klikněte na požadované téma

začátek stránky 2.5.2024  ___opravná verze POKLADNA 3.097


Vážení uživatelé

Aktuálně je na našem WEBu dostupný rozdílový soubor, který převede vaši stávající verzi software Pokladna na nejnovější verzi 3.97. Způsob aktualizace se liší podle toho, máte-li ze svého počítače, kde máte software instalován, dostupný Internet, či nikoliv. Jak to zjistíte? V programu spusťte volbu Obsluha - Upgrade software. Výsledkem bude jedna z následujících 4 možností.

1. nepovedlo se spojení - nedostupný Internet

Budete informováni, že z vašeho počítače se nepodařilo dostat na cílovou WEB stránku. Je-li to opravdu tím, že nemáte z vašeho počítače dostupný Internet, pak musíte postupovat následovně:
 • zde si stáhněte opravný soubor (3 MB)
 • stažený soubor si nakopírujte do pracovního adresáře, kde je software instalován
 • standardním instalačním adresářem je C:\DATAX\POKLADNA
 • pokud jste původně instalovali jinam, pak můžete pracovní adresář zjistit přímo v programu, spuštěním volby Obsluha - O počítači - O počítači v 1. řádku "Aktuální pracovní adresář"
 • po zkopírování souboru v software znovu spustíte volbu Obsluha - Upgrade software
 • v ní program, ještě před kontaktem na Internet, nalezne tento soubor a dotáže se, zda jej chcete použít pro aktualizaci na novou verzi
 • odpovíte-li že ano, program provede aktualizaci sama sebe.

2. máte aktuální verzi

Budete informováni, že provozujete aktuální verzi, že na WEBu není dostupná žádná novější.

3. nelze aktualizovat z WEBu

Budete informováni, že vaše verze sice není nejnovější, že existuje novější, ale že na WEBu není umístěna aktualizace, která by se dala stáhnout. To bude nejspíše případ, kdy by rozdílový soubor byl příliš veliký a tak jsme jej na WEB neumístili, respektive vaše verze programu je velmi stará a my již její aktualizaci na WEBu neprovádíme. V takovém případě nás kontaktujte a vyžádejte si aktualizaci pomocí CD-ROM.

4. lze aktualizovat vaši verzi

Budete informováni, že máte starší verzi a že na WEBu je dostupný soubor pro aktualizaci na nejnovější verzi. Na obrazovce se objeví kompletní informace:
 • jakou verzi používáte
 • jaká nejnovější verze je na WEBu k dispozici
 • který soubor je potřeba stáhnout z našeho WEBu do vašeho počítače a dokonce i jaká je jeho velikost
 • navíc jsou uvedeny orientační časy, jak dlouho bude stahování trvat (je-li užito vytáčení, či přímé připojení)
 • pokud potvrdíte, že se má soubor stáhnout, program se o to pokusí
 • o průběhu stahování jste informováni časovým "teploměrem"
 • výsledkem bude buď stav, kdy se to z nějakého důvodu nepodaří, o čemž byste byli informováni
 • nebo se to podaří
 • v takovém případě pokračuje automatická aktualizace programu + případná potřebná transformace dat


Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 2.5.2024  novinky verzí 3.30 - 3.97

PDF dokumenty ke stažení stran velikost (MB)
novinky verze 3.75 - 3.97 12 0.9
novinky verze 3.30 - 3.74 14 1.6


verze 3.97 2.5.2024

DPH

 • přímo při zápisu pokladního dokladu lze zadat kódy DPH
 • program sám vyplní podle toho, jaké částky jste na dokladu uvedli
 • a to v okamžiku, kdy vyberete (zadáte) vazbu na účetnictví (na účto)
 • na F1 se nabízí seznam všech možných kódů DPH, pro příslušnou sazbu
 • pokud volíte rozúčtování, jsou kódy přeneseny i do rozúčtovaného (více řádkového) dokladu

vzory pro rozúčtování

Volba Nastavení - Účetní osnova - Příjmové type / Výdajové typy - F8.
 • kódy DPH
 • při zadávání kódu DPH si jej lze nechat nabídnout přes F1
 • účtovaná částka
 • ve vzoru se uvádí procento (podíl z celé částky)
 • myšleno ze základu daně - daň se dopočte automaticky
 • existují případy, kdy je požadováno, aby bylo účtováno přes přechodné účty, například přes 111
 • ale u tohoto účtu má být vždy celá částka dokladu
 • proto je přes F4 možné pro příslušný řádek vzoru zadat, jaká částka je myšlena pro výpočet
 • tím se mění hodnota údaje "CO". Mezera = standard = základ DPH / * = celá částka dokladu
 • tisk vzoru
 • přes volbz Vytisknout VZOR pro rozúčtování

rušení účetních dokladů - dávek do MAUS

 • potřebujete-li znovu odeslat do MAUS opravené pokladní doklady
 • je nutné u těchto dokladů zrušit, že již byly do MAUS exportovány
 • to lze tím, že ve volbě Uzávěrka - Zrušení dokladů MAUS provedete likvidaci (zrušení) dávky (dávek - účetních dokladů)
 • při prezentaci pokladních dokladů je v záhlaví uvedeno, byl-li exportován do MAUS a v jaké dávce
 • rušit lze: poslední dávku/ všechny dávky / a nově všechny dávky od nějaké zadané dál

opravy

 • vyhledávání nových organizací v evidenci ARES
 • drobné úpravy pro správné načtení údajů z ARES (nenačítalo se PSČ)
 • generování dokladů do MAUS
 • u plateb strávníků se do poznámky přidalo číslo strávníka
 • správně doplňovaná analytika pro základní a sníženou sazbu podle nastavení


verze 3.96 7.2.2024

vyhledávání nových organizací v evidenci ARES

 • od 1.1.2024
 • vstoupil v platnost nový princip vyhledávání v internetové evidenci ekonomických subjektů ARES
 • proto je nově používána komunikace s ARES přes CURL.EXE

generování účetních dokladů a jejich přenos do SW MAUS

 • 1.) kód 100 na straně DAL
 • v případě, že si uživatel vytvořil vzory pro rozúčtování dokladů
 • a měl v nich na straně DAL použit kód DPH 100
 • který je ale určen pro stranu MáDáti a pro Dal není povolen
 • nahrazoval se tento kód kódem 531
 • to je nyní změněno na kód 999, který se nezapočítává do vypořádacího koeficientu
 • 2.) při rozúčtování dokladů
 • generoval se nesmyslný záznam pro kód DPH např. 306 s nulovými hodnotami MáDáti i Dal
 • nyní se již takové záznamy do MAUS nepřenáší
 • 3.) do MAUS jeden pokladní doklad = jeden účetní
 • pro přenášení dokladů ve formě každý jeden doklad pokladní jako jeden účetní doklad
 • upravili jsme nastavování parametrů takového generování
 • jen generovaný název typ 7 = částečně pevný text + osoba + účel
 • možná varianta pouze dva oddělené druhy dokladů
 • jeden pro příjmové a druhý pro výdajové doklady


verze 3.95 9.1.2024

čas vystavení dokladu

 • údaj se přebírá z hodin počítače a není možno jej měnit
 • zapisujete-li do evidence doklady zpětně, neodpovídá pak tento čas skutečnosti
 • volba Nastavení - Režim tisku pokladní knihy
 • lze nastavit dva nové parametry ovlivňující pokladní knihu
 • jak se v rámci dne řadí v knize doklady a zda se do pokladní knihy tiskne i čas vystavení dokladu
 • princip řazení dokladů
 • standard = v rámci dne se nejdříve tisknou příjmové doklady a pak výdajové (Příjmy pak výdaje)
 • volbou Zohlednit čas se v knize v rámci jednoho dne budou řadit doklady podle času vystavení
 • tisk času v pokladní knize
 • určíte, zda se má / nemá tisknout čas u dokladu
 • standard = Bez času /
 • Tisknout i čas = bude se tisknout čas u dokladu v pokladní knize
 • tisk času na dokladu
 • volba Nastavení - Jak dělat doklady
 • určíte, zda se má / nemá tisknout čas na dokladu
 • standard = Ne /
 • Ano = bude se tisknout čas na pokladním dokladu

oprava

 • DPH
 • aby šlo ve volbě Nastav - Nastav parametry
 • nastavit 2.sníženou sazbu na 0%


verze 3.94 3.1.2024

oprava

 • tisk dokladu
 • opraven tak, aby se v levém horním rohu
 • vždy za všech okolností tiskla informace: číslo paragonu


verze 3.93 21.09.2023

delší název organizace

 • rozšířili jsme pole pro název organizace
 • jak název vlastní organizace ve volbě Nastavení - Základní údaje (3 řádky v celkovém rozsahu 120 znaků)
 • název partnera (organizace) rozšířen z původních 25 znaků na 4x 30, tedy také na 120 znaků
 • změnu názvů lze provést ve volbě Nastavení - Odběratelé, dodavatelé - Firmy, zaměstnanci přes F4
 • rozsahu názvu vaší organizaci, respektive názevu partnerské firmy
 • se přizpůsobuje i tisk pokladního dokladu

barevné zvýraznění některých údajů

 • některé texty, například při nastavování parametrů
 • jsme barevně zvýraznily aby byly lépe čitelné
 • podobně jsme zvýraznili i popisné texty při zápisu pokladního dokladu


verze 3.92 08.03.2023

výběr skupiny dokladů

 • ve volbě Prezentace a opravy
 • lze nově prezentovat jen některé doklady
 • Všech = prezentují se, tak jak tomu bylo doposud, všechny doklady v roce zapsané
 • Konkrétní měsíc = doklady vytvořené ve vybraném měsíci
 • Poslední měsíc = doklady vytvořené v měsíci, který je právě zpracováván
 • Skupina dokladů
 • lze zadáním kombinace nejrůznějších podmínek, vybrat specifický seznam jen některých dokladů
 • výběr je možné provádět z pohledu:
 • osoby / data vystavení / částky /evidenčního čísla dokladu / poznámky / zaokrouhlení / stránka pokladní knihy
 • DPH: je, či není / s konkrétní sazbu / důvod osvobození
 • vazby na účetnictví: typ / účet / předání do MAUS / rozúčtované / zakázka / středisko / činnost

důvod osvobození od DPH

 • plátci DPH, si mohou aktivovat novou funkci
 • ta umožňuje, pří zápisu dokladu, má-li tento částku bez DPH, vybrat důvod, proč je částka osvobozena od DPH
 • v Nastavení - Seznamy číselníky - Důvody osvobození je vložen číselník důvodů
 • zda je funkce aktivní, nastavíte ve Nastavení - Jak dělat doklady
 • standardně je nastaveno, že se číselník nenabízí a určování důvodu neprovádí
 • je-li uveden důvod osvobození, tiskne se na doklad v rámci rekapitulace DPH
 • pří výběru skupiny dokladů lze ve volbě Skupina dokladů - Hledisko DPH vybrat ty, které mají uveden důvod

generování účetního dokladu do MAUS

 • další možnost - princip jeden prvotní pokladní doklad = jeden účetní doklad
 • volba Nastavení - MAUS parametry dokladu - Jak se generuje účetní doklad postupně musíte určit:
 • vytváření vnitropodnikových účtů třídy 7 a 8 - standard je NE
 • formát účetního dokladu - Každý doklad samostatně
 • jaký text se vepíše do názvu účetního dokladu - 7
 • zkratky do názvu: o jakou pokladnu se jedná (např. PO1 / POK /Phl)
 • a ještě, jak se mají odlišovat příjmové a výdajové doklady (např.: příjmové= P / výdajové= V)
 • jak se doklady do MAUS předávají:
 • varianta č. 1 = všechny pokladní doklady v rámci jednoho druhu účetního dokladu (v jednom šanonu) (např. P1)
 • to lze nastavit ve volbě Nastavení - Základní údaje
 • varianta č. 2 = vytvářeny dva druhy účetních dokladů (dva šanony): pro příjmové (např. P1 / PP), pro výdajové (např. P2 / PV)
 • co se zapíše do názvu účetního dokladu (má omezený rozsah 20 znaků)
 • standard= osoba + poznámka / prvních 7 znaků

výčetka na dokladu

 • ve volbě Nastavení - Bankovky - Výčetka platidel na dokladu
 • lze nastavit, zda se výčetka má tisknout (samostatně pro příjmové a výdajové doklady)
 • pokud ano, tak zda před tiskem dokladu má SW nabízet tisk bez i s výčetkou
 • a lze i nastavit, že se tisk výčetky provádí jen pro některé doklady
 • -jeden typ = vybere konkrétní typ rozúčtování, u kterého se tisk výčetky provádí
 • -vybrané typy = označíte, u kterých typů rozúčtování, se tisk výčetky provádí
 • -má v poznámce = tisk výčetky se provádí jen u dokladů, které mají v poznámce vámi dále uvedený text
 • -má poznámku = tisk výčetky jen u dokladů, které mají poznámku přesně takovou, jako je vámi dále uvedený text
 • -od částky = tisk výčetky jen u dokladů, které mají částku rovnou či vyšší než je hodnota vámi uvedená
 • pokud se výčetka tiskne, nabídne se vám seznam platidel a vy u nich zadáte množství jednotlivých bankovek či mincí

opravy

 • barva popisných textů na obrazovce
 • změněna barva, aby popisky byly lépe čitelné
 • některé texty, například při prezentaci dokladů, byly záměrně vypisovány tak, aby byly nevýrazné
 • aby skutečné hodnoty karet oproti tomu byly více výrazné
 • nově jsme to barevné potlačení zmírnili
 • tisk dokladu při prezentaci dokladů z minulých let
 • pokud ve volbě Obsluha - Minulé roky vyberete konkrétní
 • lze prohlížet a tisknout jak doklady, tak i pokladní knihu


verze 3.91 29.4.2022

generování účetního dokladu do MAUS

 • správná analytika přenášená do MAUS u 2. sníženého DPH
 • pro 10% DPH se do účetního dokladu u účtu 343
 • zapisovala zadaná analytika pro 21%
 • to je již opraveno
 • převod nesprávných IČ
 • při generování dokladu
 • budou všechna nesprávná IČ
 • převedena na pro PAP stravitelné fiktivní IČ 00000111- Fyzická osoba
 • ve volbě Nastavení - MAUS, parametry dokladu - Jak nakládat se špatnými IČ pro PAP
 • můžete určit, zda se takový převod má provádět, či nemá
 • standard je, že se provádět má


verze 3.907.4.2022

sledování limitu v pokladně

 • ve volbě Nastav - Základní údaje
 • pod adresou vedle čísla poladny
 • lze limit zadat (nebude-li zadán, SW pracuje jako dosud)
 • kontrola
 • po zadání částky u příjmového dokladu se kontroluje
 • zda aktuální stavpokladny + částka nového příjmu nepřesáhne zadaný limit
 • pokud ano, jste na to upozorněni, ale ne blokováni
 • tisk pokladní knihy
 • nadále funguje původní standardní tisk
 • a nově i možnost "Naplněnost pokladny"
 • v sestavě se navíc na konci každého dne tiskne, kolik % z nastaveného limitu bylo dosaženo
 • a to je vyjádřeno i graficky
 • byl-li limit překročen, je uveden text ">40000" (zadaný limit)

změna komunikace při vyhledáváni na Internetu

 • změna z metody GET.EXE na metodu CURL.EXE u činností
 • upgrade verze = vyhledání na WEBu datax, je-li nová verze a její případné stažení
 • Kurzy ČNB = nalezení kurzového lístku na WEBU České národní banky
 • automaticky v nové verzi 3.90 se nastaví, že se pro obě funkce má používat nová metoda přes CURL.EXE
 • ve volbě Obsluha - Upgrade - Kdo komunikuje s Internetem
 • lze nastavit, že se má funkce provádět postaru, tak jak to bylo do verze 3.89verze 3.8911.11.2021

vazba na Tectronik

 • do adresáře EXP\ v rámci toho, kde je SW instalován vygenerují 2 soubory
 • standardní cílový adresář: je C:\ DATAX \ POKLADNA \ EXP\
 • POXX_FP.TXT (faktury přijaté, u kterých je uvedena zakázka)
 • POXX_FV.TXT (faktury vydané, u kterých je uvedena zakázka)
 • údaj kód zakázky je v dokladu přístupný pouze nastavení v Nastavení- Jak dělat doklady - vlevo dole Zakázky (.) Ano
 • zda se soubory generují, či ne určuje nastavení ve volbě Nastavení- Základní údaje - v poslední řadě uprostřed parametr: Vazba na Tectronik (A/N)verze 3.88 09.07.2020

