klikněte na požadované téma

začátek stránky 22.04.2008 opravná verze software Knihovna 1.007


Vážení uživatelé

Aktuálně je na našem WEBu dostupný rozdílový soubor, který převede vaši stávající verzi 1.006 software Knihovna na nejnovější verzi 1.007. Způsob aktualizace se liší podle toho, máte-li ze svého počítače, kde máte software instalován, dostupný Internet, či nikoliv. Jak to zjistíte? V programu spusťte volbu Obsluha - Upgrade software. Výsledkem bude jedna z následujících 4 možností.

1. nepovedlo se spojení - nedostupný Internet

Budete informováni, že z vašeho počítače se nepodařilo dostat na cílovou WEB stránku. Je-li to opravdu tím, že nemáte z vašeho počítače dostupný Internet, pak musíte postupovat následovně:
 • zde si stáhněte opravný soubor
 • stažený soubor si nakopírujte do pracovního adresáře, kde je software instalován
 • standardním instalačním adresářem je C:\DATAX\KNIHOVNA
 • pokud jste původně instalovali jinam, pak můžete pracovní adresář zjistit přímo v programu, spuštěním volby Obsluha - O počítači - O počítači v 1. řádku "Aktuální pracovní adresář"
 • po zkopírování souboru v software znovu spustíte volbu Obsluha - Upgrade software
 • v ní program, ještě před kontaktem na Internet, nalezne tento soubor a dotáže se, zda jej chcete použít pro aktualizaci na novou verzi
 • odpovíte-li že ano, program provede aktualizaci sama sebe.

2. máte aktuální verzi

Budete informováni, že provozujete aktuální verzi, že na WEBu není dostupná žádná novější.

3. nelze aktualizovat z WEBu

Budete informováni, že vaše verze sice není nejnovější, že existuje novější, ale že na WEBu není umístěna aktualizace, která by se dala stáhnout. To bude nejspíše případ, kdy by rozdílový soubor byl příliš veliký a tak jsme jej na WEB neumístili, respektive vaše verze programu je velmi stará a my již její aktualizaci na WEBu neprovádíme. V takovém případě nás kontaktujte a vyžádejte si aktualizaci pomocí CD-ROM.

4. lze aktualizovat vaši verzi

Budete informováni, že máte starší verzi a že na WEBu je dostupný soubor pro aktualizaci na nejnovější verzi. Na obrazovce se objeví kompletní informace:
 • jakou verzi používáte
 • jaká nejnovější verze je na WEBu k dispozici
 • který soubor je potřeba stáhnout z našeho WEBu do vašeho počítače a dokonce i jaká je jeho velikost
 • navíc jsou uvedeny orientační časy, jak dlouho bude stahování trvat (je-li užito vytáčení, či přímé připojení)
 • pokud potvrdíte, že se má soubor stáhnout, program se o to pokusí
 • o průběhu stahování jste informováni časovým "teploměrem"
 • výsledkem bude buď stav, kdy se to z nějakého důvodu nepodaří, o čemž byste byli informováni
 • nebo se to podaří
 • v takovém případě pokračuje automatická aktualizace programu + případná potřebná transformace dat


Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 22.04.2008 novinky verze 1.007

novinky verze 1.007 můžete si jejich stručný popis (1 str.) uložit ve formátu DOC (26kB)

Archivace dat na libovolné místo ve vašem počítači

Obsluha \ Archivace dat \ Archivace - vyberte - umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro vytvoření archivní kopie dat tak, že na vybraném místě stisknete klávesu ESC.

Načtení archivních dat a import dat z libovolného místa ve vašem počítači

Volba programu Obsluha \ Načtení dat \ 5.volné - vyberte nebo Obsluha \ Import dat \ 4.volné - vyberte - umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro načtení archivních dat (pro import převodních dat z programu Drobnosti) tak, že na vybraném místě stisknete klávesu ESC.

Program se pak dotáže, zda má prohledat příslušný disk (adresář), který jste si vybrali a hledá na něm i na všech vnořených adresářích (složkách) archivní soubory dat (v případě importu jsou to přenosové soubory z programu Drobnosti). Vybraný soubor pak použije pro načtení dat z archivu, pro import použije vybraný soubor, určený k zařazování nových titulů z programu Drobnosti.


Jiří Bajer Zavřít