klikněte na požadované téma

začátek stránky 14.02.2024  ___opravná verze DROBNOSTI 3.53


Vážení uživatelé

Aktuálně je na našem WEBu dostupný rozdílový soubor, který převede vaši stávající verzi software Drobnosti na nejnovější verzi 3.53. Způsob aktualizace se liší podle toho, máte-li ze svého počítače, kde máte software instalován, dostupný Internet, či nikoliv. Jak to zjistíte? V programu spusťte volbu Obsluha - Upgrade software. Výsledkem bude jedna z následujících 4 možností.

1. nepovedlo se spojení - nedostupný Internet

Budete informováni, že z vašeho počítače se nepodařilo dostat na cílovou WEB stránku. Je-li to opravdu tím, že nemáte z vašeho počítače dostupný Internet, pak musíte postupovat následovně:
 • zde si stáhněte opravný soubor (3,5MB) máte-li verzi 3.01 - 3.05
 • zde si stáhněte opravný soubor (800kB) máte-li verzi 3.06 a vyšší
 • stažený soubor si nakopírujte do pracovního adresáře, kde je software instalován
 • standardním instalačním adresářem je C:\DATAX\DHM
 • pokud jste původně instalovali jinam, pak můžete pracovní adresář zjistit přímo v programu, spuštěním volby Obsluha - O počítači - O počítači v 1. řádku "Aktuální pracovní adresář"
 • po zkopírování souboru v software znovu spustíte volbu Obsluha - Upgrade software
 • v ní program, ještě před kontaktem na Internet, nalezne tento soubor a dotáže se, zda jej chcete použít pro aktualizaci na novou verzi
 • odpovíte-li že ano, program provede aktualizaci sama sebe.

2. máte aktuální verzi

Budete informováni, že provozujete aktuální verzi, že na WEBu není dostupná žádná novější.

3. nelze aktualizovat z WEBu

Budete informováni, že vaše verze sice není nejnovější, že existuje novější, ale že na WEBu není umístěna aktualizace, která by se dala stáhnout. To bude nejspíše případ, kdy by rozdílový soubor byl příliš veliký a tak jsme jej na WEB neumístili, respektive vaše verze programu je velmi stará a my již její aktualizaci na WEBu neprovádíme. V takovém případě nás kontaktujte a vyžádejte si aktualizaci pomocí CD-ROM.

4. lze aktualizovat vaši verzi

Budete informováni, že máte starší verzi a že na WEBu je dostupný soubor pro aktualizaci na nejnovější verzi. Na obrazovce se objeví kompletní informace:
 • jakou verzi používáte
 • jaká nejnovější verze je na WEBu k dispozici
 • který soubor je potřeba stáhnout z našeho WEBu do vašeho počítače a dokonce i jaká je jeho velikost
 • navíc jsou uvedeny orientační časy, jak dlouho bude stahování trvat (je-li užito vytáčení, či přímé připojení)
 • pokud potvrdíte, že se má soubor stáhnout, program se o to pokusí
 • o průběhu stahování jste informováni časovým "teploměrem"
 • výsledkem bude buď stav, kdy se to z nějakého důvodu nepodaří, o čemž byste byli informováni
 • nebo se to podaří
 • v takovém případě pokračuje automatická aktualizace programu + případná potřebná transformace dat


Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 14.02.2024  novinky verzí 3.01 - 3.53

  novinky novinky verzí 3.02 - 3.053 32 stran ve formátu PDF 2.1 Mb
inventarizace čárovým kódem aMaj 23 stran ve formátu PDF 2.7 MB
novinky verze 3.01 8 stran ve formátu PDF 860 kB
verzí 2.021 - 2.030 8 stran ve formátu PDF 360 kB
novinky verze 2.020 verze 2.020 11 stran ve formátu DOC 260 kB

opravná verze 3.53 14.02.2024

finanční vyjádření změn

 • Zařazení - Vývoj evidence - Finanční změny v roce a na účtu
 • přehled karet, u kterých došlo ke změně celkové ceny za ně
 • prezentovány jsou jen změny množství či ceny za kus, tedy finanční změny
 • konkrétní rok / všechny roky / od konkrétního roku až k současnosti
 • analytický účet / syntetika /všechny účty
 • F6 - Finanční přehled změn po měsících

zápis nové karty a inventární číslo

 • jak se má vypočíst nabízené inventární číslo
 • nastavení v Zařazení - Jak INV.č. nabízet
 • Ručně / Maximální + 1 / Poslední + 1 / následné z druhu atp.
 • při zápisu nové karty přes F3 se nabídne

oraven inventurní seznam podle účtů

 • karty se neřadily správně
 • díky tomu se nevytvářel jen jeden mezisoučet za místnost

opravná verze 3.52 21.09.2023

vyřazení pracovníků - uvolnění jejich evidenčních čísel

 • volba Číselníky - 3. Pracovníci
 • volbou Chci rušit odešlé pracovníky se nabídnout jen ti, kteří nemají na sebe žádný aktivní majetek
 • pracovníky, kteří mají být vyřazeni, označujete stiskem klávesy "*" (hvězdička) v prvním sloupečku
 • po ukončení (stisk klávesy Esc) se SW dotáže, zda-li se mají označené záznamy skutečně vyřadit
 • - Vyřadit = záznam o pracovníkovi bude z číselníku odstraněn
 • - Ponechat = záznam v číselníku zůstane, ale bude z něho odstraněno jméno
 • - v obou dvou případech se u vyřazených karet, které jsou stále vedeny na již odešlé pracovníky
 • ponechá původní jméno pracovníka, ale odstraní se číslo pracovníka (bude nahrazenou nulou)
 • pokud budete později prohlížet seznam vyřazených karet
 • tak si můžete nechat zobrazit :
 • - karty, které měl původní pracovník: Zařazené - Ukaž vyřazené - 3. útvar, místo, pracovník - C. Pracovník - Část jména
 • - respektive volbou Zařazené - Ukaž vyřazené - 3. útvar, místo, pracovník - C. Pracovník - Pracovník,číslo (od 0 do 0)
 • a SW vybere karty, kde není uvedeno číslo pracovníka
 • tedy i karty těch pracovníků, kteří již odešli a z číselníku pracovníků byli vyřazeni

opravná verze 3.51 08.03.2023

přehled finančních změn na kartách

 • volba Zařazené - Vývoj evidence - Finanční změny v roce a na účtu
 • lze nově zobrazit (vytisknout) přehled změn, které mění finanční stav karty
 • tedy změny množství a změny ceny za kus
 • přehled poslouží při hledání různých stavů mezi SW Drobnosti a účetnictvím
 • lze vybrat konkrétní účet či rok či jejich kombinaci
 • software zobrazí seznam změn a na F6 lze vytisknout:
 • přehled (prostý výpis záznamů) / Finanční přehled po měsících / Sumář změn po měsících

barva popisných textů na obrazovce

 • některé texty, například při prezentaci karet
 • či na úvodní obrazovce, byly záměrně vypisovány, tak aby byly nevýrazné
 • aby skutečné hodnoty karet oproti tomu byly více výrazné
 • to jsme změnili a tak i doprovodné texty jsou lépe čitelné
opravná verze 3.50 19.4.2022

zápis nové karty a oprava existující

 • barevné zvýraznění
 • na základě stížnosti uživatele
 • jsme změnili barvy, pomocí nichž se zobrazují údaje karty, na kterých nestojíte kurzorem
 • z původní slabé bílé na plně bílou
 • což zajišťuje to, že i údaje, které nejsou aktuálně opravovány, jsou lépe čitelné

opravná verze 3.49 19.4.2022

zápis nové karty

 • tisk protokolu o zařazení
 • pro některou kombinaci nastavení a stavu dat hlásil SW chybu
 • (tu šlo přeskočit stiskem klávesy Enter) ale je již odstraněna
 • zápis nové karty /oprava existující
 • pro ukončení se nabízí nově tři možnosti (dvě původní:)
 • OK = zapsat kartu do evidence (uložit zapsané změny)
 • Zpět = nezapisovat kartu (neukládat změny)
 • a jedna nová: Opravit = ještě opravit zadané údaje

opravná verze 3.48 19.4.2022

oprava

V inventuře podle druhu majetku odstraněno chybové hlášení, které se dalo přeskočit stiskem klávesy Enter.

opravná verze 3.47 13.4.2022

oprava

Do číselníku ve volbě Číselníky - 2. Budovy, místnosti nebylo možno přes F2 přidat novou místnost.

změna komunikace při vyhledáváni na Internetu

 • změna z metody GET.EXE na metodu CURL.EXE u činností
 • upgrade verze = vyhledání na WEBu datax, je-li nová verze a její případné stažení
 • automaticky v nové verzi 3.47 se nastaví, že se pro obě funkce má používat nová metoda přes CURL.EXE
 • ve volbě Obsluha - Upgrade - Kdo komunikuje s Internetem
 • lze nastavit, že se má funkce provádět postaru, tak jak to bylo do verze 3.76

opravná verze 3.46 4.2.2022

čistka v číselníku pracovníků

 • v průběhu let mohlo dojít k tomu
 • že máte tzv. mrtvé duše v číselníku
 • již neexistující pracovníky a místnosti
 • případně máte jednoho pracovníka ve více záznamech s různými čísly
 • ve volbě Číselníky - Pracovníci SW nabízí 3 možnosti
 • Chci rušit odešlé pracovníky = odstranění osob, které již nejsou zaměstnanci
 • pracovníky, kteří mají být vyřazeni, označujete stiskem klávesy "*"
 • vyřešit duplicitu pracovníků
 • program zobrazí pracovníky, kteří jsou v evidenci minimálně 2x
 • hvězdičkou označujete pracovníka, který má v evidenci zůstat
 • program automaticky označí číslem záznamy duplicitních pracovníků
 • to budou záznamy, ze kterých se případně evidovaný majetek (aktivní i vyřazený) převede na pracovníka označeného hvězdičkou
 • prázdné duplicitní záznamy lze rovnou i odstranit

čistka v číselníků místností

 • postup stejný jako u číselníku pracovníků
 • místnosti, které mají být vyřazeny, označujete stiskem klávesy "*"

ProxyServer

 • při nastavování (ne)používání ProxyServeru
 • ve volbě Nastav - Nastav parametry - Užíváte ProxyServer
 • se nově odlišuje situace, kdy server používáte,
 • ale neurčujete ani uživatelské jméno, ani heslo
 • obě tato návěstí v souboru GET.INI jsou zablokována (;)
 • a parametr BasicAuthentication má hodnotu 0

opravná verze 3.45 19.1.2020
opravena sumární inventura po účetech

opravná verze 3.44 22.5.2020
opravy drobných chyb při nejrůznějších speciálních výběrech a prezentacích karet

opravná verze 3.43 19.2.2020

vytvoření souboru se seznamem karet pro EXCEL

 • ve volbě¨Obsluha - Export - Soubor CSV pro Excel
 • se vygeneruje soubor typu CSV
 • údaje odděleny středníkem ";"
 • a to za všechny evidované karty se všemi údaji
 • soubor se uloží do adresáře EXP
 • má ve jméně IČ vaší organizace
 • soubor lze následně použít (například jej otevřít v programu Excel)


opravná verze 3.42 19.2.2020

prezentace vyřazených karet

 • ve volbě Zařazení - Ukaž vyřazené
 • Při jisté kombinaci dat
 • nahlásil program 2x za sebou chybu
 • kterou šlo přeskočit -Enter-
 • to je již odstraněno


opravná verze 3.41 27.1.2020

rozšířený tisk vybrané skupiny karet

 • při prezentaci karet
 • poté co stisknete F3 lze prezentovat sumáře podle zvoleného údaje
 • pokud u zobrazeného sumáře stisknete znovu F3
 • máte možnost provést ještě sumář podle druhé úrovně
 • přes F6 lze vytisknout původní sumář, kombinovaný sumář
 • ale i případně seznam tomu odpovídajících karet


opravná verze 3.40 29.11.2019

další typ tisku karty majetku, je-li na ní více jak jeden kus

 • ve volbě Změny - Když více kusů
 • první parametr, který rozhoduje o principu výpisu inventárních čísel do inventury
 • a o způsobu tisku karty majetku
 • teď má 3 možnosti
 • NE
 • do inventur a na kartu majetku se nevytvářejí fiktivní pod inventární čísla.
 • ANO
 • do inventur i na kartu majetku se vytváří fiktivní pod inventární čísla
 • v záhlaví karty se vypíše základ inventárního čísla (=inv.číslo)
 • a pod něj i rozsah inventárních čísel
 • např. když 17 ks základ inv.č.: 123456789 / rozsah inv. čísla: 123456789/001 - 123456789/017
 • Každý kus
 • stejný princip jako u možnosti Ano
 • ale na kartě se vypisuje pro každý kus samostatný řádek
 • a v něm složenina z inventárního čísla + znaku "/" + doplňku ve tvaru XXYY
 • XX = podle toho v jaké hromádce (umístění: útvar+místnost+pracovník)
 • YY = pořadí kusu v hromádce


opravná verze 3.39 23.07.2018

oprava

 • při tisku seznamu karet
 • z voleb Zařazené - Seznam / kartotéka / Prohlížení položek / Ukaž vyřazené
 • respektive Změny - Vyřazení - Ukaž karty připravené k vyřazení
 • volbou F6 - Tisk plného seznamu - bez členění
 • za určitých okolností program nahlásil mimořádnou chybu, která je nyní již vyřešena


opravná verze 3.38 23.07.2018

oprava

 • při opravě karty, která byla s rozpisem
 • se mohl generovat záznam s nesmyslným množstvím
 • karta pak celkově představovala zcela nesmyslné množství a celkovou cenu

vylepšení sestav pro kontrolu s účetnictvím

 • nově lze sestavit a tisknout další přehledy
 • po jednotlivých letech a v rámci toho účtech
 • respektive vývoj účtů v jednotlivých letech
 • a to za X let zpětně

fiktivní "pod číslo" karty

 • fiktivní individuální pod číslo pro každý kus množstvení karty
 • za inventárním číslem lomítko a pak pořadové číslo
 • např. XXXXXXX / 001
 • funkce již funguje dlouhé roky pro tisk inventur
 • nově jsme jí rozšířili i na tisk karty majetku a přehledů karet
 • buď ve volbě Změny - Když více kusů, nebo v Změny - Jak dělat inventury

karty s více jak jedním kusem

 • ve volbě Změny - Když více kusů
 • lze nastavit parametry, které ovlivňují tisk karty, na které je více jak jeden kus
 • používat fiktivní "pod čísla"
 • setřídění záznamů v rámci karty pro tisk přehledů a případné mezisoučty
 • způsob výpisu: Větší písmo (2 řádky) / drobnější (1 řádek)
 • pokud při prezentaci karet (seznam / kartotéka) zvolíte F6 Tisk - Karet - Majetková karta
 • lze nejdříve nastavit (změnit) parametry tisku a teprve pak tisknout

nový přehled karet

  při prezentaci karet (seznam / kartotéka)
 • F6 Tisk - Tisk plného seznamu
 • nabízí se jako 1.nová možnost
 • Karty, tak jak jsou

opravná verze 3.37 23.07.2018

vývoj evidence

 • ve volbách Vývoj evidence a Do účetnictví lze zobrazit, jak se evidence vyvíjela
 • počty karet, kusů a celková cena / po jednotlivých měsících / dnech / akcích / za období
 • za všechny karty / vybranou kartu / po účtech do účetnictví /pracovník / místnost / útvar / atd.
 • jednotlivé dílčí změny: nákup nového majetku / vyřazení majetku / převod / změny ceny či množství
 • tiskové výstupy: detailní / po akcích a dnech / po dnech / celkově po akcích

opravná verze 3.36 11.03.2018

vyřazení / storno při změně množství

 • Vyřazení = ukončení užívaní majetku
 • jeho případný prodej, či likvidace
 • karta majetku (či jen část, je-li sníženo množství) se převede mezi tzv. vyřazené karty
 • Storno = odstranění karty z evidence
 • aby po ní nezůstala ani stopa
 • to lze použít jen v případě, že jste něco do evidence zapsali omylem
 • při opravě karty, na které je větší množství než jeden kus
 • lze snížit množství
 • je-li karta evidována minimálně od minulého roku = vyřazené množství do vyřazených
 • je-li karta "čerstvě" zapsaná do evidence
 • rozhodnutí zda rozdíl vyřadit či stornovat je na uživateli
 • že se má rozdílové množnost převést mezi vyřazené se uživateli "vnucuje"

export karet do Excel tabulky pro Olomoucký KÚ

 • do exportní dávky lze přidat i karty, které byly "čerstvě" vyřazeny
 • snaha o naplnění požadavku KÚ, aby se majetek, který je vyřazen, dostal alespoň jednou do Excel tabulky
 • program ukáže počty karet zařazených / vyřazených / a těch vyřazených, které byly vyřazeny po rozhodném datu
 • při dalších spuštěních exportu to bude vždy datum, kdy jste dělali předchozí export
 • program ukazuje počet karet, které byly od posledního exportu vyřazeny
 • ty by se měly do exportního Excel tabulky zařadit

opravná verze 3.35 15.11.2018

odlehčení SW zejména při instalaci na 64bit OS

Některé činnosti, které SW standardně prováděl, mohou a to zejména při instalaci na 64bit OS, dost zdržovat. Odezva SW není zlomky sekund, ale i několik desítek. To se týká zejména instalací, kde uživatelé evidují tisíce, či desetitisíce karet drobného majetku. Aby byl SW rozumně provozovatelný, provedli jsme dvě důležité změny.
 • Diagnostický chod
 • diagnostika provádí ohromné množství úkonů
 • kontroluje struktury a stavy dat, jsou-li v požadovaném stavu
 • program diagnostiku spouští na mnoha místech
 • nově jsme ji rozdělili do dvou úrovní
 • první, která se provádí v SW automaticky při některých činnostech, jsme ponechali jen ty nejnutnější kontroly a funkce
 • druhá je plná diagnostika
 • ta se provede jen když načtete do svého SW data
 • nebo když provedete volbu Obsluha - Diagnostika
 • Počty výskytů v nabídce
 • když provádíte výběr karet, program v nabídce ukazuje i počet variant ve vybraném vzorku karet
 • aby toho byl SW schopen, musí si před tím, než nabídku zobrazí, všechny tyto údaje napočítat (zjistit)
 • což zabere nějaký čas.
 • proto jsme zavedli možnost nastavit, jestli se mají, nebo nemají počty výskytů v nabídce uvádět
 • parametr nastavíte ve volbě Obsluha - Základní údaje a to vprostřed dole
 • A = ano - výpočty se provádějí, a v nabídce jsou uvedeny počty variant (standard pro 32 OS)
 • N = ne - výpočty se neprovádějí, v nabídce nejsou uvedeny počty variant (standard pro 64 OS)


opravná verze 3.34 13.06.2018

oprava

 • tisk protokolu o zařazení přímo při zápisu nové karty do evidence

opravná verze 3.33 08.06.2018

oprava

 • export dat pro Olomoucký kraj
 • hodnotové údaje se generují jako čísla
 • stejně tak rok aktuálního období


opravná verze 3.32 01.06.2018

GDPR

 • nutno přečíst podrobný popis novinek
 • volba Obsluha - O počítači - GDPR
 • prezentace údajů : přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro konkrétní subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
 • zaměstnanci - na které je veden majetek (přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
 • Výstupy s OÚ - vyhotovené sestavy, data, e-maily (přehled, tisk protokolu o výstupech)
 • Tisk protokolů
 • protokol o mimořádné situaci (někdo cizí u PC/ vzdálená správa / odeslání dat kvůli servisu
 • List GDPR pro software = formulář, který se doplní a podepíše a přiloží se Internímu sytému GDPR
 • vzor Interního systému = lze vytisknout celý vzorový dokument
 • detailní popis GDPR = lze vytisknout 4 strany informací o vlastním GDPR

