klikněte na požadované téma

začátek stránky 2.5.2024  ___opravná verze Fakturace Alexo 5.088

novinky ke stažení    verze 5.12-5.54    verze 5.55-5.88

Vážení uživatelé

Aktuálně je na našem WEBu dostupný rozdílový soubor, který převede vaši stávající verzi software Fakturace Alexo na nejnovější verzi 5.88. Způsob aktualizace se liší podle toho, máte-li ze svého počítače, kde máte software instalován, dostupný Internet, či nikoliv. Jak to zjistíte? V programu spusťte volbu Obsluha - Upgrade software. Výsledkem bude jedna z následujících 4 možností.

1. nepovedlo se spojení - nedostupný Internet

Budete informováni, že z vašeho počítače se nepodařilo dostat na cílovou WEB stránku. Je-li to opravdu tím, že nemáte z vašeho počítače dostupný Internet, pak musíte postupovat následovně:

2. máte aktuální verzi

Budete informováni, že provozujete aktuální verzi, že na WEBu není dostupná žádná novější.

3. nelze aktualizovat z WEBu

Budete informováni, že vaše verze sice není nejnovější, že existuje novější, ale že na WEBu není umístěna aktualizace, která by se dala stáhnout. To bude nejspíše případ, kdy by rozdílový soubor byl příliš veliký a tak jsme jej na WEB neumístili, respektive vaše verze programu je velmi stará a my již její aktualizaci na WEBu neprovádíme. V takovém případě nás kontaktujte a vyžádejte si aktualizaci pomocí CD-ROM.

4. lze aktualizovat vaši verzi

Budete informováni, že máte starší verzi a že na WEBu je dostupný soubor pro aktualizaci na nejnovější verzi. Na obrazovce se objeví kompletní informace:
 • jakou verzi používáte
 • jaká nejnovější verze je na WEBu k dispozici
 • který soubor je potřeba stáhnout z našeho WEBu do vašeho počítače a dokonce i jaká je jeho velikost
 • navíc jsou uvedeny orientační časy, jak dlouho bude stahování trvat (je-li užito vytáčení, či přímé připojení)
 • pokud potvrdíte, že se má soubor stáhnout, program se o to pokusí
 • o průběhu stahování jste informováni časovým "teploměrem"
 • výsledkem bude buď stav, kdy se to z nějakého důvodu nepodaří, o čemž byste byli informováni
 • nebo se to podaří
 • v takovém případě pokračuje automatická aktualizace programu + případná potřebná transformace dat


Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 2.5.2024  novinky verzí 5.01 - 5.88

přejít na noviky 5.01
PDF dokumenty ke stažení stran velikost (MB)
novinky verze 5.55 (2017) - 5.88 23 1.4
novinky verze 5.02 (2011) - 5.54 (2016) 36 3.8
novinky verze 5.01 (2010) - stručně 2 0.1
novinky verze 5.01 podrobný popis 26 1.2
obsah dokumentace 5 0.06


verze 5.088 2.5.2024

QRkód a účet v něm

 • vystavujete-li faktury pro různé účely
 • kdy se u některých požaduje úhrada na jiný účet než je standard
 • pak nově již QRkód obsahuje tento správný účet
 • při prezentaci faktur je v záhlaví tento účet, pokud je na to prostor, také zobrazován

upomínky s podpisem a logem

 • máte-li nastaveno
 • že se v záhlaví faktury má tisknout logo organizace a na konci podpis s razítkem
 • se řídí i tisk ať již individuální či hromadné upomínky
 • před tiskem se SW dotáže, má-li se tisk loga a razítka dělat
 • nastavení najdete ve volbě Nastav - Faktura, parametry - Logo, razítko, QRplatba
 • respektive ve volbě Faktury - Vydané - Faktura vlastnosti - Logo, razítko, QRplatba

vyhledání duplicitních dokladů

 • snadné vyhledání duplicitních dokladů
 • u faktur i dobropisů přijatých či vydaných
 • ve volbě Faktury - (Přijaté / Vydané / Dobropisujeme / Nám dobropisují) - Výběr skupiny dokladů
 • - Podle ostatních - Duplicitní (IČ + VS)
 • dále volíte, jako duplicitu máte na mysli
 • Ano úplnou (IČ + VS + Kč + poznámka + datum)
 • Neúplnou (IČ + VS + Kč)
 • /
 • Identifikační (IČ + VS)
 • vyhledané doklady se pak prezentují ve standardním seznamu dokladů
 • ten lze snadno setřídit (např. podle VS pomocí F9), prohlížet, tisknout

podrobný seznam dokladů

 • tisk dalšího podrobného seznamu dokladů
 • kde se informace každé faktury tisknou na 5 řádek (10 faktur na stránku)
 • tiknou se údaje:partner: IČ, DIČ, název, adresa, jeho účet
 • identifikace: číslo faktury v knize faktur, VS, č. dokladu pro KH, případně specifický symbol
 • částky: fakturovaná, uhrazená, dluh, zaokrouhlení, případný přeplatek
 • datum: vystavení, úhrady, splatnost, zápis do evidence, nárok na odpočet DPH
 • DPH: základ a vlastní DPH pro základní a sníženou sazbu, částka bez DPH, přenesené DPH, důvod osvobození od DPH
 • poznámky: u faktury, typ faktury, případně i tisk technických poznámek, které jste si uvedli sami (stiskem klávesy "*" při prezentaci dokladů)
 • stav zaplacení: hrazené hotově, zda hrazena včas či po termínu, číslo příkazu bance, číslo bankovního výpisu, číslo účtu
 • u FV: počet upomínek či datum penalizace úroku z prodlení, či informace o předání k soudu
 • u FP a DP: F6 - Ano tisknout seznam dokladů
 • u FV a DV: F6 - Přehledy
 • a následně - Doklady podrobně (10 na stránku) / 2. také podrobně i s technickou poznámkou

ARES a spolehlivost plátců z pohledu DPH

 • dotazování do obou evidencí na internetu bylo upraveno
 • aby byly minimalizovány výpadky


verze 5.087 10.1.2024

vyhledávání nových organizací v evidenci ARES

 • od 1.1.2024
 • vstupuje v platnost zcela nový princip vyhledávání v internetové evidenci ekonomických subjektů ARES
 • na to musí SW Fakturace reagovat podle toho, jak máte práci s ARES nastavenu:
 • ARES nepoužíváte = automaticky se nastaví komunikace přes CURL
 • ARES používáte
 • když jste dosud vyhledávali pomocí přídavného programu DARES.EXE bude SW reagovat
 • při prvním spuštění po datu 1.1.2024 vás v úvodu program na tuto skutečnost upozorní
 • oznámí, že automaticky změní parametr určující způsob komunikace s ARES na hodnotu: komunikace přes CURL.EXE
 • O tom, jakou komunikaci máte nastavenu, se můžete přesvědčit ve volbě Obsluha - Upgrade verze - Jakou metodou

změny DPH od 1.1.2024

 • automaticky
 • pokud ve volbě Uzávěrka - Nastavení nového roku se přenesete do roku 2024
 • nastavení správných sazeb DPH se provede automaticky
 • ručně
 • před tím, než začnete zapisovat doklady roku 2024
 • musíte si nastavit správné sazby DPH, platné od 1.1.2024
 • ve volbě Nastav - Parametry programu
 • stiskem kláves F11 vyvoláte možnost zadat nové platné sazby
 • Dne (datum) = 01.01.2024
 • základní = ponecháte na stejné hodnotě 21 %
 • snížena = změníte na 12 %
 • 2.sníž (2. snížená) = změníte na 0 % = sazba je zrušena
 • pak stisknete klávesu Esc, čímž zadávání ukončíte

sumární bankovní výpisy po týdnech či měsících

 • ve volbě Peníze - Bank. výpis úhrady - Import HomeBanking - Ukaž zpracované
 • SW následně tyto sumáře zobrazí
 • pokud týdenní sumáře na sebe nenavazují jste na to upozorněni
 • seznam lze vytisknout
 • stejně lze zobrazit jednotlivé obraty na účtu ve zvoleném období a ty i vytisknout

vyhledávání faktur v exportovaných dávkách

 • ve volbě Obsluha - Export - MAUS jsou nové tři možnostiv
 • všechny pracují s uloženými soubory v podadresáři MAUS \
 • ve kterých jsou exportní dávky účetních dokladů do MAUS
 • Najdi = volíte druh hledaného dokladu a zadáte jeho číslo
 • SW prohledá všechny soubory a vypíše informace o tom:
 • - jak by měl být doklad účtován
 • - jak byl účtován předpis faktury
 • - jak její úhrada
 • - a v jakém souboru a kdy byly tyto informace předány do MAUS ve formě účetního dokladu
 • Faktury / Obsah = SW prohledá všechny soubory s exportovanými dávkami účetních dokladů
 • a zobrazí nalezené účetní záznamy (Faktury pro 321 a 311 / Obsah = všechny)
 • seznam lze třídit přes F9: VS / IČO / Název partnera / Kč / Datum / Soubor / Účet
 • podle stejných údajů lze i vyhledávat F7
 • F6 = záznamy : faktury / účetního dokladu / souboru / vše

nová faktura vydaná jako kopie jiné faktury

 • při zápisu nové faktury vydané
 • je možnost přes F3 si nechat nabídnout všechny již zapsané faktury
 • a z nich vybrat tu, podle níž se vytvoří nová faktura (bude její kopií)
 • pro vyhledání lze použít: F4- letošní / F5 - zadaného roku / F7 - konkrétní faktura / F9 - firma
 • nově také F8 - výběr (umožní vybrat skupinu faktur podle více kritérií, které lze kombinovat)
 • rok / měsíc / datum / partner / částka / č. příkazu bance / č. bankovního výpisu atp.

oprava u příkazu bance

 • když nastala vzácná situace
 • kdy byly v evidenci dvě faktury stejného čísla, odběratele, variabilního symbolu a částky
 • a každá v jiném roce: např. záloha za vodu
 • tak měl SW problém umístit úhradu té nové faktury na příkaz k úhradě
 • nově je tato výjimečná situace správně řešena

vyúčtování za žáky

 • 1. přehled před vyúčtováním
 • ve volbě Žáci - Fakturace žáků - Běžná měsíční fakturace
 • v okamžiku, kdy se spočte, kdo by měl kolik platit
 • zobrazí se sumární přehled nákladů a budoucích stavů kont
 • tento přehled lze nově vytisknout
 • 2. stejný přehled lze získat i
 • ve volbě Žáci - Fakturace žáků - Jak to vypadá - Náklady a konta budou
 • v žádné přípravě se nepokračuje jen se zobrazí informace, kterou lze vytisknout
 • 3. ve volbách prezentujících zaznamenané úhrady
 • Peníze - Bank.výpis, úhrady- Přehled evidovaných plateb
 • respektive Peníze - Hotovostní úhrady - Přehled plateb
 • lze nově přes F2 provést sumarizaci i po měsících

další košilka č. 35 pro COPT Kroměříž

Vytvořena košilka č. 35 - COPT Kroměříž podle požadavků konkrétního uživatele.

činnost do účetního dokladu

 • při párování plateb z bankovního výpisu
 • a následného generování účetního dokladu
 • se za určitých okolností dostala do záznamu o faktuře doplňková činnost
 • a ne činnost hlavní
 • to je již opraveno


verze 5.086 27.03.2023

QR kód - platba

 • ve tvorbě QR kódu čtyři drobné úpravy
 • aby všechny mobilní aplikace všech peněžních ústavů načetli QR kód správně
 • IBan = bez mezer
 • Konstantní symbol = nemáte-li ve volbě Nastav - Základní údaje nastaven, "natvrdo" se vloží 0308
 • Poznámka= z textu jsou odstraněny případné interpunkční čárky ","
 • pořadí položek = poznámka je vždy zařazena na konec kódu


verze 5.085 08.03.2023

opraveno - změněno

 • export do MAUS - Fyzické osoby pro PAP
 • místo neexistujících či prázdných IČ se doplňuje fiktivní 0000111 a Fyzická osoba
 • kontrola spolehlivosti plátců DPH
 • opravena funkce, která se provádí při zápisu nové faktury přijaté
 • upravena tak, aby právně ukazovala, je-li plátce spolehlivý, či není
 • tisk knihy faktur
 • nově se tiskne u uhrazených dokladů také informace o čísle bankovního výpisu, kterým byl doklad uhrazen
 • pokud byla úhrada provedena importem z MAUS, tiskne se zkratka účetního dokladu
 • barva popisných textů
 • některé texty, například při prezentaci dokladů, byly záměrně vypisovány tak, aby byly nevýrazné
 • na upozornění uživatelů jsme toto změnili, aby byly lépe čitelné
 • nová faktura jako kopie jiné
 • pokud při zápisu nové faktury stisknete F2 nenabídne se rovnou seznam letošních faktur
 • ale přes následující dotaz, lze nechat nabídnou faktury libovolného roku
 • další možné výběry skupiny dokladů ve volbě Prezentace - Výběr skupiny dokladů
 • zda byly / nebyly hrazeny importem z MAUS (Hrazení dokladu - Importem z MAUS)
 • zda jsou / nejsou / na konkrétním příkazu k úhradě (Hrazení dokladu - Jsou na příkazu)
 • pořadové číslo příkazu a číslo účtu, přes který je faktura hrazena, je uvedeno v záhlaví seznamu dokladů
 • pod tím je uveden účet obchodního partnera

důvod osvobození od DPH

 • nová funkce, která umožňuje vybrat důvod, proč je fakturovaná částka osvobozena od DPH
 • číselník dostupný v Nastav - Seznamy číselníky - Na osvobození DPH
 • zda je funkce aktivní nastavíte v Nastav - Faktura parametry - Co když není DPH - Zda se nabízí číselník osvobození
 • má-li faktura důvod osvobození, tak při prohlížení je v záhlaví důvod uveden místo textu "DPH"
 • a také se informace na faktuře vytiskne (v rekapitulaci na konci faktury)
 • přes Výběr skupiny dokladů - Částka - Bez DPH lze vybrat ty, které mají uveden důvod osvobození

import úhrad ze SW MAUS

 • možnost uhradit faktury podle údajů zaznamenaných v SW MAUS
 • přenášejí se informace: uhrazená částka, datum úhrady, číslo bankovního výpisu
 • k párování se bere variabilní symbol a výše částky
 • informace se přenášejí přes soubor MAUSFAKT.DBF
 • ten v MAUS uložíte ve volbě Saldokonto - Automatické párování - 3. Saldo mezi MAUS a SW Fakturace
 • v SW Fakturace ve volbě Obsluha - Import dat - MAUS - Informace o úhradách faktur
 • se provede vlastní párování (tisk seznamu)
 • ve volbě Peníze - MAUS import úhrad lez prohlížet a tisknout jednotlivé importy


verze 5.084 25.11.2022

zpracování faktur typu ISDOC

informace o novince je nutné si podrobně přečíst v přiložené dokumentaci
 • princip
 • zasílání faktur v elektronické podobě v souboru typu ISDOC (jen faktura) či ISDOCX (faktura + přílohy (např. PDF, JPG atp.)
 • proto z něj údaje o faktuře software umí automaticky zpracovat sám
 • a také SW umí generovat ISDOC soubor naexistující fakturu vydanou
 • použité adresáře
 • při standardní instalaci do C:\DATAX\ALEXO5\
 • adresář pro zpracování přijatých faktur C:\DATAX\ALEXO5\ISDOC\IMP
 • adresář pro zpracování vydaných faktur C:\DATAX\ALEXO5\ISDOC\EXP

ISDOC - faktury přijaté

 • zpracování obdrženého souboru typu ISDOC či ISDOCX do faktury přijaté
 • práce mimo SW Fakturace
 • 1. přijde vám do elektronické pošty e-mail od dodavatele s přiloženým souborem ISDOC
 • 2. připojený soubor si z emailu uložíte do svého počítače
 • ideálně do adresáře C:\DATAX\ALEXO5\ISDOC\IMP\
 • můžete i do jiného, který si ale musíte vytvořit sami pomocí prostředků operačního systému
 • následně si v SW Fakturace můžete zadat tento adresář, jako adresář, v němž se mají hledat zpracovávané ISDOC soubory
 • zadání adresáře provedete ve volbě Nastav - Nastavení parametrů - Adresáře
 • práce v SW Fakturace
 • 3. volíte Faktury - Přijaté - Faktury z ISDOC
 • 4. vybíráte soubor, který se má zpracovat
 • výběr ISDOC souboru se provádí pomocí standardního dialogového okna Windows
 • 5. prezentace faktury
 • SW zpracuje soubor a následně zobrazí informace o souboru i o faktuře v něm ukryté
 • - číslo podkterým bude faktura evidována v knize faktur přijatých
 • - informace o souboru, který se zpracovává: název / adresář / velikost / datum a čas vytvoření / atributy
 • - informace o dodavateli: název / IČ / DIČ / adresa / kontaktní osoba / telefon / email / účet
 • - porovnání údajů dodavatele s vašim číselníkem obchodních partnerů
 • - o faktuře: VS / poznámka / obsah faktury / částka / datum: vystavení, splatnosti, nárok u na DPH)
 • - případná červená výstraha o odběrateli, který je uveden ve faktuře - kontrola správnosti faktury (cizí faktura)
 • - případná červená výstraha o faktuře, že již takovou máte v evidenci - kontrola duplicity
 • - zda jsou (nejsou) přílohy (které lze prohlédnout (zobrazit) přes volbu Ukázat přílohy)
 • rozhodnutí, co dál:
 • - Prohlédnout (tisknout) = udělá se náhled faktury, (případný tisk)
 • - Ukázat přílohy = pokud jsou přílohy, SW je může zobrazit (prezentovat)
 • - Ano vložit = faktura se zapíše do knihy FP
 • - F3 = prezentace stejné faktury, kterou již máte v evidenci
 • - Konec - nic nedělat = přerušit uložení
 • 6. vložení faktury do evidence
 • - můžete si opravit poznámku k faktuře
 • - určíte si typ faktury výběrem z vašeho číselníku typů faktur přijatých
 • - v případě, že dodavatel má na faktuře jiné údaje než máte v číselníku, můžete ty novédo číselníku promítnout
 • 7. Odstranění zdrojového souboru ISDOC se zpracovanou fakturou
 • - závěrem se nabízí odstranění (smazání) zdrojového souboru ISDOC z adresáře odkud jste jej načetli
 • - pokud to neuděláte, bude se stejný soubor nabízet při dalším výběru při zpracování další ISDOC faktury
 • - pokud zpracované soubory budete mazat, bude se při výběru nabízet vždy jen ten nový soubor s fakturou
 • - zda se jako standard nabízí smazání souboru, určuje nastavení v Nastav - Faktura parametry - ISDOC faktury

ISDOC - faktury vydané

 • export faktury vydané do ISDOC souboru
 • stojíte ve volbě Faktury - Vydané - Prezentace a opravy na správné faktuře
 • lze po stisku klávesy F6 vybrat možnost Export do souboru - ISDOC
 • v ideálním případě je výsledek: vytvořenáý e-mail spřipojenými třemi soubory: ISDOC, XML a PDF
 • e-mail už jen ve své v elektronické poště pošlete odběrateli
 • e-mail
 • - od koho = dle vašeho e-mailu nastaveného v SW ve volbě Nastav - Základní údaje
 • - komu = dle e-mailu zadaného v údajích odběratele (ten lze zadat připrohlížení fakturystiskem klávesy "-")
 • - předmět emailu = dodavatel + adresa + číslos/rok
 • - text emailu: dodavatel / odběratel / číslo faktury
 • - název souboru je: Fcccccrr.XXX (F = pevné/ ccccc = číslo faktury v KFV/ rr = rok/ XXX = přípona souboru)
 • ukládání souborů
 • postupně vytváří soubor XML, pak ISDOC, PDF a nakonec i cílový EML
 • soubory XML a ISDOC vytváří přímo SW Fakturace
 • soubory PDF a EML sice připraví, ale o jejich zpracování a vytvoření se obrátí na operační systém
 • aby vše fungovalo, je nutné, výsledné soubory ukládat do softwarem vytvořeného adresář C:\DATAX\ALEXO5\ISDOC\EXP\
 • pokud tak nebude učiněno, nedokáže je SW následně nalézt a vložit do e-mailu
 • vytvoření PDF souboru
 • vlastní tisk do PDF se provádí přes fiktivní tiskárnu PdfCreator
 • SW Fakturace vygeneruje tiskovou sestavu a tu předá operačnímu systému k tisku
 • tomu lze podstrčit informaci, pod jakým názvem má být soubor uložen
 • ale ne informaci, do jakého adresáře má PDF soubor uložit
 • PdfCreator zahájí s uživatele dialog, kde se ptá, jak se má soubor jmenovat (to stačí jen potvrdit)
 • a kam má být uložen (adresář)
 • bylo-li naposledy ukládáno do požadovaného adresáře C:\DATAX\ALEXO5\ISDOC\EXP, pak i to lze jen potvrdit
 • v opačném případě je nutné adresář vybrat
 • zpracování EML souboru s email zprávou
 • SW EML soubor připraví
 • jeho zpracování ale opět předá operačnímu systému
 • ten vyhledá tzv. iniciovaný program, který je uveden v rejstříku souborů (přípon) u souboru typu .EML
 • teprve tento program (elektronická pošta) soubor zpracuje a přetvoří jej do podoby vlastní email zprávy
 • správně by měl být email automaticky odeslán, jenže dost často tomu tak není
 • z důvodu ochrany před spamy je automatické odesíláni blokováno
 • a email vám elektronická pošta prezentuje jako došlou poštu
 • vy pak jste nuceni zprávu tzv. předat dál, včetně toho, že musíte vložit e-mail adresu odběratele

nastavení parametrů, jak pracovat se soubory ISDOC

 • volba Nastav - Faktura parametry - ISDOC faktury - Nastavení parametrů
 • - zda se při zpracování má tisknout faktura do PDF souboru, který se následně vloží do emailu
 • - zda se do emailu má vkládat i ISDOC soubor
 • - zda se má vůbec vytvářet email a do něj vkládat přílohy
 • - zda se má u přijatých faktur po zpracování mazat již dál nepotřebný zdrojový soubor ISDOC
 • - zda se mají u vydaných faktur po zpracovní smazat tří vygenerované soubory PDF, XML a ISDOC

typ faktury přijaté - vzor pro rozúčtování do MAUS

informace o novince je nutné si podrobně přečíst v přiložené dokumentaci
 • volba Nastav- Seznamy, číselníky -Typy přijatých faktur
 • lze vytvořit pro konkrétní typ faktury vzor, který slouží k pozdějšímu generování účetního dokladu
 • při generování účetních dokladů pro MAUS (Obsluha - Export - MAUS)
 • se využívají údaje zadané u každého konkrétního typu: účty, středisko, činnost
 • v kombinaci s údaji konkrétní FP částky + DPH + zaokrouhlení se generuje účetní doklad
 • je-li ale rozúčtování složitější (např., na více činností či středisek), lze pro konkrétí typ vytvořit VZOR
 • příklad:
 • faktura dodavatele se na účtu 502 100 rozpočítává na 3 činnosti (10 / 95 / 96)
 • a v rámci hlavní činnosti na 4 střediska (1 /2 /3 /4)
 • pak bude mít vzor 7 řádek
 • vždy 502 100 a pak konkrétní činnost a konkrétní středisko
 • a hodnota DAl bude = % podílu toho kokrétního případu vůči celku
 • tedy pro činnost 10 a středisko 1 třeba 20% / 10 a 2 15% atd.
 • je-li účtován případ bez nároku na odpočet DPH, bude údaj DPH = 999
 • je-li účtován případ s nárokem na odpočet DPH v základní sazbě, bude údaj DPH = 310
 • je-li účtován případ s kráceným nárokem na odpočet DPH v základní sazbě, bude údaj DPH = 311
 • ve výsledném účetním dokladu pak budou za každou kombinaci činnost + středisko dva záznamy: základ a DPH
 • může-li faktura obsahovat částky různých sazeb
 • pak musíte pro každý řádek použít klávesu F9 = kód DPH podle FP
 • díky tomu se pro případ, že bude na faktuře něco s 21%, i s 15% i bez DPH
 • ve výsledném účetním dokladu budou za každou kombinaci činnost + středisko 5 záznamů
 • základ a DPH z příslušného podílu z 21%, 15% i bez DPH
 • protahujete-li zboří při naskladnění přes účet 111
 • pak do vzoru vložíte dva řádky s účtem 111, a jednou bude 100% na straně DAL a podruhé na Má-Dáti
 • pokud přes účet nemá jít celá fakturovaná částka, ale jen základ DPH
 • pak to musíte označit vobou řádcích přes F8 = MD=zákl.DPH / DAL=zákl.DPH
 • u takového řádku nemá uvedená hodnota % ve sloupečcích MáDáti, Dal žádný význam
 • automaticky se do nich nastavuje 81.6 (přibližný podíl základu z celkové ceny při 21%DPH)
 • oprava / zrušení / tisk vzoru
 • v číselníku typů faktur přijatých přes F4
 • - založit vzor (pokud dosud nebyl)
 • - opravit / vytisknout / zrušit / zrušit všechny vzory (toale raději nedělejte)

rozúčtování - využití vzoru

 • po zápisu nové faktury přijaté
 • máte možnost ji na konci zpracování rozúčtovat
 • tedy vytvořit účetní doklad, který se uloží
 • a následně ve volbě Obsluha - Export - MAUS - Export vloží do souboru, který se předá (importuje) do MAUS
 • rozúčtování provádějte jen v případě
 • že je na faktuře něco speciálního (nestandardního)
 • nebo vůbec nemáte nastaven správně číselník typů faktur
 • v opačném případě to vůbec nedělejte
 • využijte toho, že účetní doklad se automaticky generuje při exportu do MAUS
 • účetní doklad se generuje na základě toho, jaký typ dokladu jste na faktuře uvedli
 • a má-li typ i vzor, pak se rozúčtování provede podle něj
 • faktury, které jsou rozúčtovány
 • mají v záhlaví, při jejich prohlížení, uveden text maus
 • pod tím je navíc uveden druh účetního dokladu, pod kterým jsou předávány do MAUS
 • faktury, které již byly exportovány do MAUS mají v záhlaví uveden text >>maus
 • faktury, které jsou (nejsou) rozúčtovány vyberete v Faktury - Přijaté - Výběr skupiny dokladů
 • Rok - 2022 - podle roku dokladu a následně - Podle ostatních - Rozúčtované / Ještě nerozúčtované - Ukaž
 • u rozúčtované faktury lze přes klávesu F4 - opravit rozúčtování, zrušit jej, či jej vytisknout