opava

 • základ a DPH u 2. snížené sazby DPH (10%)
 • byl odstraněn problém
 • se zápisem (uložením) základu a DPH pro 2. sníženou sazbu DPH (10%)
 • v předchozí verzi se základ ukládal bez haléřů
 • a pak se tak doklad i tiskl
 • posílena funkce ARES
 • vyhledávání nových organizací
 • tak, aby se správně prováděla i na 64-bit instalacíchverze 3.87 17.06.2020
oprava předchozí verze


verze 3.86 10.6.2020

pokladní doklad

 • označení dokladu
 • až dosud SW Pokladna tiskl v záhlaví textové označení: PŘÍJMOVÝ DOKLAD, respektive VÝDAJOVÝ DOKLAD
 • ve volbě Nastavení - Příjmový doklad vzor / Výdajový doklad vzor
 • bylo možné upravit texty, které se na dokladu tisknou
 • také se dal zadat obecný text, který se tiskl v záhlaví dokladu za názvem
 • nově v téže volbě můžete zadat i název pokladního dokladu
 • původní označení, která SW používal dosud, se nabízejí jako standard
 • můžet to změnit například na PŘÍJMOVÝ pokladní doklad
 • rozúčtovaný doklad
 • při tisku se vypisuje:
 • textová poznámka zadaná v účelu dokladu
 • a dílčí rozúčtování
 • a také případný typ rozúčtování dle číselníku
 • vzor pro rozúčtování
 • v číselníku Nastavení - Účtový rozvrh - Příjmové doklady / Výdajové doklady i vzor
 • ve sloupečku "V" je hodnota "A"
 • uživatel si uloží (vytvoří) procentní vzor rozúčtování
 • podle něj se částka dokladu, při jeho zápisu, zaúčtuje
 • pouze základy DPH, vlastní DPH se zaúčtuje automaticky na 343

oprava

 • rušení vzoru o rozúčtování
 • v případě, že jste rušili vzor, SW nahlásil 2x za sebou kombinaci dvou obrazovek
 • fialová s požadavkem na otevření souboru a modrá s nahlášenou chybou
 • první z nich šlo přeskočit stiskem klávesy ESC
 • a druhou stiskem klávesy Enter
 • to jej již opraveno a žádnou chybu program při této činnosti nehlásí
 • oprava v číselníku firem
 • ve volbě Nastav - Odběratelé, dodavatelé - Firmy
 • SW nahlásil 2x za sebou chybovou hlášku
 • to jej již opraveno a žádnou chybu program při této činnosti nehlásí
 • sestavy s přehledy dokladů
 • ve volbě Příjem/Výdaj - Prezentace a opravy pro F6 - tisk - 2. Do účetnictví / 4. DPH
 • byly v sestavách provedeny drobné změny
 • aby v celkových součtech za vypsané doklady, byly prezentovány i hodnoty za 2. sníženou sazbu DPH
 • pro sestavu do účetnictví byl opraven i výběr při volbě 4.s DPH
 • prezentace dokladů
 • ve volbě Příjem/Výdaj - Prezentace a opravy
 • se z záhlaví obrazovky pro doklad, na kterém stojíte kurzorem
 • zobrazuje informace o tom, za je, či není rozúčtován
 • pro rozúčtovaný doklad je uveden počet dílčích záznamů zapsaných v rozúčtováníverze 3.85 12.2.2020

oprava

 • nový příjmový doklad
 • na obrazovce v pravém horním rokhu se ukáže číslo následujícího dokladu
 • hlášení zobrazeno dokud uživatel nestiskne libovolnou klávesu
 • to je již odstraněnoverze 3.84 27.1.2020

oprava

 • tvorba účetního dokladu
 • pokud bylo uvedeno u činnosti, že se uplatňuje DHP plně
 • tak se dostával do účetního dokladu u nákladů správný kód DPH
 • ale pro účet 343 pak kód pro krácený odpočet
 • to je již opraveno
 • číslování obou druhů dokladů jednou číselnou řadou
 • když číslování jak příjmového tak výdajového dokladu je v jedné číselné řadě
 • tak se mohlo stát, na začátku roku, že se při zápisu nového dokladu, objevila chybová hláška
 • tu šlo přeskočit - nově je již toto chybové hlášení opraven


verze 3.83 16.11.2018

nový seznam dokladů (podpisová listina)

 • ve volbě Příjem / Výdaj - Prezentace a opravy na F6
 • další dvě sestavy = podpisový list / vyplněný list
 • v obou případech je to podpisová listina
 • v předstihu si vytvoříte výdajové doklady na jednotlivé lidi
 • pak je v této volbě vyberte, a vytisknete jednu z podob podpisové listiny
 • a lidé, až budou přicházet pro peníze, budou jen do listiny potvrzovat jejich převzetí
 • vyplněný list obsahuje i údaje: číslo dokladu a datum

oprava

Oprava chyby, která se objevila při zpracování výdajového dokladu.


verze 3.82 15.11.2018

SW pokladna - varianta, zpracování odměn

 • SW pokladna lze provozovat ve speciální variantě
 • ta slouží ke zpracování (zápis, evidence, proplacení) odměn žákům
 • v SW zapisujete odměny : žák, částka, datum, poznámka, třída, středisko
 • hotovostní buď rovnou proplácíte (tisk pokladního výdejového dokladu)
 • nebo předáváte jako podklad k proplacení do skutečné pokladny (seznam s rubrikou na podpis žáka, a datum, kdy částku skutečně přijal)
 • odměny, které se proplácí přes účet, lze ze SW exportovat do vašeho systému HomeBankingu ve formě příkazu k úhradě, stejně jako se to děje v SW fakturace
Nutné přečíst podrobný popis v dostupné PDF dokumentaci!


verze 3.81 21.08.2018

speciální export do MAUS pro Schrödingerův institut

 • pro tohoto uživatele je do SW Fakturace zapracováno speciální generování účetního dokladu
 • tak aby označení prvotního dokladu bylo v souladu s dosud zavedenou praxíverze 3.80 01.06.2018

rozpis bankovek u valutových pokladen

 • ve volbě Uzávěrka - Inventura val.pokladny
 • se prezentuje přehled valutových pokladen
 • přes F6 lze tisknout inventurní stav, respektive nově i rozpis bankovek cizí měny
 • u rozpisu, musíte zadat počty bankovek a mincí, které v pokladně máte
 • při zápisu lze přes F1 určit, které bankovky a mince dané měny existujíverze 3.79 17.05.2018

GDPR

 • nutno přečíst podrobný popis novinek
 • volba Obsluha - O počítači - GDPR
 • prezentace údajů : přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro konkrétní subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
 • Firmy - údaje o partnerech (přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
 • Osoby - údaje o lidech (přehled, tisk protokolu o OÚ, tisk obsahu údajů pro subjekt, výmaz údajů hromadný či individuální
 • Výstupy s OÚ - vyhotovené sestavy, data, e-maily (přehled, tisk protokolu o výstupech)
 • Tisk protokolů
 • protokol o mimořádné situaci (někdo cizí u PC/ vzdálená správa / odeslání dat kvůli servisu
 • List GDPR pro software = formulář, který se doplní a podepíše a přiloží se Internímu sytému GDPR
 • vzor Interního systému = lze vytisknout celý vzorový dokument
 • detailní popis GDPR = lze vytisknout 4 strany informací o vlastním GDPR

heslo pro vstup do software

 • volba Nastavení - Základní údaje
 • pokud zadáte heslo, bude při suštění SW vyžadováno
 • budete mít maximálně 3 pokusy na jeho správné zadání
 • pokud se vám to nepodaří, SW ukončí svou práci
 • pokud byste snad toto zadané heslo zapomněli, my vám určitě pomůžeme
 • pokud heslo nezadáte, bude program pracovat jako doposud, tedy žádné heslo při spuštění nebude vyžadovatverze 3.78 15.03.2018

tisk sestavy (seznamu) dokladů

 • volby Příjem - Prezentace a opravy a Výdaj - Prezentace a opravy
 • lze nově provádět tisk za doklady konkrétního měsíce
 • toho, který má doklad, na kterém jste stáli v seznamu před tím, než jste stiskli klávesu F6
 • tisk sestavy s DPH
 • pokud se volí Jend doklady s DPH
 • dostanou se do přehledu i doklady s 2. sníženou sazbou DPH ( 10%)
 • které se do ní nedostávaly
 • nově je v sestavě i informace o tom, jestli skutečné % DPH není mimo povolenou odchylku od zákonné normy a to + - 7 promile


verze 3.77 16.11.2017
Opraveno stránkování.
 • za jistých okolností po vytištění posledního dokladu vyjela prázdná stránka z tiskárny
 • byli jsme přesvěddčeni o tom, že tato chyba z verze 3.75 byla definitivně vyřešena již v červnu vydáním verze 3.76
 • teprve teď jsme na ni byli ale uživateli upozorněni
 • tímto jim za to děkujeme a zároveň se všem, kterým jsme způsobili problémy, omlouváme


verze 3.76 29.06.2017
Opraveno stránkování. Za jistých okolností po vytištění posledního dokladu vyjela prázdná stránka z tiskárny.


verze 3.75 18.05.2017
Verze odstraňuje problém, který se některým uživatelům mohl stát. Poslední dva řádky na dokladu - obecný text, který jste si zadali v nastavení, se tiskl až na další stránce.


verze 3.74 15.05.2017

změna dotazu při tisku dokladu

Ne všichni uživatelé tisknou všechny doklady stejně. Někteří mají například výdajové doklady rozděleny do tří skupin:
 • 1. tisk na tiskárnu č.1
 • (standardní kvalita), počet výtisků 2, a oba na jeden list A4, přičemž nechtějí, aby se tiskl rámeček kolem dokladu a aby se vypisovala slova "druhopis" a "kopie"
 • 2. stejná tiskárna - jiné nastavení
 • (standardní kvalita), s rámečkem, počet výtisků 3, a všechny na samostatný list A4, a chtějí vypisovat slovo "kopie", bez levého okraje
 • 3. tisk na tiskárnu č.2
 • (vysoká kvalita), s rámečkem, počet výtisků 4, 2 na jeden list A4, s odsazením 10 znaků zleva
Již i dnes lze toto v SW řešit. Ale to musí uživatel před vlastním tiskem odskočit do jiné volby Nastavení - Tiskárna, tam nastavit, co potřebuje, vrátit se zpět do seznamu dokladů a provést tisk. To je ale neohrabané a tak jsme přistoupili k radikální změně.

Okno pro dotaz je rozděleno na levou a pravou část.
 • v levé se zobrazují informace
 • o počtu dokladů, které se mají tisknout
 • kolik z nich bude tištěno opakovaně (již vytištěné), na které se vztahuje parametr, zda se na nich má, či nemá tisknout slovo Druhopis
 • případně o počtu podkladů, které se tisknou s výčetkou platidel
 • a hlavně je zde umístěn vlastní dotaz, zda-li se má (a případně kolik kusů se má) tisknout
 • možné odpovědi jsou uvedeny pod dotazem a dány konkrétní situací
 • A = ano tisknout doklad(y) standardním způsobem, jak je nastaveno a uvedeno v pravé části okna
 • 1-4= ano tisknout doklad standardním způsobem, jak je nastaveno a uvedeno v pravé části okna v počtu kusů zadaném
 • N = bude se tisknout doklad(y) ve standardním počtu pro daný typ dokladu, ale ještě před tím program umožní nastavení všechny parametrů, které ovlivňují vlastní tisk
 • B = tato možnost se nabízí pouze u nových dokladů, které se mají standardně tisknout s výčetkou platidel. Odpověď znamená, že se doklad vytiskne ve standardním počtu pro daný typ dokladu, ale bez výčetky platidel
 • stisk klávesy Esc = nic se netiskne
 • v pravé části jsou uvedeny hodnoty parametrů tak, jak jsou aktuálně (standardně) nastaveny
 • pokud chcete změnit nějaký parametr, musíte odpovědět stiskem klávesy N
 • jestli se dělá okolo dokladu rámeček: Ano /Bez rámečku / do formuláře = tisk jen hodnot
 • psát slovo "Druhopis" do záhlaví dokladu, je-li doklad tištěn opakovaně?
 • počet kopií u příjmového dokladu : jen originál / nebo + jedna kopie
 • počet kopií u výdajového dokladu : jen originál / nebo + jedna kopie
 • počet dokladů, které se tisknou na jednu stranu: 1 / 2. Doklady s výčetkou se tisknou vždy jeden na A4
 • psát velké slovo "KOPIE", pokud se tiskne kopie dokladu: Ano / Ne
 • levý okraj = odsazení tisku od levého okraje A4 : 0 - 10 znaků
 • nabízet před vlastním tiskem seznam připojených tiskáren, aby uživatel určil, na kterou tiskárnu se má tisknout
 •     nenabízet = tiskne se na vybranou tiskárnu
 •     má se nabízet vždy
 •     nabízet jen v případě tisku pokladní knihy
 •     jen v případě tisku dokladů
 •     jen v případě tisku sestav mimo doklady
 • máte-li k dispozici jen jednou tiskárnu nemá smysl výběr nabízet
 • úpravy parametrů ukončíte stiskem klávesy Esc
 • nové nastavení se v tu chvíli stane standardem pro tisk ostatních dokladů

výčetka platidel na dokladu

Někteří uživatelé mají potřebu mít u některých dokladů vypsánu i výčetku platidel. Například u výdajového dokladu, kterým se zapíše odvod pěněz do banky.
 • volba Nastavení - Bankovky, výčetka, halíře - Výčetka platidel na dokladu
 • jestli se výčetka vůbec u nějakého dokladu dělá
 • pokud ano, pak určíte, má-li se program před tiskem dokladu ptát, jestli se výčetka v tomto konkrétním případě tiskne
 • následně určíte, u kterých dokladů se má výčetka tisknout:
 •     u všech
 •     jen u jednoho konkrétního typu dokladu
 •     ....vazba na účetnictví - typ zaúčtování
 •     ....vyberete si jej z nabídnutého seznamu
 •     ....například typ : 22 - odvod do banky
 •     u více typů, které si označíte "*" v nabídnutém seznamu
 •     podle textu poznámky
 •     ....u dokladů, které mají v poznámce vámi zadaný text.
 •     ........například text : "odvod peněz"
 •     ........pak se tisk výčetky bude nabízet u dokladu s textem "odvod peněz do hlavní pokladny"
 •     ........či "banka - odvod peněz"
 •     ........ale také s textem "Kniha podvod penězoměnců"
 •     ....u dokladů, které mají v poznámce přesně vámi zadaný text, například "odvod do banky"
 •     nebo podle částky (od výše)
Tisk dokladu s výčetkou - nový doklad.
Při tiskou po zápisu nového dokladu, patří-li tento mezi ty doklady, kde se má tisknout výčetka, se program standardně dotáže na počet výtisků s tím, že nabízí možnosti odpovědí:
 • Esc = nic se netiskne
 • 1-4 = počet výtisků dokladu i s výčetkou
 • B = tisk dokladu bez výčetky v počtu kusů, který je standardní pro daný typ dokladu
 • N = nejdříve nastavení parametrů tisku a pak tisk dokladu s výčetkou v počtu kusů, který je standardní pro daný typ dokladu
Pokud se má tisknout doklad s výčetkou, program nabídne okno, pro zadání počtu jednotlivých platidel, kterými je částka naplněna. Postup je prostý. Musíte zapsat počet kusů jednotlivých platidel, kterými jste částku dokladu pokryli. Při stisku klávesy:
 • Esc = ukončení zápisu počtu platidel
 •     pokud se součet za platidla rovná částce dokladu, přechází program k tisku
 •     pokud ne, upozorní vás na to a nabízí možnosti: zpět k zadávání kusů platidel / ponechat to tak, jak je a vytisknout doklad s výčetkou, jak je zadaná
 • F3= vynuluje u všech platidel zadaný počet kusů
 • F4 = určí "optimální" (minimální) počet platidel, aby tím byla vyrovnána částka dokladu
 •     program se ale ještě před tím dotáže, od jakého platidla (jaké nominální výše) má optimalizaci provádět
 •     jakou nejvyšší bankovku v pokladně máte
 •     funkce pracuje tzv. na doraz. Nezná skutečné počty platidel, takže pracuje, jako by jejich počty byly neomezené
 •     vy například zadáte, že 1. platidlo, které může použít je bankovka s nominální hodnotou 500,-
 •     a protože se má pokrýt částka 1.805,- , funkce nastaví 3x 500,- / 1x 200,- / 1x 100,- / 1 x 5,-. Kč
 •     ale to nemusí být skutečné, protože, když bankovky s nominální hodnotou 200,- v pokladně nemáte, nahradíte je něčím jiným
 •     například nevydáte 1x 100,- ale 3x 100,-.
 • F1 = nabídne k editaci (upřesnění) seznam existujících platidel
Opakovaný tisk dokladu s výčetkou - ze seznamu.
V seznamu stojíte na požadovaném dokladu. Po stisku klávesy F6 se nabízí známý dotaz ohledně tisku. Tentokrát ale s jednou volbou navíc: "Doklady s výčetkou". Pokud volbu potvrdíte, provede se tisk dokladu s výčetkou. Zvolíte-li možnost : " Jednotlivé doklady" , bude se doklad tisknout bez výčetky. Toto menu se takto nabídne ale jen v případě, že aktuálně stojíte na dokladu, který se má tisknout s výčetkou a dále máte ve volbě Nastavení - Bankovky, výčetka, halíře - Výčetka platidel na dokladu nastaveno, že se má program před tiskem ptát, má-li se skutečně doklad tisknout i s výčetkou platidel. Pokud je nastaveno, že se ptát nemá, respektive budete stát na dokladu u něhož se výčetka tisknout nemá, je menu o jednu možnost chudší.
 • má-li se tisknout doklad s výčetkou
 • opět se nabídne okno k zadání počtu platidel
 • jakmile vyplňování ukončíte, tisk se provede
 • pokud tisknete skupinu dokladů a stojíte na dokladu, u něhož se má tisknout výčetka
 • tak zadáte počty platidel a následně se vytisknout všechny doklady postupně po sobě
 • a to tak, že doklady, u nichž se výčetka vypisovat nemá, se tisknou bez ní
 • a doklady u nichž výčetka být má se vytisknou s ní
 • u prvního s výčetkou, kterou jste zadali
 • u dalších s výčetkou, kterou program sám vypočetl, jako byste u každého dokladu stiskli klávesu F4 a program sám provedl optimalizaci počtu platidel
 • pokud výčetku ani u toho ani u jiných dokladů nechcete
 • potvrďte volbu "Jednotlivé doklady"
 • pokud tisknete skupinu dokladů a stojíte na dokladu, u něhož se nemá tisknout výčetka
 • nevytiskne se u žádného z tištěných dokladů, i kdyby se standardně tisknout měla