heslo pro vstup do software

 • volba Nastavení - Základní údaje
 • pokud zadáte heslo ke vstupu do SW, bude při suštění SW vyžadováno
 • budete mít maximálně 3 pokusy na jeho správné zadání
 • pokud se vám to nepodaří, SW ukončí svou práci
 • pokud byste snad toto zadané heslo zapomněli, my vám určitě pomůžeme
 • pokud heslo nezadáte, bude program pracovat jako doposud, tedy žádné heslo při spuštění nebude vyžadovat

sběr dat o majetku v Olomouckém kraji

 • nutno přečíst podrobný popis novinek

opravná verze 3.31 15.03.2018

oprava sumárních inventur

 • nově již verze tiskne správně všechny varianty sumárních inventur (sumáře)
 • ve volbě Inventura - 1.budovy, místnosti až 5.VSYN+ANA=účty
 • veškeré kombinace dat, mezisoučtů a výstupů na A4 či A3 fungují správně
 • tedy ať se tiskne sumář jen za karty vedené v SW Drobnosti, či i za karty vedené v SW Majetek
 • a to ať již jednoduchý sumář, respektive kombinovaný
 • kdy se dělají ještě mezisoučty za další zvolený údaj (například : budova + místnost / účet)

vývoj evidence

 • předchozí verze umožňovala prezentovat celkový vývoj evidence
 • počty karet, počty kusů, celkové Kč
 • a to od aktuálního období (aktuální stav evidence) proti proudu času až do počátků evidence
 • změny byly brány buď jen podle data zařazení a vyřazení, nebo i podle změn množství a ceny
 • díky tomu lze zobrazit i stav karet v nějakém minulém okamžiku a ten buď prezentovat na obrazovce, sumarizovat, či tisknout
 • podobě jako celkový vývoj program umí prezentovat vývoj jedné jediné karty
 • nově umí program prezentovat vývoj evidence jednoho konkrétního:
 • pracovníka, místnosti, útvaru, účtu, druhu majetku
 • nebo i skupiny majetků podle jejich názvu (například všechny karty, kde je slovo stůl)
 • program zobrazuje všechny zlomové okamžiky od současnosti zpět v čase do minulosti
 • zobrazuje se každá změna
 • například při prezentaci vývoje evidence konkrétního pracovníka
 • (+) zařazení nového majetku, případně převod od jiného pracovníka (je uvedeno od jakého)
 • (-) vyřazení majetku, respektive předání jinému pracovníku (je uvedeno kterému)
 • (C) změna ceny majetku
 • (M) změna množství majetku
 • jednotlivé změny na kartách jdou za sebou
 • takže je vždy uveden celkový stav (počet karet / kusů / Kč), jaký byl u pracovníka, před provedením té které změny
 • v záhlaví seznamu jsou zobrazovány informace o kartě, které se změna týká (umístění, účet, zařazení, druh, atd.)
 • pokud bylo v jeden den provedeno více změn, je vpravo nahoře nad seznamem zobrazena celkový sumář změn toho dne (plusů i mínusů)
 • pod seznamem jsou pak uvedeny celkové změny, které byly na majetku pracovníka provedenyopravná verze 3.30 01.12.2017

sleduje se datum skutečného zápisu záznamu do evidence

 • jiné je datum zařezení do evidence a jiné zápisu do PC - u vyřazení je to obdobné
 • při zápisu nové karty uživatel zaznamenává datum zařazení (od kterého je majetek v rámci organizace evidován)
 • zápis se mnohdy provádí zpětně , někdy jen několk dní, jindy jde i o měsíce
 • zobrazení a tisk
 • program u těch karet, kde jsou datum zařazení a zápisu rozdílné, oba údaje zobrazuje i tiskne
 • jsou-li stejné, vypisuje jen jedno datum
 • takže buď zobrazí jedno datum :zařazen DD.MM.RRRR , když se shoduje datum zařazení s datem zápisu do PC
 • nebo z DD.MM.RRRR PC DD.MM.RRRR ("z" = zařazeno / "PC"= zápis do PC)
 • při tisku seznamu
 • pokud je datum zařazení a zápisu shodné, datum se vypisuje prostým písmem
 • jsou-li rozdílná, datum se vypisuje zvýrazněně
 • kontrola
 • ve volbě Zařazení - Hledej chybné - S chybným datem zařazení
 • se zobrazují záznamy, které nemají logické datum - nedodržují chronologickou posloupnost
 • je-li nelogické datum zařazení do evidence, je záznam označen čtverečkem
 • pokud je nelogické i datum zápisu do PC, je takový záznam označen křížkem
 • u takového záznamu je téměř jisté, že došlo ke změně (k nastavení) data v počítači
 • výběr takových karet
 • ve filtru pro výběr karet přibylo v rámci volby 7. Datum několik nabídek
 • vždy šlo vybrat jen ty karty, které byly zařazeny do evidence (vyřazeny z ní) v nějakém rozsahu dní (měsíců, či let)
 • nově lze stejný výběr provádět podle data zaznamenání v počítači (o zařazení, respektive o vyřazení)
 • navíc lze jednoduše vybrat ty karty, kde se datum zařazení do evidence odlišuje od data zápisu do PC
 • a to z pohledu jen dní, respektive měsíců či let
 • hodně zajímavá je možnost vybrat pouze ty karty, které byly zapsány do PC opožděně o několik zadaných dní
 • volíte Seznam - 7. Datum - Fyzicky zapsáno do PC dne - na nabídnuté období od - do stisknete klávesu F2
 • program zobrazí seznam všech variant : datum zápisu do PC, datum zařazení do evidence majetku, počet dní rozdílu (zpoždění)
 • opět stisknete klávesu F2 - a volíte: Co mají počet větší než zadaný počet dní
 • a zadáte požadovanou hodnotu (například 100)
 • program označí vyhovující záznamy hvězdičkou (jako že jsou vybrány)
 • po stisku klávesy Esc se vše uzavře, a přepočte se počet vybraných karet

nabídka pracovníků při zápisu nové karty

 • při zápisu nové karty,pokud stisknet F1 při zadávání čísla pracovníka
 • nabídne se seznam pracovníků , tak jako dosud
 • novinkou je, že seznam si můžete měnit
 • pomocí F1 - přepíná ze seznamu setříděného dle čísla na seznam setříděný abecedně
 • pomocí F2 - přepíná mezi nabídkou jen aktivních, nebo všech
 • aktivní = ti co mají aktuálůně na sebe zapsány nějaké kartyopravná verze 3.29 29.06.2017
Několik drobných oprav zejména u nestandardních tisků.


opravná verze 3.28 09.12.2016
Možnost hromadné opravy názvů karet. Překlepy, slova bez diakritiky a podobné snadno opravíte ve dvou nových funkcí v SW. Změny - Hromadné změny - Oprava názvů karet / Změna slov v názvech .


opravná verze 3.27 21.09.2016
Při tisku hromadných přehledů (protokol, návrh) při určitém počtu tištěných karet mohlo dojít k nesprávnému stránkování.


opravná verze 3.26 15.01.2016
Při opravě karty, která má rozepsané kusy na více hromádek (místnost, pracovník, útvar) lze pro zadání údajů využít funkční klávesu F1 přes ní se nabídne příslušný číselník, podle toho, na kterém údaji zrovna stojíte kurzorem.
Nabídne se setříděn podle kódu (například číselník pracovníků podle čísla pracovníka). Pokud stisknete F1 ještě jednou, nabídne se číselník setříděná podle jména pracovníka.

Na konci opravy můžete vytisknout protokol o zařazení. Pokud je množství rozděleno na více pracovníků, nabídne se jejich seznam a vy si můžete vybrat toho, kdo má být vypsán dole na zařazovacím protokolu. Pokud stisknete klávesu F1 nabídnou se úplně všichni pracovníci, které máte v číselníku. Dalším stiskem F> se zúží seznam, jen na ty pracovníky, kteří mají opravovaný majetek.


opravná verze 3.25 25.11.2015
Opraven tisk hromadného protokolu o zařazení, tištěný z prezentovaných karet ve volbě Prohlížej - Zařazené .


opravná verze 3.24 22.10.2015

přecenění vybraných karet

 • volba Změny - Hromadné změny - Změny ceny, přecenění
 • lze nově provést hromadnou změny ceny vybraných karet
 • Postup
 • před vlastními změnami si proveďte archivaci dat
 • vyberte standardním způsobem karty, u nichž chcete provést změnu
 • např. karty zařazené k určitému datu
 • v nabídnutém seznamu lze individuálně měnit cenu za kus
 • nebo lze provést hromadnou změnu u všech vybraných karet pomocí klávesy F4
 • lze provést veškeré myslitelné hromadné změny ceny u všech / již změněných / nezměněných karet
 • zadat všem kartám stejnou, konkrétní cenu
 • u všech karet navýšit cenu za kus (či cenu celkovou) o stejnou částku, o procento koeficientem
 • snížit cenu za kus a tím i cenu celkovou na stejné procento (například o 75%)
 • rozpustit zadanou částku (stejným dílem / váženým průměrem) k ceně za kus či k celkové
 • změněné karty, mají v záhlaví informaci o původní a nové ceně a také o rozdílu
 • v pravém horním rohu jsou uvedeny sumární informace
 • po ukončení práce se seznamem, budou změny zobrazeny sumárně
 • potvrdíte-li je, program nabídne tisk protokolu o přecenění (ten si vytiskněte)

anulování změn

 • pokud jste omylem provedli nějaké hromadné převody mezi útvary, místnostmi či pracovníky
 • můžete je nyní anulovat (zrušit), tedy vrátit kartu dopůvodního stavu
 • volba Změny - Anulování změn
 • v pravdě o vlastní anulování nejde, jde jen o nápravu takových změn
 • a to tak, že se na kartu přidá další změna, která tu původní překryje
 • tedy bylo-li omylem převedeno z pracovníka Nováka na Koudelu
 • program to spraví tím, že vytvoří novou změnu z Koudely na Nováka
 • nejdříve vyberte karty, u kterých je proveden chybný převod
 • a to zadáním období změny ve volbě 7. Datum - B. Poslední změny
 • zobrazí se seznam karet, které v zadaném období mají zaznamenánu změnu
 • vše podstatné provedete přes klávesu F11, kde lze
 • ukázat změny aktuální karty = všechny změny na kartě (chronologicky řazené)
 • ukázat změny všech vybraných karet = všechny změny na všech kartách
 • změny za zadané období = změny útvaru, místnosti či pracovníka všech karet za období
 • Anulovat = změny prezentované v předchozím případu
 • ty se nabídnou, a je na vás, které z nich povolíte (*)
 • potvrdíte-li jejich anulování program se o to pokusí
 • může se stát, že některé změny anulovat nelze, protože jsou vlastně již neplatné
 • například po změně, kterou chcete napravit z Nováka na Koudelu
 • jste provedli na kartě další změnu z Koudely na Drobného
 • program všechny změny, které nešlo anulovat, nabídne k prezentaci a tisku
 • je dobré si po anulování změn tyto vytisknout ve volbě Změny - Ukaž změny - F4 - datumopravná verze 3.23 23.09.2015

opakovaný tisk protokolu o převodu (přehled o provedených převodech)

 • volba Zařazení a následně v jedné ze tří nabídek, prezentujících karty (Kartotéka / Seznam karet / Prohlížení položek)
 • lze opakovaně vytisknout protokol o převodu volbou F6 - Protokolo zařazení/Převod - O převodu
 • ale předtím musíte udělat správný výběr (v jedné ze 3 možností = období/ pracovník/ místnost)
 • Období : č. 7. Datum - B. Datum poslední změny nejlépe pomocí F2
 • Pracovník : Má/nemá změny - Převedeno mezi pracovníky
 • kdy nejdříve vyberete pracovníka odkud se převádělo
 • a pak pracovníka, na kterého se převádělo
 • pokud nevyberte z - bude výběr zahrnovat všechny převody na pracovníka od kohokoliv
 • pokud nevyberte do - bude výběr zahrnovat všechny převody z pracovníka na kohokoliv
 • Místnost : Má/nemá změny - Změny umístění
 • týká se místností a má stejný postup jako u pracovníků

tisk návrhu na vyřazení - drobná oprava

 • ve volbě Změny - Vyřazení lze vytisknout návrh na vyřazení karet
 • při jisté kombinaci počtu tištěných karet
 • mohlo dojít k zbytečně tisklo záhlaví sestavy na 2. stránce a k dalšímu odstránkování
 • to je již nyní opravenoopravná verze 3.22 13.05.2015
Ve funkci Zařazení - Prohlížení položek se funkce F5 vrátila k původnímu stavu, kdy stejně jako funkce F2 zobrazuje seznam vybraných karet (záznamů) ve formě tabulky.


opravná verze 3.21 29.04.2015
Několik drobných oprav pro posílení funkcí při dělení kusů jedné karty v rámci více místností, budov, útvarů a pracovníkůpro všechny karty, respektive pro jednu jedinou


opravná verze 3.20 02.02.2015

kontrola vývoje evidence

 • volba Zařazené - Vývoj evidence
 • pro všechny karty, respektive pro jednu jedinou
 • vývoj může být prezentován
 • jen zařazení a vyřazení karty
 • navíc kladné změny množství a ceny (standard)
 • respektive všechny změny množství

ztracené karty

 • vyhledání chyb od posledního správného stavu
 • volba Zařazené - Hledej chybné - Ano hledat ztracené
 • vyhledat karty, které k nějakému dni evidence (uchovanému archivu) byly evidovány
 • ale aktuálně již nejsou a ani nejsou v seznamu vyřazených (ztratily se)
 • musíte si vybrat archiv, ve kterém je stav ještě dobře (nelépe z FlahDisku)
 • a sním se porovná aktuální evidence
 • zadáte rok, který se má kontrolovat
 • program vyhledá takové karty a vypíše o nich sumární i detailní přehled

vyhledání záznamů, kde datum zařazení, vyřazení je chybné

 • volba Zařazené - Hledej chybné - S chybným datem zařazení / Mající chybné datum vyřazení
 • lze vyhledat záznamy, jejichž datum chronologicky neodpovídá záznamům kolem sebe
 • záznamy, vyhodnocené jako chybné, se zobrazí a vy u nich můžete datum opravitopravná verze 3.19 26.11.2014

opraveno

 • problém v datech u jediného uživatele raději řešíme opravou
 • při spuštění programu další kontrola dat
 • je-li obecný text, který se v inventuře vypisuje pod seznamem každé místnosti poškozen
 • text znehodnocen (nesmyslně mnohonásobně duplikován)
 • bude automaticky opravenopravná verze 3.18 19.11.2014

inventury a karty mající více kusů

 • přiostřuje se problematika hromadných karet
 • tedy když pro jedno inventární číslo je evidováno více kusů téhož
 • ve volbě Změny - Jak dělat inventury
 • si můžete nastavit, že když má karta více kusů, má se psát pod řádek karty informace o podčíslech inventárního čísla
 • například u karty 102030 je množství v místnosti = 5
 • pak se pod inventární číslo 102030
 • vypíše /001 - /005
 • tedy že karta má inventární čísla v místnosti: 102030/001 ; 102030/002 ; 102030/003 ; 102030/004 a 102030/005

opraveno

Při prezentaci karet a tisku zařazovacího protokolu se nevytiskl celý protokol o zařazení, chyběl obecný text.


opravná verze 3.17 09.10.2014
Opraveno
 • funkce Změna - Oprava
 • pokud se měnil rozpis v místnostech, program nahlásil chybu
 • inventury
 • pokud se provádí inventura funkcí Postupně se budu rozhodovat
 • a pro zápatí inventury se vybere možnost neukládat do něj žádné datum
 • tak v původní verzi se stejně doplnilo do všech údajů aktuální datum
 • nově se již nic nedoplní
 • při zpracování inventury funkcí Ano vytvořit takový soupis
 • můžete nastavit 3 varianty pro parametr, zda se nabízí datum
 • Ano = nabídne se datum (zahájení / ukončení / tisku), které můžete opravit
 • při dotazu máte možnost svůj názor změnit a automatické doplnění údaje datum odmítnout
 • Ne = datum se nenabídne a ani se netiskne(zůstane například "dne: . . . . . .")
 • Aktuální den = do záhlaví se ke všem údajům datum zapíše aktuální datum při tisku inventuryopravná verze 3.16 09.10.2014
Opraveny a upraveny nejrůznější tisky.


opravná verze 3.15 15:00 23.6.2014
Při pokusu o prezentaci karet SW nahlásil chybu.


opravná verze 3.14 10:00 23.6.2014
opraveno
 • zařazení nové karty
 • tisky přehledů vyřazených karet (záhlaví)
 • tisky sumářů vyřazených karet (záhlaví)opravná verze 3.13 23.6.2014

návrh na vyřazení - protokoly

 • lze vytisknout 3 typy návrhů na vyřazení
 • můžete určit setřídění, velikost písma, doplňkový text do záhlaví sestavy, datum tisku a návrhu na vyřazení, druh vyřazen, doklad o vyřazuení
 • uvádí se množství (počet kusů) před vyřazením, vyřazované a množství po
 • obecně tisky protokolů
 • byly opraveny nedostatky, které nám hlásili jednotliví uživatelé

vývoj evidence - stav k nějakému okamžiku v minulosti

 • dopočítat stav v minulosti je těžké, né-li nemožné
 • 1. existují chyby v evidoaném datu
 • 2.je-li karta stornována, žádné informace o ní nezůstávají
 • proto nemůže být zahrnuta do vypočtených stavů
 • uložení stavu konce roku
 • ve volbě Obsluha - Archivace dat - Roční (měsíční)
 • případné načtení stavu konce roku volba Obsluha - Načtení dat - 8.konec roku
 • POZOR!před tím, než data načtete, je nutné si aktuální stav archivovat
 • abyste se, po vyřešení všeho, co souvisí se starými daty, mohli vrátit k aktuálnímu stavu
 • volba Zařazení - Vývoj evidence
 • včetně,či bez změn množství a ceny
 • prezentuje jednotlivé měsíce, ve kterých došlo k nějaké změně v evidenci
 • přehled umožňuje tisk přes F6
 • umí detailně prezentovat všechno to, co se v přehledu ukazuje v sumární podobě (F4)
 • zařazované karty (karty, které byly v příslušném období zařazeny)
 • karty vyřazované (karty, které byly v příslušném období vyřazeny)
 • změny množství, které byly provedeny v příslušném období
 • změny ceny za jednotku v období
 • stav evidovaných karet, jaký byl na začátku či konci příslušného období
 • respektive dokonce na začátku či konci zvoleného dneopravná verze 3.12 3.6.2014

opravy : texty pod protokoly, inventura

 • soubor s texty pod sestavy se mohl poškodit
 • pak byl doplněn alespoň standardními texty, aby program nehavaroval
 • prověřte a případně opravte texty
 • ve volbě Změny - Nastavení textů
 • inventury
 • za jistých podmínek se při zadání podmínek od - do
 • nevybral správný pracovník, ale zpracovali se všichni
 • či naopak se nevybral žádný
 • protokol o vyřazení
 • tiskne-li se na konci opravy karty,u níž jste snížili množství
 • ve volbě Změny - Oprava
 • tiskne se i informace o stavu karty před a po vyřazeníopravná verze 3.11 2.06.2014

