. A vy si při exportu budete volit, jak mají být výkazy zaokrouhleny.

  6. tisk výkazů

  Všechny výkazy lze od verze 10.04 zpracovat a vytisknout přímo jako formulář, či jako kontrolní sestavu.

  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 5.3.2010  zjednodušený / plný rozsah účtování

  kdo a podle čeho to určuje

  Podle ustanovení § 9 dost. 3 písm. c) novelizovaného zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, rozhodne Rada kraje v jakém rozsahu (plném / zjednodušeném) budou účtovat jím zřízené příspěvkové organizace.

  zjednodušený rozsah

  Organizace účtující v rozsahu zjednodušeném pak v souladu se zákonem a vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě :
  • neoceňují, dle § 27 zákona a ustanovení §§ 54 - 64 vyhlášky, majetek a závazky reálnou hodnotou,
  • neúčtují, dle §§ 25-26 zákona, o opravných položkách vyjadřujících přechodné snížení hodnoty majetku a rezervách s výjimkou odpisů,
  • nejsou povinny používat detailnější analytické členění jednotlivých účtů, pokud jejich rozsah nestanoví zřizovatel,
  • nejsou povinny používat systém podrozvahových účtů definovaných v §§ 49 – 54 vyhlášky,
  • nesestavují, dle § 9 vyhlášky, výkaz o finančních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

  plný rozsah

  Pro organizace, kterým jejich kraj nařídil vedení účetnictví v plném rozsahu byly doplněny 2 výkazy.
  Přehled a změnách vlastního kapitálu do něhož se započítávají
  položka účty název položky
  C.I. skup. 40 Jmění účetní jednotky a položky upravující
  C.II. skup. 41 Fondy účetní jednotky
  C.III. 493+431+432 Výsledek hospodaření

  Přehled o peněžních tocích do něhož se započítávají obraty účtů podle:
  vazeb uvedených v číselníku Výkazy - Peněžní toky
  • kde jsou jednotlivé položky přehledu označeny trojmístnými kódy PTok
  • např. P00 = P. Stav peněžních prostředků k 1.lednu
  • All = A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku
  číselníku ANALYTIKA ve sloupci PTok
  • kde jsou tyto třímístné kódy položek přiřazeny příslušným účtům
  • princip je podobný jako s údajem Výkaz pro ostatní výkazy
  • přidáte-li do rozvrhu novou analytiku musíte do sloupce PTok uvést správný kód jinak nebudou obraty takového účtu započítány do přehledu
  výjimky z tohoto pravidla tvoří:
  • účty 336 - 345, označeny kódem A2*, které jsou započteny do položky
   • mají-li zůstatek aktivní= A21 - změna stavu krátkodobých pohledávek,
   • mají-li zůstatek pasivní = A22 - Změna stavu krátkodobých závazků
  • účty tříd 5 a 6
   • které nemají kód PTok vyplněn
   • a saldovány natvrdo do Z. Výsledek hospodaření před zdaněním
  prázdný údaj PToK je logicky očekáván u účtů
  • skupiny 39 - Spojovací účty
  • tříd 7 a 8 - Vnitropodnikové
  • účtů 491,492 Počáteční a konečný účet rozvažný  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 12.2.2010  výkaznictví na kraj a stát

  výkaznictví na kraj a stát

  V posledním únorovém týdnu budou pracovníci prvních čtyř krajských úřadů proškoleni snad na MFČR, jak je to zamýšleno s vykazováním v roce 2010. Pevně věříme tomu, že z tohoto školení vzejde jednoznačná informace o vykazování na KÚ ohledně termínů, rozsahu vykazovaných údajů, jejich formě i jejich technická specifikace.

  Moc nevěříme tomu, že by už do konce února bylo na 100% jasno ohledně vykazování do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). Ale třeba budeme příjemně překvapeni. Určitě vám dáme vědět.