haléřové zaokrouhlení

Pohled na zaúčtování haléřového vyrovnání se mezi jednotlivými kraji dost liší. Například záporné zaokrouhlení u příjmového dokladu ( -0.20) lze zaúčtovat
 • záporně na stranu Dal účtu 649
 • kladně na stranu MáDáti účtu 649
 • kladně na stranu MáDáti účtu 549
Proto jsme přistoupili ke změně, která by měla umožnit každému uživateli nastavit si způsob, který mu bude vyhovovat.
 • volba Nastavení - Bankovky, výčetka, halíře - Haléřové zaokrouhlení
 • nastavíte princip, jak se má zaokrouhlení účtovat
 • nastavení se provádí samostatně pro příjmové a výdajové doklady
 • a v rámci toho, samostatně ještě pro kladné a záporné částky
 • syntetický a analytický účet
 • na kterou stranu účtu (MáDáti / Dal)
 • a jak (kladná/záporná) částka se zapisujeverze 3.73 09.12.2016
Oprava generování účetního dokladu do SW MAUS. Kódy kráceného nároku na odpočet DPH (311, 316, 306) se nemusely správně naplňovat, a mohly v dokladu místo nich figurovat plné nároky na odpočet (310, 315, 305), i když dle nastavení pro danou činnost měly být užity kódy pro krácený nárok.


verze 3.72 10.05.2016
Oprava předchozí verze, kdy se nemusela nabízet tabulka pro rozúčtování dokladů.


verze 3.71 22.02.2016
 • úpravy pro potřeby Kontrolního hlášení (DPH)
 • i pro detailně rozúčtované pokladní doklady
 • se přenosovou větou do MAUS
 • dostávají DIČ, IČ, název partneraverze 3.70 22.02.2016
 • úpravy pro potřeby Kontrolního hlášení (DPH)
 • do přenosové věty, přes kterou se generují účetní doklady do MAUS
 • je přidán údaj : datum zdanitelného plnění
 • do něho se dává datum vytvoření pokladního dokladuverze 3.69 15.01.2016
 • při zápisu rozpisu dokladu u plátce DPH, lze zadat zdroj financování (nahradil údaj učební obor)
 • opravena prezentace dokladů minulých letverze 3.68 07.01.2016
úpravy pro potřeby Kontrolního hlášení (DPH)

číslo dokladu

 • při zápisu pokladního dokladu lze zapsat číslo dokladu do údaje "paragon"
 • tento údaj je v levém dolním rohu obrazovky
 • pokud jej tam nemáte, nastavte si ve volbě Nastavení - Jak dělat doklady, že se má na dokladu nabízet

DIČ a další údaje partnera

 • ve volbě Nastavení - Základní údaje v levém dolním rohu
 • nastavte pro příjmový i výdajový typ dokladu
 • 2 =program se nejdříve dotazuje na osobu a pak vždy i na IČ firmy
 • vykázané DIČ partnera musí být správné
 • proto když zadáváte nové IČ, které dosud není v evidenci, tak údaje nevypňujte rukou
 • ale přes F1 nechte vyhledat údaje partnera na Internetu v systému ARES
 • pokud opravujete pokladní doklad, a jste-li na IČ partnera, stisknete F4
 • a tím se dostanete do editačního okna, kde zase přes F1 stáhnete údaje partnera z ARES
 • ve volbě Nastavení - Odběratelé/dodavatelé - Firmy
 • lze dokonce přes F1 stáhnout z ARES (a tím pádem i opravit) údaje jednoho či všech partnerů
 • trvá to sice dlouho (minuty), ale je to jen jednorázová akce
 • pokud se partner v ARES nenajde, bude jeho DIČ ve vaší evidenci vymazánoverze 3.67 22.10.2015

zaúčtování 2. snížené sazby DHP

 • ve volbě Nastavení - Základní údaje
 • lze nově zapsat účtování i třetí sazby DPH (vlastního DPH na účtu 343)
 • uvedená syntetika a analytika se dostane do účetních dokladů pro MAUSverze 3.66 23.9.2015

delší název organizace v záhlaví pokladního dokladu

 • ve volbě Nastavení - Základní údaje
 • lze nově zapsat delší název organizace
 • původně bylo 2x30 znaků
 • nově lze využít 3x 40 znaků na název a 40 znaků na adresu
 • nebo 2x 40 znaků na název, 40 znaků na ulici a 40 znaků na název obce
 • podle toho, jak je název a adresa zadána, program postupuje při jejich výpisu do záhlaví pokladního dokladuverze 3.65 29.04.2015
Opravena chyba při společné číselné řadě pro příjmové i výdajové doklady a zpětného zaúčtování dokladu.


verze 3.64 02.02.2015

haléřové vyrovnání

 • při tisku pokladního dokladu se záporným zaokrouhlením (halířové vyrovnání)
 • se pro větší přehlednost vypisuje jeho hodnota dvakrát
 • jednou v absolutní hodnotě pro potřeby zaúčtování (strana MáDáti či Dal a příslušným účtem 549 / 649)
 • podruhé v ostrých závorkách. Např. - 0,24verze 3.63 16.01.2015
Při tisku pokladního doklad,na kterém bylo zaokrouhlení, se objevovala mimořádná chyba.


verze 3.62 07.01.2015

nová sazba DPH

 • ve volbě Nastavení - Nastavení parametrů
 • lze zadat (opravit) již i 3. sazbu DPH (tzv. "2.sníženou")
 • ta vstupuje do veškerých prací s doklady
 • respektive do všech tisků, kde DPH vystupuje

delší název organizace dna dokladu

 • ve volbě Nastavení - Základní údaje
 • lze nově zadat delší název vaší organizace (2 řádky)
 • takový delší název se bude tisknout i v záhlaví pokladního dokladu
 • a ty se neustále nabízely při další uzávěrce

opraveno

 • po roční uzávěrce mohlo dojít k tomu
 • že se oba typy pokladních dokladů číslovaly v jediné číselné řaděverze 3.61 25.06.2014
Při určité kombinaci při uzavírání nového období mohlo dojít k chybnému označení (spíše neoznačení) pokladních dokladů a ty se neustále nabízely při další uzávěrce.


verze 3.60 16.05.2014
 • pokladní kniha
 • máte-li nastaveno, že se provádí číslování pokladních dokladů nestandardně
 • v rámci jedné číselné řady
 • tak se také odpovídajícím způsobem tiskne pokladní kniha
 • doklady jsou za sebou řazeny v rámci dne přísně podle svého čísla
 • opraveno
 • špatné generování již jednou vytvořené dávky do MAUSverze 3.59 08.04.2014
 • opraveno - při nastavení výběru tiskárny před tiskem
 • při určité kombinaci, mohl výběr tiskárny těsně před tiskem hlásit chybovou hlášku
 • ta sice neměla žádný vliv ani na uložená data ani na vlastní tisk
 • nicméně zbytečně otravovala uživateleverze 3.58 25.3.2014

nestandardní číslování

 • nově máte možnost ve volbě Nastavení - Extra číslování
 • zvolit nestandardní číslování i v průběhu roku
 • v rámci jedné číselné řady se číslují jak příjmové, tak i výdajové doklady
 • doklady již zapsané zůstanou tak jak jsou
 • nvě zapisované doklady již využívají jedinou číselnou řadu
 • nabízet vždy kromě tisku Pokladních dokladůverze 3.57 24.3.2014

možnost výběru tiskárny

 • standardně SW tiskne na tiskárně, kterou určíte ve volbě Nastavení - Tiskárna - Výběr tiskárny
 • nově máte možnost ve volbě Nastavení - Tiskárna - Nabízet tiskárny? vybrat jednu z pěti možností:
 • nenabízet = program pracuje jako dosud a před vlastním tiskem nenabízí výběr tiskárny a tiskne na standardně nastavenou
 • nabízet vždy = vždy před vlastním tiskem se nabídne standardní Windows dialogové okno s nabídkou v operačním systému nastavených tiskáren. Jako standardní se nabízí ta tiskárna, na kterou jste naposledy tiskli
 • nabízet výběr jen před tiskem Pokladní knihy
 • nabízet výběr jen před tiskem Pokladních dokladů
 • nabízet vždy kromě tisku Pokladních dokladů

opraveno

 • ve volbě Nastavení - Režim tisku pokladní knihy
 • parametr určující, jestli se v pokladní knize má / nemá, při opakování jména
 • tisknout místo jména symbol - // -verze 3.55 26.2.2014

haléřové vyrovnání na dokladu

 • nově se případné haléřové vyrovnání
 • tiskne na dokladu
 • buď jako poslední v seznamu rozúčtovaných částek
 • nebo na posledním řádku dokladu v rámci rekapitulace DPHverze 3.56 4.3.2014

informativní přehled dokladů

 • při tisku informativního přehledu výdajových dokladů
 • se v záhlaví sestavy tisklo chybné označení "Příjmové doklady"
 • to je teď opravenoverze 3.55 26.2.2014

haléřové vyrovnání na dokladu

 • nově se případné haléřové vyrovnání
 • tiskne na dokladu
 • buď jako poslední v seznamu rozúčtovaných částek
 • nebo na posledním řádku dokladu v rámci rekapitulace DPHverze 3.54 24.2.2014

tisk měsíční knihy

 • v záhlaví knihy se prezentovalo
 • špatně datové rozpětí
 • i když tištěné záznamy byly vybrány správně
 • nyní je to již opravenoverze 3.53 27.1.2014

parametry tisku pokladní knihy

 • "vzdušnější" a tím pádem i přehlednější pokladní kniha
 • volba Nastav- Režim tisku pokladní knihy
 • obsahuje 6 parametrů, které určují vizáž knihy
 • první tři určují pro datum, poznámku a osobu
 • jak se má postupovat, pokud se údaj na dalším řádku opakuje
 • údaj se vypíše / je nahrazen symbolem " - // - " / vynechá se
 • způsob oddělování údajů (mezera / svislá čára
 • velikost písma, kterou se vypisují částky
 • jestli se symbol o typu dokladu (+P,-V) má vypisovat u každého dokladu, či jen u 1. takového

2 číselné řady / jediná

 • standardem číslování pokladních dokladů je ten, kdy existují dvě samostatné číselné řady
 • najdou se i tací, kteří požadují společné číslování obou typů dokladů v rámci jedné číselné řady
 • volba Nastav - Extra číslování

pevné předčíslí při číslování dokladů

 • speciální princip číslování
 • volba Nastav - Extra číslování
 • před číslo se dá předčíslí (max 9znaků)
 • u příjmových a výdajových může být odlišné
 • pod tímto označením se tisknou pokladní doklady, pokladní kniha a seznam dokladů
 • v dalších sestavách, je v záhlaví sestavy uvedena informace, jak se provádí vlastní číslování dokladůverze 3.52 8.8.2013
 • tisk dokladů i z minulých let
 • ve volbě Obsluha - Minulé roky - Příjmové (Výdajové) doklady
 • lze nově přes F6 tisknout i konkrétní pokladní doklad
 • nabídne se způsob tisku, jaký jste v tom roce měli nastavený
 • paragon
 • délka údaje paragon je v SW Pokladna na 25 znaků
 • v SW MAUS je omezen na 15 znaků
 • je to přesně ta část, která odpovídá délce údaje "pokladní"
 • žádný ze znaků v údaji paragon, který bude ležet nad údajem datum, se do SW MAUS nedostaneverze 3.51 3.5.2013

výběr poznámky při zápisu (opravě) dokladu

 • když není nic v poznámce napsáno a vy stisknete F1
 • nabídne se abecedně setříděný seznam všech zaznamenaných poznámek
 • vy si vyhledáte požadovaný text, například i tím, že přes další stisk F1 zapíšete hledaný text
 • a pokud jej potvrdíte, přenese se tato poznámka do rozpracovaného dokladu
 • když do poznámky zapíšete část textu a stisknete F1
 • nabídne se abecedně setříděný seznam jen těch zaznamenaných poznámek, které obsahují zadaný text
 • když do poznámky zapíšete část textu a stisknete Enter
 • pak záleží na tom, jak jste si nastavili příslušný parametr ve volbě Nastav - Jak dělat doklady
 • vpravo dole : Nabízet poznámku
 • máte-li nastaveno Ano
 • pak program zafunguje stejně jako v předchozím odstavci
 • máte-li nastaveno Ne
 • žádná nabídka poznámek se nenabídne a vy přecházíte na další údaj v rámci zapisování dokladuverze 3.50 3.5.2013

několik vylepšení při prohlížení a tisku dokladu

 • při prohlížení jsou uvedeny sumární údaje nejen za všechny evidované doklady
 • ale také za vybrané a za konkrétní doklad, na němž jste najeti kurzorem
 • v modrém poli se zobrazují individuální údaje vybraného dokladu a to včetně paragonu a data vystavení
 • nově se zvýrazněně tisknou údaje : jméno, účel a datum dokladu

opraveno

 • vytváření účetních dokladů pro MAUS (volba Uzávěrka - Nové období)
 • práce se vzory pro rozúčtování dokladů (volba Nastavení - Účtová osnova - F8)verze 3.49 30.04.2013
Opravena tvorba účetních dokladů pro MAUS (Uzávěrka - Nové období), kde se za jistých okolností mohla hlásit chyba, která vedla k přerušení funkce.


