klikněte na požadované téma

začátek stránky 14.11.2012 opravná verze software Skartace 1.009


Vážení uživatelé

Aktuálně je na našem WEBu dostupný rozdílový soubor, který převede vaši stávající verzi 1.006 - 1.008 software Skartace na nejnovější verzi 1.009. Způsob aktualizace se liší podle toho, máte-li ze svého počítače, kde máte software instalován, dostupný Internet, či nikoliv. Jak to zjistíte? V programu spusťte volbu Obsluha - Upgrade software. Výsledkem bude jedna z následujících 4 možností.

1. nepovedlo se spojení - nedostupný Internet

Budete informováni, že z vašeho počítače se nepodařilo dostat na cílovou WEB stránku. Je-li to opravdu tím, že nemáte z vašeho počítače dostupný Internet, pak musíte postupovat následovně:
 • zde si stáhněte opravný soubor
 • stažený soubor si nakopírujte do pracovního adresáře, kde je software instalován
 • standardním instalačním adresářem je C:\DATAX\SKARTACE
 • pokud jste původně instalovali jinam, pak můžete pracovní adresář zjistit přímo v programu, spuštěním volby Obsluha - O počítači - O počítači v 1. řádku "Aktuální pracovní adresář"
 • po zkopírování souboru v software znovu spustíte volbu Obsluha - Upgrade software
 • v ní program, ještě před kontaktem na Internet, nalezne tento soubor a dotáže se, zda jej chcete použít pro aktualizaci na novou verzi
 • odpovíte-li že ano, program provede aktualizaci sama sebe.

2. máte aktuální verzi

Budete informováni, že provozujete aktuální verzi, že na WEBu není dostupná žádná novější.

3. nelze aktualizovat z WEBu

Budete informováni, že vaše verze sice není nejnovější, že existuje novější, ale že na WEBu není umístěna aktualizace, která by se dala stáhnout. To bude nejspíše případ, kdy by rozdílový soubor byl příliš veliký a tak jsme jej na WEB neumístili, respektive vaše verze programu je velmi stará a my již její aktualizaci na WEBu neprovádíme. V takovém případě nás kontaktujte a vyžádejte si aktualizaci pomocí CD-ROM.

4. lze aktualizovat vaši verzi

Budete informováni, že máte starší verzi a že na WEBu je dostupný soubor pro aktualizaci na nejnovější verzi. Na obrazovce se objeví kompletní informace:
 • jakou verzi používáte
 • jaká nejnovější verze je na WEBu k dispozici
 • který soubor je potřeba stáhnout z našeho WEBu do vašeho počítače a dokonce i jaká je jeho velikost
 • navíc jsou uvedeny orientační časy, jak dlouho bude stahování trvat (je-li užito vytáčení, či přímé připojení)
 • pokud potvrdíte, že se má soubor stáhnout, program se o to pokusí
 • o průběhu stahování jste informováni časovým "teploměrem"
 • výsledkem bude buď stav, kdy se to z nějakého důvodu nepodaří, o čemž byste byli informováni
 • nebo se to podaří
 • v takovém případě pokračuje automatická aktualizace programu + případná potřebná transformace dat


Alexo Staniševský Zavřít

začátek stránky 14.11.2012 novinky verzí až po 1.009

novinky verze 1.007 - 1.009 můžete si jejich stručný popis (3 str.) uložit ve formátu PDF (100kB)
verze 1.009 14.11.2012
možnost hromadné změny údaje pro označování materiálů podle toho, co se s nimi má dělat
volba Změny - Hromadná změna údajů v evidenci


verze 1.008 16.8.2012

označování materiálů podle toho, co se s nimi má dělat

V evidenci lze nově označovat materiály podle jejich dalšího archivačního určení.
- A= po uplynutí zákonné doby se má nabídnout státnímu archivu
- S= po uplynutí doby se může skartovat
- N= prozatím nevíme, může-li se, respektive nemůže skartovat - rozhodneme to později
Aktuálně evidované materiály se při nahrání nové verze automaticky označí. Ty, které již mají návrh na skartace, respektive ji mají již provedenu, jsou označeny jako typ S. Ostatní jsou označeny jako typ N. Je jen na vás, abyste si materiály případně přeznačili. Stejně jako u jiných položek, lze i u položky TYP provést její hromadnou změnu u skupiny vybraných karet a to ve volbě Změny - Hromadná změna., respektive ji změni tve volbě Změny - Oprava.

použití

Údaj umožňuje jednodušší výběr skupiny materiálů. Například těch, které lze skartovat = a to jak z hlediska data (požadovaná doba evidence uplynula) tak i z hlediska typu materiálu (jsou označeny S = lze je skartovat). Program reaguje na tento údaj v řadě voleb. Například ve volbách Prohlížení a Změny - Stornování byla původní volba Jen ty, co lze skartovat změněna na 6 dílčích voleb. Podobně je to i s dílčím výběrem karet před jejich prezentací, kde byla do výběrových podmínek přidána možnost Typ materiálů. Ta nabízí výběr materiálů, podle toho jaký typ mají uveden (A /S /N / A+N /S+N/ A+S).

výběr karty pro opravu či zápis skartace

Ve volbách Záznam materiálu - Zápis skartace a Změny - Oprava byla trochu upravena nabídka karet. Ta se dá vyvolat jen stiskem klávesy F1.
Jak je v ní seznam karet setříděn, je pak dáno případným dalším stiskem klávesy F1 : podle data návrhu (nejstarší na začátku) / podle názvu materiálu (abecedně) / podle čísla karty.
Navíc lze pracovat jen s vybranou skupinou karet (klávesa F3). Při opravě karet : všechny / respektive jen ty, co mají příslušný typ (A/S/N). Při skartování : všechny (které ještě nejsou skartovány) / ty co lze vyřadit protože jim prošla lhůta / kterým prošla lhůta a jsou S / kterým prošla lhůta a jsou S či N.
Každý z materiálů je v seznamu označen jednoznačným symbolem. Při opravě je to typ. Pokud má materiál ještě čas na vyřazení, je typ vypsán velkým písmenem. V opačném případě, je-li již lhůta překročena, je typ psán malým písmenem a před ním je ještě hvězdička. Při zápisu skartace : obličej = materiál lze skartovat (prošla lhůta a zároveň je označen jako skartovatelný, tedy má typ = S)/ ? = materiál lze skartovat z pohledu prošlé lhůta , ale není nijak označen (má typ = N) / A = materiál lze vyřadit (ne skartovat, má typ = A) z pohledu prošlé lhůty / mezera = materiál nelze vyřadit (neprošla mu lhůta)
Každý z materiálů, který opravíte je v seznamu následně v 1. sloupci označen symbolem sluníčka.


verze 1.007 22.4.2008

Archivace dat na libovolné místo ve vašem počítači

Obsluha \ Archivace dat \ Archivace - vyberte - umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro vytvoření archivní kopie dat tak, že na vybraném místě stisknete klávesu ESC.

Načtení archivních dat z libovolného místa ve vašem počítači

Volba programu Obsluha \ Načtení dat \ 5.volné - vyberte umožňuje vybrat jednotku i adresář na vašem PC pro načtení archivních dat tak, že na vybraném místě stisknete klávesu ESC.

Program se pak dotáže, zda má prohledat příslušný disk (adresář), který jste si vybrali a hledá na něm i na všech vnořených složkách archivní soubory dat. Vámi vybraný soubor pak použije pro vlastní načtení dat z archivu.


Jiří Bajer Zavřít