nová faktura přijatá jako kopie jiné již existující

 • při zápisu nové faktury přijaté
 • lze tuto snadno vytvořit jako kopii jiné, již dříve zapsané
 • - F2 = nabídne faktury jen aktuálního roku
 • - F3 = všechny evidované faktury
 • - pokud je již zadáno IČ partnera, pak se nabízejí jen faktury tohoto partnera
 • - máte-li v číselníku typů přijatých faktur zadán byť jediný typ, který má samostatnou číselnou řadu
 • pak jste vždy nuceni vybrat typ, pod kterým bude nová faktura zařazena
 • v takovém případě se po stisku F2, či F3 SW dotáže, mají-li se nabídnout jen faktury tohoto typu
 • vybranou fakturu potvrdíte stiskem klávesy Enter
 • pokud žádnou fakturu nechcete vybrat, stisknete klávesu Esc
 • pro snadnější vyhledávání v seznamu slouží uvedené dvě funkční klávesy
 • - F2 = setřídí seznam podle uvedeného údaje (název / poznámka / částka / číslo faktury)
 • - F3 = zadáte text a jsou nabídnuty faktury, které mají zadaný text v názvu, poznámce, částce, VS, či čísle dokladu
 • pokud zdrojovou fakturu vyberte
 • program zobrazí její údaje a dotáže se, co vše má do nové faktury přenést:
 • - číslo dokladu generuje automaticky program
 • - některé údaje se přenášejí automaticky: poznámka, typ faktury, zakázka, středisko, účel, platba
 • - nikdy se nepřenášejí: datum (ty se generují (nabízejí) podle data zpracování / VS a číslo paragonu
 • - partner (IČ, DIČ, název, účet): automaticky, byli-li nabízeny jen faktury konkrétního partnera / jinak na dotaz
 • - částky (fakturovaná, DPH, rozúčtování): se přenáší pouze v případě, že to potvrdíte (volba: Ano / Jen cenu)
 • - je-li zdrojová faktura rozúčtována a přenáší se částky, tak se na doraz může přenést i rozúčtování


verze 5.08329.4.2022

vlastní číslování objednávek

 • v objednávce můžete zadat své vlastní číslování (variabilní symbol
 • to je odděleno od číslování, které automaticky provádí program
 • vaše individuální číslo má jen dvě omezení
 • maximální délka je 10 znaků a zadané číslo nesmí už mít jiná objednávka daného roku
 • ve vlastním čísle můžete zadat číslice, písmena, speciální znaky například: 748; OB45; 41/07/PEP
 • pokud vlastní číslo zadáte, bude se tisknout v záhlaví objednávky
 • pokud ne, vytiskne se jen číslo, pod kterým si ji eviduje SW


verze 5.082 1.4.2022

tisk upomínek

 • opraven tiskopis upomínek
 • jak k fakturám vydaným
 • tak i k dobropisům přijatým
 • u kterých docházelo k pomíchání záhlaví a názvosloví


verze 5.08131.3.2022

objednávky

 • velkou novinkou verze je vytváření, tisk a evidence objednávek
 • vše ve volbě Faktury - Objednávky
 • nutno přečíst připojenou dokumentaci
 • nastavení ovlivňující objednávky:
 • volba Faktury - Objednávky- Text pod objednávku - nastavení obecného textu (jeden řádek)
 • volba Faktury - Vydané - Faktura vlastnosti - Logo, razítko, Qrplatba nastavení, že se logo či razítko tiskne podle nějakého obrázku
 • dotaz na datum tisku (má-li být aktuální den, kdy tisknete, či datum vystavení zadané na objednávce)
 • tiskne se informace, kde to bylo vystaveno a to podle volby Nastav - Tiskárna - Obec pod dokladem

změna komunikace při vyhledáváni na Internetu

 • změna z metody GET.EXE na metodu CURL.EXE u činností
 • upgrade verze = vyhledání na WEBu datax, je-li nová verze a její případné stažení
 • ARES nalezení informací o nově zadané firmě na WEBU ARES (seznam ekonomických subjektů)
 • Kurzy ČNB = nalezení kurzového lístku na WEBU České národní banky
 • (Ne)spolehlivý plátce DPH = určeno pro plátce DPH a jde o nalezení informací o firmě na WEBU MFČR plátců DPH
 • automaticky v nové verzi 5.81 se nastaví, že se pro všechny čtyři funkce má používat nová metoda pomocí programu CURL.EXE
 • ve volbě Nastav - Nastav parametry - 2.kdo hledá na Internetu lze případně nastavit, že se má funkce provádět postaru

export do MAUS - fyzické osoby pro PAP

 • převod fiktivních IČ
 • které si uživatelé u některých partnerů zadali a které MAUS není schopen akceptovat
 • tato IČ se převedou na jedno, pro PAP v účetnictví MAUS snesitelné 00000111 - Fyzická osoba
 • ve volbě Obsluha - Export - MAUS - Parametry - 7. analytika partnerů + fyzické osoby
 • lze nastavit, že se toto nahrazení má provádět
 • pokud do nastavení nevstoupíte a některé parametry nezměníte, bude u všech nastaveno standardní "A" = ano provádí se

rozúčtování pro MAUS

 • kopírování rozúčtování u nové faktury
 • při zápisu nové faktury vydané
 • lze tuto vytvořit jako kopii jiné, již dříve zapsané
 • po uložení nové faktury se SW dotáže, má-li se faktura rozúčtovat pro potřeby MAUS
 • pokud ano, je nově přidaná i možnost: Rozúčtovat podle vzorové faktury
 • tisk rozúčtování
 • nově se nabízí i možnost Rozúčtování vytisknout
 • tisk rozúčtování = stručné záhlaví o faktuře a údaje z rozúčtování
 • vytisknout fakturu i s rozúčtováním = tiskne se standardní faktura až po výpis jejího obsahu a pod tím se tiskne rozúčtování


verze 5.0804.2.2022

ProxyServer

 • při nastavování (ne)používání ProxyServeru
 • ve volbě Nastav - Nastav parametry - Užíváte ProxyServer
 • se nově odlišuje situace, kdy server používáte,
 • ale neurčujete ani uživatelské jméno, ani heslo
 • obě tato návěstí v souboru GET.INI jsou zablokována (;)
 • a parametr BasicAuthentication má hodnotu 0


verze 5.07919.1.2022

oprava košilky

Opravena košilka č. 10 - Moravský Krumlov podle požadavků konkrétního uživatele.

verze 5.07811.11.2021

vazba na internetový systém firmy Tectronik

 • ve volbě Nastav - Nastav parametry - 1. Tectronik
 • lze určit, zda se mají při ukončení práce automaticky generovat TXT soubory se seznamem faktur
 • u kterých je zadána zakázka
 • odděleně FP jako DOKLADY.TXT a FV jako FAKTURY.TXT

úprava archivace u síťové verze

 • oproti standardu
 • se nejdříve složky určené pro archivaci (DBF\; DPH\ a MAUS\)
 • zkopírují ze serveru na lokální počítač do podradresáře MEZI\
 • a teprve pak se provádí pakování a kopírování výsledného archivu na zvolený cíl
 • archivace se tím mírně prodlužuje (cca 2 vteřiny)
 • ale zase se zvyšuje spolehlivost vytvoření správného archivu


verze 5.07704.10.2021

číslování faktur vydaných

 • program automaticky nabízí následující číslo
 • aby byla zachována chronologie čísel v rámci knihy faktur vydaných
 • program dosud pracoval tak, že nechával uživateli případně údaj o pořadovém číslu faktury přepsat
 • poslední dobou se několikrát stalo, že si někteří uživatelé ve spěchu zapsali do přístupného údaje pořadového čísla faktury nějaký nesmysl
 • abychom tyto problémy umožnili uživatelům řešit, přicházíme se dvěma novinkami
 • nastavení, zda se má, či nemá nabízet číslo faktury k případné editaci
 • ve volbě Faktury - Vydané - Faktura vlastnosti - Variabilní symbol
 • případná oprava čísla faktury
 • uživatel může špatné číslo změnit
 • ve volbě Faktury - Vydané - Oprava, prezentace - F4 - Změnit číslo dokladu
 • program hlídá, aby nové číslo bylo jedinečné
 • a případně vás upozorní i na to, že číslo nenavazuje na předchozí chronologii faktur

archivace dat

 • přes stálá upozornění se asi tak 2x ročně, dostane některý uživatel do výrazných problémů
 • když díky viru, technické závadě, či lidskému opomenutí přijde o instalaci software a tím i o evidovaná data
 • mnozí uživatelé spoléhají na automatické zálohování, které je nastaveno správcem sítě
 • ukazuje se že ani to není 100% spolehlivé
 • zálohování, původně správně nastavené, se v jistém okamžiku poškodilo a tím se ani data nearchivovala
 • dělejte si archivaci sami - na FlashDisk
 • ve volbě Obsluha - Archivace dat - Informace najdete stručný popis toho, jaké archivy v jakém okamžiku a jak SW vytváří
 • ve volbě Obsluha - Archivace dat - Archivace nastav máte možnost nastavit si vytváření dvou dalších archivů
 • a také lze zvolit jednu ze 3 možností tzv. komprese dat při archivaci

speciální úprava pro dva uživatele

 • Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav
 • Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace
 • při ukončení práce se automaticky do adresáře EXP vygeneruje soubor DOKLADY.TXT
 • soubor je ve struktuře, dohodnuté s firmou TECTRONIK
 • soubor je určen pro následné zpracování internetovou aplikací pro sledování objednávek
 • soubor vždy obsahuje všechny faktury přijaté, daného roku (případně roku dalšího při přechodném období), které mají vyplněn údaj zakázka


verze 5.07630.03.2021

QRkód platby

 • opraveny všechny tisky, kde se tiskne QRkód platby
 • aby princip odpovídal požadavkům peněžních ústavů
 • Faktury vydané
 • standardní
 • z fakturace žáků za stravu a ubytování
 • z mimořádné fakturace za mimořádné položky žákům
 • zálohové faktury žákům
 • Lístečky zákonným zástupcům
 • z fakturace žáků za stravu a ubytování
 • z mimořádné fakturace za mimořádné položky žákům
 • zálohové faktury žákům
 • zda a v jaké velikosti a jaké kvalitě se QRkód na fakturu (lísteček) tiskne
 • určuje volba Faktury vydané - Faktura vlastnosti - Logo,razítko,QRplatba
 • standardní hodnoty velikosti a kvality jsou v SW nastaveny

fakturace za žáky

 • mimořádná fakturace žákům za mimořádné položky
 • vybraným žákům lze fakturovat až 6 vybraných (definovaných) položek
 • například ochranné pomůcky atp.
 • u každé položky lze stanovit, zda ji hradí zákonný zástupce, či vysílající organizace (stát)
 • fakturace stravy a ubytování žáků
 • pokud se některé porce žákům účtují v plné ceně (bez poskytnutí příspěvku)
 • jsou tyto uváděny ve vyúčtování samostatně
 • uživatel má možnost zadat text, kterým jsou tyto údaje, na zúčtovacím dokladu, uvedeny
 • a to takový text, který strávníkům bude srozumitelný, a budu chápat, co uvedené údaje znamenají
 • to můžete ve volbě Fakturace žáků - Tisk dokladů - Nastav text


verze 5.07515.10.2020

další košilka č.34 - Horky/Jizerou

 • ve volbě Faktury- Přijaté - Košilka výběr
 • zadáte, že se tento typ košilky stává pro vás standardem, který se má nabízet k tisku
 • jména: účetní, ekonoma a ředitele si zadáte ve volbě Nastav - Základní údaje

opravy

 • v SW je mnoho drobných úprav
 • souvisejících s prezentací a zpracováním dokladů
 • s příkazy bance
 • s exportmem účetních dokladů do MAUS


verze 5.07423.4.2020

úprava pro jediného uživatele: SOŠ a SOU Boskovice

 • při ukončení práce
 • se automaticky do adresáře EXP vygeneruje soubor DOKLADY.TXT
 • v dohodnuté struktuře pro následné zpracování internetovou aplikací pro sledování objednávek
 • soubor vždy obsahuje všechny faktury přijaté, daného roku (případně roku dalšího při přechodném období)
 • které mají vyplněn údaj zakázka


verze 5.07319.2.2020

valuty / (ne)spolehliví plátci

 • sumární přehled valutových dokladů
 • ve volbě Doklady - Statistika - Vybraná valuta
 • lze sumarizovat doklady na vybranou valutu
 • jen za aktuální / minulý / vybraný rok, respektive za všechny roky dohromady
 • prezentují se hodnotové údaje jak v příslušné měně, tak v Kč
 • MFČR - vyhledávání (ne)spolehlivých plátců DPH
 • provedli jsme další úpravy
 • aby funkce správně pracovala za všech okolností


verze 5.07227.1.2020

opraveno

 • záhlaví faktur
 • při prezentaci v seznamu dokladů
 • se v záhlaví už správně zobrazuje celé DIČ
 • inventarizace závazků či pohledávek
 • ve volbě Faktury - Přijaté / Vydané-Oprava, prezentace faktur- F6 - Přehledy - Inventurní přehled
 • jsme přidali možnost tisku inventarizace, i když žádná faktura není dlužná
 • MFČR - vyhledávání (ne)spolehlivých plátců DPH
 • pozměnili jsme funkci, aby správně pracovala i u uživatelů, kde je delší odezva na Internetu.


verze 5.07116.10.2019

ARES - vyhledávání firem na internetu

 • přechodem ze starého OS na nový náhle nefungovalo vyhledávání nových firem na internetu
 • po zadání jejich IČ opři zápisu faktury
 • funkce má teď zavedena technická opatření, která zajišťují její funkčnost
 • pro uživatele se nic nemění


verze 5.07023.7.2019

plnění objednávek a zakázek - plán nákupů

 • princip
 • sledování objednávek (zakázek / plánovaných nákupů) a faktur na ně vystavených
 • ve volbě Nastav - seznamy číselníky - Čísla objednávek (jako odběratel)/ Seznam zakázek (jako dodavatel)
 • tyto číselníky už v evidenci byly od prvopočátku
 • nově si u objednávky, či zakázky můžete zadat plánovanou celkovou částku
 • při zápisu faktury přijaté (vydané), zadáváte číslo objednávky (zakázky) zápisem, či výběrem z číselníku
 • není nutné zapisovat tento údaj u všech faktur, jen u těch, které s nějakou zadanou objednávkou souvisí
 • program automaticky prezentuje plnění plánu: částky (plán / fakturováno / uhrazeno / zbývá) i procenta
 • při tisku přehledu navíc je plnění jednoduše zvýrazněno i graficky
 • přehled jen vybrané skupiny faktur
 • ve všech volbách, kde se prezentuje seznam faktur (přijatých, či vydaných)
 • lze pomocí kláves F2 vygenerovat sumář, za zvolený údaj (za objednávku)
 • pokud vyberete jen nějaké faktury, například lve volbě Výběr skupiny dokladů - Rok (faktury loňského roku )
 • pod dostaneme sumář z pohledu objednávek za odpovídající faktury
 • přehled lze setřídit (F9)
 • lze z něj nechat zobrazit seznam jen faktur jedné konkrétní objednávky (Ctrl+End)
 • přehled lze dále prezentovat tisknout (kniha, sumář atp.)
 • lze tisknout i přehled o plnění plánu
 • každá objednávka se pak prezentuje dvěma řádky
 • v prvním jsou údaje celkové za všechny faktury v evidenci
 • ve druhém jen za ty vybrané faktury


verze 5.068 2.5.2019
tisk v síťové verzi
 • dosavadní systém pracoval správně
 • každý uživatel si určí svou tiskárnu, na kterou tiskne přes tiskovou frontu Windows
 • protože ale u jednoho uživatele došlo k nějakým systémovým problémům
 • mimo SW Fakturace
 • a vlastní tisk se mu daří jen mimo Windows tiskovou frontu
 • museli jsme systém trochu změnit
 • každý uživatel si musí při prvním přihlášení vybrat
 • na kterou tiskárnu se má tisknout
 • a to se mu uloží do seznamu uživatelů v SIT00.DBF
 • změna je vlastně jen technická a uživatel si jí vlastně ani nevšimne


verze 5.067 20.3.2019
Opravena chyba u FV generované z číselníku prací a výrobků.

verze 5.066 11.3.2019

tisk faktury vydané cizojazyčně

 • nově lze vytisknout fakturu vydanou v cizím jazyce
 • anglicky / německy / francouzsky / španělsky / italsky / slovensky / polsky / rusky / chorvatsky / srbsky / maďarsky
 • ve volbě Faktury - Vydané - Faktura vlastnost - Jak vypadá faktura - Cizojazyčnou
 • lze texty opravit, či přidat další jazyk
 • jde o překlad doprovodných informací, (textů na FV)
 • dodavatel, odběratel, datum, VS, DPH, jak se má faktura uhradit atd.
 • lze přidat i další jazyk
 • obsah píše uživatel sám - ten se nepřekládá
 • má-li být FV v cizí měně, musíte ji založit ve Faktury - Vydané - Zápis valutové faktury
 • jak to vytisknete
 • pokud stojíte na faktuře v seznamu
 • nabízí se na F6 i jedna další nová možnost (poslední) Cizojazyčná faktura
 • následně jen zvolíte, v jakém jazyce se má faktura vytisknout


verze 5.064 a 5.065 21.8.2018

další sumární pohled na vybrané faktury

 • ve volbě Faktury - Přijaté / Vydané - Oprava / Neuhrazené / Výběr skupiny
 • při F2 četnosti - Aktuální přehled 2 možnosti
 • původní : Aktuální přehled
 • nová : sumář údajů: fakturovaná částka, DPH, zaokrouhlení
 • a při tisku i zaplacená / neuhrazená částka
 • a to v členění na doklady: dlužné, (po splatnosti / mají čas), hrazené (plně, či částečně)
 • platné (nevyřazené), vyřazené, všechny ve výběru

export dokladů do MAUS

 • další ty párovacího symbolu
 • určeno těm, kteří si předávají ze SW Fakturace do SW MAUS účetní doklady
 • ale jen předpisy faktur a ne bankovní výpisy
 • ve volbě Obsluha - Export - MAUS - Parametry - 4.střediska .. párování
 • respektive e volbě Nastav - Nastav parametry - MAUS parametry - 4.střediska .. párování
 • lze zadat také jako párovací symbol číslici 3 - 9
 • ta zaručí, že se do symbolu dostane minimálně tolik prvních znaků z názvu

speciální funkce pro Schrödingerův institut

 • pro tohoto uživatele je do SW Fakturace zapracováno speciální generování účetního dokladu
 • tak aby označení prvotního dokladu bylo v souladu s dosud zavedenou praxí
 • další košilka č.33
 • ve volbě Faktury- Přijaté - Košilka výběr
 • zadáte, že se tento typ košilky stává pro vás standardem, který se má nabízet k tisku
 • jména: účetní, ekonoma a ředitele si zadáte ve volbě Nastav - Základní údaje


verze 5.063 01.6.2018

další košilka

 • č. 32
 • vyžádáno OA, SOŠ a SOU Třeboň
 • vychází z jejich košilky předchozí (v seznamu č. 27)
 • tiskopis košilky si lze vyzkoušet
 • na vaší reálné faktuře při její prezentaci v seznamu (F6 - Vyberu si k tisku jinou košilku )
 • ve volbě Sestavy - Ukaž vzory - Přijaté faktury
 • ve volbě Faktury- Přijaté - Košilka výběr - F7
 • ve stejné volbě můžete zadat, že se tento (respektive jakýkoliv jiný) typ košilky stává pro vás standardem, který se má nabízet k tisku
 • jména: účetní, ekonoma a ředitele si zadáte ve volbě Nastav - Základní údaje


verze 5.062 18.5.2018

GDPR

 • nutno přečíst podrobný popis novinek
 • volba Obsluha - O počítači - GDPR
 • prezentace údajů : přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro konkrétní subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
 • Studenti = číselník aktuálně studujících žáků
 • Bývalí studenti = číselník žáků, kteří studovali v minulých letech
 • Obchodní partneři = dodavatelských a odběratelských firem, respektive plátců nákladů za žáky
 • Výstupy s OÚ - vyhotovené sestavy, data, e-maily (přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu
 • Tisk protokolů
 • protokol o mimořádné situaci (někdo cizí u PC/ vzdálená správa / odeslání dat kvůli servisu
 • List GDPR pro software = formulář, který se doplní a podepíše a přiloží se Internímu sytému GDPR
 • vzor Interního systému = lze vytisknout celý vzorový dokument
 • detailní popis GDPR = lze vytisknout 4 strany informací o vlastním GDPR


verze 5.061 3.2.2018

další 2 košilky

 • č. 30 - vyžádáno SOŠ a SOU Boskovice
 • č. 31 - plnohodnotný rozpis FP podle typu faktury, zadaného vzoru, respektive rozúčtování faktury
 • tiskopis košilky si lze vyzkoušet
 • na vaší reálné faktuře při její prezentaci v seznamu (F6 - Vyberu si k tisku jinou košilku )
 • ve volbě Sestavy - Ukaž vzory - Přijaté faktury
 • ve volbě Faktury- Přijaté - Košilka výběr - F7
 • ve stejné volbě můžete zadat, že se tento (respektive jakýkoliv jiný) typ košilky stává pro vás standardem, který se má nabízet k tisku

číslování příkazu bance

 • číslování sestavovaných příkazů bance je vnitřní záležitostí SW Fakturace
 • proto je není nutné měnit
 • pokud chcete,můžete jej ale změnit ve volbě Nastav - Diagnostika - Nastav čísla dokladů
 • když nastavíte vyšší číslo, např. pro rok 2008 8001 je to OK
 • pokud chce nastavit nižší číslo, například na 101
 • bude upozorněni, na to, že tímto nastavením budou odstraněny z evidence příkazy s nižčším číslem
 • staré, již zpracované příkazy, jsou jen k tomu, že se do nich můžete podívat
 • třeba co se platilo ve 2.polovině listopadu 2015


verze 5.060 8.12.2017

text na příkaz bance

 • ve volbě Peníze - Příkazy bance - Forma textu v příkazu
 • lze určit velikost a rozsah poznámky (jednořádková až čtyřřádková)
 • a má-li se poznámka vypisovat s diakritikou (háčky, čárky) či bez ní
 • a jakým písmem: velkým (Kapitálky), malým, či tak, jak je text zapsán
 • z textu se odstaraní nepovolené znaky dle systému CERTIS


verze 5.059 19.09.2017

nulové částky v rekapitulaci DPH

 • některým vadilo, že se v rekapitulaci DPH tisknou nuly
 • proto lze nově nastavit, co se má tisknout : nula / pomlčka / nic
 • ve volbě Nastav a pak : Faktura parametry - Hodnoty rekapitulace / Nastav parametry - DPH - Rekapitulace DPH / Všechny parametry - 4.sloupec / 8.řádek - není-li DPH na FV
 • či ve volbě Faktury - Vydané - Faktura vlastnosti - DPH=rekapitulace
 • možnosti : 0 = stávající stav, kdy se vypisuje nula / 1 = pomlčka / 2 = nic / u voleb 3,4,5 se navíc nevypisují uvozující texty


verze 5.058 29.06.2017

lístečky rodičům - dobropisy

Navráceno do tisku dobropisu jak jméno žáka, tak i jméno zákonného zástupce.

verze 5.057 15.05.2017

lístečky rodičům

 • předchozí verze mohla způsobit 2 věci
 • tisk zúžených lístečků s minimální mezerou mezi nimi
 • na 1. stránce nemuselo být 5 lístečků
 • to je již opraveno


verze 5.056 3.04.2017

platba plné ceny za neodebranou stravu

 • vyhláška stanovuje, že dotovaná strava kterou strávník (žák, zaměstnanec) nebodebere, mu budeúčtována v plné výši
 • přispíváno zřizovatelem, a kterou strávník neodebere, je strávníkovi účtována v plné ceně bez příspěvku
 • máte-li terminály a čipy na bezstravenkový systém, jste schopni zjistit, kteří strávníci si stravu neodebrali
 • v každém případě byste ale měli být schopni zjistit, kteří strávníci si stravu na dny, kdy nejsou přítomni, neodhlásili
 • a takovou stravu byste měli účtovat v plné výši
 • v takové situaci se musí zavést dvě jídelny
 • první s cenou standardní, druhou s plnou cenou, kterou jinak hradí cizí strávníci
 • u jednotlivých strávníků zadáte počty jedniček a dvojek
 • volba Fakturace - Strava - Zvláštnosti lze například vyhledat strávníky, kteří by měli součet obědů větší než je logicky možné (počet varných dní)
 • pokud se přebírají počty porcí ze SW Kuchyňka
 • pak ve volbě Import - Kuchyňka - Jak zpracovat
 • nastavíte odpovídající variantu a určite, které chody se započítávají do které jídelny
 • při tisku lístečku se pak tisknou počty porcí a jejich ceny odděleně
 • text, jak jsou porce s plnou cenou nazvány, si nastavíte ve volbě Žáci - Fakturace žáků - Tisk - Nastav text

opraveno zpracování vzorů

Při snaze provést změnu v seznamu vzorů docházelo k problematickým situacím.

verze 5.055 9.03.2017

QR platba

 • pro úplné pochopení nutno přečíst popis novinek verze 5.55 - 5.55
 • obrázek QR platba se může tisknout v záhlaví faktury vydané (vlevo nahoře) respektive vpravo na konci lístečku žákovi
 • volba Nastav - Faktura parametry - Logo, razítko,QR platba
 • tisknout QR Platbu na fakturu vydanou : 1 = ano / 0 = ne
 • tisknout QR Platbu na lísteček pro zákonného zástupce: 1 = ano / 0 = ne
 • v jaké velikosti: 0=minimální až 4=maximální / 2= standardní
 • v jaké kvalitě tisknou obrázek QR platby : 0=nízká (nejrychlejší tisk) až 2=vysoká (nejpomalejší) / 1= standardní