čas (doba od - do) v inventuře

 • nový požadavek
 • vypisovat do inventury čas (ve tvaru "od-do") = kdy byla provedena inventarizace konkrétní jedné místnosti
 • ve volbě Změny - Nastavení textů - Inventura - Hodiny = doba trvání inventury
 • základní parametr, jestli se má (1-9) či nemá v inventuře tisknout informace o čase
 • 1,4,7 = v záhlaví inventury
 • 2,5,8 = v zápatí inventury (pokud se obecný text nevypisuje = nevypíše ani čas)
 • 3,6,9 = v zápatí inventury (pokud se obecný text nevypisuje, uvádí se v záhlaví)
 • 1,2,3 = délka zpracování je u všech místností stejně dlouhá
 • 4,5,6 = je odlišná (podle počtu záznamů (karet) v místnosti)
 • 7,8,9 = také, ale rozdíly jsou poloviční (poníženy)
 • od kolika do kolika hodin se invantarizace provádí
 • kolik minut průměrně trvá inventarizace jedné místnosti a kolik přechod k další
 • v kolik minut začíná inventarizace: HH:00 / HH:01 / či minuty z PC
 • promítnout čas na oběd (kolik minut a v jakou hodinu)
 • F2standardní parametry
 • princip
 • zadáte datum od - do, kdy proběhla inventarizace
 • SW určí si výchozí čas HH:MM
 • určí dobu trvání inventarizace místnosti
 • vytiskne místnost
 • připočte minuty přechodu
 • případně prodlevu na oběd
 • jakmile nastane limitní hodina ukončení inventarizace
 • může-li, přejde se k dalšímu dni
 • nastaví zase výchozí čas
 • kontrola
 • na každém inventurním listě bude informace v jaký den a v jakém čase byla inventarizace provedena
 • je to formální, ale snad plně dostačující
 • čím větší rozpětí dní trvání inventarizace a kratší čas na zpracování průměrné místnosti zadáte , tím menší bude šance, že se vám časové intervaly místností budou překrývat

opraveno

Opraveny některé funkce při tisku inventur přes funkci Postupně se budu rozhodovat.


opravná verze 3.10 23.05.2014
Opraven tisk karty majetku při zařazení nového majetku.


opravná verze 3.09 21.05.2014
Opravený tisk protokolů o převodu karet.


opravná verze 3.08 20.05.2014 v 11:00
Opravený tisk zařazovacího protokolu při zařazení nové karty.


opravná verze 3.07 20.05.2014
Opraven tisk ve volbě Kartotéka / Seznam / Prohlížení položek, možnosti 1. -.5., kdy se na obrazovce objevila chybová hláška o údaji "uk_datax11".


změnová verze 3.06 19.05.2014

úvodní obrazovka

Na ní jsou uvedeny základní informace, z nichž je jasné jakou verzi SW užíváte. Pokud nemáte verzi pro Inventarizaci čárovým kódem vypisuje se číslo verze a informace o stavu přepínače náhledu. V opačném případě je uvedeno nejen číslo verze SW Drobnosti ale i Android aplikace aMaj. A pod informací o přepínači náhledu sestav je stylisticky znázorněn čárový kód, aby bylo na první pohled patrné, že máte inventarizaci čárovým kódem.
Pokud máte verzi s Inventarizací čárovým kódem, a právě tato inventarizace probíhá, zobrazuje se na úvodní obrazovce informace, že Inventarizace probíhá a že se tudíž nedají dělat změny v kartách.

menu ve volbě Zařazení

 • Kartotéka
 • prezentace karet systémem, kdy jsou na obrazovce informace jen o jediném záznamu z databáze karet
 • prezentují se i sumární údaje za všechny karty
 • a pokud nejsou vybrány všechny karty, jsou zobrazeny 2 sumáře: za vybrané záznamy, a za všechny evidované
 • pohyb po seznamu je velice postrý : o 1, o 10, o 100 karet (respektive procent) na 1., na poslední, doprostřed
 • kartu lze vyhledat, seznam setřídit, některé údaje zvýraznit
 • kartu lze přímo opravit
 • lze vytisknout cokoliv : seznamy, sumáře, kartu, protokol ozařazeníi vyřazení
 • Seznam karet
 • při tomto způsobu se prezentace provádí v tabulkovém režimu
 • co řádek to jedno číslo karty (nezobrazují se jednotlivé záznamy, ale karty jako celek)
 • funkce jsou obdobné jako v předhcozím případě, jen není možné kartu opravit
 • ale zase lze prezentovat rozpis karty (je-li karta rozepsána)
 • Do účetnictví
 • získáte sestavu, která velmi dobře poslouží účetní k snadnému zaúčtování
 • či alespoň kontrole, že je vše správně zaúčtováno
 • Ukaž vyřazené
 • prezentují se vařazené karty (případně jejich výběr)
 • funkce jsou obdobné jako v kartotéce, jen není možné kartu opravit
 • ale zase lze změnit údaje o vyřazení (individuálně / hromadně) (datum, druh, doklad)
 • Prohlížení položek, Celkový stav a Vývoj evidence
 • volby pracují stejně jako ve verzi 3.01
 • volby Celkový stav a Vývoj evidence umožňují přes klávesu Enter zobrazit seznam karet odpovídají příslušnému řádku přehledu

inventurní soupisy - zcela nový přístup

Protože požadavky jednotlivých uživatelů se, stručně řečeno, v názoru na grafickou podobu inventurní sestavy dost liší, přikročili jsme k ráznému kroku. Necháme na vás, jaké údaje se mají v inventuře zobrazovat a jak se to má případně tisknout. A protože je jasné, že se určitě najde někdo, komu tento způsob vyhovovat nebude, tak jsme ponechali i stávající způsob. Nový způsob spočívá vlastně v tom, že na všechny dotazy na které jste postupně ve starém způsobu odpovídali, nyní uložíte svou odpověď do nastavení jedinkrát a pak již jen vytváříte inventuru. Před vlastním tiskem Inventury se vás program vždy dotáže, jak budete tisknout inventuru. V levé části obrazovky vypisuje, v jakém stavu jsou jednotlivé parametry a v pravé části zobrazuje informaci o tom, jaký typ inventury chcete tisknout a kolik karet v ní bude obsaženo. Také je zde uváděn orientační počet stránek, které se vytisknou. Možnosti jsou :
 • Ano vytvořit takový soupis
 • necháte si vytvořit inventurní soupis podle toho, jak jsou nastaveny parametry inventury
 • Chci změnit nastavení
 • vstoupíte do nastavení parametrů inventury, upravíte to, co potřebujete
 • a pak buď necháte či nenecháte vytvořit inventuru
 • Postupně se budu rozhodovat
 • starý původní systém vytváření inventury, kdy jste postupně odpovídali na jednotlivé dotazy
 • nastavení
 • ve volbě Změny - Jak dělat inventury
 • naleznete obrazovku, na níž se dá nastavit 25 parametrů
 • které následně ovlivňují vlastní vytváření a tisk inventur
 • například urříte, které z těchto údajů: výrobní číslo, vlastník, účet, datum zařazení se mají také tisknout
 • či určíte: setřídění, jak má graficky inventura vypadat, mají-li se tisknout i karty importované ze SW Majetek, atd.
 • stiskem klávesy Esc se ukončí nastavování parametrů
 • tisíce variant
 • je jen na vás, jakou formu inventurní sestavě vytisknete
 • existuje téměř vesmírné množství variant: 1.105.920
 • a to je tu ještě možnost měnit název údaje inventární číslo a název sestavy
 • je jasné, že základní princip tisku je zachován a vždy stejný

import karet ze SW Majetek

Již od verze 4.14. je v SW Majetek připravena funkce, která umožňuje převést některé karty ze SW Majetek do SW Drobnosti. Například všechny karty s cenou do 40.000,-. V rámci SW Majetek ve volbě Obsluha - MAUS /DHM - export - Do SW Drobnosti lze vybrat požadované karty, uložit je do (soubor), a až máte jistotu, že se přenos provedl, vyřadit je při měsíční uzávěrce.
V SW Drobnosti karty importujete ve volbě Obsluha - Import - Majetek. Nejdříve importujete soubor. A poté volbou Převzít karty provedete skutečné načtení karet do seznamu.

protokoly

Verze posiluje možnosti tisku karet a protokolů o kartě, respektive o kartách. Při všech prezentacích karet zařazených, vyřazovaných, vyřazených při Inventarizaci čárovým kódem, i těch již vyřazených:
 • lze tisknout několik sestav
 • karta (karty) majetku
 • visačka (jen podstatné informace)
 • karta s plnou informací o změnách (řazeno chronologicky / nebo podle údaje, k němuž se vztahují)
 • protokol o zařazení jedné karty
 • hromadný protokol o zařazení
 • hromadný návrh na vyřazení
 • stručný protokol o vyřazení karty (karet)
 • hromadný protokol o vyřazení
 • protokol o vyřazení karty (karte)
 • jméno osoby
 • pokud se v zařazovacím, či vyřazovacím protokolu
 • uvádí v závěrečném obecném textu jméno schvalující osoby
 • lze si ve volbě Obsluha - Základní údaje
 • v pravém dolním rohu
 • zadat jméno takového pracovníkaopravné verze 3.03 - 3.05 20.12.2012-15.05.2014
verze byly technické a byly vydávány jen vybraným uživateům pro jejich potřeby


opravná verze 3.02 19.12.2012
opraveno
Jsou-li v evidenci karty, které nemají identifikovánu místnost, přidávaly se do číselníku místností nesmyslné prázdné záznamy. A to za každou takovou kartu jeden. Tím byl číselník neúměrně a nesmyslně nafukován spoustou prázdných záznamů.

změnová verze 3.01 04.12.2012

nové 2 údaje na kartě : účet a druh vlastnictví

 • oba údaje jsou přímo na kartě a existují k nim vlastní číselníky
 • s nimiž se pracuje stejně jako s jinými
 • vlastnictví na 4 znaky např. 0001- naše, 0002 -cizí atd
 • pro účet na 6 znaků (SYN+ANA) stím, že může být vyplněna jen SYN
 • údaje lze doplnit do karty ve volbě Změny - Oprava
 • či hromadně přiřadit ve volbě Změny - Hromadné změny - F5

inventury + protokoly

 • volba Změny - Nastavení textů: Inventury , Zařaz.protokol, respektive Vyřaz.protokol
 • lze měnit název sestavy, či položky (název inventur, protokolů a inventárního čísla)
 • + v textu pod sestavu lze zadat více řádek
 • nová inventura podle účtů s případnými mezisoučety za místnosti, či pracovníky
 • naopak při tisku inventur za pracovníky, či místnosti si můžete zvolit mezisoučet za účty
 • u inventur, kde není mezisoučet za účet, se na místo údaje výrobní číslo tisknou údaje Vlastník a Účet
 • při tisku inventury se záhlavím (plný název + IČ) na jehličkových tiskárnách už bude tisk správný

zpřehlednění

 • základní obrazovka obsahuje informace o nás, o vás, čísla verze
 • a dále : počty karet zapsaných za posledních 5 let / o zařazených a vyřazených kartách (počet karet / počet kusů / počet vět / Kč)
 • a stav přepínače pro náhled před tiskem (zelená=Ano)
 • celkový pohled na evidenci Zařazení - Celkový stav obrazuje sumární informace o vaší evidenci
 • volba Zařazení - Vývoj evidence prezentuje, jak se měnil evidovaný majetek v průběhu předchozích let

čárové kódy EAN

Přidali jsme další rozsáhlou funkci, čárové kódy, kterými se majetek může označit. Prozatím je v software uvolněna 1. část přiřazení čárových kódů kartám a jejich tisk na samolepící etikety (štítky). Druhá část, tedy provádění inventur pomocí čárového kódu a čtečky kódů s propojením s PC, bude řešena s každým uživatelem individuálně.
 • přiřazení čárového kódu jednotlivým kartám
 • ve volbě Změny - EAN čárový kód postupně určíte jak se má EAN vytvořit
 • při přípravě inventury máte možnost, zvolit tisk čárových kódů
 • můžete dobře vybrat ty karty, jejichž čárové kódy se mají tisknou - např. jen z jedné budovy, či patra
 • zvolíte si co se má tna štítek tisknout, od minuma= jen čátrový kód,po maximum = 4.3+název majetku =
 • pod čárový kód se tiskne jeho číselné vyjádření, inventární číslo i název majetku
 • určíte jak se mají jednotlivé místnosti, pracovníci, či budovy oddělovat
 • a tím sepřesunete do tiskového manažera, kde zvolíte použité samolepky, velikost a typ písma, princip zvýraznění , tiskárnu
 • manažer nabízí reálný náhledverze 2.003 07.12.2011
tisk plného názvu organizace v Inventurním soupisu
 • nastavení plného názvu provedete ve volbě Obsluha - Základní údaje
 • tím, že potvrdíte zkrácený název a program nabídne k editaci plný název
 • následně vyberete jednu ze tří možností, která určí, co se má v inventurách tisknout v záhlaví
 • nic / plný název, který jste právě zadali / také plný název a k tomu ještě v dalším řádku adresa
 • v závislosti na vašem výběru se za textem Vaše adresa objeví v závorce údaj o zvoleném počtu řádků (0-2)
inventurní soupisy podle budov, místností
Vyberete-li typ soupisu 2. nebo 4., bude se tisknout sloupec Zařazen (období zařazení=MM/RRRR) namísto údaje Výrobní číslo.

verze 2.029 16.11.2011
Inventura - Budovy, místnosti
 • přidány dva nové způsoby součtování : 2.Součty za pracovníky a druh / 4.Součty za místnosti a druh
 • výpis navíc obsahuje sloupec druh_dhm a součty za jednotlivé druhy a místnosti
 • v případě načtení dat z programu Majetek rovněž součty za drobný dlouhodobý a ostatní dlouhodobý majetek
 • sumáře za druhy DHM jsou opatřeny textem z číselníku druhů
 • sumáře za dlouhodobý majetek pak textem, který si sami nastavujete ve volbě programu Obsluha - Základní údaje
Pro soupisy za budovy-místnosti se nabízí možnost automaticky doplnit jména pracovníků (označené *) do textu za sumářem v případě, že je v místnosti (daného výběru) vždy jen jeden odpovědný pracovník.


verze 2.028 26.4.2011
Výběr majetků podle popisu, poznámky
Nově lze u zařazených, i vyřazených, provést výběr podle popisu poznámky k majetku (číslo v závorce udává počet různých výskytů). F3= majetky, které mají/nemají vyplněný popis. F4= které mají v poznámce zadaný textový řetězec.

Přímé posílání emailu bez použití poštovního programu
Ve volbě Obsluha - Pošli email se můžete rozhodnout, jakým způsobem, co a kam, chcete odeslat. Možnosti 1. a 2. odešlou archivní kopii vašich aktuálních dat, případně textovou zprávu přímo bez použití poštovního programu. Možnosti 3. a 4. využijí k odeslání mailu váš výchozí poštovní program (tak, jako doposud).


verze 2.027 28.1.2011
tisk seznamu četností a sumářů ve výběrové rutině
kdekoliv v: Prohlížení, Inventury, Změny, Výstupy, apod.), po stisku klávesy F1, lze zobrazenou nabídku pro nastavení rozmezí, případně seznam údajů, klávesou F6 vytisknout

verze 2.026 17.1.2011
Hromadné změny data zařazení
 • ve volbě Změny - Hromadné změny - Výběr - lze v tabulce ve sloupci Zařazeno přepisovat datum zařazení
 • rozepsaných majetků se provede nahrazení u všech položek rozpisu automaticky
 • hromadně lze nastavit datum zařazení označením hvězdičnou
 • a u označených přes F11 nastavíte stejné datum zařazení

verze 2.25 13.12.2010
rozšířený rozsah identifikačních údajů o odesilateli v e-mailu

verze 2.021 - 2.024 7.12.2010
 • Flash disk - Archivace na flash disk - Obnova z flash disku

  • Volba Obsluha - Flash disk pro výběr označeného vyměnitelného disku nejdříve otestuje všechna vyměnitelná zažízení, která jsou aktuálně připravena. Pokud žádné takové není, program to oznámí. Je-li jen jeden takový disk, program napíše jeho označení, které buď rovnou zapíšete nebo ho vybere pomocí F1. Pokud je vyměnitelných disků více, program uvede v závorce jejich počet a vy si je můžete nechat ukázat pomocí F1 a vybrat to umístění, kam budete archivy ukládat. Máte-li na počítači více instancí programu, můžete zadat název složky pro různá umístění vašich archivů.

   Volba Obsluha - Archivace dat - Na flash disk provede archivaci aktuálního stavu dat do adresáře:

   disk:DATAX_FL\DHM [složka]\ZALOHA

   zvoleného disku, kde jméno archivu postupně je:

   DRrrmmdd … první archiv vytvořený dne dd [DR: drobnosti, rr: rok, mm: měsíc, dd: den]
   Dnrrmmdd … druhý až desátý archiv vytvořený dne dd [n: pořadí 1 až 9, a dále jen 9]

   Volba Obsluha - Načtení dat - Z flash disku nabídne seznam všech archivních souborů, které se nacházejí v adresáři:

   disk:DATAX_FL\DHM [složka]\ZALOHA

   zvoleného disku, bez ohledu, jakým způsobem byly na disk uloženy, zda při archivaci, prostým zkopírováním, ap. Seznam obsahuje údaje: Jméno archivu, Rok, Měsíc, Datum, Čas, Velikost. Pomocí klávesy F6 jej můžete vytisknout. Další možností je nastavení nové meze pro počet archivů na flash disku a výběrové rušení starých archivů (automaticky se žádné soubory neruší, ani při překročení počtu dané mezí).

   Rušit můžete aktuální soubor, kde stojí kurzor. Ve skutečnosti se ale zruší soubory dva: vlastní data, soubor s příponou A01 a k němu popis archivního souboru, s příponou DTX. Další možností je rušit X nejstarších souborů podle data vytvoření zadáním jejich počtu. Podobně lze zadat období v rozmezí od - do, ve kterém vytvořené soubory mají být zrušeny. Specifickou službou je tzv. pročištění archivů. To spočívá v uchování vždy nejnovějšího archivu v každém měsíci, kdy se archivovalo. Ostatní zruší. Archivy novější než 4 měsíce uchová všechny. Podobné možnosti jsou k dispozici také při archivaci na disk, pouze však při překročení zadané meze pro počet archivních souborů na flash disku.

   Volba Inventura - MAJETEK - Načtení dat - Z flash disku nabídne seznam všech archivních souborů, které se nacházejí v adresáři: disk:DATAX_FL\ zvoleného disku, bez ohledu, jakým způsobem byly na disk uloženy, zda při archivaci, prostým zkopírováním, apod. Seznam archivních souborů má stejný formát a obsahuje stejné údaje jako při volbě 4.volné - vyberte zvolením určené jednotky pro flash disk a dále adresáře DATAX_FL s potvrzením Prohledat.
 • Protokol o vyřazení

  • Tisk protokolu o vyřazení, bez ohledu na to, odkud byl volán (vyřazení jednotlivého, hromadné vyřazení či snížení množství při opravě), obsahuje i údaj Druh zařazení, včetně jeho popisu podle číselníku druhů zařazení. Tento údaj se tiskne jen v případě, že je naplněn.
 • Zařazení - načtení podle vzoru

  • Zařazení \ Nový - F2 nabídne seznam platných DHM v pořadí podle inventárních čísel. Dalším stlačením klávesy F2 střídavě měníte pořadí položek podle čísel a názvů. Pomocí klávesy F1 zúžíte seznam v nabídce majetků na položky obsahující někde v inventárním čísle+názvu vámi zadaný text.