verze 3.48 18.04.2013

zápis čísla paragonu na pokladním dokladu

 • program umožňuje, aby na tiskopisu pokladního dokladu bylo číslo paragonu (prvotní doklad )
 • tento údaje se exportujete ze SW Pokladna k následnému zpracování buď do SW MAUS, či SW Fakturace Alexo k sestavení tzv. "Seznamu daňových dokladů"
 • abyste číslo paragonu mohli na dokladu zapisovat, musíte si to nastavit ve volbě Nastav - Jak dělat doklady
 • políčko pro číslo paragonu se na dokladu objeví v poli se jménem pokladní a datem vystavení dokladu
 • u rozúčtovaných dokladů lze zadávat číslo paragonu pro každou dílčí částku
 • tisk pokladního dokladu je upraven tak, aby se na něm tiskla informace nejen o firmě ale i o paragonu

jiná grafika zápisu dokladu

 • aby bylo vyplňování údajů pokladního dokladu přehlednější, trochu jsme jej předělali
 • jednotlivé bloky údajů (např. poznámky, DPH atd.), se zvýrazňují v okamžiku, kdy do nich vstoupíte
 • stejně tak jednotlivé konkrétní údaje

ač to mám nastaveno, IČO nechci zadávat

 • může se stát, že ač IČO satndardně zadáváte, někdy jej nepotřebujete
 • pak máte 3 možností jak se s tím vypořádat
 • je možno přes F11 pro jeden konkrétní doklad říct, že se zadává osoba (firma)
 • či stačí jen zadat, že osoba je Vlastní zaměstnanec, respektive je to Občan (pro oba tyto typy se IČO nezadává)
 • nebo je možné IČO nevyplnit (respektive nabídnuté přepsat (smazat) samými mezerami)

číselník firem

 • ve volbě Nastav - Odběratelé, dodavatelé - Firmy
 • lze přes F2 třídit nabízený seznam
 • pokud se přes F4 změní údaje (název, DIČ) je nabídnuta možnost automaticky upravit údaje u již zapsaných dokladůverze 3.47 05.04.2013

zápis firmy na pokladním dokladu - seznam daňových dokladů k DPH

Program umožňuje, aby na tiskopisu pokladního dokladu byla informace o firmě, která vystavila prvotní doklad (paragon). To si nastavíte ve volbě Nastav - Základní údaje v pravém dolním rohu ( 2 = zadává se jak pracovník, tak i firma).

rozúčtování - 4 změny

1. grafika
 • při rozúčtování pokladního dokladu zadáním typu "__" (dvě podtržítka) se změnila grafika k posílení přehlednosti
2. možnost účtovat na stranu jako 261
 • pomocí klávesy F4 lze označit řádek, že patří na stejnou stranu na níž je účtován 261
3. zadání IČ pro jednotlivé položky
 • můžete pro každý řádek rozpisu lze zadat individuálně vlastní IČ firmy
4. vzor k rozúčtování
 • provádí-li se opakovaně účetně stejný rozpis, jen s jinými částkami, podle hoho, co je na pokladním dokladu, můžete použít rozúčtovací vzor
 • ve volbě Nastav - Účetní osnova- Příjmové / Výdajové
   4.a. vzor k rozúčtování jen na protistranu
 • přes F2 vytvoříte vzorové rozúčtování, které je označeno "_X" (podtržítko libovolný znak (číslice, písmeno))
 • vzor může obsahovat až 10 řádek rozúčtování
 • do hodnoty zadáváte procento (kolik procent z celkové částky (100%) půjde na jaký účet)
 • při zápisu konkrétního pokladního dokladu zvolíte tento způsob rozúčtování a program automaticky připraví odpovídající rozpis podle vzoru a vy jen ten rozpis doupravíte, či jej přímo potvrdíte
   4.b. vzor k rozúčtování na obě strany
 • přes F8 vytvoříte vzor rozúčtování
 • rozdíl od předchozí varianty spočívá v tom, že v tomto dokladu může být účtováno na obě účetní strany MáDáti , Dal
 • navíc se do údaje o typu účtování uloží typ "__" (dvě podtržítka = doklad je rozúčtován)
 • použití například k rozúčtování nákupu dlouhodobého drobného majetku, kdy se zápisem jedné částky zaúčtuje 261 / 028 i 088 / 558
   4.c. nabídka číselníku typů účtování
 • nabídnutý číselník při zápisu pokladního dokladu (přes F1) se prezentuje včetně informace, má-li konkrétní typ v sobě vzor pro rozúčtováníverze 3.46 14.02.2013
PAP
Posílena funkce pro nabízení správného kódu PAP při zápisu nového pokladního dokladu.
Navíc se provede automatická prověrka již zapsaných kódů PAP, a jejich případná oprava,aby se do MAUS předávaly doklady se správným kódem PAP.


verze 3.45 8.11.2012
PAP
Posílena funkce pro nabízení správného kódu PAP při zápisu nového pokladního dokladu.
kurzor
Pro lepší orientaci je nově nastaveno, že kurzor má buď tvar polovičního čtverečku (v režimu vkládání), respektive velkého obdélníku (v režimu přepisování).


verze 3.44 25.10.2012
Opraven tisk pokladní knihy. Za určitých podmínek se špatně sumarizovali údaje za všechny předchozí stránky.


verze 3.43 21.5.2012

osoba / firma

Nově lze na příjmovém, nebo výdajovém dokladu zapisovat místo osoby, která platí (či jsou jí vyplaceny) peníze, přímo firmu. A to pomocí jejího IČO . Zda se má nabízet osoba, respektive IČO si nastavíte ve volbě Nastavení - Základní údaje. V levém dolním rohu zadáte samostatně pro Příjmový a Výdajový doklad :
 • 0 = nabízí se osoba (jako to bylo doposud)
 • 1 = nabízí se IČO
Pokud konkrétní doklad má být zapsán jinak, než má uživatel standardně nastaveno, lze to změnit stiskem klávesy F11.

co určuje , zda je nárok na odpočet plný , či krácený

Standardní způsob je ten, že plný, respektive krácený nároku je dána údajem uvedeným v číselníku činností. U každé činnosti se uvádí zda je nárok krácený ("K"), respektive plný ("P", nebo nevyplněno). Nově lze zadat, že určení plného / krácení nároku určuje údaj "ZF" v číselníku Nastavení - Účtový rozvrh - Výdajové doklady. I zde se zadává K / P, respektive mezera. Který z údajů určuje krácenost nároku, si nastavíte ve volbě Nastavení - Základní údaje. A to v pravém dolním rohu:
 • 0 = rozhodující je údaj uvedený v číselníku činností (tedy joko doposud)
 • 1 = rozhodující je údaj ZF v číselníku účtového rozvrhuverze 3.42 23.3.2012
opraveno
- tisk ve volbě Nastavení - Účtový rozvrh - Výdajové typy rozpisů
- prezentace a tisk ve volbě Nastavení - Seznamy,číselníky - 0.Kódy PAP respektive Popisky


verze 3.41 28.2.2012

PAP (pomocný analytický přehled)

PAP podrobně nastavení, že PAP děláme
 • ve volbě Nastavení - Jak dělat doklady
 • v pravém spodním rohu obrazovky
 • musíte potvrdit hodnotu Ano
údaje PAP na dokladu
 • u dokladu se vyplňují dva kódy transakce
 • pro stranu Má Dáti a pro stranu Dal
 • pokud to program dokáže kód před vyplní automaticky
 • konkrétní kód PAPu můžete určit sami
 • přes F1 se nabídne číselník kódů PAP
 • ten lze prohlížet ve volbě Nastavení - Seznamy číselníky - 0.Kódy PAP
 • při generování účetních dokladů se do nich automaticky dostanou zapsané kódy transakce
 • pokud bude na dokladu figurovat někdo jako zástupce cizí firmy,pak i IČ


verze 3.40 12.7.2011
oprava skryté chyby


verze 3.39 9.5.2011
oprava skryté chyby, která při určitém nastavení znemožňovala generování exportní dávky do MAUS


verze 3.38 5.5.2011
Inventura valutové pokladny
 • volba Uzávěrka- Inventura val.pokladny
 • k zadanému datu se zobrazí stav valutové pokladny (jednotlivých měn)
 • a to : kurz, počáteční stav, příjem, výdaj, aktuální stav v cizí měně i Kč
 • stav v Kč je určen kurzem, který si můžete zadatr, či nechat zjistit z ČNB
Generování hlavní činnosti (10) pro vybrané účty
 • volba Nastavení - Seznamy-číselníky - 9.Účty
 • můžete vyjmenovat účty u kterých se vždy zapíše činnost 10 (hlavní)
 • to využijete např. u 112 (sklad), je-li na něj přijímáno ve vedlejší činnosti


verze 3.37 26.4.2011
Zdroj financování, možnost převzetí z účtového rozvrhu MAUS
Ve volbě Obsluha - Import dat - MAUS účtový rozvrh - [3.z adresáře MAUS / 4.volné-vyberte] můžete převzít dvoumístné kódy zdroje financování podle účetnictví. Dále pak volbou Kontrola a doplnění - 8.Zdroje selektivně, zadáním hvězdičky u příslušného řádku, převzít kódy, které dosud v číselníku nejsou, včetně prvních 20-ti znaků jejich názvů, u již existujících kódů můžete převzít část názvu (prvních 20 znaků).

Přímé posílání emailu bez použití poštovního programu
Ve volbě Obsluha - Pošli email se můžete rozhodnout, jakým způsobem, co a kam, chcete odeslat. Možnosti 1. a 2. odešlou archivní kopii vašich aktuálních dat, případně textovou zprávu přímo bez použití poštovního programu. Možnosti 3. a 4. využijí k odeslání mailu váš výchozí poštovní program (tak, jako doposud).


verze 3.36 4.3.2011
roční uzávěrka (uchování účelů a poznámek pro další rok)
 • po roční uzávěrce můžete využít textů dříve zapsaných
 • při zápisu či opravě dokladu vám stačí zapsat část textu, který byl obsažen v některém dříve zapsaném dokladu
 • text lze zapsat dokonce bez diakritiky (např. MAT)
 • program nabídne k výběru všechny odpovídající zapsané texty ve skupině příjmových, resp. výdajových dokladů
 • samostatně se uchovávají texty, které byly zapsány u jednotlivých dílčích částek rozepsaných dokladů ve sloupci Název
tisk poslední a 1. strany pokladní knihy
 • obsahuje-li i cizí měny
 • máte-li zapnut náhled sestavy, postupně se zobrazí náhled pro každou měnu zvlášť
 • vy rozhodnete, zda stranu budete skutečně tisknout
 • není-li náhled zapnutý, program se pro každou konkrétní měnu postupně dotazuje, zda vytisknout
 • v běžném období obsahuje-li cizí měny
 • aktivuje se nabídka všech vašich měn bez ohledu na to, zda již v nich byly zapsány nějaké doklady
 • Vyberete jednu z vašich pokladen a rozhodnete se, zda doopravdy vytisknout vybranou stranu
četnosti, tisk, výběr pokladních dokladů podle rozpisu DPH
 • nově lze sumarizovat podle : 9. DPH
 • sumář podle jednotlivých a na dokladech použitých typů DPH (přes F6 si můžete zobrazený přehed vytisknout)
 • označíte-li hvězdičkou jen některé ze skupin typů DPH
 • lze přes F3 vybrat odpovídající doklady
 • přes F6 lze pak tisknou jak přehled (sumáře), tak jednotlivé doklady, či rozpis DPH pro jednotlivé doklady


verze 3.35 28.1.2011
rekapitulační strana Pokladní knihy na samostatném listu
ve volbě Kniha-Finále byl tisk poslední strany upraven tak, aby ani při velkém počtu dokladů nepřelézal sumář na další list

verze 3.34 17.1.2011
 • při práci s účtovou osnovou lze provádět výběr záznamů (i z číselníků) zadáním hledaného textu (řetězce) (nabídnou se jen vyhovující)
 • při práci s číselníkem odběratel lze přes F2 provádět výběr podle typu (občan/ vlastní/ zastupuje firmu)

verze 3.33 13.4.2010

 • Flash disk - Archivace na flash disk - Obnova z flash disku

  • Volba Obsluha - Flash disk pro výběr označeného vyměnitelného disku nejdříve otestuje všechna vyměnitelná zažízení, která jsou aktuálně připravena. Pokud žádné takové není, program to oznámí. Je-li jen jeden takový disk, program napíše jeho označení, které buď rovnou zapíšete nebo ho vybere pomocí F1. Pokud je vyměnitelných disků více, program uvede v závorce jejich počet a vy si je můžete nechat ukázat pomocí F1 a vybrat to umístění, kam budete archivy ukládat. Máte-li na počítači více instancí programu, můžete zadat název složky pro různá umístění vašich archivů.

   Volba Obsluha - Archivace dat - Na flash disk provede archivaci aktuálního stavu dat do adresáře:

   disk:DATAX_FL\POKLADNA [složka]\ZALOHA

   zvoleného disku, kde jméno archivu postupně je:

   POrrmmdd … první archiv vytvořený dne dd [PO: pokladna, rr: rok, mm: měsíc, dd: den]
   Pnrrmmdd … druhý až desátý archiv vytvořený dne dd [n: pořadí 1 až 9, a dále jen 9]

   Volba Obsluha - Načtení dat - Z flash disku nabídne seznam všech archivních souborů, které se nacházejí v adresáři:

   disk:DATAX_FL\POKLADNA [složka]\ZALOHA

   zvoleného disku, bez ohledu, jakým způsobem byly na disk uloženy, zda při archivaci, prostým zkopírováním, ap. Seznam obsahuje údaje: Jméno archivu, Rok, Měsíc, Datum, Čas, Velikost. Pomocí klávesy F6 jej můžete vytisknout. Další možností je nastavení nové meze pro počet archivů na flash disku a výběrové rušení starých archivů (automaticky se žádné soubory neruší, ani při překročení počtu dané mezí).

   Rušit můžete aktuální soubor, kde stojí kurzor. Ve skutečnosti se ale zruší soubory dva: vlastní data, soubor s příponou A01 a k němu popis archivního souboru, s příponou DTX. Další možností je rušit X nejstarších souborů podle data vytvoření zadáním jejich počtu. Podobně lze zadat období v rozmezí od - do, ve kterém vytvořené soubory mají být zrušeny. Specifickou službou je tzv. pročištění archivů. To spočívá v uchování vždy nejnovějšího archivu v každém měsíci, kdy se archivovalo. Ostatní zruší. Archivy novější než 4 měsíce uchová všechny. Podobné možnosti jsou k dispozici také při archivaci na disk, pouze však při překročení zadané meze pro počet archivních souborů na flash disku.

 • Přenos údajů z pokladny do účetnictví MAUS

  • Volbou Uzávěrka \ Nové období vytvoříte účetní doklad pro systém MAUS. Z pokladních dokladů, kde plátcem (příjemcem) je osoba zastupující firmu (právnická nebo fyzická osoba), se vždy přenesou do účetnictví údaje Název firmy, DIČ.

   Pokladní doklady s jinou právní subjektivitou osoby (vlastní zaměstnanec, občan), přenášejí vždy pouze údaj Jméno osoby. Totéž platí pro generované účty vaší pokladny - pouze jméno.

  Jiří Bajer Zavřít

  začátek stránky 04.01.2010 novinky verze 3.029 - souhrn

  novinky verze 3.029 - souhrn můžete si jejich stručný popis (15 str.) uložit ve formátu DOC (740kB)


  1. Valutová pokladna

   Číselník cizích měn

   Nastavení \ Seznamy-číselníky \ 8.Cizí měny - dříve než budete moci začít přijímat valuty do pokladny, resp. vyplácet valuty z pokladny, musíte zadat některé údaje, týkající se identifikace pokladny v systému z hlediska účtování a přenosu dat do programu MAUS. Tyto a další údaje zadáváte právě zde. Z primárního seznamu vyberete zemi, přejdete do tabulky podobné kurzovnímu lístku. Ve sloupci “čp“ zadáte číslo (tj. vaše označení) valutové pokladny, z hlediska účetnictví je pak toto číslo druhem dokladu, kterým se při přenosu identifikují jednotlivé účetní případy této valutové pokladny. Automaticky se otevře okno s parametry pokladny, které postupně vyplníte. Jsou to údaje název pokladny, její syntetický a analytický účet, případný počáteční stav v cizí měně a důležitá informace, kdo určuje kurz této měny. Jelikož peněžní údaje musí být vyjádřeny v domácí i zahraniční měně, není předem jasné, zda přepočítací kurz na pokladním dokladu, je pouze orientační nebo reálný. Pokud zadáte, že kurz určuje pokladní, předáváte do účetnictví nejen částku ve valutách, ale i přepočtenou částku v korunách podle realizovaného kurzu každého účetního případu. Je-li tím, kdo určuje kurz cizí měny, účetní, předáváte pouze částku v této měně a přepočet na koruny se uskuteční uvnitř systému MAUS a podle jeho pravidel. Ve sloupci “zkr“ můžete zadat požadovanou zkratku měny při tisku dokladu, ve sloupci “slovy na doklad“ pak podobu měny za slovním vyjádřením pokladní částky. Aktuální stav měn a kurzů, tak jak jsou evidovány v účetnictví, lze převzít z ČNB nebo spolu s účtovým rozvrhem ve volbě Obsluha \ Import dat \ MAUS – účtový rozvrh, když jste jej předtím v MAUSu exportovali na disketu ve formátu FOX 2.6. Pomocí klávesy F1 můžete rozhodnout o aktualizaci kurzů, příp. přidání cizí měny do číselníku.