RARIS

 • pro úplné pohopení nutno přečíst popis novinek verze 5.55 - 5.55
 • možno zadat maximálně 2 řádky textu , kde každý řádek maximálně 114 znaků
 • volba Nastav - Faktura parametry - RARIS text na FV
 • zda se text související s RARIS má na faktuře vypisovat : 0=ne / 1= ano (nahoře nad fakturou) / 2 = ano (dole pod fakturou
 • zda-li se má text od faktury nějak oddělit : 0 =ne / 1= oddělit čárou / 2= oddělit prázdným řádkem / 3 = oddělit dvěma prázdnými řádky / 4 = oddělit čárou a jedním prázdným řádkem
 • jak se má zarovnat text : 0 = nijak (text bude tak, jak je) / 1 = vlevo / 2= na střed faktury / 3 =vpravo

změna v inventarizaci závazků či pohledávek

 • volba Žáci - Partneři - Inventarizace, respektive Peníze - Inventarizace
 • lze zadat rok, do něhož včetně se má provádět inventarizace závazků a pohledávek
 • například je leden 2018, a vy chcete provést inventarizaci , ale jen do 31.12.2017
 • pak zadáte jako mezní rok 2017
 • strukturovaný výpis pohledávek, či závazků
 • například ve volba Faktury- Přijaté - Pouze neuhrazené - Ano tisknout (přehledy / kniha / etikety) - Inventurní sumář závazků - Speciální dle zadání
 • nově volíte, zda se má tisknout Sumář = kde pro každého dodavatele jsou uvedeny sumární počty a částky
 • Detail navíc ještě vypisuje i jednotlivé faktury

nová košilka č.29

 • do seznamu použitelných košilek přibyla 29. košilka
 • na vyžádání SOU opravárenské Králíky
 • košilka je kombinací částí košilek č. 16, 27, 22 a uživatelem zadaných textů

opraveno

 • opraven princip párování, nastavený v parametrech pro MAUS, který se prohazoval u 311 a 321
 • práce s fakturami došlými se sazbou 10%
 • oprava pro doklady s 2. sníženou sazbu DPH, které jsou exportované do účetnictví MAUS
 • rozšířené jméno ekonoma a účetní, které se zadávají ve volbě Nastav -Základní údaje


verze 5.054 19.05.2016
Oprava pro doklady s 2. sníženou sazbu DPH exportované do účetnictví MAUS.

verze 5.053 29.03.2016

vystavení Faktury Vydané v zastoupení

 • takovou fakturu vytvoří příspěvková organizace, ale v zastoupení za kraj
 • v záhlaví takové faktury jsou 3 subjekty
 • vlevo jako Dodavatel figuruje KÚ
 • dále, jako Zastupující organizace, jste vy
 • a vpravo je uveden standardně odběratel
 • fakturu vytisknete
 • jen ve volbě Faktury - Vydané - Oprava/prezentace přes F6 a možnost Faktura v zastoupení
 • program se dotáže na údaje organizace, kterou zastupujete IČ, DIČ, název a adresu
 • také máte možnost zadat 3 texty uváděné na konci faktury
 • rozpor plátce / neplátce DPH
 • potřebujete-li vytvořit, vy jako neplátce, fakturu s DPH
 • tak v okamžiku, kdy fakturu zapisujete, a máte již identifikaci zadánu
 • a přecházíte na obsah faktury,
 • dotáže se program, jak má být tvořen obsah
 • musíte vybrat možnost 3. text+částka+DPH
 • aby byly údaje o DPH na faktuře uvedeny správně
 • je nutné mítaktuální sazby DPH
 • ve volbě Nastav - Nastav parametry - Parametry programu


verze 5.052 18.03.2016

export FP do MAUS

 • do MAUS se pro faktury přijaté se nově předávají 2 informace
 • je-li u faktury využit poměrný odpočet
 • celková fakturovaná částka
 • údaje se použijí v MAUS pro Kontrolní hlášení


verze 5.051 7.02.2016

export FV do MAUS

 • do MAUS se pro faktury vydané, které mají celkovou fakturovanou částku vyšší než 10.000,-
 • nastaví do údaje KHvěta hodnota "A4" (velký doklad)
 • podobně se přenáší do MAUS i datum zdanitelného plnění pro FV


verze 5.050 19.02.2016
Některým uživatelům se neprovedla poslední aktualizace zcela správně. Pproto uvolňujeme tuto.

verze 5.049 16.02.2016

změny

 • informace pro Kontrolní hlášení
 • do MAUS se pro faktury přijaté, které mají celkovou fakturovanou částku vyšší než 10.000,-
 • nastaví do údaje KHvěta hodnota "B2" (velký doklad)
 • podobně se přenáší do MAUS i datum zdanitelného plnění pro FP
 • upgrade
 • došlo k posílení funkcí pro upgrade,
 • které některým uživatelům ze zatím nezjištěných důvodů nefunguje
 • další faktura od stejného dodavatele
 • pokud po zápisu FP zvolíte, že chcete zapisovat další fakturu pro stejného dodavatele
 • je na ní vymazáno číslo daňového dokladu, aby nedocházelo k omylům


verze 5.048 19.01.2016

opraveno

 • upomínky faktur
 • volba Peníze - Upomínky, dluhy - Upomínky faktur / Hromadná upomínka
 • za jistých okolností mohl SW hlásit chybu
 • nová košilka č.28
 • přibyla 28. košilka
 • na vyžádání COPT Kroměříž
 • totožná s košilkou č.4, jen změněny 2 textyverze 5.047 07.01.2016
úpravy pro potřeby Kontrolního hlášení (DPH)

DIČ partnera

 • vykázané DIČ partnera musí být správné
 • pokud to ještě nemáte, zapněte si automatickou kontrolu spolehlivosti plátce DPH
 • aby při zápisu FP proběhla kontrola partnera, jaho DIČ i čísla účtu
 • nemáte-li na úvodní obrazovce MFČR = ano
 • stisknete současně dvě klávesy CTRL F7
 • ve volbě Žáci - Partneři - Kontrola plátců DPH
 • lze prověřit všechna DIČ evidovaných partnerů najednou
 • trvá to sice dlouho (minuty), ale je to jen jednorázová akce

číslo dokladu

 • u FP nemusí být číslo dokladu vykazované v kontrolním hlášení totožné s variabilním symbolem
 • proto jsme do údajů faktur přijatých přidali položku č. dokladu na Kontrolní hl.
 • při zadání variabilního symbolu na faktuře, se stejná hodnota dá i do tohoto nového údaje

účetní doklad do MAUS

 • u faktur vydaných se do údaje PARAG (číslo dokladu pro KH) dává variabilní symbol
 • u faktur přijatých se do údaje PARAG dává hodnota údaje č. dokladu na KH
 • u faktur přijatých s přenesenou DPH povinností navíc
 • se datum zdanitelného plnění dává do data splatnosti
 • a odtud se bere do Kontrolního hlášení
 • datum splatnosti se v MAUS prezentuje, nabízí, edituje
 • jinak se využívá minimálněverze 5.046 23.9.2015

účet na lístečku pro rodiče

 • na lístečku pro rodiče se nyní tiskne i váš účet
 • není-li určeno jinak, tak účet uvedený ve volbě Nastav - Základní údaje
 • jinak účet z Nastav - Seznamy,číselníky - Bankovní účty
 • označený přes F7, jako S=strava


verze 5.045 7.7.2015

DPH - přenesená DPH povinnost

 • nové typy zboží podléhajících režimu (od 1.4.2015,nad 100.000,-)
 • číselník ve volbě Nastav - Seznamy číselníky - Hodnoty přen.DPH
 • A/ 12 obiloviny a technické plodiny
 • B/ 13 některé kovy
 • C/ 14 mobilní telefony
 • D/ 15 integrované obvody
 • E/ 16 notebooky, tablet a podobně
 • F/ 17 herní konzole
 • G/ 12 řepa (až od 1.9.2015)
 • pro všechny typy jsou zavedeny 4 kódy DPH:
 • 285 - základní sazba DPH
 • 290 - snížená sazba DPH
 • 295 - 2.snížená sazba DPH
 • 475 - dodavatel
 • při zápisu faktury (s DPH přenesenou povinností)
 • budete zadávat typ zboží
 • stisknete F1 a program nabídne číselník, z něhož si vyberte
 • v záhlaví faktur s přenesenou DPH povinností
 • v levém horním rohu výrazně červeně uvedeno DPHxxxx
 • kde xxxx = typ zboží (šrot, kov, mobi, emis, zlat, stav, tabl, atd.)
 • pokud prohlížíte faktury pomocí kartotéky F3
 • vypisuje se informace méně stručná

oprava

 • tisk více výtisků nově zapisované FV
 • tiskla se vždy jen 1xverze 5.044 13.05.2015

oprava

 • tisk více výtisků nově zapisované FV
 • tiskla se vždy jen 1xverze 5.043 11.05.2015

oprava

 • tisk více výtisků FV - tiskla se vždy jen 1x
 • a tisk razítka s podpisem do FV - netisklo severze 5.042 4.05.2015

oprava

 • PAP
 • pro určitý stav dat
 • se do údaje IČ pro PAP u účtu 321
 • nesmyslně ukládala část názvu partnera a ne jeho IČ
 • import faktur z podružné evidence
 • za určitých okolností se nenabízely FV samostatně číslovanéverze 5.041 29.04.2015

oprava

 • posíleny funkce generování a exportu účetních dat pro MAUS
 • a to pro potřeby tvorby PAP s ohledem na IČ u účtu 321 (jak předpis, tak i úhrada)
 • opravena sestava Rekapitulace DPH (Peníze - DPH )verze 5.040 27.02.2015

oprava

 • odstraněna možná chyba
 • při vstupu do číselníku Typů faktur přijatých
 • respektive Druhů faktur vydaných
 • ve volbě Nastav - Seznamy číselníky

tisk potvrzení strávníkům

 • aktuálně evidovaní
 • volba Žáci -Žáci - Oprav či ukaž evid. žáky - Kartotéka žáků / Výběr žáků - F6 - Tisk
 • volíte, zda se má v potvrzení tisknout rodné číslo
 • školní rok (od - do)
 • je studentem ve dnech (od - do)
 • zda se do textu má vypsat informace, že žák neměl žádný finanční příjem
 • kolik kusů potvrzení se má tisknout
 • ti, kteří již školu ukončili (opustili)
 • při vyřazení žáků se u nich zapíše : proč ji ukončil / jak ji ukončili / kam ze školy odešel
 • volba Žáci -Žáci - Vyřaď žáky (ukaž vyřazené) - Ukaž /oprav vyřazené - F6 - Tisk
 • lze tyto údaje, přes F4 opravit
 • volíte, zda se má v potvrzení tisknout rodné číslo
 • zda se do potvrzení má vypisovat text s důvodem, proč a jak skončil studium
 • zda se do textu má vypsat informace, že žák neměl žádný finanční příjem
 • kolik kusů potvrzení se má tisknoutverze 5.039 20.02.2015
opravná verze distribuovaná jen některým uživatelům


verze 5.038 02.02.2015

opraveno

 • košilka č.20
 • do košilky se vrátil text pro podpis Hlavní účetní a účetní, který omylem v předchozí verzi "vypadl".
 • FV dle číselníku, kde cena je včetně DPH
 • Obnovena možnost vytváření takové faktury, která byla předchozí verzí omylem zablokována.

verze 5.037 16.01.2015

3. sazba DPH - 2. snížená sazba 10%

 • Od 1.1.2015 je 3. sazba DPH "2. snížená" (10%)
 • ve volbě Nastav - Nastavení parametrů - Parametry programu ji lze zadat (opravit)
 • což se promítá do všech činností s DPH
 • v dokladech, rekapitulace DPH na dokladu, tisku sestav, kde se DPH prezentuje, generovaného účetního dokladu pro MAUS, u přenesené DPH povinnosti
 • prezentace DPH je téměř vždy oddělena na 21%, 15% a 10%
 • z důvodu úspory místa se někdy prezentuje snížená sazba dohromady (15+10)
 • a to je při prezentaci seznamu faktur

DPH u faktur vydaných

 • DPH se zapisuje u dílčích částek v obsahu fakturyv
 • nově lze při zadávání DPH použít F1
 • nabídne se seznam všech sazeb DPH, jak byly platné od jeho zavedení
 • lze vybrat i starší sazbu, respektive zadat i sazbu, která nikdy nebyla
 • v obou případech na to budete upozorněni a jako standard bude nabídnuta možnost takovou sazbu nepoužít

oprava či potvrzení pro žáky, kteří již ukončili studium

 • ve volbě Žáci - Žáci - Vyřaď žáky (ukaž vyřazené) - Ukaž (oprav) vyřazené
 • jsme trochu vylepšili možnosti tisku potvrzení
 • při něm lze zvolit, má-li (nemá-li) být v potvrzení
 • rodné číslo
 • poznámka, že během studia neměl finanční příjem
 • a informace, jak ukončil studium: výuční list / maturita
 • tu lze nenahradit prázdným místem, do kterého se nějaká taková informace vypíše ručně
 • respektive se tam taková informace vůbec netiskne
 • tyto údaj lze přes F4 opravit

jméno účetní

 • do některých tisků vstupuje jméno účetní
 • ve volbě Nastav - Základní údaje
 • v rámci bloku č. 3, kde se zadávají i jména fakturantky, pokladní a ekonoma je lze zadat

další košilka pro FP

 • ve volbě Faktury - Přijaté - Košilka výběr
 • se nabízí již 27 typů košilek
 • 27. byla připravena na žádost OA, SOŠ a SOU Třeboňverze 5.036 19.11.2014

kontrola správnosti IČ

 • při zápisu nové firmy u nové faktury
 • se automaticky prověří, jestli IČ odpovídá kontrole na tzv. MODULO 11.
 • pokud ne, jste na to upozorněni hlášením
 • druhá kontrola IČ, tentokráte zpětná, tedy těch IČ, která již evidujeme
 • se provede ve volbě Žáci - Partneři - A kontrola IČ
 • buď jen prostá kontrola logické správnosti IČ (cca 1 vteřina)
 • či kontrola i na ARES (100 IČ = 3 minuty)
 • program získá jednu z následujících informací:
 • - IČ v ARES není
 • - IČ v ARES je (úlně stejně / s jiným názvem či adresou)
 • - ARES programu neodpověděl
 • - IČ má být na 8 znaků
 • není-li, program taková IČ doplní vodícími nulami zleva (např. 664499 doplní na 00664499)
 • a takto vytvořené IČ prověří (na logickou správnost) i na ARES
 • program nabídne jeho automatickou opravu
 • výsledkem kontroly je přehled o počtech jednotlivých stavů IČ
 • přehled lze vytisknout, ale hlavně si lze stiskem klávesy Enter
 • příslušné organizace (IČ) prohlédnout a zpracovat

inkaso přes sběrný účet "Strava" u ČS a.s.

Při tvorbě dávky do České spořitelny se mohl vyskytnout problém. Soubor předávaný do spořitelny neobsahoval účty zákonných zástupců. To je již vyřešeno.


verze 5.035 08.10.2014

košilka k platbám na příkazu bance, které nejsou faktury

 • můžete vytisknout košilku
 • pro položky na příkazu bez faktury (opakovaná či jednorázová platba)
 • buď košilku k jedné platbě
 • respektive ke všem, které nejsou vázány na fakturu
 • v číselníku opakovaných plateb Nastav - Seznamy číselníky - Opakované platby
 • lze uvést typ platby : Daně / Smlouvy / Záloha (což se zohlední v košilce)
 • tisk košilek přímo po sestavení příkazu v okamžiku, kdy se jej chystáte exportovat
 • tisk zpětně
 • buď v Peníze - Příkazy bance - Ukaž příkazy - Letošní, vyberete příkaz,
 • potvrdíte Enter a pak tisk
 • či v Peníze - Příkazy bance - Oprava příkazu

upomínky k dobropisům přijatým

 • ve volbě Peníze - Upomínky - Dobropis upomínat
 • postup je zcela totožný s upomínáním neuhrazených faktury vydaných

export do účetnictví MAUS

 • zálohy do účetnictví MAUS
 • ve volbě Nastav - Nastav parametry - MAUS parametry - 0.zálohy
 • lze nastavit, zda se exportují doklady označené jako "záloha"
 • odděleně pro faktury přijaté (a DP), faktury vydané (a DV), doklady pro zákonné zástupce
 • standardně je nastaveno, že se zálohy neexportují
 • u účtů 321 a 311
 • se do MAUS předávají nejen IČ, ale i název partnera
 • pro potřeby PAP tzv. Partner konsolidace
 • prozatím se neprovádí kontrola IČ na oficiální číselník partnerů od MFĆR (20 tisíc záznamů)

všechny parametry

 • parametrů, které ovlivňují chování programu je strašná spousta
 • ve volbě Nastav - Všechny parametry
 • zobrazen stav všech parametrů
 • vybraný parametr (pohybovat pomocí kurzorových šipek) lze přes Enter změnit

text pod některé sestavy : "V obci" / "Ve městě"

 • u některých sestav se na jejich konci vypisuje text V . . . . . . . .
 • ve volbě Nastav - Tiskárna - Obec pod dokladem
 • nahradíte tečky názvem vaší obce
 • a urříte, zda se píše V obci, či Ve městě

košilka pro FP č. 17 - Hejnice

tato košilka byla drobně upravena podle přesně zadaných požadavků uživatele.


verze 5.033 a 5.034 8.8.2014 a 19.9.2014

předávání dokladů mezi evidencemi

 • ve volbě Obsluha - Export - Fakturace
 • naleznete všechny funkce, které umožňují předávat doklady z podpůrné evidence do evidence centrální
 • ve volbě Nastav - Základní údaje
 • nastavete jste-li centrální evidence (středisko ="0")
 • či podpůrná (1,2,.. 9)
 • doklady, které jsou exportovány jsou speciálně označeny
 • takže je lze snad no vybrat
 • v záhlaví v seznamu dokladů při jejich prohlížení je v pravém rohu text "maus"
 • potřebujete-li změnit informaci o tom, byl-li doklad exportován, provedete to přes F4
 • změnit lze jeden doklad respektive několika způsoby všechny doklady
 • import na straně centrální evidence
 • příjemce nastaví, že u importovaných dokladů se má zrušit označení, že byly předány do MAUS
 • volba Obsluha - Import - Fakturace = vlastní import


verze 5.032 5.8.2014

volitelný text v záhlaví košilky u speciálních dokladů

 • ve volbě Faktury - Nám dobropisují - Košilka dobropisu
 • můžete určit, jaký text se má tisknout v záhlaví košilky dokladu
 • buď standard (např. "dobropis" / "opravný doklad")
 • nebo individuální, který si zadáte až těsně před tiskem košilky dokladu
 • program si zadaný název zapamtuje a v případě opakovaného tisku jej nabídneverze 5.031 8.7.2014
opraveno
 • při tisku faktury vydané s přenesenou daňovou povinností mohlo za určité situace dojít k chybě
 • jako nepotřebné se ve volbě Nastav - Diagnostika - Odstínění souborů nabízely dva potřebné soubory C30.FPT a C40.FPTverze 5.030 24.2.2014

text ve faktuře za hotové

 • při tisku faktury vydané, označené, že je hrazena hotově
 • se do poznámky faktury vypisuje odlišný text
 • není-li dosud uhrazena: faktura hrazena zákazníkem HOTOVĚ
 • je-li již uhrazena: NEPLAŤTE - již uhrazeno hotově

další opravy

 • 3 další košilky: 24.-ZŠ Chlumec, 25. a 26. SOŠ a SOU Polička
 • při vyhledávání podle poznámky : změna pořadí nabídek, aby ta nejčastěji požadovaná funkce se nabízela jako standardní
 • při používání ProxyServeru: parametry jsou nyní uchovávány v souboru GET.INI, které je , než je tomu u faktur hrazených převodem. Text má 2 varianty, které se odlišují podle toho, je-li již faktura označena jako uhrazená, respektive není. Není-li dosud uhrazena, vypisuje se text: verze 5.029 28.1.2014

vyhledávání v příkazech k úhradě a bankovních výpisech

 • volby Peníze - Příkazy do banky - Ukaž výběr příkazů
 • respektive Peníze - Bank.výpis-úhrady - Bank.V již zpracované
 • lze vybírat i podle poznámek uvedených u jednotlivých dokladů

neomezená poznámka k faktuře

 • u každé faktury lze vést textově neomezenou poznámku
 • při zápisu nové faktury, respektive při její opravě stiskem klávesy F11
 • v seznamu dokladů, lze vyvolat zápis (opravu / prezentaci) velké poznámky stisknutím klávesy "*"
 • je-li faktura uhrazována postupně, je do poznámky automaticky umisťována informace o jednotlivých úhradách
 • podle obsahu poznámky lze i vyhledávat

likvidace starých příkazů a bankovních výpisů

 • volbě Nastav - Diagnostika - 4.příkazy do banky / 5. bankovní výpisy
 • ze provést čistku v příslušném seznamu
 • program zobrazí počty v jednotlivých letech
 • a nabídne likvidaci těch, co jsou starší 2 letverze 5.028 11.12.2013

oprava

Při zápisu FP, po zadání fakturované částky (byla-li včetně haléřů) se tato překreslovala částkou o 1 Kč vyšší. Ve skutečnosti ve faktuře stále zůstal správný údaj, jen byl špatně zobrazen.

verze 5.027 11.12.2013
verze přináší řadu obsáhlých novinek, které je nutno si podrobně přečíst popisu novinek
 • kontrola spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů
 • IBAN účtu a SWIFT banky
 • jednotný tisk FV se zvýrazněním důležitých údajů
 • přenesená daňová povinnost
 • ošetření problematiky rozdílného měsíce data zdanitelného plnění a data nároku
 • rozdělení FP na dva doklady
 • košilka
 • tisk dobropisu vydaného / opravného dokladu
 • fyzické přetřídění záznamů v knize dokladů
 • zápis speciálních znaků do textů, názvů, adres
 • výběr dokladů podle syntetických či analytických účtů a podle druhu účetního dokladu


verze 5.026 26.06.2013
opravena drobnost - hlášení o částce při projíždění spárovaného bankovního výpisuverze 5.025 21.06.2013

číslování faktur přijatých

 • při zápisu faktury nového měsíce můžete pomocí F7 zrušit číslo faktury
 • faktury nového měsíce nebudou mít pořadové číslo
 • ve volbě Faktury - Přijaté - Oprava, prezentace
 • pak pomocí F5 vyvoláte možnost doplnit čísla u dokladů, které číslo nemají

seznamy žáků pro VZP v elektronické podobě

WEB VZP
 • pořád platí, že existují dvě varianty
 • ve volbě Žáci - Žáci - Pro úřady - Zdravotní pojišťovně si klávesou F2 určíte, v jaké formě se má generovat soubor s požadovanými žáky
 • v obou případech se generuje obsahově stejný soubor
 • rozdíl je jen ve jménu
 • 1) variabilní symbol a přípona TXT
 • 2) SiTTPP.CCC
 • kde Si = pevná zkratka
 • TT = typ organizace (školy na středním stupní = 16)
 • PP = pořadové číslo místního pracoviště VZP
 • CCC= pořadí předávané dávky
 • 1.dávka ze školy na zlínsku=SI1682.001

stav dokladů k nějakému datu

 • ve volbě Faktury - Přijaté / Vydané - Výběr skupiny dokladů - Ukaž stav k datu
 • lze zadat datum, pro něž program pak zobrazí stav příslušných dokladů tak, jak byl evidován k tomuto zadanému datu
 • přes F6 lze vytisknout sestavu stav závazků a pohledávek k zadanému datu
 • přes F2 - stav zaplacení - Ctrl + End lze vybrat k zobrazení jen dlužné faktury
 • a ty následně přes F6 vytisknout jako knihu faktur (seznam)

opraveno

 • Faktury přijaté jsou / nejsou na příkazu k úhradě
 • na faktuře přijaté je evidováno číslo příkazu k úhradě
 • pokud je faktura ve volbě Peníze - Příkazy do banky - Oprava příkazu
 • z příkazu pomocí F5 odstraněna, je odstraněno číslo příkazu i z faktury
 • Faktury přijaté a záhadné objevení částky - 0,10 v základu DPH
 • tato situace mohla nastav v okamžiku, kdy jste nevyplnili celkovou fakturovanou částku
 • a vrátili jste se na ní zpět z dotazu, jedná-li se o přenesenou daňovou povinnost
 • Párování bankovního výpisu s fakturami
 • pokud jste si nespárovanou položku bankovního výpisu spárovali "ručně" pomocí F2
 • pak se na faktuře nezaznamenala úhrada
 • Exportní soubor na VZP
 • v souboru pro VZP bylo opraveno generování data (nástupu / ukončení)

verze 5.024 06.06.2013

seznamy žáků pro VZP v elektronické podobě

 • regionální pracoviště VZP si mohou URČIT formát předávaných seznamů nových (nastoupivších) a končících žáků
 • teď máme zapracovány dvě varianty:
 • TXT soubor
 • název určen variabilním symbolem, který vám určí VZP
 • noví žáci označováni symbolem +
 • končící symbolem -
 • soubor s příponou 00
 • v názvu je vaše IČO
 • noví žáci označováni symbolem P
 • končící symbolem F
 • ve volbě Žáci - Žáci - Pro úřady - Zdravotní pojišťovně
 • klávesou F2 určíte, v jaké formě se má generovat soubor s požadovanými žáky
 • vygenerovaný soubor se uloží do adresáře ZALOHA\ a vy jej můžete
 • vytisknout
 • odeslat = soubor se připojí ve formě přílohy k odesílanému e-mailu
 • uložit soubor jinam
 • respektive se nabízí další zpracování nové dávky
 • chcete-li se souborem dělat více činností (tisknout , odeslat e-mailem,kopírovat)
 • pak musíte při generování nové dávky zvolit: Poslat soubor elektronicky nebo Jen uložit exportní soubor
 • možnost přímého tisku je určena těm, kteří chtějí jen papír a se souborem nepracují
 • při tomto tisku se soubor neukládá, takže jej následně nelze využítverze 5.023 18.04.2013

oprava

Oprava předchozí verze, kdy za jistých okolností mohlo dojít k tomu, že nebyla sladěna programová část a datový model. Což následně vyvolávalo chybová hlášení v různých částech software.


verze 5.022 16.04.2013

opravy

Program při rozúčtování faktury již nehlásí chybu při výběru střediska přes F1, či po jeho potvrzení.
Za jistých okolností se při exportu do MAUS nesmyslně prezentovala obrazovka, kterou bylo jen velmi obtížně možno přeskákat.