   Výběrem pomocí klávesy Enter předvyplníte všechny údaje podle vybraného čísla majetku. Výjimkou je datum zařazení, které přebírá systémové datum počítače. U rozepsaných majetků se naplní také jednotlivá dílčí množství, včetně jejich umístění. Všechny automaticky vyplněné údaje můžete podle potřeby přepsat. Inventární číslo, které se rovněž předvyplní podle vzoru, přepsat musíte! - duplicity nejsou v evidenci povoleny a jejich výskyt se kontroluje.

   Poznámka: Možnost načtení podle vzoru není dostupná při zařazování DKP importovaných z programu Skladník.
 • Automatické doplnění společných textů

  • Protokol o zařazení

   Při tisku Protokolu o zařazení můžete před vlastním tiskem zadat datum Převzal: - Schválil: a den, kdy se protokol tisknul. Implicitně se nabízejí datum zařazení a systémové datum počítače, které můžete libovolně přepsat.

   Obsahuje-li nastavený text pro Protokol o zařazení kdekoliv text "dne: " nebo "jméno: ", program ihned nabídne alternativy pro automatické doplnění konkrétních textů do protokolu. Shodné datum pro dne: Převzal: a Schválil: a jméno pracovníka z karty majetku za první text "jméno: ". Pro druhý text nabízí výběr jmen z číselníku pracovníků.

   Protokol o vyřazení

   Při tisku Protokolu o vyřazení můžete před vlastním tiskem zadat datum Projednáno: a den, kdy se protokol tisknul. Implicitně se nabízejí datum vyřazení a systémové datum počítače, které můžete libovolně přepsat.

   Obsahuje-li nastavený text pro Protokol o vyřazení kdekoliv text "dne: ", program ihned nabídne doplnění konkrétního data do protokolu.

   Inventurní soupisy

   Při tisku Inventurních soupisů můžete před vlastním tiskem zadat datum Zjišťování začalo: - skončilo: a den, kdy se soupis tisknul. Implicitně se nabízí systémové datum počítače, které můžete libovolně přepsat.

   Následuje dotaz, zda nastavit různé texty pro sumáře za zvolené inventurní identity. Pro soupisy za pracovníky je standardně vybraná volba Ano, pro ostatní Ne. Zvolíte-li Ano, nabídne se seznam všech pracovníků, kteří byli zapsáni u vybraných majetků, jež jsou předmětem soupisů. Hvězdičkou označíte pracovníky, kterým budete zapisovat individuální text. Neoznačení pracovníci budou mít text v zápatí sumářů společný. Klávesou F2 označíte hvězdičkou všechny pracovníky ve výběru, z kterých pak můžete vybrat ty se společným textem tím, že mezerníkem zrušíte jejich označení hvězdičkou.

   Pro soupisy za jinou identitu než je pracovník, se nabízí jejich seznam, který představuje jednotlivé sumární úrovně inventurních soupisů. Zde můžete navíc použít klávesu F3, pomocí níž se předvyberou takové sumáře, kde je pro každou sumární úroveň zapsán u majetku pouze jeden pracovník. Např., v případě místností, pouze jeden pracovník odpovídá za veškerý majetek v dané místnosti. Takto upravený seznam pro výběr individuálních textů můžete dále upravovat.

   Obsahuje-li nastavený text pro Inventurní soupis kdekoliv text "dne: " nebo "pracovník: ", program ihned nabídne alternativy pro automatické doplnění konkrétních textů do soupisu. První datum pro dne: Zjišťování začalo:, druhé datum pro Zjišťování skončilo: , třetí datum pro V …. dne: a jméno pracovníka ze seznamu tisknutých majetků za první text "pracovník: ".

   Jsou-li ve výběru více než tři sumární úrovně a vy si vyberete jednu z nabízených alternativ pro doplnění textu, program nabízí automatické doplnění zbývajících textů výběrem stejné alternativy, kterou jste předtím zvolili. Zvolíte-li např. doplnění všech tří údajů, program automaticky doplní datum a jméno příslušného pracovníka v dané identitě. Pokud je pro daný sumář více pracovníků, program přeruší automatické doplňování textů a umožní výběr z předmětného seznamu nebo z kompletního seznamu v číselníku pracovníků. Nevyberete-li žádného, automatické doplňování se přeruší. Potom můžete pomocí F4 a výběrem z nabídky zvolit opět automatické doplnění, třeba s jinou alternativou (např. jen datum).

   Nad oknem s vlastním textem jsou dva informativní řádky. První řádek obsahuje identifikaci druhu sumáře a údaje: Počet záznamů, Celkové množství a Cenu celkem pro daný sumář. V případě společného textu pro více sumářů je počet zbývajících sumářů pro které nastavujete společný text. Druhý řádek udává, kolik sumářů ještě zbývá automaticky / ručně / doplnit, v případě posledního sumáře text "KONEC".

   Protokol o převodu

   Při tisku Protokolu o převodu můžete před vlastním tiskem zadat den, kdy se protokol tisknul. Implicitně se nabízí systémové datum počítače, které můžete libovolně přepsat.

   Obsahuje-li nastavený text pro Protokol o převodu kdekoliv text "dne: " nebo "Předal: " nebo "Převzal: ", program ihned nabídne alternativy pro automatické doplnění konkrétních textů do protokolu. Datum pro V …. dne: a jméno pracovníka převod Od: za text Předal: a jméno pracovníka převod Na: za text "Převzal: ".

   Převod pracovníka a místnosti umožňuje připravit až 14 různých předpisů pro převod. Pro různé dvojice původních a nových pracovníků program umožní nastavení jiného textu. Nad oknem s vlastním textem jsou dva informativní řádky. První řádek obsahuje údaj Celkové množství a Cenu celkem pro daný převod. Druhý řádek udává, kolik dvojic pracovníků a tedy různých textů ještě zbývá automaticky / ručně / doplnit.

   Poznámka:
   Při aktivní nabídce pracovníků v pořadí podle jména přepíná klávesa F1 mezi všemi pracovníky a těmi, kteří mají zapsán nějaký majetek. Nabídka obsahuje, kromě Jména pracovníka, sloupce Číslo pracovníka, Počet, Množství, Cena celkem, jež jsou sumou všech majetků daného pracovníka. Pomocí klávesy F4 můžete nabídku pro automatické doplnění konkrétních textů kdykoliv vyvolat znovu. Předtím můžete ručně opravit text, případně načíst původní text před změnou, nebo standardní text po instalaci (klávesa F3). Doplněný text můžete uložit (klávesa F2), nebo rovnou tisknout bez uložení změn fixního textu (Esc).
 • Změny při převodech majetku

  • 1. Hromadná změna útvarů

   Nabídka číselníku útvarů, klávesa F1, obsahuje sloupce Počet, Množství, Cena celkem, které jsou naplněny, bez ohledu na aktuální výběr, součtem všech zařazených majetků.
   Použití kláves při aktivní nabídce: F1 změna pořadí podle kódů a názvů útvarů, F2 přepíná mezi všemi útvary z číselníku a použitými v evidenci zařazených.

   2. Převod jednoho útvaru

   Nabídka původních útvarů, klávesa F1, obsahuje sloupce Počet, Množství, Cena celkem, které jsou naplněny, s ohledem na aktuální výběr, součtem všech vybraných majetků.
   Nabídka nových útvarů, klávesa F1, obsahuje všechny položky číselníku, má sloupce Počet, Množství, Cena celkem, které jsou naplněny, bez ohledu na aktuální výběr, součtem všech zařazených majetků.
   Použití klávesy F1 při aktivní nabídce: přepíná mezi všemi útvary z číselníku a použitými v evidenci zařazených.

   3. Převod místnosti v jednom útvaru

   Nabídka původních místností, klávesa F1, obsahuje sloupce Počet, Množství, Cena celkem, Útvarů, Osob, které jsou naplněny, s ohledem na aktuální výběr, součtem všech vybraných majetků.
   Použití klávesy F1 při aktivní nabídce: mění pořadí podle kódů a názvů místností.
   Nabídka původních útvarů, klávesa F1, obsahuje sloupce Počet, Množství, Cena celkem, Osob, které jsou naplněny, s ohledem na aktuální výběr, součtem všech vybraných majetků v původní místnosti.
   Nabídka nových místností, klávesa F1, obsahuje všechny položky číselníku, má sloupce Počet, Množství, Cena celkem, Útvarů, Osob, které jsou naplněny, bez ohledu na aktuální výběr, součtem všech zařazených majetků.
   Použití kláves při aktivní nabídce: F1 změna pořadí podle kódů a názvů místností, F2 přepíná mezi všemi místnostmi z číselníku a použitými v evidenci zařazených.
   Nabídka nových útvarů, klávesa F1, obsahuje sloupce Počet, Množství, Cena celkem, Osob, které jsou naplněny, bez ohledu na aktuální výběr, součtem všech zařazených majetků v nové místnosti.
   Použití klávesy F1 při aktivní nabídce: přepíná mezi všemi útvary z číselníku a použitými v evidenci zařazených v nové místnosti.

   Změnu pracovníka u konkrétního majetku a inventárního čísla můžete provést ručně, zápisem nového osobního čísla pracovníka, nebo výběrem z nabídky pomocí F1.
   Nabídka nových pracovníků obsahuje sloupce Počet, Množství, které jsou naplněny, bez ohledu na aktuální výběr, součtem všech zařazených majetků a sloupce Cena celkem, kód nové místnosti, kód nového útvaru, které obsahují cenu celkem pro pracovníka, pracovníka v nové místnosti a pracovníka v novém útvaru. Je-li ve sloupci cena 0,- ,obsahuje příslušná entita majetek v nulové hodnotě. Pokud není žádný majetek, sloupec je prázdný.
   Použití kláves při aktivní nabídce: F1 změna pořadí podle osobních čísel a jmen pracovníků, F2 přepíná postupně mezi všemi pracovníky z číselníku, jen s majetkem v evidenci zařazených, jen s majetkem v nové místnosti, jen s majetkem v novém útvaru.

   4. Převod pracovníka v jednom útvaru

   Nabídka původních pracovníků, klávesa F1, obsahuje sloupce Počet, Množství, Cena celkem, Útvarů, Místností, které jsou naplněny, s ohledem na aktuální výběr, součtem všech vybraných majetků.
   Použití klávesy F1 při aktivní nabídce: mění pořadí podle osobních čísel a jmen pracovníků.
   Nabídka původních útvarů, klávesa F1, obsahuje sloupce Počet, Množství, Cena celkem, Místností, které jsou naplněny, s ohledem na aktuální výběr, součtem všech vybraných majetků u původního pracovníka.
   Nabídka nových pracovníků, klávesa F1, obsahuje všechny položky číselníku, má sloupce Počet, Množství, Cena celkem, Útvarů, Místností, které jsou naplněny, bez ohledu na aktuální výběr, součtem všech zařazených majetků.
   Použití kláves při aktivní nabídce: F1 změna pořadí podle osobních čísel a jmen pracovníků, F2 přepíná mezi všemi pracovníky z číselníku a použitými v evidenci zařazených.
   Nabídka nových útvarů, klávesa F1, obsahuje sloupce Počet, Množství, Cena celkem, Místností, které jsou naplněny, bez ohledu na aktuální výběr, součtem všech zařazených majetků u nového pracovníka.
   Použití klávesy F1 při aktivní nabídce: přepíná mezi všemi útvary z číselníku a použitými v evidenci zařazených u nového pracovníka.

   Změnu místnosti u konkrétního majetku a inventárního čísla můžete provést ručně, zápisem nového kódu místnosti, nebo výběrem z nabídky pomocí F1.
   Nabídka nových místností obsahuje sloupce Počet, Množství, které jsou naplněny, bez ohledu na aktuální výběr, součtem všech zařazených majetků a sloupce Cena celkem, osobní číslo nového pracovníka, kód nového útvaru, které obsahují cenu celkem pro místnost, místnost u nového pracovníka a místnost v novém útvaru. Je-li ve sloupci cena 0,- ,obsahuje příslušná entita majetek v nulové hodnotě. Pokud není žádný majetek, sloupec je prázdný.
   Použití kláves při aktivní nabídce: F1 změna pořadí podle kódů a názvů místností, F2 přepíná postupně mezi všemi místnostmi z číselníku, jen s majetkem v evidenci zařazených, jen s majetkem u nového pracovníka, jen s majetkem v novém útvaru.

   5. Převod pracovníka a místnosti

   Změny \ Převody \ 5.Převod pracovníka a místnosti - umožňuje připravit až čtrnáct různých převodních předpisů pro pracovníka, místnost, útvar s tím, že lze provést převod všech tří údajů najednou. Převod se uskuteční tehdy, pokud alespoň jedna položka změní svou hodnotu.

   Naplnění údajů pro převáděné odkud a kam lze provést buď ručním zadáním příslušných kódů nebo pomocí funkčních klíčů F1.

   Klávesa F1 spustí nabídku pracovníků, místností, útvarů, která obsahuje sumární údaje pro právě zadávané identifikace. Pro předávané odkud s ohledem na předchozí výběr pro předávané kam vždy z celé evidence zařazených DHM. Použití klávesy F1 při aktivní nabídce mění střídavě pořadí položek nabídky podle identifikačních kódů a názvů. Výběrem z nabídky doplníte údaj do převodní tabulky.

   Stisknutím klávesy F2 (na položkách Prac., Bu.mís.), zkopírujete kódy pro pracovníka, budovu a místnost pro převáděné kam.

   Stisknutím klávesy F3 zobrazíte údaje: Inventární číslo, Budova-místnost, Útvar, Název, Množství, Cena/jedn. pro jednotlivé úrovně specifikací. Záleží na tom, kterou položku právě editujete, respektive kde stojí kurzor. Podle toho se také aktuálně zobrazí výběr majetků. Pro převáděné odkud jsou to vždy jen majetky z předem filtrovaného výběru daného pracovníka (Prac.), pracovníka v dané místnosti (Bu.mís.), pracovníka v dané místnosti a daného útvaru (Útvar). Pro převáděné kam je to obdobné, s tím rozdílem, že seznam majetků je sestaven bez ohledu na předem nastavený filtr.

   Je-li množství specifikovaného převodu větší než jedna, můžete ručně vybírat jednotlivé položky označením hvězdičkou. V tom případě, když množství u majetku je vyšší než jedna, také zadáním převáděného množství ve sloupci Přev. Pomocí klávesy F1 hledáte konkrétní majetek, F1 při aktivní nabídce umožní zadat text, který je obsažený ve spojených údajích: číslo+název+datum+zařazení+výrobní číslo. Výběrem z nabídky se přesunete na daný majetek. Klávesy F2 a F3 slouží pro označení všech a pro inverzní (převrácené) označení. Klávesou F9 setřídíte aktuální sloupec vzestupně. Ukončení ručního výběru provedete klávesou Esc.

   Následuje dotaz, zda budete připravovat další převod. Pokud nechcete, odpovíte Ne a program se dotáže, zda připravené převody provést. Zde ještě můžete všechny převodní akce odmítnout. Odpovíte-li Ano, a přesto již nechcete připravovat další převod, stisknete Esc. Program nabídne provést převod, pokračovat v přípravě nebo skončit bez provedení převodu.
   Předpisů pro převod může být maximálně 14. Definováním každého z nich se nabídky na stranách odkud i kam upraví tak, jakoby se převod již uskutečnil. Nelze tak připravit převod stejných DHM. Pokud ale připravíte totožný předpis, s tím, že poprvé upravíte výběr, a pak budete ještě některé majetky pro převod přidávat, program přepočítá údaje na prvním shodném předpisu a neposune řádek pro další předpis, tedy budete moci využít stávající řádek pro jiný předpis. Provedete-li předem výběr pomocí výběrové rutiny a již jste připravili všechny převody vybraných, program oznámí, že k převodu jsou již připraveny všechny majetky. Je na vás, zda převod provedete. Pokud ano, můžete si nechat vytisknout protokol o provedených převodech. Program, pro účely tisku, sloučí jednotlivé převody podle shodných dvojic pracovníků odkud a kam. Protokol je očíslován a odstránkován vždy pro jinou dvojici pracovníků. Obsahuje jednotlivé DHM, dílčí součty pro každý předpis převodu a celkový součet pro shodné dvojice pracovníků.
 • Zobrazení změn a stavu ke dni při prohlížení majetků z evidence zařazených

  • Volba Zařazení \ Prohlížení - klávesou F11 zobrazíte provedené změny aktuálního inventárního čísla v základním i tabulkovém módu zobrazení. Kurzor je nastaven na první záznam posledně uskutečněné změny.
   Volby pro prohlížení F5 a tisk F6 byly doplněny o možnost zjištění a také vytisknutí stavu majetku k zadanému datu. V okně (F5) se zobrazují údaje: Množství, Cena, Počet DHM (inventárních čísel), Počet záznamů (v databázi) z evidence zařazených a vyřazených majetků. Klávesou F1 zobrazíte seznam obsahující datum zařazení a vyřazení setříděný sestupně podle data. Ve dnech, kdy se zařazovalo nebo vyřazovalo (podle data zařazení a vyřazení) je ve sloupcích uvedeno Množství a Cena celkem zařazených a vyřazených ten den. Výběrem z této nabídky vyplníte datum pro zjištění celkového stavu k tomuto dni. Stejná možnost existuje také v obecné výběrové rutině. Při použití klávesy F6 tisk se program před tiskem nejdříve zeptá, zda tisknout či ne.
 • Rozšířené možnosti nabídek a výběrů

  • Vyhledání inventárního čísla ve volbách Zařazení \ Nový / Storno, Změny \ Oprava / Hromadné změny / Převod inventárních čísel / Storno vyřazených, Změny \ Vyřazení \ Příprava - výběr majetku k vyřazení pomocí kláves F1, F2 umožňují při aktivní nabídce použít kláves F1, F2 pro zúžení stávajícího seznamu jen na takové majetky, které někde v čísle+názvu obsahují vámi zadaný libovolný text.
   Obecná výběrová rutina ve volbách programu Zařazení \ Prohlížení, Změny \ Hromadné změny / Převody, Změny \ Vyřazení \ Příprava - výběr majetku k vyřazení, Inventury, Speciality nabízí nové možnosti výběru:
   Jméno pracovníka, Výrobní číslo, Rok zařazení, Měsíc zařazení. Všechny nové možnosti nabízejí výběr podle zadaného rozmezí (F1) nebo výběr jednotlivých výskytů pomocí označování hvězdičkou (F2).
   Speciální vlastností výběrové rutiny ze souboru zařazených majetků je volba v oddíle Datum (Nárok) - Stav majetku k zadanému dni. Popsána je v předchozí kapitole o prohlížení majetku.
   Výběr ze souboru vyřazených ve volbě Změny \ Vyřazení \ Prohlížení a tisk umožňuje navíc možnost výběru podle položek: Jméno pracovníka, Výrobní číslo, Druh zařazení, Doklad o zařazení, Rok zařazení, Měsíc zařazení, Rok vyřazení, Měsíc vyřazení. Všechny nové možnosti nabízejí výběr podle zadaného rozmezí (F1) nebo výběr jednotlivých výskytů pomocí označování hvězdičkou (F2).
 • Vyhledávání a prezentace údajů při prohlížení / rušení / změn

  • Změny \ Zrušení záznamů změn \ Prohlížení změn - stisknutím klávesy F1 zobrazíte údaje: Inventární číslo, Číslo a Jméno pracovníka, Budova-místnost, Útvar, Množství, Cena celkem ze souboru zařazených majetků (včetně rozpisu) pro aktuální inventární číslo. V dolním záhlaví nabídky je údaj množství a cena celkem pro aktuálně nastavený výběr. Do tohoto součtu se započítávají vždy kompletní údaje (včetně rozpisů) jednou pro každé vybrané číslo. Podobně funguje klávesa F2. Zobrazuje však údaje podle Názvu a chybí zde položka Jméno pracovníka.
   Funkce kláves při aktivní nabídce: F1 přepíná mezi kompletním seznam vybraných majetků a aktuálním inventárním číslem, F2 vybírá z kompletního seznamu vybraných majetků podle zadaného textu, který je obsažen v sloučených údajích názvu+vlastní nabídce, respektive ve vlastní nabídce+jménu pracovníka, podle toho, zda jste primárně stiskli F1 nebo F2. Vyhledávat tak můžete nejen podle inventárního čísla a názvu, ale např. podle jména pracovníka, místnosti a útvaru současně nebo podle ceny (zadáte třeba 149,- a vyberou se majetky které mají v řádu stovek na konci 149,-, tedy 2149,-, 12149,- apod.).
 • Výběr a použití seznamu při opravě jednotlivých majetků

  • Změny \ Oprava - použitím klávesy F4 se spustí obecná výběrová rutina, kde pomocí mnoha výběrových kritérií naleznete kartu DHM pro opravu. Pokud vyberete celou skupinu karet, program nabídne její seznam, z kterého si vybíráte již běžným způsobem, jako při použití jiných funkčních klíčů. K dispozici je i možnost výběru podle čísla nebo názvu.