   Převzetí kurzů cizích měn ze serveru ČNB

   Nastavení \ Seznamy-číselníky \ 8.Cizí měny - F1 kurz ČNB - naváže spojení ze serverem ČNB a vrátí aktuální kurzy základních měn k určitému datu (většinou předešlého dne). Můžete pak zvolit, které kurzy převezmete do svého číselníku. Nabízí se srovnávací tabulka kurzů, kde lze pomocí označení klávesou ENTER nebo MEZERNÍK převzít výběrově kurzy, které vás zajímají. Dalšími možnostmi jsou hromadná aktualizace všech vašich kurzů k danému datu, které jsou mezi základními kurzy ČNB nebo jen aktualizace kurzu jedné měny, jež je právě na řádku, kde stojíte kurzorem.

   Příjem / Výdaj \ Aktualizace kurzů - nabídne nejdříve tabulku cizích měn, ve kterých byly již dříve zapsány příjmové (výdajové) doklady. Tabulka obsahuje pro jednotlivé cizí měny rozmezí dat zápisu dokladů, rozmezí zapsaných kurzů na dokladech, počet dokladů dané měny, celková částka v cizí měně a v přepočtených korunách podle dříve zapsaných kurzů, počet dní, kdy se v cizí měně účtovalo. Pokud konkrétní měnu vyberete klávesou ENTER nebo MEZERNÍK, máte dále možnost vybrat pouze neuzavřené doklady, uzavřené nebo všechny doklady pro nastavení skutečných kurzů v jednotlivých dnech, kdy jste účtovali. Zvolená skupina pak obsahuje tolik řádek, kolik bylo účtovacích dní. Ve sloupci kurz je buď nula, pokud jste v daném dni zapsali na dokladech různé kurzy, nebo hodnota kurzu, shodně zapsaného u všech dokladů toho dne. Kurz daného dne můžete nastavit (opravit) buď sami ručně, pokud ho znáte, anebo pomocí klávesy F1 kurz ČNB, kdy se program spojí se serverem ČNB a vyhledá kurz zvolené měny pro konkrétní den. Pokud je k dispozici, zvolíte, zda chcete tento kurz zapsat do všech dokladů toho dne, současně se přepočítá celková částka v korunách vzhledem k zadanému kurzu. Stejným způsobem můžete opravit kurzy na dokladech, pokud ho zadáte ručně. Ve sloupci stav se objeví buď MANUAL (ruční oprava) nebo ČNB (server ČNB). Tuto tabulku si pak můžete pomocí F6 vytisknout, abyste příště věděli, které kurzy již odpovídají skutečnosti, a které je potřeba ještě dohledat - v době zápisu dokladu totiž většinou reálný kurz toho dne neznáte.

   Příjem / Výdaj \ Cizí měna (nový) / Prezentace a opravy - F1 kurz ČNB na položce kurz provede spojení se serverem ČNB a pokusí se vyhledat hodnotu kurzu pro daný den a měnu, kterou pak můžete nebo nemusíte akceptovat. Pokud server vrátí kurz měny ale pro jiný den (většinou nejbližší k požadovanému datu, neboť k danému dni ještě není k dispozici nebo nebyl vůbec stanoven), program pro nahrazení kurzu kurzem ČNB nabízí v tomto případě jako první volbu Ne - nesouhlasí datum. Je pak na vás, zda se rozhodnete takový kurz zapsat do dokladu.

   Oprava částky v Kč přepočtené z cizí měny podle kurzu

   Příjem / Výdaj \ Cizí měna (nový) / Prezentace a opravy - nejdříve zapíšete částku v cizí měně, pak kurz ke dni vystavení dokladu. Pomocí F1 kurz ČNB na položce kurz se provede spojení se serverem ČNB a pokusí se vyhledat hodnotu kurzu pro daný den a měnu, kterou pak můžete nebo nemusíte akceptovat. Pokud server vrátí kurz měny ale pro jiný den (většinou nejbližší k požadovanému datu, neboť k danému dni ještě není k dispozici nebo nebyl vůbec stanoven), program pro nahrazení kurzu kurzem ČNB nabízí v tomto případě jako první volbu Ne – nesouhlasí datum. Je pak na vás, zda se rozhodnete takový kurz zapsat do dokladu.

   Po zadání a potvrzení kurzu měny se automaticky dopočítá částka v korunách, kterou můžete sami libovolně opravit. Klávesou F1 ji pak můžete kdykoliv (stojíte-li kurzorem na položce částka Kč) zpět nahradit za vypočítanou částku podle kurzu nebo zapisujete-li nový doklad, stačí znovu potvrdit částku v cizí měně a částka v Kč se přepočítá. Změníte-li částku v cizí měně nebo kurz měny, částka v Kč se vždy přepočítá podle nových hodnot a vy ji pak můžete zaokrouhlit či jinak opravit.

   Příjem / Výdaj \ Aktualizace kurzů - nabídne nejdříve tabulku cizích měn, ve kterých byly již dříve zapsány příjmové (výdajové) doklady. Tabulka obsahuje pro jednotlivé cizí měny rozmezí dat zápisu dokladů, rozmezí zapsaných kurzů na dokladech, počet dokladů dané měny, celková částka v cizí měně a v přepočtených korunách podle dříve zapsaných kurzů, počet dní, kdy se v cizí měně účtovalo. Pokud konkrétní měnu vyberete klávesou b>ENTER nebo MEZERNÍK, máte dále možnost vybrat pouze neuzavřené doklady, uzavřené nebo všechny doklady pro nastavení skutečných kurzů v jednotlivých dnech, kdy jste účtovali. Zvolená skupina pak obsahuje tolik řádek, kolik bylo účtovacích dní. Ve sloupci kurz je buď nula, pokud jste v daném dni zapsali na dokladech různé kurzy, nebo hodnota kurzu, shodně zapsaného u všech dokladů toho dne. Kurz daného dne můžete nastavit (opravit) buď sami ručně, pokud ho znáte, anebo pomocí klávesy F1kurz ČNB, kdy se program spojí se serverem ČNB a vyhledá kurz zvolené měny pro konkrétní den. Pokud je k dispozici, zvolíte, zda chcete tento kurz zapsat do všech dokladů toho dne, současně se přepočítá celková částka v korunách vzhledem k zadanému kurzu. Stejným způsobem můžete opravit kurzy na dokladech, pokud ho zadáte ručně. Ve sloupci stav se objeví buď MANUAL (ruční oprava) nebo ČNB (server ČNB).
   Tuto tabulku si pak můžete pomocí F6 vytisknout, abyste příště věděli, které kurzy již odpovídají skutečnosti, a které je potřeba ještě dohledat - v době zápisu dokladu totiž většinou reálný kurz toho dne neznáte.

   Prohlédnout si jednotlivé dříve zapsané doklady můžete pomocí klávesy F3 ukaž doklady, kde se v tabulce zobrazí údaje: číslo dokladu, účel příjmu/výdaje, částka v cizí měně, zapsaná částka v korunách a osoba. Opravovat částku v Kč u dříve zapsaných dokladů lze pomocí klávesy F4 oprav doklady, kde ve sloupci tabulky můžete libovolně zapisovat opravené částky v korunách. Pomocí klávesy F5 výpočet, nahradíte hodnotu v korunách vypočtenou hodnotou podle příslušného kurzu dané měny. Po ukončení všech oprav (klávesa Esc), je dotaz, zda chcete příslušný počet provedených oprav realizovat v dokladech. Pokud odpovíte Ne, žádné změny částek v Kč se na pokladních dokladech neprovedou.

   Příjem a výdaj valut

   Definovali-li jste v číselníku cizích měn alespoň jednu měnu pro valutovou pokladnu, hlavní menu se ve volbách Příjem a Výdaj rozšíří o nabídku Cizí měna, sloužící pro zápis nových pokladních dokladů. Novému dokladu je přiděleno navazující číslo v řadě příjmových a výdajových dokladů, shodně jako u zápisu nových dokladů v korunách. Také ostatní vlastnosti pro zápis a tisk jak dokladů, tak pokladní knihy, se shodují s parametry korunové pokladny. Zápis se příliš neliší od zápisu v korunách, jen částku lze zapsat v cizí měně a podle kurzu se přepočítá na koruny nebo naopak v korunách a podle kurzu se vypočte v cizí měně. Pokud byste kurz vynulovali a vyplnili částku v korunách, kurz se podílem obou částek dopočítá. Zápis dokladu v cizí měně má však zatím svá omezení, nelze takový doklad rozúčtovat na více účtů a nelze u něj provést rozpis DPH. Stojíte-li kurzorem na položce kurz, klávesou F1 se spustí webová stránka ČNB, kde lze zjistit aktuální měnové kurzy (jen máte-li připojení k internetu).
   Texty vytištěného dokladu se řídí nastavením vzorů pro korunovou pokladnu, pouze místo Kč je zkratka měny, kterou jste uvedli v číselníku. Navíc, dole vpravo, v části rozpisu DPH, je uveden přepočítací kurz z říslušného dokladu a ve sloupci “Základ“ spočítaná částka v Kč.

   Pokladní kniha

   Máte-li pokladní doklady za různé měny, program nejdříve nabídne jejich seznam a potom zobrazí pouze doklady vybrané měny. U některých nabídek z pokladní knihy přejde program rovnou na korunovou pokladnu (Dodělat knihu, Od opravy, Rozúčtované). Ve volbě Měsíční kniha je navíc k dispozici sestava Vliv rozdílu kurzu na stav pokladny, která zobrazuje rozdíly kurzu na dokladech vztažené k aktuálnímu kurzu v číselníku cizích měn (předpokládá se, že číselník obsahuje aktuální kurz měny). Další sloupce obsahují částky v cizí měně, částky v Kč podle tehdejšího a podle současného kurzu, rozdíl v korunových částkách a celkovou bilanci, zda jsme na pohybu kurzu získali nebo ztratili. Podle jednotlivých měn fungují také volby Výběr z knihy, Stav knihy a Měsíční přehledy i Denní přehledy.

   Prezentace a opravy

   Prohlížíte-li si příjmové nebo výdajové doklady v tabulce, jsou jednotlivé částky zobrazovány v přepočtených korunách, tak jak byly zapsány na doklad. Částka v cizí měně je uvedena výraznými barvami nad vlastní tabulkou vedle údajů o osobě. Pokud zvolíte pomocí F3 ukaž celoobrazovkový mód prohlížení, zobrazují se jednotlivé doklady stejně jako při jejich zápisu. Běžné výstupy (F6), sestavy 1 až 4, se provádějí odděleně podle jednotlivých měn, obsažených ve vybraných dokladech. Možnost výběru a tisku četností byla rozšířena o společnou položku 1. Měna, která provede součty dokladů podle jednotlivých měn. Ve sloupci "Částka" je uvedena hodnota v cizí měně a ve sloupci "Bez DPH" pak přepočtená částka v korunách. Označením hvězdičkou a následným stiskem klávesy F3 můžete vybrat pouze doklady jedné či více měn. Pokud jste některý řádek v sumářích označili a stisknete klávesu F6, můžete kromě tabulky sumářů tisknout i jednotlivé doklady hvězdičkou označených skupin sumářů. V případě cizích měn se tiskne v první výstupní sestavě 1.jednotlivé doklady pouze částka v této měně a její součet, ve výstupu 3.rozpis DPH však shodně jako u sumářů ve sloupci "Bez DPH" přepočtená částka v korunách.

   Uzávěrka

   Volbou Nové období připravujete záznamy pro systém účetnictví MAUS z hlediska časového, tedy s ohledem na datum vystavení pokladních dokladů, ale bez ohledu na to, jaká měna je předmětem účetního případu. Aby se jednotlivé případy od sebe odlišily, musejí být v evidenci identifikovány vlastním číslem pokladny (v MAUS je to druh dokladu) a analytickým účtem. Jednotlivé dávky, předávané do účetnictví, jsou pak z důvodu technologie zpracování označeny samostatně pro každou pokladnu (měnu) číslem dokladu v rámci druhu dokladu a období, za která se doklady předávají. Nastavíte-li v číselníku cizích měn, že kurz určuje účetní, předáváte pouze částku v cizí měně a přepočet na koruny, včetně zaúčtování, provádí paní účetní, v případě, že kurz určuje pokladní, předáváte rovněž částku v korunách, respektive kurz.

   Přehled dokladů - souhrn sumární přehled zaúčtovaných dokladů podle jednotlivých měn obsahuje hodnotové údaje jak v korunách tak v případě valut i v cizí měně, počáteční stavy, počty příjmů, příjmy, počty výdajů, výdaje a zůstatky jednotlivých pokladen. Celkový sumář pak ve sloupci “Zůstatek“ prezentuje součet zůstatku v Kč plus na koruny přepočtený součet zůstatků valutových pokladen podle aktuálního kurzu v číselníku cizích měn.

   Uzávěrka \ Denní / Měsíční - program umožňuje zobrazit a vytisknout stav pokladny pro všechny definované pokladny (korunová + cizí měny).

   Obsluha \ O počítači \ Stav dat - zobrazí stavy valutové pokladny (první v pořadí ze seznamu cizích měn), je-li počáteční i aktuální stav korunové pokladny nulový a nejsou-li žádné pokladní doklady v Kč.

   Podle stejného pravidla se zobrazuje také počátek a zůstatek na základní obrazovce programu.

   Při roční uzávěrce, volba Uzávěrka \ Roční, se podle tohoto kritéria nabízí tisk poslední a úvodní strany pokladní knihy, buď pro hlavní nebo pro valutovou pokladnu.

   Odběratelé-dodavatelé

   Ve volbách Jednotliví lidé a Firmy-zaměstnanci můžete získat přehled o jednotlivých platbách a výplatách podle druhů dokladů, měn. Pomocí klávesy F9 vyvoláte nabídku všech měn, které byly realizovány vybraným subjektem, výběrem jedné z nich získáte jak detailní tabulkový přehled jednotlivých dokladů, tak celkovou bilanci příjmů a výdajů daného subjektu ve zvolené měně. Přehled si můžete vytisknout, výběrově jen zaúčtované nebo všechny doklady.

   Obsluha

   Volby Jen prohlížení a Minulé roky také zohledňují jednotlivé druhy dokladů (pokladny) podle měn, a to jak při prohlížení příjmových a výdajových dokladů, tak u pokladní knihy a celkového stavu pokladny.

  2. Strávník

  Do programu Kuchyňka lze předat tyto údaje vybraných dokladů: číslo strávníka, částka, datum vystavení, číslo pokladního dokladu, typ dokladu (příjem - výdaj). Jedná se o platby typu: úhrada stravy, záloha na stravu, vyúčtování stravy, vrácení přeplatku na stravu apod., přičemž párovacím klíčem je číslo strávníka. K tomu, aby program poznal, že exportovaný doklad patří ke zmíněnému typu platby a osobou je strávník vedený v evidenci programu Kuchyňka, je nutné provést toto:
  • ve volbě Nastavení \ Účetní osnova \ Příjmové (Výdajové) typy rozpisů označíte písmenem „S„ ve sloupci S taková účtování, jež představují platby za stravu, které budete exportovat.
  • Lze označit jeden nebo více řádků, včetně standardního prázdného, který žádný kód účtování nenese. Pouze takto označené typy, respektive doklady s účtováním tohoto (těchto) typu, budou předmětem exportu.
  • Doklad, který se má exportovat, musí být vybaven číslem strávníka, jež koresponduje s jeho evidencí v programu Kuchyňka. Tento údaj musíte při zápisu nového nebo při opravě starého dokladu vyplnit, jinak se doklad do exportu nezahrne.
  • Aktuální seznam strávníků, včetně všech doplňujících údajů, můžete převzít z programu Kuchyňka na disketě pomocí volby Obsluha \ Import dat \ Kuchyňka – strávníci.