  Tato informace byla elektronicky zaslána 12.2.2009 uživatelům software MAUS na nám známé e-mail adresy. Pokud se k vám nedostala, pošlete nám e-mail na alexo@datax.cz, ať máme na vás správný kontakt alespoň pro příště.
  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 24.11.2009  směrná účtová osnova pro rok 2010

  V poslední době se množí dotazy některých z vás, jak jen že to bude v roce 2010 s účetnictvím. Že prý bude všechno jinak, že se vše bude účtovat jinak, že nezůstane kámen na kameni atd. Takže myslím, že je nejvyšší čas, zase něco napsat pro vaše uklidnění.
  směrná účtová osnova MF pro rok 2010
  Ministerstvo financí připravilo na úrovni syntetických účtů pro rok 2010 novou směrnou účtovou osnovu (dále jen SÚO), která je závazná pro všechny. Ptáte-li se, zda přináší mnoho změn, tak musím odpovědět : "ANO, přináší" . Ale hned k tomu musím dodat, že drtivá většina změn se vás nijak nedotkne.

  přidané syntetiky

  SÚO obsahuje řadu nových syntetik, které budou využívány, asi jen ve výjimečných případech. Například se znovuzavádí 36 syntetik (151 - 199), kde se mají účtovat opravné položky (k : výzkumu, software, právům, porostům atd.). No řekněte sami, budete někdy něco účtovat třeba na účty související se sdílením daně z příjmu fyzických osob: 581 - Náklady / respektive 681 - Výnosy. No to asi těžko.

  některé účty se převádí

  Některé účty se mění na jiné. Například většina účtů třídy 9 se mění na účty třídy 4. Takže při roční uzávěrce se předvede například zůstatek účtu 901 na nově vzniklý účet 401, 916 na 416 atd. Díky tomu se účtová třída 9 uvolňuje pro spoustu SE umožňujících rozklíčování krátkodobých a dlouhodobých pohledávek (921-948) , respektive závazků (961 -984).

  někde se mění jen název

  U řady účtů dochází jen ke kosmetické změně, při níž se mění jen název. Například název účtu 342 se mění z původního "Ostatní přímé daně" na nový "Jiné přímé daně".

  některé účty se ruší

  Jedná se zejména o většinu účtů třídy 9 převedených do třídy 4. A pak například účty 201-206, či 211-218, které ale stejně asi nikdo nepoužívá.

  změna výkazů

  Se změnou SÚO dochází také ke změně výkazů. Převážně se jedná o rozšíření o další řádky, které ale stejně nikdo nebude mít naplněny skutečnými hodnotami. Takže se vás to vlastně nijak nedotkne.

  a jak si s tím poradí MAUS?
  No inu tak, jako dosud vždy se změnou, která je vyžadovaná státem. SÚO bude zapracována v typovém účtovém rozvrhu pro rok 2010. Díky tomu se při roční uzávěrce 2009/2010 do vašeho účtového rozvrhu automaticky promítnou všechny změny, které budou barevně odlišeny. Přidají se povinné SE, které v něm dosud nemáte (modrá). Má-li na nich být zůstatek jiného účtu, bude tak učiněno v dokladu počátečního stavu (žlutá). Změní se názvy (zelená) podle SÚO. A účty, které nemají nadále existovat, budou označeny (červená). Ty si ale z rozvrhu odstraníte sami. MAUS může totiž označit jako nechtěné i účty, které vy požadujete nad rámec SÚO záměrně (viz.podrobněji).

  jak se ke změnám staví stát, kraj a my
  Stát předpokládá, že ne všichni budou schopni zapracovat do svých účetnictví požadované změny rychle a tak požaduje předání dat za I. i II. čtvrtletí až v pololetí. Jak se k tomu postaví konkrétně váš kraj nevíme. Ale je to zcela jedno, protože nová verze SW MAUS pro rok 2010 už bude mít v sobě vše zabudováno. Takže si klidně pracujte na uzávěrce roku 2009. Verze pro rok 2010 vše automaticky vyřeší.
  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 10.07.2009  údaj OKEČ nahrazen údajem NACE