   Současně se tato vybraná skupina karet uloží do souboru, který je pak k dispozici pro další výběry (F7), dokud ho sami nezrušíte nebo nepřemažete novým výběrem. Pokud při použití výběrové rutiny vyberete pouze jedno inventární číslo nebo naopak vyberete kompletní soubor zařazených DHM (neuplatníte žádnou výběrovou podmínku), soubor majetků připravených k opravám se nevytvoří, respektive ten stávající nebude přepsán.

   Po stisknutí klávesy F7 se zprvu nabízí seznam dosud neopravených DHM, pokud ovšem existují. Pomocí klávesy F1 se můžete přepínat mezi seznamem všech karet v souboru, pouze opravenými nebo jen připravenými k opravě. Byly-li již všechny karty opraveny, nabízí se jejich kompletní seznam. Dříve opravené majetky jsou v seznamu označeny znakem "¤", hned za inventárním číslem DM, přičemž za provedenou opravu se považuje jakákoliv změna libovolného údaje, včetně např. změny poznámky, apod.

   Po dokončení všech oprav můžete soubor volitelně uložit, zrušit nebo zredukovat na dosud neopravené karty drobného majetku.
 • Sestavy dle uživatele

  • Sestavu typu 2, tj. s předem definovanými mezisoučty za zvolený údaj, můžete vytisknout včetně jednotlivých detailních položek, nebo pouze její sumární řádky. Pokud zvolíte tisk pouze sumářů, budou ze záhlaví sloupců odstraněny všechny nesoučtovatelné údaje (hodnotové i nehodnotové). Jednotlivé sloupce se neposouvají - zůstávají v původních pozicích a šířka sestavy se nemění.

   Pro lepší přehlednost sumárních výstupů je vhodné použít v prvních sloupcích některé údaje z nesoučtovatelných položek sestavy, např. inventární číslo, název, apod. Četnosti a identifikace jednotlivých součtů se totiž tisknou rovněž odleva. Pokud první sloupec obsahuje hodnotový údaj, počty subjektů za jednotlivé sumáře se přesunou až za všechny sloupce na samý konec doprava. Pokud sestava neobsahuje žádné sečítatelné položky, vytisknou se pouze počty DHM za sumární úrovně a celkový počet subjektů.
 • Náhled sestav

  • Máte-li zapnutý náhled sestav - svítí zelený obdélníček na základní obrazovce, pak se při každém tisku ještě před vlastním náhledem zobrazí informativní text, který oznamuje, že probíhá příprava náhledu zvolené sestavy. Program Drobnosti již vlastně dočasně předal řízení jinému programu, který se postará o zobrazení náhledu. V závislosti na rozsahu sestavy, rychlosti počítače, apod., trvá také převod sestavy do okna Windows náhledu. Pokud v této době, kdy probíhá operace jiného programu na přípravě náhledu, stisknete klávesu nebo myš, vracíte řízení zpět programu Drobnosti. Ten ale čeká, až se dokončí náhled a uzavře jeho okno, buď s volbou tisku nebo bez tisku. Na pozadí přitom stále pokračuje příprava a posléze vlastní zobrazení náhledu. Máte-li program Drobnosti spuštěn na celou obrazovku, nemůžete v tuto chvíli, náhled sestavy vidět a jelikož program čeká na uzavření okna náhledu, zdá se, že program ztuhnul. Abychom se přesvědčili, zda již není náhled k dispozici, můžeme pomocí klávesy ALT a opakovaného stlačení TAB přepínat mezi běžícími aplikacemi a tak náš "ztracený" náhled nalézt. Další možností je použít kombinaci kláves ALT+ENTER, která přepíná program střídavě do okna a na celou obrazovku. Pak bude i náhled viditelný, je totiž vždy spuštěn na celou obrazovku. Použití těchto kláves je rovněž součástí informativního textu, který se zobrazí při přípravě náhledu.


  Jiří Bajer Zavřít

  začátek stránky 6.1.2017  D O T A Z Y jak vyřazovat/ k tvorbě a obsahu inventurních seznamů


  podrobné odpovědi na dotazy (PDF) (2 strany / 0.2 MB)

  dotazy
  • 01 / 2017
  • 10) obecný text po inventurou
  • 9) jak vyřazovat
  • 12 / 2016
  • 8) jak evidovat majetek s nulovou cenou
  • 7) jak dostat IČ organizace do inventury
  • 6) jak dostat jména pracovníků, kteří provádějí inventarizaci do inventury
  • 5) jak dostat čas provedení inventury do tisku
  • 4) pod inventurou mám tečky - jak se jich zbavit
  • 3) potřebuji sumy i za účty v rámci místnosti
  • 2) chci mít jiný název inventury
  • 11 / 2016
  • 1) lze tisknout jednu společnou inventuru


  stručné odpovědi

  10) obecný text pod inventurou

  • na konci každé inventury se může tisknout obecný (stejný) text
  • jak má tento text vypadat, si může každý uživatel nastavit dle libosti
  • ve volbě: Změny - Nastavení textů - Inventura - Ano nastavit texty pod inventurou
  • - opravit text
  • - F2 (tím se text uloží)
  • - OK = konec + Ulož provedené změny
  program umí do tohoto obecného textu uložit 4 proměnné
  • aby se tak dělo, musí být v obecném textu uvedeny pevné texty
  • ke kterým se zadaná data či jméno pracovníka při tisku přiřadí
  • jméno odpovědného pracovníka
  • - klíčový text je pracovník:
  • - za dvojtečku se dosadí jméno odpovědného pracovníka při tisku inventury podle pracovníků
  • - u inventury podle místností jméno vybraného, respektive toho, kdo má toho v místnosti nejvíce
  • - je dobré mít za dvojtečkou 20 mezer, které právě nahradí jméno
  • - může být uvedeno například: pracovník: / odpovědný pracovník: / majetek má svěřen pracovník:
  • datum zahájení inventury (které následně zadáte při tisku)
  • - kíčový text je začalo dne:
  • - je dobré mít za dvojtečkou 10 mezer, které právě nahradí datum
  • - nebo sekvenci . . . . . (5 teček a 5 mezer)
  • - může být uvedeno například: začalo dne: / inventurní fyzické šetření začalo dne:
  • datum ukončení inventury
  • - klíčový text je skončilo dne:
  • - je dobré mít za dvojtečkou 10 mezer, které právě nahradí datum
  • - nebo sekvenci . . . . . (5 teček a 5 mezer)
  • - může být uvedeno například: skončilo dne: / inventurní fyzické šetření skončilo dne:
  • datum vyhotovení (tisku) inventury
  • - klíčový text je dne:
  • - je dobré mít za dvojtečkou 10 mezer, které právě nahradí datum
  • - nebo sekvenci . . . . . (5 teček a 5 mezer)
  • - může být uvedeno například: dne: / ze dne: / vytištěno dne:

  9) jak vyřazovat

  • jedna karta: Změny - Vyřazení - Vyřadit jednu kartu DM
  • více karet, část množství z nerozepsané karty: Změny - Vyřazení - Označování
  • snížení množství u rozepsané karty přes :Změny - Oprava

  8) jak evidovat majetek s nulovou cenou

  • při opravě jen vynulovat cenu nejde
  • je nutné nejdříve vynulovat množství
  • pak i cenu
  • a nakonec zadat zpět původně evidované množství

  7) jak dostat IČ organizace do inventury

  • ve volbě Obsluha - Základní nastavení zadat IČ
  • volba Změny - Jak dělat inventury
  • vpravo dole : parametr název or. , zvolit možnost +IČO
  • pak se bude IČ tisknout v záhlaví inventury

  6) jak dostat jména pracovníků, kteří provádějí inventarizaci do inventury

  • volba Změny - Nastavení textů - Inventura - Ano nastavit texty pod inventurou
  • pokud celou inventarizaci provádějí například dva pracovníci
  • je nejjednodušší jejich jména přidat do zápatí
  • pokud ale inventarizaci provádí více osob (mají rozděleny budovy)
  • pak do zápatí přidáte jen obecný text : Inventarizaci provedli
  • a při vlastním zpracování inventur, když se vám nabídne zápatí této inventury
  • vepíšete tam jména konkrétních pracovníků
  • text zápatí opustíte stiskem klávesy F4

  5) jak dostat čas provedení inventury do tisku

  • ve volbě Změny - Nastavení textů - Inventura - Hodiny =trvání inventury
  • zadáte několik parametrů, kterými aktivujete automatické počítání doby trvání inventury
  • program pak vypíše do inventury každé místnosti od kdy, do kdy inventarizace probíhala.

  4) pod inventurou mám tečky - jak se jich zbavit

  • opravte si zápatí inventury
  • ve volbě: Změny - Nastavení textů - Inventura - Ano nastavit texty pod inventurou

  3) potřebuji sumy i za účty v rámci místnosti

  • volba Změny - Jak dělat inventury
  • vlevo nahoře zatrhnete, že chcete do sestavy dostat i účet
  • prostřední blok dole, parametr : sumáře účet a druh nastavte na Ano

  2) chci mít jiný název inventury

  • název sestavy, či označení Inventurního čísla lze individuálně nastavit
  • ve volbě : Změny - Nastavení textů - Inventura - Název inventurního soupisu

  1) lze tisknout jednu společnou inventuru

  Ano - viz podrobný popis v přiloženém PDF souboru Zavřít

  začátek stránky 10.05.2014  ___android aplikace aMaj 1.01


  cena    popis PDF (23 stran / 2.7 MB)    aplikace ke stažení

  stručně

  Android aplikace aMaj spolu se software Drobnosti do firmy DATAX umožňuje inventarizaci majetku pomocí čárových kódů. aMaj je nadstavbou k SW Drobnosti, která umožňuje snazší elektronickou inventarizaci evidovaného majetku. SW Drobnosti má funkce, které umožňují u všech (vybraných) karet vytvořit a evidovat tzv. EAN kód. A také umožňuje tisk tohoto EAN kódu ve formě čárového kódu na libovolný formát samolepek, které se nalepí na jednotlivé majetky. Pokud to tvar, povrch či charakter neumožňuje, lze takové etikety s čárovým kódem vytisknout na papír, který se jako místní seznam uloží v místnost (například na vnitřní stranu dveří).
  Součástí systému inventarizace čárovým kódem jsou dvě další technická zařízení. Tablet (respektive "chytrý telefon") a čtečka čárových kódů CipherLab 1660 BT. Do tabletu se ze SW Drobnosti uloží účetní stav evidence.
  A pak pracovník prochází jednotlivé místnosti jednotlivých budova a v nich zaznamenává skutečná stav. Dílky propojenosti tabletu a čtečky pomocí BkueTooth buď jen sejmutím čárového kódu, či zadáním celkového počtu kusů.
  Dále může pracovník zapsat či namluvit poznámku k majetku, případně nastavit stav opotřebení, respektive zadat, kolik etiket je potřeba znovu vytisknout. Vlastní vyhodnocení inventarizace se provádí v SW Drobnosti. Z tabletu se načtou zjištěné údaje, a ty se následně využijí pro případné převody přenesených majetků, respektive vyřazení těch, které se nenalezly, respektive jsou zcela opotřebené.
  (A) PC s OS Windows 32 Bit, SW Drobnosti se základní evidencí
  (B)(3) tisk etiket na libovolné etikety
  (4) potištěné štítky s čárovými kódy umístíte, je-li to možné, na jednotlivé kusy majetku
  (C) tablet či chytrý telefon, s OS Android 4.0 (nebo vyšším) + sBluetooth 2.0 (nebo vyšším)+ s možnosti připojení k PC pomocí standardu USB Mass storage device
  (1) stažení upgrade android aplikace aMaj přes Internet z WEBu firmy DATAX a její uložení do PC
  (2) zkopírování android aplikace aMaj z PC do tabletu
  (5) účetní stav do tabletu (začátek inventarizace)
  (E)(6)vlastní Inventarizace pomocí čtečky a SW aMaj na tabletu
  (7) Inventarizací zjištěné skutečnosti do PC

  podrobně

  Viz připojený PDF dokument. Zavřít

  začátek stránky 4.3.2010  opravná verze software Drobnosti 2.021

  Vážení uživatelé

  Dne 4.3.2010 jsem rozeslali uživatelům našeho software MAUS CD-ROM s aktuálnimi verzemi všech software, která užívají. Mimo jiné CD-ROM obsahuje i nejnověší verzi software Drobnosti 2.021. Takže si pomocí CD-ROM a volby Oprava na verzi můžete nahrát do svého počítače nejnovější verzi.

  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 05.10.2009 novinky verze 2.020 - souhrn

  novinky verze 2.020 - souhrn můžete si jejich stručný popis (14 str.) uložit ve formátu DOC (255kB)


  A. Evidence data příštího nároku na pracovní pomůcku - výběr a aktualizace

  Změny \ Datum nároku \ 7. Datum \ … - ve výběrové rutině můžete vybírat z voleb:
   C. Datum příštího nároku: (datum od - do) nebo jednotlivé dny (F2)
   D. Dní - příští nárok: (lhůta od - do) nebo jednotlivé lhůty (F2)
   E. Dní do příštího nároku: (počet od - do) nebo jednotlivé počty dní do (F2)
   F. Dní od příštího nároku: (počet od - do) nebo jednotlivé počty dní od (F2)
   G. Dní od / do > lhůta: vybere pracovní pomůcky, u nichž již byla v evidenci překročena nastavená lhůta, a to oběma směry;
       tedy buď od nároku uplynulo, nebo do nároku zbývá, více dní, než je stanovená lhůta
  Pro zadávání a opravy je přístupná buď položka "Datum příštího nároku" nebo "Lhůta". Mezi těmito položkami (sloupci) se můžete přepínat pomocí klávesy F1. Pro efektivní nastavování data můžete použít funkční klíče F2- kopíruj a F3 - vlož, které lze použít v obou přístupných sloupcích. Pro výpočet data nároku můžete rovněž v obou sloupcích použít klávesy F4 a F5. Pomocí klávesy F4 můžete zadat lhůtu pro další nárok v počtu dní od data zařazení a datum se automaticky dopočítá a vyplní, pokud nebyla vyplněna lhůta, bude rovněž doplněna a kurzor se pak přesune na další řádek. Zadáte-li počet dní od zařazení 0 (nula), datum příštího nároku se vymaže, nastavená lhůta však nadále zůstává. Pomocí klávesy F5 zadáváte počet dní od stávajícího data příštího nároku, datum se podle toho nastaví, ale lhůta zůstane nezměněna. V pravém horním rohu nad tabulkou se zobrazuje pro jednotlivé pracovní pomůcky stav k aktuálnímu datu, tj. buď počet dní od data nároku (zeleně), počet dní do data příštího nároku (červeně), resp. počet dní od data zařazení (šedivě), to v případě, že datum příštího nároku není vyplněno.

  B. Uživatelské sestavy a tabulky

  Uživatelské sestavy

  Speciality\Sestavy dle uživatele\Definování sestavy umožňuje výběr jednoho ze dvou typů pro nově definovanou sestavu. Typ 1 - výstup pouze s celkovým počtem a součtem všech hodnotových údajů Vámi vybraných materiálů. Typ 2 - výstup s mezisoučty počtů a hodnotových údajů materiálů ve zvolené skupině. Po případném vybrání skupinové položky (Typ 2), určíte položky, které mají být předmětem sestavy a současně také jejich pořadí na řádku sestavy, jež je shodné s pořadím vašeho výběru ze seznamu položek. U jednotlivých již vybraných údajů lze změnit délku prezentovaných položek jejím zadáním v přípustném rozmezí (pouze když položka není kódem z číselníku), text záhlaví sloupce (F4), nastavit zvýrazněné písmo (F6) a maximálně 3 položky, podle kterých budou údaje v sestavě řazeny (F9). Takto definovanou sestavu můžete uložit pod určitým jménem a současně zapsat krátký komentář, který blíže charakterizuje sestavu a který lze při tisku použít jako hlavičku sestavy. Bez ohledu, zda sestavu uložíte, ji můžete po předchozím výběru prezentovaných údajů vytisknout. Pro sestavu typu 1 můžete volitelně nastavit buď mezery nebo svislé čáry mezi jednotlivými sloupci sestavy.

  Speciality\Sestavy dle uživatele\Oprava uložené sestavy nabídne seznam uložených sestav, řazený podle názvů a obsahující údaje: typ, datum vytvoření, komentář, počet položek a délku řádky sestavy. Opravit lze pouze délky položek, zvýraznění písma, řazení sestavy a texty záhlaví jednotlivých sloupců. Opravenou sestavu je možné uložit pod stejným nebo jiným jménem (původní sestava se tím nezruší) nebo pouze vytisknout.

  Speciality\Sestavy dle uživatele\Tisk uložené sestavy nabídne seznam uložených sestav, řazený podle názvů a obsahující údaje: typ, datum vytvoření, komentář, počet položek a délku řádky sestavy. Ze seznamu vybranou sestavu můžete po předchozím výběru údajů ze všech majetků a zadání hlavičky vytisknout.

  Speciality\Sestavy dle uživatele\Export uložené sestavy nejdříve si vyberete z nabídky dříve uložených sestav typu 1 (bez součtové položky) tu, jejíž položky chcete exportovat. Zobrazí se seznam položek obsažených v sestavě a k nim příslušná jména polí (pro názvy sloupců v databázi nebo v tabulce Excel), typ dat, kritéria třídění exportního souboru, pokud toto bylo v sestavě definováno. Exportovaný soubor obsahuje vždy položky v jejich plné délce, bez ohledu na délku definovanou v sestavě. Dalším krokem je výběr oboru dat (zařazené nebo vyřazené) a potažmo program nabídne obecnou výběrovou rutinu, kde lze upřesnit rozsah dat exportu s ohledem na zvolený obor dat. Nakonec zvolíte formát souboru pro export z těchto možností:
   1. DBF - databáze Foxpro 2.5
   2. TXT - pevná délka řádku
   3. TXT - údaje oddělené tabulátorem
   4. XLS - sešit Microsoft Excel

  Další dotaz se týká kódování a diakritiky. Můžete si vybrat buď text ASCII (DOS Latin II 852), text ANSI (Windows 1250) nebo čeština bez diakritiky. Program exportuje soubory do složky EXP\ a adresáře, odkud je úloha spuštěna (standardně C:\DATAX\DHM). Jméno souboru má strukturu: rrmmddnn, kde je rr … rok, mm … měsíc, dd … den, nn … pořadí exportu v rámci dne a formátu (přípony souboru). Nakonec se zobrazí tabulka vlastností vytvořeného souboru a vy si navíc můžete soubor ještě zkopírovat na disketu, zkomprimovat na disk nebo na disketu.