   Nastavení kategorie strávník

   Nastavení \ Odběratelé-dodavatelé \ Jednotliví lidé - zapište u strávníků číslo podle evidence programu Kuchyňka, případně údaj třída.

   Nastavení \ Účetní osnova \ Příjmové (Výdajové) typy rozpisů - zapište písmeno "S" ve sloupci S u těch kódů vazeb na účetnictví, jež obsažené v dokladech spolu s čísly strávníků budete exportovat do programu Kuchyňka/Fakturace. Při zápisu znaku "S" se objeví okénko s počtem dokladů, osob a z toho strávníků již aktuálně zaznamenaných pro daný kód vazby na účetnictví.

   Import strávníků

   Obsluha \ Import dat \ Kuchyňka – strávníci - pro načtení strávníků vyberete volbu z jaké disketové mechaniky, nabídne se seznam souborů na disketě a dále vyberete soubor, který jste předtím v programu Kuchyňka vytvořili. Objeví se růžové okno s počty shodných strávníků, těch, kteří jsou pouze v pokladně a nejsou na disketě a naopak, kteří jsou v kuchyňce a nejsou v pokladně. Současně se objeví dotaz, zda chcete převzít všechny strávníky z diskety nebo zpárované nechat původní (např. proto, že jste u nich opravili bydliště). Pokud strávníky načtete do pokladny, budou přidány do seznamu jednotlivých osob včetně všech údajů. Počty v okně se přepočítají a program nabídne možnost všechny strávníky, kteří již nejsou v kuchyňce evidovány, ze seznamu osob odstranit.

   Zápis a oprava dokladu

   Příjem (Výdaj) \ Nový doklad - pro výběr osoby se nabízí ve třetím sloupci také číslo strávníka-třída, pokud číslo není v seznamu osob vyplněno, pak číslo OP. Tyto údaje se převezmou ze seznamu osob a zapíší na pokladní doklad. Číslo strávníka a třídu můžete doplnit také ručně při zadávání údajů o osobě plátce (příjemce). Za text Strávník zapíšete max. 5 znaků pro číslo strávníka v souladu s evidencí kuchyňky a za text tř./zam./cizí buď třídu žáka nebo kód zaměstnance/cizího strávníka. Identifikační údaje strávníka (pokud je vyplněno číslo) se vytisknou na pokladní doklad v místě, kde je původní text č.op.

   Příjem (Výdaj) \ Prezentace a opravy - při prohlížení v tabulce i na celé obrazovce se zobrazují identifikační údaje strávníka (tedy číslo-třída), pokud jsou vyplněny. Stejně jako při zápisu nového dokladu, lze také při opravách doplnit (opravit nebo zrušit) číslo strávníka buď ručně nebo vybráním z nabídkového seznamu osob.

   Pomocí klávesy F2 četnosti v tabulkovém prohlížení můžete zvolit 6. Strávník pro zobrazení sumárních údajů jednotlivých strávníků, označením „* „ a následným stlačením klávesy F3 můžete provést výběr strávníků, pomocí klávesy F6 vytisknout sumární tabulku nebo po předchozím výběru označením „* „ vytisknout vybrané řádky tabulky, jednotlivé doklady či rozpis DPH označených strávníků.

   Export údajů strávníka

   Obsluha \ Export dat \ Kuchyňka – strávníci \ 1(2). na disketu - soubor pro přenos dat do kuchyňky se připraví jen pro ty doklady s kódem účtování označeným v číselníku ve sloupci S znakem „S„ nebo „K„ a s osobou strávníka, které ještě nebyly exportovány.
   Do sloupce S zapíšete písmeno „S„, pokud chcete tento typ dokladů zahrnout při uzávěrce do účetního dokladu, písmeno „K„, pokud se nemá tento typ dokladu zahrnout při uzávěrce do účetního dokladu. Předpokládá se, že doklady tohoto typu, budou do účetnictví, v nějaké podobě, přeneseny z programu Kuchyňka. Exportní dávka přitom může obsahovat oba druhy dokladů („S„ i „K„), program Kuchyňka pak sám rozliší, které z nich zahrnout do účetního dokladu, a které ne.
   Nejdřív program nabídne období od – do data vystavení dokladů a vy můžete vybrat pouze určité dny pro vlastní export. Ještě před vytvořením souboru na disketu si můžete údaje strávníků prohlédnout a rozhodnout se, zda je vše, jak má být. Jméno exportního souboru vytvořeného na disketu má strukturu: PDmmnnnn, PD – fixní část (Pokladní Doklady), mm – číslo měsíce z data posledního vystavení v exportované dávce, nnnn – pořadové číslo exportu v běžném roce.
   . . . \ 3. prohlížení exportovaných dat - nabídne seznam jednotlivých exportovaných dávek ve formátu mm/nnnn. Hvězdičkou označíte jedno nebo více období (dříve exportovaných souborů) pro prezentaci na obrazovce, případně tisk.
   . . . \ 4. zrušení údajů za období mm/nnnn - nabídne ke zrušení naposledy vytvořený přenosový soubor. Pokud je například vytvořený soubor na disketě poškozen nebo disketu ztratíte apod., musíte export vytvořit znovu, a jelikož se nabízejí pouze neexportované doklady, musíte nejdříve naposledy vytvořený soubor zrušit v této volbě.

   Do programu Kuchyňka/Fakturace lze předávat údaje i z rozúčtovaných dokladů, a to ty položky rozúčtování, které obsahují kód předkontace typu "S / K" - strava a doklad byl zapsán na strávníka, včetně čísla strávníka. Jedná se o platby typu: záloha na stravu + čip, kde cena čipu není platbou za stravu, ale druhá položka naopak ano. Pokud je dílčí rozúčtovaná částka na stravu se sazbou DPH, předává se pouze částka rovná základu daně, tj. přesně ta, kterou zadáváte při rozúčtovaní na jednotlivé položky.

  3. Nastavení

  Vzhled pokladních dokladů

  Nastavení vzhledu dokladů provedete v následující volbě hlavního menu programu: Nastavení - Příjmový doklad vzor / Výdajový doklad vzor

   1. zapsání textu do hlavičky dokladu (na 1.řádek příjmového / výdajového dokladu) pokud napíšete jakýkoli text, hlavička dokladu bude zarovnána zleva a text umístěn hned za ní,

   2. zamezení / nastavení tisku právní formy osoby (např. občan / zaměstnanec ap.) pomocí přepínače právní postavení (.)Ano ( ) Ne - klávesou Enter / Mezerník,

   3. modifikace dříve pevných textů: "Schválil,prověřil" a "razítko:" editace libovolného textu (např. "Schválil ředitel" ap.),

   4. zadání dalšího textu a jeho oddělení vodorovnými čarami - pokud jakkoli vyplníte tento text, bude na dokladu ohraničen vodorovnými čarami a současně poslední text v pravém sloupci dokladu bude posunut těsně pod spodní oddělující čáru tohoto vyplněného textu, v nastavení se ohraničení rovněž objeví a posun spodního textu bude naznačen šipkou nahoru; pokud text opět smažete, ohraničení a šipka zmizí a spodní text se vytiskne při spodním okraji bez oddělujících čar nevyplněného prostředního textu.

   Údaje zleva označené znakem "sluníčko" jsou společné pro oba typy dokladů, stejně jako dosud. Obecně řečeno, můžete zcela libovolně měnit šestici textů ve dvou sloupcích zprava, umístěných pod finanční částkou, ty se pak vytisknou v takovém sledu, v jakém je při nastavení zadáte. Lze tedy např. prohodit texty "razítko:" a "Podpis pokladní" a doprostřed vsunout třeba ještě text "Podpis příkazce".   5. možnost tisknout 2 řádky po 106 znacích jako součást příjmových (výdajových) dokladů

   Nastavení \ Příjmový (Výdajový) doklad-vzor v této volbě si v oddíle, nazvaném případná poznámka … můžete zadat až 2 řádky volného textu, každý max. 106 znaků dlouhý. Tyto řádky se vytisknou v dolní části dokladu (hned za spodním rámečkem). Například až takto dlouhý text:

   PLNÝ NÁZEV ORGANIZACE: Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, Máchova poetická čtvrť - blok 1763/24, 358 64 Bělá pod Bezdězem

  Změna počátečního stavu pokladny v průběhu roku

  Uzávěrka \ Stav pokladny v této volbě lze nyní kdykoliv změnit počáteční stav pokladny při dodržení zásady, že stav pokladny v průběhu celého roku nesmí nikdy klesnout do minusu.

  Výběr skupin osob, firem, možnost hromadně je rušit

  Nastavení \ Odběratelé-dodavatelé \ Jednotliví lidé / Firmy-zaměstnanci v této volbě lze nyní pomocí klávesy F2 měnit prezentaci lidí (firem): 1. vše (V Š E), 2. jen ti, na něž existují pokladní doklady aktuálního roku (PD+VD), 3. jen ti na něž existují příjmové doklady aktuálního roku (PD), 4. jen ti na něž existují výdajové doklady aktuálního roku (VD), 5. na něž neexistují ani příjmové nebo výdajové doklady (N I C), podobně pro strávníky 6. strávníci všichni, 7. strávníci s doklady, 8. strávníci bez dokladů. Vybraná skupina včetně počtu subjektů v ní obsažených se zobrazí na displeji.

  Pomocí kláves pro vyhledávání F7 (podle jména nebo názvu firmy, podle IČO) a klávesy pro hledání dalších výskytů F12, lze nyní postupně vyhledávat podle zadaného textu obsaženého v prohledávaných subjektech. Zadáte-li např. text "HAR", vyhledají se např. i jména Richard, Linhart nebo Vaňhara.

  Pomocí klávesy F8 vyřaď pro hromadné vyřazení subjektů, můžete buď ručně označit osoby-firmy, jež chcete hromadně vyřadit (u firem se nabízejí jen ty, na něž nejsou pokladní doklady, u osob všechny v aktuálním výběru), nebo pomocí F5 respektive F8 automaticky označit výběr či vše. Klávesa F5 u lidí označí všechny, kteří nejsou na aktuálních pokladních dokladech, u firem jen ty, jejichž lidé nejsou na dokladech. Klávesa F8 označí všechny subjekty ke zrušení. Vlastnímu odstranění záznamů předchází explicitní potvrzení akce.

  Příprava prezentační tabulky subjektů je v nové verzi mnohonásobně rychlejší, což se zjevně projeví zvláště u rozsáhlých seznamů.

  Nastavení klávesy pro zápis desetinné značky

  Obsluha \ Desetinná čárka - tečka touto volbou můžete nastavit, jakou klávesu budete používat pro zápis desetinné značky. Pokud jste zvyklí na numerickou klávesnici, můžete zvolit za značku desetinnou čárku. Jako oddělovač pak bude fungovat jak čárka na numerické tak na alfabetické části klávesnice.

  Změna data vystavení - hromadné nastavení, přečíslování pokladních dokladů

  Příjem / Výdaj \ Změna data vystavení - hromadnou změnu data vystavení můžete nyní provést pomocí klávesy F2 a zadáním opraveného data vystavení pro doklady v rozmezí čísel dokladů od - do. Stejným způsobem lze hromadně, omylem zadané údaje, odstranit, tzn. nastavit zpět datum beze změn. Jako opravené datum nastavíte prázdné datum (taktéž pomocí F2) pro zadaný rozsah dokladů, jejichž původní datum vystavení chcete ponechat.
  Datum vystavení můžete nyní opravit i tehdy, měla-li by se porušit správná posloupnost číslování dokladů. V tuto chvíli se můžete vrátit a opravit datum vystavení tak, aby byla chronologie zachována nebo se rozhodnete doklady přečíslovat v souladu se skutečností. Pokud by takové přečíslování způsobilo záporný stav v pokladně k některému uzavřenému dni, program tuto změnu neumožní. Je-li to věcně možné a je-li více možností, jak doklady přečíslovat, program nabídne dva způsoby, jak to udělat, automaticky - posune čísla lineárně, nebo prohozením čísel, tak aby bylo co nejméně změn v číslech dokladů. Tabulku, v níž ve sloupci Změna je navržené nové číslo dokladu, ve sloupci Status je rozdíl mezi původním a novým číslem dokladu a ve sloupci Oprava je opravené datum vystavení, můžete ručně opravovat ve sloupci Změna. Pomocí F1 se nabídne seznam čísel, které můžete pro změnu použít a vybráním jednoho z nich dojde k jejich vzájemnému prohození. Změníte-li číslo dokladu ručně, program se zeptá, zda se mají čísla vzájemně prohodit, což můžete, ale nemusíte akceptovat. Při ukončení program kontroluje, zda jste nezapsali duplicitní čísla dokladů, která pochopitelně nepovolí, jinak se přečíslování provede.

  Změny související s exportem dokladů do MAUS

 • Nastavení data vystavení "DO" pro export dokladů do MAUS.
   Uzávěrka \ Nové období v této volbě můžete nyní pomocí funkční klávesy F4 zadat datum vystavení pokladního dokladu, do kterého včetně se mají ještě zahrnout pokladní doklady do účetního dokladu MAUS. Zpracováváte-li například doklady dekádně, nastavíte postupně datum na 10., 20. uzavíraného období a bez ohledu na to, zda byly již zapsány pokladní doklady s vyšším datem či obdobím, se zpracují pouze vámi vybrané doklady. Na obrazovce se přepočítají počty PD a VD zahrnutých do exportu a aktualizují skutečná data posledního vystavení PD a VD podle zvoleného data exportu "DO". Při další uzávěrce se nabízejí pouze doklady, které ještě nebyly zahrnuty do exportu MAUS.
 • U účtů "Pokladna (261)" se nevyplňuje údaj "středisko".
 • Při rušení exportních dokladů do MAUS lze nyní zrušit kromě všech i jen doklad za poslední uzavřené (exportované) období
 • Program umožňuje nastavení textu účetního dokladu (název účetního dokladu).
   Nastavení, jak se má vyrábět text (název) účetního dokladu se provádí v nabídce: "Nastavení - MAUS - parametry dokladu (2.obrazovka)". Máte k dispozici 6 možností, jak označit doklad pro import v programu MAUS:

    1. Bez textu - standardní text "POKLADNA" ... text uveden v číselníku dokladů v MAUSu
    2. Libovolný text, který si sami zadáte ..... max. 20 znaků (např. "Pokladna Bufet")
    3. POKLADNA P=nnn V=nnn .................... nnn = počet příjmových/Výdajových dokladů
    4. POKLADNA dd.mm-dd.mm .................... dd/mm = den/měs.OD/DO
    5. POK (nnn)dd.mm-dd.mm .................... nnn = dokladů celkem (od data - po datum)
    6. Libovolný text (nnn) .................... max.15 znaků (např."Pokladna" dokl.celkem)

   Standardně je nastavena 1.varianta, jež je shodná s dosavadním způsobem předávání.
 • Nastavení různých účtů pro DPH na vstupu a výstupu
   Základní údaje DPH P - účet pro příjmové doklady, V - účet pro výdajové doklady.
 • Nastavení kódu činnosti pro účty pokladny a DPH
   Základní údaje Generovat činnost - pokud vyplníte kód činnosti, bude se bez ohledu na zapsanou činnost u pokladního dokladu, generovat pro účetní věty účtů Pokladna a DPH vámi zadaná činnost.
 • Analytické účty pokladny
   Základní údaje pokladna - pokud zadáte jako analytický účet hvězdičku (*), bude se automaticky generovat analytika "10" pro hlavní činnost a "90" pro vedlejší činnost.
 • Vnitropodnikové účty
   Nastavení \ MAUS - parametry dokladu dotaz, zda chcete vytvářet vnitropodnikové účty. Pokud zvolíte ano, můžete si nastavit, zda chcete zaznamenávat účetní střediska do příjmových / výdajových dokladů a do vnitropodnikových účtů tříd 7 a 8, samozřejmě jen pokud byla střediska na pokladním dokladu uvedena.
 • Číslo a jméno strávníka, číslo zakázky do Poznámky MAUS
   Nastavení \ Nastavení parametrů přepínače, zda převzít pro export do MAUS číslo, jméno strávníka a číslo zakázky u rozúčtovaných. Původní poznámka (účel) bude pro přenos dat do účetnictví přepsána v prvním případě číslem a jménem strávníka, v druhém pak číslem zakázky, dvojtečkou (:) a začátkem původní poznámky do délky 20-ti znaků. První přepínač se týká, obdobně jako při exportu do Kuchyňky/Fakturace, plateb žáků (strávníků) za stravu, případně vrácení přeplatku za stravu. Nahrazení textu poznámky se provede pro nerozúčtované doklady, kde osoba je strávníkem a kód na účto je v účetní osnově označen písmenem "S" - strava. Druhý přepínač se uplatní jen u rozúčtovaných dokladů s vyplněným kódem číslo zakázky na základním dokladu (nikoli na jednotlivých položkách rozúčtování).
 • Přenos dat do účetnictví - vlastní číslo kódu pro "BEZ NÁROKU NA ODPOČET DPH"
   Potřebujete-li v účetnictví MAUS dodatečně upravovat pokladní doklady s ohledem na odpočet DPH (např. v okamžiku zápisu pokladního dokladu jste podíl DPH neznali a zapsali jste doklad bez DPH) a chcete-li je mít snadno přístupné, můžete si definovat vlastní kód, který pak použijete rovněž v programu Pokladna. Program Pokladna při vytváření exportních údajů do MAUS standardně doplní číslo kódu "531". Ve volbě Nastavení \ Seznamy-číselníky \ 4.činnosti ve sloupci kód bezDPH napíšete u příslušné činnosti číslo kódu shodné s kódem v programu MAUS pro tyto účely a program vygeneruje pro takový doklad namísto standardního "531" kódu vámi zadaný vlastní kód. Pokud není v okamžiku uzávěrky u činnosti tento údaj vyplněn, doplní program standardní kódy.