verze 5.021 05.04.2013
faktury
 • jak u faktur (dobropisů) přijatých tak i vydaných lze zapsat středisko přímo do dokladu
 • pro ty z vás, kteří dosud košilku nepoužívali a přitom se nyní neodvažují na originál došlé faktury cokoliv zapisovat, je určena nová technická košilka (Faktury - Přijaté - Košilka, výběr - 23. Technická stručná košilka)
 • pokud, například při zápisu faktury, si pro nějaký údaj, například pro typ faktury, necháte nabídnout číselník, můžete pomocí klávesy F1 vyhledatjen záznamy, které obsahují zadaný text
pro MAUS
 • do MAUS lze faktury dostat ve formě jeden účetní doklad = všechny faktury daného dne (Nastav - Nastavení parametrů - MAUS parametry - 1. které doklady se předávají a v jaké formě : parametr forma=3)
 • účetní doklady do MAUS mohou mít v názvu jen jméno partnera (Nastav - Nastavení parametrů - MAUS parametry - 3. pod jakým názvem se doklady předávají: možnos=5)
 • pokud se v MAUS neděláte saldokonto (Nastav - Nastavení parametrů - MAUS parametry - 4. střediska + vnitropodnikové účty + poznámka + párování : možnost N).
 • rozúčtování nákupu drobného majetku do MAUS (do Nastav - Seznamy číselníky -Typy přijatých faktur jsme přidali 3 typy (hmotný, nehmotný, operativní evidence) s vloženým vzorem k rozúčtování. Ten si oprvate přes F4. A když takovýto typ použitjete na faktuře, tak se z ní automaticky vygeneruje odpovídají rozpis do účetního dokladu pro MAUS.)
DPH
 • pokud si importujete data ze SW Pokladna k zpracování DPH, importují se nově i údaje o firmě (název, DIČ) , která prvotní doklad vystavila
 • pokud předáváte do SW MAUS vygenerované doklady, obsahují i DIČ a názvu organizace, pro seznam daňových dokladů (Uzávěrky - 4.Daňové výstupy - 1.DPH - 1.Přiznání k dani - 3.Deník daňových dokladů)
technické
 • ve volbě Nastav - Základní údaje je možno zapsat delší e-mailovou adresu
 • je sjednoceno v celém programu odesílání e-mailů (F2 - jak se má odesílat: Přes poštu; Přímé odesílání / F3 - SMTP Server: standardní firmy DATAX ; jiný zadaný / F1 - nabídne seznam emailových adres, které jste již dříve zadali
 • rušení starých nepotřebných dokladů, již před více jak rokem předaných do MAUS (Nastav - Diagnostika - MAUS prověrka dokladů)
 • program při rozúčtování faktury již nezpochybňuje nezadané středisko u účtu 321 či 311
žáci
 • seznamy žáků pro VZP v elektronické podobě (Žáci - Žáci - Pro úřady - Zdravotní pojišťovně)verze 5.020 11.01.2013
přenesená daňová povinnost
U faktur vydaných se nedalo zapisovat množství pro komodity : zlato / emise / odpady.

dva účetní doklady z jedné faktury přijaté
 • při generování dvou dokladů dvojicí dokladů řešících zaúčtování Faktur přijatých
 • s náklady ve starém roce (2012) a předpisu faktury
 • a nároku na odpočet až v roce novém (2013)
 • jsou doklady s datem v r. 2013 již importem MAUS přijaty a zařazeny správně do roku 2013
prázdný prostor na faktuře vydané nad razítkem
 • někteří uživatelé potřebovali zvětšit prostor nad Faktuře vydané nad textem razítko , podpis
 • proto můžete nastavit, kolik řádek navíc nad stávající standard 4 řádků se má před tím textem udělat
 • nastavení se provádí v parametrech pro tisk Faktury vydané
 • a to ve volbě Faktury - Vydané - Faktury vlastnosti - Forma tisku faktury
 • respektive v identické volbě Nastav - Faktura parametry - Forma tisku faktury
 • parametr nad razítkem právě udává počet řádek, které se mají přidat nad rámec standardního počtu 4 řádků
 • rozsah je od 0 do 9
jak se párovalo
 • nově ve volbě Peníze - Bankovní výpisy - Jak se párovalo
 • lze prezentovat vybrané obsahy bankovních výpisů
 • nastavení parametrů výběru záznamů je velice široké
 • takže lze vybrat například jen ty záznamy, které jsou úhradou faktury přijaté, kde došlo ke 100% spárování a položky jsou na některém bankovním výpisu z měsíce března a jsou k Hlavnímu účtuverze 5.019 8.11.2012
Při importu bankovního výpisu a jeho následovném párování s dlužnými doklady, pokud zákonný zástupce hradil jednou částkou více dlužných dokladů, mohlo dojít k k chybovému hlášení o mimořádné chybě.
Při tvorbě (sestavování) příkazu k úhradě, pokud se připojovali položky ze seznamu opakovaných plateb, mohlo dojít k chybovému hlášení o mimořádné chybě.


verze 5.018 16.8.2012
Při importu bankovního výpisu se složenou poznámkou docházelo k "zamrznutí" SW. To je opraveno a poznámka je prezentována jak při prohlížení BV, jeho tisku , respektive při párování.


verze 5.017 11.7.2012

inventarizace pohledávek / závazků

Další vylepšení prezentace dluhů. Nejlépe ve volbě Faktury - Přijaté / Vydané - Pouze neuhrazené asi necháte zobrazit seznam dlužných faktur. A pak přes F6 - Přehledy, tisk sumárních přehledů (u FV) / Ano tisknout přehledy (u FP) - Inventurní sumář se dostanete k volbě, která nabízí pět různých sestav.
 • Podle dodavatele (u FP) / odběratele (u FV)
 • kde se sumarizuje podle partnera počet dlužných faktur a dlužné částky
 • a to z pohledu ve vztahu k datu splatnosti (do splatnosti / po splatnosti / promlčené)
 • kde promlčené jsou takové FP, které v seznamu označíte, že se nemají již nabízet na příkaz k úhradě
 • 1. také tak, ale na A3
 • sestava obsahově stejná, ale je tištěna na naležato
 • proto ji lze psát větším písmem, ale na stránku se vejde méně řádků
 • Nemá být sumářem, ale detailem = podrobný výpis po jednotlivých fakturách
 • 2. také tak, ale na A3 = sestava obsahově stejná, ale je tištěna na naležato
 • Speciální, dle zadání
 • jak již její název napovídá, lze vytisknout libovolně členěný přehled
 • vždy se tiskne na A4 naležato
 • sami si určíte, po jakých úsecích se mají doklady sumarizovat (dny/roky)
 • například potřebujete-li znát sumáře faktur dlužných do 3 měsíců / půl roku, roku a nad jeden rok, pak zadáte, že sledujete dlužnost podle Dní a zadáte limitní hodnoty 90 / 180 a 365

prezentace FV

Při všech prezentacích FV se také zobrazuje jako poslední sloupec VS. I když je téměř vždy svázán s číslem faktury, někdo může mít VS odlišné a pak se hodí setřídění FV podle VS.

import BV

Při importu více bankovních výpisů v rámci jednoho GPC souboru nově SW kontroluje každý BV byl-li již načten, či dokonce zpracován (párován). Pokud tomu tak je, je o tom uživatel informován. Pokud některé BV v rámci jednoho souboru nejsou vůbec zpracovány a jiné jsou, existuje možnost, dodatečně importovat ty dosud neimportované. Bude-li v jednom GPC souboru importováno více BV, jste o tom informováni novým typem hlášení.


verze 5.016 20.6.2012

příkaz k úhradě

 • určení, které doklady se nabízejí k zařazení na příkaz
  • volba Peníze - Příkaz k úhradě - Co se nabízí na příkaz
  • a také přímo při vytváření příkazu bance přes funkční klávesu F4
  • lze zadat, které doklady se nabízejí k výběru na příkaz
  • od nejužšího rozsahu: aktuální rok + nejsou uhrazeny + dosud nebyly zařazeny na příkaz
  • až po nejširší: všechny doklady
  • volba se zapamatuje a stejný rozsah dokladů bude nabízen i při další tvorbě příkazu
  • to do té doby, než zvolíte zase jiný výběr
 • počet položek na příkazu a suma za ně: údaje se již vždy správně přepočítávají
 • prezentace obsahu příkazu při jeho zpracování : Přes klávesu F3
 • ruční zápisy : odstraněn problém , kdy se vygenerovalo 15 prázdných záznamů
 • ukončení práce s příkazem : původní funkce jednotlivých kláves K,D,E a Esc je zachována. Nově lze rozpracovaný příkaz Zrušit příkaz, jako by nikdy nebyl

faktura vydaná

 • na 0 Kč :při tvorbě takové faktury se mohla nabízet jako celková fakturovaná částka nesmyslná hodnota
 • v cizí měně do MAUS : automaticky se u organizací, které jsou plátci DPH, generuje kód 410 pro zařazení na řádek č.20 přiznání
 • a číslo účtu: do číselníku typů FV lze zadat (F9), k jakému účtu je faktura vázána - pak při zápisu nové FV se tento účet nabízí (jinak, ten co je uveden v základním nastavení)
 • a IBAN: v číselníku FV lze zadat (F11), jestli se má (nemá) na FV tisknout IBAN
 • rozúčtování : použijete-li F7 - převeď na druhou stranu (na MáDáti), tak se následně již vygeneruje takový doklad správně

další opravy

 • bankovní výpis : vyřešena problematika tzv. prostého a editačního způsobu uložení čísla účtu v souboru GPC
 • čeština v importním souboru BV : standard= 1250/ je-li v jiné kódové stránce, pak ji lze v číselníku účtů, pro konkrétní účet, přes F9 zadat
 • tisk více košilek : můžete tisknout jednu (jako dosud), všechny vybrané, od aktuální až do konce seznamu
 • košilka č. 22 pro Roudnici: již se tiskne správně
 • disketa za STRAVU pro ČS : v předchozí verzi se mohl za jistých okolností vytvořit nesprávný předávaný souborverze 5.015 31.5.2012

editace variabilního symbolu

Ve volbě Nastav - Faktura Parametry - Variabilní symbol - Ano nastavuji variabilní symbol pro fakturu lze nově v pravém horním rohu určit, má-li být umožněno měnit standardně generovaný variabilní symbol. Možnosti jsou : Nnemá / A ano, má být. Standard je, že se tak dít nemá. Pokud nastavíte, že ano, pak při zápisu, či opravě FV bude údaj dostupný k editaci a vy jej můžete libovolně měnit. To má ale i svou nevýhodu, protože pak není hlídáno, jestli dvě FV náhodou nemají stejný VS.

další košilka pro FP

Ve volbě Faktury - Přijaté - Košilka výběr se nabízí již 22 typů košilek. Ta 22. byla připravena na žádost SOŠ a SOÚ Roudnice / Labem.


verze 5.014 15.5.2012

zpracování BV

Při zpracování BV bylo opraveno:
 • u nespárovaných záznamů se nepřenášela správná analytika účtu 241
 • po spárování BV s fakturou nabyla v účetním dokladu v BV činnost 10
Ve volbě Peníze - Bankovní výpis - Import =HomeBanking - Grupovat BV, lze zvolit jednu z 5 variant , jak se má pracovat se zbytkem (nespárovaných) položek
 • N = nic se nesumarizuje. V účetním dokladu o BV zůstanou všechny položky samostatně. Tedy vždy 241 a za tím (jako protistrana) další záznam se stejnými identifikacemi ale bez čísla účtu. Díky tomu pak lze v účetním dokladu jen jednoduše doplňovat protistrany k účtu 241. Uživatel nemusí přidávat nové záznamy.
 • 1 = všechny nespárované položky se sesčítají dohromady. Tedy jak záznamy s účtem 241, tak i jejich protistrany
 • 2 = nejdříve se v účetním dokladu řeší strana Kreditu (něco nám přišlo na účet) a pak debetu (něco z účtu odešlo). A to tak , že se celá suma kreditu (debetu) sečte a zapíše se jedním záznamem s účtem 241. Pak se vypíší všechny spárované položka a nakonec nespárované
 • 3 = nejdříve se vyřeší spárované položky a pak ty nespárované. A u těch nespárovaných zůstává každá položka samostatně.
 • 4 = podobně jako v předchozím případě jen s tím, že nespárované se sumarizují.

vzor rozúčtování pro fakturu

Pokud používáte vzor pro rozúčtování faktury, lze nově do takového vzoru zadat pevnou částku (částky), která se má účtovat vždy a zbytek se již rozúčtuje podle procentního podílu. Řádek, který má být pevnou částkou, musíte označit stiskem klávesy F7. Tato klávesa slouží jako přepínač, tedy potřebujete-li zase informaci o korunách zrušit a převést řádek na procentní podíl, stačí ji jen znovu stisknout. Korunový řádek je označen tak, že na 1. místě jeho pořadového čísla je písmeno K.

další opravy

 • pokud máte účet DPH 343 dělen analyticky pro vstup a výstup, pak, pokud jste provedli ruční rozúčtování, došlo k prohození analytiky
 • u rozúčtovaných FV se u účtů 343 a 649 plnila poznámka vždy názvem účtu a ne poznámkou z faktury
 • načtení archivovaných dat z FlashDisku - někdy se nenabídl archiv a program tvrdil, že jej nedokáže otevřít
 • tisk některých košilek neobsahoval středisko, ač to bylo v příslušném rozúčtování obsaženo
 • zase lze zadat, při zápisu či opravě, typ dobropisu z hlediska rozúčtování do MAUS
 • správné nabízení nápovědy ve volbě Obsluha - Helpverze 5.013 4.4.2012

výběr tiskárny před tiskem

Nově lze ve volbě Nastav - Tiskárna - Nabízet tiskárnu? nastavit, že se před tiskem nabízí systémový dialog pro výběr tiskárárny:
 • nenabízí
 • nabízí u faktury vydané (dobropisem vydaným)
 • nabízí u FV (+ DV) a košilkou faktury přijaté (+DP)
 • nabízí vždy před jakýmkoliv tiskem

tisk LOGA a RAZÍTKA na faktuře vydané

Nově je umožněno tisknout dva obrázky na FV. V záhlaví logo vaší firmy a na konci faktury firemní razítko, případně i s podpisem. Zda se tisk loga a razítka na FV provádí a z jakého obrázku (souboru) se obé bere, Ve volbě Faktura - Vydaná - Faktura vlastnosti - Forma tisku faktury lze nastavit, zda se obrázky tisknou a v jakém souboru jsou uloženy. Nastavení se provádí samostatně pro Logo a samostatně pro Razítko.
 • tisknout? Ano/Ne / D = tiskne se na dotaz
 • soubor typy JPG, který je uložen v podadresáři DOC
 • jméno souboru není libovolné: má pevnou část (logo = FILOGO / razítko = PODPIS) a pořadové číslo (01 - 99)
 • funkce pro nastavení obrázku : klávesy F3 pro logo a F4> pro razítko
 • funkce obsahuje : dokonalý návod, výběru souboru, nalezení obrázků, náhledy

odsazení vlastního obsahu při tisku FV

Ve volbě Faktura - Vydaná - Faktura vlastnosti - Forma tisku faktury lze nově nastavit případné odsazení obsahu faktury od záhlaví, respektive zápatí faktury.
 • A = ano, FV se tiskne na celou A4 (celou ji zaplní = pod poslední řádek obsahu faktury se přidají prázdné řádky)
 • N = žádné umělé prodlužování faktury se neprovádí
 • 1, 2 nebo 3 = počet prázdných řádek, které se vytisknou nad i pod vlastním obsahem faktury
 • 4, 5 nebo 6 = počet prázdných řádek (1-3), které se vytisknou pouze nad vlastním obsahem faktury
 • 7, 8 nebo 9 = počet prázdných řádek (1-3), které se vytisknou pouze pod vlastním obsahem faktury

opraveno - upraveno

 • RTF a HTM
 • při exportu faktury vydané do RTF či HTM souboru se v souboru nevypisovala celková částka
 • režim přenesené daňové povinnosti
 • není-li nárok na odpočet, správně se nevytváří záznam s 0 nárokem u 343, ale celá částka je na 5xx s kódem DPH =100
 • FV - celková částka na 0 Kč
 • přidali jsme do SW další skryté posilující kontroly, které by problematické situace s takovou fakturou měly ohlídat


verze 5.012 13.3.2012

číselník bankovních účtů

Je-li v číselníku uveden jeden a týž účet dvakrát (jednou je v čísle technická pomocná pomlčka a podruhé není) může to vyvolat problémy. Například při exportu účetních dokladů, generovaných z BV. Může se stát, že se žádné úč. doklady nevygenerují, ač mají. Teprve pročištěním nadbytečných záznamů v číselníku účtu, se to dá řešit. V číselníku ve volbě Nastav - Seznamy, číselníky - Bankovní účty lze zrušit nadbytečný záznam přes F5. Pokud jsou k účtu vázány faktury vydané, musíte navíc převést tyto FV na jiný účet. Což se snadno provede výběrem z nabídky účtů.

importované a zpracované bankovní výpisy

Při prezentaci bankovních výpisů ve volbě Peníze - Bank.výpis-úhrada - Bank.V již zpracované lze nově pomocí F7 provádět čistku mezi BV. Můžete odstranit jeden, nebo hromadně všechny, které jsou starší aktuálního roku. Program sice vybízí ke zdrženlivosti, ale je jen na vás, abyste si neodstranili nic co potřebujete.

přenesená daňová povinnost

Automatické generování účetního dokladu z faktury, která je označena, že patří do režimu přenesené daňové povinnosti, se provede i v případě, když není do SW Fakturace Alexo importován účtový rozvrh z účetnictví MAUS.

generování 2 dokladů na přelomu měsíce

Na přelomu měsíce se mohou automatizovaně vytvářet 2 doklady, i když neobsahují DPH. Předchozí verze generovala 2 doklady pouze v případě, že doklad byl s DPH. Navíc lze generovat 2 doklady i v případě dobropisů.

vyhledávání konkrétních dokladů v exportních dávkách

Ve volbě Obsluha - Export - MAUS - Dávky je nová možnost Najdi konkrétní doklad(y). Přes ní lze vyhledat dávku (dávky), v níž byl exportován konkrétní účetní doklad vygenerovaný z konkrétní faktury (bank. výpisu).

rozdělení popisu novinek

Z technických důvodů je popis novinek verzí rozdělen do dvou souborů. FAAL5.PDF = novinky verzí 5.02 - 5.11. FAAL512.PDF = novinky od verze 5.12 výše. Proto jsou také dvě volby v nabídce Obsluha - Help, nápověda 1.novinky verzí 5.12 a dál / 2.novinky verzí 5.02-5.11.


verze 5.011 1.3.2012

čistka v rozúčtování

Při rozúčtování dokladů vznikají "střeva" = jednotlivé záznamy, které nesou účetní informace. Ty jsou využity při generování účetních dokladů a vlastním exportu do MAUS. Následně nejsou záznamy k ničemu. Protože se tyto záznamy zbytečně hromadí, je nově ve volbě Nastav - Diagnostika - Rozúčtování prověřit možnét provést jejich čistku. Program zobrazí informace po jednotlivých letech, kolika dokladů se rozúčtování týká a kolik dílčích záznamů to představuje. Vy máte možnost, pro doklady starší 2 let, zrušit jejich záznamy o rozúčtování.

opraveno

 • Problém při zápisu Faktury vydané - nepřístupný údaj IČ
 • Důsledná kontrola při exportu dokladů do MAUS
 • zda se soubor s doklady skutečně uloží
 • pokud ne, pokusí se program uložit jej jiným způsobem
 • pokud selže i ten je o tom uživatel informován
 • Rozúčtování faktur
 • důsledné odlišení dokladů, aby nedošlo k pomíchání rozúčtovaných záznamů
 • což se mohlo stát v případě, že existují samostatné řady faktur, a tak existuje více dokladů stejného čísla


verze 5.010 28.2.2012

PAP

PAP podrobně Systém, který umožňuje generovat účetní doklady, tak abyste na ně v MAUS už nemuseli šahat.
 • nastavení, že PAP děláme : ve volbě Nastavení - Základní údaje zadáním hodnoty A k dotazu vykazujete PAP?
 • program doplní potřebné kódy PAP a a IČ partnerů do všech letošních faktury i dobropisů
 • při zápisu a opravě dokladu automatické před vyplnění kódů transakce
 • konkrétní kód PAPu můžete určit sami (přes F1 se nabídne číselník kódů PAP)
 • číselník kódů transakce pro PAP je dostupný ve volbě Nastav - Seznamy číselníky - Kódy sloupců PAP
 • PAP u bankovního výpisu : autoamtické doplnění IČ peněžního ústavu
 • při listování v seznamu faktur se vypisuje v záhlaví i informace o PAP
 • ve volbě Výběr skupiny faktur - Podle ostatních - Má / nemá PAP lze vybrat faktury z pohledu PAP
 • kódy PAP lze samozřejmě změnit individuálně při opravě dokladu
 • nebo hromadně přes F4 - Změnit že nebyl(byl) export do MAUS /změna PAP - Umožnit hromadnou opravu údajů PAP

režim přenesené daňové povinnosti (RPDP)

RPDP podrobně Při zápisu (opravě) dokladu
 • postupně zadáváte: jde-li o RPDP / sazba DPH / nárok / za co to je
 • u FP se DPH počítá zcela jinak: fakturovaná částka se vezme jako základ DPH a k tomu se dopočte DPH
 • u FV se dohlíží na to aby nebylo DPH vyčísleno
 • je-li faktura zařazena do RPDP, je výrazně označeno v záhlaví při prohlížení seznamu
 • uveden červeně zvýrazněný text RPDP + zkratka: St = stavba / Zl = Zlato / Em = emise / Ji = jiné
 • ve volbě Výběr skupiny dokladů - Částka - Přenesená daňová pov./ Nemá Př.d.pov. vybrat doklady, které jsou/nejsou v RPSDP
nastavení parametrů RPDP
 • ve volbě Nastav - Nastavení parametrů - DPH - Přenesená daň.povin. - Přijatá faktura / Vydaná faktura
 • respektive ve volbě Faktury - Přijaté / Vydané - Co přenesená daň.povin.
 • lze nastavit základní parametry RPDP
 • u FP kódy DPH a účty
 • u FV texty, které se mají tisknout ve faktuře

košilky k záporným fakturám a dobropisům

 • ve volbě Faktury - Přijaté - Košilka - Co s dobropisy
 • můžete určit , jaký text se má v záhlaví košilky tisknout a jak se má tisknout částka
 • popisky mohou být:
 • u záporné faktury : Faktura / Opravný doklad / Dobropis
 • u kladného Dobropisu : Dobropis / Opravný doklad
 • u záporného Dobropisu: Dobropis / Opravný doklad

změněn zápis (oprava) faktur

změna zobrazení
 • pro snadnější orientaci jsme změnili podbarvení vyplňovaných údajů
 • faktura je rozdělena do několika logických bloků
 • F8 = skok na další blok údajů
 • Shift F8 = skok na předchozí blok
výpočet DPH u FP
 • možnost snadného výpočtu DPH
 • F4 = základní sazba DPH
 • F5 = snížená sazba DPH
 • F6 = čátka je bez DPH
obsah faktury vydané
 • svislou čárou odděleno číslo řádku od vlastního textu
 • řádky, u kterých je zapsaná částka, jsou pro označeny symbolem (zubaté kolečko)
 • když zapisujete částku, tak vedle ní je nově jen zobrazen ještě jednou text

výběr datově problematických dokladů

Při výběru skupiny dokladů ve volbě Výběr skupiny dokladů - Měsíc lze nově pomocí voleb Rozdílné měsíce respektive Naopak stejné měsíce vybrat doklady, které mají zvolené měsíce odlišné / stejné.
Ve volbě Rok po měsících lze zadáním posledního parametru docílit třech odlišných výstupů. Při zadání 2 se vypíše sumář po měsících jen těch dokladů, které nemají rozhodné datum (rozuměj měsíc) rovno vybranému.

změna informace, zda doklad byl exportován do MAUS u FP

Při práci se seznamem dokladů lze přes F4 - Změnit že nebyl(byl) export do MAUS provést hromadnou, či individuální změnu této informace.


verze 5.09 2.1.2012

tisk adres na etikety (štítky)

Rozsáhlé rozšíření funkcí software. Nově můžete tisknout adresy žáků, zákonných zástupců a obchodních partnerů ať již sze seznamů, či přehledu dokladů na samolepící etikety. Je úplně jedno, jaké etikety máte, neboť vlastní tisk organizuje speciální tiskový manager, který umožňuje nastavit: formát stránky, počty a velikosti etiket včetně mezer mezi etiketami a konečně i vnitřního okraje etikety. Tisk lze realizovat v následujících volbách.:
 • nově vytvořené lístečky po vyúčtování: Záci - Fakturace žáků - Tisk dokladů - Tisk - Adresy na etikety
 • adresy ze seznamu : Záci - Žáci - Oprav či ukaž žáky - Kartotéka / Výběr - F6 - Etikety s adresou
 • adresy obchodních partnerů :Záci - Partneři - Nabídni všechny partnery / Výběr partnerů - F6 - Adresy na štítky
 • nové faktury: například zapíšete 20 nových faktur vydaných. Ve volbě Faktury - Vydané - Výběr dokladů si vyberete ty nové a pak přes F6 - Přehledy -Etikety vytisknete adresy
 • adresy při inventarizaci: všechny dílčí volby v nabídce Záci - Partneři - Inventarizace respektive Peníze - Inventarizace umožňují přes F6 - 7. adresy na etikety tisk adres odpovídajících (vybraných / označených) partnerů na štítky
nastavení, jak se vypadá adresa
Před každým tiskem projdete nastavením, kde můžete určit jak se má adresa tisknout.
 • jakou adresu tisknout: adresa žáka / zákonného zástupce ; partnera úplná / zkrácená
 • má-li / nemá-li se tisknout oslovení a jaké má být (zvlášť pro žáky / partnery / zákonné zástupce
 • komu tisknout : jen těm co mají adresu / všem ; pro každé IČ jednu / pro každý doklad
 • styl psaní názvu (jména) : velikost ; a zda tučně
 • odsazení adresy v rámci štítku: vpravo / dolů
 • a zda, a jaká se má tisknout na štítek identifikace : třída, č.žáka, IČ , číslo dokladu
tiskový manažer
Potvrdíte-li, že chcete tisknout adresy, přesunete se do tiskového manažera, který řídí vlastní tisk samolepek.
 • náhled: je reálný nejen co se nastavení týká, ale i textu adres / zvětšuje se úměrně s velikostí okna SW
 • papír: formát / orientace : na výšku - šířku / velikost v mm / okraje
 • štítky: počet (sloupců x řádků)/ mezera mezi štítky: vodorovná a svislá / vnitřní okraje štítku
 • na který štítek začít tisknout: standard je 1/1
 • písmo: font (Arial) / velikost (10) / zarovnání (vlevo) / zvýrazněné řádky
 • funkce : uložení editace, kopírování, zrušení předvolby
 • tisk: standardní dialogové okno pro výběr tiskárny /nabízí se výchozí

opraveno

 • tisk faktury či dobropisu vydaného se zápornou částkou (bylo-li nastaveno, že se vypisuje i částka slovy)
 • tisk zkušební FV při nastavování parametrů jak vypadá faktura
 • nesmyslné hlášení o podezřelém datu splatnosti u FP (když vystavení v roce 2011, splatnost v 2012 a nastaveno, že se mají kontrolovat datumy dokladu)


verze 5.08 7.12.2011
dobropis vydaný
 • při tisku lze zvolit text v záhlaví dobropisu
 • standard: "D O B R O P I S"
 • 2.varianta: "OPRAVNÝ DOKLAD"
 • vlastní text, který si zadáte
 • při tisku dobropisu hlásil program chybu, kterou šlo přeskočit

vzor faktury vydané
Byl-li vzor uložen včetně odběratele, pak se při uplatnění do faktury nedostat ten správný odběratel. A vy jste museli použít F1 pro jeho nalezení.