  Speciality\Sestavy dle uživatele\Zrušení uložené sestavy nabídne seznam uložených sestav, řazený podle názvů a obsahující údaje: typ, datum vytvoření, komentář, počet položek a délku řádky sestavy. Ze seznamu vybranou a již nepotřebnou sestavu můžete zrušit.

  Rozšíření výběru položek uživatelských sestav

  Speciality \ Sestavy dle uživatele - pro tisk z evidence zařazených přibyla nová položka: Cena vyřazovaných, která spolu s položkou Vyřazované množství, slouží k přehledům těch DHM, které jsou připraveny k vyřazení. Pro tisk z evidence vyřazených byly zavedeny tyto položky: Datum vyřazení DHM, Doklad o vyřazení, Druh vyřazení DHM, jež mohou být také sumární položkou pro tisk skupin majetků. Pokud sestava obsahuje alespoň jednu z těchto položek, týkajících se vyřazených, nabízí se pro výběr jako standard - soubor vyřazených. Všechny funkce, včetně exportu uživatelských sestav do souboru, fungují nyní i pro evidenci vyřazených.

  Nově si také můžete vybrat při definování uživatelské sestavy položku "období zařazení", která se vytvoří z data zařazení jako dvouciferné označení měsíce zařazení, u jednomístného doplněné vedoucí nulou, a čtyřciferné označení roku zařazení (např. "092007"), tedy ve formátu mmrrrr s tím, že nevyplněné datum zařazení se prezentuje jako prázdný řetězec (ne "000000"). Další dvě zařazené položky souvisejí s volbou programu, v níž můžete evidovat datum příštího nároku pro ochranné pomůcky a jednotlivé pracovníky podle data zařazení OP a příslušné lhůty v kalendářních dnech. "Datum příštího nároku" a "počet dní" jsou nyní také zařazeny do výběru pro vlastní definici uživatelské sestavy. Položky mohou sloužit rovněž jako součtovací úrovně - podle nichž se vytvářejí mezisoučty hodnotových údajů. Všechny nově zařazené položky mohou být rovněž součástí exportu dat ve formě souboru všech poskytovaných formátů.

  Uživatelské tabulky

  Speciality \ Tabulky dle uživatele \ Definování tabulky umožňuje navrhnout, uložit a vytisknout vlastní tabulky za použití údajů o majetcích nebo bez nich. Vlastní tabulka obsahuje maximálně 24 řádek v maximálně dvou sloupcích. Každý řádek ve sloupci tabulky může obsahovat pevný text (max.20 znaků) a jednu položku z připraveného seznamu údajů. Počet řádek tabulky a šířky sloupců jsou volitelné. Údaje zadáváte vždy pro aktuální pozici buňky v tabulce. Text lze zadat přímo editací nebo s nápovědou pomocí funkční klávesy F2, pokud byl předem doplněn do souboru textů (kombinace kláves Alt+X) nebo uložen v předchozích zadáních definice tabulky. Připravené položky zadáváte vždy výběrem ze seznamu pomocí funkční klávesy F3. Text lze zrušit přímo přepisem nebo klávesou F4, položku jen klávesou F5. Náhled navrhované tabulky (rastr) získáte stiskem klávesy F6. Náhled, včetně textů, položek a jejich formátování, obdržíte postupně na dvou obrazovkách po stisku klávesy F7. Program umožňuje navrhnout téměř libovolný rastr tabulky pomocí kombinace kláves pro rozšíření sloupce přes více řádků směrem dolů: Alt+R (zúžení rozšířeného sloupce směrem nahoru: Alt+Z) a spojení obou sloupců: Alt+S (opětovným stiskem se řádek opět rozpojí na dva sloupce). Zrušení aktuálního řádku provedete klávesou F8, vložení nového řádku před aktuální klávesou F9. Zarovnání položek v buňkách tabulky lze provést jednotlivě vložením znaku - podtržítko na pozici, kde má začít text položky nebo hromadně podle nejdelšího textu v celé tabulce: po kombinaci kláves Alt+M se podtržítko doplní na pozici maximální délky textu v tabulce u všech řádků, kde je vyplněna položka. Kombinací kláves Alt+K doplníte podtržítka pro zarovnání položek podle aktuálního nastavení podtržítka v buňce. Odstranit zarovnání můžete jednotlivě vymazáním nebo u všech buněk najednou kombinací kláves Alt+O. Pokud není v buňce tabulky vyplněn text, položka se automaticky posune na pozici, kde začíná text. Pokud textová část buňky neobsahuje text, ale obsahuje podtržítko, položka se umístí na pozici za podtržítko. Délka položky ve spojeném řádku, pokud ovšem buňka pravého sloupce na řádku není vyplněna, může dosáhnout součtu délek obou sloupců (může přetéct z levého do pravého sloupce). Budete-li chtít před vlastním tiskem zkontrolovat a případně opravit obsah některých buněk v tabulce, stiskněte kombinaci kláves Alt+E (opětovným stiskem se editaci buňky před tiskem zamezí). Před uložením definice tabulky je dobré zkontrolovat jak vlastní rastr tabulky (F6), tak formátování textů a položek v tabulce (F7), případně si připravenou šablonu tabulky (masku) vytisknout kombinací kláves Alt+V.
  Po odsouhlasení šablony tabulky, zadáte počet řádek, který se má tisknout a podle něhož se tabulka upraví (program napoví, který řádek je posledním formátovaným) a délku levého i pravého sloupce, přičemž celková délka nesmí přesáhnout 126 znaků. Definici můžete uložit, tzn. přiřadit jí vlastní jméno a komentář, pro další využití při tisku např. jiné skupiny vybraných majetků. Následuje dotaz, zda chcete tisknout tabulky s mřížkou nebo bez mřížky (dotaz pouze když tabulka obsahuje nějaký text či položku, pak se netiskne vlastní rastr a i počet tabulek na každou stranu může být vyšší).
  Obsahuje-li definovaná tabulka alespoň jednu buňku s hodnotovou položkou nebo s požadavkem na editaci před vlastním tiskem, nabídne program výběrovou rutinu ze všech zařazených majetků a vy si nastavíte libovolný výběr subjektů, které mají být zahrnuty do tisku tabulek a určíte způsob jejich setřídění při tisku.
  Je-li alespoň jedna buňka tabulky označena k editaci, program nabídne na obrazovce postupně jednotlivé, z konkrétních záznamů vytvořené tabulky, v pořadí předtím zvoleného třídění a zpřístupní označené buňky pro úpravu. Pohyb po jednotlivých tabulkách (obrazovkách) zajišťují klávesy PageDn pro přechod na další tabulku, PageUp pro přechod na předchozí tabulku, kombinace kláves Alt+End pro přechod na poslední tabulku, Alt+Home pro přechod na první tabulku. Další možností je prohlížení a editace ve formě seznamu a to buď všech nebo pouze vybraných řádků tabulky. Stisknutím klávesy F2 a postupným výběrem řádků tabulky, které vás zajímají nebo je budete chtít opravovat, obdržíte seznam pouze vybraných řádků a tím dosáhnete efektivnějšího způsobu pro prohlížení, doplnění a opravy v jednotlivých buňkách tabulek. Do obrazovkového režimu se vrátíte stiskem klávesy Esc a tam se automaticky nastavíte na tu tabulku, která v čase opuštění seznamu byla aktuální (stáli jste na záznamu kurzorem). Vyhledání tabulky a přesun na záznam s určitými vlastnostmi, obstarává klávesa F7. Funkce prohledává tabulky podle zadaného kritéria pro hledání ze všech údajů o majetcích bez ohledu na to, zda je údaj součástí nějaké buňky v tabulce. Klávesa F8 hledá další, podmínce pro vyhledávání vyhovující majetek, a v případě shody se na tento záznam (tabulku, obrazovku) přesune. Prohlížení v seznamu všech údajů o majetcích obstarává klávesa F3. Nabídne seznam vybraných majetků, kde jednotlivé sloupce s údaji můžete třídit pomocí klávesy F9, tím rychleji nalézt záznam k eventuální opravě a opuštěním klávesou Esc se nastavit na takto vyhledaný majetek v tabulkách. Navrácení omylem zapsané poslední změny konkrétní tabulky docílíte stiskem kombinace kláves Alt+Z. Návrat do úplně počátečního stavu, před všemi dosud provedenými změnami u konkrétní tabulky , zajistí kombinace kláves Ctrl+Z. Stiskem klávesy Esc vyvoláte nabídku, kde se můžete rozhodnout, zda ne/zapsat změnu a přesunout se na další tabulku, vrátit se zpět nebo ukončit veškeré úpravy v tabulkách a přejít k přípravě vlastního tisku.
  Pokud jste ukončili úpravy v tabulkách nebo jste žádné tabulky sami neupravovali a rozhodli se tabulky vytisknout, můžete formátovat jednotlivé tiskové stránky výpisu. Každou tiskovou stránku můžete opatřit záhlavím a zápatím, přidat text nad nebo pod každou tisknutou tabulku. Záhlaví (zápatí) smí obsahovat datum z počítače, pořadové číslo stránky, volitelný text. Umístění těchto údajů vlevo, vpravo nebo na střed si volíte sami. Po stisku klávesy Esc vám program ukáže vlastní náhled tiskové strany podle nastavení počtu řádek na stranu (volba Obsluha\Tiskárna\Počet řádek) a vybraných doplňků při formátování vzhledu stránky s ohledem na zvolený výběr záznamů o majetcích. Jednotlivé programem navržené vlastnosti tiskové strany můžete upravovat pouze v omezeních, která jsou umístěna pod jednotlivými volbami a která se průběžně aktualizují při zadávání nových parametrů. Celkový schematický obraz stránky se podle toho také mění. Tisknout můžete buď všechny strany najednou nebo jen vybrané stránky tak, že postupně zadáváte jejich rozmezí pro tisk.

  Speciality \ Tabulky dle uživatele \ Oprava uložené tabulky nabídne seznam uložených tabulek, řazený podle názvů a obsahující údaje: datum vytvoření, komentář / název tabulky, počet řádků tabulky a délky sloupců tabulky. Opravit lze všechny údaje včetně formátování. Opravenou tabulku je možné uložit pod stejným nebo jiným jménem (původní tabulka se tím nezruší) nebo ji pouze vytisknout bez uložení.

  Speciality \ Tabulky dle uživatele \ Tisk uložené tabulky nabídne seznam uložených tabulek, řazený podle názvů a obsahující údaje: datum vytvoření, komentář / název tabulky, počet řádků tabulky a délky sloupců tabulky. Ze seznamu vybranou tabulku můžete po předchozím výběru údajů ze všech majetků a zadání záhlaví, zápatí, formátování stránky, textů u tabulek, vytisknout. Nabízí se nastavení z naposledy uskutečněného tisku.

  Speciality \ Tabulky dle uživatele \ Zrušení uložené tabulky nabídne seznam uložených tabulek, řazený podle názvů a obsahující údaje: datum vytvoření, komentář / název tabulky, počet řádků tabulky a délky sloupců tabulky. Ze seznamu vybranou a již nepotřebnou tabulku můžete zrušit.

  C. Inventurní soupisy, protokoly, nastavení vlastních textů, výstupy

  Mezisoučty u inventurních soupisů

  Inventura \ 1. Útvary - možnost zvolit druh mezisoučtů v rámci jednotlivých útvarů :
   1. místnosti
   2. pracovníci (seznam pracovníků v rámci útvarů následují sumáře za jednotlivé pracovníky podle útvarů a za útvar celkem)
  Inventura \ 2. Budovy, místnosti - možnost zvolit druh mezisoučtů v rámci jednotlivých místností :
   Včetně součtů za pracovníky
   Pouze součty za místnosti
  Inventura \ 3. Pracovníci - možnost zvolit druh mezisoučtů v rámci jednotlivých odpovědných pracovníků :
   Včetně součtů za místnosti
   Pouze součty za pracovníky
  Inventura \ 4.Druh DHM - možnost zvolit druh mezisoučtů v rámci jednotlivých druhů DHM :
   Včetně součtů za pracovníky
   Pouze součty za druhy DHM
  Inventura \ 1. Útvary / 2. Pracovníci / 3. Budovy, místnosti - tyto druhy inventurních soupisů obsahují rovněž mezisoučty za krátkodobý a dlouhodobý majetek, pokud je množství alespoň jedné z těchto dvou skupin majetku větší než 1.

  Inventurní soupisy - tisk sumářů

  Před vlastním tiskem inventurních soupisů podle položek Útvary, Budovy-místnosti, Pracovníci nabízí program možnost tisku sumárních hodnotových údajů, pro každý výskyt vždy jeden sumární řádek. S ohledem na to, zda jste předem zahrnuli i data programu MAJETEK, jen DHM nebo jen dlouhodobý majetek, se vytisknou i příslušné sumáře. Za DHM Množství, Cena celkem, za dlouhodobý majetek Množství, Cena celkem, Oprávky, Zůstatková cena, Měsíční odpis, Suma měsíčních odpisů (od počátku běžného roku), případně sumáře Množství, Cena celkem za oba druhy majetků podle kategorií a vždy sumáře za výběr celkem.

  Nastavení textů v sestavách

  Oprava / Nastavení textů - počet volitelných řádek Protokolu o vyřazení čítá nyní 10 řádek, namísto původních osmi. Ve všech nastaveních textů je možnost buď načtení textu před změnou (opravou) nebo standardního textu (po instalaci). Volitelně můžete načtení provést pomocí klávesy F3. Všechny vlastní pevné texty se ve chvíli jejich editování uchovávají ve třech různých formách: standardní (nelze měnit), aktuální (uložené předchozí volbou OK KONEC …), pracovní (ty, které právě opravuji). Pokud změněný text uložím pomocí F2, je nový text připraven k náhradě původního, zůstává však nadále pouze pracovním textem a až volbou OK KONEC … dojde k uložení všech pracovních textů jako nových aktuálních textů. Do té chvíle se mohu buď hromadně (všechny druhy vlastních textů) nebo jednotlivě (F3 pro jediný, právě editovaný typ textu) vrátit k původnímu aktuálnímu nebo standardnímu textu (textům).

  Tisk sestav s vlastními volitelnými texty

  Inventurní soupisy, Protokol o zařazení, Protokol o vyřazení a Hromadné převody umožňují před vlastním tiskem změnu fixního textu na konci sestav. Objeví se vždy příslušné okno s aktuálním textem pro daný typ sestavy. Kurzor je v režimu přepisování a je dobré tento režim při úpravách ctít, nestane se vám pak, že původní text rozhodíte. Přepisujete jen původní text novým, namísto klávesy Delete použijte Mezerník, který maže neužitečný text, aniž by změnil sloupcové pozice ostatních textů. Ve všech nastaveních textů je možnost buď načtení textu před změnou (opravou) nebo standardního textu (po instalaci). Volitelně můžete načtení provést pomocí klávesy F3 a text pak dále opravovat. Opravený text pak můžete uložit pomocí klávesy F2 a ten se bude příště nabízet jako aktuální nebo ho neuložit a tisknout sestavu s pracovním textem, který platí v tuto chvíli a nebude se již nabízet. Ještě před opravou vlastních textů můžete zadat (změnit) datum tisku v hlavičce sestavy. Platí to pro všechny výše zmíněné typy sestav s tím, že se přednabídne primárně datum z počítače.

  Nastavení individuálních textů v inventurních soupisech

  Poté, co zadáte datum tisku inventurních soupisů a je-li vybrán pro tisk více než jeden subjekt (útvar, místnost, pracovník), následuje dotaz, zda chcete připravit různé texty pro jednotlivé sumáře za položku v číselníku. Program nabídne v tabulce všechny vybrané položky a vy se můžete rozhodnout, kterým z nich nastavíte individuální text za sumářem. Stisknutím klávesy F2 můžete vybrat všechny řádky najednou. Postupně se pak nabízejí texty (viz volba Změny \ Nastavení textů \ Inventury), které můžete libovolně měnit, rušit a přidávat u nich řádky, případně je ukládat pro další použití. Nad vlastním textem se zobrazí kód a název položky z číselníku, pro kterou text nastavujete, o řádek níž pak údaj, kolik ještě zbývá nastavit vlastních textů pro zbývající vybrané položky. Vyberete-li pomocí hvězdiček jen část položek z tabulky, nastavíte nejdříve texty pro vybrané a nakonec jeden text, který se použije pro všechny zbývající (nevybrané) kódy jako text za jejich sumáři v inventurním soupisu.

  Nové typy výstupních sestav

 • Tisk celkového přehledu stavu dat


 • Obsluha \ Stav dat - pomocí klávesy F6 můžete vytisknout celkový přehled o stavu vašich dat

 • Opakovaný tisk Protokolu o vyřazení


 • Změny \ Oprava nebo Změny \ Vyřazení \ Úplné vyřazení jednotlivého DHM nebo Změny \ Vyřazení \ Vyřazení připravených DHM - všude tam, kde vyřazujete majetek a kde je možno si vytisknout Protokol o vyřazení, se program dotazuje, zda chcete opakovat tisk, dokud neodpovíte, že ne. Můžete tak zopakovat neúspěšný tisk, případně vytisknout více paré.

  Formát numerických údajů v sestavách

  V drtivé většině se numerické údaje na sestavách tisknou podle těchto pravidel:
   1. hodnota údaje je nulová . . . . . . . . . . . . . . tiskne se prázdný řetězec (nic)
   2. hodnota údaje je přirozené číslo . . . . . . . . tiskne se 1234,-
   3. hodnota údaje není přirozené číslo . . . . . . tiskne se 1234,56

  D. Zařazení dříve vyřazeného majetku zpět do evidence

  Změny \ Zařadit vyřazený - nejdříve si vyberete ze sumární nabídky dříve vyřazených podle Vaší evidence vyřazených. Program nabízí jednotlivé dny, kdy jste něco vyřazovali, seřazené sestupně od naposledy vyřazených. Tabulka, ze které si vybíráte, dále obsahuje údaje: počet majetků, celkové množství a cenu celkem vyřazených v jednotlivých dnech. Pomocí klávesy ENTER nebo MEZERNÍK vyberete majetky, které jste vyřadili ve zvolený den. Znovu zařadit již vyřazený majetek za vybraný den můžete buď najednou, nebo výběrově po jednotlivých položkách. Způsob zařazení je buď standardní (omylem jste něco vyřadili) nebo se současnou přípravou zařazených k vyřazení (potřebujete změnit datum, způsob, doklad o vyřazení a majetky zase znovu vyřadit s již opravenými údaji). Pokud si vyberete selektivní způsob zařazování, program nabídne tabulku vyřazených majetků řazenou vzestupně podle čísel a s těmito údaji: inv.číslo, název, množství, cena celkem, datum vyřazení, kódy: závod, středisko, pracoviště, budova, místnost a číslo pracovníka. Pomocí klávesy ENTER nebo MEZERNÍK vyberete konkrétní majetek, který se okamžitě vrátí do evidence platných a program nabídne automaticky seznam vyřazených, zmenšený o právě znovu zařazený majetek. Takhle můžete postupovat, až do vyčerpání celého seznamu vyřazených, pokud je to žádoucí, nebo pomocí klávesy ESC kdykoliv ukončit opětovné zařazování a vrátit se tak do hlavní nabídky.