  DPH - zpracování, zaokrouhlování částky, rozúčtování DPH podle sazeb a částek rozpisu

  Zpracování DPH je téměř automatické. Stačí nastavit, že se při zápisu pokladního dokladu má DPH zapisovat. To zajistíte ve volbě Nastavení - Jak dělat doklady - (.) 9 - Ano zpracovávat DPH

  Při vlastním zápisu dokladu postupujete následovně:
  • zadáte celkovou částku dokladu a účel dokladu (tak jako dosud)
  • je-li doklad bez DPH, či je svázán s činností u které se DPH neuplatňuje pak je to vše
  • je-li s DPH, zadáte základ + vlastní DPH
  • je-li na dokladu jen jedna sazba DPH, můžete použít F3 či F4 k automatickému výpočtu základu a DPH
  • chcete-li rozúčtovat doklad, pak rozúčtováváte jen základ - DPH se rozpočítá k jednotlivým základům zcela automaticky
  Nastavení \ Nastavení parametrů v této volbě je přepínač pro zaokrouhlení částky DPH : Bez zaokrouhlení (částka DPH bude zaokrouhlena na nejbližší celé haléře nahoru) a Na desetihaléře (částka DPH bude zaokrouhlena na nejbližší desetihaléře nahoru). Na dotaz Rozúčtovat DPH u částek rozpisu? odpovíte buď "A" - ano nebo "N" - ne. Máte-li nastaveno Ano, budou při exportu do účetního dokladu za jednotlivými detailními položkami rozpisu, následovat částky DPH příslušející k oněm položkám a sazbám DPH. Je-li pokladní doklad rozepsán na různé základy DPH, pak pořadí detailních položek v rozpisu bude: se sníženou sazbou DPH, se základní sazbou DPH, bez DPH.

  Vytvoření vlastního rozúčtovacího předpisu

  Nastavení \ Účetní osnova \ Příjmové / Výdajové typy předpisů do tabulky předkontací můžete přidat speciální procentní rozúčtovací předpis, podle kterého se po jeho zadání při zápisu či opravě dokladu (při opravě jen pokud se změnila částka pro rozúčtování) provede rozúčtování podle procentních podílů na maximálně 10 položek. Pomocí klávesy F2 lze přidat, příp. prohlížet nebo opravit předpis. Pokud stojíme kurzorem na existujícím předpisu a ve sloupci R je rovněž písmeno "R", nabízí se prohlížení a oprava. Při zápisu nového předpisu rozúčtování zadáte k předvyplněnému podtržítku ('_') druhý znak identifikačního kódu, tj. libovolné číslo nebo písmeno. Vlastní zápis rozúčtování je obdobou zápisu rozúčtovaného dokladu, včetně využití nabídky číselníků a účtového rozvrhu. Namísto korun však nastavujete procentní podíly. Pomocí klávesy F1 při zápisu procenta můžete nastavit rovnoměrné rozdělení na 2 - 10 částí. Popis je obsažen ve vlastní volbě.

  Přečíslování kódů v účetní osnově.

  Nastavení \ Účetní osnova \ Příjmové (Výdajové) typy rozpisů - pomocí klávesy F7 můžete přečíslovat stávající kódy pro předkontaci (kromě prázdného a "rozúčtovacích" kódů). Tabulka ve sloupci PŮV zobrazuje původní označení, ve sloupci NOV, který je prázdný, můžete ručně zadávat všechny, nebo pouze část nových kódů vybrané účetní osnovy. Pokud potřebujete mít kódy setříděny vzestupně podle čísel účtů, stiskněte nejdříve klávesu F9, která přepíná pořadí v tabulce mezi čísly účtů a původními kódy. Klávesou F8 můžete automaticky doplnit všechny nové kódy buď svými vlastními, původními kódy, ale ve změněném řazení (podle čísel účtů) nebo automaticky číslovat (od 01 až 99 a dále A0 až A9 … až nakonec po Z9) s ohledem na rozsah původních kódů. Pomocí této klávesy můžete také všechny nově zapsané kódy vyprázdnit.

  Nově zapsané kódy nesmějí obsahovat duplicity, program na ně upozorní a bez jejich odstranění nepovolí přečíslování. Pokud byly přečíslovávané kódy zapsány na pokladní doklady nebo jako položky rozúčtovaných dokladů, budou tyto kódy na dokladech rovněž změněny!

  Náhled tiskového výstupu před tiskem

  Ctrl+F6 - touto kombinací kláves můžete kdekoliv v programu nastavit, zda se má před vlastním tiskem zobrazit náhled výstupu v okně Windows. Pokud máte současně také vybranou tiskárnu Windows, tisknete přímo z náhledu celou sestavu nebo můžete vybrat pouze strany v zadaném rozmezí. Máte-li jinou tiskárnu, netisknete přímo z náhledu, ale až po jeho ukončení volíte buď celou sestavu nebo jen vybrané stránky.

  4. Zápis dokladu

  Úhrada faktury hotově v pokladně

  Při pořizování a opravách pokladních dokladů tvoří zvláštní skupinu syntetické účty "311" pro příjmové doklady a "321" pro výdajové doklady. Použijete je, pokud zapisujete příjem od odběratele nebo výdaj z pokladny pro dodavatele na podkladě faktury.
  Místo pro zápis zakázky bude v případě těchto účtů vyhrazeno pro zadání variabilního symbolu z faktury. Text záhlaví položky "Zakázka:" se změní na text "V.symb.:" a je indikován světle zelenou barvou. Variabilní symbol je číselný řetězec, maximálně 10 znaků dlouhý.
  Pokud jej vyplníte, přidá se automaticky jako kód do číselníku zakázek se standardním textem ve struktuře: "Faktura dd.mm.rr (P/V)D". Položka variabilní symbol je přístupná vždy, tedy i v tom případě, že máte nastaveno: zakázky nezapisovat. IČO, název odběratele (dodavatele), variabilní symbol a datum úhrady se z pokl. dokladu předají do účetnictví MAUS.

  Nabídka účtového rozvrhu při zápisu a opravách dokladů

  Nabídka účtového rozvrhu při zadávání syntetického nebo analytického účtu je dostupná pouze těm, kteří si účtový rozvrh MAUS importovali do programu Pokladna. Další možností je výběr z účtové osnovy-rozvrhu podle zadaného textu F7.
  Pro nahrazení textu při rozúčtování ve sloupci Název můžete na F7 (nabídne se obsah aktuálního řádku) zadat vlastní text, kterým chcete nahradit všechny texty pro daný základ DPH. Zvolíte si, zda budete nahrazovat zadaným textem nebo ho doplníte o původní text (do 20 znaků).
  Číslo účtu můžete zapsat pomocí klávesy F1, pokud máte importovaný účtový rozvrh. Je-li účet prázdný, nabídne se kompletní seznam všech účtů, tříděný podle čísla a jejich popis, dále zda se má či nemá u účtu vyplňovat středisko, případně zdroj financování, rozpočtový paragraf a položka. Zadáte-li při otevřeném seznamu např. číslici 6, ukazatel kurzoru se přesune na první syntetiku třídy 6. Máte-li již položku syntetika vyplněnou, např.: "3 ", "50 " nebo "602", vyberou se ze seznamu pouze ty účty, které vyhovují předloze, tedy všechny účty třídy 3, 501599 respektive pouze 602 a všechny jeho analytiky.
  Nápověda funguje také při rozúčtování pokladního dokladu. Zde je ovšem nutné nejdříve zadanou hodnotu účtu potvrdit klávesou Enter. Pokud předloze nevyhovuje žádný účet, nabídne se kompletní seznam. Výběrem z rozvrhu se převezmou čísla syntetického a analytického účtu, ZF, rozpočtový paragraf a položka. Nápověda může posloužit rovněž jen jako kontrola či ověření již zapsaného dokladu.
  Všeobecná poznámka k zápisu a opravám pokladních dokladů
  Při opravách dokladu může dojít k nežádoucímu přepsání již zadaných údajů. Pokud jste např. nepoužili předpis účetní osnovy a vyplnili údaje sami, musíte ukončit nabídku jednotlivých kódů účetní osnovy při zadávání položky: "na účto" klávesou Esc, jinak se údaje přepíší.
  Pokud jste zadali kód z účetní osnovy a přidali pouze středisko, příp. zakázku (variabilní symbol), program se vás dotáže, zda chcete přidané údaje zachovat. Pokud jste ale zadali kód "na účto" a pak změnili více údajů, potvrzením kódu se opět převezmou všechny údaje z účetní osnovy. Chcete-li tomu zabránit, vymažte kód "na účto" a nabídku opusťte klávesou Esc. Spolehlivě opravíte pouze vybrané údaje tak, že se na ně vždy myší přesunete a opravíte. Pokud v dokladu další položky nevyplňujete ani neopravujete, ukončete zápis (opravu) dokladu klávesou Esc.

  Prohlížení pokladních dokladů a pokladní knihy

  možnost souvislého (celoobrazovkového) prohlížení detailních údajů:

  Ve volbách hlavní nabídky Příjem, Výdaj, Kniha se používá pro detailní zobrazení klávesa F3. Dosud jste mohli prohlížet pouze aktuální údaj z tabulkového přehledu. Nyní můžete bez přepínání listovat souvisle podrobnými údaji pomocí kláves: šipka nahoru nebo PgUp po předchozích dokladech a šipka dolů nebo PgDn po následujících záznamech v seznamu.

  Rozúčtování částky odděleně podle základů DPH

  Důvodem ke změně postupu při rozúčtování částky bylo zpřehlednění účetních vět MAUS vzniklých z takových dokladů. Problém vznikal tehdy, když se rozúčtovaná částka skládala z různých základů DPH a program nemohl automaticky zjistit, která dílčí částka patří ke kterému základu. Pak se pro každou dílčí částku vypočítávala DPH poměrným způsobem jako byl poměr jednotlivých základů DPH. V této verzi se účtuje vždy jedna sazba DPH jako celek, tak jak je na pokladním dokladu uvedena, dílčí částky jsou nasměrovány vždy ke konkrétnímu základu DPH.
  Zásady a pravidla rozúčtování na dílčí částky podle jednotlivých základů DPH.
  • Rozúčtovávaná částka se předvyplní v celé výši podle základů DPH do jednotlivých řádek rozpisu v pořadí 1.základ snížené sazby DPH, 2.základ základní sazby DPH, 3.částka bez DPH.
  • Ve sloupci DPH je uvedeno aktuální procento sazeb DPH (nyní 5,19 a 0 pro částku bez DPH). Toto pořadí je zachováno i při vícenásobném rozčlenění jednotlivých základů do dílčích částek.
  • Pokud se rozúčtovávaná částka skládá z více základů DPH, jsou prázdné řádky, s 0 ve sloupci DPH a nulovou částkou, při jejím zadávání vždy považovány za částku bez DPH.
  • Program neustále kontroluje aby rozepsané částky dávaly v součtu celkovou částku (a to i z pohledu sazeb DPH)
  Jednotlivá pravidla zápisu dílčích částek :
  • Přepíšu 0 konkrétní částkou - hodnota v 1. řádku stejné sazby se o tuto částku sníží.
  • Přepíšu již zapsanou částku menší částkou (např. 500 místu 1200) - řádek na kterém stojím se přepočte (500) a zbytek do původní částky se zapíše na nový prázdný řádek (700).
  • Přepíšu zapsanou částku celkovou částkou dokladu (sazby) - všechny řádky se zruší a vytvoří se jediný (výchozí stav).
  • Při užití F1 (kurzorem stojíte na částce) vyvoláte dialog k rozpuštění podle zadaných % (to ale jen je-li načtena účetní osnova z MAUS).

  Zápis částky v pokladním dokladu.

  Příjem / Výdaj \ Nový doklad / Oprava dokladu - pokud zapisujete DPH můžete při zápisu celkové částky použít klávesu F1, kde kromě vlastní částky zapíšete procentní podíly podle základů DPH (bez DPH, snížená nebo základní sazba). Celková částka pak bude automaticky přepočítána podle příslušných procent, včetně DPH. Součet procentních podílů musí dát 100 a je možné zadat celých 100 % k jedné položce nebo je rozepsat. Při zápisu základu snížené nebo základní sazby DPH můžete použít klávesu F1 a potom zadat celkovou částku (v Kč) včetně DPH a program ji rozpočítá podle nastavených sazeb (v %). U rozepsaného dokladu lze použít klávesu F1 k zadání procenta místo dílčí částky. Program podle něj spočítá částku. Je možné zadat i 100 % a zrušit tak ostatní dosavadní podíly a celou částku dát na jeden řádek.

  Možnost zápisu záporné částky bez DPH v pokladním dokladu.

  Příjem / Výdaj \ Nový doklad / Oprava dokladu - pokud zapisujete DPH, můžete při zápisu částky bez DPH, buď potvrdit spočítanou zápornou částku, nebo zápornou částku samostatně zapsat. Jakkoliv je tato operace neobvyklá, někteří uživatelé tento zápis v určitých případech používají. Program sice na tuto skutečnost upozorní varovnou hláškou, nicméně zápis dokladu povolí. Co program neumožní, je rozúčtování takového dokladu na více účtů a položek (tj. nepovolí výběr kódu "Na účto" s prvním znakem podtržítko "_", který implikuje rozúčtování dokladu).

  Počet výtisků při zápisu nového dokladu a tisk 1 až 2 doklady / strana

  Po úspěšném zápisu pokladního dokladu můžete zadat počet 1 až 4 výtisky s tím, že první je originál a ostatní jsou "Druhopisem". Ve volbě Prohlížení a opravy při tisku více než jednoho dokladu (bez kopie) můžete zvolit tisk 1. Kumulovaně (2 doklady na jednu stranu) nebo 2. Samostatně (každý doklad zvlášť na samostatné straně).

  5. Obsluha

  Prohlížení, výběry, tisk přehledů z dokladů již uzavřených let

 • vytvoření složky pokladních dokladů uzavíraného roku při roční uzávěrce:
   Uzávěrka \ Roční v této volbě byl přidán dotaz, zda vytvořit složku pro operativní prohlížení uzavíraného roku; pokud souhlasíte, v aktuálním adresáři se vytvoří nová složka (adresář) s názvem uzavíraného roku (např.: "2009"), kterou pak lze kdykoliv zvolit pro prohlížení, prezentaci apod. Tato složka se vytvoří i v případě, že uzávěrku přerušíte.
 • vytvoření složky operativního prohlížení libovolného roku z archivního souboru:
   Obsluha \ Minulé roky \ 2.Vytvoření z archivu v této volbě můžete obdobně jako při načítání dat zvolit libovolný typ načtení (z diskety, z archivu disku, ze systémové zálohy, volné) s tím rozdílem, že vaše aktuální data nebudou přepsána archivními, pouze se vytvoří nová složka načítaného roku pro operativní prohlížení. Pokud již taková složka existuje, zobrazí se údaje o jejích počtech dokladů před potvrzením vlastního načtení, v opačném případě se ukáží počty dokladů aktuálního stavu vaší pokladny.
 • operativní prohlížení libovolného roku z vytvořené složky:
   Obsluha \ Minulé roky \ 1.Prohlížení dokladů v této volbě si nejdříve vyberete z existujících, předem vytvořených složek, konkrétní rok, jehož doklady chcete prohlížet. Pak zvolíte jednu z možností: 1.Pokladní kniha, 2.Příjmové doklady, 3. Výdajové doklady.
   Systém prohlížení je téměř shodný jako u aktuálních dokladů. Pomocí funkčních klíčů lze nastavit pořadí záznamů, vlastní výběry, vyhledávání podle zadaných kritérií nebo tisknout aktuální údaje z tabulky. Má však také jistá omezení oproti plné funkčnosti aktuální evidence. Nelze například zpětně opravovat uzavřené doklady ani tisknout jednotlivé příjmové či výdajové doklady.
 • likvidace složky operativního prohlížení
   Obsluha \ Minulé roky \ 3.Likvidace složky v této volbě si nejdříve vyberete z existujících, předem vytvořených složek dokladů za uzavřené roky tu, kterou chcete nenávratně zrušit. Po potvrzení dotazu, se adresář včetně všech dat smaže.