verze 5.07 8.11.2011
opraveno
- při exportu faktur vydaných do MAUS hlásil program pro každou FV chybu na řádku 4567
- vygenerované vrácené přeplatky se automaticky označovaly za zaplacenéverze 5.06 7.11.2011
Vytištěné doklady vzniklé při fakturaci za žáky se neoznačovaly jako vytištěné a proto při dalším vstupu do vyúčtování (vrácení přeplatků) se software bránil, že nejsou vytištěny doklady z minulého vyúčtování.


verze 5.05 3.11.2011
problém faktur přijatých na přelomu dvou měsíců a MAUS
 • program na vyžádání umí generovat pro faktury z přelomu měsíců 2 účetní doklady
 • 1. doklad bude k datu evidence a bude na něm účtován dodavatel ( 321) proti přechodnému účtu (u skladu např. 111) a proti DPH
 • 2. doklad bude k datu zdanitelného plnění a bud účtován skutečný účet proti přechodnému
 • leze nastavit hromadně ve volbě Faktury - Přijaté - 3xD(dokl.datum.DPH)
 • i individuálně ve volbě Nastav - Seznamy číselníky - Typy faktur přijatých
 • A = v takových případech se dělají 2 doklady vždy
 • N = nedělají se 2 doklady - postupuje se tak, jako dosud, tedy vytváří se jediný standardní doklad
 • mezera = při zápisu (opravě) takové faktury budete mít možnost zadat, mají-li se generovat dva doklady
lístečky pro strávníky, kteří se stravují v dalších jídelnách za jiné ceny
 • pokud odebere vše v jedné jídelně vypisuje se správná cena podle příslušné jídelnyv
 • má-li obědy ve dvou jídelnách souběžně, je tištěn počet i cena za obě jídelny
 • má-li obědy ve více jak 2 jídelnách je uveden celkový počet porcí a cena průměrná
 • u ostatních jídel se cena uvádí jako průměrná vždy, pokud jedle ve více jídelnách
inventarizace nová sestava
 • při prezentaci knihy faktur lze přes F6 tisknout inventarizaci
 • u FP ve Ano tisknou (přehledy/kniha) - Inventarizace závazků
 • u FV ve Přehledy-Inventarizace pohledávek
 • sestava obsahuje všechny závazky (pohledávky) k danému okamžiku a třídí je "do termínu / po termínu /promlčené"
 • u FP lze ty promlčené označit přes F4 - Změnit, že se nemá nabízet na příkaz
 • ve volbě Výběr skupiny dokladů - Ukaž stav ke dnilez sestavu vytisknout např. pro 1.1. daného roku
příkazy bance - bankovní výpis - poznámka až na 4 řádky
 • ve Peníze - Příkazy do banky - Forma textu v příkazu
 • lze zvolit jednu z 12 možností jak se má tvořit text do příkazu (bankovního výpisu)
 • text může být jednářodkový či čtyřřádkový
 • a může obsahovat kombinaci těchto údajů : název partnera/ jeho IČ / poznámka z faktury / číslo dokladu / datum vystavení /náš název a IČ
opraveno - upraveno
 • běžná měsíční fakturace = již i 1. žák je-li ubytován se správně počítá
 • běžná měsíční fakturace = vyřešena faktura pro stát
 • kniha faktur naležato = přidány a změněny některé údaj pro vyšší přehlednost
 • zrušený příkaz k úhradě = vyřešen problém při exportu do bankyverze 5.04 3.5.2011
snad již opravdu poslední opravy s texty na příkazu bance


verze 5.03 2.5.2011
texty na příkazu bance
 • všechny varianty tvorby jsou vyzkoušeny
 • všechny vyrianty komunikace se všemi bankami vyzkoušet nelze
 • ale protože je ABO systém tzv univerzální, mělo by být vše v pořádku a texty do příkazů lze zadávat
 • aktuálně je generování textových poznámek podpořeno tím, že všechny mezery jsou nahrazeny znakem podtržítko (_)
 • pokud by snad někomu předávané příkazy do banky jeho HomeBanking systém odmítal, může si nastavit ve volbě Peníze - Příkazy do banky - Forma textu příkazu, v prvním parametru hodnotu =0
 • (nevytváří se)
automatické párování bankovního výpisu
 • ve volbě Peníze- Bank.výpis úhrady - Import - Nastav parametry
 • lze nastavit 3 parametry samostatně pro faktury a rodičovské doklady
 • zda se má párovat ve 3.kole = vyhledávají se doklady, které se shodují ve VS (částka může být odlišná)
 • zda se má párovat ve 4.kole = vyhledávají se doklady, které se shodují v Kč (VS může být odlišný)
 • májí-li se /nemají při párování vynechávat položky BV s VS=9 (hotovostní pohyby)verze 5.02 28.4.2011
drobné opravy
Odstraněny některé překlepy v hláškách a drobné chyby.

texty na příkazu
Protože se ukázalo, že u některých bank jsou na doplňkové texty v příkazech kladeny specifické požadavky, je, až do jejich vyřešení, umisťování textů do příkazů zablokováno.V brzké době to bude vyřešeno a pak již bude funkce plnohodnotná .

prezentace dokladů
Při prezentaci dokladů je automaticky nastaven princip: přejít na nejnovější doklad. Tedy přeskočit rovnou na konec seznamu. Tím je zaručeno, že jste v seznamu vždy okamžitě na nejnovějším (naposledy zapsaném dokladu) .


verze 5.01 22.4.2011
přejít na noviky 5.01

Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 3.1.2017  D O T A Z Y přelom roku/ č.dokl do bank.výpisu/ práskačenka/ žáci na ČSSZ/ číselné řady faktur

začátek stránky 03.01.2017  dotaz: jak na přelomu roku + jak dostat do bankovního výpisu číslo dokladu

A) jak dostat do bankovního výpisu číslo dokladu popis (PDF) (1 stran / 0.2 MB)
B) pár rad pro přechod roku

1. číslování faktur PŘIJATÝCH (FP) na přelomu roku

Protože na přelomu roku docházejí faktury patřící ještě do starého roku (2016) a přitom již přicházejí faktury roku nového (2017), lze v programu aktivovat speciální stav tzv. "Přechodné období". A to ve volbě Zavři - Přechodné období. V tomto režimu software při zápisu nové FP nabízí normálně číslo následné faktury aktuálního roku 2016. Pokud potvrdíte rok, tak to tak i zůstane. Pokud rok faktury přepíšete na 2017, automaticky se přečísluje i faktura, aby odpovídala číselné řadě roku 2010. Chcete-li pro fakturu roku 2017 provést opravu, tisk košilky atp., naleznete ji ve volbě Výběr skupiny faktur - Ukaž , kde se prezentují všechny faktury bez ohledu na rok.

POZOR!
podrobnější popis k tématu ZDE Přechodné období je háklivé na opravy dokladů. Musíte-li doklad opravit, proveďte to takto:
 • vypněte přechodné období: Zavři - Přechodné období
 • vyhledejte požadovaný doklad
 • je-li z roku 2016 pak přes volbu Faktury - Vydané - Oprava a prezentace dokladů
 • je-li z roku 2017 pak přes volbu Faktury - Vydané - Výběr skupiny dokladů - Ukaž
 • a opravte doklad
 • zase zpět zapněte přechodné období (Zavři - Přechodné období)


2. číslování faktur VYDANÝCH (FV) na přelomu roku

U nich můžete zadat rok a případně i číslo faktury kdykoliv, tedy i mimo přechodné období, ale stejně to funguje i v něm.

3. přenos do účetnictví MAUS

Exportují se jen doklady aktuálního roku, který máte nastaven v SW (tedy rok 2016). Až budete v roce 2017 vyexportují se všechny faktury tohoto roku. Tedy export do MAUS pro faktury roku 2017 dělejte až budete mít zvládnut přechod roku v SW MAUS.

4. inventarizace dodavatelů / odběratelů / pohledávek a závazků

Ve volbě Žáci - Partneři - Inventarizace lze pro požadovanou skupinu partnerů:
 • co nám něco dluží (máme pohledávku)
 • který dlužíme má (máme závazek)
 • dodavatelé (letošní / obecně)
 • odběratelé (letošní / obecně)
 • nemáme s nimi žádný doklad
 • ti co nám dluží a my dlužíme něco jim
Pro tyto skupiny partnerů (či jen pro některé z nich vybrané) lze vytisknout:
 • stručný seznam s počty dokladů a celkovými částkami
 • podrobný seznam, kde se tiskne pro každého partnera i seznam dokladů
 • samostatné listy pro každého partnera s přehledem jeho dokladů
 • případně pro poslední skupinu i dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků
 • pokud partner dohodu potvrdí, lze v této volbě přes F2 zaznamenat úhradu vzájemným zápočtem

5. ukončení roku

Až budete mít zapsány skutečně všechny faktury roku 2016, pak provedete ve volbě Zavři - Nastav období změnu na aktuální rok 2017. Tím se neruší faktury předchozích let. Program standardně nabízí vždy ty z aktuálního roku.

Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 21.01.2009  dotaz: jak je to s hlášením o platbách fyzickým osobám na FÚ (práskačenka)

Ve volbě Peníze - Oznámení fyz. osob vybere software všechny faktury přijaté:
 • které nejsou vyřazeny (přeškrtnuty)
 • které nesou příznak, že jsou vystaveny fyzickou osobou
 • a které byly uhrazeny v zadaném období (do - do)
 • ty faktury, které v součtu za dodavatele přesáhnou zadaný limit (např. 40.000,-), budou označeny, že mají být do hlášení zařazeny A
 • ty faktury, které limit nepřesáhnou jsou označeny M (málo)
 • vy můžete konkrétní fakturu, či všechny faktury jednoho dodavatele z hlášení vyřadit (mezerník)
 • po stisku Esc lze přehled vytisknout (pro všechny dodavatele / pro vybrané)

možná úskalí

neukazují se faktury některého dodavatele
 • pak u tohoto dodavatele nemáte správně označeno, že je fyzickou osobou
 • to lze změnit ve volbě Žáci - Partneři - Oprav
 • v ten okamžik můžete zvolit, že se i u všech jeho faktur má nastavit označení, že jsou od fyzické osoby
neukazují se některé faktury konce roku
 • pak je to nejspíše proto, že tyto byly uhrazeny už v novém roce
 • a software vybírá faktury právě podle data úhrady
 • protože fyzické osoby své výdělky (tržby) zapisují do peněžního deníku, jenž je rozhodný pro jejich daňová přiznání, až v den úhrady (kdy mu peníze přijdou)
 • a hlášení má pomoci FÚ, aby fyzická osoba nic z toho co dostane, nezatajila
 • k tomu se lze postavit dvěma způsoby
 • 1. při výběru zadáte delší období, včetně začátku nového roku
 • tím se do výběru zahrnou i faktury, které jsou hrazeny v novém roce
 • ale to není úplně správně
 • 2. nebo to tak necháte být
 • a příští rok až budete dělat hlášení, se do hlášení dostanou i tyto faktury
 • což je správně
neukazují se úhrady provedené přes pokladnu
 • pak si ve volbě Obsluha - Import - Pokladna - DPH+hlášení načtěte data ze software Pokladna
 • a pak při spuštění funkce Práskačenka potvrďte, že chcete data z Pokladny připojit

Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 16.01.2009  dotaz: odhlášení všech žáků na ČSSZ ze software Fakturace Alexo

Ti z vás, kteří užívají software Fakturace Alexo k přihlašování nových a odhlašování odcházejících žáků na ČSSZ by k 31.12.2008 měli hromadně odhlásit všechny žáky. Možnosti, jak to udělat, jsou dvě.

1.ve stávající verzi

 • uložíte si aktuální stav dat Obsluha - Archivace dat
 • provedete archivaci na disketu, FlashDisk, disk a to raději vícekrát, abyste měli jistotu, že se k stávajícím datům později určitě dostanete
 • slovem vícekrát je myšleno to, že si uděláte například archivaci na disk i na FlashDisk, nebo dvakrát na dvě diskety
 • provedete hromadné vyřazení všech žáků
 • třídu po třídě Žáci - Vyřazení žáků - Celá třída
 • v tu chvíli budete mít všechny žáky mezi vyřazenými a budete moci udělat hlášení pro ČSSZ
 • až jej provedete, vrátíte se k původnímu stavu dat tím, že data z diskety, FlashDisku či disku obnovíte
 • a to ve volbě Obsluha - Načtení dat
POZOR!!!Toto řešení je možné jen za předpokladu, že si opravdu archivujete data a pak, po provedení potřebných činností, je zase načtete. Pokud si nejste jisti s archivací a načítáním dat, nepouštějte se do toho.

2.v další opravné verzi

Koncem měsíce ledna, budeme rozesílat CD-ROM s novou verzí software MAUS pro rok 2009. Současně s ním bude na CD-ROM také opravná verze Fakturace Alexo 4.25, jenž bude mít zapracovánu možnost vyhotovit hlášení pro ČSSZ za všechny evidované žáky, že je z evidence odhlašujete.
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 28.2.2008  dotaz: lze v SW FAkturace Alexo samostatně číslovat několik řad Faktur Přijatých?

obecně: "Ano lze".

Jinou otázkou ale zůstává, je-li to rozumné. A já myslím, že moc ne, protože:
 • kniha faktur přijatých v daném roce by měla být souvislá číselná řada všech faktur
 • za jednu firmu by měla být vždy jen jedna jediná kniha faktur
 • ano faktury mohou být rozděleny do skupin pro snadnější vyhledání
 • což umožňuje údaj typ faktury vyplňovaný u každé faktury, na který navazuje číselník
 • Nastav - Seznamy číselníky - Typy přijatých faktur
 • díky tomu můžete v software sandno vybrat / sumarizovat / prezentovat / tisknout faktury jen jednoho typu - jen požadovanou skupinu faktur
 • přijmete-li tuto filosofii, zůstanou vám všech faktury v jedné číselné řadě (knize faktur), budou číslovány přehledně po sobě, ale přitom budete mít kdykoliv možnost vybrat požadovanou skupinu
 • a to si myslím, je ta hlavní motivace, proč se snažíte členit faktury do několika podskupin

dělení podle druhu účetního dokladu

V tomto odstavci popisované skutečnosti platí pouze pro ty uživatele, kteří přenášejí do účetnictví MAUS automaticky generované účetní doklady s předpisy faktur. Předpokládejme, že chceme vydělit ze všech faktur speciálně dvě číselné řady, které se týkají Autoškoly a Svářečů.
 • v citovaném číselníku si nastavíte v údaji typ u autoškoly a svářečů jiný druh účetního dokladu než je standard (XD)
 • všechny faktury tak nebudu v jednom druhu XD, ale v několika
 • tedy: AS - autoškola / SV - svářeč / XD - všechny ostatní
 • výsledkem bude, že v účetnictví budete mít 3 různé druhy dokladů (AS / VS / XD)
 • protože číslování faktur ale zůstane jednotné, bude řada dokladů v druhu AS například takto : 17 / 22 / 23 /49 / 172 / 173 ...

dělení s vlastním číslováním

 • chcete-li, aby se faktury a následně i účetní doklady v účetnictví číslovaly samostatnou číselnou řadou, musíte si v citovaném číselníku u příslušného typu faktur (tedy v tomto případě u Autoškoly a Svářečů) v údaji číslo zadat symbol S
 • výsledkem bude, že ve všech řadách faktur budou čísla pěkně po sobě
 • v centrální knize faktur budete mít ale 3x doklad č.1
 • odlišovat od sebe se budou právě typem faktury (AS / SV / XD)
 • tedy kniha faktur přijatých může vypadat například takto:
  • 1 XD
  • 2 XD
  • 3 XD
  • 4 XD
  • 1 SV
  • 5 XD
  • 2 SV
  • 3 SV
  • 1 AS
  • 4 SV
  • 6 XD
  • 7 XD
  • 8 XD
U faktur vydaných je to obdobné.
Doporučuji vám, než se pustíte do nastavovanáí v číselníku, abyste si pročetli detailní popis problematiky ve volbě Obsluha - Help -0.číslování.

Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 8.1.2007  dotaz: jak zapisovat faktury na přelomu roku>/font>

obecné principy zápisu FP

Při zápisu faktur přijatých software Fakturace Alexo 4.xxx ctí některá pravidla:
 • sám nabízí následné volné pořadové číslo
 • nedovolí jej uživateli měnit, aby nedošlo k zbytečným "dírám" v knize faktur přijatých
 • umožňuje vést samostatnou číselnou řadu pro některý typ FP (např. "PO - potraviny")

přechodné období

Protože na přelomu roku docházejí faktury patřící ještě do starého roku (2006) a přitom již přicházejí faktury roku nového (2007), lze v programu aktivovat speciální stav tzv. "Přechodné období".
 • ve volbě Zavři - Přechodné období potvrdíte, že jej chcete nastavit
 • software pak pracuje ve speciálním režimu
 • o tom, že je aktivní "přechodné období", jste informováni textem na spodku obrazovky
 • tento režim zůstává v programu i při opakovaném spuštění
 • takže uživatel zase ve stejné volbě musí potvrdit, že přechodné období je skončeno

zápis FP v přechodné období

Při zápisu nové faktury přijaté vám program nabízí následnou fakturu roku 2006. Pokud potvrdíte rok, tak to tak i zůstane. Pokud rok faktury přepíšete na 2007, automaticky se přečísluje i faktura v rámci následné faktury 2. číselné řady platné pro rok 2007.

přenos do účetnictví MAUS

Při exportu se exportují jen doklad aktuálního roku. Tedy při exportu v době kdy aktuálním rokem ve Fakturaci Alexo je rok 2006 a v účetnictví zpracováváte také rok 2006, do exportní dávky se umístí jen doklady roku 2006. Až ve software Fakturace Alexo změníte období na 2007, budou exportovány doklady tohoto roku.

ukončení roku

Až budete mít zapsány skutečně všechny faktury roku 2006, pak provedete:
 • ve volbě Zavři - Přechodné období ukončení přechodného období
 • ve volbě Zavři - Nastav období změna na aktuální rok 2007
 • rušení starých faktur provádět nemusíte, program standardně nabízí vždy ty z aktuálního roku
 • budete-li to, ale chtít pak to provedete ve volbě Zavři - Čistka v dokladech

faktury vydané

U nich můžete zadat rok a případně i číslo faktury kdykoliv, tedy i mimo přechodné období.

Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 22.4.2010  rozeslali jsme CD se změnovou verzí SW Fakturace Alexo 5.01

přejít na noviky opravných verzí

vážení uživatelé

Jak jsme vás již v předstihu informovali, tak v pátek 22.4.2011 jsme rozeslali všem stávajícím uživatelům CD-ROM se změnovou verzí SW SW Fakturace Alexo.

důvody nové verze

 • 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona od DPH a ta si vynucuje podstatné změny
 • změny, které jsme do SW museli zapracovat jsou skutečně rozsáhlé
 • novelizace je nutná i z důvodu provázanosti se SW finanční účetnictví MAUS
 • navíc stávající verze 4..xx, kterou užíváte, je z roku 2006, je tedy 5 let stará
 • a za těch 5 let postupné její opravy přinesly mnoho inovací
 • aktuálně se připravuje, stejně jako u všech ostatních software, Windows verze, ta bude k dispozici, ale až tak za 6 měsíců
ke stažení v PDF: novinky-stručně    novinky-popis   obsah

novinky

Detailní popis novinek obsahuje elektronická příručka, která je součástí SW (353 stran). Celou dokumentaci si můžete, kapitolu po kapitole, pročíst i vytisknout ve volbě: Obsluha - Help - Dokumentace (PDF soubor). Ve volbě Obsluha - Help lze zobrazit a vytisknout i detailně popsané novinky verze 5, respektive obsah dokumentace. Stejného dosáhnete, stisknete-li v programu klávesu F1 a z nabídnutého menu až na jeho konci (nejlépe použít klávesu End pro rychlý přesun), si vyberte příslušnou kapitolu. Na začátku menu je textový popis novinek a následně 197 témat popisujících jednotlivé činnosti v SW. Při instalaci verze, je-li vloženo CD, lze přes volbu dokumentace zobrazit a případně vytisknout : jednak postup instalace a pak i novinky verze 5 (PDF soubor).
Novinky stručně:
 • ARES
  • nově lze při zápisu faktury nové organizace vyhledat údaje této nové firmy na Internetu
  • vyhledává se v systému ARES podle zadaného IČ
  • nelezené údaje této nové firmy: název, DIČ, adresa se uloží do rozpracované faktury a číselníku partnerů
  • vyhledávání lze nastavit na automatické (vždy je-li zadáno nové IČ) / na dotaz / či bez vyhledávání
 • nová přehlednější prezentace údajů faktury (detailní i sumární)
 • daňové údaje na FV
  • pro tři údaje : text "Daňový doklad" / datum zdanitelného plnění / další řádek pod fakturou, že se nejedná o daňový doklad
  • lze nastavit, mají-li se/ nemají tisknout na FV
  • a to lze nastavit hromadně pro všechny faktury / jen pro skupinu FV / či dokonce individuálně pro konkrétní fakturu
 • posílené funkce tvorby a zpracování příkazů bance
  • vyšší kontrola při jejich tvorbě
  • lepší prezentace a zpracování
  • možno vždy zjistit (podívat se) k jaké faktuře (dokladu) se položka váže
  • příkazy předávané do ČS na "Sběrný účet STRAVA" nejsou nabízeny mezi novými k exportu do banky
  • v rámci opakovaného exportu již exportovaných příkazů (Příkazy - Staré) lze exportovat snadno jen jediný
 • textové poznámky předávané s příkazem do banky
  • u každé platby se nově předává i textová poznámka
  • ta se zobrazuje a tiskne na vašem bankovním výpisu i na BV vašeho partnera
  • součástí toho je i systém umožňující nastavit, co tvoří ten text poznámky (číslo FP v KFP, název dodavatele, poznámka k faktuře)
 • vyúčtování za žáky
  • lepší kontrola, který měsíc se účtuje
  • možnost návratu před vyúčtování a po opravě potřebných údajů jeho zopakování
  • přehled jednotlivých vyúčtování
  • nové přehledy a sestavy prezentující sumárně i detailně stavy kont, porcí a ubytování
 • datum nároku na odpočet
  • nový údaj u FP, který je nutný podle novelizace zákona o DPH
  • toto datum se zároveň může stát rozhodným pro výběr faktur (zařazení do měsíce)
 • majetek podle paragrafu 4 odstavec 3 písmene d) e)
  • jedná se o pořízení majetku vyjmenovaného v zákoně o DPH
  • takový nákup se individuálně vyčísluje v Přiznání k DPH
  • u FP lze označit, že konkrétní faktura právě nese informaci o takovém pořízení
  • následně bude informace předána do MAUS, aby byl o správně vyhotoveno přiznání
  • systém umožňuje označit individuálně FP, respektive nastavit takové označení pro celou skupinu FP v číselníku
  • pro fakturu z takové skupiny je při jejím zápisu předem nastaveno, že se jedná o takové pořízení (to lze změnit)
 • DPH
  • zcela je proměněna celá část SW v rámci volby Peníze - DPH
  • snadno lze do přehledu přidávat další záznamy vycházející z pravidelných plateb (smluv)
  • případně jiné položky
  • také přehledy a sestavy doznaly změny, vše v prospěch přehlednosti a snadnějších výběrů
 • další varianty košilek FP
 • import celého účtového rozvrhu z MAUS
 • detailní i komplexní pohled na parametry a dávky předávání do MAUS
 • posílání e-mailu
  • možnost odesílání e-mailů a to i s připojenými daty (archivem) nejen přes poštu, ale i přímo do DATAXu
  • tím odpadají problém, které mají někteří uživatelé se svou poštou
  • odesílání provádí náš speciální program přes naši WEB stránku

cena

Cena upgrade z předchozí verze software Fakturace Alexo 4.xx na novou verzi 5.xx odvisí od toho, má-li uživatel s námi uzavřenu "Smlouvu o poskytování navazujících služeb" viz ceník   . Do půl roku vám na základě této placené verze bude poskytnuta Windows verze již zdarma.