  E. Rozšíření možností výběru z evidence vyřazených

  Změny \ Vyřazení \ Prohlížení a tisk vyřazených DHM - obdobně jako ve volbě prohlížení zařazených, je nyní možno před prohlížením vyřazených nastavit tzv. "filtr" a tím zúžit obor zkoumaných dat z evidence vyřazených. Kromě běžných výběrových položek, použitých rovněž při výběru z evidence platných DHM, obsahuje výběrová rutina navíc tyto položky: Datum vyřazení DHM, Doklad o vyřazení, Druh vyřazení DHM.

  F. Archivace, obnova, export-import, flash disk

  Automatická archivace do vlastního archivu a vlastní zálohy

  Obsluha \ Archivace dat \ Typ archivace - nast.
  Program standardně při normálním ukončení práce volbou "Konec" odkládá Vaše data do záložní kopie na pevný disk do složky ZALOHA. Tento archiv nazýváme "Systémová záloha" a jsou v něm vždy uložena formálně správná data ve stavu, v jakém jste naposledy skončili práci s programem.
  Další standardní archivy vytváří program při operacích, které zásadním způsobem mění obsah Vašich dat. Tyto další standardní archivy se ukládají na pevný disk do složky ARCHIV, kde máte program nainstalovaný. Při zmíněných operacích si můžete archivovat data také na disketu nebo do tzv. "VLASTNÍHO ARCHIVU". Ten může být na libovolném médiu a může mít volitelné jméno. Postupně si zadáte standardní parametry "vlastního archivu", tj. označení disku, název složky a jméno souboru, které se budou nabízet při vytváření "vlastního archivu".
  Obdobně je tomu s volbou "VLASTNÍ ZÁLOHA". Můžete si rovněž zvolit, že se data mají archivovat při normálním ukončení práce volbou "Konec" ještě jednou - na jiný disk. Zadáte, na jaký disk a do jaké složky chcete ukládat další "vlastní zálohu" při ukončení programu. Pokud nevyplníte jméno disku (bude mezera), nebude se vytvářet žádná další systémová záloha při ukončení programu. Jméno souboru je vždy ZALOHADR.

  Obsluha \ Načtení dat \ z vlastního archivu
  Program připraví nabídku "vlastních archivů", včetně "vlastní zálohy" podle aktuálně zadaných parametrů archivace, viz předchozí ... Typ archivace - nast.. Nabízený seznam pro obnovu Vašich dat se vytváří pouze z aktuálně nastavených složek a jmen souborů vlastních archivů!

  Flash disk (USB flash paměť) - archivace, obnova, export, import

  Obsluha \ Flash disk (??? / jednotka) - můžete zadat označení jednotky (písmeno) vašeho flash disku, tak, jak ho identifikuje systém. Označení se uchová a figuruje pak v nabídce namísto tří otazníků, a to bez ohledu na to, zda je flash disk právě připojen. Pokud jste zadali toho označení a je tím pádem viditelné i v nabídce, pak ve všech volbách, kde dochází k přenosu dat, se na prvním místě objeví buď "Na flash disk" (archivace, export) nebo "Z flash disku" (obnova, import) a vy můžete provést příslušnou transakci prostřednictvím vašeho flash disku. Soubory se na disku vytváří vždy přímo do kořenového adresáře (stejně jako u diskety), proto jakýkoliv archiv vytvořený v programu firmy Datax (kromě MAUS) přepíše předchozí archiv. Všechny archivní soubory mají totiž shodná jména.

  Archivace dat na libovolné místo ve vašem počítači

  Obsluha \ Archivace dat \ Archivace - vyberte - umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro archivaci dat tak, že na vybraném místě stiskněte klávesu ESC.

  Export dat do programů MAJETEK a KNIHOVNA na libovolné místo vašeho PC

  Export dat \ 1. Do programu MAJETEK / 2. Do programu KNIHOVNA \ 4.volné - vyberte - umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro export dat tak, že na vybraném místě stisknete klávesu ESC a potvrdíte export souborů do zvoleného umístění.

  Načtení archivních dat a import dat z libovolného místa na vašem počítači

  Načtení dat \ 5.volné - vyberte nebo Inventura \ MAJETEK - načtení dat \ 4.volné - vyberte - umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro načtení archivních dat (pro inventury data Majetek) tak, že na vybraném místě stisknete klávesu ESC.
  Obsluha \ Import dat \ 3. volné - vyberte - umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro import dat z programu Sklad tak, že na vybraném místě stisknete klávesu ESC.
  Program se pak dotáže, zda má prohledat příslušný disk (adresář), který jste si vybrali a hledá na něm i ve všech vnořených složkách archivní soubory dat (v případě importu přenosové soubory z programu Sklad). Vybraný soubor pak použije pro načtení dat z archivu, v případě importu k zařazování DKP.

  G. Způsob zařazování DKP importovaných z programu SKLAD

  Obsluha \ Import dat \ 3. zařazování DKP - v této volbě si nejdříve vybíráte (pomocí označování hvězdičkou), které položky se mají zařadit do evidence krátkodobého majetku (klávesou F2 je vyberete všechny najednou). Program nejdříve nabídne seznam zařazených DHM, jejichž jednotková cena je shodná s cenou zařazovaného DKP. Seznam je tříděný podle názvu, aby vám usnadnil nalézt majetek, který je totožný s importovanou položkou ze skladu. Vy se pak můžete rozhodnout, zda chcete zařadit DKP jako nový majetek, nebo ho zařadit jako opravu množství stávajícího již dříve zařazeného KM. Pokud žádné zařazené KM nemají shodnou cenu/jedn. se zařazovaným DKP, připraví se rovnou kompletní zařazení nového, včetně zadání evidenčního čísla a s možností změnit veškeré údaje. Pokud zvolíte zařazení jako opravu stávajícího KM, zpřístupní program pouze údaje: útvar, budova-místnost, odpovědný pracovník. Ostatní údaje se převezmou a nelze je v této volbě měnit. Pomocí klávesy F3 program ukáže, jak byl dosud majetek rozepsán. Výběrem ze seznamu můžete převzít útvar a budovu-místnost u opravovaného KM, pracovník zůstane předvyplněn z výdejky skladu a vy ho můžete libovolně změnit.

  H. Tisk prostřednictvím Windows - tiskové fronty

  Obsluha \ Tiskárna \ Výběr tiskárny \ Windows - tisková fronta vám umožní vybrat jakoukoliv vámi dostupnou tiskárnu, včetně síťových. Pomocí Windows okna Tisk a rozbalovací nabídky všech dostupných zařízení, můžete zvolit libovolnou možnost.

  I. Zasílání emailů

  Obsluha \ Pošli email - umožní zaslat na pracoviště firmy DATAX přímo do počítače odpovědného pracovníka elektronickou zprávu, ke které lze jen potvrzením volby připojit aktuální data. Do zprávy můžete připsat libovolný text.

  J. Výběrová rutina - princip, zobrazení, možnosti

  Přehledy o počtech skupin a záznamů ve výběrových rutinách

  Volby programu, které využívají ke své prezentaci výběrovou rutinu, jež umožňuje cíleně vybírat jen takové údaje, které jsou v daném okamžiku předmětem vašeho zájmu, zobrazují nyní po zavedení každé nové podmínky přehled o počtech skupin (jednotlivých výskytů) a celkovém počtu záznamů vyhovujících výběrovým kritériím. Pokud zvolíte při tisku inventur připojení dlouhodobých majetků pro prezentaci, výběrová rutina ze souboru MAJETEK poskytne stejný komfort jako v případě majetků krátkodobých. Čísla v závorkách u jednotlivých voleb znamenají podle kontextu počet různých skupin (např. Pracovník či Název), respektive celkový počet záznamů (např. Rozepsané - Nerozepsané či Částečně vyřazované). Hodnotová kritéria typu cena, množství, datum, mají v nabídce uveden navíc rozsah od - do pro aktuálně definovaný výběr. Každá volba skupiny umožňuje jak jednotlivý výběr ze seznamu pomocí F1 pro stanovení rozmezí, tak libovolně široký mnohonásobný výběr ze seznamu pomocí F2. Mnohonásobný výběr označováním * je z důvodu plynulosti zpracování umožněn maximálně do množství 1500 různých skupin. Výběrový seznam obsahuje pouze ty skupiny majetku, jež vyhovují všem dosud zadaným kritériím a obsahuje v 1.sloupci identifikaci skupiny (např. číslo a jméno pracovníka), v 2.sloupci počet záznamů ve skupině, v 3.sloupci (respektive dalších) sumáře hodnotových údajů podle jednotlivých skupin s ohledem na volbu skupiny.

  Výběr ochranných pomůcek s ohledem na datum nároku

  7. Datum (Nárok) \ … - ve výběrové rutině můžete vybírat z voleb:
   C. Datum příštího nároku: (datum od - do) nebo jednotlivé dny (F2)
   D. Dní - příští nárok: (lhůta od - do) nebo jednotlivé lhůty (F2)
   E. Dní do příštího nároku: (počet od - do) nebo jednotlivé počty dní do (F2)
   F. Dní od příštího nároku: (počet od - do) nebo jednotlivé počty dní od (F2)
   G. Dní od / do > lhůta: vybere pracovní pomůcky, u nichž již byla v evidenci překročena nastavená lhůta, a to oběma směry;
       tedy buď od nároku uplynulo, nebo do nároku zbývá, více dní, než je stanovená lhůta

  Nastavení výběru při prohlížení zařazených, vyřazených a připravených k vyřazení

  Zařazení \ Prohlížení a Změny \ Vyřazení \ Prohlížení a tisk připravených (vyřazených) DHM - pomocí klávesy F4 lze zadávat podmínky výběru, stisknutím klávesy F1 naplňujete jednotlivé položky výběrového kritéria konkrétními hodnotami. Nabídka obsahuje v seznamu kromě vlastních výběrových položek také hodnotové sloupce počet, množství, cena celkem (cena za jednotku jen u jednotlivých majetků) a sloupec stav. Ten může nabývat těchto hodnot: V - je v aktuálním výběru, Z - je v souboru zařazených (vyřazených, připravených k vyřazení), Č - je jen v číselníku. Opětovným stisknutím klávesy F1 se přepínáte mezi jednotlivými stavy, postupně V-výběr, Z+V-jsou zařazené+vybrané, případně Z+V+Č pokud k položce existuje číselník a ten obsahuje položky, které nejsou zastoupeny v souboru zařazených. Ještě dříve než konkrétní výběrová nastavení potvrdíte (volbou Návrat do prohlížení), přepočítají se všechny četnosti a rozmezí, jako by se výběr již provedl. Můžete buď dále specifikovat výběrové podmínky až k žádoucímu výsledku nebo se klávesou Esc vrátit k posledně nastavenému (potvrzenému) výběru či kompletnímu souboru. Při zadávání podmínek pro vyhledávání (F7) funguje systém nabídek shodně jako při výběru. Další možností, jak upřesnit výběr u vybraných položek, je zadání obsaženého textu ještě před stisknutím nabídkové klávesy F1. Týká se položek: Inventární číslo, Název, Výrobní číslo, Doklad o zařazení, Jméno pracovníka, Text v názvu, jen pro hledání ještě Text v popisu (poznámce), která je zde uvedena v plném znění, často na několika řádcích. Nabídka v těchto případech sestává z jednotlivých inventárních čísel, s výjimkou položky Jméno pracovníka).
  Pozn.: Máte-li ve volbě prohlížení zařazených nastaven výběr (filtr), budete při opouštění programu dotázáni, zda chcete tento výběr uložit pro příští prohlížení nebo pro speciální akce. Předvyplněna je odpověď "N", tedy Ne. Pokud výběr ukládáte, zadáte "A", jako Ano.

  Výběr ze seznamu inventárních čísel podle zadaného textu

  Zařazení \ Nový a Změny \ Hromadné změny - F1 nabídne číslo, resp. název podle toho, kde stojí kurzor. Opětovným stisknutím klávesy F1 můžete zadat libovolný text, který se obsažen v čísle, resp. v názvu. Pokud se vámi zadaný text najde, nabídka se zredukuje na položky, vyhovující podmínkám. Vyberete-li z nabídky čísel, bude toto číslo (před)vyplněno do editovaného pole a vy ho pak můžete využít při zadávání nového čísla.

  Změny \ Oprava / Vyřazení / Inventární číslo / Storno vyřazených a Zařazení \ Storno - jste-li již v některé nabídce (po stisknutí klávesy F1/F2), opětovným stisknutím téže klávesy můžete zadat libovolný text, který se obsažen v čísle, resp. v názvu. Pokud se vámi zadaný text najde, nabídka se zredukuje na položky, vyhovující podmínkám.

  K. Převody DHM včetně připravených k vyřazení

  Převádíte-li částečné množství u majetku, který již byl částečně připraven k vyřazení, musíte vyplnit údaj, jaké množství z převáděných je připraveno k vyřazení. Na našem obrázku je celkové množství 9 ks, z toho 4 ks jsou připraveny k vyřazení a my převádíme 7 ks. Je evidentní, že mezi převáděnými musí být minimálně 2 ks připravené k vyřazení a na vás je vyplnit údaj, kolik z vyřazovaných majetků se týká převodu, v našem příkladu je to od 2 ks do 4 ks.

  L. Číselníky - zobrazení, konsistence s programem Majetek

  Všechny editovatelné číselníky nyní obsahují v tabulce navíc tři sloupce s těmito ukazateli: Počet, Množství, Cena celkem, jež u jednotlivých položek číselníků vyjadřují četnost jejich zastoupení a sumáře základních údajů podle kódů v číselníku za skupiny zařazených a vyřazených DHM dohromady. Zrušit položku v číselníku pak lze jen u těch řádků, kde jsou počet a tedy i cena a množství prázdné, položka nebyla použita na žádné kartě majetku.
  Pokud jste dříve provedli volbu programu Inventura \ MAJETEK - načtení dat objeví se při aktualizaci jednoho z číselníků Útvarů, Místností, Pracovníků volba F5 Majetek (dd.mm.rrrr), kde datum v závorce je datem poslední aktualizace příslušného číselníku v programu Majetek. Zvolením tohoto klíče program zobrazí rozdíly mezi číselníky s připravenou akcí pro sjednocení obou číselníků. Těmito akcemi může být buď změna názvu podle číselníku v programu Majetek nebo přidání položky dosud neexistujícího kódu včetně jeho popisu. Pokud chcete akci provést, označíte řádek hvězdičkou ve sloupci H, pro označení všech řádků slouží klávesa F2, pro zrušení označení u všech označených klávesa F8. Změny v importovaném číselníku ani změny přímo v datech programu Majetek se neprovádějí! Pokud je budete chtít provést, zvolte volbu číselníky v programu Majetek se stejnými možnostmi pro opravu a přenos z programu Drobnosti po jejich předchozím načtení volbou Výstupy \ Inventurní soupisy \ Načtení dat Drobnosti.
  Volba F6 Tisk - program nabízí buď tisk všech položek nebo pouze těch z nich, které jsou použity v souboru zařazených majetků. Podle toho, kterou skupinu zvolíte, také program vytiskne sumární hodnotové údaje počet, množství, cena celkem.
  F7 Najdi - umožňuje zadat libovolný text, který je pak prohledáván kdekoliv v kódu+názvu položky číselníku. Stisknutím klávesy Enter se nabídne seznam položek číselníku, vyhovujících zadaným podmínkám. Nevyhovuje-li žádná položka, nabídne se kompletní seznam položek, stejně jako když nezadáte žádný hledaný text. Výběrem z nabídky se přesunete na zvolenou položku v tabulce s možností její editace. Nabídka kromě kódů a názvů obsahuje ve dvou sloupcích i počty jednotlivých kódů v souborech zařazených a vyřazených majetků.
  F11 Vyprázdní text, který jste předtím zadali k prohledání položek číselníku.

  M. Stav vyřazených a změnových souborů na základní obrazovce

  Údaje počet záznamů, rozmezí od - do (období / data) a velikost v bytech, uvedené ve spodní části základní obrazovky programu, slouží ke kontrole údajů, které se časem stále nabalují a mohou významně ovlivnit rychlost práce, velikost místa na disku nebo počet archivních disket. Pokud velikost některého ze souborů přesáhne 1 Mbyte, indikují se jeho údaje červeně. Je na Vašem uvážení, zda chcete uchovat údaje o majetcích zrušených před mnoha lety a letitých změnách. Pokud ne, můžete jejich rozsah redukovat pomocí voleb Změny \ Storno vyřazených v případě vyřazených a Změny \ Zrušení záznamů změn v případě databáze změn.

  N. Zobrazení kontaktních informací, spojení s dodavatelem

  Obsluha \ Kontakt kontaktní údaje na dodavatele software na jedné obrazovce, možnost jejich tisku klávesou F6, poslání emailu a připojení na webovou stránku klávesou F1. Základní údaje dodavatele, jako adresa, IČ, DIČ, telefon, email, apod. jsou doplněny seznamem software, jež dodavatel prodává.

  O. Připojení na webovou stránku dodavatele

  Obsluha \ Www.datax.cz spuštění výchozího internetového prohlížeče a připojení na stránku dodavatele www.datax.cz . Pokud není program spuštěn v okně, způsobí zavolání prohlížeče minimalizaci spuštěného programu DROBNOSTI do lišty hlavního panelu. Poklepáním myší na jeho ikonu se spuštěný program vrátí zpět na celou obrazovku.

  P. Automatický přechod na vyšší verzi programu pomocí internetu

  Obsluha \ Upgrade verze pokud existuje v adresáři, odkud se program spouští, aktualizační soubor s novou verzí programu (byl dříve stažen z webu dodavatele a pak zkopírován), nabídne se nejdříve aktualizace software z tohoto souboru, neexistuje-li takový soubor, program hledá soubor pro aktualizaci na webu dodavatele. Najde-li se příslušný soubor, můžete ihned provést upgrade programu na vyšší verzi bez obav o ztrátu či poškození vašich dat.

  R. Jednoduchý manažer připojených jednotek počítače

  O počítači \ Diskety / Disky slouží především k prohlížení disket, případně rušení souborů na disketách a prohlížení (rušení starých) exportovaných souborů ve složce EXP. Pro každou úroveň se zobrazí počet souborů a jejich celková velikost, v tabulce jména souborů, typ, velikost a atributy datum, čas apod., u adresářů je velikost součtem volných souborů v adresáři (nikoliv již souborů obsažených na nižších úrovních). Pokud připravíte soubory ke zrušení, zobrazí se, kolik souborů a v jaké velikosti se zruší a kolik naopak zůstane, světle zelenými číslicemi pak přibližná velikost volného prostoru na disketě po eventuálním zrušení. Zrušíte-li fyzicky soubory, pak nové, skutečné volné místo na disketě se objeví vpravo nahoře a zároveň světle zelenými číslicemi namísto původního volného místa.

  S. Nastavení klávesy pro zápis desetinné značky

  Obsluha \ Desetinná čárka - tečka touto volbou můžete nastavit, jakou klávesu budete používat pro zápis desetinné značky. Pokud jste zvyklí na numerickou klávesnici, můžete zvolit za značku desetinnou čárku. Jako oddělovač pak bude fungovat jak čárka na numerické tak na alfabetické části klávesnice.