  Tisk přes "Windows - tisková fronta"

  Tiskárna umožní vybrat tisk přes frontu Windows. Popis ve vlastní volbě.

  Zaslání emailu autorovi programu

  Pošli email spustí program systému Windows pro zasílání zpráv. Popis ve vlastní volbě.

  Archivace, obnova, export-import, flash disk

   Automatická archivace do vlastního archivu a vlastní zálohy

   Obsluha \ Archivace dat \ Nastav typ archivace
   Program standardně při normálním ukončení práce volbou "Konec" odkládá Vaše data do záložní kopie na pevný disk do složky ZALOHA. Tento archiv nazýváme "Systémová záloha" a jsou v něm vždy uložena formálně správná data ve stavu, v jakém jste naposledy skončili práci s programem.
   Další standardní archivy vytváří program při operacích, které zásadním způsobem mění obsah Vašich dat. Je to např. před roční uzávěrkou, před nastavením nového období, likvidací všech dat ap. Tyto další standardní archivy se ukládají na pevný disk do složky ARCHIV, kde máte program nainstalovaný. Při zmíněných operacích si můžete archivovat data také na disketu nebo do tzv. "VLASTNÍHO ARCHIVU". Ten může být na libovolném médiu a může mít volitelné jméno. Postupně si zadáte standardní parametry "vlastního archivu", tj. označení disku, název složky a jméno souboru, které se budou nabízet při vytváření "vlastního archivu".
   Obdobně je tomu s volbou "VLASTNÍ ZÁLOHA". Můžete si rovněž zvolit, že se data mají archivovat při normálním ukončení práce volbou "Konec" ještě jednou - na jiný disk. Zadáte, na jaký disk a do jaké složky chcete ukládat další "vlastní zálohu" při ukončení programu. Pokud nevyplníte jméno disku (bude mezera), nebude se vytvářet žádná další systémová záloha při ukončení programu. Jméno souboru je vždy ZALOHAPO.

   Obsluha \ Načtení dat \ z vlastního archivu
   Program připraví nabídku "vlastních archivů", včetně "vlastní zálohy" podle aktuálně zadaných parametrů archivace, viz předchozí . . . Nastav typ archivace. Nabízený seznam pro obnovu Vašich dat se vytváří pouze z aktuálně nastavených složek a jmen souborů vlastních archivů!

   Flash disk (USB flash paměť) - archivace, obnova, export, import

   Obsluha \ Flash disk (??? / jednotka) - můžete zadat označení jednotky (písmeno) vašeho flash disku, tak, jak ho identifikuje systém. Označení se uchová a figuruje pak v nabídce namísto tří otazníků, a to bez ohledu na to, zda je flash disk právě připojen. Pokud jste zadali toto označení a je tím pádem viditelné i v nabídce, pak ve všech volbách, kde dochází k přenosu dat, se na prvním místě objeví buď "Na flash disk" (archivace, export) nebo "Z flash disku" (obnova, import) a vy můžete provést příslušnou transakci prostřednictvím vašeho flash disku. Soubory se na disku vytvářejí vždy přímo do kořenového adresáře (stejně jako u diskety), proto jakýkoliv archiv vytvořený v programu firmy Datax (kromě MAUS) přepíše předchozí archiv. Všechny archivní soubory mají totiž shodná jména.

   Archivace a export dat na libovolné místo ve vašem počítači

   Volba programu Archivace dat \ Archivace - vyberte nebo Export dat \ MAUS / ALEXO / KUCHYŇKA / FAKTURACE \ volné - vyberte - umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro archivaci nebo pro export dat tak, že na vybraném místě stisknete klávesu ESC.

   MAUS - Exp.dat \ 4.volné - vyberte - umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro export dat tak, že na vybraném místě stisknete klávesu ESC, dále pokračujete stejně jako dříve výběrem souborů.

   • Poznámka: Označování souborů pro export do účetnictví MAUS
    Dosud neexportované, případně opravené soubory účetního dokladu, vzniklé při uzávěrce volbou Uzávěrka \ Nové období, jsou automaticky předem opatřovány značkou (hvězdička) pro export, dokud nejsou skutečně zkopírovány do příslušného cílového umístění. Zda se mají nadále předem označovat soubory integračních vět pro export do systému MAUS, určíte ve vlastní volbě programu pro export: Obsluha \ Export dat \ Maus - účetnictví. Soubory, které byly předem označeny a které nechcete exportovat (např. proto, že byly opraveny v účetnictví ručně), odstraníte z výběru pro export (tzn. zrušíte u nich hvězdičku). Soubory, které chcete exportovat ponecháte označené, případně sami označíte hvězdičkou. Po úspěšném vytvoření přenosových souborů, nebo nebyl-li vybrán žádný soubor pro export, budete dotázáni, zda chcete dále předem označovat dosud neexportované (opravené) soubory. Rozhodnete-li, že nikoli, do další uzávěrky nebudou žádné soubory předem vybrány.

   Načtení a import dat z libovolného místa ve vašem počítači

   Volba programu Načtení dat / Jen prohlížení / Minulé roky \ Vytvoření z archivu \ volné - vyberte nebo Import dat \ MAUS / KUCHYŇKA / FAKTURACE \ volné - vyberte - umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro načtení archivních dat a pro import přenosových dat tak, že na vybraném místě stisknete klávesu ESC.

   Program se pak dotáže, zda má prohledat příslušný disk (adresář), který jste si vybrali a hledá na něm i na všech vnořených složkách archivní soubory dat (v případě importu přenosové soubory z programů MAUS, KUCHYŇKA, FAKTURACE). Vybraný soubor pak použije pro načtení dat z archivu, v případě importu pro načtení účtového rozvrhu MAUS nebo seznamu strávníků z KUCHYŇKy či FAKTURACE.

  Zobrazení kontaktních informací, spojení s dodavatelem

  Obsluha \ Kontakt kontaktní údaje na dodavatele software na jedné obrazovce, možnost jejich tisku klávesou F6, poslání emailu a připojení na webovou stránku klávesou F1. Základní údaje dodavatele, jako adresa, IČ, DIČ, telefon, email, apod. jsou doplněny seznamem software, jež dodavatel prodává.

  Připojení na webovou stránku dodavatele

  Obsluha \ Www.datax.cz spuštění výchozího internetového prohlížeče a připojení na stránku dodavatele www.datax.cz. Pokud není program spuštěn v okně, způsobí zavolání prohlížeče minimalizaci spuštěného programu POKLADNA do lišty hlavního panelu. Poklepáním myší na jeho ikonu se spuštěný program vrátí zpět na celou obrazovku.

  Prohlížení popisu novinek verzí v dokumentu WORD

  Obsluha \ Verze programu nabídne seznam dokumentů WORD, popisujících nové vlastnosti (možnosti) jednotlivých verzí programu. Pokud si ze seznamu vyberete nějaký dokument, zavolá se program, asociovaný s příponou souboru DOC, a se jménem zvoleného souboru se tento editor hned spustí. Program POKLADNA spuštěný na celou obrazovku "spadne" do lišty hlavního panelu.

  Automatický přechod na vyšší verzi programu pomocí internetu

  Obsluha \ Upgrade verze pokud existuje v adresáři, odkud se program spouští, aktualizační soubor s novou verzí programu (byl dříve stažen z webu dodavatele a pak zkopírován), nabídne se nejdříve aktualizace software z tohoto souboru, neexistuje-li takový soubor, program hledá soubor pro aktualizaci na webu dodavatele. Najde-li se příslušný soubor, můžete ihned provést upgrade programu na vyšší verzi bez obav o ztrátu či poškození vašich dat.

  Jednoduchý manažer připojených jednotek počítače

  O počítači \ Diskety / Disky slouží především k prohlížení disket, případně rušení souborů na disketách a prohlížení (rušení starých) exportovaných souborů ve složce EXP. Pro každou úroveň se zobrazí počet souborů a jejich celková velikost, v tabulce jména souborů, typ, velikost a atributy datum, čas apod., u adresářů je velikost součtem volných souborů v adresáři (nikoliv již souborů obsažených na nižších úrovních). Pokud připravíte soubory ke zrušení, zobrazí se, kolik souborů a v jaké velikosti se zruší a kolik naopak zůstane, světle zelenými číslicemi pak přibližná velikost volného prostoru na disketě po eventuálním zrušení. Zrušíte-li fyzicky soubory, pak nové, skutečné volné místo na disketě se objeví vpravo nahoře a zároveň světle zelenými číslicemi namísto původního volného místa.

  Kontrola vícenásobného spuštění programu

  Spustíte-li program, který právě běží ještě jednou, ať už omylem nebo záměrně, objeví se nejdříve varovná zpráva a výzva ke kontrole, zda jste program nespustili podruhé. Pokud je tomu tak, ve vašem zájmu jej ukončete a pracujte v již dříve běžícím programu. Totéž varování však program hlásí i v případě, že předchozí spuštění programu nebylo, z jakéhokoliv důvodu, ukončeno standardně přes volbu KONEC. Tady naopak zvolíte možnost pokračovat v práci, neboť se nejedná o znovuspuštění, ale o následek předchozí havárie programu, počítače, el. sítě, apod. a jiným způsobem se k práci s programem nedostanete.

  Formát numerických údajů v sestavách

  V drtivé většině se numerické údaje na sestavách tisknou podle těchto pravidel:
   1. hodnota údaje je nulová . . . . . . . . . . . . . . tiskne se prázdný řetězec (nic)
   2. hodnota údaje je přirozené číslo . . . . . . . . tiskne se 1234,-
   3. hodnota údaje není přirozené číslo . . . . . . tiskne se 1234,56

  Kalkulačka

  F10 kdekoliv v programu spustí kalkulačku. Pomocí klávesy Backspace lze nyní mazat postupně poslední číslice zprava, pomocí klávesy šipka vlevo lze nyní opravovat jednotlivé chybně zapsané číslice, mazat klávesou Delete , případně vkládat pomocí klávesy Insert potřebná čísla a pak se vrátit k výpočtu pomocí klávesy Escape.


  Jiří Bajer Zavřít
 • začátek stránky 1.3.2005 DPH

  Jak se zpracovává DPH?

  V podstatě téměř automaticky. Nejdříve si musíte ale správně nastavit, že se při zápisu pokladního dokladu má DPH zapisovat. Nastavení - Jak dělat doklady - (.) 9 - Ano zpracovávat DPH
  Při vlastním zápisu dokladu postupujete následovně:
  • zadáte celkovou částku dokladu a účel dokladu (tak jako dosud)
  • je-li doklad bez DPH, či je svázán s činností u které se DPH neuplatňuje pak je to vše
  • je-li s DPH, zadáte základ + vlastní DPH
  • je-li na dokladu jen jedna sazba DPH, můžete použít F3 či F4 k automatickému výpočtu základu a DPH
  • chcete-li rozúčtovat doklad, pak rozúčtováváte jen základ - DPH se rozpočítá k jednotlivým základům zcela automaticky
  Alexo Staniševský Zavřít

  začátek stránky 1.1.2005 účetní doklady do MAUS

  prvotní nastavení

  Nejdříve musíte ve volbě Nastavení - Základní údaje zadat:
  označení pokladny - druh dokladu
  • U údaje číslo pokladny zadáte, jak se má označit účetní doklad (druh dokladu).
  • Například P1, P2 atp. Máte-li více pokladen , označte si každou jinak, aby nedošlo ke zmatku v číslování úč.dokladů.

  na které účty se účtuje
 • Zadáte (syntetické i analytické) účty pokladny (261) a DPH (343).
 • A to zvlášť pro 5 i 19% a dokonce samostatně pro příjmové a zvlášť pro výdajové doklady. Hned ale musím upozornit, že to dost nemá logiku, protože pro rozlišení o jaké DPH jde (sazba / vstup - výstup / plný - krácený) se v účetnictví MAUS užívá kód DPH (310,311,315,316,100,210,215,531).

 • na které činnosti se účtuje
  • Zda se účet pokladna a DPH váže s činností 10.
  • U textu GENEROVAT "NATVRDO" ČINNOST jsou dva poddotazy. U účtu pokladny (261) / u účtu DPH (343).
  • Pokud se mají tyto účty vždy vázat s hlavní činností (což asi mají) pak do okýnek zapište 10.
  • Není-li tomu tak, pak nechte tato okénka nevyplněná.
  • Mají-li se vázat s jinou činností (např. s 11) pak zapište její hodnotu do okének.


  plný či krácený odpočet
  V nabídce Nastavení - Seznamy, číselníky - 4.Činnosti ve sloupečku Odpočet DPH můžete zadat jednu ze dvou hodnot: K / P. K= krácený odpočet - u výdajových dokladů vázaných s touto činností se zapíší (bude-li u nich rozepsáno DPH) kódy 311, respektive 316 - kódy pro krácený odpočet. P= plný odpočet - u výdajových dokladů vázaných s touto činností se zapíší (bude-li u nich rozepsáno DPH) kódy 310, respektive 315 - kódy pro plný odpočet. To má smysl jen u činností, které jsou na 100% fakturovány s DPH a těch je jen velmi málo

  jak se mají vytvářet účetní doklady

  V nabídce Nastavení - MAUS parametry dokladů postupně rozhodnete:
  druh dokladu
  • Denní - 1 účetní doklad za každý den, kdy byl pohyb v pokladně
  • Jednotlivé - 1 účetní doklad za měsíc (předávané období) a v něm nejdříve všechny příjmové a pak výdajové doklady
  • Chronologické -1 účetní doklad za měsíc a v něm doklady v pořadí jak vznikaly

  název - označení dokladu
  Doporučuji 5.POK (nnn)dd.mm-dd.mm. Účetní doklad bude mít v názvu zkratku POK (případně jinou - např. POK2) a pak v závorce počet předávaných pokladních dokladů a konečně datum od - do (za které dny doklady obsahuje).

  vytvoření účetního dokladu

  V nabídce Uzávěrka - Nové období zvolíte (ESC), že chcete uzavřít období a pokud budete souhlasit, program nakonec vyrobí exportní dávku (připravený účetní doklad ve tvaru, který dokáže MAUS načíst a zpracovat). Automaticky se zpracovávají všechny dosud neexportované doklady (jsou-li z více měsíců, vytvoří se i více účetních dokladů).

  předání účetního dokladu do MAUS

  V nabídce Obsluha - Export - MAUS program:
  • nabídne všechny vytvořené dávky (dosud neexportované označí hvězdičkou, že by se měly exportovat)
  • vy máte možnost označit (ENTER nebo MEZERNÍK) dávku k exportu
  • po ukončení označování (ESC) vložíte disketu na kterou se nakopíruje potřebný soubor
  • disketu odevzdáte paní účetní - ta v MAUSu ve volbě Denní práce - Import dokladů - Pokladna načte z diskety nabízený soubor
  • pro export si vyčleňte jednu disketu. SW Pokladna ji před dalším exportem vždy vyčistí - čímž se minimalizuje nebezpečí opakovaného načtení stejné dávky do MAUSu

  jak často exportovat

  • exportujte pravidelně a častěji než jednou za měsíc - nejlépe jednou týdně
  • budete mít v účetnictví v měsíci víc účetních dokladů, ale ty budou menší a proto se s nimi bude i lépe manipulovat
  • navíc se vám rozloží práce na celý měsíc a ne jen na jeho závěr
  Alexo Staniševský Zavřít