  Možná jste si v záhlaví formulářů výkazů všimli údaje OKEČ, jehož hodnotu jste někdy v roce 2002 získali od vašeho KÚ a vložili jej do Statusu SW MAUS a víc se o něj nestarali. Údaj OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností) sloužil z pohledu celostátního k správné sumarizaci vykazujících jednotek a jejich údajů. Podle vyhlášky 377/2008 Sb. a její přílohy č.4 (bod 2.4.2) je od r.2009 v účetním výkaznictví nahrazen jiným údajem NACE (Nomenclature générale des activités économiques EU). Jedná se kódové označení, která mají umožnit správnou sumarizaci nejen z pohledu celostátního ale nově i celounijního.

  krajský přístup

  Z pohledu kraje (vašeho zřizovatele) nemá nový údaj NACE žádnou informační hodnotu, protože pro rok 2009 má být dle vyhlášky údaj NACE vyplňován šesti nulami (000000). Možná, že si jednotlivé KÚ této změny v novelizacích zákona buď nevšimli, či ji rozumně, jako nepodstatnou, nevyžadují. Faktem zůstává že většina KÚ (příslušných školských odborů) ani neinformovala své organizace o změně ve výkazech. Za I.Q roku 2009 byly nejen tiskopisy výkazů, ale i data s údajem OKEČ všemi KÚ bez výhrad převzaty a zpracovány. Uvidíme, jak to bude s hodnotou NACE v dalších letech a jak se k tomu jednotlivé KÚ postaví.

  Ústecký kraj

  Školský odbor KÚ tohoto kraje jako jediný vyzval všechna pod něj spadající organizace k zajištění změny údaje NACE za OKEČ již za II.Q roku 2009. Organizacím tohoto kraje jsme již zaslali novou opravnou verzi MAUSu, jenž zpracovává výkazy s NACE.

  nová verze SW MAUS s údajem NACE

  Proto jsme připravili opravnou verzi MAUS, které pracuje s údajem NACE ve výkazech.
  • při reinstalaci na verzi 9.08
  • je ve Status- Status- Účetní výkazy automaticky změněn název rubriky OKEČ na NACE
  • a je uveden v souladu s pokynem jako = 000000
  • na formulářích výkazů se místo předchozího údaje OKEČ nově tiskne: Účel zřízení-NACE: 000000
  • také v datech předávaných na KÚ ve větě 46 výstupu ARIS je NACE 000000, tedy:
  • 46/65000000000000 , 46/67000000000000 , 46/68000000000000
  • pokud vědomě zapíšete do údaje NACE ve Status- Status- Účetní výkazy namísto šesti nul reálné číslo OKEČ
  • bude se toto číslo OKEČ tisknout na sestavách výkazů s původním označením "OKEČ"
  • např. "Účel zřízení - OKEČ: 802000"

  máte chtít novou verzi?

  To záleží na tom, chcete-li být pečlivější, než váš KÚ. My v Praze nevíme, budete-li svým KÚ pochváleni, odevzdáte-li jim výkaz s údajem NACE. Může nastat celá škála nejrůznějších reakcí, která závisí na tom, jak se školský odbor k novelizaci zákona staví (zná ji - nezná / chce ji - nechce / stále pro své potřeby sumarizuje podle původního údaje OKEČ - nesumarizuje). Takže se můžete dočkat reakce z KÚ:
  • Správně! Máte výkaz v souladu s platným zněním zákona, aniž jsem vás o tom informovali.
  • No sice máte výkaz v souladu s platným zněním zákona, ale my to chceme postaru.
  • Co nám to sem dáváte za nesprávné výkazy! Co to je NACE?!
  • Automat odmítl zaslaná data - chyba hodnoty údaje - nepovolená hodnota!

  závěr

  Z toho tedy vyplývá, že by bylo dobré, abyste se případně zeptali na svém KÚ a podle jejich reakce nás požádali o zaslání nové verze.

  Tato informace byla elektronicky zaslána 10.07.2009 uživatelům software MAUS na nám známé e-mail adresy. Pokud se k vám tato informace nedostala, pošlete nám e-mail na alexo@datax.cz, ať máme na vás správný kontakt alespoň pro příště.
  Alexo Staniševský Zavřít
  Zavřít