  T. Náhled tiskového výstupu před tiskem

  Ctrl+F6 - touto kombinací kláves můžete kdekoliv v programu nastavit, zda se má před vlastním tiskem zobrazit náhled výstupu v okně Windows. Pokud máte současně také vybranou tiskárnu Windows, tisknete přímo z náhledu celou sestavu nebo můžete vybrat pouze strany v zadaném rozmezí. Máte-li jinou tiskárnu, netisknete přímo z náhledu, ale až po jeho zavření zvolíte buď celou sestavu nebo jen vybrané stránky.

  U. Kontrola vícenásobného spuštění programu

  Spustíte-li program, který právě běží ještě jednou, ať už omylem nebo záměrně, objeví se nejdříve varovná zpráva a výzva ke kontrole, zda jste program nespustili podruhé. Pokud je tomu tak, ve vašem zájmu jej ukončete a pracujte v již dříve běžícím programu. Totéž varování však program hlásí i v případě, že předchozí spuštění programu nebylo, z jakéhokoliv důvodu, ukončeno standardně přes volbu KONEC. Tady naopak zvolíte možnost pokračovat v práci, neboť se nejedná o znovuspuštění, ale o následek předchozí havárie programu, počítače, el. sítě, apod. a jiným způsobem se k práci s programem nedostanete.

  V. Převod inventárních čísel

  Změny \ Inventární číslo - umožňuje individuální nebo hromadný převod čísel, včetně jejich přečíslování nebo ruční editace, zároveň lze také provést automatický zpětný převod inventárních čísel, buď selektivně nebo hromadně.

  Převod jednoho čísla - do editovacího pole napíšete převáděné číslo nebo ho vyberete pomocí nabídky funkčních klíčů (F1 podle čísel, F2 podle názvů, F3 chronologicky) a potvrdíte. Stejným způsobem vyplníte editované pole pro nové - převedené číslo, můžete rovněž použít funkční klávesy, s tím rozdílem, že v seznamech se nabízejí i čísla vyřazených majetků. Ta se odlišují příznakem v podobě velkého písmena "V". Zapíšete-li číslo, které již v evidenci existuje, program vás o tom informuje a umožní vám číslo opravit. Je-li vše v pořádku a nové číslo není duplicitní, následuje dotaz, zda se má převod provést. Bez ohledu na to, zda jste změnu provedli, následuje návrat na pole pro převáděné číslo, dokud nestisknete klávesu Esc. Pokud nejste na konci seznamu (tj. karta majetku s nejvyšším číslem), můžete pomocí klávesy F4 vybírat další číslo v pořadí. Opakovaným stiskem F4 se v okně zobrazí číslo, název a cena následující karty majetku a vy můžete klávesou Enter vybrat pro převod právě toto číslo. Při každém převodu čísla se automaticky provede zápis o změně do souboru změn, na jehož základě lze později původní čísla opět obnovit. Navíc se do téhož souboru zapíše pořadové číslo změny inventárních čísel, podle nichž pak můžete provádět jejich zpětnou konverzi. Provedete-li, např. přečíslování všech karet ve volbě Hromadný převod, jedná se z hlediska programu o jednu změnu se stejným pořadovým číslem změny, stejně tak jako u každého individuálního převodu jednoho čísla. Zpětný převod čísel pak vrácením poslední změny de facto přečísluje úplný soubor všech karet nazpět před poslední změnu(y). Současně se zruší všechny odpovídající záznamy v změnovém souboru, takže na místo posledních změn se dostane změna předchozí. Přečíslování se provádí vždy pro celé evidenční číslo, bez ohledu na to, zda je majetek rozepsán, či nikoli. Přečíslovány jsou rovněž odpovídající čísla v souboru vyřazených majetků (do evidence přešly při částečném vyřazení z celkového množství).

  Hromadný převod čísel - nejdříve pomocí obecné výběrové rutiny vymezíte obor převáděných inventárních čísel na základě vašich vnitřních kritérií, např. to může být organizační útvar, druh majetku, cena, vlastní inventární číslo apod. Můžete vybrat rovněž všechna čísla v evidenci zařazených majetků. Výběrem vzniklá množina karet se zobrazí v tabulce se sloupci H - pro indikaci výběru, název, počet položek rozpisu, množství, cena, inventární číslo a nové číslo. Pro editaci je přístupný právě jen sloupec nové číslo, kde můžete psát rovnou číslo, na které chcete původní číslo převést. Pro hromadné úpravy čísel je nutné ta čísla, jichž se má změna týkat, nejdříve označit hvězdičkou *. K tomu slouží kombinace kláves Alt+Ins pro označení jedné karty a Ctrl+Ins pro označení všech karet v aktuálním výběru. Naopak zrušení označených čísel provedete pomocí Alt+Del pro jedno a Ctrl+Del pro všechna inventární čísla v aktuálním výběru. Funkční klávesy slouží pro vyhledávání karet a rychlý přechod na ně podle pořadí inventárních čísel - F1 nebo názvů - F2. Klávesou F3 nahradíte nové číslo původním, klávesou F4 vyvoláte nabídku hromadných úprav pro označené karty, klávesou F6 vytisknete připravené změny čísel, klávesou F9 můžete setřídit výběr podle jednoho ze sloupců, respektive podle hodnoty čísla ve sloupcích inventární a nové číslo (např. číslo "2" zarovnané doleva je při porovnání znaků vyšší než číslo "10", zatímco u jejich hodnotových ekvivalentů je tomu naopak). Pro filtrování záznamů v tabulce se používají tyto kombinace kláves: Alt+O - označené záznamy, Alt+N - neoznačené záznamy, Alt+Z nebo Alt+Y - změněná čísla, Alt+S - shodná (nezměněná) čísla, Alt+V - všechny záznamy. Filtry se vzájemně nesčítají, plně platí pouze posledně zvolený filtr. Přesunutí na začátek tabulky s ohledem na aktuální setřídění provedete kombinací Ctrl+Home, přesun na konec pak kombinací Ctrl+End, kontrolu na duplicitu u aktuálně provedených změn čísel pomocí Ctrl+D. Vyskytují-li se takové změny, které by vedly k duplicitním inventárním číslům, zobrazí se jako nabídka, z které výběrem přejdete zpět do tabulky na jednotlivé nepřípustné změny čísel. Úpravou označených záznamů může být jedna ze čtyř operací: přečíslování, vyprázdnění pole, znaková úprava čísla, způsob zarovnání.

   1. Přečíslování - umožňuje stávající výběr (označený hvězdičkou) nově přečíslovat a to v pořadí aktuálně nastaveného třídění. Nejdříve zadáte tzv. startovací číslo, které se přidělí první kartě ve výběru. Toto číslo lze zadat rovněž včetně vedoucích nul, např. 0017, a tyto nuly pak budou až do čísla 0999. Potom zvolíte inkrement, přírůstek pro navyšování označených čísel v řadě. Ten smí být jen přirozené číslo v rozmezí 1 - 9999. Program kontroluje přetečení posledního změněného čísla za povolenou mez jedenácti míst.

   2. Vyprázdnění - stávající výběr (označený hvězdičkou) bude ve sloupci Nové číslo vymazán. Můžete pak pohodlněji ručně zapisovat nově přidělená čísla místo původních. Po každém ručním zápisu se zapsané číslo automaticky zarovná podle nastaveného formátu čísla (pokud je formát čísla definován jako dvě části, zarovnání se provede podle zarovnání jeho první části) a kurzor se automaticky posune na další editační řádek.

   3. Úprava čísel - stávající výběr (označený hvězdičkou) bude automaticky zformátován (změněn) ve sloupci Nové číslo podle vámi zadaného předpisu. Změněna budou jen taková čísla, která vyhovují logice vašeho konkrétního předpisu.

   • náhrada
   • - do editovacího pole "předmětný text" zadáte znaky (text), kterými chcete nahradit část původního textu (ze sloupce tabulky Nové číslo). Pokud chcete "natvrdo" nahradit znaky na určitých pozicích, zvolíte možnost: 1.na konkrétní pozici. Zadáte pozici (umístění) v inventárním čísle odkud chcete přepsat původní text a nahradit jej novým. Číslo pozice je v rozmezí, zobrazeném v závorce a limitovaném délkou nahrazujícího řetězce znaků. Předmětný text nahradí text původní od zadané pozice.
    Chcete-li zaměnit určitý text za jiný, zvolte možnost: 2.za konkrétní znaky. Do editačního pole, "nahradit co", zapíšete buď konkrétní text nebo text s hvězdičkami. Konkrétní text (bez hvězdiček) bude nahrazen předmětným textem ve všech jeho výskytech.

    Když například nahradíte pomlčkou "-" lomítko "/" vznikne z
     čísla: "  2/3  5/01"
     číslo: "  2-3  5-01"

    Nahrazujete-li mezery, nenahradí se krajní mezery, pouze ty uvnitř čísel, např. pomlčkou "-" nahrazuji dvě mezery "  ", pak podle předchozího vzoru vznikne z
     čísla: "  2/3  5/01"
     číslo: "   2/3-5/01"

    Použijete-li znak hvězdička pro libovolný nahrazovaný text, můžete například novými znaky " NOV " nahradit text "**/", pak vzniknou z
     čísla: "     OE/256"
     číslo: "    NOV 256"
    nebo z
     čísla: "   ABC/7584"
     číslo: " A NOV 7584"

   • rušení
   • - do editovacího pole "předmětný text" zadáte znaky (text), které chcete z původního čísla (ze sloupce tabulky Nové číslo) odstranit.
    Pokud chcete odstranit znaky na určitých pozicích, zvolíte možnost: 1.na konkrétní pozici. Zadáte pozici (umístění) v inventárním čísle odkud chcete mazat původní text. Číslo pozice je v rozmezí, zobrazeném v závorce a limitovaném délkou mazaného řetězce znaků. Předmětný text bude porovnán s textem původního čísla od zadané pozice buď jako celek nebo po znaku.

    Zadáte-li např. text "0301-" a vymazat od pozice 6, pak při porovnání znak po znaku vznikne z
     čísla: "M29-40301-8"
     číslo: "     M29-48"
    nebo z
     čísla: "M29-51401-1"
     číslo: "   M29-5141"
    Zatímco při porovnání celků se první číslo změní shodně, tak druhé číslo se nezmění vůbec.

    Při použití znaku hvězdička pro libovolný rušený text, můžete rovněž porovnávat jednotlivé znaky nebo celky.
    Zadáte-li např. text "0*01" a vymazat od pozice 6, pak při porovnání znak po znaku vznikne z
     čísla: "M29-40301-8"
     číslo: "    M29-4-8"
    nebo z
     čísla: "M29-51401-1"
     číslo: "   M29-51-1"
    Zatímco při porovnání celků se první číslo změní shodně, tak druhé číslo se nezmění vůbec.

    Chcete-li zrušit určitý text kdekoli, zvolte možnost: 2.konkrétních znaků. Do editačního pole, "předmětný text", zapíšete buď konkrétní text nebo text s hvězdičkami. Konkrétní text (bez hvězdiček) bude smazán, obdobně jako v případě náhrady, ve všech jeho výskytech.

    Zadáte-li například lomítko "/" vznikne z
     čísla: "  2/3  5/01"
     číslo: "    23  501"

    Použijete-li znak hvězdička pro libovolný rušený text (pouze jeho první výskyt), například zadáte-li "/***", vznikne z
     čísla: "  2/3  5/01"
     číslo: "      25/01"

   • vložení
   • - do editovacího pole "předmětný text" zadáte znaky (text), které chcete vložit na určitou pozici nebo před/za konkrétní znaky.
    Pokud chcete vložit znaky na určitou pozici, zvolíte možnost: 1.na konkrétní pozici. Zadáte pozici (umístění) v inventárním čísle odkud chcete vkládat "předmětný text". Číslo pozice je v rozmezí, zobrazeném v závorce a limitovaném délkou vkládaného řetězce znaků.
    Původní text, nacházející se na pozicích, kam umisťujeme vkládaný text, bude odsunut opačným směrem než je nastavený formát zarovnání inventárního čísla.

    Zadáte-li např. text "ABC" a vložit na pozici 6, pak při různém zarovnání inventárních čísel vznikne z
     čísla: "     160231"
     číslo: "  160ABC231"
    z
     čísla: "160231     "
     číslo: "16023ABC1  "

    Chcete-li vložit určitý text před (za) určité znaky, zvolte možnost 2.před (3.za) konkrétní znaky. Do editačního pole, "vložit před (za)", zapíšete buď konkrétní text nebo text s hvězdičkami. Konkrétní text bude vyhledán v číslech a před (za) něj se umístí "předmětný text", obdobně jako v případě vložení na konkrétní pozici, včetně odsunutí původního textu opačným směrem než je aktuální formát zarovnání inventárního čísla.

    Zadáte-li např. text "BC" a vložit za "A", pak při zarovnání inventárních čísel doprava vznikne z
     čísla: "    A100024"
     číslo: "  ABC100024"
    nebo z
     čísla: "  560A00014"
     číslo: "560ABC00014"

    Použijete-li znak hvězdička pro text, před (za) který vkládáme, při hledání konkrétního textu může být na místě hvězdiček v inventárním čísle libovolný znak.

    Zadáte-li např. text "25" a vložit před "*", pak při zarovnání inventárních čísel doprava vznikne z
     čísla: "     979824"
     číslo: "   25979824"
    nebo z
     čísla: "    1000018"
     číslo: "  251000018"

   4. Zarovnání - stávající výběr (označený hvězdičkou) bude ve sloupci Nové číslo zarovnán podle aktuálního stavu buď doprava nebo doleva. Je-li délka čísla menší než jedenáct znaků, musí být zarovnání všech inventárních čísel v evidenci zařazených a vyřazených majetků shodné. Změníte-li zarovnání čísel, musíte pak rovněž odpovídajícím způsobem změnit formát čísla, anebo nový formát čísla nastavit ještě před vlastní hromadnou změnou zarovnání čísel.
  Zpětný převod čísel - program dle situace nabízí pro výběr buď jen poslední změny (bylo-li jich více) nebo všechny spárované změny (tj. ta čísla, jež jsou aktuálně v evidenci zařazených). Pokud chcete vybírat podle data změny, zvolíte třetí možnost Vybrat jinak nebo stisknete Esc. Pak se můžete rozhodnout, zda budete nejdříve vybírat podle položky datum, označením jednotlivých dní, nebo rovnou ze souboru změn podle jednotlivých převedených čísel. Výběr jedné z možností můžete provést ihned nebo až po zobrazení seznamu vybraných změn jejich označením. Namísto postupného označování můžete pro výběr všech změn použít klávesu F2, která tak učiní výběr všech okamžitě. Seznam změn obsahuje stávající a původní (před danou změnou) inventární číslo, název, cenu majetku a pořadí změny ve smyslu již dříve popsaném, kde je posledně provedená změna označena speciálním znakem ¤. Odpovíte-li kladně na dotaz, zda se mají vámi označené změny provést, proběhnou všechny potřebné konverzní operace a rovněž se zruší všechny odpovídající záznamy týkající se těchto karet ve vlastním změnovém souboru. Tam lze ostatně i separátně rušit jednotlivé záznamy o všech změnách, včetně změn inventárních čísel. Ruční výmaz tohoto druhu změn však znemožní jejich pozdější zpětnou a plně automatizovanou konverzi.

  X. Nastavení výběru při prohlížení a přípravě ke zrušení změn

  Změny \ Zrušení záznamů změn / Prohlížení změn - pomocí klávesy F4 lze zadávat podmínky výběru. Okno s výběrovými položkami obsahuje dva sloupce výběr a celkem s počty jednotlivých výskytů, resp. v hranatých závorkách s počty změnových záznamů (Poslední změny, Návrat do prohlížení, Zrušení filtru). Detailní nabídka při naplňování výběrového kritéria konkrétními hodnotami (F1) obsahuje rovněž dva sloupce s počty změnových záznamů ve výběru a celkem. Opětovným stisknutím klávesy F1 se přepínáte mezi všemi a pouze aktuálně vybranými hodnotami. Ještě dříve než konkrétní výběrová nastavení potvrdíte (volbou Návrat do prohlížení), přepočítají se všechny četnosti a počty změn, jako by se výběr již provedl. Můžete buď dále specifikovat výběrové podmínky až k žádoucímu výsledku nebo se klávesou Esc vrátit k posledně nastavenému (potvrzenému) výběru či kompletnímu souboru.

  Y. Hromadné stornování vyřazených - příprava

  Změny \ Storno vyřazených - umožňuje selektivní vyřazení z evidence jednoho nebo více krátkodobých dříve vyřazených majetků. Zrušení vyřazených majetků je nevratná operace a jediným způsobem, jak vrátit evidenci do předchozího (původního) stavu, je načtení dat z dříve vytvořeného archivního souboru. V okamžiku zrušení, tedy dokud program neukončíte volbou Konec, lze například načíst archivní data ze zálohy disku a vrátit se ke stavu před posledním spuštěním programu Drobnosti.

  Storno jednoho vyřazeného DHM - není-li inventární číslo rušeného majetku rozepsáno, máte pouze dvě možnosti, buď kartu stornovat nebo ji ponechat. Vyberete-li rozepsaný majetek, můžete zrušit všechny položky rozpisu najednou, nebo zvolit možnost Označit hvězdičkou a jednotlivě pak vybírat položky (označováním hvězdičkou) ke stornování z evidence vyřazených DHM. Neoznačené položky rozpisu zůstanou nadále součástí evidence vyřazených majetků.

  Hromadné storno vyřazených DHM - ručně nebo pomocí klávesy F1 zadáte interval pro datum vyřazení těch majetků, které chcete stornovat, nebo z nichž budete vybírat jednotlivé majetky ke stornování. Ty pak můžete buď rovnou stornovat nebo ještě dále selektovat. Zvolíte-li druhou alternativu, můžete hvězdičkou ve sloupci "H" označovat, mezerníkem naopak odznačovat jednotlivé majetky ke stornování. Klávesy F1 a F2 slouží k vyhledání podle inventárního čísla a názvu. Funkční klávesy F3 a F4 slouží k označení a odznačení všech vyřazených ve výběru. Třídění majetků podle různých údajů zajistí klávesa F9. Přesuny na konec a začátek tabulky v rámci zvoleného řazení (standardně podle data vyřazení a čísla) provede kombinace Ctrl+End a Ctrl+Home. Poměr označených zjistíte pomocí F5 Stav Celkem-Vybráno, který zobrazí ve dvou sloupcích četnosti a rozmezí obou skupin. Tato tabulka základních údajů poslouží pro další zpřesnění výběru. Výběrem konkrétního řádku se zobrazí jednotlivé skupiny subjektů, které můžete selektivně označovat. U každé skupiny jsou 3 sloupce, počet majetků celkem, počet ve výběru a celková cena. Označíte-li alespoň jednu skupinu, můžete všechny majetky v této skupině najednou automaticky označit hvězdičkou ke stornování nebo tento výběr ještě ručně zkorigujete, v tomto případě jsou jednotlivé majetky označené hvězdičkou a vy můžete některé z nich vyjmout z výběru. Seznam obsahující jednotlivé majetky má za inventárním číslem označení hvězdičkou u těch DM, které byly již dříve označeny. Klávesou Esc ukončíte výběr a rozhodnete, zda označené vyřazené majetky stornovat nebo ponechat.

  Jiří Bajer Zavřít