Zavřít

začátek stránky 3.03.2010  novinky od 4.01 až po 4.036

novinky jednotlivých verzí si můžete uložit ve formátu
novinky verzí 4.027 - 4.036 (6 str. - 80 kB) DOC PDF
novinky verze 4.026 (4 str. - 430 kB) DOC PDF
novinky verzí 4.001 - 4.028 (46 str. - 2,6 MB) DOC PDF
respektive je naleznete v software
ve volbě Obsluha - Help - 0.novinky ve formě DOC dokumentu přes stisk klávesy F1 ve formě stručných popisů


verze 4.032 - 4.036

archivace na FlashDisk
Při archivaci na FlashDisk se ukládají archivy do adresáře DATAX_FL\ALEXO\ZALOHA\ . Soubor uchovávající v sobě archiv má název vytvořen z data, k němuž byl archiv vytvořen. Forma je ALrrmmdd. Například pro den 12.03.2010 bude uložen archiv do souboru AL100312. Je-li v jednom dni provedena archivace na Flash Disk vícekrát, tedy, je-li na daný den již archiv uložen, vytvoří se soubor s drobně odlišným názvem Aprrmmdd, kde p je pořadí nad rámec jednoho archivu. Tedy vytvoříme-li v daném dni 12.03.2010 další archiv, ponese název A1100312. A další A2100312 atd. Protože při tomto systému lze teoreticky uložit za jeden den až 10 archivů a všechny archivy se na Flah Disku uchovávají, přidali jsem do programu další funkci = kontrolu povoleného počtu archivů (standardní mez, kterou má v sobě software vloženu je 100, ale lze ji změnit). Je-li zadaná mez překročena, software vás na to při archivaci upozorní. A nabídne vám, buď tuto mez přenastavit (zvětšit jí), nebo smazat některé staré archivy: x nejstarších (zadáváte kolik) / archivy z období, které si určíte / provést čistku. Při ní se ponechají všechny archivy za poslední 3 měsíce beze změny. A u všech ostatních měsíců se smažou archivy, přičemž se po ten měsíc ponechá jeden jediný (poslední v daném měsíci). Stejná funkce pro rušení archivů se nabízí i při načítání archivu z FlashDisku. Program ve volbě Obsluha - Načtení dat - Z FlashDisku nabídne seznam archivů na měm uložených. Seznam je setříděn od nejnovějšího (naposledy vytvořeného) k nejstaršímu.

aby datum úhrady bylo tak, jak je na BV
Při automatickém párování dokladů s elektronickým bankovním výpisem importovaným z Home Bankingu se v minulých verzích mohlo do dokladu dostat špatné datum úhrady. To je to již opraveno, ale abyste si mohli změnit datum i u starých dokladů, byla zapracována nová funkce. Naleznete ji ve volbě Peníze - Bankovní výpisy , úhrady - Bank.V již zpracované. Následně se nabídne seznam zpracovaných BV a vy nově můžete využít funkci F3 k prověření data úhrady zapsaného na jednotlivých dokladech. Software projde všechny BV a vybere z nich položky, kterými se uhrazovali nějaké doklady. A následně porovná tzv. účetní datum (den, kdy došlo k pohybu na účtu) s datem úhrady uvedeném na dokladu. Pokud se datumy odlišují, bude doklad zařazen mezi chybné. U chybných , či vybraných na váš pokyn dojde k opravě data úhrady.

opraveno
 • import účtového rozvrhu z MAUS - odstranili jsem omezení pro importované účty, takže teď se do Fakturace Alexo importujete účtový rozvrh v plném rozsahu
 • Proxy Server - opraveno zadávání IP adresy do podoby XXX.XXX.XXX.XXX
 • soubor pro ČS - odstranili jsem z konce souboru nadbytečné 2 znaky, které na některých expoziturách ČS byly vyhodnocovány jako sice ne závadné, ale chybné
 • inventarizace - při inventarizaci (Žáci - Partneři - Inventarizace / Peníze - Inventarizace) se při detailním výpisu partnerů a jejich dokladů neakceptoval vybraný rok. V seznamu sice byly uvedeny správné počty dokladů za vybraný rok, ale tiskl se přehled všech dokladů
 • tisk skupiny faktur vydaných - při tisku skupiny vybraných faktur (při prezentaci dokladů a F6 - Vytisknou některé dosud netištěné) hlásil software chybu, která neumožňovala tisknou

verze 4.031

vývoj sazeb DPH
Od této verze jsou sazby DPH vázány na datum zdanitelného plnění, respektive na zadané datum při spuštění software. Součástí instalace je nově soubor C0DPH.DBF, který obsahuje všechny okamžiky, při nichž byly sazby od roku 1993 měněny. Při spuštění SW se automaticky vyberou ty sazby, které jsou pro dané datum platné. Při zápisu faktury, tisku faktur, respektive košilky FP, se pracuje se sazbami, které odpovídají datu zdanitelného plnění dokladu. Máte-li potřebu, můžete sazby měnit v Nastav - Nastav parametry - Parametry programu / Nastav parametry pro DPH. V obou případech se sazby DPH jen prezentují a nelze je přímo opravit. Změnu lze provést jen přes funkční klávesy F2, respektive F11.

co se zaokrouhlením faktur
Ve volbě Nastav - Nastav parametry - Nastav parametry pro DPH lze pro haléřové rozdíly (zaokrouhlení) nastavit mnoho parametrů.
 • má-li se zaokrouhlení dělit na základ a DPH : 0,00=vždy / 1,00=nikdy / až od nějaké částky (např.0,20)
 • nově můžete stanovit, jak se má zaokrouhlení přenášet do účetnictví MAUS : tak, jak je uvedeno na dokladu / zaokrouhlení se započte do největší částky, která na dokladu je

datum úhrady dokladu podle importovaného bankovního výpisu
Při párování dokladů s importovaným bankovním výpisem se důsledně do data úhrady dosazuje datum uskutečnění operace a ne datum bankovního výpisu.

informační bubliny
Od této verze je novinkou i to, že lze při zápisu údajů používat informační bubliny. Prozatím jsou zapracovány jen pro zápis údajů žáka a obchodního partnera . V budoucnosti se uvažuje se zavedením informačních bublin v celém software. Bubliny fungují tak, že v okamžiku vstupu na vyplňovaný údaj automaticky zobrazí bližší informace o tomto údaji . Povinné údaje mají mordou bublinu, nepovinné pak fialovou. Software umožňuje pracovat se zapnutými, či vypnutými bublinami (přepínač je Ctrl + F7.

konstantní symbol u FP
Tak, jako jde v programu nastavit standardní konstantní symbol, který se nabízí při zápisu nové faktury vydané, tak lze nově nastavit i konstantní symbol pro faktury přijaté. A to ve volbě Nastav - Základní údaje (FV = pro faktury vydané / FP = pro faktury přijaté).

novinky verze 4.030

export do MAUS po etapách
Máte-li evidenci, že z jedné instalace software Fakturace Alexo předáváte předpisy faktur do dvou , či dokonce více instalací software MAUS, pak právě od této verze můžete pohodlně exportovat vždy jen to, co chcete. U jednotlivých typů faktur přijatých, druhů faktur vydaných a bankovních účtů můžete v číselníku Nastav - Seznamy, číselníky - Typy přijatých faktur / Druhy vydaných faktur v údaji EXP, respektive v Bankovní účty v údaji E zadat, do jaké exportní skupiny tento případ patří. Máte-li například 3 instalace MAUS, pak se přímo nabízí užití označení 1,2,3. Při zadání nového symbolu se software dotáže, jedná-li se skutečně o novinku, či jen o překlep. Potvrdíte-li, že se jedná o novinku, bude tato automaticky zařazena s vaším popisem do vlastního tím se aktualizuje číselník exportních skupin (Nastav - Seznamy, číselníky - Exportní dávky) . Symboly 0 , N a mezera jsou vnímány jako jeden typ exportní dávky

opraveno
 • byly důsledně doladěny všechny funkce pro editaci číselníků v Nastav - Seznamy číselníky
 • tisk příkazu k úhradě, kde bylo zaznamenáno vrácení peněz zákonnému zástupci
 • neprováděla se kontrola účtu obchodního partnera při zápisu (opravě) údajů partnera přes volbu Žáci - Partneři - Nový / Oprav
 • ve volbě Faktury - … - Výběr skupiny dokladů se nevybírala správně odpovídající podmnožina, bylo-li užito výběru přes Objednávka / zakázka
 • stejně tak ve volbě Žáci - Záci - Oprav či ukaž - Výběr žáků se nevybírala správně odpovídající podmnožina, bylo-li užito výběru přes Strava,bydlení,platní - Vyřazení
 • při opakovaném exportu příkazu bance (již dříve exportovaného) nešlo opravit datum splatnosti
 • byla opravena kontrola rodných čísel u žáků, která nesmyslně hlásila chybná rodná čísla, ač tato chybná nebyla

verze 4.028

číslo bankovního výpisu u dokladu
Při úhradě dokladu se k němu zapíše informace o BV, na kterém byl. Ta se pak ukáže při prezentaci dokladů (např. "zaplacen včas na BV 74/ 2008"). Podle údaje lze ve volbě . . - Výběr skupiny dokladů- Hrazení dokladu- Bankovní výpis doklady vybírat, respektive podle něj doklady sumarizovat F2- Bankov.výpis. S novou verzí se automaticky doplní k dokladům číslo BV ze seznamu plateb. Protože do něj ale nebyly zahrnuty všechny platby, může u některých dokladů, ač byly hrazeny přes BV, tato informace chybět.

vázané doklady = finalizace záloh fakturou přijatou
Například uhradíte postupně 5 zálohových faktur. Pak dostanete fakturu s vyúčtováním. Při jejím zápisu v Faktury- Přijaté- Nová faktura lze na F2 zobrazit a pak i označit zálohy, že jsou vázány k této nové FP. Údaje o vazbě lze využít stejně jako v předchozím případě. K výběru . . Podle ostatních- Finalizované zálohy, či k sumarizaci F2 - Jsou finální.

nulové faktury do MAUS
Je-li fakturováno 0 Kč, je účetní doklad konstruován s fiktivní (1,- Kč), zadanou, či nabídnutou (suma záloh) částkou. Importovaný doklad si už v MAUS upravíte, jak budete potřebovat.

nespárované záznamy v BV a jejich export do MAUS
Ve volbě Nastav - Nastav parametry - 5.zaúčtování bank.účtů a BV lze zadat, jaká má být SE pro na BV nespárované záznamy (241 proti např. : 31x u plateb na vrub účtu / 32x ve prospěch). Je dobré nastavit si takové značení, které zapříčiní, že SE bude v MAUS vyhodnocena jako chybná (červeně označeno = dobře vidět to, co je nutno opravit).

opravy - odstraněné chyby
 • pochybné číslování FV při potvrzení Ano, chci zapisovat další doklad
 • někdy posunutí číslování obsahu FV (ztráta či posunutí obsahu)
 • chybné zaokrouhlování DPH, když se má zaokrouhlovat na desetníky a oddělovačo desetin je čárka
 • kniha faktur měsíční - někdy výběry neodpovídaly skutečnému zařazení podle výběrového data
 • košilka k FP č.14 + rozúčtovaná faktura- poznámka u 1.řádku (321) jiná než nastavená
 • slevy na ubytování - nulování slev: někdy mimořádná chyba (překonatelná bez následků)
 • někdy při spuštění SW- mimořádná chyba (překonatelná bez následků)

verze 4.027

hledání nové verze při spuštění programu
Ve volbě Obsluha - Upgrade lze nastavit, má-li se při spuštění zjišťovat existence nové verze s jejím případným stažením (Ano/ Ne / standard je Ano). Dotaz na Internet je většinou velmi rychlý.

poznámka v účetním dokladu
Ve volbě Nastav- Nastav parametry- MAUS parametry- 4.střediska, lze na poslední obrazovce nastavit, jak se má vytvářet poznámka pro záznamy s účty 321,311 a pro ostatní:
- 1 = poznámka k faktuře
- 2 = název účtu z účtového rozvrhu
- 3 = poznámka + název účtu
- 4 = poznámka + název firmy
- 5 = poznámka + název firmy + název účtu
- 6 = název firmy
- 7 = název firmy + poznámka
- 8 = název firmy + poznámka + název účtu

verze 4.026

přehled faktur po měsících
Nová volba Faktury - Přijaté / Vydané / Dobropisujeme /Nám dobropisují - Rok po měsících přináší sumární i detailní přehled stavu faktur zvoleného roku.
 • zadáte rok a určíte, co má být rozhodným datem pro výběr dokladů
 • 3 možnosti : 1 = datum vystavení / 2 = datum zápisu do evidence / 3 = datum zdanitelného plnění
 • nabízí se vámi požadovaný standard zadaný ve Faktury - Přijaté /Vydané - Export a tisk knihy
 • zobrazí se sumární přehled po jednotlivých měsících roku
 • 1. sloupec = faktury v daném měsíci zaevidované / 2. = v měsíci zaplacené / 3. = faktury na konci měsíce evidované.
 • přehled lze přes F6 vytisknout
 • pomocí ukazovátka (žlutá šipka) si můžete vybrat skupinu faktur, které vás zajímá (výběr potvrdíte stiskem klávesy Enter

přehled stavu faktur k nějakému dni
Ve funkci umožňující výběr libovolné skupiny dokladů, tedy ve volbě Faktury - Přijaté / Vydané / Dobropisujeme /Nám dobropisují - Výběr skupiny dokladů byla pro ukončení výběru přidána další možnost. Původní Ukaž zůstává tak, jak byla. (tedy prezentuje skupinu faktur vyhovujících všem vašim zadaným podmínkám). Nová možnost Ukaž stav ke dni (horkou klávesou pro její rychlé provedení je K) pracuje trochu odlišně. Požádá vás, abyste zadali datum. Den, který vás zajímá. A následně software ukáže seznam vyhovujících faktur ve stavu, jak vypadaly zvolený den ráno, než se ten den v evidenci cokoliv udělalo.

dlužné faktury k zadanému datu
Volba Faktury - Přijaté / Vydané / Dobropisujeme /Nám dobropisují - Pouze neuhrazené - 6.dlužné k nějakému datu přináší detailní přehled stavu neuhrazených faktur ke zvolenému dni. Zadáte požadované datum a software ukáže stav všech faktur k tomuto dni ráno, tedy než se cokoliv ten den začalo dělat.

vrácení přeplatků žákům
V této činnosti ve volbě Žáci - Fakturace žáků - Přeplatky vrátit se provedlo několik změn, které mají zlepšit možnosti při vracení přeplatků.
 • 1.nabídne se informace, kolika partnerům lze vůbec něco vracet
 • nabídne se možnost vybrat jen některé partnery (např. rodiče z konkrétní třídy hradící sporožirem)
 • potvrzením možnosti Ukaž všechny (Ukaž vybrané) se dostane dál, do seznamu partnerů
 • 2.seznam lze setřídit podle libovolného údaje F9
 • respektive lze v seznamu vyhledat partnera F7
 • hvězdičkou (*) označujete (opakovaným stiskem odznačujete), žáky, kterým budete vracet
 • hromadně lze hvězdičku měnit u všech žáků stiskem klávesy F4.
 • 3.vracenou částku lze ve sloupečku vracíme mu Kč zadat ručně
 • hromadné nastavení vracených částek provedete přes F3
 • 4.po ukončení zadávání vracených částek Esc se zobrazí seznam žáků, kterým se bude vracet a částek, které se jim budou vracet
 • teprve zde, kladným potvrzením dojde k vygenerování dokladů vracejících částky.

tisk protokolu o dávce exportované do MAUS
Po vytvoření a uložení dávky s účetními doklady do MAUS se software dotáže, chcete-li si vytisknout rovnou protokol o dávce. Potvrdíte-li, že ano, pak máte možnost přes F6 vytisknout protokol, respektive přes Enter a následný F6 vytisknout kompletní obsah předávaných účetních dokladů.

další opravy + odstraněné chyby
 • u košilky č.7 - Jihlava, návrh č.2 se tiskne rozúčtování, bylo-li u faktury provedeno, respektive se tiskne standardní rozúčtování, nebyla-li faktury rozúčtována, ale je-li zařazena do nějakého popsaného typu faktury
 • při tisku košilek, pokud zaokrouhlení bylo záporná částka menší jedné koruny, prezentovala se jako částka kladná
 • někdy při vytváření nové FV (potvrzení roku faktury)
 • při exportu do MAUS se zobrazovalo, za každým zpracovaným dokladem nesmyslné hlášení
 • někdy, při nastavovaní parametrů pro export do MAUS v údaji, zda jste (nejste plátci DPH)


verze 4.025

setřídění faktur na příkazech bance
Pro vytváření příkazu k úhradě si můžete určit, jak mají být nabízené faktury setříděny. A to ve volbě Peníze - Příkazy do banky - Třídění FP pro příkaz. Možnosti jsou : 0 = číslo dokladu / 1 = datum splatnosti / 2 = dodavatel / 3 = částka dlužná / 4 = částka fakturovaná / 5 = poznámka . Ve vlastním seznamu lze faktury kdykoliv podle potřeby přetřídit podle libovolného údaje klávesou F9.

prezentace faktur při sestavování příkazu bance
Nově lze přes klávesu + zobrazit všechny údaje faktury na níž stojíte v seznamu faktury a to ve třech funkcích SW : Peníze - Příkazy do banky - Nový příkaz k úhradě / Peníze - Bank.výpis,úhrady - Označením dokladů / Peníze - Bank.výpis,úhrady - Zrušení úhrad. Postup je jednoduchý. Vyberte příslušnou knihu dokladů (např. 1=knihu FP), najedete na příslušnou fakturu, a pak stiskem klávesy + zobrazíte údaje faktury, neboť se tím přenesete do kartotéky dokladů.

nový typ košilky č. 16 pro FP
Vytvořena podle požadavků uživatelů Chvaletice. Založena na původní košilce č.4. Vypisují se ale texty : Uhrazeno, Příjemka číslo, Majetek evidence.

odhlášení všech žáků u ČSSZ
Ve volbě Žáci - Záci - Pro úřady - Nemocenská pro ČSSZ se při potvrzení možnosti Vyrobit nový soubor pro nové období a následné odpovědi Odhlásit všechny žáky je možné k zadanému datu odhlásit všechny žáky. Žádné skutečné vyřazování žáků se neprovádí. Všichni žáci zůstávají nadále ve vaší evidenci.

další možnost vyhledání ARCHIVU
V software je přidána další možnost Obsluha- Načtení dat - 5.najdu = vyhledám a nabídnu k nalezení archivu a jeho načtení. Nabídne se seznam disků. Vy jeden z nich volíte. Nabídne se seznam adresářů - můžete vybrat konkrétní adresář i jakkoliv hluboce vložený, či nic vybrat. Stiskem klávesy Esc a potvrzení dotazu, zadáváte, že se má provést prohledání disku (i vnořených adresářů) - o čemž jste průběžně informování. Naleznou-li se nějaké archivy pro software, jsou nabídnuty v seznamu setříděném od nejnovějšího k nejstaršímu. Potvrzením příslušného archivu klávesou Enter se zahájí standardní obnova z archivu, kterou lze stále ještě nedokončit. Neprohledávají se systémové adresáře Program Files, Windows, Docouments and Settings. To by bylo zdlouhavé a zbytečné.

verze 4.023

mínusové faktury
Dobropisy zapisované uživatelem do seznamu faktur přijatých se zápornou hodnotou, jsou nyní správně nabízeny k úhradě jako ostatní faktury dosud neuhrazené.
V předchozí verzi při pokusu zapsat úhradu mínusové faktury přímo v seznamu faktur přes funkci bohužel software reagoval na stisknuté znaménko <-> (mínus) tím, že prezentoval údaje o partnerovi. Tato chyba je již odstraněna.

příkazy bance
Při exportu nových příkazů ve volbě Obsluha - Export - Příkazy bance - Nové se ty, jenž mají datum splatnosti v novém roce (2009), nenabízeli. Po opravě jsou již v této volbě nabízeny i příkazy nového roku. Navíc přibyla další volba Obsluha - Export - Příkazy bance - Budoucí rok, která k exportu nabízí jen příkazy dosud neexportované a navíc z roku 2009.
Při vytváření příkazu k úhradě se nově automaticky prezentuje seznam hraditelných faktur, setříděný podle data exspirace. Nejdříve jsou ty, co nejvíce hoří (nejstarší datum splatnosti) a pak ty, co mají čas. Tím se ale také vždy do popředí dostanou faktury, které jste neuhradili někdy dávno záměrně. Seznam lze přetřídit podle libovolného údaje (partner / číslo / částka / poznámka) pomocí klávesy F9.

účetní doklady do MAUS
Poznámky jsou snad již opravu správně.
Exportní dávka, kterou jste vyrobili, ale nepodařilo se vám jí exportovat na disketu opakovaně exportujete takto.
 • Volíte Obsluha - Export - MAUS - Dávky - Pouze nejnovější
 • Software nabídne poslední dávku
 • Vy ji potvrdíte klávesou Enter
 • Software zobrazí její obsah (účetní doklady) a vy pomocí klávesy F4 provedete opakovaný export na disketu
vyřazení žáků
Při vyřazení žáků přímo z kartotéky pomocí klávesy F5 se následně pro chybu nevyřadili jejich zákonní zástupci. To je již odstraněno.

kurzy cizích měn
ČNB změnila své WEB stránky a proto funkce stahující přímo z Internetu aktuální kurzy cizích měn nefungovala. To jej již opraveno.
Ve volbě Nastav - seznamy číselníky - Jiné cizí měny se rozšířila funkce F2-zjisti . Ta umožňuje stáhnout z Internetu k vybrané měně kurz konkrétního dne. Nově, v případě, že se podaří stáhnout kurzový lístek pro daný den, nabízí i možnosti Zapiš kurz ke všem měnám, které najdeš, respektive Jen k měnám, kde je starší kurz. (ke všem měnám k nimž nalezl kurz a přičemž v číselníku je kurz ke staršímu datu, než bylo datum, k němuž kurzový lístek stahujeme).

verze 4.022

Druhé večeře
Velká novinka zasahující celou fakturaci za výuku žáků. Software umožňuje evidovat, zadávat, importovat a vyúčtovat další chod: "druhé večeře".
Nastavení
Vlastní nastavení, zda 2. večeře vaříte, či nikoliv provedete ve volbě Nastav - Nastav parametry - Parametry programu a to úplně stejným způsobem jako u jakéhokoliv jiného jídla (zaškrtnutí = jídlo vaříte / respektive jej odebírají dojíždějící). Cena za 2.večeři se uvede v příslušné jídelně, tedy ve volbě Žáci - Jídelny - Oprav či ukaž jídelny - F4. Zadávání počtu porcí je pak stejné jako u všech ostatních jídel.
Lísteček pro rodiče
Formát lístečku byl trochu upraven, aby se do něj informace o 2.večeři vešla. Nyní se cena za stravu tiskne v samostatném rámečku a ne na konci vypsaného počtu porcí, protože tam se nyní tiskne informace o 2.večeři.

Čipy
Druhá velká novinka této verze je možnost vyúčtování čipů v jednom chodu spolu se stravou a ubytováním. Tedy při běžné měsíční fakturaci. Postup je takový, že si stanovíte cenu čipu, princip, jak se s údaji o čipech má zacházet a konečně u strávníků zadáte, kdo kolik čipů v měsíci vyfasoval (+ počet) respektive vrátil (-počet). Software u žáků eviduje čipy aktuální, tedy ty, které se vyúčtovávají a navíc si uchovává kumulativní informaci o všech čipech, které strávník fasoval. Oba údaje jsou prezentovatelné buď ve volbě dále popsané, či přímo v kartotéce strávníků při jejich prohlížení.
Nastavení
Vlastní nastavení ceny a způsobu práce s čipy provedete ve volbě Žáci - Fakturace žáků - Strava - Stravovací čipy - Parametry a cena.
Zápis údaje u strávníků
V software přibyla další skupina funkcí souvisejících s čipy. Všechny nalezte ve volbě Žáci - Fakturace žáků - Strava - Stravovací čipy .
 • Kdo má / nemá čip = pro konkrétní vybranou třídu zadáváte u jednotlivých strávníků této třídy, kteří aktuálně vyfasovali čip (kladná hodnota 1), respektive jej vrátili (-1), čip nemají (nula).
 • Ukaž kdo má čip = prezentuje ty žáky z pohledu čipů, kteří vás zajímají (má /nemá / měl a má /neměl / má více / vrací atp.)
 • Nuluj všem čipy = vymaže aktuální čipy - nikomu se za čipy nic fakturovat nebude
 • Všem nastav čip = umožňuje hromadné nastavení čipů všem (vybraným ) žákům. Standardně se nabízí přidělení čipu žákům podle parametru nastaveného dle předchozí stránky), ale vy máte možnost zvolit, že teď se má nastavovat jinak.
 • Třída hromadně = stejné jako předchozí volba jen s tím rozdílem , že je to pro konkrétní třídu


Nastavitelnost způsobu vyúčtování Ve volbě Žáci - Fakturace žáků - Způsob vyúčtování lze zadat , jak se má pracovat s dílčími údaji po vyúčtování (individuální slevy na stravu a ubytování / zadané v kartotéce žáků přes F11/ , slevy na ubytování z důvodů státního volny a s čipy). Možnosti jsou vždy 2.
 • 1 = údaje se nemažou a zůstanou u strávníků nastaveny
 • 0 = údaje se automaticky vymažou a neúčtují se opakovaně i další měsíc


Další novinky
 • Přehled o stavu před vyúčtováním - Celkový přehled
 • Ve volbě Žáci - Fakturace žáků - Jak to vypadá se vypisují sumární údaje vycházející z aktuálního stavu evidence. Tedy jste-li před vyúčtováním tak máte jedinečnou možnost nechat si předběžně vypočítat, jak vyúčtování dopadne a jaký bude stav přeplatků a nedoplatků po promítnutí nákladů.

 • Individuální přehled
 • Ve volbě Žáci - Fakturace žáků - Co má jeden žák se pro vybraného žáka prezentuje kompletní přehled o jeho údajích z pohledu vyúčtování (stav konta / údaje z poslední fakturace / / sumární údaje aktuálně nastavené (strava /ubytování / čip / individuální slevy)/ počty porcí a jejich cenu v jednotlivých jídelnách a ubytování / cenu za ubytování / slevu na ubytování v jednotlivých ubytovnách / celkové náklady a stav konta jaký bude žák mít po vyúčtování. Stejný přehled lze získat při prohlížení kartotéky žáků volbou V (vše).
 • Vyúčtování
 • Při vyúčtování, v okamžiku, kdy jsou spočtena všechny čísla a připraveny faktury, se v software obměnila prezentace a dotaz, jak se má pokračovat. Daleko lépe a přehledněji se prezentují vypočtené údaje.
 • Kontrola rodného čísla - při zápisů či opravě údajů o žácích se nově provádí kontrola zadaného rodného čísla.
 • Výběr a prezentace žáků
  • Ve volbě Žáci - Záci - Oprav či ukaž žáky - Výběr žáků lze výběr provést podle dalších kritérií.
  • Příjmení, Jméno = lze vybrat ty, u nichž se ve vybraném údaji (obé) : vyskytuje zadaný řetězec (jan = Jan, Jana, Radjan) / začíná zadaným řetězcem (jan = Jan, Jana) / je přesně roven zadanému řetězci (jan= Jan) / stejné jako předchozí + navíc se kontrolují i velká a malá písmena (jan = nikdo se nenajde /Jan = Jan)
  • Jakou má slevu, či čip = lze vybrat žáky podle toho zda mají / nemají / mají v konkrétní hodnotě, čip aktuálně k vyúčtování / čipy v minulosti zadané / slevu na ubytování z důvodů státního volna
  • Při prezentaci údajů o žácích se nově ukazují údaj, které se dosud neprezentovaly (jak je ubytovaný / slevy na ubytování /kolik má čipů)
 • Prezentace dokladů (faktur)
  • Údaje partnera - při prohlížení seznamu dokladů (faktur), lze ukázat všechny údaje o partnerovi a tyto údaje i opravit. Stačí stisknout klávesu mínus .
  • Poznámka - při zápisu či opravě faktur (dokladů) se zobrazuje nad poznámkou symbol, který označuje 20 znaků (20.znak). To protože pouze těchto prvních 20 znaků se dostane do poznámky v účetním dokladu v MAUS, neboť v MAUS mají poznámky maximální velikost 20 znaků.
  • Neuhrazené faktury - volba Faktury- Přijaté / Vydané / Dobropisy - Pouze neuhrazené nabízí nově menu, kterým si můžete zadat, jaké doklady vlastně chcete prezentovat.
  • Stav faktur ke zvolenému dni - volba Faktury - Statistika - Stav faktur ke dni přináší sumární přehled o stavu evidence ke zvolenému dni. Software při tom využívá data zápisu do evidence (tedy to je datum od něhož je doklad zapsán v evidenci) a data úhrady (datum k němuž byl doklad uhrazen).
  • při zápisu FP se někdy zobrazovala pro partnerův strávně zadaný účet nesmyslné označení banky
  • toto označení lze navíc opravit - přepsat (například z Komerční banka na KB Letňany)
 • Vyřazování žáků
  • na konci vyřazení jsou nové možnosti tisku seznamu vyřazených žáků a partnerů (přehlednější sestavy)
  • do údaje poznámka č.4 je navíc uložena informace o stavu konta a tak se tato informace při prohlížení vyřazených žáků prezentuje
  • Změna data vyřazení (ukončení školy) - ve volbě Žáci - Záci - Vyřazení žáků - Měň datum lze nově měnit datum ukončení studia (individuálně v seznamu žáků / hromadně všem co mají stejné datum ukončení či i začátku)
 • FlashDisk - máte-li Flash Disk, pak si můžete nastavit, že se dá archivovat na něj a to ve volbě Obsluha - Flash Disk ???.
 • Rozúčtování + doklady pro MAUS
  • do dokladu o BV se u nespárovaných položek místo účtu 500 dává 32* a místo 600 31*
  • poznámka v dokladu je dostupná k opravě ve všech situacích
  • účetní doklady do MAUS jsou nyní exportovány v souboru který mál logičtější název, než měl doposud UDRRMMDD.DBF, čímž je jasně identifikováno jakého dne byl vytvořen
  • opakovaný export dávky do MAUS - exportní soubor lze nyní umístit, kam potřebujete (disketa / FlashDisk / libovolný vybraný disk a adresář)
 • Další
  • faktury vzniklé importem údajů (podkladů) ze SW Kuchyňka o stravě odebrané cizími strávníky (firmami) , jsou označeny jak FAKTURY za stravu
  • při tisku FV se všechny částky tisknou ve formátu oddělujícím tisíce (např. 23.789,-)
  • při prohlížení číselníků lze nyní použít klávesu F8 pro rychlý pohyb po seznamu (poslední / první / výchozí)


verze 4.020

Košilky FP
Nový typ košilky č. 15 pro FP
 • vytvořena podle požadavků uživatelů Čakovice
 • založena na původní košilce č.1 - Likvidační list
 • účtovací údaje pro rozúčtování se nevypisují vůbec, jen se vypíše řádek pro 321

verze 4.019

Košilky FP
  1. Při zápisu faktury se nejdříve nabízí rozúčtování a až po něm tisk košilky.
  2. Po opravě dokladu se nabídne přímo tisk košilky.
 • to aby se vytiskla košilka se změněnými údaji
 • to ale pouze v případě, že to tak máte nastaveno pro příslušnou košilku.
 • ve volbě Faktury - Přijaté - Košilka výběr respektive Nastav - Faktura parametry - Košilka faktury lze nyní pro vybranou implicitní košilku (tu, která se má automaticky nabízet k tisku) nastavit nejen standardní počet nabízených kopií, ale i to, zda-li se má po případné opravě dokladu rovnou nabídnout tisk
 • zadáte-li A , pak se po opravě dokladu vždy nabídne tisk nastaveného počtu košilek. Vy jejich počet vždy před vlastním tiskem můžete upravit. Pokud řeknete že se má tisknout 0 košilek = nevytiskne se žádná.
 • zadáte-li N , pak se po opravě dokladu nic automaticky nenabídne. Případný tisk košilky musíte vyvolat po návratu do seznamu dokladů, tak jako doposud přes klávesu F6 .
 • 3. Podle požadavků uživatele byla přepracována košilka č. 14 - Lázně Bělohrad - varianta č.2.

Zálohové faktury vydané
Pojem zálohové faktury byl rozšířen. Označíte-li u faktury při jejím zápisu či opravě, že je Zálohová, tak se vás software po ukončení editace dotáže, o jaký typ zálohy se jedná a nabízí tři možnosti:
  Záloha
 • v záhlaví tiskopisu se tiskne místo textu FAKTURA text ZÁLOHOVÁ FAKTURA
 • jinak se tiskne plnohodnotný tiskopis faktury se vším všudy
 • Avízo
 • v záhlaví tiskopisu se tiskne místo textu FAKTURA text AVÍZO
 • netiskne se nic o DPH (ani text Daňový doklad, ani datum zdanitelného plnění ani rozpis DPH)
 • Formální záloha
 • tiskne se zcela normální faktura, jen pro evidenci nese doklad označení že není zcela normální, že je záloha.
 • Změna účelu faktury
 • Změnu u dokladu, že již není zálohou toho kterého typu, ale je zálohou jinou, respektive je z něj plnohodnotná normální faktura, provedete v seznamu faktur, např. ve volbě Faktury - Vydané - Oprava, prezentace / Výběr .
 • Stisknete klávesu F4 a zvolíte Ano opravit .
 • Software nabídne další dotaz s možnostmi, že buď opravdu opravujete standardním postupem ve formuláři, nebo měníte charakter dokladu. A to buď na jiný typ zálohy, respektive změníte doklad na zcela normální fakturu.
 • Přehledy , tisky , výběry
 • při prezentaci faktur v seznamu se v záhlaví zobrazují u zálohových faktur tři možné texty : / Avízo = doklad je zálohou typu Avízo / ZÁLOHA = doklad je zálohou typu standardní zálohy / záloha = doklad je zálohou typu formální zálohy.
 • Podobné je to v některých tiskových přehledech, kde se informace o účelu dokladu tiskne .
 • Při výběru ve volbě Faktury - Vydané -Výběr lze v nabídce Stav dokladu - 4.záloha, vybrat všechny zálohy / jen skutečné zálohy / avíza / formální zálohy / avíza a skutečné zálohy.

Vyúčtování - fakturace žáků - zaznamenané úhrady
 • Každému plátci (zákonnému zástupci) se vždy od poslední fakturace zaznamenává kolikrát a kolik zaplatil.
 • Pokud si evidenci nedoplatků a přeplatků evidujete jinak a před každou fakturací provádíte nulování konta, měli byste vynulovat i tento údaj.
 • Jinak se tyto informace promítají do lístečků .
 • Nulování provedete ve volbě Záci - Partneři - Hromadné změny údajů - Změny částek - Nuluj zaznamenané platby.

Opraveno/přidáno/změněno
  Rozúčtování
 • U FV pokud bylo provedeno rozúčtování podle řádků faktury, byl obsah faktury přetříděn a jednotlivé řádky se netiskly v pořadí, jak si je uživatel vytvořil. To je již opraveno.
 • Ve stejném případě splnění určitých podmínek, nebylo pořadí řádků základů (tržeb) a DPH ve správném pořadí.
 • Bylo-li provedeno zaokrouhlení s tím, že měl uživatel nastaveno, že dochází k rozdělení zaokrouhlení na základ a DPH, nepromítla se tato skutečnost do účetního dokladu a ten byl tak nevyrovnaný.
 • Žáci
 • Při hromadném převodu žáků ze třídy do třídy se někdy neaktualizoval údaj o třídě u zákonného zástupce.
 • Při hromadném vyřazení žáků ze třídy se nabízí nově možnost tisknout přehled jen vyřazených žáků, jen odpovídajících zákonných zástupců, obou sestav, či ničeho.
 • Technické
 • ve volbě Obsluha - O počítači - Stav dat - Aktuální, při kontrole struktur dat yly přidány tři nové funkce:
 • F4 prezentace chybných položek aktuálně zobrazeného souboru
 • F6 tisk přehledu č. 924, kde se vypisuje seznam nesprávných souborů a jejich problémů
 • F3 automatická oprava nesprávných souborů do správné podoby.

verze 4.018

Úhrada záporných dokladů
Někteří uživatelé si zapisují dobropisy ne do knihy dobropisů, ale mezi faktury. Přičemž v tu chvíli zapisují dobropisovanou částku jako záporné číslo. Při úhradě ve volbě Faktury - Přijaté / Vydané / dobropisujeme / Nám dobropisují - Oprava, prezentace lze nyní na F11 zapsat i úhradu takovéto záporné faktury (dobropisu).

Vzájemný zápočet dokladů
Software dosud jen prezentoval (tisknul protokol) možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. Nyní navíc umožňuje zaznamenat, že vzájemný zápočet byl proveden. Ve volbě Peníze, respektive Žáci - Partneři a dále Inventarizace - Inventarizace pohledávek a závazků se nabízí funkce F2 vzájemný zápočet. Funkce se spustí pro aktuální firmu a to jen pro takovou, která má zároveň závazek i pohledávku. Je jedno, je-li firma vybrána hvězdičkou, či není.
 • software vypíše základní informace o firmě a o počtech a Kč závazků a pohledávek
 • následně nabídne seznam našich závazků a vy vyberete ten, který nějakou pohledávkou budete uhrazovat (plně, či částečně)
 • existuje-li jej jeden závazek, software jej rovnou vybere sám
 • po výběru závazku se vám nabídne seznam vašich pohledávek vůči partnerovi
 • opět vybíráte, respektive, je-li jen jediná pohledávka, software ji automaticky vybere sám
 • nakonec software zobrazí informaci o vybraných dokladech o tom, jaký bude jejich stav zaplacení po provedení vzájemného zápočtu

Rozúčtování - poznámka
Do poznámky v účetním dokladu, který se vytváří při rozúčtování (respektive při exportu do MAUS), si přeje každý uživatel ukládat jiný text. Proto je nyní v software možnost :
  1. nastavit, jakým textem se má automatizovaně vyplňovat poznámka
 • ve volbě Nastav - Nastavení parametrů - MAUS parametry
 • respektive ve volbě Obsluha - Export - MAUS - Parametry
 • a následně 4. střediska + vnitropodnikové účty třídy 7 a 8 + poznámka
 • lze nastavit, až zadáte (potvrdíte) střediska a údaje o vytváření účtů třídy 7 a 8, čím se automatizovaně plní poznámka. Možnosti jsou:
 • 1. text poznámky, která je uvedená u faktury (například : Rohlíky)
 • 2. název účtu z účtového rozvrhu (například pro 112 40 : Sklad potravin)
 • 3. kombinace obého , tedy pro náš příklad : Rohlíky- Sklad potravin
 • 4. kombinace poznámky z faktury a názvu dodavatele (Rohlíky- Pekárna Florián)
 • 5. kombinace všeho ((Rohlíky- Pekárna Florián -Sklad potravin)
 • 2. při ručním rozúčtování dokladu editovat (opravit) text poznámky
 • poznámku lze ručně přepisovat
 • respektive lze pomocí kláves F4(pro aktuální řádek), či F6 (pro všechny řádky dokladu) vyplnit jednou z výše citovaných možností
 • každým stiskem klávesy se mění text v pořadí, jak je uvedeno výše

Import souboru s počtem porcí ze software Kuchyňka
Ze SW Kuchyňka se v importním souboru dostanou do software Fakturace Alexo nejen informace o počtu odebraných porcí jednotlivými žáky, ale případně i informace, která může sloužit k vystavení faktur cizím strávníkům (jednotlivým firmám). Protože v současnosti je princip užití SW Kuchyňka u různých uživatelů od sebe dost vzdálen, musel se přizpůsobit i SW Fakturace Alexo Proto máte nyní možnost nastavit, jak se má zpracování provádět.
1.Nastavení
 • ve volbě Žáci - Jídelny - Jak importovat
 • respektive ve volbě Obsluha - Import - Kuchyňka - Jak zpracovat
 • respektive ve volbě Nastav - Nastav parametry - Jak importovat z Kuchyňky
 • možnosti jsou vlastně 3, přičemž každá je ve dvou variantách
 • možnosti 1, 2 a 3 kromě načtení počtu porcí k jednotlivým žákům, umožňují také případné vytvoření faktur pro cizí
 • možnosti 4, 5 a 6 vytváření faktur pro cizí strávníky (firmy) vůbec nenabízejí a neumožňují
 • 1. - je varianta, která odpovídá dosavadnímu zpracování
 • počty porcí importované ze SW Kuchyňka se napočtou k jednotlivým žákům
 • mají-li žáci nějaké počty porcí zaznamenány, jsou tyto původní počty přepsány novými
 • máte-li zadánu více než jednu jídelnu, zadáváte, do které jídelny se počty započítávají
 • ostatních jídelen se import nedotkne
 • 2. - počty porcí se napočtou k jednotlivým žákům a to do příslušné jídelny podle čísla chodu
 • pokud žáci nějaké počty porcí mají u sebe již uvedeny, jsou tyto původní počty přepsány novými
 • variantu volíte, vaříte-li chody za různou cenu (například oběd č.1 za 25 a oběd č. 2 za 35.)
 • 3. - je varianta podobná předchozí,ale nové počty nepřepisují počty porcí, které mají u sebe již strávníci uvedeny
 • při této variantě je bezpodmínečně nutné, abyste počty porcí nastavené v minulém měsíci, před zpracováním nového měsíce vynulovali!
 • a to ve volbě Žáci - Fakturace žáků - Strava - Nuluj všem stravu
 • respektive volbě Obsluha - Import - Kuchyňka - Nuluj stravu
 • respektive Žáci - Fakturace žáků - Nuluj pro nový měsíc, kdy se ale kromě stravy nuluje i ubytování a případné slevy na ubytování.
 • Varianty 2, 3, 5, 6
 • pokračují další obrazovkou, kde nastavujete, do které jídelny se mají načítat ty které chody
 • pokud se má chod načíst do jídelny, pak do příslušné buňky (průnik jídelny a čísla chodu ) zadáte 1
 • pro ostatní jídelny je tím chod označen mezerou = není do ní započítáván.
2.Příklad
Na volbě varianty velmi závisí, neboť se tím určí fakturovaná cena za odebranou stravu. Je nutné, abyste si pečlivě rozmysleli, jaká z variant odpovídá vašim potřebám.
příklad pro oběd / číslo chodu 1 2 3 4 celkem
cena chodu (Kč/porci) 25 30 35 25  
počet porcí, které strávník odebral 10 4 2 5 21
cena za stravu 250 120 70 125 565
před importem má z minulého měsíce tyto počty 13 5      
po importu příslušnou variantou bude v konkrétní jídelně načten počet porcí
použitá varinata 1.jídelna 2.jídelna 3.jídelna celkem Kč
cena oběda v jídelně 25 30 35  
1 - stávající systém 21       525
2 - automatické načítání do příslušné jídelny 5 4 2 315
3 - před zpracováním jsme nevynulovali počty 28 9 2 1.040
3 - před zpracováním jsme vynulovali staré počty 15 4 2 565

3.Zpracování
 • ještě před vlastním zpracováním si můžete prověřit, jak by zpracování proběhlo (odpověď Otestuj)
 • přehled lze i vytisknout (F6)
 • po zpracování počtu porcí pro žáky, máte možnost nechat si zobrazit jednu ze dvou sumárních prezentací
 • stejné přehledy jsou dosažitelné i po ukončení celého zpracování

Opraveno/přidáno/změněno
  Košilky dobropisů přijatých
 • v některých typech košilek se netiskl výrazný text Dobropis
 • nový typ košilky č. 14 pro FP (podle požadavků uživatelů Lázně Bělohrad)
 • účtovací údaje pro rozúčtování se vypisují podle skutečnosti, tedy s ohledem na DPH a podle parametrů u odpovídajícího typu faktury uvedených v číselníku typů faktur
 • přednost mají ale údaje, které jsou uloženy ve formě individuálního rozúčtování
 • Hlášení pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ
 • pokud žák ve zvoleném období (měsíci) stihl jak do školy nastoupit, tak z ní odejít, tak se do přehledů již dostává dvakrát
 • v přehledu pro zdravotní pojišťovny nyní funguje i možnost vybrat do přehledu všechny žáky bez ohledu na kód zdravotní pojišťovny, který u sebe mají zadán.
 • Výběr faktur podle rozúčtování
 • přidány další možnosti pro výběr dokladů (faktur a dobropisů)
 • ve volbě Faktury - typ dokladu - Výběr skupiny dokladů jsou v menu Podle ostatních přidány další možnosti:
 • Rozúčtované - vybere ty faktury u kterých jste provedli individuální rozúčtování
 • Ještě nerozúčtované - vybere faktury, které jste individuálně nerozúčtovali
 • Nezařazené do typu - faktury u nichž jste nevyplnili údaj Typ faktury vázaný na číselník typů (druhů) faktur
 • Mají zadán typ - faktury, u kterých jste specifikovali do jaké skupiny patří
 • Možnost změny data nástupu či ukončení studia
 • Datum nástupu : lze měnit nejen ve volbě Žáci - Záci - Oprava či ukaž žáky - Kartotéka žáků
 • buď individuálně přes (F4), či hromadně pro všechny vybrané žáky na stejnou hodnotu přes stisk klávesy (H)
 • nově ve volbě Žáci - Záci - Oprava či ukaž žáky - Den nástupu, která zobrazí přehled všech žáků a umožní editovat jen jediný údaj - datum nástupu
 • Datum ukončení studia : doposud bylo možno zadat jen při vyřazení žáka z evidence
 • nově máte možnost ve volbě Žáci - Záci - Vyřazení žáků - Měň datum, datum ukončení studia změnit žáků, kteří již jsou vyřazeni
 • zobrazí se přehled žáků, kteří byli vyřazeni po zadaném roce a software umožní editovat jen jediný údaj - datum ukončení studia.
 • Inventarizace
 • ve všech protokolech a přehledech o vzájemných pohledávkách a závazcích je v sestavách kromě VS také pořadové číslo z příslušné knihy dokladů
 • ve všech výběrech se již prezentují správné přehledy
 • odstraněny chyby
 • někdy se vyskytující mimořádná chyba při tisku košilek k FP č. 4 a 11
 • někdy se vyskytující mimořádná chyba při vytváření faktur z importního souboru ze SW Kuchyňka


od verze 4.013 po verzi 4.018

Dvě další košilky FP
  Oprava košilky č. 9 -Trmice
 • účtovací údaje pro rozúčtování se vypisují podle skutečnosti.
 • tedy s ohledem na DPH a podle parametrů u odpovídajícího typu faktury uvedených v číselníku typů faktur.
 • přednost mají ale údaje, které jsou uloženy ve formě individuálního rozúčtování
 • Nový typ košilky č. 12 pro FP
 • vytvořena podle požadavků uživatelů VOŠL Písek
 • je půlstránková (A5) neboť vychází z košilky č.3.
 • V záhlaví má uveden text: Průvodka k likvidaci faktur / Protokol o předběžné kontrole - 2.fáze
 • vypisuje namísto údajů o prověření věcné správnosti faktury název organizace a místo pro razítko.
 • namísto údajů pro účetní údaje (rozúčtování) se vypisují údaje :
 • Doklad o provedení 1. fáze předběžné kontroly
 • 1. Individuální příslib / 2. Limitovaný příslib č. / 3. Jiný doklad
 • Nový typ košilky č. 13 pro FP
 • vytvořena podle požadavků uživatelů SOŠ Mikulov
 • je celostránková (A4) neboť vychází z košilky č.9 - Trmice.
 • Číselníky ve spodní části se vypisují podle skutečnosti uvedených v číselnících organizace
 • Nové košilky si můžete prohlédnout ve volbě: Sestavy - Ukaž vzory či Faktury - Přijaté - Košilka, kde si jí také můžete zkušebně vytisknout, či nastavit, jako výchozí k tisku.

Vylepšen Export do MAUS
 • texty (názvy firem a poznámky) se předávají s diakritikou (česky)
 • u bankovního výpisu:
 • se poznámka z faktury opakuje i u příslušného účtu 241
 • u účtů 321 / 311 se přebírá správná analytika podle číselníku typů faktur (respektive podle údajů uložených přímo u odběratelů / dodavatelů)
 • jsou odstraněny vodící nuly ve variabilním symbolu
 • díky tomu můžete na konci importu dávky v MAUS hned potvrdit volbu Párovat a MAUS opravdu správně spáruje úhradu s předpisem

Odstraněny některé chyby a nedostatky
 • pokud jste ve volbě Nastav - Základní údaje měnili u účtu jen číslo peněžního ústavu, změny se nezaznamenala
 • při tisku měsíční knihy ve volbě Faktury - Přijaté - Tisk knihy dokladů - Měsíční kniha se nesprávně vybíraly faktury i minulých let
 • u valutových faktur v cizí měně se psalo "DPH (Kč)"
 • při exportu BV do MAUS se někdy vyskytla chyba
 • při vytváření vzoru pro rozúčtování v číselníku typů faktur přijatých byla hlášena chyba

verze 4.013

 • pouhé opravy chyb předchozí verze, například:
 • export dávky do MAUS na disketu
 • import dat z Kuchyňka přes disketu
 • rozúčtování dokladu (prohozené kódy DPH pro vstup a výstup)

verze 4.012

 • Doklady v cizí měně
  Široká novinka umožňující vystavovat a evidovat doklady v cizí měně (volby Faktury - Přijaté / Vydané - Zápis valutové faktury a Faktury - Dobropisujeme / Nám dobropisují - Zapiš valutový dobropis). Formulář zápisu (opravy) dokladu v cizí měněn je barevně odlišen. Všechny peněžní údaje se uvádějí v cizí měně. Určení kurzu může provádět až účetní v SW MAUS, či fakturantka a to i automatizovaně přes internet z WEB stránek ČNB. Proto lze ukázat i vývoj kurzu ( týden / měsíc /roky) a kurzové rozdíly. Cizích měny jsou zohledněny v přehledech, sumářích, výběrech a tiscích.
 • Široká kniha faktur
  Sestava tištěná naležato. O každé vybrané faktuře se vypíše více údajů. Faktury - Přijaté/ Vydané - Oprava a prezentace - F6 - Ano tisknout přehledy, knihu /Přehledy - Vytisknout širokou knihu
 • Více možností konstrukce variabilního symbolu pro FV Variabilní symbol obsahuje pořadové číslo dokladu + může označení roku (4 různá) / partnera / střediska / typu faktury / pevnou část společnou všem FV.
 • Tisk faktury na celou stránku
  Ve volbě Nastav - Faktura - Faktura parametry - Forma tisku, lze nastavit u údaje Tisk na celé A4 hodnotu "A". Tím se formulář faktury vytiskne vždy na celou stranu A4. Obsah je ukončen textem: xxxxxxxxxxxxxxkonec obsahu fakturyxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Přehled dodavatelů / odběratelů
  Ve volbě Žáci - Partneři - Inventarizace a ve volbě Peníze - Inventarizace je nově nabídka 7 různých funkcí, kde můžete vybrat, prezentovat a tisknout vše co potřebujete k inventarizaci
 • Široký podpisový seznam pro předávání stravenek
  Sestava tištěná naležato ( Žáci - Fakturace žáků- Tisk dokladů - Tisk - Tiskopis s podpisy ) má všechny údaje o vyfakturování a také rubriku o počtu předaných stravenek + místo na podpis žáka.
 • Rozšířené možnosti tisku sestav o vyúčtování
  Ve volbách Žáci - Fakturace žáků- Tisk dokladů - Tisk - Sestava rodič,třída / Tiskopis s podpisy lze tisknout více variant téže sestavy (setřídění / odstránkování).
 • Potvrzení pro žáky bez rodného čísla
  Při volbě tisku potvrzení Žáci - Záci - Kartotéka - F6 - Tisk potvrzení, se program zeptá, chcete-li tisknout s , či bez rodného čísla.
 • Archivace na Flash Disk
  Nově lze archivovat i na FlashDisk. Ten může uchovat archivy z každého dne, kdy jste pracovali.
 • Nastavení vztyčných adresářů pro export
  Ve volbě Adresáře pro export, máte možnost na jednom místě nastavit adresáře, do nichž se mají export příslušná data. Funkce umožní procházení disků.
 • Uložení souborů do vybraného místa
  Ve všech funkcích, kdy se ukládá nějaký soubor, lze ukládat libovolně na nějaký disk. Při archivaci volbou Archivace vyberte, při exportu Vyberte kam. Vybíráte ze seznamu disků a adresářů.
 • Načtení archivu odněkud
  Při načítání dat z archivu Obsluha - Načtení, nová volba Odněkud vyberte postupně nabídne seznam disků a pak adresářů. Zobrazovány jsou jen soubory archivu (archiv.DTX a archiv.A01).
 • Komunikace s Internetem přes Proxy Server
  Pokud komunikujete s Internetem přes tzv. Proxy Server tak si můžete nastavit údaje komunikace ve volbě Nastav - Nastavení parametrů - Užíváte ProxyServer.
 • Export příkazů do banky
  Ve volbě Export - Příkazy bance lze : nastavit parametry exportu příkazů do banky, prezentovat evidované příkazů , změnit (individuálně / hromadně) informaci, zda byl / nebyl exportován.
 • Nově import BV
  Import a zpracování BV bylo zcela inovováno pro větší přehlednost a jasnost. Například lze rovnou párovat automaticky nespárované platby / zaúčtovat bankovní poplatky atp.

od verze 4.007 do 4.011

 • Nový typ č.11 košilky k faktuře přijaté.
  • od verze 4.009
  • vytvořena podle požadavků uživatelů v ZŠ Horní Benešov
  • je půlstránková (A5) neboť vychází z košilky č.4 a vypisuje se na ní navíc:
  • jméno příkazce = ředitel (Nastav - Základní údaje - Šéf)
  • jméno správce rozpočtu = fakturantka (Nastav - Základní údaje)
  • texty (individuální příslib č.:),(limitovaný příslib č.:) a (zaplaťte z těchto položek rozpočtu : ONIV - provoz)
  • účty (SE AE či stř. DPH) a to buď jen 321 / 5
  • případně podle typu FP (co je v číselníku = Nastav - Seznamy,číselníky - Typy faktur přijatých)
  • je-li účtováno DPH pak i účty DPH
 • Snazší způsob zápisu DPH při vytváření faktury
  • pří zápisu obsahu faktury vydané, respektive rozpisu DPH u faktury přijaté
  • nově lze zadávat DPH či celkovou částku a program si z toho zbývající údaje vypočte
  • vždy musí být známa (zadaná) % sazba DPH (což je u FP zajištěno automaticky a u FV to musíte zadat)
  • zadáte-li základ vypočte se DPH v Kč + celková částka
  • zadáte-li částku DPH, program sám vypočte základ a celkovou částku
  • zadáte-li celkovou částku (včetně DPH), program vypočte základ a DPH
 • Export účetních dokladů do MAUS:
  • někdy chybějící kód DPH u účtu 343, který byl nahrazován kódem 999
  • chybové hlášení při exportu dobropisů
  • částka dobropisu (záporná)
  • špatné setřídění dokladů při exportu ve formě jeden účetní doklad obsahu všechny prvotní
  • prohození účtovacích stran zaokrouhlení u FV
  • vytváření 700 proti 112
 • Inventarizace pohledávek a závazků
  • špatné setřídění dokladů při exportu ve formě jeden účetní doklad obsahující všechny prvotní
  • při tisku sestav se nevypisovaly informace o jaké údaje se jedná
  • při volbě Žáci - Partneři - Pohledávky - Odsouhlasení - F6 - se tiskl nesmyslný název a adresa partnera
 • Možnost zapisovat úhradu žáků (zákonných zástupců) bez návaznosti na vystavený doklad.
 • Zápis úhrad žáků přes variabilní symbol. Měl-li žák dluh, tak se v tiskovém přehledu ukazovala nesmyslná částka nového stavu konta po zaznamenání úhrady i když to bylo aktualizováno správně
 • Při zápisu dobropisu se přímo nabízí jeho tisk.
 • I pro Win98 fungují funkce: přejdi na WEB firmy DATAX (Obsluha - WWW) / prezentace plnohodnotné dokumentace ve formátu WORD (Obsluha - Help)

do verze 4.006

opraveny některé chyby, sestavy a činnosti:
 • Export bankovního výpisu do účetnictví MAUS.
 • Do spouštěcí dávky DXA bylo zavedeno spuštění "uvolňujícího" prográmku FOXFREE.COM.
 • Nemožnost zapsat nulovou fakturu.
 • Přímý tisk košilky při vytvoření dobropisu.
 • Prázdný název odběratele při vystavení faktury bez IČ.
 • Při načtení dat ze zálohy, v případě velkého počtu provedených exportů do MAUS, program hlásil chybu, kterou bylo nutno "přeskákat" podržením klávesy Enter.
 • Zaznamenání úhrady přes volbu PENÍZE - BANKOVNÍ VÝPIS, ÚHRADY - VARIABILNÍ SYMBOL (za určitých předpokladů se špatně vybíral a tím i nabízel plátce).
 • Export příkazu k úhradě do vašeho systému Home Banking přímo do adresáře (chybné vyhodnocení toho, zda adresář existuje, či nikoliv).
 • Neúplný HELP.
 • Tisky:
  • tisk technické kopie jednořádkového příkazu k úhradě
  • tisk výstupů při tvorbě diskety pro ČS
  • tisk inkasního příkazu
  • tisk přehledu právě vyřazovaných žáků
  • tvorba a následný tisk faktur za sponzorované žáky
  • tvorba a následný tisk lístečků pro rodiče
  • tisk přehledu právě vyřazovaných žáků
  • tisk přehledu dokladů zákonným zástupcům
  • tisk vratků zákonným zástupcům + následné zařazení na příkaz k úhradě
přidány dva údaje při prezentaci partnerů či žáků:
 • ve volbě ŽÁCI - PARTNEŘI - OPRAVA ČI PREZENTACE
 • ve volbě ŽÁCI - ZACI - OPRAVA ČI PREZENTACE - KAROTÉKA
 • kolikrát v měsíci rodič platil
 • kolik peněz v měsíci platilv
 • hovoříme-li o měsíci, máme na mysli poslední účetní období od posledního vyúčtování, kdy se tyto údaje vynulují
nový typ č.10 košilky k faktuře přijaté.
 • od verze 4.005
 • vytvořena podle požadavků uživatelů v SOU Moravský Krumlov
 • je celostránková (A4)
přidán další tisk příkazu bance:
 • ve volbě PENÍZE - PŘÍKAZY DO BANKY - OPRAVA PŘÍKAZU BANCE
 • lze přes klávesu F6 vytisknout řádkový přehled příkazu ("střeva příkazu")
 • sestava je podobná technické kopii, neboť uvádí údaje : účet / částka / konstantní / variabilní / specifický symbol / IČ / název partnera / za co
5 nových funkcí při prezentaci zpracovaných bankovních výpisů
 • ve volbě Peníze - Bank.výpisy,úhrady - Bank.V již zpracované
 • při výběru zvolit jestli se mají prezentovat všechny / jen exportované (A) / či neexportované (N)
 • v pravém horním rohu je informace o počtu BV
 • u popisu údaje EX je informace o počtu exportovaných a neexportovaných
 • nová funkce F5 - provede čistku a odstraní případné duplicity BV
 • funkce F4 má další dvě možnosti
 • hromadnou změnu všech na to, že nebyly exportovány
 • hromadnou změnu všech na to, že již byly exportovány
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 27.11.2006  ___distribuce verze 4.01

Vážení uživatelé

dne 27.11.2006 jsme poštou rozeslali novou verzi software Fakturace Alexo 4.01, na kterou mnozí z vás již netrpělivě čekali. Omlouváme se, že to trvalo tak dlouho, ale věřte, že jsme dělali, co jsme mohli. Požadavky jednotlivých uživatelů byly tak rozmanité a rozsáhlé + naše přání o vylepšení software také nebyla zanedbatelná, výsledkem čehož bylo ohromné množství práce a tudíž i času, které jsme do nové verze museli vložit.

Společně s instalačním CD-ROM vám přijde i stručný popis novinek. Plný popis novinek a plná dokumentace jsou součástí software, respektive jsou uloženy na instalačním CD-ROM (APP\ALEXO\INSTAL\DOC\*.DOC) ve formě WORD dokumentů.

nahrání verze

 • Pomocí zaslaného CD-ROM můžete provést OPRAVU své stávající verze 3.05 na novou verzi 4.01.
 • Případně, budete-li si chtít ponechat původní verzi software 3.05, můžete si novou verzi 4.01 nainstalovat volbou Instalace jako zcela nový software do jiného adresáře na váš počítač. Do této nové verze pak načtete archivní data z původní verze a můžete pokračovat ve zpracování dat v nové verzi.

na CD-ROM jsou i další software

Na CD-ROM jsou kromě nové verze software Fakturace Alexo také nové verze ostatních našich software. Tudíž si pomocí tohoto CD-ROM můžete provést OPRAVU na novou verzi i u těchto software.
 • MAUSwin 6.02
 • Kuchyňka 22(12).21
 • Skladník 4.08
 • Majetek 2.12
 • Drobnosti 2.07
 • Pokladna 3.13
 • Knihovna 1.04
 • Skartace 1.04
 • Bourání 3.02
Informace o nové verzi byla elektronicky zaslána 27.11.2006 uživatelům software Fakturace Alexo na nám známé e-mail adresy. Pokud se k vám tato informace nedostala, pošlete nám e-mail na alexo@datax.cz, ať máme na vás správný kontakt alespoň pro příště.
Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 26.11.2006 stručně novinky verze 4.01

novinky verze 4.001 můžete si jejich stručný popis (6 str.) uložit ve formátu DOC (126kB)

Úvodní obrazovka

Trochu změněný dizajn
 • číslo verze, aktuální rok a licenční číslo jsou vpravo dole
 • popis použitelných funkčních kláves je dole
 • popis všech použitelných kláves
 • není-li volba smysluplná, je neaktivní
Nové aktivní klávesy
 • F6 - zobrazí žáky, kteří mají narozeniny v aktuální den
 • F7 -žáci, kteří mají narozeniny zítra
 • Ctrl F6 - přepínač, zda se má / nemá prezentovat sestava před tiskem
 • Ctrl F2 -vložit do textu zvláštní znaky

 • Kalkulačka

  • zobrazení výsledku s oddělováním tisíců
  • možnost smazat poslední znak (klávesa Backspace)
  • respektive opravit zapsané číslo (vymazání,přepsání, vložení některé číslice) (šipka vlevo)

  Help - nápověda

  • po stisku F1 lze v nápovědě vybrat jen některé nabídky (např.novinky)
  • lze vyhledávat nápovědy obsahující zadaný text (další stisk F1)
  • lze seznam nápověd i vlastní obsah nápovědy vytisknout (Alt+F6)
  • provedete-li aktualizaci software (upgrade), zobrazí se automaticky její novinky
  • ve volbě Obsluha - Help jsou dostupné jednotlivé kapitoly dokumentace ve tvaru souborů typu WORD

  Kontakt na nás

  • Obsluha - Kontakt - zobrazí všechny možnosti jak nás můžete kontaktovat, případně lze vytisknout tzv. naší vizitku
  • Obsluha - www.datax.cz - přechod na náš WEB -jen u PC s přístupem na Internet
  • Obsluha - Pošli email - umožní zaslat na pracoviště firmy DATAX přímo do počítače odpovědného pracovníka e-zprávu, ke které lze jen potvrzením volby připojit aktuální data, respektive data jiná (starší). Do zprávy můžete připsat libovolný text.

  Tiskárna

  • možnost tisku přes tzv. "Windowsovskou tiskovou frontu" (tisk na libovolné tiskárně i bez podpory pro DOS. Volba Nastav - Tiskárny - Windows,tisková fronta.
  • možnost prezentovat vygenerované sestavy v jejich reálném tvaru před vlastním tiskem. Zda ano, či ne, volíte přepínačem (Ctrl)(F6) a to v kterémkoliv místě programu.
  • ve volbě Sestavy - Ukaž vzory lze zobrazit vzory k většině sestav, které lze v programu následně tisknout.
  • možnost definovat vlastní sestavy, které lze později vytisknout pro zvolený výběr (faktur přijatých / faktur vydaných / žáků / obchodních partnerů)
  • možnost vytvářet vlastní texty (dopisy / potvrzení / oznámení), které lze později tisknout u žáků

  Údržba software

  • Obsluha - Upgrade software - umožňuje aktualizovat program na nejnovější verzi přímo z našeho WEBu. Jen u počítačů s přístupem na Internet.
  • Obsluha - O počítači - Stav dat a nebo Nastav - Diagnostika - Stav dat - kontrola instalace (jsou-li všechny soubory ve stavu, v jakém mají být), či prezentace významu souborů či jejich údajů.
  • Obsluha - O počítači - Disketa,disky - prezentace obsahu diskety či disku (adresáře, soubory, jejich význam) s případnou možností zrušit nepotřebné soubory (souborový manager).

  Diagnostika

  • vše naleznete ve volbě Nastav - Diagnostika
  • Indexování - nové vytvoření všech indexových souborů.
  • Nastav čísla dokladů - možnost prověřit, či upravit číslování dokladů.
  • Prověrka obsahu dokladů - případně zruší obsahy neexistujících dokladů.
  • Ruš nepotřebné partnery - nabídne k odstranění ty, kteří nemají žádný doklad.
  • Výmaz souborů - nabídne ke zrušení všechny soubory, které se vyskytují v instalačním adresáři či podadresáři DBF a přitom nejsou součástí produktu Fakturace Alexo.
  • Fakturky za žáky - prověří a případně opraví doklady vygenerované za výuku žáků při posledním vyúčtování (číslování a to, zda vytištěné doklady jsou již v knize).
  • Strava sečti - nasčítá počty porcí u žáků ze všech jídelen.
  • Ubytování sečti - nasčítá u žáků jak kdo byl ubytován ve všech ubytovnách.
  • Obnova číselníků - nabídne tzv. obnovitelné číselníky a doplní je podle aktuálního stavu dat.

  Obchodní partneři

  Nové volby
  • Změna IČ u partnera - změna IČ pro partnera s následnou změnou všechna to navazujících údajů.
  • Ukaž vše o partnerovi - prezentace celkového přehledu o obchodním partnerovi - jeho identifikace, faktury, dobropisy, žáci, platby, pokladní doklady.
  • Pohledávky-odsouhlasení - přehled všech /či vybraných (dlužných, zaplacených atp.)/ dokladů pro vybraného partnera - program nabízí partnery dlužníky, věřitele, jejich kombinaci atp.
  • Inventarizace - nabídky firem, kterým něco dlužíme, respektive oni dluží nám s možností nejrůznějších tisků - inventarizace, informace o pohledávce, závazku, návrh vzájemného vyrovnání
  • Sumář za partnery - sumarizace dokladů pro vybrané partnery a období.
  Nové údaje
  • delší název odběratele - se nyní dá zapisovat na celkem 4x40 znaků
  • na obrazovce je prezentován jediným řádkem (40znaků), který může být = 1. řádku názvu pro tisk, či si jej můžete změnit (zkratky).
  • nalezení odběratele v seznamu - máte-li nabídnut seznam partnerů (abecedně), lze použít (F1) respektive (F12). Tyto funkce nabídnou jen ty partnery, kteří vyhovují vámi zadanému textu. Pro F1 se text porovnává jen s názvem odběratele (všechny části) pro F12 i v adrese.
  • začátek variabilního symbolu - pokud to vyžaduje styl vaší evidence, můžete si nastavit začátek VS a ten se v kombinaci s nastaveným způsobem vytváření VS uplatní při vystavení faktur tomuto odběrateli.
  • analytika při zaúčtování - pokud analyticky odlišujete některé dodavatele (odběratele) můžete si přímo u něj nastavit speciální analytiku.
  Nové funkce
  • Pro vybrané (všechny) partnery, lze při prezentaci jejich údajů
  • sumarizovat údaje firem podle společného údaje (např.PSČ, banka atp..)
  • lze individuálně i hromadně poopravit jejich DIČ
  • Máte možnost si definovat libovolnou sestavu, tuto si uložit do evidence mezi tzv. "Moje sestavy firem" a následně pro vybrané firmy můžete dříve vytvořenou sestavu vytisknout.

  Žáci

  Nové volby
  • Žáci - Zaci - Oprav - Mají narozeniny - prezentace těch,co mají v zadaném období narozeniny (tisk blahopřání na nástěnku).
  • Žáci - Zaci - Vyřazení žáků - Odstraň staré - definitivní odstranění dříve vyřazených žáků
  • Žáci - Fakturace žáků - Ubytování - Státní svátky - možnost zadání slev na ubytování za dny školního volna
  Nové údaje
  • Počet vydaných potvrzení (celkem / datum posledního vydání / počet potvrzení vydaných žákovi v jednotlivých ročnících
  • věk žáka
  Nové funkce
  • Ve volbě: Žáci - Žáci - Oprav či ukaž žáky - Kartotéka / Výběr žáků
  • F1 -nabídne většinu evidovaných údajů, vy volíte, podle čeho (např. podle příjmení)
  • F4 -nabídne zda chcete opravit údaje aktuálního žáka, či zda chcete Umožnit opravu jednoho vybraného údaje u všech žáků. Zvolíte si z nabízených údajů a program změní zobrazení z "kartotéka" na "seznam" s dostupným požadovaným údajem.
  • H - Hromadná změna u všech vybraných žáků najednou jedním změní vybraný údaj na stejnou hodnotu.
  • F6 - Osobní list žáka ( S091 )
  • Uživatelské texty (vlastní potvrzení a oznámení).
  • Osobní list žáka ( S091 )
  • Definované sestavy žáků (vlastní definované sestavy žáků)

  Inventarizace pohledávek

  • pro potřeby inventarizace závazků a pohledávek jsou ve volbě Žáci - Partneři -Inventarizace speciální funkce
  • tisk protokolu o inventarizaci pohledávek a závazků pro vybraného partnera
  • tisk přehledného soupisu všech partnerů (pohledávek a závazků) v jedné sestavě
  • ve volbě Žáci - Partneři - Pohledávky, odsouhlasení jsou sestavy, kterými lze potvrdit (oznámit) partnerům stav závazků a pohledávek a (protokol k odsouhlasení), respektive pro započtení pohledávek (protokol k vzájemnému zápočtu).

  Faktury přijaté

  Nové volby
  • Košilka - výběr - volba, jaká košilka se má standardně nabízet při tisku (9 typů).
  • Moje sestavy faktur - definovaní a oprava vlastních tiskových sestav pro FP
  • Export a tisk knihy FP - jak se exportují FP do MAUSu a jak se tiskne kniha FP.
  Zápis nové faktury
  • v přechodném období na přelomu roku lze měnit číslo faktury (dvě číselné řady - pro starý a nový rok). Nastavuje se ve volbě Zavři - Přechodné období.
  • lze zobrazit seznam všech zapsaných faktur od dodavatele (F3) (akt.rok (F2)).
  • k editaci se nabízí i datum evidence (datum od, kdy je faktura evidována. Mělo by být rovno s datem, kdy FP přišla do naší organizace).
  Prezentace dokladů
  • vylepšeno zobrazení záhlaví dokladů,
  • F2 - četnosti - další funkce (setřídění a výběr jen některých),
  • + - průběžný sumář
  • F4 přidány funkce,
  • změnit informaci, zda doklad byl, či nebyl, exportován do účetnictví MAUS,
  • provést rozúčtování,
  • F6 přidána funkce - exportovat faktury do souboru.
  • F11 - při úhradě dokladu, lze potvrdit, že částka byla uhrazena hotově = taková částka se uloží do evidenční pokladny, která je součástí produktu Fakturace Alexo
  Tisk - sestavy Program pro KFP nabízí několik voleb, které mají snadněji dostat k požadovaný výtisk. Lze si také nadefinovat vlastní sestavu ve volbě Faktury - Přijaté - Moje sestavy faktur - Ano definovat novou , či ve volbě Nastav - Moje sestavy - Přijaté doklady a pak ji používat pro aktuální výběr faktur a vytisknout co je třeba.

  Faktury vydané

  Nové volby
  • Hromadná fakturace - hromadné vystavení stejných / podobných/ faktur pro vybranou skupinu odběratelů.
  • Uhrazené pozdě - zobrazí jen faktury uhrazené po termínu splatnosti
  • Faktura vlastnosti - nastavení parametrů pro tvorbu a tisk faktury
  • Moje sestavy faktur - definovaní či oprava vlastních sestav pro seznamy faktur vydaných
  • Export a tisk knihy FV - jak se provádí export FV do MAUSu a jak se má tisknout kniha FV.
  Zápis nové faktury
  • variabilní symbol se může generovat tak, že se jím rozlišují: střediska / odběratelé / typy faktury vydaných.
  • vytváříte-li fakturu jako kopie jiné, můžete si nechat nabídnout evidované faktury: všechny / aktuálního roku / vybraného roku.
  • delší název odběratele - Název odběratele se nyní dá zapisovat na celkem 4x40 znaků (celkem 160 znaků),
  • delší název vaší organizace - Ve volbě Nastav - Základní údaje lze zapsat také název vaší organizace nyní na 4x40 znaků (celkem 160 znaků).
  • další údaje na fakturu - kromě standardních (adresa, fakturantka, telefon, fax, e-mail, účet) se na fakturu může vypsat informace, jak jste zapsáni v obchodním rejstříku, či podle které zřizovací listiny je vaše organizace zřízena příslušným KÚ.
  • datum evidence - program nabízí k editaci také datum evidence (datum od, kdy je faktura evidována). Toto datum by mělo být totožné s datem vystavení.
  • typ faktury - číselník typů FV umožňuje nejen od sebe faktury odlišovat a sumarizovat (potraviny, energie, materiál atp.) ale navíc při exportu do software MAUS se automaticky vytvořené účetní doklady předkontují.
  Obsah faktury
  • v levém horním rohu obrazovky se zobrazuje kolik Kč je na faktuře již zapsáno (z toho kolik DPH)
  • na (F2) se do faktury vloží nový prázdný řádek
  • na (F3) se řádek, na kterém stojíte, podtrhne souvislou čárou
  • na (F4) se provádí centrování již potvrzeného textu v řádce
  • na (F5) se označí řádek, že se má zrušit
  • na (F7) se načte řádek do paměti a na (F6) se zkopíruje na požadované místo
  • na (F9) se prezentují všechny faktury, které máme k odběrateli zapsány (informace, ba i částku o vybrané lze vložit do textu faktury)
  • u obsahu s vazbou na číselník jsou vyřešeny všechny dřívější problémy
  • tisk faktury - možno zadat, že se má tisknout na celou A4 (doplnění obsahu prázdnými řádky)
  Prezentace dokladů
  • vylepšeno zobrazení záhlaví dokladů,
  • F2 - četnosti - další funkce (setřídění a výběr jen některých),
  • + - průběžný sumář
  • F4 přidány funkce :
  • změnit informaci, zda doklad byl, či nebyl, exportován do účetnictví MAUS
  • provést rozúčtování
  • fakturu lze přidat do seznamu vzorů,
  • F6 přidána funkce - exportovat faktury do souboru
  • F11 - při úhradě dokladu, lze potvrdit, že částka byla uhrazena hotově = taková částka se uloží do evidenční pokladny, která je součástí produktu Fakturace Alexo
  • při pozdní úhradě - se nabídne možnost penalizovat pozdní úhradu dle zákona úrokem z prodlení (vystavit / vytisknout) penalizační fakturu
  • potřebujete-li zcela jinou sestavu, než nabízí program, musíte si ji nejdřív nadefinovat a to ve volbě Faktury - Vydané - Moje sestavy faktur - Ano definovat novou sestavu , či ve volbě Nastav - Moje sestavy - Vydané doklady
  Odeslání faktury jako souboru Program umožňuje vystavenou fakturu vygenerovat jako soubor a ten odeslat odběrateli elektronickou poštou. Faktura se generuje do standardního formátu, který akceptuje vaše nastaveni (jak se má faktura vyrábět). Formát souboru je dokument typu RTF či DOC pro WORD, respektive HTM pro Explorer (Internetový prohlížeč). Součástí faktury může být také naskenovaný podpisový vzor.

  Hromadná fakturace

  Program umožňuje vystavit pro vybranou skupinu odběratelů stejnou (podobnou) fakturu. Vytvoříte si a uložíte vzorovou fakturu a tu pak v potřebný čas vystavíte všem vybraným firmám. Do obsahu faktury můžete ukládat i proměnné hodnoty. Jednak ty, které jsou uloženy v seznamu odběratelů (např. PSČ), ale také další údaje (např. číslo smlouvy, číslo produktu atp.) Při vlastním generování můžete vzor faktury ještě opravit (např. z pohledu měsíce), respektive můžete i zakázat generování faktury některým firmám, kterým by se jinak faktura vytvořila.

  Banka - příkazy - úhrady

  Příkazy
   Z důvodů zpřehlednění byly některé nabídky ve volbě Peníze sloučeny a jiné naopak rozděleny. Volba příkazy umožňuje :
  • zapsat (vytvořit) příkaz k úhradě či inkasu ,
  • opravit (vytisknout) již vytvořený příkaz
  • prohlížet příkazy
  • vyhledat doklad na příkazu
  • nastavit parametry tisku příkazů
  Byla doladěna většina funkcí:
  • více možností způsobu tisku příkazu
  • u ručních příkazů lze zadat poznámku
  • při prohlížení a opravě příkazu se zobrazují plné informace
  Bankovní výpis - úhrady
  • úhrady z BV jen zápisem VS a částky
  • široká prezentace (obrazovka i tisky) dříve, či právě importovaných BV
  • případné uložení čísla účtu partnera do evidence z importovaného BV
  • evidence a následná široká prezentace všech zapsaných plateb (denníky, sumáře, detailní)
  • pokladna - evidence hotovostních úhrad - kompletní pokladní kniha
  • plnohodnotný export importovaných BV do SW MAUS
  • možnost změnit informaci, zda byl / nebyl BV již exportován
  • téměř automatizovaná a snadná úhrada provedeného inkasa u ČS přes sběrný účet "Strava"

  Upomínky - panalizce

  • program umožňuje vytvářet upomínky na dlužné faktury a upomínky zákonným zástupcům
  • v nabídce Nastav - Penále,upomínky - Texty upomínek , či Peníze -Upomínky - Texty upomínek si můžete nastavit, jak má taková upomínka na dlužné faktuře vypadat a jaký text má obsahovat
  • program umožňuje vytvořit 5 typů upomínek (při vlastním upomínání volíte, jakou z těchto upomínek uplatníte).
  • vzory upomínek si lze prohlédnout ve volbě Sestavy - Ukaž vzory - Faktury vydané.
  • vlastní obsah upomínky je nastaven na standardní stav, ke kterému se případně volbou "Vrátit výchozí text do všech upomínek" můžete kdykoliv, bez ohledu na provedené změny, vrátit .
  • ve volbě Peníze - Upomínky,dluhy - Upomínky faktur / Hromadná upomínka, program nabízí jen ty faktury, které má smysl upomínat
  • ve volbě Peníze - Upomínky,dluhy - Upomínky faktur, lze upomínat individuálně jednotlivé dlužné faktury.
  • snadno lze upomínat jednu fakturu , skupinu faktur pro skupiny odběratelů , všechny dlužné, či vybrané
  • lze tisknout upomínky, či jen zapsat informaci, že faktura byla upomínána
  • úrok z prodlení má více možností výpočtu
  • lze nastavit, že se má automatizovaně nabízet penalizování při zápisu pozdní úhrady.

  Moje sestavy

  • absolutní novinka
  • univerzální modul, který vám umožňuje vytvořit si libovolnou sestavu s údaji žáků / partnerů / faktur či dobropisů vydaných / faktur či dobropisů přijatých
  • který lze později vytisknout celkem z 10 různých míst v programu
  • funkce je dostupná z nabídky Nastav - Moje sestavy , kde si dále vybíráte s jakými daty chcete pracovat, respektive z následujících nabídek, kde je obsah dat již dán: Žáci - Zaci - Moje sestavy , Žáci - Partneři - Moje sestavy partnerů , Faktury - Vydané - Moje sestavy faktur , Faktury - Přijaté - Moje sestavy faktur ,
  • při definování sestavy volíte :
  • typ (součtová - až 3 úrovně / prostá)
  • údaje které se mají prezentovat
  • kolik znaků z těchto údajů se má prezentovat
  • mají-li se některé údaje tisknout zvýrazněně
  • jaký má být popis údajů v záhlaví sestavy
  • jak má být sestava setříděna
  • jak se má tisknout (bez oddělovačů / svislé čáry mezi sloupci / vodorovné čáry mezi záznamy / kombinace)
  • velikost písma si určí program automatizovaně tak, aby se sestava vytiskla co možná s největším písmem

  Uživatelské texty

  • absolutní novinka
  • univerzální modul, který vám umožňuje vytvořit si libovolné:
  • jak má být sestava setříděna
  • Oznámení - vizuálně připomíná FV s informací o škole a zákonném zástupci a vlastní sdělení
  • Dopis - méně formální, než oznámení
  • Potvrzení pro žáka (např. o tom, že navštěvuje školu)
  • funkce je dostupná nejen z volby Nastav ale i z Žáci - Zaci , nabídka Definujte sestavu
  • po vybraného žáka (žáky) lze tisknout takové texty ve volbě Žáci -Žáci -Oprav či ukaž žáky - Kartotéka / Výběr žáků- F6 - Uživatelské texty
  • při definici textu postupně zadáváte: typ dokladu, záhlaví, orámování, úvodní text, údaje o žákovi, závěrečný text
  • po instalaci máte automaticky v seznamu "Uživatelských textů" 3 vzorové sestavy

  Export

  • pro novou FV (či zapsanou) lze místo tisku zvolit možnost exportu do WORD dokumentu, který lze elektronicky následně odeslat odběrateli
  • zobrazené údaje (žáci/ partneři/ fp/ fv) lze uložit do souboru v požadované struktuře (položky) a to do několika typů souborů (Excel / TXT / ZIP atp.) na disk, či disketu
  • export účetních dat do MAUS:
  • automatické, individuální či hromadné rozúčtování dokladů pro export do MAUSu
  • vzory rozúčtování i procentní
  • přenášet lze i dobropisy
  • při exportu bankovního výpisu se zaúčtují i provedené úhrady
  • možnost samostatných analytik pro vybrané odběratele a dodavatele
  • plná nastavitelnost všech parametrů pro plnohodnotný export
  • prezentace stavu exportu
  • možná snadná individuální změna o tom zda byl / nebyl doklad (BV) již exportován
  • hlášení pro ČSSZ do souboru či e-mailu
  • archiv dat jako e-mail do Dataxu
  Zavřít